Page 23

Indicatie

In de dagelijkse praktijk is de belangrijkste indicatie voor ECT een ernstige depressieve stoornis die niet of onvoldoende reageert op medicatie. In levensbedreigende situaties, bijvoorbeeld wanneer patiënten ernstig suïcidaal zijn of niet meer eten, kan ECT ook direct ingezet worden. Na aanmelding volgt een indicatiestellingsgesprek (in aanwezigheid van een behandelaar, patiënt en familie) waarin voorlichting gegeven wordt. De behandelgeschiedenis wordt bekeken en of er nog andere behandelvormen mogelijk zijn. Als dat niet aan de orde is, worden de vooren nadelen van ECT voor de patiënt in zijn situatie besproken. In het gesprek wordt uitgelegd dat de duur van de behandeling sterk kan variëren maar dat er meestal 10 tot 15 behandelingen nodig zijn die twee keer per week plaatsvinden op de operatiekamer. Als de patiënt besluit te kiezen voor een ECT-behandeling moet hij of zij schriftelijk toestemming geven. De behandelaar overlegt vervolgens met de patiënt of de ECT plaatsvindt tijdens een klinische opname of dat er wordt gekozen voor een poliklinische ECT-behandeling. Klinische

opname heeft de voorkeur tijdens de eerste behandelingen, bij lichamelijke problemen en wanneer het psychiatrisch toestandsbeeld opname noodzakelijk maakt.

Voorlichting

In het gehele behandeltraject is voorlichting geven aan patiënt en betrokkenen belangrijk om de vaak aanwezige angst-

Waarden en voorkeuren ELECTROCONVULSIETHERAPIE van de cliënt indicatiestelling ernstige depressie andere psychiatrische aandoeningen (bijv. schizofrenie) reguliere behandeling slaat niet aan

behandeling effectief

veilig

indicatiestellingsgesprek pre-operatieve screening opname of poliklinisch behandeling op operatiekamer tweemaal behandeling per week gemiddeld 10 tot 15 behandelingen nodig

>> REINIER WINTER 2017 27 23 REINIER JULI 2016

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement