Page 3

valitsesid Rooma väejuhid Traianuse ja Hadrianus, kes pidas korduvalt sõdu ka alistamata šoti hõimudega Suurbritannia saare põhjasosas. Rooma võimu all oleva territooriumi kaitseks ehitati saare keskosasse Hadrianuse vall.

Inglismaa on oma nime (ladina Anglia, inglise England) saanud germaani hõimu anglite järgi. Anglid asusid teiste germaani hõimude seas praeguse Inglismaa alale 5. sajandil ning rajasid seal kolm kuningriiki. Anglosaksi Inglismaa

Anglid ja saksid rajasid Inglismaale rea kuningriike, millest traditsiooniliselt loetletakse seitse (heptarhia): Northumbria, Mercia, Ida-Anglia, Essex, Kent, Sussex ja Wessex. 927. aastal liitis kuningas Athelstan need Inglismaa kuningriigiks. Anglonormanni Inglismaa

1066. aastal tungis Inglismaale Normandia hertsog Guillaume, alustades normanni vallutust Inglismaal.

inglismaa  

inglismaa suurbritannia

inglismaa  

inglismaa suurbritannia

Advertisement