Page 21

COLUMN

Draagvlak onder de bevolking was destijds van belang om te kunnen starten met het gasthuis voor zinnelozen aan het Hinthamereinde en de notariële akte werd letterlijk in het Nederlands (in plaats van Latijn) ter goedkeuring bij een kerkbijeenkomst aan de bevolking voorgelezen. Ditzelfde draagvlak onder de inwoners van Den Bosch e.o. is nu nog steeds noodzakelijk voor onze zorg en onze cliënten.

Het afgelopen jubileumjaar hebben we veel activiteiten georganiseerd, waarbij we op meerdere gebieden de verbinding hebben gezocht met de directe omgeving. Want hier ligt de oorsprong én de kracht van Reinier van Arkel. Samen met alle betrokkenen zorgdragen voor de beste ggz-zorg voor onze inwoners/cliënten. Al eeuwenlang. Noblesse oblige.

Na de fysieke groei van onze instelling tot het einde van de 20e eeuw, maken we de laatste jaren een transformatie door naar kleinschaligheid in de wijk, weer dichtbij mensen. Niet weggestopt op een afgesloten park, maar open en transparant naar de samenleving. Hierbij stimuleren we onze cliënten weer zoveel als mogelijk mee te laten doen. De samenwerking met WSD en Weener XL is hiervan recent een mooi voorbeeld.

REINIER WINTER 2017

Eddy van Doorn, voorzitter Raad van Bestuur Reinier van Arkel groep, lid Raad van Toezicht Fonds Psychische Gezondheid, Lid Raad van Toezicht Stichting Korrelatie en bestuurslid MIND.

Op het moment dat ik deze column schrijf, ben ik net bekomen van ons jubileumfeest voor medewerkers en vrijwilligers. Ik heb genoten van de betrokkenen bevlogenheid van mijn collega’s, die na jaren reorganiseren toe waren aan een feestje. Het is vandaag exact 575 jaar geleden dat Reinier van Arkel is opgericht en dat geeft een bijzonder gevoel. Het idee dat onze instelling al was opgericht, terwijl Columbus Amerika nog moest ontdekken is bijna niet te bevatten. Dit maakt ons als medewerkers ook schatplichtig om zorg te hebben voor onze historie en vooral ook haar toekomst. In deze uitgave staan we uitgebreid stil bij 575 jaar Reinier van Arkel door de eeuwen heen. Er is een schril contrast tussen de zorg van toen en de wijze waarop we dit nu vormgeven, gelukkig maar. Er zijn echter ook overeenkomsten tussen het oude Reinier van Arkel en onze huidige organisatie.

Eddy van Doorn

Een bijzonder jaar

21

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement