Page 19

of alles wat kan de cliënt niet wil. En dan ontstaat er een impasse; in deze situaties kijken we hoe we het kunnen vlot trekken”, vertelt Frank. Wisselwerking Van oudsher richtte de bemoeizorg zich op situaties in de stedelijke omgeving, mensen die toegeleid moesten worden naar de psychiatrie of de verslavingszorg. In de laatste tien jaar is er veel veranderd in het veld van het sociaal werk en gezondheidszorg en daarmee ook de rol van de bemoeizorg. “Waar we in het verleden bezig waren mensen te leiden naar uiteindelijk de juiste zorg, is het nu zo dat we een aantal chronische struikelaars hebben op wie we regelmatig moeten inzetten. De werkwijze en de mensen met wie we werken zijn ook veranderd. Toen er in ’s-Hertogenbosch en omgeving goed functionerende FACT-teams kwamen, zagen we

een verandering in onze aanmeldingen. Maar naarmate de druk op de ggz groter wordt en de FACT-begeleiding niet langer ingezet wordt dan nodig, zien wij die trend ook weer terug in onze aanmeldingen. Het is een wisselwerking. Ik ken geen regio in Nederland waar de hoeveelheid bemoeizorg, afgezet tegen de omvang van het gebied, zo groot is als in ’s-Hertogenbosch. Dat laat zien dat als je de dingen goed doet, het ook aantrekt. En als je het te veel aantrekt, maak je het voor andere mensen en organisaties moeilijker om daarin te springen en te leren omgaan met de meest ingewikkelde mensen. We willen geen apart spoor in de hulpverlening zijn, maar ondersteunend aan reguliere zorg. Van sommige dingen hebben wij meer verstand: zorgmijding, zorgverlamming, contact maken en houden, vervuiling en woonoverlast.”

Onvoorspelbaar Niet direct zichtbaar in de zorg zijn problematische jongeren van negentien of twintig jaar. Zij willen niets met hulpverlening te maken hebben omdat ze dat al tot hun achttiende hebben gehad, maar ondertussen zitten ze zo in de problemen dat ze wel hulp nodig hebben. Het gaat vaak om jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren die bezig zijn een eerste, tweede of derde verslaving te ontwikkelen. Zij raken op alle mogelijke manieren in de problemen. En als ze 23 of 24 jaar zijn, komen ze vaak weer in beeld. “De overgang van 18- naar 18+ is lastig, de jeugdhulpverlening stopt en de nieuwe hulp komt niet op gang. En dat is een thema waarvan wij graag iets vinden.”

>>

REINIER WINTER 2017

19

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement