__MAIN_TEXT__

Page 7

Reiman vastuullisen hankinnan periaatteet • Ei lapsityövoimaa • Ei sidottua työvoimaa • Ei syrjintää • Yhdistymisvapaus ja vapaus kollektiiviseen sopimiseen • Reilu korvaus työstä • Kohtuulliset työtunnit • Työturvallisuus ja -terveys • Ei epävarmoja työsuhteita • Ympäristönsuojelu

Reima varmistaa näiden periaatteiden noudattamisen säännöllisillä arvioinneilla ja kolmannen osapuolen tarkastuksilla. Rohkaisemme ja tuemme tavarantoimittajia jatkuvasti parantamaan sosiaalisia ja ympäristökäytäntöjään. Reima on amforin jäsen. Amfori on vapaan ja kestävän kaupan johtava kansainvälinen yritysjärjestö. Tähtäämme siihen, että 100 % nk. riskimaissa sijaitsevista toimittajistamme olisi kolmannen osapuolen arvioimia, ja vähintään 85 % amfori BSCI:n piirissä. Reima valitsee materiaalien toimittajat. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että kankaat ja muut materiaalit täyttävät laatuja turvallisuusvaatimuksemme ja että tuotantoprosessit ovat mahdollisimman ympäristöystävälliset. Mikäli tietoomme tulee rikkomuksia, tuemme toimittajaa asian korjaamisessa. Näin kannamme asiakkaana vastuun hankinnoista luotettavilta kumppaneilta. Pelkkä asiakassuhteen päättäminen ei korjaisi väärinkäytöksiä.

Profile for Reima

Vastuullinen Reima  

Reima responsibility brochure Finland

Vastuullinen Reima  

Reima responsibility brochure Finland

Profile for reimaoy