Page 33

FACT IHT

RACT Zorgmodel EPA-net

VIP

HIC situatie 2017 FACT

IHT

situatie 2018 HIC

VIP

FACT

RACT RACT (Resource Assertive Community Treatment) is een herstelgerichte methodiek die gebruikmaakt van niet-professionele zorg door het samenstellen van resource- of ruggensteungroepen (familie, buren, niet professionele zorg). In het RACT-model staat de cliënt centraal met daar omheen een formele groep van betrokken behandelaren (professionele zorg) en een informele (resource) groep. De cliënt wordt door mensen uit beide groepen ondersteund bij het behalen van zijn doelen en voert hierin zelf zoveel mogelijk de regie. RACT wordt ingevoerd in de FACT-teams. De eerste bijeenkomst was op 2 november jl. De pilot wordt gedaan in FACT-team regio zuid. In januari 2018 worden de teamleden geschoold.

IHT

P A

situatie 2019 HIC

VIP

RACT

ART

ART

D C

cliënt

informeel

2x kort 2x lang

formeel

Caroline licht toe: “Bij aanvang ga je rond de tafel zitten met de cliënt om doelen te stellen op korte termijn. Je denkt ook na wie je daarbij kan helpen en stelt je resourcegroep samen. De doelen worden gesteld

REINIER WINTER 2017

33

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement