Page 34

>> Herstelbevorderende aanpak vanuit een herstelgericht kader. Dus niet alleen Neem je medicatie maar ook Hoe gaat het met je daginvulling, wil je een baan of hobby, waar zou je tevredener mee kunnen worden.” RACT kan helpen crisisopnames te voorkomen, aldus Gerdien. “Als je van tevoren goed nadenkt over wie je ruggensteun kan geven, kun je daar in moeilijke tijden op terug>> grijpen en zo verdere terugval of zelfs opname voorkomen. En voor mensen uit het informele netwerk is het fijn te weten waar ze de komende tijd concreet mee kunnen helpen. Veel mensen willen steunen maar op deze manier is het duidelijk.” Nelly: “Het is de cliënt die in het midden staat en die bepaalt wat er op welk moment gebeurt. De meerwaarde is dat je afspraken maakt met elkaar, een commitment.”

Ik creëer mijn eigen bevlogen én betrouwbare groep mensen die betrokken zijn bij mijn herstel.

Ook hier ligt, net als bij RACT, de nadruk op samenwerken met cliënten en familie en het formuleren van herstelgerichte doelen. Wat zijn nog mogelijke stappen om iets meer kwaliteit van leven te hebben. Het gaat daarbij om gewone dagelijkse levensbehoeften zoals een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden of een relatie. Ter illustratie vertelt Gerdien: “Het gaat goed met mij door mijn PGB en het vrijwilligerswerk dat ik doe voor de Cliëntenraad. Mijn zus kan me ondersteunen en hierdoor kan ik zelfstandig wonen. En ook ik moet om 8 uur naar mijn werk. Ik draag weer verantwoordelijkheid, dat is voor mij van cruciaal belang.” Nelleke: “Belangrijkste vraag moet zijn, waar kom jij je bed voor uit? Wat is voor jou kwaliteit van leven?” Hoe wordt de samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gebracht? Caroline: “Er is een eerste bijeenkomst geweest. De betrokken partijen waren goed vertegenwoordigd en willen ook graag samenwerken. De komende periode gaan we nadenken over hoe we die samenwerking tot stand kunnen brengen. We moeten klein beginnen, bijvoorbeeld rondom een verwarde cliënt in de wijk die zorg nodig heeft. We doen eerst wat nodig is, zoeken dan uit welke systemen we in die

Caroline: “Voor professionals kan het best een grote verandering zijn. Er wordt vaak nog gedacht vanuit het medisch model. Om die denkrichting te veranderen, wordt tijdens de pilot een nieuw behandelplan ingevoerd en getest. Het nieuwe behandelplan is heel concreet, doelen worden gesteld vanuit de herstelgedachte. Dit helpt professionals breder te denken, niet alleen vanuit het psychisch ziek zijn, maar ook: ben je tevreden met wat je doet, ben je gelukActieve kig?”

Active Recovery Triad (ART) ART staat voor Actief Herstel in de Triade. De methodiek richt zich op mensen met ernstige psychische problemen bij wie het herstelproces is gestagneerd en bij wie ruimte is voor het verbeteren van kwaliteit van leven.

34

REINIER WINTER 2017

Herstel ART

Triade

situatie in moeten zetten en hoe we dit in de toekomst gaan regelen.” Dit project heeft raakvlakken met andere regionale projecten voor de EPAdoelgroep, gericht op het verbeteren van samenwerking. Caroline Truijens: “Toen ik dit project aankondigde, werd wel eens gezucht: ‘al weer een project’. Maar er is nog veel winst te behalen, waarbij het vooral gaat om verrijking. Het goede behouden en verder uitbouwen. Ik probeer hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat er al is en te zorgen dat de ggz-expertise zo goed mogelijk wordt meegenomen. Het is een ontwikkelproject van twee jaar. De komende drie maanden richten we ons in ieder geval op de scholing van de RACTmethode in FACT-team regio Zuid en wordt een ART-werkgroep samengesteld binnen de Beschermde Woonvormen.”

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement