Page 1

REDesign 1

GRAAFINEN OHJEISTO


Sisältö Johdanto 1. Logo • Värit • Käyttö • Suoja–alue 2. Värimaailma • Vaaleusasteet 3. Typografia 4. Lomakkeisto

2

3 4–5 6 7–9 10 11–13 11 14–15 16–18


Johdanto Tämä on REDesign nimisen yrityksen graafinen ohjeisto. Ohjeisto palvelee yrityksen omaa toimintaa sekä yrityksen kanssa yhteistyötä tekeviä tahoja. Ohjeistosta löydät ohjeet logon käyttöön, logon suoja–alueen, käytettävät värit ja fontit.

3


Logo

4


REDesign Logo Logona toimii yrityksen nimi, jonka yläpuolella on ympyröiden sisään sijoitetut R ja E kirjaimet. Logon väreinä on punaisen, harmaan ja valkoisen vakuuttava yhdistelmä. Tekstityyppi on Helvetica.

5


Logon v채rit

REDesign VALKOINEN CMYK 0, 0, 0, 0 RGB 255, 255, 255

6

PUNAINEN

HARMAA

CMYK 15, 100, 90, 10 RGB 170,6,34

CMYK 0, 0, 0, 82 RGB 65,64, 64


Logon käyttö

REDesign

Logon voi myös erotella kahdeksi eri elementiksi, palloksi ja tekstilogoksi, joita voidaan käyttää irti toisistaan. Logon mittasuhteita ei saa muuttaa. Logon minimikorkeudeksi on määritelty 1 cm, maksimikorkeutta ei ole määritelty.

7


REDesign

REDesign

Logon valkoista versiota k채ytet채채n harmaalla ja punaisella pohjalla.

8


Mustavalkoisuus

REDesign REDesign Logosta on myös mustavalkoinen vaihtoehto, mutta logoa on suositeltavaa käyttää värillisenä versiona aina kun se on mahdollista.

9


Suoja–alue

REDesign Logon suoja–alue, eli vapaa tila on vähintään 1/8 tunnuksen korkeudesta laskettuna. Rauhoitettua tilaa koskevista vaatimuksista voidaan poiketa vain silloin, kun tilaa on käytettävissä vähän.

10


V채rit

11


Värit Yrityksen värit koostuvat punaisesta harmaasta ja valkoisesta. Näitä värejä yhdistelemällä löytyy uskottava kokonaisuus. Painatuksessa väri muuttuu materiaalista riippuen ja sitä varten on huomioitu värisävyt sähköisestä painokelpoiseksi. Oheiset numeroarvot ohjaavat oikeaan suuntaan.

12

CMYK Punainen C 15 M 100 Y 90 K 10

RGB Punainen R 170 G 6 B 34

CMYK Harmaa C 0 M 0 Y 0 K 82

RGB Harmaa R 65 G 64 B 64

CMYK Valkoinen C 0 M 0 Y 0 K 0

RGB Valkoinen R 255 G 255 B 255


Vaaleusasteet Väreistä voidaan muodostaa vaaleus- ja tummuusasteita, joita voidaan hyödyntää julkaisuissa. Huom. logon värisävyjä ei saa muuttaa.

100 %

90 %

80%

70 %

60 %

50 %

100 %

90 %

80%

70 %

60 %

50 %

13


Typografia

14


Typografia ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Helvetica Light Oblique Yrityksemme käyttää Helvetica fonttiperhettä kaikissa painettavissa julkaisuissa.

15


Lomakkeisto

16


Käyntikortti

REDesign

Reija Rämö

REDesign

PÄÄAKKA

040 571 2611 reija.ramo@redesign.fi

www.REDESIGN.fi

www.REDESIGN.fi

17


Kirjelomakkeet

REDesign

REDesign

Osoite

www.redesign.fi

18

Osoite

puh. nro.


19


REDesign

20

Graafinen ohjeisto  
Graafinen ohjeisto  

Graafinen ohjeisto

Advertisement