Page 1

In India is het aantal tijgers de afgelopen vijf jaar met 60 procent gedaald. Er zijn er nu nog 1500. Een grote groep Indiase tijgers die in het wild overleven, is te vinden in het Satpuda Maikal landschap in centraal India.

www.postcodeloterij.nl

Schapen tellen Op de Heuvelrug kun je lekker wandelen. Maar hoe gaat dat met 45 schapen? Door stad en land en 100 kilometer lang? 2

Het gebied - dat vier keer zo groot is als Nederland – telt zes tijgerreservaten. Hier heeft bescherming van deze dieren voorrang boven alles. Onder andere door de bossen die de reservaten met elkaar verbinden te herstellen en in stand te houden. Zo worden de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de tijgers vergroot en kan hun populatie hopelijk toenemen.

Geen prooi

Maar buiten deze parken heeft de tijger het moeilijk. Vooral omdat het vee van de lokale bevolking alle velden kaal graast. Hierdoor zijn daar nauwelijks nog herten te vinden. Een hongerige tijger valt dan al snel een os of geit van de lokale bevolking aan. Een bittere pil voor deze arme mensen, die de tijger daarom willen doden.

Dé krant voor aankomend multimiljonairs!

Mijnenvelden

Nieuw Schokland

Minder mijnen, meer water en een betere gezondheidszorg. In Zuid-Soedan wordt het geregeld. 3

Jaargang 18, Maart 2008, Nr 1

Kanjers van goud Tijgers in INDIA

Schokland is weer prachtig voor alle bezoekers. De Postcode Loterij helpt ook hier.

5

Martijn Krabbé en Winston Gerschtanowitz verrassen weldoeners over de hele wereld.

7

In India is het aantal tijgers de afgelopen vijf jaar met 60 procent gedaald.

8

Nederland bedankt!

225 MILJOEN NAAR GOEDE DOEL

Tijgers weer in India Hars helpt

Om de tijger én de lokale bevolking te helpen, maakte het Wereld Natuur Fonds India afspraken met de bewoners om hun veestapel te verminderen. In ruil daarvoor werden bomen ‘besmet’ met de lakschildluis. De larve van deze luis produceert een waardevolle, harsachtige lak

PostcodeKanjer

25,8 miljoen

die in Azië wordt gebruikt voor de productie van vernis. Zo heeft de lokale bevolking een alternatieve, tijgervriendelijker bron van inkomsten. De Postcode Loterij heeft het Wereld Natuur Fonds sinds 1993 ondersteund met ruim 180 miljoen euro in totaal.

Ook ú kunt prijzen winnen! De Postcode Loterij kent alleen maar winnaars want de goede doelen winnen altijd. En onze deel­nemers maken kans op miljoenen! Al-

leen aan Kanjerprijzen gaat er dit jaar al meer dan 55 miljoen uit! Door mee te spelen maakt u óók de wereld een beetje mooier en beter.

PostcodeKanjerprijzen 2008: totaal 150 miljoen! LenteKanjer ZomerKanjer PostcodeKanjer

Winnen doe je bij de Postcode Loterij 8

€ 17,8 Miljoen! € 12,9 Miljoen! € 25,8 Miljoen! fotocredits: Xxxxxxxx

Natuur en mens over de hele wereld zijn winnaar! In deze uitgave leest u daar veel meer over. Nederlanders hebben ook in 2007 de wereld weer een beetje mooier en beter gemaakt. Ze steunden de natuur, de mensen en de dieren die dat het hardst nodig hadden. In ons eigen land en over de hele wereld. Tegelijkertijd werden er honderdduizenden mensen blij gemaakt met een mooie prijs.

een loterij geld ophalen voor het goede doel. De helft van de inleg gaat direct naar goede doelen. In 2007 waren dat er 53 en dit jaar komen er daar weer 2 bij. Stuk voor stuk zijn dat organisaties die werken aan het behoud van onze natuur en het helpen van mensen in nood. En daar hebt u ook plezier van.

225 Miljoen!

In de Postcode Loterij kunt u schatrijk worden met uw postcode. En met de PostcodeKanjers worden zelfs heel veel mensen tegelijk rijk. Neem nou de PostcodeKanjer van 25,8 miljoen euro... Die viel op nieuwjaarsdag in het Gelderse Wijchen en er waren meer dan 1500 winnaars! precies bekend hoeveel loten er in het afgelopen jaar verkocht zijn en de helft van de inleg daarvoor is beschikbaar voor de goede doelen. Door het groeiende aantal deelnemers is dat elk jaar een groter bedrag. Dit jaar was het een recordbedrag van meer dan 225 miljoen euro!

In deze uitgave ziet u een paar Eens per jaar, in de maand janu- voorbeelden van wat er nu eiAl in 1989 werd de Postcode Lo- ari wordt de opbrengst bekend genlijk gebeurt met al dat terij opgericht. Het doel: met gemaakt en verdeeld. Dan is er geld.

58 Goede doelen!


Met 54 schapen de A27 over...

U zult dan zien dat u door prachtige natuur wandelt, maar die is verspreid over verschillende gebieden. Ze worden doorsneden door autowe-

VAN GOUD:

Weer verbonden

Mede door financiële bijdragen van de Postcode Loterij is er al veel bereikt. Bijvoorbeeld in de vorm van de natuurbrug Zanderij Crailoo (bijdrage 3,6 miljoen euro) en het project De Groene Schakel (bijdrage 1,5 miljoen euro). Beide zorgen voor een natuurlijke verbinding tussen de Heuvelrug en het Gooi. Ook in de toekomst zullen er barricades verdwijnen en kan de natuur zijn gang weer gaan. En dat is goed voor dier én mens. De Postcode Loterij steunt deze initiatieven van harte.

Als u wilt, kunt u een wandeltocht maken van 100 kilometer, dwars over de Heuvelrug. U begint bijvoorbeeld aan de voet van de Grebbeberg en eindigt bij de Gooimeerkust.

KANJER

natuurorganisaties aan verbindingszones tussen landgoederen en natuurgebieden. Zo kunnen dieren, maar ook wandelaars, fietsers en ruiters zich weer ongehinderd verplaatsen.

herder Johan Griffioen te vragen om met zijn kudde die tocht eens te wandelen. Hij werd onderweg begeleid door allerlei beslissers in de plaatselijke en landelijke politiek. Bij de obstakels hielpen zij Johan bij de oversteek. Zo konden zij zelf ervaren hoe moeilijk dat is Natuurbrug Zanderij Crailoo Aandacht voor versnippering voor dieren. Zeker voor dieren Dit probleem heeft het Goois in het wild. Natuurreservaat extra onder de Het Goois Natuurreservaat aandacht gebracht door schaap- werkt samen met andere

gen, spoorlijnen, woonwijken, industriegebieden, kanalen, hekwerken, defensieterreinen, recreatieparken... Dat is niet fijn voor de beesten in de natuur. Die kunnen slechts heel moeilijk van het ene gebied naar het andere komen.

Lida Pet

Claudia en Unicef Colombia is een mooi land, maar geen veilig land. Al meer dan 50 jaar zijn er conflicten. Eén van de gevolgen is dat het land bezaaid ligt met mijnen en niet-ontplofte munitie.

Zolang er geen politieke oplossing voor het conflict gevonden wordt, is het voorkomen van schade de enige optie. Vooral

haar vader naar huis. Toen hij op een mijn stapte was hij dood. Claudia raakte gewond. Zij is nu elf jaar en het doet nog steeds pijn. Ook mist zij haar vader nog steeds. Gelukkig kon ze met hulp van Unicef verhuizen en woont ze nu dichtbij een ziekenhuis. UniBetere toekomst cef heeft er ook voor gezorgd Op de foto ziet u Claudia. Toen dat Claudia de medische hulp zij zes was wandelde ze met krijgt waar zij recht op heeft

kinderen zijn het slachtoffer van mijnongelukken. Direct, of doordat hun vader of moeder door zo’n ongeluk niet meer voor ze kan zorgen. Voor die kinderen zet de door de Postcode Loterij gesteunde organisatie Unicef zich in.

2

en daardoor komt ze ook van haar pijn af. Op deze manier wordt het leven voor de slachtoffertjes in Colombia een beetje beter en kunnen zij de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. Unicef ontving dit jaar 15 miljoen euro van de Postcode Loterij.

Eindelijk weer naar huis Na tientallen jaren van burgeroorlog is er in ZuidSoedan eindelijk vrede. Maar door die oorlog hebben nog altijd 4 miljoen mensen geen thuis.

KANJER VAN GOUD: Roelant Zwaanswijk Hij werkt als projectcoördinator in Baraka, Congo. Voor Artsen zonder Grenzen gaf hij zijn gemakkelijke leventje in Nederland op om de mensen daar te beschermen tegen cholera. Artsen zonder Grenzen heeft veel ervaring in het bestrijden van cholera. Zo spuiten Roelant en zijn team een onschuldige chlooroplossing in jerrycans met water. Dat wordt dan cholerabacterie-vrij en de mensen kunnen het veilig drinken. Deze relatief eenvoudige preventie-

Lida werkt voor het Wereld Natuurfonds op het eiland Bali in Indonesië. Zij zet zich in om de zee te redden voor mensen en dieren. Winston Gerschtanowitz gaf haar de Gouden Wimpel en een cheque van 20.000 euro. Zie www.postcodeloterij.nl voor alle Kanjers van Goud.

maatregel zorgt voor een grote afname van het aantal cholera-patiënten. Toen Martijn Krabbé van het tvprogramma Kanjers van Goud hem bezocht om hem de Gouden Wimpel uit te reiken, had hij nóg een grote verrassing voor hem: een cheque van 20.000 euro! De Postcode Loterij schenkt dat bedrag aan Roelant ter besteding aan het goede doel waarvoor hij werkt. Zie www.postcodeloterij.nl voor alle Kanjers van Goud.

De door de Postcode Loterij gesteunde organisaties UNHCR, Stichting Vluchteling, Cordaid Mensen in Nood en Free Voice slaan de handen ineen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Met het project Veilig Thuis in Zuid-Soedan.

Een nieuw leven

De mensen krijgen drinkwater en sanitaire voorzienin3

gen en een betere gezondheidszorg. Ook krijgen de terugkerende vluchtelingen zaden van voedselgewassen en gereedschappen om de grond mee te bewerken. Maar ook zeep, kookpotten, eetgerei en slaapmatten worden uitgereikt. En er zijn 50.000 radio’s weggegeven zodat hele gemeenschappen op de hoogte gehouden kunnen worden van de situatie in hun thuisland. Dankzij dit project kunnen de mensen eindelijk weer naar huis. En daar helpen alle deelnemers van de Postcode Loterij aan mee.


De onzichtbare lijn

KANJER

VAN GOUD:

Hij lijkt onzichtbaar, die lijn tussen Nederland en Kenia. Geen atlas of wereldbol waarop hij staat.

zuster Marie-José

Zuster Marie-José werkt voor Cordaid Memisa in Tanzania. Sinds 1981 werkt ze daar dag en nacht als arts en ze runt er een ziekenhuis en opleidingsinstituten. Winston Gerschtanowitz bezocht haar voor het tvprogramma Kanjers van Goud. Vol trots laat zuster Marie-José zien wat er in die tijd allemaal bereikt is en hoe goed het gaat met het ziekenhuis en de twee opleidingsinstituten. Als extra verrassing speldt Winston haar de Gouden Wimpel op en geeft haar een cheque van 20.000 euro. En daarmee is zuster Marie-José welverdiend een echte Kanjer van Goud geworden. Zie w w w.p o stc o de lote r ij. n l voor alle Kanjers van Goud. Nog steeds zijn er in Nederland mensen die onder de armoedegrens leven.

Let’s talk about sex! Op diverse festivals kunt u vrijwilligers van MYBODY tegen het lijf lopen. Een heuse waarzegster ‘voorspelt’ ter plekke hoe uw toekomst eruit zou zien als u geboren zou zijn in één van de landen waar MYBODY werkt. Uw leven zou dan vaak heel anders verlopen...

Kwetsbaar

Er zijn nog altijd ruim 400 miljoen mensen die zichzelf niet kunnen beschermen tegen ziektes of ongewenste zwangerschappen. Simpelweg om-

dat ze de informatie en de middelen niet hebben. De gevolgen zijn enorm. De helft van alle zwangerschappen is ongepland. Jaarlijks sterven er meer dan 500 duizend vrouwen aan de complicaties rond zwangerschap of bevalling, raken meer dan vijf miljoen mensen besmet met hiv en sterven drie miljoen mensen aan aids.

te stellen zich beter te beschermen tegen ziekten zoals hiv en aids, tegen ongewenste zwangerschap en seksueel geweld. Met een extra bijdrage van 848.000 euro van de Postcode Loterij worden speciale voorlichtings CD-roms uitgebracht. Juist in landen waar seks omgeven is door taboes en verboden, blijkt voorlichting via CD-roms een groot Voorlichting succes. Als deelnemer aan de De Postcode Loterij helpt MY- Postcode Loterij helpt u mee! BODY met het opzetten van projecten in ontwikkelingslanden om nieuwe generaties, vrouwen en mannen, in staat

van de Nationale Postcode Loterij mochten we kijken en luisteren in Kenia. Naar die ene man, bijvoorbeeld, die de sleutels van de putdeksels beheert. Hij liep ermee rond alsof het de sleutels van een kluis waren. Zó belangrijk is water daar. Herders vertelden ons over hun uitgekiende aanpak om de wateroogst te verdelen. Onderwijzers legden uit dat de wateropvang gezinnen weer zekerheid biedt. Zodat kinderen weer naar school gaan.

Toch hebben we hem gezien. Het is een lijn tussen de deelnemers van de Postcode Loterij en de ‘vergeten’ nomaden in Kenia. Met kamelen en geiten trekken ze met hun gezinnen door de woestijn. Geen wegen, geen elektriciteit. Maar zonder water redden ze het niet. De droogte die ontstond door klimaatveranderingen was daarom een ramp Tóch zichtbaar Verhalen van hoop in een tijd voor deze mensen. waarin Kenia zoekt naar houWater en putdeksels vast. Verhalen van indrukwekNu niet meer. Met geld van de kende mensen, die een onzichtNationale Postcode Loterij kon bare lijn tóch zichtbaar Cordaid ze helpen met het bou- maakten. wen van putten, om de schaarse regen op te vangen. Dat biedt redding, bij droogte. Schrijver Jan Vriendt bezocht namens Cordaid ‘vergeten’ Voor een boek over het werk nomaden in Kenia. Zijn verslag leest u hiernaast.

Schokland in oude staat! Het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder is het eerste Nederlandse gebied dat opgenomen is in de Wereld­ erfgoederen lijst van Unesco. Dit bijzondere natuurgebied vertelt het verhaal van leven en overleven, ondanks en dankzij de grillen van het wassende water.

Armoede in Nederland

levensmiddelen van producenten en handelaren inzamelt. Wekelijks maken 70 vrijwilligers van De Korenaar van die gekregen etenswaar ongeveer 270 voedselpakketten. Deze gaan naar mensen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in Kleine stichtingen hun dagelijks levensonderSkanfonds steunt kleine stich- houd te voorzien. tingen die zich inzetten om armoede en eenzaamheid tegen te gaan. Stichting De Korenaar in Lelystad bijvoorbeeld, die Vaak is dat op het eerste gezicht niet te zien. Zij zijn meestal eenzaam en schamen zich ervoor dat ze niet kunnen rondkomen. Het door de Postcode Loterij gesteunde Skanfonds biedt mensen in dit soort kwetsbare posities nieuwe kansen.

Met een bijdrage van 3,3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij is Schokland weer in de oude staat hersteld door het Flevo-landschap, één van De 12 Landschappen. De oude haven is gerestaureerd, de vuurtoren gereconstrueerd en de begraafplaats is gemarkeerd met een mooi kunstwerk. Ga zelf eens kijken!

De voedselpaketten staan klaar om uitgedeeld te worden. 4

Met een bijdrage van 3,3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij is Schokland weer in de oude staat hersteld. 5


Illegale houtkap tegengehouden

Microkrediet lost armoede op ondernemers in ontwik­ kelingslanden. Zo kunnen zij direct bijdragen aan het bestrijden van armoede. Er zijn inmiddels al meer dan 217.000 uitleners over de hele wereld en ruim 29.000 ondernemers, die een lening kregen via Kiva.

Papoea-Nieuw Guinea is grotendeels bedekt met regenwoud. Het is een onderdeel van de ‘Paradise Forests’; een werkelijk paradijselijk stukje aarde met planten en dieren die nergens anders ter wereld voorkomen.

bij de export. Dit met 1,2 miljoen euro door de Postcode Loterij gesteunde project is een groot succes want inmiddels hebben 42 andere stammen de voordelen gezien. Zij willen hun in totaal 700.000 hectare beslaand oerbosgebied nu ook duurzaam beheren met de Het behoud van dit oerbos hulp van Greenpeace. loopt gevaar doordat hout­ kapbedrijven illegaal bomen Duurzaam profiteren rooien. Met behulp van Green- Dit alles leidt ertoe dat de bepeace markeert en registreert woners duurzaam profiteren de inheemse gemeenschap de van hun bos en dat de eeuwengrenzen van hun gebieden oude hulpbronnen zoals voedwaardoor houtkapbedrijven sel en medicijnen voor hen beschikbaar blijven. Greenworden tegengehouden. peace wordt sinds 1996 geDuurzaam bosbeheer steund door de Postcode LoteDaarnaast wordt een levensvat- rij en ontving in totaal 30,1 bare industrie opgezet. Green- miljoen euro. peace traint de bewoners in duurzaam bosbeheer en verantwoorde houtkap en helpt ze

Kinderboerderijen hebben toekomst! Nederland verstedelijkt steeds meer en de commerciële boerderijen worden minder toegankelijk. Hierdoor raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van onder andere koeien, geiten, schapen en andere dieren.

Voor de kids

Op kinderboerderijen leren kinderen dat de melk van een koe komt en het vlees van een varken. En dat dit dus niet in de supermarkt ‘groeit’. Eén keer per jaar is er het Nationaal Kinderboerderijen Weekend (zaterdag 24 en zondag 25 mei 2008). Dan zijn er bij een groot aantal kinderboerderijen in het hele land speciale activiteiten.

Terugbetaling

Zo leende een ondernemer uit Equador een bedrag van 400 dollar voor uitbreiding van het assortiment in haar kledingzaak. Haar bedrijf groeit en ze heeft inmiddels alweer 268 dollar terugbetaald. Deze verhalen zijn een paar voorbeelden van dit innovatieve microkrediet. Op www. kiva.org vindt u er veel meer. Eunice Agobor is 35 jaar en woont met haar man en drie kinderen in Benin-city, Nigeria. Eunice is zeven jaar geleden haar eigen kapsalon gestart. Nu zou ze graag 600 dollar willen lenen om in haar zaak ook

Stichting DOEN

producten te koop aan te Stichting DOEN ondersteunt kunnen bieden. Zo kan ze Kiva uit een bijdrage van de Postcode Loterij. haar zaak uitbreiden. DOEN is actief op het terrein Microkrediet via internet van microfinanciering en is Kiva brengt via internet men- één van de grootste finansen die een lening willen ciers van microfinanciering geven in contact met kleine ter wereld.

Dit jaar draait het in dat weekend om het gedrag van dieren, maar ook om de interactie tussen mens en dier. Er zijn kinderboerderijen verspreid over heel Nederland zodat er altijd wel eentje in uw buurt is. Ga eind mei dus even kij- door de Nationale Postcode derboerderijen ken met de kids. Het is leer- Loterij. Met de jaarlijkse bij- organiseren. drage van 500.000 euro kan zaam en heel leuk! de stichting de aangesloten Stichting KinderBoerderijen kinderboerderijen helpen en Nederland wordt gesteund natuurlijk de Nationale Kin6

Ela Serdaroglu

Met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ondersteunt Stichting DOEN de Groene Taxi in Leiden. Deze nieuwe vorm van taxivervoer van Groen Vervoer BV is de enige milieuvriendelijke taxidienst in Nederland: geen uitlaatgassen, geen lawaai en geen olie op straat. Weekenden

VAN GOUD:

Groene taxi paraat Hoe lijkt u dat? Met een Groene Taxi door de stad toeren? Heerlijk stil en milieuvriendelijk vervoerd worden? Het kan, en Leiden heeft de primeur.

Leerzaam en heel leuk

KANJER

Elektrisch

De taxi rijdt op energie uit 20 stuks 6 volt batterijen. Deze batterijen worden met groene of natuurstroom geladen. Hierdoor levert Groen Vervoer

een bijdrage aan het verminderen van de luchtvervuiling en van uitstoot van roet is al helemaal geen sprake. Met ondersteuning van Stichting DOEN gaat de Groene Taxi nu uitbreiden zodat nog meer 7

mensen deze milieuvriendelijke manier van reizen kunnen proberen. Hopelijk slaat dit initiatief aan en zullen er binnenkort in veel andere steden ook van zulke elektrische taxi’s rondrijden.

Ela is gedelegeerde van het Nederlandse Rode Kruis. Zij werkt sinds vorig jaar in het zo zwaar door de tsunami getroffen Sri Lanka. Daar leidt zij een huizenbouwproject en helpt de bevolking om weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Winston Gerschtanowitz bracht haar een bezoek om haar de Gouden Wimpel en een cheque van 20.000 euro uit te reiken. Ela is een echte kanjer!­ Zie www.postcodeloterij.nl voor alle Kanjers van Goud.

Postcode Loterij  

Kanjerkrant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you