Page 25

Vervolgbehandeling of onderhouds-ECT

Wanneer er na de ECT-behandeling geen vervolgbehandeling plaatsvindt, is er een groot risico op terugval. Om dit te voorkomen wordt direct na het stoppen van de ECT-behandeling een antidepressivum en/ of een stemmingsstabilisator voorgeschreven. Soms wordt er voor gekozen niet te stoppen met ECT maar in een lage frequentie (bijvoorbeeld één keer per drie weken) een onderhoudsbehandeling te geven. Patiënten komen dan in de ochtend naar het centrum voor Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie, krijgen de ECT-behandeling en mogen na een aantal controles weer naar huis. Ook sociaal-psychiatrische- of psychotherapeutische ondersteuning kan een terugval voorkomen waarbij er aandacht moet zijn voor signalering van dreigende terugval en ondersteuning tijdens moeilijke momenten.

Vervolg casus Na gesprekken met haar kinderen en familie geeft mevrouw Visser aan akkoord te gaan met de ECT-behandeling. Ze vindt het erg spannend maar beseft dat dit een goede kans is voor verbetering van haar stemming. Mevrouw tekent het toestemmingsformulier en er volgt een afspraak bij de peroperatieve screening. De ECT-behandelingen verlopen zonder problemen en er is al snel resultaat te zien. Na drie behandelingen is haar stemming al sterk verbeterd, ook de familie en verpleegkundigen zien een snelle verbetering van haar stemming. Na acht keer ECT stopt de psychiater, in overleg met mevrouw, de ECT-behandeling en begint zij met een antidepressivum. In de maanden die volgen blijkt dat de goede stemming aanblijft, mevrouw kan haar activiteiten weer oppakken, slaapt goed en kan genieten van leuke momenten in haar leven.

Meer informatie: zie het filmpje over ECT op www.reiniervanarkel.nl/ziekenhuispsychiatrie

Geraadpleegde literatuur

•Broek W.W. van den, e.a. (red). Handboek Elektroconvulsietherapie. 1e druk. Assen: Van Gorcum bv, 2005 • Broek W.W. van den, e.a. (Werkgroep Elektroconvulsietherapie). Richtlijn Elektroconvulsie therapie, 2e herziene versie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: De tijdstroom Utrecht, 2010 • Westra M. Verpleegkundige interventies bij ECT. Nurse academy GGZ: 2012: 2: 35-38 • Dols A., Stek M.L. Elektroconvulsietherapie. Indicatie, effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. NTvG (Nederlands Tijdsschrift voor Geneeskunde): 2009; 153: A588 • Kavanagh A., Mcloughlin D. Electroconvulsive therapy and nursing care. Britisch Jounal of Nursing: 2009: 18: 1370-1377 • Nolen W.A., Dingemans P.M.A.J. Meetinstrumenten bij stemmingsstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie 2004: 10: 681-686.

• Elektroconvulsietherapie. Protocol Centrum voor Ouderen Ziekenhuispsychiatrie, Reinier van Arkel groep. L.J. Vos. 2012 (niet gepubliceerd) • d’Elia G. Unilateral electroconvulsive therapy. Acta Psychiatrica Scandinavica Supplement 1970; 215: 1-98

REINIER WINTER 2017 25

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement