Page 1

TUR2021 T U R P R O G R A M F O R S O G N O G FJ O R D A N E

1


LEIAR KORTREIST TUROPPLEVING FRÅ HAV TIL BRE Annleisåret i fjor, som gav oss mange utfordringar med smittevern, er til ende. Turistforeininga ser nå fram mot nytt turår, med håp om ny turglede utan for mange restriksjonar. Kortreist turoppleving i friluft er foreininga sitt tema i år. Det kunne ikkje passa betre for oss alle og den situasjonen me er i nå. Og er det noko dei lokale turlaga våre er gode på, så er det akkurat nærturen og det enkle friluftslivet. Turar som gir kvardagslukke ute ved kysten, over myr og hei og høgt til fjells. Lokallaga våre har annonsert sine turar for alle aldersgrupper, og du finn turane kronologisk i turprogrammet. Desse turane blir også gjorde kjende med utvida omtale på laget si nettside og sosiale medium. Her finn du også dei kortare og spanande midtveketurane. Sogn og Fjordane Turlag og lokallaga har eit ynskje om å dele kortreist turoppleving med deg i 2021, med sterkt håp om eit aktivt, sosialt og triveleg turår. Slå lag med turlaget og opplev kvardagslukke i dine unike naturområde. Astrid Kalstveit, dagleg leiar Sogn og Fjordane Turlag

8146

2

Medlemer

400

Turar

800

Turpostar, bøker og SjekkUt


MEDLEM MEDLEMSKAP I TURLAGET OG DNT Den Norske Turistforening (DNT) er ei landsomfattande foreining. Medlemskapen er felles, slik at medlemskap i DNT gjev medlemskap i Sogn og Fjordane Turlag og lokallagsmedlemskap. Som medlem får du fordelar i andre foreiningar tilslutta DNT, og på hyttene til Svenska Turistforening og Ferdafelags -Islands.

Utsikt frå Strandanipa, Kinn kommune © Kjell Arvid Stølen

I tillegg får du dette: • Medlemsbladet Fjell og Vidde og DNT si årbok • Gratis leige av turutstyr og ski • Rett til å deponere på DNT-nøkkel • Rabatt på fellesturar og kurs • Rabatt (ung medlem halv pris) på over 550 turlagshytter • 15 % på alle varer (gjeld ikkje elektronikk) på Chatlet Sport 1 butikkar (Førde og Sandane og Eid) • Rabatt på bøker og tur- og fjellutstyr • Medlemsrabatt på Førdefestivalen • Medlemsrabatt hjå Gjensidige

Framside: Laukelandshesten (678 moh.) med utsikt til Fløyen og Dalsfjorden. © Liv Karin Stowkkeland.

3


UNG-TUR

4


UNG-TUR TIL SPØRTEGGBU Spørteggbu, eller Hytta på Mannen, er ein klassisk skitur i Jostedalen. Frå Myri og opp er det 1000 høgdemeter. Heldigvis er det om lag like mange ned igjen. Turen er veleigna for toppturutstyr, men stødige fjellskifolk vil òg ha glede av turen. To hundre meter lågare enn Vangsen, og mindre bratt, men finare utsikt. Mellom anna fordi ein ser rett bort på toppen av Vangsen. I tillegg ser ein Jostedalsbreen, Jotunheimen og alt imellom. Slik sett er dette ei av Noreg sine finaste hyttetomter. Føret er ofte godt på denne tida, men det kan framleis vere litt surt i fjellet. Difor er det fint å ha ei hytta å gå inn i. Om koronaen krev det, får me finne ei løysing for å halde avstand og sørgje for godt smittevern. Det er god plass i Breheimen, så ingen treng å gå oppå kvarandre. Dette er generelt ein trygg tur med tanke på snøskred, men om skredfaren skulle vere uvanleg stor på den aktuelle dagen, vil turleiaren finne eit anna turmål for dei som møter på Myri.

© Even Loe

Dato: 28. mars Stad: Jostedalen Oppmøte: Myri, kl. 11 Påmelding/turleiar: Even Loe, 920 29 962

5


FJELLSPORT

Erdalssetra med Strynekåpa i bakgrunnen. ©Anne Rudsengen

STRYNEKÅPA (1530 MOH.) Strynekåpa tronar bratt opp bak Indre Nordfjord Turlag si koselege hytte i Vetledalen, innanfor Erdalen i Oppstryn. Opp på dette store fjellet går turen 10. juli. Ein treng å vere godt trent for å delta, og turen sorterer under graderinga svart. For å gjere turen litt enklare kan ein dra inn og overnatte på Vetledalsseter frå dagen før. Det går bilveg (bomveg) opp til Loppesete, innafor Greidung. Herifrå reknar ein kring éin 6

time inn til Vetledalssetra. Stien innover, som også er ei kurås, har blitt utbetra med hjelp av midlar frå Jostedalsbreen nasjonalparkstyre. På veg innover passerer ein den vakre Erdalssetra, før ein kjem til Vetledalen. Herifrå held ein fram på sti i retning Erdalsbreen og får ei litt brattare, men logisk, rute opp Ulvestigen. Ein er no komen opp og ser Erdalsbreen. Dei siste åra har breen gått mykje tilbake, og det er vanskeleg å kome inn på han fordi det ligg eit vatn framføre. I området her ligg også den vesle


I starten mot Strynekåpa © Steffen Ben Jonstad Vetledalssetra © Anne Rudsengen

naudbua Infimus, som står att etter arbeidet med bremålingar på 70- og 80-talet. Strekninga inn dalen og vidare opp Erdalsbreen var ein av dei mest brukte breovergangane for folk og fe i tidlegare tider. Dei gamle driftene, i hovudsak store mengder kyr, vart førte denne vegen for å bli selde på Austlandet. Turen til Strynekåpa går ikkje opp breen, men meir eller mindre rett opp frå vatnet (dryge 600 høgdemeter). Det er bratt opp, men greitt nok å finne ei rute. Retur same veg.

Laurdag 10. juli Stad: Strynekåpa Turleiar: Stig Skåre, 913 02 054

7


BASECAMP

© Ingvild Sofie Ødven

BASECAMP 2021 Sjå for deg ei lita veke utan straum, mobildekning og mas om prestasjonar, til fordel for ein kvardag der sosiale aktivitetar, meistring og vill natur står i fokus! BaseCamp tilbyr ei slik oppleving for ungdom på Tungestølen eller i havgapet på Bremangerlandet. Tar du utfordringa? BaseCamp Sommar: Nest siste veka i juni blir det gode høve til å prøve seg på nye aktivitetar som brevandring og klatring ute. På Tungestølen søv ungdommane i lavvo, og lagar all mat ute på bål eller primus. Det er lange dagar, men og tid til kjekke sosiale aktivitetar og bålkos på ettermiddagane. NY BaseCamp Kyst: På denne campen vil det vere fullt fokus på det kystbaserte friluftslivet. Bremangerlandet, nærare bestemt Dalevatnet og Grotlesanden, har fantastiske område for ørnesafari, fridykking og kanopadling. Vi drar på eventyr og oppdagar skjulte strender og lagar mat i fjæra. Vi søv i lavvo og brukar syklar som transportmiddel. Sjå www.sftur.no for meir info og påmelding. 8


© Jenny Korsøen

BASECAMP SOMMAR (13–15 år)

© Anette Bjune Granli

Dato: 21.–25. juni Pris: kr 2000 for medlem / kr 2500 for ikkje-medlem Stad: Tungestølen, Veitastrond, Luster

BASECAMP KYST (14–16 år)

© Marie Sørum

Dato: 9.–13. august Pris: kr 2000 for medlem / kr 2500 for ikkje-medlem Stad: Dalevatnet, Bremanger

9


Turleiarkurs© Roy Raasholm Fauske

KURS 2021

Kurs- og fjellsportutval (KFU), Sogn og Fjordane Turlag (SFT), har ansvar for kursverksemda vår, i samarbeid med SFT-administrasjonen. Kursa er opne for alle, og informasjon om kursa får du hjå SFT, tlf. 57 72 06 14 / sft@dnt.no. Heimeside: www.sftur.no.

Brekurs og nokre klatrekurs er i samarbeid med Breoppleving DA, tlf. 57 87 05 00, som er godkjend kursarrangør i Norsk Fjellsportforum (NF). DNT-medlemer får rabatt på desse kursa. Meir informasjon på: ww.bre.no. SKRED / NF-GODKJENT Dato: 12.–14. februar Pris: kr 3800 for medlem (ung 3300) / kr 4100 (ung 3600) for ikkje-medlem Stad: Jostedalen Camping og fjellområda i Jostedalen Kursleiar: Instruktør, Norgesguidene www.sftur.no/aktiviteter/126352/888694/ AMBASSADØR / GRUNNL. TURLEIAR Dato: 5.–7. mars Pris: kr 1800 for medlem / kr 2000 for ikkje-medlem Stad: Knekkevasshytta, Svelgen, Bremanger kommune Kursleiar: Roy Raasholm Fauske / Vigdis Flaten Kvamme www.sftur.no/aktiviteter/126356/888697/ AMBASSADØR / GRUNNL. TURLEIAR Dato: 28.–30. mai Pris: kr 1800 for medlem / kr 2000 for ikkje-medlem Stad: Siplo, Høyanger kommune Kursleiar: Roy Raasholm Fauske / Rune Valsvik www.sftur.no/aktiviteter/126357/888699/

10


Angedalen-Flugestølen© Kjell Arvid Stølen

MIDTVEKETURAR

Dei fleste lokallaga har turar i nærområda midt i veka. Desse turane kjem i tillegg til dei som står i programmet.

DESSE LAGA HAR MIDTVEKETILBOD: TURLAG Midtre Nordfjord Turlag Sogndal Turlag Indre Sunnfjord Turlag Ytre Nordfjord Turlag Indre Nordfjord Turlag Flora Turlag Årdal Turlag Vik Turlag Aurland Turlag Lærdal Turlag Keipen Turlag

TURAR VERT ANNONSERTE SLIK: mnt.dnt.no, Facebook sogndal.dnt.no/sogndal-glag, Facebook og lokalt turpr. Sogndal Gålag isturlag.no, turar tysdag og onsdag. Nettsida og Facebook ytrenordfjord.dnt.no, Facebook og plakatar indrenordfjord.dnt.no, Fjordingen tysdag og Facebook flora.dnt.no. Turar mån-tys-ons og tors. Meld deg på e-post liste. ardal.dnt.no og eige turprogram i sportsbutikkane i Årdal vik.dnt.no, lokal annonsering på plakat naroyfjorden.no, Facebook og nettside Aurland kommune lokal annonsering og Facebook keipen.dnt.no, Facebook 11


HYTTETUR Turen startar på Hope i Hyen. Frå parkeringsplassen går blikket 45 grader oppover mot Lavesteinen, som er ein stein som stikk ut på fjellkanten i himmelsyn. For å komme dit vert lårmuskulaturen testa i vel ein times tid, på den bratte stien, som går gjennom skog. Frå Lavesteinen er det utsikt ned til Hyen, ei utsikt som gjer turen i motbakke verd strevet. Etter Lavesteinen er du inne i landskapet som særpregar Ålfotbreområdet, og som ikkje er likt noko du har sett før. Eit landskap av hylleforma fjellformasjonar, som stort sett er bratte mot vest og skrånande mot aust. I nokre av hyllene ligg det vatn. Går ein med nasa mot bakken, vert ein fasinert av alle formasjonar i fjellgrunnen, skapte av konglomerat og sandstein. Oppe på det høgste punktet vender turruta nordover og gjev utsikt mot Gjegnen. Etter kort tid dukkar turlagshytta Gjegnabu opp. Ei heilt vill plassering, men det er ikkje tvil om at hytta passar inn på staden og glir inn i terrengformasjonen. Hytta er teikna av Jon Bruskeland, ein av pionerane i norsk klatremiljø, og kan innvendig minne om ein iglo. Frå hytta kan ein nytte helga til å ta turen vidare til Gjegnen, eller berre vandre rundt i landskapet for å nyte og forundre seg. Turen til Gjegnen er for dei meir spreke og fjellvande. Ynskjer du å lære meir om landskapet, kan du søke opp på https://www.alfotbreen.no/. Når vêret er høveleg, kan ein nyte natta i sovepose utanfor hytta. Gøymt i benkene på hytta finst det liggeunderlag som kan nyttast. Å sovne til solnedgang og vakne til soloppgang i tusen meters høgde gløymer ein ikkje. Overnatting på hytta på ein brisk med plass til seks, er også ei oppleving. Velkomen på tur til den kulaste hytta i DNT-systemet, og som nokre gjestar meiner må takast vare på som ein løyndom dei kan ha for seg sjølve. Flora Turlag ynskjer ikkje det, vi ynskjer fleire fotturistar inn i området. 17.–18. juli Stad: Gjegnabu, Ålfotbreen Start: Hope i Hyen Turleiar: Dag Eliassen, 977 38 273

12

Turfølge på Gjegnabu © Rikke Due

HELGETUR TIL GJEGNABU


Fra Gjegnabu og utsikt mot aust © Dag Eliassen

På vei oppover fra Hope © Ingunn Selås

Stien inn mot Gjegnabu med Gjegnalundsbreen i bakgrunnen © Dag Eliassen

13


JUBILEUMSTUR JUBILEUMSTUR TIL SKJORTA Til Skjorta (1472 moh.) gjekk ein av dei første av lengre turar som det nyskipa Indre Sunnfjord Turlag arrangerte. Det var i 1971. Vi gjekk frå Helgheim nordover til Vasskaret og vidare til toppen, med retur til Førde i Breim. 50 år etterpå går vi turen igjen, den 8. august, etter same ruta. Skjorta ligg mellom den sørlege delen av Breimsvatnet og Myklandsdalen. I denne delen

Jubileum i lokallaga 2021: Indre Sunnfjord Turlag - skipa 13. mai 1971 ................ 50 år Luster Turlag - skipa 26. november 1971 ... 50 år Vik Turlag - skipa 22. juni 2001 .............. 20 år

14

av Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er fjella høgre og brattare enn lengre vest. I klart vêr rekk synet over fleire fjellheimar, og vel 1400 meter rett ned i Breimsvatnet. Ruta er likevel ikkje bratt, med unnatak for nedgangen til Førde. Der er sti, og traktorveg i nedste delen. Pionerturen tok fem timar frå Helgheim til toppen.


Rast i bakken og ser mot ryggen som fører mot toppen © Kjell Befring Oppstigning mot Skjorta © Jens Petter Bøe Skjorta til venstre i bilete © Gunn Karoline Fugle

Søndag 8. august Start: Skjorta, Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Turleiarar: Erik Solheim, 952 56 950 Les om turen s. 335 i Opptur Sogn og Fjordane. Indre Nordfjord Turlag har tur til Skjorta 31. juli Storslagen utsikt frå Skjorta. Ser mot Årdal i Breim og deler av Breimsvatnet © Kjell Befring

15


TURPROGRAM 2020

Trugetur Seimsåsen/Ofredalen Måneskinstur Trugetur Måneskinstur Ski/Trugetur

Kom Deg Ut-dag Trugetur Bergsetnakken Trugetur Klungeren Smedalsosen - Kviesjøen - Nedre Monsetjørn Ski eller trugetur Trugetur til Dagsturhytta

Dugnadstur til Råkeneset Eråkstølen - Bringe Ski eller trugetur Fardalen - Seimsdalen Gjugra Torstadnakken Urdanostind, Jotunheimen Trugetur Areberg Bakkanosi Munkeggi Ski eller trugetur Sætreskarsfjelleet Store Haugmelen Breistølen -Bjordalsbu - Raudbergnuten Kyrkjevatnet (kan bli arr. 28.03. i staden) Påsketur i Jotunheimem Årdal-Nes

JANUAR 02.01. 28.01. 28.01. 31.01.

FEBRUAR 07.02. 14.02. 21.02. 27.02. 28.02. 28.02.

MARS 06.03. 07.03. 14.03. 14.03. 14.03. 14.03. 19.-21.03. 20.03. 20.03. 20.03. 21.03. 21.03. 21.03. 27.03. 27.03. 27.-31.03. 28.03.

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

FELLESTURAR

Møt opp til avtalt tid og stad om ikkje anna er nemnt. Vi tek atterhald om endring på programmet med omsyn til dato, tidspunkt for avreise, turopplegg eller evt. avlysing. Hald deg orientert om endringar i annonse, på nettside og Facebook. Sjå DNT sine generelle vilkål for turdeltaking www.sftur.no/dokumenter/

16 Årdal Sogndal Luster Flora

Ytre Sogn Lærdal Flora Årdal Indre Nordfjord Sogndal Indre Sunnfjord, Fjellsport Lærdal Aurland Indre Sunnfjord ja Flora nei Indre Nordfjord ja Sogndal nei Lærdal ja Årdal ja Indre Sunnfjord, Fjellsport ja Indre Sunnfjord

nei nei ja ja nei ja ja nei ja

ja Flora nei Indre Nordfjord Indre Sunnfjord nei Lærdal ja Flora Vik

ja ja ja ja

TURLAG

Ekspert

Krevjande

*)

Middels

Enkel

Turane er merka med vanskegrad:

Isklatring

Ski Kajakk

Klatring

Kari Einen, 995 21 528 Finn Gram, 977 61 295 Meir Informasjon flora.dnt.no Sjå facebook Andreas Solvik, 917 73 123 Leif Longvanes, 906 46 424 Årdal Turlag / Rune Valsvik, 416 17 528 Stian Fagerlund, 900 78 606 Anita Løkken / Astrid G Dag Nestegjerde, 950 79 486 Meir Informasjon flora.dnt.no Odd Henrik Berge, 977 16 690 Anne Skaar, 900 70 257 Finn Gram, 977 61 295 Sjå facebook Kjell Kleiven, 992 42 772 Kjell Arne Hjellbrekke, 958 27 976

Meir Informasjon flora.dnt.no Renate Berstad, 993 65 068 Roy Raasholm Fauske, 970 55 206 Rolf Engløkk, 959 82 635 Meir Informasjon flora.dnt.no Karen Weichert, 905 34 102

Nils Oma, 952 26 727 Meir Informasjon flora.dnt.no

Sjå facebook

TURLEIAR/TLF./MERKNAD

Sykkel

Fot Kano

Skøyte

*) Påmelding

Bading


17

01.05. 01.05. 02.05. 02.05. 02.05. 02.05. 02.05. 04.05. 07.-09.05. 08.05. 08.05.

MAI

APRIL 01.04. 01.04. 01.04. 02.04. 04.04. 10.04. 10.04. 10.04. 11.04. 11.04. 11.04. 17.04. 17.04. 17.04. 18.04. 18.04. 18.04. 24.04. 25.04. 25.04. 25.04. 25.04. 25.04. 25.04. 27.04.

Keipen 7-fjellsturen i Askvoll Ulldalsnipa Kultur-tur med Sogndal Turlag, Wittgenstein Ortnevik-Sylvarnes Tingastad Ytre Fure Svistølen Fot/båt Kysthelg til Atløyna med Luster Turlag Alden Fresvikbreen

Trugetur Bukkenipa Grovabreen Skongsnes fyr - fyrkafe Skongsnes fyr - fyrkafe Introduksjonskurs kajakk (3 t) Sluten, Oftedalen Tarven Ceciliekruna Opa Moldahytte Flistrahornet Skitur på Vikafjellet Vingelvsætra Jernhetta rundt Lodalskåpa med Sogndal Turlag KKK - Kårnyken, Klakegga og Kvasshornet Blægja Stålet Skåla-Bødalssætra Sagevik - Jagedal - Grønevik - Kalsvik Frøyaøya over. Nesje - Dosabu - Kalvåg Loppenosi 3-fjellsturen i Gulen Kalvsnesnosi Bergsetnakken Mostien

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

TURLAG

ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja

Keipen Indre Sunnfjord Flora Luster Indre Sunnfjord Sogndal Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior Sogndal Indre Sunnfjord Indre Sunnfjord, Fjellsport

Balestrand og Høyanger Indre Sunnfjord, Fjellsport Ytre Nordfjord Ytre Nordfjord Ytre Nordfjord ja Lærdal ja Aurland, Fjellsport Indre Sunnfjord, Fjellsport Keipen ja Ytre Nordfjord Vik ja Keipen nei Lærdal ja Luster, Fjellsport ja Keipen Indre Sunnfjord ja Ytre Nordfjord ja Indre Sunnfjord, Fjellsport ja Flora ja Keipen ja Årdal nei Ytre Sogn ja Sogndal ja Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior

ja

*)

Ansgar Lillebø, 975 03 536 / Vigdis Hatlenes, 913 66 472 Sigrid Gjelsvik, 917 01 820 Leif Longvanes, 906 46 424 Anita Rennestraum, 932 01 688. Båt frå Askvoll Sissel Vedvik, 481 26 210

Kjell Morten Langedal / Stine Svoen / Tobias Bueie, 997 42 288 John Lien, 918 61 083 Meir Informasjon flora.dnt.no Bjarne Venjum , 907 24 759 Roy Raasholm Fauske, 970 55 206

Anita Taftø, 993 12 587 Asle Veien, 970 55 203 Tor Helge Hansen, 901 33 691 Tor Helge Hansen, 901 33 691 Tor Helge Hansen, 901 33 691 Ingebrigt Bøe, 976 25 816. Eigenandel transport Astrid / Sindre Arnfinn Valaker, 977 64 853 Vertskap Jon Inge Refvik, 975 66 437 Hanne Finne, 959 41 478 Per Arne Sæterlid / Tobias Bueie, 959 67 770 Jan Chr Jerving, 482 13 457 Ole Herman Meløy / Eldar Venes, 906 91 624/913 28 347 Svenn Petter Kjerpeset / Jannike Brenden Frøyen, 958 98 565 Dag Tore Mjåseth, 918 96 443 Sissel Otnes, 909 19 201 Sissel Vedvik, 481 26 210 Meir Informasjon flora.dnt.no Stine Svoen / Tobias Bueie, 924 17 864 Sjå facebook Erene Wilberg, 911 73 136 Anne Rudsengen / Tom Dybwad, 57 67 93 84/975 23 411 Egil Kvalheim, 913 31 234 Odd Skrede, 959 29 864. Tysdagstur for alle

TURLEIAR/TLF./MERKNAD


18

Midtstolhyrna Mosekleivhornet Alden - Værlandet/Bulandet Opa Knekkevasshytte Storebjørn med Sogndal Turlag Røyrfjellsnipa - Havelandstølen - Hantveitstølen Storebjørn med Luster Turlag Kvalheim-Måløy Grimelia/Blåfjellet Øyenibba Kvanngrødfjellet Tveiteskaret - Breidvikstølen Nipebu Tonheimstranda til Midtbø Krossbu - Veslefjelltinden Josten på langs Aksla (Ålfoten) Solheim/Blåane Gjegnabu, frå Yksenelvane rundtur Mollandsmorki - dagsturhytta Konsert Skongsnes fyr Sandfjellet Åkrenipa (start frå Osland, ned på Svartemyr) Osland - Åkrenipa - Svartemyr Norddalsstølen/Holsen 7-fjellstur i Naustdal Yogahelg på Skongsnes fyr Øyane over i samarbeid Indre Sunnfjord Turlag 50 år Handalen - Laviksåta - Sauesnyken Øyane Over

Nykshytta Introduksjonskurs kajakk (3 t) Padlehelg Blånipa/Smylmedalsegga - fjellet mellom Hyen og Naustdal Blåtind frå Djupvasshytta Sognefjorden Panorama Sognefjorden Panorama

08.05. 08.05. 09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 09.05. 11.05. 13.05. 13.05. 13.05. 13.05. 15.05. 15.05. 15.-17.05. 16.05. 18.05. 22.-23.05. 22.05. 22.05. 23.05. 23.05. 23.05. 25.05. 29.05. 29.05. 30.05. 30.05. 30.05.

JUNI 01.06. 03.06. 05.-06.06. 05.06. 05.06. 05.06. 05.06.

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

ja ja ja nei ja nei

ja ja nei ja

ja ja ja nei ja nei

ja nei ja ja

nei ja nei

ja nei ja ja

ja ja ja

*)

Indre Sunnfjord, Senior Sogndal Flora Keipen Indre Nordfjord Balestrand og Høyanger Ytre Sogn

Midtre Nordfjord Ytre Nordfjord Flora Keipen Luster Ytre Sogn Sogndal Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior Indre Nordfjord Balestrand og Høyanger Ytre Sogn Indre Sunnfjord Flora Lærdal Indre Sunnfjord Keipen Indre Sunnfjord, Senior Keipen Luster Ytre Nordfjord Indre Nordfjord Balestrand og Høyanger Ytre Sogn Indre Sunnfjord, Senior Indre Sunnfjord Ytre Nordfjord Flora Ytre Sogn Indre Sunnfjord

TURLAG

John Lien, 918 61 083. Tysdagstur for alle Toril M. Mulen, 452 55 889 Meir Informasjon flora.dnt.no Per Arne Sæterlid / Gry Gulestøl, 959 67 770 Per Jakob Kyrkjeeide, 922 23 002 Anita Taftø, 993 12 587. Samarbeid med Ytre Sogn Turlag Marit Gjersvoll, 993 55 314. Med Balestrand og Høyanger Turlag

Dag Apalseth, 906 84 899 Sissel Otnes, 909 19 201 Meir Informasjon flora.dnt.no Vertskap Ole Karsten Birkeland, 950 32 287 Anne Karin Derås Haveland, 950 69 433 Ole Karsten Birkeland, 950 32 287 Bjarte Refvik, 922 01 137 John Lien, 918 61 083. Tysdagstur for alle Andreas Solvik, 917 73 123 Anita Taftø, 993 12 587 Wenche Midthun , 416 18 443 Åsnes / Hjellbrekke, 958 27 976. IST .Stiftings dato Meir Informasjon flora.dnt.no Einar Moen, 909 91 539 Kjell / Per Tore / Sissel, 992 42 772 Elisabeth Hatlenes/ Johnny Røys, 410 45 026 Ludvig Birkeland, 993 52 159. Tysdagstur for alle Svenn Petter Kjerpeset / Jannike Brenden Frøyen, 958 98 565. Begrensa tal Arne Fossøy, 917 44 453 YNT alle Andreas Solvik, 917 73 123 Anita Taftø, 993 12 587. Samarbeid med Ytre Sogn Turlag Marit Gjersvoll, 993 55 314. Med Balestrand og Høyanger Turlag Edith Falkenstein, 412 67 440. Tysdagstur for alle Gunnar Naustdal, 991 56 235 Ruth Lovise Strand Meir Informasjon flora.dnt.no Idar Førde Blom, 993 47 831 Flora Turlag / Heidi Ødemark, 980 32 513

TURLEIAR/TLF./MERKNAD


19

JULI 03.07. 03.07. 03.07.

05.06. 06.06. 06.06. 06.06. 06.06. 06.06. 06.06. 08.06. 10.06. 12.06. 12.-13.06. 12.06. 12.06. 13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 15.06. 19.-20.06. 19.06. 19.06. 19.06. 20.06. 20.06. 22.06. 25.06. 26.06. 26.06. 27.06. 27.06. 27.06. 27.06. 29.06.

Lodalskåpa Tungestølen - Kvitesteinsvarden, Jubileumstur Fonn - Tungestølen

Nattskitur på Jostedalsbreen Hovdendag Aurlandsfjellet Nuken Tystigbreen Introduksjonskurs kajakk (3 t) St. Sunniva-hornet (Vågsøy) Troda Kringla/Vindkjegla Introduksjonskurs kajakk (3 t) Trollenukjen Kongetur 1. Seltåsen-Vindhella-Sverrestien Nuken (Utvikfjellet) Amlabukti - Tingastad Dalreset Kvasshornet Via Ferrata Loen Nyken i Jølster Padletur kajakk lokalt Hamnanova Frå solnedgang til soloppgang Bremanger fjellet Turar ifm. Fjøsblues 7-fjellstur i Førde Mørkridsdalen med Liv Jorunn og Luster Turlag Vingekvarvane Fossheimsdalen-Jølstraegga-Vikastølen Massbu Nipenatt Børkjo - Hodndalen - Oftedalen - Ofta Via Ferrata Gullsmedhytta Lodalskåpa Felden Stølstur i Sogndalsdalen Fagredalen

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

TURLAG

ja ja ja

Per Tore Meier / Kjell Kleiven, 415 05 600 Meir Informasjon flora.dnt.no Rolf Engløkk, 959 82 635 Odd Henrik Berge, 977 16 690 Toril M. Mulen, 452 55 889 Irene M. Lunde, 413 24 798 Theres Solibakke, 986 41 829 Sigrid Gjelsvik, 917 01 820. Tysdagstur for alle Toril M. Mulen, 452 55 889 Bente Sunde, 476 46 560 Roy Raasholm Fauske, 970 55 206. Avgrensa tal plassar Per Inge Verlo, 992 06 404 Toril M. Mulen, 452 55 889 Meir Informasjon flora.dnt.no Steinar Isene / Stine Svoen, 458 74 737 Odd Henrik Berge, 977 16 690 Bente Ellingvåg, 481 58 872 Bjarte Refvik, 922 01 137 Edith Falkenstein, 412 67 440 Gry Gulestøl / Svenn Petter Kjerpeset, 976 83 445 Sjå facebook Kjell Kleiven, 992 42 772 Tom Dybwad, 975 23 411 Per Arne Sæterlid / Tobias Bueie, 959 67 770 Knut B. Skurtveit, 482 20 902 Ingvald Os, 900 12 898. Tysdagstur for alle Meir Informasjon flora.dnt.no Stian Fagerlund, 900 78 606 Asle Veien, 970 55 203 Svenn Petter Kjerpeset / Gry Gulestøl, 958 98 565 977 64 853 Steinar Daviknes / Rune Heggen, 404 03 724 Anne Britt Halset / Anne Skaar, 909 83 861/900 70 257 Magni Kvile, 913 13 703

TURLEIAR/TLF./MERKNAD

Indre Nordfjord Odd Henrik Berge, 977 16 690 Luster Stein Næss / Kåre Reidar Aasen, 958 74 596 Indre Sunnfjord, Fjellsport Leif Sverre Høyvik

Indre Sunnfjord, Fjellsport Flora Lærdal Indre Nordfjord Luster Midtre Nordfjord Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior ja Sogndal nei Indre Nordfjord ja Indre Sunnfjord ja Midtre Nordfjord ja Sogndal ja Flora ja Keipen ja Indre Nordfjord ja Midtre Nordfjord, Senior ja Indre Sunnfjord, Senior ja Keipen ja Årdal ja Indre Sunnfjord ja Sogndal ja Keipen Indre Sunnfjord Indre Sunnfjord, Senior ja Flora nei Lærdal ja Indre Sunnfjord, Fjellsport ja Keipen ja Indre Sunnfjord, Fjellsport ja Midtre Nordfjord ja Sogndal Indre Sunnfjord, Senior ja nei nei ja ja ja

*)


AUGUST 01.08. 01.08. 01.08. 07.-08.08. 07.08. 07.08. 07.08. 07.08. 07.08. 08.08. 08.08. 08.08. 14.-15.08. 14.08. 14.08. 14.08.

Smalerabben Hornindalsrokkjen Hest i Arnafjord Blåbrebu Vestre Austabottstind Gutalsfjellet Lånefjorden - Lånedalen - Lånestølen - Eringsdalen - Høyanger Lunde-Fjærland Hyeneshesten/Skjerdingane Storlogspikjen Øverås - Dalsstølane - Høgenova - Robba - Bog Helgheim-Skjorta-Førde i Jølster Blåbrebu, fra Grøndalen via Saga ned Førdedalen Jordalen - Breiskrednosi - Rimstigen - Bakka Gjegnen Styggevatn

Lauvhoggskallen Helgheimsdalen – Jølster Færestad - Freibotn - Oftedalen Strynekåpa Ullebø - Ullebødalen - Nyksvatnet - Årbergsdalen Jubileumsmarsj frå Laukeland med meir - Rivedal Fonn-Tungestølen-Fjærland med Luster Turlag Dukhornet (Ørsta) Gjegnabu Logotur, Hestane rundt Osestølen/Midtnosi Jardalen rundt Vigdalsdilten Tur på Ålfotbreen Kvevatnet - Langedalen - Østerbø - Aurlandsdalen Vona-Svartepøyla - Naustdal Årdalsvatnet Fardalen - Gravdalen - Stølsmaradalen - Vetti - Hjelle Skjorta på Breim Nordre Skagastølstind Hytte til hytte-tur i Jotunheimen

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

04.07. 06.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.-11.07. 11.07. 17.-18.07. 17.07. 18.07. 18.07. 20.07. 24.07. 24.-25.07. 24.07. 29.07. 31.07. 31.07. 31.07. 31.07.-04.08.

20 TURLAG

ja Keipen nei Indre Nordfjord Vik ja Flora nei Lærdal nei Indre Nordfjord ja Balestrand og Høyanger Indre Sunnfjord ja Midtre Nordfjord nei Indre Nordfjord nei Ytre Sogn Indre Sunnfjord ja Keipen Aurland ja Midtre Nordfjord ja Sogndal

Vik Indre Sunnfjord, Senior nei Lærdal nei Indre Nordfjord ja Balestrand og Høyanger ja Indre Sunnfjord ja Sogndal ja Midtre Nordfjord ja Flora Indre Sunnfjord, Fjellsport ja Årdal ja Midtre Nordfjord ja Luster ja Flora ja Lærdal Indre Sunnfjord ja Årdal ja Årdal nei Indre Nordfjord ja Luster ja Indre Sunnfjord

*)

Vegard Fagerli / Gunnar Bjørlykke, 917 03 083 Toril M. Mulen, 452 55 889

Elisabeth Hatlenes / Johnny Røys, 410 45 026 Idar Sogli, 918 71 887 Jan Kåre Fosse, 416 24 651 Meir Informasjon flora.dnt.no Rolf Engløkk, 959 82 635 Mons-Rune Guddal, 415 17 921 Ingunn Kandal og Anita Taftø, 464 77 723 / 993 12 587 Kjell Kleiven, 992 42 772 Jonny Ravnestad, 993 57 737 Hanne Vambeset,973 41 132 Steinar Urnes, 473 47 443 Erik Solheim, 952 56 950 Svenn Petter Kjerpeset / Jannike Brenden Frøyen, 958 98 565. Begrensa tal

Olav J. Bøtun, 976 47 136 Ludvig Birkeland, 993 52 159. Tysdagstur for alle Trond Øyen Einemo, 916 20 086 Stig Skåre, 913 02 054 Anita Taftø, 993 12 587 Kjell Arne Hjellbrekke, 958 27 976 Leif Longvanes, 906 46 424 Dag Apalseth, 906 84 899 Meir Informasjon flora.dnt.no Lisbeth Sommer, 951 06 030 Sjå facebook Jan Erik Mardal / Hans Lothe, 975 33 858 Stein Næss / Kari Ødegaard, 958 74 596/ 480 77 262 Meir Informasjon flora.dnt.no Styret, 959 82 635. Medlemstur, overnatting på Østerbø Ola Kringlen, 465 06 022 Sjå facebook Sjå facebook Per Jakob Kyrkjeeide, 922 23 002 Berit Lad / Ole J. Sie, 975 37 165/900 73 684 Kjell Kleiven / Mariann S vingen

TURLEIAR/TLF./MERKNAD


15.08. 15.08. 15.08. 15.08. 21.08. 21.-22.08. 22.08. 22.08. 22.08. 22.08. 22.08. 22.08. 24.08. 27.-29.08. 27.-29.08. 28.08. 28.08. 28.08. 28.-29.08. 28.08. 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 29.08. 31.08. August

Tur til Rosendal Staven Jostedalen - Arentzbu - Mørkri Ortnevik til Sylvarnes Keipen Kom deg ut-dag 3-topptur i Stryn Nordfjordegga Vetvikja Bolteheia/Naustdal

Graveskarsvatnet Sandskarhyrna Søgnesandsnipa (Grovanipa) Hornindalsrokken Borlosgrovi - Botnen - Sprakehaug Rallarvegen Middagsnipa frå Norddalsfjord Ålfotbreen Kårdalstindane Bjørn West-marsjen Slogen fra Engeset Rambervarden Flugestølen/Angedalen Padlehelg Breheimen Tafsehyrna Skyttarpiggen Breidalen rundt Kongetur 2. Kyrkjestølen-Maristova-Kvamskleiva Haugabreen Plogen Over Kviven Blåegga på Hopland Salen i Frudalen Eggenipa Hafslo/Molden Helgesamling i Romsdalen

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

SEPTEMBER 03.-05.09. 04.09. 04.-05.09. 04.09. 04.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 07.09.

21

TURLAG

Indre Sunnfjord, Fjellsport Keipen Luster Ytre Sogn Indre Sunnfjord ja Flora nei Indre Nordfjord ja Midtre Nordfjord ja Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior

ja ja ja ja

ja Årdal nei Indre Nordfjord Indre Sunnfjord ja Ytre Nordfjord nei Lærdal ja Indre Sunnfjord ja Flora ja Keipen nei Indre Nordfjord ja Ytre Sogn ja Ytre Nordfjord Vik Indre Sunnfjord, Senior ja Flora ja Vik nei Indre Nordfjord ja Luster Indre Sunnfjord ja Indre Sunnfjord ja Midtre Nordfjord ja Keipen nei Indre Nordfjord ja Midtre Nordfjord, Senior ja Sogndal ja Ytre Nordfjord ja Indre Sunnfjord, Senior ja Indre Sunnfjord, Fjellsport

*)

Peter Joachim Gokstad, 970 08 063 Inger Lise Langedal / Kjell Morten Langedal, 470 63 543 Marte Meland, 474 14 157 Liv Brekken, 957 65 372. Båt frå Hardbakke Dag Nestegjerde, 950 79 486 Meir Informasjon flora.dnt.no Johnny Hjelle, 480 19 050 Jan N. Hansen / Marit Reikvam, 414 26 679 Tor Magne Gangsøy, 489 55 867 Sigrid Gjelsvik, 917 01 820. Tysdagstur for alle

Sjå facebook Odd Henrik Berge, 977 16 690 Anne-Cecilie Kapstad, 992 02 656 Egil Kvalheim, 913 31 234 / Inge-Jarl Kvalheim, 969 04 565 Anders Haugen, 970 71 178 Kjell Kleiven Meir Informasjon flora.dnt.no Steinar Isene / Johnny Røys / Elisabeth Hatlenes, 458 74 737 Oddhild Saure, 918 52 574 Marit Gjersvoll, 993 55 314 Arne Jon Kandal, 415 71 975 / Bjarte Refvik, 922 01 137 Svenn Egil Finden, 951 48 614 Øyvind Hegrenes, 913 30 277 Meir Informasjon flora.dnt.no Jon Arne Kvåle, 481 09 199 Stig Skåre, 913 02 054 Anne Kari Herlovsen Nes, 957 27 958 Oddbjørn Sellevoll, 905 33 509 Roy Raasholm Fauske, 970 55 206. Avgrensa tal plassar Steffen Sandene, 915 58 465 Inger Lise Langedal / Kjell Morten Langedal, 470 63 543 Siv Lillestøl, 990 26 168 Bente Ellingvåg, 481 58 872 Tom Dybwad / Anne Britt Halset, 975 23 411 Arve Idar Utnes, 906 97 326 Edith / Sigrid / Magni, 917 01 820. Tysdagstur for alle Sissel Vedvik / Vigdis F. Kvamme, 481 26 210

TURLEIAR/TLF./MERKNAD


Opa Knekkevasshytte Blåtur Trollnykjen (Eid) Haukåbøra Lommelykttur. Tonningsetra - Spjelkebu Blåfjell frå Steindal

OKTOBER 03.10. 03.10. 03.10. 10.10. 15.10. 17.10.

DESEMBER 31.12.

Brandsøyåsen

Vangsen

Skogadalsbøen, Fleskenosdalen, Friken Nuken over (Hafslo - Åberge) Vona - Longevasshytta - Ålhus Kulturvandring i Fesse-området Åbrekkenebba Hornelen Skaraly JUBILEUMSMARKERING Leik i blåisen Smylmedalsegga/Blånipa Elvegrø - Ulvisnubben Glitteregga Skolma fra Hagevik Raudmelen Husnova Fremre Hjelledalen, Hovden Dale - Kleberseggi - Hjortastein Lykkebø - Djupedalsnipa - Blånipa Jardalsvatnet i Gloppen Saurdalseggi - Raudmelen Gamle stølsvegen til Dueskardet Lonebrua/Grimsetstølen

10.-12.09. 11.09. 11.-12.09. 12.09. 12.09. 12.09. 14.09. 18.09. 18.09. 19.09. 19.09. 19.09. 19.09. 19.09. 21.09. 25.09. 25.09. 26.09. 26.09. 26.09. 26.09. 28.09.

NOVEMBER 28.11.

22 ja

ja

nei ja ja nei ja

Flora

Sogndal

Keipen Indre Nordfjord Ytre Nordfjord Flora Indre Nordfjord Flora

Årdal Sogndal Indre Sunnfjord ja Flora nei Indre Nordfjord ja Ytre Nordfjord Indre Sunnfjord, Senior ja Indre Sunnfjord ja Indre Sunnfjord ja Flora nei Lærdal nei Indre Nordfjord ja Ytre Nordfjord ja Vik Indre Sunnfjord, Senior ja Årdal ja Luster ja Flora ja Midtre Nordfjord, Senior ja Sogndal Vik Indre Sunnfjord, Senior

ja ja

Meir Informasjon flora.dnt.no

Louis Anda, 480 52 760

Vertskap Odd Henrik Berge, 977 16 690 Bjarte Refvik, 922 01 137 / Inge-Jarl Kvalheim, 969 04 565 Meir Informasjon flora.dnt.no Martin Klaesson Meir Informasjon flora.dnt.no

Sjå facebook Knut Iversen, 907 61 450 Kjell Arne Hjellbrekke, 958 27 976 Meir Informasjon flora.dnt.no Sindre Aabrekk, 917 78 588 Per Rune Loen, 414 48 265 / Bjarte Refvik, 922 01 137 Magni Kvile, 913 13 703. Tysdagstur for alle Styret, Førdehuset Asle / Irene, 970 55 203 Meir Informasjon flora.dnt.no Finn Gram, 977 61 295 Wenche Henden, 958 00 056 Torill Saltkjel, 976 27 742 Astrid Drægni, 971 76 926. Kjentspersonar: Ingunn Stadheim Feidje/ Svein Fedje Sigrid Gjelsvik, 917 01 820. Tysdagstur for alle Sjå facebook Liv Hundshammer, 918 04 901 Meir Informasjon flora.dnt.no Bente Ellingvåg, 481 58 872 Ove Ellingsen, 913 54 923 Nils Gunnar Finne, 915 13 117 Edith Falkenstein, 412 67 440. Tysdagstur for alle


Klatring i klatrehallen i Førde Skøytedag på Nesvatnet

Kom deg ut-dag, vinter Kom deg ut-dagen, skidag i Rivedal Kom deg ut-dag vinter, Tua eller Harpefossen Kom deg ut-dag, ski og aking Kom deg ut-dag, Stordalen skisenter Kom deg ut-dag, Kalskarstova Kom deg ut-dag på Heggmyrane Kom deg ut-dag Kom deg ut-dag, Instedalen Kom deg ut-dag på Kleppa. Damefall med skileik. Kom deg ut-dag. Skileik i Instedalen skianlegg

Kom deg ut-dag, Ullsheim Kom deg ut-dag på Heggmyrane - Hoppkonkurranse Kom deg ut-dag Ake-, snø- og skileik på Sørestrand Gard Vinterveka i Instedalen Måneskinstur Langeland Kom deg ut-dag

Familieskitur frå Rindabotn Dagskurs skred Olset Klatring på Fjordstova ”Skiatlon”-tur i Grindsdalen. Langrenn opp, slalåm ned. Skitur i Vonaområdet m/snøholebygging Hyttetur på Vikafjellet Tur til Spørteggbu i Jostedalen Topptur ski - i Jølster Vintercamp

JANUAR Januar Januar

FEBRUAR 02.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02. 07.02.

07.02. 07.02. 07.02. 22.-26.02. Feb./mars Februar

MARS 07.03. 07.03. 14.03. 14.03. 14.03. 14.03. 20.-21.03. 28.03. Mars Mars

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

BARNAS TURLAG/UNG

23

Jarle Øygard, 481 68 179. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Edith Holme Smådal, 957 53 813. Kl. 13.00-16.00

TURLEIAR/TLF./MERKNAD

ja ja ja ja

ja ja

ja

Sogndal - Barnas Luster, Ung Askvoll - Barnas Luster - Barnas Leikanger - Barnas Naustdal - Barnas Leikanger - Barnas Luster, Ung Førde - Barnas Ytre Sogn, Ung

Tomas Abrahamsen og Linn Eide, 915 96 532 Marie Sørum, 464 14 051. Norgesguidene, samarbeid med Sogndal Turlag Evelyn Vågane, 971 70 115 Hanne Teigen, 469 70 733 Jørgen Eikenes, 913 72 822 Åsmund Berthelsen, 932 37 073. Kl. 12.00-15.00 Sindre Ramung, 976 82 499 Even Loe, 920 29 962. Randonée Kristin Syltesæter, 924 02 518. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Linda Hantveit, 414 64 116

Eleanor Evelyn Vågane, 971 70 115 Styret. Stad vert annonsert. Kl. 11-14 Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Marit Gjersvoll, 993 55 314 Kristin Vik Sparvath, 975 56 956 Gøril Urdahl, 971 44 313 Christina Sørheim, 915 97 495 Meir Informasjon flora.dnt.no Thomas Scheiber, 479 55 664 Åsmund Berthelsen, 932 37 073. Kl. 12.00-15.00. Samarbeid med Ski- og o-gruppa i TIL nei Indre Nordfjord - Barnas Liv-Sissel Dale, 948 74 868 ja Luster, Ung Gry Anita Sviggum, 57 68 18 99. Samarbeid med BT ja Lavik - Barnas Cecilie Sande, 959 33 044 ja Naustdal - Barnas Åsmund Berthelsen, 932 37 073. Kl. 10.00-15.00 alle dagar ja Førde - Barnas Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Fossheimen - Gaular- Barnas Heidi Eriksrød, 400 68 149

Førde - Barnas Naustdal - Barnas

TURLAG

Aurland - Barnas Askvoll - Barnas nei Eid - Barnas ja Førde - Barnas nei Gulen - Barnas Keipen - Barnas ja Luster - Barnas Sogndal - Barnas ja Flora - Barnas ja Leikanger - Barnas Naustdal - Barnas

ja

ja

*)


24

JUNI 02.06. 06.06. 06.06. 06.06. 14.06. 19.06. 19.06. 19.-20.06. 19.-20.06. Juni Juni juni

OPPTUR Hovdendag Padlemoro på Sanden Via Ferrata Loen Tur til Moseviki Fagredalen og Klungeren Kinnaspelet Telttur på sørsida (Vik) Hengekøyetur Overnattingstur Kajakktur Skongenes Fyr - Måløy

Dagsturhytta i Hornindal OPPTUR OPPTUR OPPTUR 9. klasse OPPTUR 8. klasse Alden, Værlandet og Bulandet OPPTUR 8. klasse Breidvikstølen Blomstertur med ekspert Natursti i samband med Molden Opp Ripeneset Generasjonstur til Feigefossen Sykkeltur/stisykling

Atløy Kartkurs/orientering Sykkeltur langs fjorden Seljefløytetur

April April April April/mai

MAI 01.05. 05.05. 05.05. 05.05. 05.05. 09.05. 12.05. 13.05. 23.05. 24.05. 29.05. 30.05. Mai

Overnatting i hengekøye 3-fjellsturen i Gulen Kanotur på fjorden Stolpejakt/turorientering

APRIL 23.-24.04. 25.04. 25.04. 25.04.

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

TURLAG

TURLEIAR/TLF./MERKNAD

Reidun Rolf Engløkk, 959 82 635 Liv Brekken, 957 65 372 Per Arne Sæterlid og Kirsten Grotle, 959 67 770 Meir Informasjon flora.dnt.no Meir Informasjon flora.dnt.no Per Arne Sæterlid og Kirsten Grotle, 959 67 770 Mariel J. Birknes, 974 01 446 Arturs Garselis, 405 61 104 Hanne Teigen, 469 70 733 Evelyn Vågane, 971 70 115 Anne Merete Kvalsøren, 905 88 369 Styret. Stad vert annonsert

Vik, Ung Dag Einar Bøtun, 976 47 136 Flora - Barnas Meir Informasjon flora.dnt.no Naustdal - Barnas Annlaug Birkeland, 997 06 055. Kl. 14.00-17.00 Ja Indre Nordfjord, Ung Jakob Vinsrygg, 948 51 941 Sogndal - Barnas Anne Skaar, 913 02 694 ja Fosseheimen - Gaular- Barnas Kjellfrid Skilbrei, 992 67 656 ja Flora - Barnas Meir Informasjon flora.dnt.no ja Leikanger - Barnas Sindre Ramung, 976 82 499 ja Luster, Ung Marte B. Hansen, 474 14 479 Askvoll - Barnas Evelyn Vågane, 971 70 115 nei Eid - Barnas Styret. Stad vert annonsert ja Førde - Barnas Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook

ja ja

nei Indre Nordfjord - Barnas ja Lærdal, Ung ja Ytre Sogn, Ung Keipen, Ung Flora, Ung ja Flora - Barnas Keipen, Ung nei Gulen - Barnas ja Leikanger - Barnas nei Luster - Barnas Askvoll - Barnas ja Luster - Barnas nei Eid - Barnas

ja Fossheimen - Gaular- Barnas Heidi Eriksrød, 400 68 149 nei Gulen - Barnas Hege Lid Hjartholm, 984 35 171 ja Leikanger - Barnas Sindre Ramung, 976 82 499 Naustdal - Barnas Åsmund Berthelsen, 932 37 073. Kl. 12.00-15.00. Samarb. med Ski- og orienteringsgruppa i TIL Askvoll - Barnas Evelyn Vågane, 971 70 115 ja Eid - Barnas Styret. Stad vert annonsert Sogndal - Barnas Anne Skaar, 913 02 694 Sogndal - Barnas Ola Sørensen, 928 12 284

*)


SEPTEMBER 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 05.09. 13.09. 17.-18.09. 19.09. September September September

Kom deg ut-dagen, Værlandet/Bulandet Kom deg ut-dag, haust Kom deg ut-dag Kom deg ut-dag, Trolltur på Oppdalsøyra Kom deg ut-dag Kom deg ut-dag på Navarsete Kom deg ut-dag Kom deg ut-dag Høgehaug rundtur Kom deg ut-dag. Klatring, skattejakt m.m. på Kalland Kom deg ut-dag Kom deg ut-dag på Heggmyrane - stisykling Sopptur Overnatting i telt/Massbu Sopptur på Kleppa med ekspert Kom deg ut-dag Fellestur til turbotrimpost Solnedgangstur til Nordheia/Djupviknipa

Bakkekletten Tur på Veitastrond Bade-/fisketur til Sørestrandstølen Telttur til Fjærlandssete Fiskekonkurranse på Sognefjellet Grendasetra Gunvordalen Teltovernatting Overnattingstur til Nipebu Fiskekonkurranse på Heggdalsvatnet

Stølsraut

JULI 16.07.

AUGUST 02.08. 08.08. 08.08. 14.-15.08. 20.08. 21.08. 29.08. August August August

Camp Hundsrasta - overnatting, kano, aktivitetet Sommarcamp

JUNI Juni Juni

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

25

Askvoll - Barnas Luster - Barnas Lavik - Barnas Leikanger - Barnas Luster - Barnas Indre Nordfjord - Barnas Sogndal - Barnas Eid - Barnas Førde - Barnas Luster, Ung

Luster, Ung

Førde - Barnas Ytre Sogn, Ung

TURLAG

Evelyn Vågane, 971 70 115 Bente Helene Skildheim Nes, 414 45 747 Cecilie Sande, 959 33 044 Jørgen Eikenes, 913 72 822 Marte Bergum Hansen, 909 31 973 Siv Merete Aasebø, 959 35 875 Christina Sørheim, 915 97 495 Styret. Stad vert annonsert Kristin Syltesæter, 924 02 518. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Bjørn Tore Årøy, 411 05 550. Samarbeid med Jakt og Fiskelaget

Marie Sørum, 464 14 051. Konsertarrangement

Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Linda Hantveit, 414 64 116

TURLEIAR/TLF./MERKNAD

Askvoll - Barnas Evelyn Vågane, 971 70 115 nei Eid - Barnas Styret. Stad vert annonsert. Kl. 11-14 nei Førde - Barnas Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook nei Gulen - Barnas Lindy Andersen, 975 06 461 Keipen - Barnas Kristin Vik Sparvath, 975 56 956 nei Luster - Barnas Hanne Teigen, 469 70 733 Sogndal - Barnas Christina Sørheim, 915 97 495 ja Flora - Barnas Meir Informasjon flora.dnt.no nei Leikanger - Barnas Thomas Scheiber, 479 55 664 ja Naustdal - Barnas Edith Holme Smådal, 957 53 813. Kl. 14.00-17.00 nei Indre Nordfjord - Barnas Liv-Sissel Dale, 948 74 868 ja Luster, Ung Gry Anita Sviggum, 57 68 18 99 Sogndal- Barnas Sabine Kuntzelman, 402 87 356 ja Fossheimen- Gaular- Barnas Heidi Eriksrød, 400 68 149 nei Leikanger - Barnas Jørgen Eikenes, 913 72 822 Fossheimen- Gaular- Barnas Heidi Eriksrød, 400 68 149 nei Eid- Barnas Styret. Stad vert annonsert ja Førde - Barnas Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook

ja ja ja

ja ja ja ja nei

ja

ja ja

*)


DESEMBER 12.12. 13.12. Desember Desember

14.11. 21.11. 28.11. 28.11. November November

NOVEMBER 01.11.

OKTOBER 03.10. 03.10. 31.10. Oktober Oktober

Adventstur Luciatur Grauttur Aking i Øyra/Løken Nærmiljøanlegg

Lommelykttur Hafslo Lommelykttur i Tveita Klatring på Fjordstova Lommelykttur Lommelykttur Hovudlykttur /Lystur

Mørkeorientering

Øvstedalen. Tur med utemat Fisketur til Russenes Reflekstur og halloween-disko i gapahuken Mørketur med lommelykt til Gytta Leirdueskyting i Gaupne

DATO TYPE TUR/AKTIVITET

26 ja

ja nei ja nei nei

ja ja

ja

*)

Sogndal - Barnas Askvoll - Barnas Førde - Barnas Naustdal - Barnas

Luster - Barnas Gulen - Barnas Luster - Barnas Leikanger - Barnas Eid - Barnas Sogndal - Barnas

Naustdal - Barnas

Leikanger - Barnas Naustdal - Barnas Askvoll - Barnas Førde - Barnas Luster, Ung

TURLAG

Christina Sørheim, 915 97 495 Evelyn Vågane, 971 70 115 Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Annlaug Birkeland, 932 37 073

Åsmund Berthelsen, 932 37 073. Kl. 18.00. Samarbeid med Ski- og orienteringsgruppa i TIL Elise Landøy, 951 12 973 Lindy Andersen, 975 06 461 Hanne Teigen, 469 70 733 Arturs Garselis, 405 61 104 Styret. Stad vert annonsert. Kl. 16.30 Christina Sørheim, 915 97 495

Bjørn Carlsen, 930 52 452 Randi Midtbø Kolås, 975 10 349. Kl. 13.00-15.00 Evelyn Vågane, 971 70 115 Sissel Flåm, 992 64 780. indresunnfjord.dnt.no og Facebook Bernt A. Elle, 952 81 067. Samarbeid med Jakt og Fiskelaget

TURLEIAR/TLF./MERKNAD


SENIORTUR NYKEN I JØLSTER

Dvergsdalsstøylen ©Bente Ellingvåg

Søndag 13. juni

Utsyn mot fjell i Jølster og Gloppen frå Nyken © Bente Ellingvåg

Stad: Nyken i Jølster Turleiar: Bente Ellingvåg, 481 58 872

Fagredalen © Bente Ellingvåg

Midtre Nordfjord senior har sett opp tre turar i turprogrammet for 2021. Den 13. juni går turen til Nyken i Dvergsdalsdalen i Jølster, rundt 1100 moh. Utgangspunkt for turen er Dvergsdalsstøylen. Vi køyrer med privatbilar til parkeringsplassen nedanfor støylen. Vidare går turen til fots på merkt sti gjennom Fagredalen. Det er tydeleg sti heile vegen. Turen tek vel to timar éin veg. Dalføret er flott i seg sjølv, snur vi oss har vi flott utsyn mot Jølster og på toppen ser vi også mot Jostedalsbreen, fjella i Gloppen og mot Førde. Turen vil gå i eit roleg tempo som passar for seniorar og andre som likar å gå i eit roleg tempo.

27


FELLESTUR BJØRN WEST-MARSJEN 2021 Den tradisjonsrike Bjørn West-marsjen, lang løype, går frå Litlematrestølen til Stordalen. Dette er ein god tur på ca. 15 kilometer. Den korte løypa går i “Bjørn West-området” frå Nystølen på Sognesida sørover til Stordalen Fjellstove, og den er ca. 6 km. Turen følgjer T-merkt sti i flatt, lett terreng, med ei bratt nedstigning til Stordalen Fjellstove. Den nye, korte løypa bringar eit anna perspektiv inn, og dei to marsjane utfyller difor kvarandre godt i forhold til minnemarkering over dei krigshandlingar som fann stad. Begge løypene har same innkomst ved Stordalen Fjellstove, og arrangementa i etterkant er felles for alle marsj-deltakarane.

Bjørn West-marsjen lang – Frå Litlematrestølen. Deltakarane vert transporterte med buss frå Matre og opp mot Litlematrestølen, som er startstad. Etter innkomst ved Stordalen Fjellstove går det bussar frå Stordalen til Matre. Bjørn West-marsjen kort – Frå Nystølen. Deltakarane vert transporterte med buss frå Stordalen til Nystølen. For dei som ynskjer å gå fellestur med turleiarar, er det stort sett turleiarar med på alle bussane. Det vert deltakaravgift som dekkjer busstransport t/r og premiering.

Kulturarrangement Ved felles innkomst ved Stordalen Fjellstove er det flott arrangement for både deltakarar og andre som vil opp og sjå, høyre og ete. Middag og anna mat vert servert heile dagen på fjellstova. Vel møtt til ein fjelltur i Bjørn West sine fotefar. https://www.facebook.com/bjornwestmarsjen/

Søndag 22. august Tur: Bjørn West-marsj – lang og kort løype. Påmelding: Ytre Sogn Turlag, Marit Gjersvoll, ytresogn.turlag@dnt.no, 993 55 314. Det er mange turleiarar med for å vise veg. Her nærmar dei seg nedstigninga mot Stordalen © Marit Gjersvoll

28


Den korte Bjørn West-marsjen startar frå Nystølen. Her er fyrste pulje av små og store på veg mot Stordalen © Marit Gjersvoll

Bjørn West-marsjen, 4 glade turleiarar klare for tur © Jorun Barstad Langvatn

29


BARNAS TURLAG

FJÆRLANDSSETE Fjærlandssete er eit tradisjonsrikt stølsområde i fjella mellom Leikanger og Sogndalsdalen. Det er vakker natur både på vegen opp og vel framme på Fjærlandssete. Det er fleire måtar å komme dit, men med Barnas Turlag Leikanger går vi kløvjavegen frå Tuftahaug i Njøsadalen. Det er ein tur på 5 km, med om lag 150 høgdemeter stigning. Det betyr at turen passar godt for skuleborn og spreke 5-åringar. Stien er god, men kan vere litt våt, så godt fottøy er anbefalt. Barnas Turlag Leikanger har vore fleire gonger på dags- og overnattingsturar med telt til Fjærlandssete. Sist vi var der, i 2019, hadde vi fantastisk vêr og kunne bade i bekkar og i fine Fjærlandssetevatnet heilt til sola gjekk ned. Badetøy kan altså vere fint å ha med i bagasjen. Dessutan er Fjærlandssetevatnet kjent for å ha mykje fisk, så det kan vere lurt å ha med fiskestong også. Spørsmål og påmelding til turleiar Jørgen Eikenes. Kom og bli med oss på tur! 30

Dato: 14.–15. august Start: Tuftahaug i Njøsadalen Stad: Fjærlandssete Turleiar: Jørgen Eikenes, 913 72 822 Påmelding


FjÌrlandssete Š Sindre Ramung

31


Rein Design

Elvetorget

- ein tur som passar for alle #møtastpåtorget UT PÅ TUR

VÅPENLOFTET • ERDAL SPORT INTERSPORT • SPORT1 FØRDE • UT VESTLAND

MAT OG DRIKKE

OLEFINE – NAUSTDAL DAMPBAKERI • LUNSJKAFÉ • SOGNEFJORD KAFFIBRENNERI • ABA’S INN

NOKO FOR ALLE

CARLINGS • BIK BOK • GYNGEHESTEN • TELENORBUTIKKEN • POWER • STORM • FJORDPROFIL • NORLI FØRDE • CUBUS • LINDEX • MORE WOMAN • NILLE • KID INTERIØR • SUNNFJORD APOTEK • VIKEN BUNAD • SYBUTIKKEN STING FOR STING • FLOKE • LEIKEBUTIKKEN YES • NON STOP SKO • NAPRAPATSENTERET • MEDVIND • DERMIA • CENTRUM SALONG • DRESSMANN • SPECSAVERS • BOKUBEN • LINK BINGO • REMA1000 • ASTRID BLOMSTER • GULLSMED & URMAKAR BRÆNDMO & PETTERSEN • FREDRIK & LOUISA

10-20 (16) 40 butikkar • gratis parkering 32

elvetorg et. n o


Torkjell Djupedal og Finn Loftesnes

Stig Roger Eide og Finn Loftesnes

163 fot- og sykkelturar

166 fotturar i Naustdal, Førde, Jølster og Gaular

OPPTUR YTRE SOGN OG FJORDANE OPPTUR INDRE SUNNFJORD Turar i følgjande kommunar /tidlegare kommunar: Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje. Frå dramatiske toppar som Hornelen og Lihesten til toppar på dei fleste av øyane og fjella langs kysten og nærturar i bygdene og byane. Sykkelturane dannar ei samanhengande rute frå sør til nord, pluss avstikkarar ut på øyane. 464 sider. Kr 498,-

Fotturar frå Førdefjorden og Dalsfjorden i vest, til Jostedalsbreen og Gaularfjellet i aust. 360 sider. Kr 448,-

selja@selja.no www.selja.no

Se våre trapper på stryntrappa.no

DINDIN LEVERANDØR AV TURUTSTYR LEVERANDØR AV TURUTSTYR

EkteEkte Natur • Ekte Glede • Ekte Sport Natur • Ekte Glede • Ekte Sport Førde 67 Førde Førde 57 57 72 72 00 0057 6772forde@sport1.no forde@sport1.no 00 67 forde@sport1.no Sandane 57 50 SandaneSandane 57 86 86 62 6257 5086ch.sport@yahoo.no ch.sport@yahoo.no 62 50 ch.sport@yahoo.no Nordfjordeid 57 86 13 71 chatletsport@hotmail.com Nordfjordeid 13 71 chatletsport@hotmail.com Nordfjordeid 57 86 1357 7186 chatleteid@sport1.no

å -15sr% abatt p medlellme varer ktronikk a portsele

kje s (gjeld ik og sykkel)

– EIN DEL AV SUNNFJORD APOTEK

• AMFI Florø 6900 Florø • Elvetorget 6800 Førde. Opningstider: 09–19 (10–16) • Stryn Torg 6783 Stryn. Opningstider: 10–18 (10–17)

I nettbutikken kan du kjøpe handelsvarer og reseptfrie legemiddel – enkelt, rett heim til deg!

NYHEIT! Norges første Motorikpark™ Ta med heile familien på vandring og leik i Lærdal!

Overnatting • mat • sykkelutleige – og masse aktivitetar! www.laerdalferiepark.com | www.motorikkpark-laerdal.no | Tel. (+47) 57 66 66 95


HYTTER Kråkenes fyr

VELKOMEN INN PÅ HYTTENE VÅRE Turlagshyttene vert drifta av lokallaga våre og ligg ved hav, i skogen og på høge fjell. Hyttene er utstyrte med sengety, dekkjety og gasskokeapparat. Du treng berre å ta med lakenpose eller sovepose og den maten du treng. Berre nokre få sjølvbetente hytter har proviant for sal. SFT-hyttene Grøssete, Avdal (stabbur), Fuglesteg, Jashaugbu, Målsethytta, Kinn, Råkeneset og Knekkevasshytta har DNT-nøkkel. Som medlem kan du deponere på nøkkel hjå lokallag, nokre sportsbutikkar og turlagskontoret.

1

Halsøyra

Skongenes fyr

Vågsøy Måløy 15

Nord

fjord

614

Martinbu 11

Moldahytta

1

Gjegnab

Blåbrebu Årebrot Skorpa

Kinn

Ålfotbreen 5 4

6

Grøndalen

Florø

614

5

Reksta

Gjegna lundsbr

Knekkevasshytta

Svelgen

Gjen

Vo

Meir praktisk info om hyttene: ut.no

Naustdal Stongfjorden

609

Nipebu

Massbu

4 21/2

Førde

2

6

Askvoll

5

Markavatnet

2

Rivedal

Laukeland Dale

E39

57

Høy

Sula

Råkeneset

BETENT/UBETENT Nye Tungestølen Turisthytte • 299 moh. • 21 senger i sove­ selet + 6 senger i småhytte • Luster Turlag Avdal gard • 384 moh. • 18 senger • Ope 23.6.–7.9. • Eigne prisar • Stifting

57

Nordeide

Rysjedalsvika

55

Lavik

Solund Rutledal

92

Ortnevi Brydalseter

57

Ytre Oppedal

Norddalshytten E39

Stordalen Fjellstove Vardadalsbu

34

M

n

rde Sognefjo

Solre


Kaldhusseter

Reindalseter Veltdalshytta

Tyssenaustet

E39

Danskehytta Grotli Høyfjellshotell

Grødes

Nordfjordeid

15

Stryn

15

Hjelle

Loen

areen

Skridulaupbu

bu

2

Vetledalseter

Sandane Hope

1

E39

ste

Longevasshytta 6 2

7 5

Trulsbu

Jo

ona

Sprongdalshytta

br ee

4

n

Flatsteinbu

Indre Kandal

7

Sota Sæter

Slæom

da ls

ngedalsstøylen

Infimus

Høyseth

Legestøylen Årdal

Nigardsbreen Gjestheim

Briksdalsbre Fjellsove

Medalsbu

Arentzbu

Skei

Jostedal Hotell

E39

Fast

Lunde turiststasjon

Stølsdalen

Tungestølen 11/2

1

Fivla

31/2

Navarsete

Leirva Fjellst Sognefjellshytta Fannaråkhytta 1 Turtagrø Fuglesteg Skogadalsbøen Hotell Luster Skagastølsbu Olavs Hurrungane

3

Grøssete

Krossbu Turiststasj

Vigdastøl

Vigdal

Flatbrehytta

5

Nørdstedalseter Bøvertun Skysstas

Nes gard

Stølsmaradalen

Ingjerdbu Fond

1/

1 2

1 Gravdalen Vetti Gard Avdal gard

yanger 13

Øvre Årdal

Måren

Balestrand

Sogndal

Hermansverk

Årdalstangen

ik

Kyrkjestølen

5

Sylvarnes

Vikøyri

Åsedalen

Målsethytta 13

Fresvikbreen 7

7

Jashaugbu

5

Aurlandsfjorden

Fresvik

Vatnane

enningen

Tyinstølen Turisthytte Slettningsbu

53

Tyinholm Høyfjell

Tyink fjells

Nystuen Hotel

Lærdalsøyri

Sulebu E16

35

F st


HYTTER SJØLVBETENT: Longevasshytta • 810 moh. • 11 senger + hems • Indre Sunnfjord Turlag

Fuglesteg • 630 moh. • 31 senger + 5 madrassar • Ope 1.5.–15.10. • DNT-nøkkel • Luster Turlag

Jashaugbu • 980 moh. • 4 senger + madrassar • DNT-nøkkel • Vik Turlag / IL Modig

Nipebu • 495 moh. • 9 senger + hems • Indre Sunnfjord Turlag

Grøssete • 850 moh. • 5 senger • DNT-nøkkel • Sogndal Turlag

Sylvarnes • 50 moh. • 9 senger + madrassar • Vik Turlag

Vetledalsetra • 520 moh. • 6 senger + 4 madrassar • Indre Nordfjord Turlag

Råkeneset • 10 moh. • 8 senger • DNT-nøkkel • Ytre Sogn Turlag

Knekkevasshytta • 440 moh. • 12 senger • DNT-nøkkel • Keipen Turlag

UBETENT: Gjegnabu • 1160 moh. • 6 senger • Flora Turlag Blåbrebu • 800 moh. • 14 senger + hems • Stengt frå 30.8.–25.9. • Flora Turlag Kinn • 25 moh. • 9 senger • DNT-nøkkel • Flora Turlag Massbu • 380 moh. • 6 senger • Indre Sunnfjord Turlag Fivla • 1000 moh. • 24 senger • Luster Turlag

Gravdal • 854 moh. • 12 senger • DNT-nøkkel • Årdal Turlag

Moldahytta • 350 moh. • 8 senger • Eigar: Svelgen turn- og idrettsforening • Nøkkel hjå Keipen Turlag

Skongenes fyr 26 moh. • 18 senger + madrassar • Kodelås • Ytre Nordfjord Turlag

RASTEBU:

Kråkenes fyr • 45 moh. • 15 senger • Stormhuset og Stormsuiten har eigen nøkkel • Ytre Nordfjord Turlag Målsethytta • 875 moh. • 30 senger • DNT-nøkkel • Vik Turlag

Martinbu • 500 moh. • 15 sitjeplassar • Keipen Turlag Infimus • 880 moh. • 2 senger • Indre Nordfjord Turlag Flatsteinbu • 1260 moh. • Soveplassar • Indre Nordfjord Turlag

Ditt naturlege utgangspunkt for utflukter i vakre Nordfjord Hotel Alexandra Loen 36 alexandra.no

Tlf. 57 87 50 50 • alex@alexandra.no


MEDLEMER

IKKJE-MEDLEMER

FT/ÅT/IST/INT

Vaksne

Vaksne

Ungdom

Born

Overnatting 285 Dagsbesøk/telting 70

13–26 år 145 35

0–12 år og ungdom Gratis 405 Gratis 90

4–12 år 0–3 år 205 Gratis 45 Gratis

Born

LuT*/ST Vaksne Overnatting 200 Dagsbesøk 40

Ungdom 13–26 år 100 40

Born* Vaksne 4–12 år 50 400 Gratis 50

Ungdom Born* 13–26 år 4–12 år 200 100 50 Gratis

YST Vaksne Ungdom 13–26 år Overnatting 200 100 Dagsbesøk 40 40

Born* Vaksne 4–12 år 50 300 Gratis 50

Ungdom Born* 13–26 år 4–12 år 200 100 50 Gratis

* Born under 4 år gratis Pris hytter: * Nye Tungestølen Turisthytte, LuT: luster.dnt.no/artikler/nyheter/18940-prisar-tungestlen-turisthytte/ * Kråkenes Fyr, YNT: ytrenordfjord.dnt.no/vre-hytter/ * Skongenes fyr, YNT: ytrenordfjord.dnt.no/hytter-og-ruter/ * Vik Turlag: https://vik.dnt.no/hytter-og-ruter/

lev litt Hugs medlems­ rabatt!

Opplevingar for livet, heilt i nærleiken.

7.–11. juli 2021 fordefestival.no

Born


ENERGI FRÅ NATUREN

Det rullar stadig fleire elbilar på vegane, vi får elektriske ferjer og til og med elektriske fly er på veg. Elektrifisering er eit viktig bidrag for klimaet vårt. For å kome denne fantastiske utviklinga i møte, treng vi meir fornybar energi.

SFT: Sogn og Fjordane Turlag, sft@dnt.no. Pb. 10, 6801 Førde www.sftur.no Dagleg leiar: Astrid Kalstveit. E-post: astrid.kalstveit@dnt.no. Tlf. 482 36 615 Styreleiar: Siv Merete Stadheim, E-post: styreleiar.sftur@dnt.no. Tlf. 900 24 795

FNF: Forum for natur og friluftsliv. FNF er eit samarbeidsforum for friluftsorganisasjonar og naturvernorganisasjonar. E-post: sognogfjordane@fnf-nett.no. www.fnf-nett.nosognogfjordane DNT: Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 Oslo. Tlf. 400 01 868. dnt.no 38


LOKALLAGA YNT: Ytre Nordfjord Turlag, Pb. 229, 6701 Måløy. Leiar Tor Magne Gangsøy, Saltkjel, 6718 Deknepollen. E-post: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com. Tlf. 489 55 867. YNT har Barnas Turlag i Vågsøy, Selje og Stadlandet. ytrenordfjord.dnt.no MNT: Midtre Nordfjord Turlag. Leiar Katrine Fjellestad Aske, Lyngvegen 18, 6823 Sandane. E-post: mnt@dnt.no. Tlf. 474 56 485. MNT har Barnas Turlag i Gloppen og Eid, seniorgruppe og Ung-lag. Annonsering på Facebook og mnt.dnt.no INT: Indre Nordfjord Turlag, Pb. 109, 6781 Stryn. Leiar Olav Helmer Auflem, Lindset, 6783 Stryn. E-post: olav.auflem@enivest.net. Tlf. 414 65 056. INT har Barnas Turlag, INT-Ung og Bre- og Fjellsport. Påmelding turar: Annonse i lokalavisa Fjordingen, på Facebook og indrenordfjord.dnt.no KT: Keipen Turlag. Leiar Jannike Brenden Frøyen, Kalvågvegen 15, 6729 Kalvåg. E-post: keipenturlag@gmail.com. Tlf. 469 64 184. KT har Barnas Turlag. Påmelding turar: Sjå felles turprogram. keipen.dnt.no FT: Flora Turlag. Leiar Bengt Solheim-Olsen, Hammeråsen 2, 6906 Florø. Tlf. 906 99 057. E-post: floraturlag@gmail.com. FT har Barnas Turlag. Ettermiddagsturar i sommarhalvåret tysdag og onsdag, padleturar ettermiddag onsdag. Ettermiddagsturar måndag og dagtid torsdag som føl skuleruta. Informasjon om aktivitetane. flora.dnt.no IST: Indre Sunnfjord Turlag, Pb. 488, 6803 Førde. Leiar Kjell Arne Hjellbrekke, Grimeland, 6811 Førde. Tlf. 958 27 976. E-post: indresunnfjord@dnt.no. IST har sju Barnas Turlag, IST Ung og Askvoll Ung, Seniorgruppe, Bre- og Fjellsport og Merke- og løypenemnd. indresunnfjord.dnt.no VT: Vik Turlag, postboks 62, 6891 Vik i Sogn. Leiar Kirsten Asheim, Seljadalsvegen 504, 6893 Vik i Sogn. Tlf. 977 28 831. E-post: vik.turlag@dnt.no. VT har Barnas Turlag og Ung-lag. vik.dnt.no

LuT: Luster Turlag. Leiar Ole Hermann Meløy. Turlagskontor: Helgheimsvegen 14, 6856 Sogndal. Tlf. 902 00 638. E-post: lusterturlag@gmail.com. LuT har Barnas Turlag og Ung-lag. Info turar: Sjå annonse i Sogn Avis. luster.dnt.no ST: Sogndal Turlag. Leiar Ove Ellingsen. Turlagskontor: Helgheimsvegen 14, 6856 Sogndal. Tlf. 902 00 638. E-post: sogndalturlag@gmail.com. ST har Barnas Turlag i Sogndal og Leikanger og Gålag. Påmelding turar: Sjå annonse Sogn Avis. sogndal.dnt.no LæT: Lærdal Turlag. Leiar Rolf Engløkk, Skulevegen 29, 6887 Lærdal. Tlf. 959 82 635. E-post: rolfola46@gmail.com. Info/påmelding: Sjå turprogram, nettside og facebook. LæT har Barnas Turlag. turistforeningen.no/laerdal ÅT: Årdal Turlag. Leiar Sonja Hestetun, Midtunsvegen 3, 6884 Øvre Årdal. Tlf. 901 87 792. E-post: aardal.turlag@dnt.no. Påmelding turar: Sjå tur program i Årdalskalender og annonsar i avis og på nett. ÅT har Barnas Turlag, Ung lag, Fjellsport og Gålag. ardal.dnt.no BHT: Balestrand og Høyanger Turlag. Leiar Knut Strømmen, Hans Hygensgt. 5, 6993 Høyanger. Tlf. 913 49 383. E-post: knut.strommen@gmail.com. BHT har Barnas Turlag på Kyrkjebø og Lavik. bhtur.no YST: Ytre Sogn Turlag. Leiar Marit Gjersvoll, Sognevegen 4295, 5961 Brekke. Tlf. 993 55 314. E-post: ytresogn.turlag@dnt.no. YST har Barnas Turlag i Gulen, Solund og Hyllestad og YST Ung. Info turar: E-postvarsling. ytresogn.dnt.no AuT: Aurland Turlag. Leiar Janicke Hoel, Vollsgjerda 15, 5743 Flåm. Tlf. 906 91 950. E-post: aurland.turlag@dnt.no. AuT har Barnas Turlag og Ung-lag. Turar: Sjå plakat, nettside Aurland kommune og naroyfjorden.no

39


Familiemedlemskap..................................................... kr 1 275 Hovudmedlem .............................................................. kr 710 Ungdom 19–26 år......................................................... kr 360 Skuleungdom 13–18 år............................................... kr 220 Honnørmedlem. Fødd 1953 eller tidlegare......... kr 555 Barnas Turlag 0–12 år.................................................. kr 135 Husstandmedlem til hovud-/student-/ honnør-/ livsvarig medlem ........................................ kr 390 Meld deg inn på nett: dnt.no/medlem

Følg oss på

www.sftur.no Rein Design 40

Basecamp Sommar Tungestølen. © Ingvild Frækaland

MEDLEMSKONTINGENT 2021 SFT SINE LOKALLAG


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.