Page 22

WETEN SCHAP

Een succesvolle behandeling van ernstige depressies Door Patricia Cox

Electroconvulsietherapie (ECT) is een steeds vaker gebruikte behandelmethode bij met name patiënten met een ernstige depressieve stoornis. Van ECT is al tientallen jaren bekend, op basis van (internationaal) wetenschappelijk onderzoek, dat het een zeer succesvolle behandeling is voor depressieve stoornissen, ook bij oudere patiënten. Ondanks dat er vaak kritisch naar een ECTbehandeling wordt gekeken, is het een effectieve en relatief veilige behandeling, ook bij oudere patiënten. Geen enkele behandeling onder narcose is zonder risico. Er is een uiterst gering risico op een allergische reactie op narcosemiddelen, hoge bloeddruk of hartritmeproblemen. ECT is een behandeling waarbij men een epileptisch insult (convulsie) opwekt door het toedienen van een korte stroomstoot gedurende enkele seconden. Patiënten zijn onder algehele narcose en spierverslapping. De werking van ECT is nog grotendeels onbekend.

22

REINIER WINTER 2017

Casus Mevrouw Visser Mevrouw Visser is een 63-jarige gescheiden vrouw die sinds vier weken is opgenomen op de klinische afdeling. Ze is bekend met depressies. Vijftien jaar geleden heeft ze een depressieve episode doorgemaakt waarbij ze ook opgenomen is geweest. Uiteindelijk klaarde haar stemming op met een antidepressivum. Na jarenlang klachtenvrij te zijn geweest, is ze weer aangemeld bij de opnameafdeling voor ouderen van Reinier van Arkel en al snel opgenomen in verband met somberheidsklachten. Ze trok zich steeds meer terug, was angstig om naar buiten te gaan, piekerde veel en had slaapproblemen. Daarbij was ze in twee maanden tijd zes kilo afgevallen en was er sprake van suïcidale gedachtes. Ze heeft twee kinderen, een broer en zus en een aantal vriendinnen op wie ze terug kan vallen. Deze mensen zijn zeer betrokken en hebben haar zowel in de thuissituatie als tijdens de opname veel steun gegeven.

In overleg met mevrouw Visser start zij met een ander soort antidepressivum. Dit geeft verbetering in haar stemming waarna mevrouw naar huis gaat met tweemaal per week dagbehandeling. Helaas verslechtert het beeld na ontslag, ze valt verder af en trekt zich volledig terug. Ze wordt opnieuw opgenomen en wederom start ze met een ander soort antidepressivum. Na het uitblijven van stemmingsverbetering voegt men een stemmingsstabilisator toe maar ook hierop verbetert de stemming van mevrouw niet. De behandelaar gaat in overleg met mevrouw Visser, haar dochter en zoon en geeft voorlichting over de volgende stap in behandeling, Elektroconvulsietherapie. Mevrouw geeft aan dat ze twijfelt, ze is voornamelijk bang voor de eventuele geheugenproblemen. Ze gaat overwegen of ze de ECT- behandeling wil gaan starten en krijgt de folder over ECT mee. Aanvullend gaan een verpleegkundige en later een verpleegkundig specialist met haar in gesprek om extra informatie te geven.

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement