Page 3

IN DIT NUMMER

Nieuws

Achtergrond

16 - Inzicht Korte nieuwsberichten, wetenswaardigheden en aankondigingen vanuit Reinier van Arkel.

4 - 575 jaar Reinier van Arkel Dit jaar bestaat Reinier van Arkel 575 jaar. Met korte beschrijvingen en een doorlopende tijdlijn schetsen we de ontwikkelingen van Reinier door de eeuwen heen.

42 - Verpleegkundig Specialisten ggz Bij Reinier van Arkel zijn vijftien verpleegkundig specialisten werkzaam. Reinier sprak met twee van hen over hun aandeel in de ggz-zorg.

18 - Bemoeizorg Een interview met Frank Meeuwsen, ketenmanager van het CvTB (Centrum voor trajecten en bemoeizorg) over hulpverlening voor de minst aaibare mensen.

46 - VIBE Vroeg Interventie Borderline en Emotieregulatie (VIBE ) is een nieuw therapeutisch en kortdurend behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 12–23 jaar.

50 - Uitzicht De rubriek waarin we een kijkje nemen over onze eigen grenzen heen en nieuws bij de collega’s, samenwerkingspartners of buren halen.

Aanbod 31 - Clozapinepoli Een behandeling met clozapine is dermate complex dat het thuishoort in de specialistische ggz 35 - Indicatieteam Team persoonlijkheidsstoornissen vormt indicatieteam om de wachtenden een betere start te geven.

Wetenschap 22 - Electroconvulsietherapie Electroconvulsietherapie (ECT) in de praktijk.

28 - Tom van Mierlo Vanaf januari 2018 gaat Tom van Mierlo aan de slag als lid Raad van Bestuur van Reinier van Arkel. Reinier mocht hem alvast spreken. 32 - Herstelgerichte zorg Nelleke van Alebeek, Gerdien Vrielink en Caroline Truijens geven in dit artikel een toelichting op het belang van herstelgerichte zorg. 36 - Een nieuwe toekomst Naar aanleiding van de samenwerking met WSD en Weener XL een interview met Christian de Koning, een van die veertig cliënten die voortaan de dagbesteding doen bij de WSD in Vught.

Rubriek 14 - Stoornis in beeld Depressie met psychotische kenmerken 26 - Kunst en psychiatrie In deze vaste rubriek bespreken we kunst met een psychiatrisch tintje. Deze keer zag de recensent zowel de film als de tentoonstelling ‘Loving Vincent’. 41 - Boek en psychiatrie ‘Aminata, tussen Hoop en Vrees’, over de problematiek van Afrikaanse vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel.

Column 21 - Raad van Bestuur Een column van de voorzitter Raad van Bestuur, Eddy van Doorn.

48

De Dag van de Verwenzorg in beeld

38 - Weer thuis in de wijk Verslag van het symposium ‘Weer thuis in de wijk’ over de kanteling in beschermd wonen en het verhaal van Koen uit ‘Buurt’, het bewonersblad van woningcorporatie Zayaz.

COLOFON nummer 6. December 2017. Reinier is een magazine voor mensen in de regio ’s-Hertogenbosch die, beroepshalve of als zorggebruiker, geïnteresseerd zijn in zorginhoudelijke ontwikkelingen en achtergronden van Reinier van Arkel en de geestelijke gezondheidszorg in bredere zin. Redactie Nicole van de Gevel, Gijs Hendriks, Jorinde Lieshout, Terry Mooren, Marjo Roes, Gilles Tebrunsvelt, Toine Maurix, Martine Koopman, Erik Welten Hoofdredactie Ilse van den Eeden Met bijdragen van Maria Jansen, Eddy van Doorn, Patricia Cox, Nona Jongmans, Zayaz Vormgeving en productie btz vorm en regie Oplage 2.000 Redactieadres Reinier Postbus 70058 5201 DZ ’s-Hertogenbosch (073) 658 60 17 reinier@reiniervanarkel.nl www.reiniervanarkel.nl www.herlaarhof.nl www.demarrage.info www.ypse.nl

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement