Page 5

In de volksgeneeskunde dacht men dat geesteszieken bezeten waren door demonen of dat zij heks waren. Heil werd gezocht in geestuitdrijving of aanbidding van de Zoete Moeder van Den Bosch of de Heilige Dymphna, patrones van de geesteszieken. Vanaf 1469 wordt het bestuur van de stichting gevormd door de blokmeester en vuurmeester van het blok Hinthamereinde. Een echtpaar, bijgestaan door een dienstbode, was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

16e eeuw De 16e eeuw was geen beste voor de stad ’s-Hertogenbosch. Door de afname van handel met Duitsland en de opkomst van Antwerpen ging het vanaf 1525 economisch gezien bergafwaarts met de stad. De opstand tegen het Habsburgse gezag en de twisten tussen katholieken en calvinisten zorgden voor onrust, belegeringen en opstanden. Na het Schermersoproer, schermutselingen tussen Spaansgezinde katholieken en calvinisten op de Bossche markt, koos de stad voor het katholieke Spanje van koning Philips II. Artsen hadden in deze tijd niet veel oog voor geesteszieken en konden ook niet veel voor hen betekenen. Behalve de arts

Jan Wier, die vond dat iemand die als heks versleten werd als een ziek mens beschouwd diende te worden. Hij was een van de eersten die protesteerde tegen de heksenvervolgingen. Hij geldt als een van de grondleggers van de psychiatrie. Al deze hectiek ging aan de besloten wereld van het huis voor zinnelozen voorbij. De opnamedruk nam toe en men was genoodzaakt betaling in geld of natura te vragen. Met die opbrengsten kon het huis worden uitgebreid met een badkamer en een aparte ruimte voor vrouwen. Rond 1550 was Reinier van Arkel met plaats voor ongeveer 20 patiĂŤnten het grootste zinnelozenhuis van de Noordelijke Nederlanden.

>> REINIER WINTER 2017

5

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement