Page 35

AANBOD

Door Erik Welten

Verantwoord wachten met het indicatieteam

Het team persoonlijkheidsstoornissen vormt indicatieteam om de wachtenden een betere start te geven voor de uiteindelijke behandeling Het team persoonlijkheidsstoornissen heeft te maken met wachtlijsten en zocht voor dit probleem een oplossing. De wachtende cliënten hebben allemaal een intake gehad of behandeling in een ander team en wachten op individuele of groepsbehandeling. Voor de ene behandeling is de wachttijd kort omdat er een grotere doorloop is, maar de mentalisation based treatment (MBT) kent bijvoorbeeld een wachttijd van zes tot acht maanden. Het team is positief over de eerste ervaringen omdat het leidt tot meer persoonlijk contact met cliënten en collega’s, en het tevens inzichten oplevert voor de verdere ontwikkeling van het team en haar zorgprogramma’s.

Indicatieteam Om het wachten verantwoord te laten verlopen heeft het team persoonlijkheidsstoornissen het indicatieteam (voorheen kickstartteam genoemd) in het leven geroepen. De cliënt krijgt een vast aanspreekpunt. Het indicatieteam bestaat in uitvoering voornamelijk uit psychiaters, verpleegkundigen en trainees. De cliënt kijkt samen met zijn of haar aanspreekpunt welke behandeling aansluit bij de problematiek en of al gestart kan of moet worden met bijvoorbeeld e-Health of medicatiecontrole. Ook thema’s als diagnose, dagritme en slapen, kunnen mogelijk aan bod komen. Dit kan bijdragen aan een betere start van de uiteindelijke behandeling. Het team persoonlijkheidsstoornissen maakt ook gebruik van aanvullende vragenlijsten om de belastbaarheid beter in te schatten. Daardoor is het team in staat een passender aanbod per cliënt samen te stellen.

Wanneer in een vroeg stadium bekend is welke therapie gegeven zal worden, valt er ook een reëler beeld te scheppen van de wachttijd. Stabilisatiegroep Cliënten die niet stabiel genoeg zijn, kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij deelname aan de stabilisatiegroep. In deze groep wordt gewerkt aan een goede dagstructuur, een zinvolle dagbesteding, een gezonde leefstijl, het op orde krijgen en houden van financiën en aandacht voor de thuissituatie. Deze groep kan dienen als voorbereiding op een meer op psychiatrische problematiek gerichte behandeling. De cliënt neemt twaalf weken lang één dag per week deel aan de groep.

REINIER WINTER 2017

35

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement