Page 28

ACHTER GROND

Vertrouwen in de toekomst Herlaarhof: met specialistische kennis bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jeugdigen

Twee jaar geleden alweer werd de Jeugdwet van kracht. Met ingang van 1 januari 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, dus ook de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. De periode van transitie, die naar verwachting tot 2018 duurt, gaat gepaard met een inhoudelijke vernieuwing, de zogenoemde transformatie. Dat betekent dat zorginstellingen en maatschappelijke voorzieningen zich meer moeten gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. Een complexe operatie die niet zonder slag of stoot verloopt. Mariëlle Ploumen, directielid behandelzaken van Herlaarhof, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Door Ilse van den Eeden

Foto Toine Maurix

Omslag in denken “Herlaarhof heeft het afgelopen jaar de bakens verzet en dat is een knappe prestatie van onze medewerkers. 2016 Was een moeilijk jaar maar er is een ongeloof-

28

REINIER DECEMBER 2016

lijke prestatie geleverd voor de cliënten, hun ouders en voor Herlaarhof, ”aldus Mariëlle. “Toen ik hier nu bijna een jaar geleden begon, vielen de kennis en expertise en enorme betrokkenheid van medewerkers bij onze cliënten en de verbondenheid met Herlaarhof me op. Ondanks moeilijke tijden leeft er veel enthousiasme en plezier. Herlaarhof is altijd een specialistisch centrum geweest. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd voor de kinder- en jeugdpsychiatrie hetgeen heel veel vraagt van behandelaren en de inzet van behandeling. Zo wordt van ons gevraagd alleen het specialistische deel te behandelen en door te verwijzen naar een 1e lijn of huisarts die de verdere behandeling moet overnemen. Dit was de jaren hiervoor anders en maakt ook dat er bepaalde vormen van behandeling niet meer binnen Herlaarhof gegeven kunnen worden en dus ook dat de behandelduur vaak korter wordt. Vooral het zich beperken tot enkel de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie is voor onze medewerkers soms lastig. Hulpverleners waren vanuit het verleden niet gewend om slechts een deel van het complete behandeltraject uit te voeren of over te dragen aan anderen. En toch

was dat nu juist de opdracht van de transformatie: wij zijn er om – samen met andere (zorg-) instanties- een steentje bij te dragen aan het herstel van een stagnerende ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Dat doen we door specialistisch maatwerk te bieden en dat is wezenlijk iets anders dan ‘alles zelf behandelen’. Dat het gelukt is om deze omslag in denken te maken, terwijl er daarnaast nog sprake was van forse bezuinigingen en wachtlijsten die weggewerkt moesten worden, zegt veel over de kwaliteit van onze professionals.” Focus op complex De nieuwe jas die Herlaarhof zich heeft aangemeten, is verankerd in een nieuwe missie, visie en portfolio. Hieruit blijkt duidelijk dat Herlaarhof zich richt op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek en/of complexe systemische problematiek. Herlaarhof kiest ervoor om de behandeling van enkelvoudige problematiek over te laten aan partners in de basis-ggz en jeugdzorg. “Het wil niet zeggen dat we geen kinderen met dyslexie of ADHD behandelen hoor,” haast Mariëlle zich te zeggen. “Maar bij deze kinderen is

Profile for Reinier van Arkel

Reinier nummer 4, december 2016  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Reinier nummer 4, december 2016  

Magazine van Reinier van Arkel, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Noord-Brabant

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded