Page 11

23 Frederik Hendrik verovert ’s-Hertogenbosch

7 patiënten 1620 1600

1600

20 patiënten 1686

1700

1750

1629

23 patiënten

Regentenkamer heringericht (schilderij J. Raets)

Volledige nieuwbouw aan de Hinthamerstraat (steen van Peter van Coevorden)

17

1756 1768

Nieuwbouw vleugel vanaf de Sint Jacobsstraat

20

verpleging werd overgelaten aan daarin gespecialiseerde religieuze ordes, opgericht door Stefan Modest Glorieux.

Stoomkracht 132 patiënten

261

Het idee dat zinneloosheid voortkwam uit een hersenafwijking of andere lichamelijke stoornis werd steeds breder geaccepteerd en daardoor veranderde de behandeling. Opium een sederend effect, koude Start had traditionele feestdag/kermis op de douches werden voorgeschreven bij opfeestdag van St. Dymphna winding en warme baden bij melancholie.

700

1848 In 1867 nodigde het college van regenten1859

Dr. Rapmund was de eerste fulltime gestichtsarts van Reinier van Arkel en hij bood in 1859 de regenten een rapport aan met een door hem ontworpen classificatie van ziekten: manie, monomanie, meOprichting gesticht op Landgoed lancholie, dementie, idiotie, imbeciliteit en Coudewater epilepsie.

550

1870

1880

een groot aantal autoriteiten uit om aanwe1850 1868 1870 Kostprijs te zijn bij een demonstratie van een zoErkenningzigals 261 patiënten 550 patiënten 700 patiënten geneeskundig juist gereedgekomen stukje technisch verinstituut In 1859 maakte de secretaris van het regentencollege een berekening nuft. Een door stoomkracht aangedreven van de kostprijs per verpleegde/per dag in de verschillende instellingen perspomp leverde warm en heet water aan van de Godshuizen: de eveneens nieuwe keuken, de wasserij en • Groot Ziekengasthuis fl. 0.53 de badinrichting. • Reinier van Arkel fl. 0.35 Een paar jaar later werd de badinrichting • Oude Mannen- en Vrouwenhuis fl. 0.34 opengesteld voor mensen van buiten. Tegen • Gesticht voor arme oude mannen en arme weesjongens fl. 0.19 betaling konden zij bij Reinier van Arkel een • Gesticht voor arme oude vrouwen en arme weesmeisjes fl. 0.18 bad nemen.

132

1989

Fusie Reinier van Arkel, RIBW en RIAGG 1997

Oprichting RIBW Den Bosch

2007 1998

1990

Nieuwbouw Bethaniestraat/ Windmolenbergstraat

Jubileumjaar 575 jaar Reinier van Arkel

2000

2017

Opening oudheidskamer Reinier van Arkel

|

Fusie Reinier van Arkel en Voorburg

REINIER WINTER 2017

11

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement