Page 1


Miljøpartiet Rødt Rødt er partiet med den beste miljøpolitikken. Som et systemkritisk parti mener Rødt at markedsmekanismer ikke kan løse klimakrisa. Demokratiet må ta styringa, og sikre en bærekraftig politikk. Da må kortsiktige kapitalinteresser vike, og vi må la olja ligge. Vi kan skape tusenvis av nye arbeidsplasser innen fornybare næringer, og vi kan legge om transportsystemet i en mye mer miljøvennlig retning.

5 gode grunner til å velge Rødt: •

• • • •

Klimautfordringen er et spørsmål om internasjonal solidaritet. Rødt mener Norge må følge FN sine anbefalinger og redusere utslippene med 40 prosent innen 2020 og 90 prosent innen 2050. Så store kutt må til for at Norge skal ta sin del av ansvaret for et problem vi har vært med på å skape. Klimakvoter er noe tull. Kuttene må tas hjemme. Rødt krever en kraftig nedtrappingsplan for norsk oljeproduksjon og ingen åpning av nye oljefelt. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes! Rødt har planen klar for å skape 55 000 arbeidsplasser innen fornybare næringer og grønn industri. Rødt vil stoppe alle nye 4-felts motorveier og erstatte felt på eksisterende 4-felts motorveier med kollektivfelt – lyntog er framtida. Bilfritt Oslo – sykkelen og kollektivtrafikken må fram.

I 2013 skal Rødt endelig inn på Stortinget. Det vil bety mye mer å få inn en fra Rødt enn at de store partiene får inn enda en på bakerste benk. Vi vil jobbe for å gi folk frihet fra markedstvang, en bærekraftig miljøpolitikk og demokratisk kontroll over økonomien. Les mer på miljøpartietrødt.no

Bli medlem i Rødt

Send sms “RØDT + Navn og adresse” til 2434 eller se rødt.no/innmelding

Miljøpartiet Rødt  
Advertisement