Page 46

Door Martine Koopman

ACHTER GROND

'Nieuw' kortdurend behandelprogramma voor jongeren

Je wilt zorgen dat ze zelfstandig verder kunnen Vroeg Interventie Borderline en Emotieregulatie VIBE (*) is een therapeutisch en kortdurend behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 12 tot 23 jaar - en hun ouders - met de voortekenen van milde tot matig ernstige borderline persoonlijkheidsproblematiek en algemene emotieregulatiestoornissen. Pinès Nuku, teamleider VIBE, bereidt zich nu samen met zijn team voor om vanaf maart 2018 te starten met dit behandelmodel bij het centrum Adolescentenpsychiatrie en Herlaarhof.

“Het belang om jongeren zo vroeg mogelijk en op maat te behandelen is groot”, legt Pinès uit. “Hun persoonlijkheid is nog volop in ontwikkeling en de stoornissen kunnen zich dan duidelijk manifesteren en ontwikkelen in deze belangrijke overgangsfase van groei naar volwassenheid. Het liefst wil je voorkomen dat persoonlijkheidsproblemen zich ontwikkelen en dat de symptomen blijvend zijn of verergeren. De behandeling richt zich vooral op jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis en de voorlopers ervan. We willen zorgen dat jongeren - en ook ouders - door VIBE in hun dagelijks functioneren en het aangaan van relaties en emoties zelfredzaam worden. Belangrijk is dat ze meer grip krijgen op hun valkuilen en onwenselijke patronen”. Zelfredzaamheid

“De groei van kind tot volwassene is een tijd waarin jongeren hun grenzen opzoeken, zich afzetten tegen (ouderlijk) gezag, en waarbij hun persoonlijkheid zich ontwikkelt. Tegelijkertijd zoeken ze ook geborgenheid en veiligheid. Binnen het

46

REINIER WINTER 2017

CAP stimuleren we deze gezonde groei naar zelfstandigheid. Door zelfredzaamheid, zelfinzicht en zelf-geruststelling te vergroten, worden ze minder afhankelijk van hulpverlening. Een behandelaar uit het multidisciplinair team van VIBE helpt hen daarbij. Dit team bestaat uit: psychiaters, psychotherapeuten, een gz-psycholoog en een gezinstherapeut.” “Om met een goed gedoseerde behandeling aan de slag te gaan, werken we samen met Herlaarhof, centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Ons gezamenlijk doel is daarop vroegtijdig te interveniëren. Wij willen zorgen dat onze cliënten zo vroeg mogelijk de juiste zorg op het juiste moment krijgen. Je wilt voorkomen dat het een chronische ziekte wordt, of dat jonge cliënten resistent worden voor toekomstige behandelingen. Als je heel veel behandelingen krijgt die niet de kernproblematiek aanpakken, dan groei je op zonder dat je gezondheid verbetert. Persoonlijkheidsstoornissen zijn heel ingrijpend, en ook moeizaam te behandelen.”

Laagdrempelig

Vroeg Interventie Borderline is een kortdurende individuele behandeling tot maximaal 20 sessies, waarbij ook ouders of verzorgenden worden betrokken. Pinès en zijn team hebben gemerkt dat de korte duur voor de doelgroep helpend en stimulerend is. “Vergelijkbaar met HYPE, sluit ook VIBE aan op de fase van de problematiek en behoeftes van de jongere. De drempel om in behandeling te komen is dan ook laag. Sommige jongeren vinden al na vijf gesprekken dat ze zijn geholpen en dat hun behandeldoelen zijn behaald. Ook door de korte duur van het traject bouwen onze cliënten positieve en herstellende ervaringen op en hebben zij, soms voor het eerst in hun leven, het gevoel dat zij iets zelfstandig en met succes hebben afgerond. Want vergeet niet hoe kwetsbaar en soms emotioneel tekortgekomen onze cliënten kunnen zijn!” Schematherapie

“Binnen het VIBE-model gebruiken wij onder meer de inzichten en principes van -de

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement