Page 10

>> Reinier van Arkel 575 jaar

9

Grote brand ’s-Hertogenbosch 1442

1400

20

Economische achteruitgang ’s-Hertogenbosch

1474

12 patiënten

19e eeuw 1500

1463

1550

1579

1525

Maximum van 6 patiënten wordt overschreden tot 9

Oprichting ‘huis voor zes zinnelozen’

17

1569

Schermersoproer

20 patiënten

Door de verfransing van politiek en bestuur werd ’s-Hertogenbosch de hoofdstad van het Departement van de Monden van de Rijn. Zorginstellingen vielen onder een ‘Commision’ en na het vertrek van de Fransen in 1815 werd in Den Bosch een overkoepelende organisatie van zorginstellingen, ‘de Godshuizen’, opgericht. Koning Willem I gaf in 1815 de aanzet tot hervorming van de samenleving en ook de zorg voor zinnelozen. In 1841 werd de eerste Krankzinnigenwet vastgesteld en instellingen moesten voldoen aan de daarin gestelde eisen om erkend te worden als geneeskundig instituut. Doordat de regenten het gesticht meer zagen als bewaarplaats heeft het tot 1848 geduurd voordat Reinier van Arkel als zodanig erkend werd. In de tweede helft van de 19e eeuw werden steeds meer gestichtenNieuwbouw buiten de stad opgericht, omdat de rust van de vrije natuurHinthamerstraat bevorderlijk was voor de genezing. Zowel in Eerste Rosmalen landelijke stadsarchitect (1870) als in Vught (1885) werd een buitengesticht opgericht. Oprichting KrankzinnigenDe Zutter Deze tijd kent ook een grote toename van het aantal patiënten. De Godshuizen wet In 1837 1830 de periode 1850 tot 1870 steeg het aantal van 132 naar 700. De krankzinnigenwet motiveerde de regenten om ‘menswaar1838 1841 1815 dige omgang met zinnelozen’ in de reglementen op te nemen. 60 patiënten ladder in Nederland Belgische opstandDe artsenstand steeg op de maatschappelijke en er vond een proces van professionalisering plaats. Rond 1850 kwamen enkele artsen in dienst bij Reinier van Arkel en de

12

Stad wordt ingenomen door de Franse troepen van Napoleon

60 1803

1794

60

1800

60 patiënten

Kadastrale kaart uit 1822 van het Hinthamereinde. In het midden het zinnelozenhuis Reinier van Arkel. De ten zuiden daarvan gelegen St. Jacobskazerne werd pas in 1936 bij het ziekenhuis getrokken. (Stadsarchief ’s-Hertogenbosch Topografisch-Historisch Atlas)

Nieuwbouw Baselaarsstraat en Bethaniestraat

Nieuwe Krankzinnigenwet 1885 1884

1936

Oprichting Psychiatrisch Ziekenhuis Voorburg

10

REINIER WINTER 2017

Nieuwbouw Windmolenbergstraat

600 patiënten

1900

1940

1981 1954

Duitse bezetting

1983

Oprichting RIAGG Den Bosch

600

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 6, winter 2017  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement