REILU

Page 1


Hyv채n kiertoon tarvitaan sek채 tuottajia, yrityksi채 ett채 kuluttajia.

2

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


Sisältö

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

3


REILUN KAUPAN KRITEERIT

4

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


1

ostamalla reilun kaupan tuotteita…

4

…eli ostopäätökselläsi edistät yhdenvertaisuutta ja globaalia hyvinvointia!

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

Ihmisoikeudet

Kestävä talous ja köyhyyden poistaminen

K

A

UTTAJ UL

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

H

Y

VIN

TI

OBAALI GL

V OI

N

T

A

TTAJ UO

STÄVÄ KE

2

KE

HIT YS

…parannat olosuhteita tuottajien lähipiirissä ja yhteisöissä… Elämiseen riittävät ansiot

Yhdistymisvapaus

Demokratia

Liiketoimintataidot

Tuotannon tehostaminen

Tuotteiden laadun parantaminen

Kasvaneet investoinnit

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ympäristön hyvinvointi

Ei lapsityövoiman hyväksikäyttöä

Ei pakkotyötä

Työturvallisuus

Terveyspalvelut

Koulut ja päivähoito

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

3

…mikä edesauttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista…

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

5


6

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

7


8

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

9


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

10


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

11


12

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA14

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

15


16

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

17


18

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA20

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

21


22

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


Reilu kauppa paiskii töitä kaakaon reiluuden eteen 70 prosenttia maailman kaakaosta tulee Länsi-Afrikasta. Länsiafrikkalaisilla kaakaotiloilla lapsityövoiman hyväksikäyttö on hyvin yleistä. Ongelman taustalla on köyhyys. Kaakaonviljelijöille maksetaan heidän myymästään kaakaosta niin pientä korvausta, ettei heillä ole varaa palkata tiloilleen työvoimaa. Sato pitää silti saada korjattua, joten he turvautuvat ilmaiseen työvoimaan: lapsiin. Jos viljelijä saisi myymästään kaakaosta toimeentulon mahdollistavan korvauksen, hän pystyisi lähettämään lapsensa kouluun.  Reilu kauppa ei ainoastaan kiellä lapsityövoiman hyväksikäyttöä, vaan tekee töitä sen eteen, että kaakaonviljelijöille maksettaisiin työstään elämiseen riittävä korvaus. Reilun kaupan takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää korotetaan seuraavan kerran lokakuussa 2019. Reilun kaupan kaakaonviljelijöille on tulossa 20 prosentin korotus myyntihintoihin. Lisäksi Reilu kauppa kouluttaa viljelijöitä lasten oikeuksista ja koulunkäynnin merkityksestä. Viljelijöitä tuetaan kartoittamaan lapsityön hyväksikäytön syitä ja etsimään yhdessä ratkaisuja sen lopettamiseksi. Lasten kouluttaminen on Reilun kaupan viljelijöille tärkeää. Monet Länsi-Afrikan kaakao-osuuskunnat ovat päättäneet käyttää ansaitsemaansa Reilun kaupan lisää koulujen kunnostamiseen, opettajien palkkaamiseen, lasten koulumaksuihin ja koulutarvikkeisiin.

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

23


24

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSAB

26

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


­

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

27


28

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


Suomalaisista 1,3 miljoonaa suosii Reilun kaupan tuotteita. Siksi Maailman Suurimman Reilun kaupan kahvitauon 9.5.2019 osallistujatavoite on kunnianhimoiset 500 000 ihmistä. REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

29


30

REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA


REILU KAUPPA 20 VUOT TA SUOMESSA

31Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.