Page 1

foto: původní stav rodinných domů z let 1980-1985

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


PŮVODNÍ STAV

cca 175 kWh/m2a MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

STAV PO REKONSTRUKCI

15 kWh/m2a REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


CO BUDEME POTŘEBOVAT?

ZATEPLENÍ 

střecha 300mm

zateplení atik včetně atik sousedních RD

stěny 160 ~200mm Neopor

balkony 80mm Neopor + 80mm XPS

zateplení suterénního zdiva

strop nad nevytápěným suterénem 180mm

špičková okna pro pasivní domy

zasklení trojskly s vyššími solárními zisky (Ug=0,6 W/m2K, g=66%)

podstatné zlepšení vzduchotěsnosti budovy

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 

co možná nejkratší rozvody vzduchu

pevné kruhové potrubí s tlumiči hluku bez obsahu minerálních vláken

PŮVODNÍ TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ DOPLNĚNÝ ZÁSOBNÍKEM TEPLA ZDROJE TEPLA 

vakuové trubicové kolektory

původní plynový kotel

15 kWh/m2a MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


MĚSÍČNÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PŮVODNÍ STAV CCA 175 kWh/m 2.a

175 kWh/m2.a

PO REALIZACI – 15 kWh/m2.a (OBA GRAFY MAJÍ STEJNOU STUPNICI)

Součet solárních a vnitřních zisků

Měrná potřeba tepla na vytápění

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

15 kWh/m2.a

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


MĚSÍČNÍ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PŮVODNÍ STAV CCA 175 kWh/m 2.a

175 kWh/m2.a

PO REALIZACI – 15 kWh/m2.a (OBA GRAFY MAJÍ STEJNOU STUPNICI)

ÚSPORA 86%

Součet solárních a vnitřních zisků

Měrná potřeba tepla na vytápění

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

15 kWh/m2.a

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


JIHOZÁPADNÍ FASÁDA ZVĚTŠENÍ ROZMĚRŮ VŠECH OKEN NOVÁ ROHOVÁ OKNA PŘÍPRAVA PRO STÍNÍCÍ PRVKY DOLE PŮVODNÍ STAV: NEJMENŠÍ OKNA BYLA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH NA JHOVÝCHOD

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


JIHOZÁPADNÍ FASÁDA ZVĚTŠENÍ ROZMĚRŮ VŠECH OKEN DVEŘE PRO PASIVNÍ DOMY NOVÝ ROZVADĚČ ELEKTRO (osazení bez tepelných mostů) ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO BALKONU PŮVODNÍ STAV

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA NAHRAZENÍ PŮVODNÍ STĚNY ZE SKLENĚNÝCH BLOKŮFIXNÍM ZASKLENÍM ZMENŠENÍ ROZMĚRU OKEN PŮVODNĚ NEJVĚTŠÍ OKNO V DOMĚ BYLO OKNO NA CHODBĚ NA SEVER, ZCELA NEPOTŘEBNÉ ! MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


JIHOZÁPADNÍ FASÁDA

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


ŘEŠENÍ VSTUPU PO REKONSTRUKCI VSTUPNÍ DVEŘE URČENÉ PRO PASIVNÍ DOMY

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


VENTILAČNÍ JEDNOTKA drexel & weiss aerosilent ® UMÍSTĚNA DO SKŘÍNÍ VE VSTUPNÍ HALE

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


STÍNĚNÍ JIHOZÁPADNÍCH OKEN

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


PODÍL TEPELNÝCH ZTRÁT PROSTUPEM

Tepelné vazby tvoří pouze 2% zejména díky zdivu z porobetonu. Pokud by bylo zdivo z plných cihel, tepelné vazby by tvořily >10%.

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


TERMOVIZE PŮVODNÍ STAV

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

STAV PO REALIZACI

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY ZVÝŠENÍ A ROZŠÍŘENÍ ATIKY PŮVODNÍ VÝŠKA ATIKY 180mm BYLA MENŠÍ NEŽ POŽADOVANÁ TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY (EPS 100S TL. 300mm)

ψ= -0,097

VÍCE VIZ POZNÁMKY MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY

VÍCE VIZ POZNÁMKY MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


DETAIL ZATEPLENÍ ATIKY

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


STŘECHA PŘELOŽENÍ SPÁR JEDNOTLIVÝCH VRSTEV TEPELNÉ IZOLACE (NOVÁ ATIKA ZCELA VPRAVO)

VÍCE VIZ POZNÁMKY MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – SUTERÉNNÍ ZDIVO Z POROBETONU

ψ= -0,002 při výšce límce

MODERNIZACE RD V LEDNICI

500mm

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – SUTERÉNNÍ ZDIVO Z CIHEL (PŘÍČKA)

ψ= 0,085

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – OBVODOVÁ STĚNA NAD NEVYT. SUTERENEM

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – STYK SPOLEČNÉ SOUSEDNÍ STĚNY

ψ= -0,066

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – OKNO

ψ= 0,000

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


LINEÁRNÍ ČINITEL PROSTUPU TEPLA – PARAPET OKNA

ψ= 0,011

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA A VYTÁPĚNÍ

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA 

co možná nejkratší rozvody vzduchu

pevné kruhové potrubí s tlumiči hluku bez obsahu minerálních vláken

PŮVODNÍ TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ DOPLNĚNÝ ZÁSOBNÍKEM TEPLA ZDROJE TEPLA 

vakuové trubicové kolektory

původní plynový kotel

15 kWh/m2a MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


VENTILAČNÍ JEDNOTKA aerosilent® (drexel & weiss) UMÍSTĚNA DO SKŘÍNÍ VE VSTUPNÍ HALE VLEVO - PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU Z EXTERIERU - IZOLACE KANÁLU Z NAPĚNĚNÉHO KAUČUKU ARMAFLEX - KRÁTKÉ DÉLKY KANÁLU ČERSTVÉHO A ODPADNÍHO VZDUCHU ~1,5m - FILTRAČNÍ BOX S PROTIZÁMRZNOU FUNKCÍ (POUŽITÝ MÍSTO ZEMNÍHO VÝMĚNÍTU TEPLA) - VZADU IZOLOVANÝ KANÁL ODPADNÍHO VZDUCHU

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

VPRAVO - ODPADNÍ VZDUCH Z WC A KOUPELEN VSTUPUJE PŘES TLUMIČ DO JEDNOTKY - POD TLUMIČEM ČIDLO CO2

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


SCHEMA VĚTRÁNÍ Motto: „Nejlepší potrubí je krátké potrubí“ - ventilační jednotka: drexel & weiss aerosilent® řízená čidlem CO2 - nasávání / výfuk vzduchu na fasádě - pevné kruhové potrubí Lindab Safe Click - tlumiče bez obsahu menerálních vláken

1.NP

MODERNIZACE RD V LEDNICI

2.NP

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TUV - ventilační jednotka: drexel & weiss aerosilent® řízená čidlem CO2 - nasávání / výfuk vzduchu na fasádě - pevné kruhové potrubí Lindab Safe Click - tlumiče bez obsahu menerálních vláken

MODERNIZACE RD V LEDNICI

PROJEKT ING. ARCH. FILIP ŘEHÁK

REALIZACE TAUSH S.R.O. I STOLAŘSTVÍ VAŠÍČEK I GAJDA FASÁDY I BASF


ČLEN SKUPINY

Modernizace do energeticky pasivního standardu  
Modernizace do energeticky pasivního standardu  
Advertisement