{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

WORDEN jaargang 01 2018

RB JONGERENCONGRES 2017

“Aangenaam, ik ben uw fiscaal chirurg!” SAMEN STERK

GROOT OF KLEIN KANTOOR?

RB ACADEMY

Een RB en zijn klant

De ervaringen van twee belastingadviseurs

Word een pro!

ALLES OVER DE WERELD VAN DE REGISTER BELASTINGADVISEUR


never RB editorial

a dull moment “Mag ik met mijn lease-auto een gratis camera ophalen?” en “Ik heb net op de zaak een horloge van € 200 gekocht dat nu al € 8.500 waard is. Hoe verwerk ik dat in de financiën?” Het zijn vragen die twee jonge eigenaars van een van de beste start-ups

Ralph Rijnders | 31 Voorzitter RB Jongerencommissie & aspirant partner Govers Accountants/Adviseurs

van Nederland me afgelopen week appten.

Het geeft direct aan waarom ik elke

Na mijn studie Fiscale Economie

Ik kan inmiddels zeggen dat ik mijn

dag met zoveel plezier als Register

aan de Tilburg University heb ik er

doelstellingen voor nu heb behaald.

Belastingadviseur in het mkb werk.

bewust voor gekozen me niet te

Wanneer ik rond lunchtijd met een

Ik vind het fantastisch om dit soort

specialiseren. Ik overzag het fiscale

klant aan de keukentafel de finan­

gedreven ondernemers die met hun

speelveld nog totaal niet, had al snel

ciële gevolgen van de bouw van een

eigen bedrijf opstaan en gaan slapen,

door dat het belangrijk is om klant­

nieuwe loods bespreek, eet ik een

op elk denkbaar fiscaal gebied goed

vragen in een breder kader te kunnen

boterham mee. De fiscale ontwikke­

te begeleiden en adviseren bij de

plaatsen. En specialist internationale

lingen volgen elkaar zo snel op, dat

keuzes die ze maken.

btw vijf hoog op de Zuidas kan ik

er geen tijd is om me te vervelen.

altijd nog worden. Ik wilde liever vak­

“Een specialist

inhoudelijk uitgedaagd worden én

In dit magazine ontdek je in welke

persoonlijk contact met de mensen

veelzijdige praktijk je als RB aan

voor wie ik werk. Want met klanten

de slag kunt. Zodat je hopelijk met

vijf hoog op

als Coca-Cola of Philips maak je op

net zoveel passie, enthousiasme

de Zuidas kan ik

een verjaardag misschien indruk,

en bevlogenheid als ik kiest voor

maar wat heb je er zelf aan als je

het uitdagende en constant veran­

nooit daadwerkelijk met hen om

derende mkb.

internationale btw

altijd nog worden”

de tafel zit?

PS “Wat ik trouwens naar die jongens heb teruggeappt? Dat ze de camera dan in ieder geval een keer zakelijk moeten gebruiken #rittenadministratie. En dat ze dat horloge beter privé hadden kunnen kopen. Krijg je twee dagen later toch mooi een foto van de rode loper met die fantastische camera… en een smiley.”

2 RB


Stay calm and keep moving

16 4

Generalist of specialist that’s the question

24

De toekomst van de RB

Samen sterk

18

Een RB en zijn klant

27 RB Jongerencongres “Aangenaam, ik ben uw fiscaal chirurg!”

RB puzzel

8

Puzzel en maak kans op een cadeaubon van bol.com

RB young profs

Fiscale evenementen 2018

31

Zes vragen aan Ajnoer Safarova

19 9

32 Tips en tricks

Groot of klein kantoor?

Ken jij de verschillen?

De ervaringen van twee belastingadviseurs

Accountant, boekhouder of Register Belastingadviseur

Van recruiter Martijn Betgem

Zeikwijven of keiharde discriminatie?

34

12 Het mkb van Nederland in cijfers

20 RB Academy

35

Word een pro!

RB young profs Zes vragen aan Cees Ravensbergen

14

23

 rvaren RB Gerard van E Nieuwenhuijzen (52)

Een merkwaardig lesje geschiedenis:

“Je hebt gekozen voor topsport!”

Speelkaartenbelasting

RB WORDEN IS EEN UITGAVE VAN HET RB Postbus 333, 4100 AH Culemborg REDACTIE RB: Saskia Brouwer, Linda Bekink ARA: Mike Demelinne, Ruud van der Wel ART DIRECTION: Leon Bouwman, Marco Arkema COPY: Sanne Portman ­FOTOGRAFIE: Rob Jacobs, Leon Bouwman, Raphaël Drent ©2017/18. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

RB 3


SAMEN

STERK

FURKAN KOSE - oprichter en directeur iQdrive Rijopleidingen Furkan Kose startte in 2010 als rij-instructeur in loondienst. Omdat hij uitdaging miste, richtte hij in 2012 iQdrive op, een rijschool met een uniek franchiseconcept. Met de voor iQdrive kenmerkende persoonlijke benadering en doelgerichte werkwijze zorgen de 290 rijinstructeurs ervoor dat cursisten de kwaliteiten en het zelfvertrouwen ontwikkelen om zelfstandig de weg op te gaan. Dat dit zijn vruchten afwerpt blijkt uit de cijfers: cursisten van iQdrive hebben gemiddeld 15-20% minder lessen nodig en gemiddeld 65% van de cursisten in de beste regio’s slaagt in één keer. “Ik haal geen voldoening uit geld verdienen. Ik wil mijn cursisten verder helpen.”

LÉON VAN STAALDUINEN - RB Léon van Staalduinen studeerde Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na tweeënhalf jaar als fiscalist bij KPMG te hebben gewerkt, maakte hij in 2004 de overstap naar WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. “Bij KPMG had ik grote klanten, maar wat ze deden zei me weinig. Binnen het mkb kan ik me makkelijker verplaatsen in de klant, heb ik een gevoel bij wat hij doet en kan ik daadwerkelijk verschil maken.”

4 RB


“Het persoonlijk risico dat Furkan met zijn eenmanszaak liep, was groot” Furkan Kose is ondernemer in hart en nieren: hij heeft lef, staat nooit stil en zoekt constant naar manieren om beter te worden. Die instelling werpt zijn vruchten af, want de in 2012 door hem opgerichte rijschool iQdrive heeft inmiddels 290 franchisenemers door heel het land. Wat hij in zijn enthousiasme vergeet goed te regelen, is de fiscale kant van zijn snel groeiende onderneming. Gelukkig kwam hij in 2016 via een wederzijdse oudcollega in contact met RB Léon van Staalduinen.

RB 5


Het succes van iQdrive komt volgens Furkan door heel hard werken en zijn wil om anderen te helpen. “Als een student bij mij aanklopt omdat hij zijn rijbewijs wil halen maar geen

“Bij KPMG had ik grote klanten, maar wat ze deden zei me weinig” LÉON VAN STAALDUINEN

Anders liep Furkan het risico dat hij de controle zou verliezen. Het eerste aandachtspunt was de rechtsvorm. We hebben samen alle voor- en na­ delen van zowel een eenmanszaak

rode cent heeft, zorg ik dat hij kan

als bv onder elkaar gezet en gekeken

gaan lessen en zo snel mogelijk mag

wat voor iQdrive de slimste keuze

afrijden. De financiën komen later.”

“Boekhouden, dat kan ik toch ook

was. We besloten een holdingstruc­

Dat dit financieel gezien niet altijd

wel zelf?” dacht hij. Tot Léon hem

tuur met daaronder een werk-bv

tijdens een eerste gesprek uitlegde

op te richten. Een logische stap,

dat hij niet met de administratie

want zo beperk je de persoonlijke

kwam helpen, maar op een heel

aansprakelijkheid en stel je een deel

andere manier van toegevoegde

van de winst veilig. Het is in dit soort

waarde zou zijn. “Ik was direct over­

situaties fijn dat ik in zoveel verschil­

Tip van RB Léon en ondernemer Furkan aan startende fiscalisten: Léon “Doe wat je leuk vindt, bij een bedrijf waar je je goed bij voelt. Wil jij echt het verschil voor een

tuigd,” vertelt Furkan. “Omdat we dezelfde werkmentaliteit hebben,

ondernemer maken? Ga dan in de

was er direct een klik. Niemand is

mkb-adviespraktijk aan de slag.”

voor ons een nummer, we werken

Furkan “Zie je klanten als een relatie,

met mensen en zo gedragen we ons

niet als een manier om geld te

ook. Daar komt bij dat we elkaar op

verdienen. Alleen door echt samen op te trekken help je een onder­ nemer verder.”

elk moment van de dag kunnen bellen. Erg fijn voor iemand die zo druk is als ik.” Léon voegt toe: “Ik ben direct begonnen met het stellen

handig is, weet zijn RB Léon als geen

van kritische vragen, en eigenlijk is

ander. “De eerste vier jaar was iQdrive

dat nog steeds mijn rol. Omdat het

een eenmanszaak met ruim honderd

Furkan scherp houdt en iQdrive naar

franchisenemers. Het aantal debi­

een hoger plan tilt.”

“Zonder Léon had ik de overstap naar een bv nooit gemaakt” FURKAN KOSE

teuren en crediteuren was enorm, het risico dat Furkan daarmee per­

Structuur

soonlijk liep was groot,” aldus Léon.

“iQdrive groeide tussen 2012 en 2016

lende branches opereer; van de

zo hard, dat het nodig was een stap

bakker om de hoek tot grotere mkb-­

Kritische vragen

terug te doen,” vertelt Léon.

bedrijven die internationaal handel

Begin 2016 ontmoette Furkan

“We moesten structuur aanbrengen

drijven. Ik zie hierdoor veel verschil­

Léon, werkzaam bij WEA Deltaland

en nadenken over de toekomst.

lende manieren waarop bedrijven

Accountants & Adviseurs. Met lichte

fiscaal gezien met groei omgaan

tegenzin, omdat Furkan het nut van

en welke structuren daar het best

een fiscalist eigenlijk niet inzag.

bij passen.”

6 RB


“Zonder Léon had ik de overstap

Léon: “Als ik dat hoor denk ik: leuk,

naar een bv nooit gemaakt. Er komt

doen! Achter de schermen zoek ik

zoveel administratieve rompslomp

de regels omtrent het uitbreiden

bij kijken, daar had ik echt geen tijd

van de werkzaamheden naar het

voor gereserveerd. Daar komt bij

buitenland uit. Ik schakel mijn Duitse

dat ik me helemaal niet bewust was

en Belgische contacten in voor meer

van de risico’s die ik liep,” aldus

informatie over de lokale wetgeving

Furkan. Léon: “We hebben ook direct

en denk ondertussen na over de

de verzekeringen aangepakt. iQdrive had een inboedelverzekering van € 20.000. Die voldeed bij lange na niet.” Furkan voegt toe: “Ik wist niet eens dat ik die verzekering had.”

“Risicospreiding is vaak een bepalende factor” LÉON VAN STAALDUINEN

structuur. Is het handig om in beide landen een aparte bv op te richten, zodat - mocht het misgaan - we die kunnen afstoten zonder dat we daar in Nederland veel van merken?

Léon: “De theorie achter al dit soort

Risicospreiding is bij die keuze een

keuzes is voor een ondernemer als

bepalende factor. Daarnaast bekijk

Furkan niet interessant. Het draait

Deze werkwijze is typerend voor de

ik hoe we de waarde van het merk

voor hem om de praktijk. Wat levert

samenwerking. Furkan: “We spreken

iQdrive het slimst kunnen parkeren.

een beslissing me op? Wat kost het

elkaar gemiddeld drie tot vier keer

Zodat Furkan er nu financieel voor­

me? Het is aan mij om hem zo goed

per maand. De ene keer op kantoor,

deel van heeft maar dat hij er ook bij

mogelijk te informeren en adviseren,

de andere keer thuis of telefonisch.

eventuele verkoop in de toekomst

zodat hij geen keuzes maakt die

Meestal gooi ik mijn ideeën over de

zoveel mogelijk aan overhoudt.”

hem of zijn onderneming in gevaar

bühne, stelt Léon kritische vragen en

Furkan: “Hoe heb ik iQdrive ooit

brengen.”

zoekt hij de bijkomende fiscale ge­

zonder Léon kunnen runnen?!”

Een stap terug, twee vooruit

van overtuigd zijn dat we het moeten

Nu de stap van eenmanszaak naar

doen en kunnen beargumenteren

bv is gemaakt, is het tijd om naar de

waarom, zet ik door. Léon is toch een

toekomst te kijken. Furkan: “Ik denk

Register Belastingadviseur, zijn me­

zelf aan uitbreiden met een locatie

ning leg je niet zomaar naast je neer.”

volgen. Alleen wanneer we er allebei

in Amsterdam. Ik heb al een pand op het oog dat ik wil kopen. Alleen

Het buitenland lonkt

Léon raadt het me af.” “Terwijl Furkan

“We planten nu zaadjes voor uit­

al bezig is met de inrichting, ga ik

breiding naar Duitsland en België.

een stap terug. Kopen betekent een

Die stap is redelijk makkelijk, omdat

hypotheek afsluiten. Als we dat doen,

rijinstructeurs met hun Nederlandse

hoe plaatsen we het onroerend goed

papieren ook daar les mogen geven,”

dan in de ondernemingsstructuur?

licht Furkan zijn toekomstplannen

Is huren voor nu niet een betere

toe.

“Hoe heb ik iQdrive ooit zonder Léon kunnen runnen?!” FURKAN KOSE

optie? Zo gaan we één stap terug, om er daarna twee vooruit te gaan.” RB 7


RB young profs

zes vragen aan

Waarom koos je voor het mkb? “Nou, vanwege die afwisseling dus. Kies je voor werken in het mkb bij

Wat wilde je vroeger worden? Advocaat Welke opleiding heb je gevolgd?

een kleiner kantoor, dan zal je boven­

Fiscaal Economie & Recht (Fontys

dien ervaren dat er naar je geluisterd

Hogescholen) en Master Fiscale

wordt en dat je snel en veel leert. De deuren van onze werkruimtes staan open en er zit altijd wel ergens een clubje collega’s te sparren over een zaak.”

Economie (Universiteit van Tilburg) Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken? Liever helemaal niet; ik ben een slechte slaper... Wat is je favoriete festival? Ik houd meer van shoppen in Duitsland

Wat is jouw grootste uitdaging?

Wat zou jij met je geld doen

“De ontwikkelingen in de fiscaliteit

als je geen belasting meer hoeft

volgen elkaar in rap tempo op. Op de hoogte blijven van de laatste

te betalen? Schenken aan goede doelen die hulp bieden aan mensen in nood

ontwikkelingen is dan ook een hele klus. Klanten rekenen erop dat jij de expert bent die alles weet.”

voor jouw klant. Je moet verder goed kunnen luisteren naar je klanten en

Ajnoer Safarova | 31 Fiscaal Adviseur bij Van Braak Accountants in Veenendaal

Wat is het meest verrassende

niet bang zijn om door te vragen.”

wat je tot nu toe hebt geleerd? “Ja, toch die vakontwikkelingen.

Wat is jouw gouden tip voor

Je moet op de hoogte blijven, vooral

studenten die later als RB aan

als je werkt in het mkb en eerder

de slag gaan?

generalist bent dan specialist.”

“Wil je aan de slag in het mkb, ver­ groot dan je empathisch vermogen.

Met welke skills/eigenschappen

Je zal te maken krijgen met persoon­

maak je als RB keihard indruk?

lijke en gevoelige kwesties. Je wil

“Geduld om je tanden te zetten in

niemand benadelen en moet dus

Wat maakt dat jij ’s ochtends

leesvoer. De kleinste details in wet­

uitermate zorgvuldig te werk gaan

fluitend naar je werk gaat?

geving kunnen het verschil maken

terwijl je ook moet kunnen dealen

“Fijne collega’s, een prettige baas en

met de emoties van je klant.

het feit dat ik elke dag opnieuw alle

Een interessant proces!”

fiscale smaken die er zijn mag proe­ ven maken mijn werkdag tot een feestje. Dat maakt het vak afwisse­ lend. Mijn werkdag is geslaagd als ik mijn klant heb kunnen bellen dat zijn bezwaarprocedure erdoorheen is en hij een ton bespaard heeft.” 8 RB

“De ontwikkelingen in de fiscaliteit volgen elkaar in rap tempo op”


“Als ik iets niet weet, moet ik het zelf uitzoeken” Wil jij in de adviespraktijk aan de slag? Dan is het slim om eerst uit te zoeken of juist een groot of een klein kantoor bij jouw ambities past. Omdat wij begrijpen dat keuzestress op de loer ligt, spraken we ervarings­ deskundigen Han Polderman (werkt op een klein kantoor) en Daniël Vera (werkt op een groot kantoor).

RB 9


WAAROM HEBBEN JULLIE

vestigingen en ons jaarlijkse weekend

internationale tak van HLB, dus ik heb

VOOR DE MKB-ADVIESPRAKTIJK

weg (Mastercourse) waarbij externe

veel contact met het buitenland. Ik

GEKOZEN?

sprekers ons bijpraten over de actua­

zoek nu bijvoorbeeld voor een klant

DANIËL “Ik wilde me graag breed

liteit, houden wij onze vaktechnische

die zijn producten op het vliegveld

oriënteren op het gebied van fiscali­

kennis actueel en op peil.”

in Hong Kong wil verkopen uit met

teiten. Het mkb is daar de uitgelezen

welke regelgeving hij rekening

WAT ZIJN JULLIE

moet houden. En voor een Neder­

facetten van het vak te maken hebt.”

VERANTWOORDELIJKHEDEN?

lands bedrijf met een Amerikaanse

HAN “Ik heb zowel bij kleinere als

HAN “Het grootste deel van de dag

aandeelhouder dat haar vestigingen

grotere kantoren gesolliciteerd. Bij

beantwoord ik adviesvragen van de

in Duitsland en Italië wil opheffen

Zwart Mul had ik direct een klik met

klanten waar ik verantwoordelijk voor

overleg ik met mijn collega’s daar

mijn gesprekspartner en ze boden

ben. Zo bereid ik nu een bedrijfsover­

hoe we dat fiscaal gezien het best

een goed leertraject.”

name van een regionale winkelketen

kunnen aanpakken.”

branche voor, omdat je daar met alle

van vader op zoon voor. Ik breng

“Specialiseren kan altijd nog” HAN POLDERMAN

de fiscale risico’s in kaart en adviseer over de overdrachtsfinanciering. Daarnaast heb ik contact met de Belastingdienst over bezwaarpro­ cedures en betalingsregelingen, controleer ik aangiftes, geef ik

HOE ZIET DAT LEERTRAJECT ERUIT? HAN “Omdat ik bij een redelijk klein kantoor werk, leer ik eigenlijk elke dag bij. Ik kan niets uitbesteden aan een interne specialist, dus als ik iets niet weet moet ik het zelf uitzoeken. Verder volg ik cursussen bij onder

HAN POLDERMAN | 29 jaar | Medior belastingadviseur Zwart Mul Groep, Baarn | aantal medewerkers: 60, waarvan 4 op de fiscale afdeling | opmerkelijk: De groep bestaat uit drie labels: Zwart Mul Accountants & Adviseurs, Peopleprofs (HR administratie en advies) en Coralis (bedrijfsconsultancy).

andere het RB en lees ik vakliteratuur.” DANIËL “Omdat wij wat groter zijn

btw-advies en verzorg ik de estate

hebben we maandelijks een vaktech­

planning. Ook stel ik juridische over­

nisch overleg met alle fiscalisten van

eenkomsten op.”

HLB Van Daal & Partners. Mede door

DANIËL “Bij ons werken drie juristen

deze bijeenkomsten, de vaktechni­

die elk soort overeenkomst opstellen,

sche overleggen op de verschillende

daar hoef ik zelf niets aan te doen. Sinds een half jaar werk ik voor de

10 RB


AAN WIE LEGGEN JULLIE

VOOR WAT VOOR SOORT

VERANTWOORDELIJKHEID AF?

KLANTEN WERKEN JULLIE?

DANIËL “Aan de senior fiscalist.”

HAN “Dat varieert van de slager en

HAN “Ik ook. Maar wanneer hij op

snackbar om de hoek tot middel­

vakantie is ben ik zelf verantwoor­de­

grote bedrijven. Het komt regelmatig

lijk voor de fiscale adviespraktijk

voor dat ik in Utrecht een winkel van

van het bedrijf. Eigenlijk ben je dat

een van onze klanten binnenstap.”

‘in the end’ altijd.”

DANIËL “Ik werk voornamelijk voor

“Loop stage of regel een werkstudent­ schap” DANIËL VERA

buitenlandse klanten. Dat geeft het werk voor mij een extra dimensie, omdat ik me moet verdiepen in inter­

WAT IS JULLIE BELANGRIJKSTE

nationale wetgeving en verdragen

TIP AAN STARTERS?

tussen Nederland en andere landen.”

DANIËL “Loop stage of regel een werkstudentschap. Zo kun je kennis­

WAAROM GAAN JULLIE MET

maken met verschillende bedrijven

PLEZIER AAN HET WERK?

en uitzoeken wat bij jou past. Daar­

HAN “Omdat geen dag hetzelfde is.

naast is het goed om bij een klein(er)

Een ondernemer wil ondernemen,

bedrijf te starten, omdat je daar als

die houdt niet van fiscaliteit. Ik ben

generalist opgeleid wordt. Zo ontdek

graag degene die hem of haar op dat

je wat er allemaal mogelijk is.”

gebied de weg wijst.”

HAN “Alleen als je btw-specialist

DANIËL “Daar sluit ik me helemaal

wil worden kun je daar het best zo

bij aan.”

snel mogelijk mee starten. Dat is zo’n specifieke tak van sport. Maar voor alle andere richtingen geldt: specialiseren kan altijd nog.”

DANIËL VERA | 33 jaar | Medior belasting­adviseur | HLB Van Daal & Partners | aantal medewerkers: 325 in Nederland, waarvan 80 op het hoofd­kantoor in Waalwijk | vestigingen in: Breda, Dongen, Gemert, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Uden, Valkenburg a/d Geul, Waalwijk en Amsterdam | opmerkelijk: HLB van Daal heeft ook een interna­tionale tak. De accountants en adviseurs werken in ruim 140 landen, vanuit meer dan 660 kantoren.

RB 11


24+52+24A 25+48+27A 24%

24%

2015 52%

422.265 425.202 928.279 1.437 1.777.183

mkb parttime zzp grootbedrijf totaal

27%

Het mkb van Nederland

25%

2016 48%

495.568 453.130 882.694 1.420 1.832.812

mkb parttime zzp grootbedrijf totaal

MICRO ONDERNEMING

KLEINE ONDERNEMING

MIDDELGROTE ONDERNEMING

< 10 werknemers

< 50 werknemers

< 250 werknemers

verhuur en overige zakelijke diensten

VERDELING VAN DE TOTALE OMZET OVER HET MKB BEDRIJFSLEVEN

8%

handel

31%

specialistische zakelijke diensten

16%


eenmanszaak

1.056.165

BV

344.985

VOF

161.055

vereniging of stichting

37.610

maatschap

34.370

CV

6.620

overheid en overig

3.770

coรถperatie

2.520

NV

1.135

VERSCHILLENDE RECHTSVORMEN

gem. leeftijd

man

48

65%

vrouw

35%

PROFIEL ONDERNEMERS

vervoer en opslag

7%

informatie en communicatie

8%

bouwnijverheid

11%

industrie

19%


ervaren RB

“Je hebt gekozen voor topsport!” Gerard van Nieuwenhuijzen (52) is vennoot bij Van Oers Accountancy & Advies, een middelgroot kantoor dat in 1964 haar deuren opende in Breda maar inmiddels ook vestigingen heeft in Roosendaal, Oosterhout, Etten-Leur en Zundert. Deze door de wol geverfde RB heeft met dertig jaar werkervaring al heel wat smaken van het vak geproefd. Dat maakt hem tot de uitgelezen persoon om eens stevig aan de tand te voelen over toen, nu en straks.

GERARD VAN NIEUWENHUIJZEN 52 jaar WOONT met zijn vrouw op

Zuid-­Beveland. VOLGDE Controleursopleiding bij Belastingdienst + opleiding Belastingadviseur bij Federatie BelastingAcademie (waar hij in 1992 afstudeerde als beste van zijn jaar). WERKTE achtereenvolgens bij de Belastingdienst, De Boer en Van Keulen, Coopers & Lybrand en Van Oers Accountancy & Advies, waar hij in 1998 vennoot werd. DOET elke zondag een rondje Oosterscheldekering – Zeeland­ brug op de race­fiets. DROOMT OVER het schrijven van een boek als hij met pensioen is, over zijn ervaringen als belas­ting­­ adviseur.

Het begon allemaal in 1985, toen Van

Mooie mkb-klanten

Nieuwenhuijzen de interne Contro­

Op een dag kwam de vraag van

leursopleiding van de Belastingdienst

Van Oers of ik eens wilde komen

had afgerond. Het werken bij de

praten. Van Nieuwenhuijzen: “Sinds

Belastingdienst bleek niet zijn ding:

1 december 1993 is Van Oers mijn

“Ik kwam er achter dat de controle­

werkgever. Ik werk nu voor mooie

rende rol achteraf niet goed bij mij

mkb-bedrijven in West-Brabant en

paste. Het leek mij boeiender om

Zeeland. Mijn specialisatie is de

ondernemers vóóraf te adviseren.”

DGA-problematiek; daarin komt alles

Van Nieuwenhuijzen maakte de

samen. Maar specialiseren moet je

overstap naar de belastingadvies­

niet te snel doen. Ik adviseer iedere

praktijk en ging aan de slag bij een

student zich eerst breed te ontwik­

groot kantoor. Tegelijkertijd leerde

kelen en pas na een paar jaar - dus

hij door voor belastingadviseur.

heel gefundeerd - een keuze te ma­

“Een leerzame tijd. Overdag werken,

ken. In mijn huidige functie adviseer

’s avonds blokken. De uitdaging was

ik DGA’s op privé en zakelijk vlak. De

om de vertaalslag van theorie naar

afstand tot de klant is een stuk kleiner

praktijk te maken.” Na een aantal

dan in mijn tijd bij PWC en dat be­

jaar ging het kantoor op in Coopers

valt me prima. Bij een groot kantoor

& Lybrand, nu PWC. “Dat leverde

stopt je betrokkenheid zodra je de

nieuwe ervaringen en kennis op. Ik ontdekte wel al snel dat een kleiner kantoor beter bij mij past.” 14 RB


klant hebt geadviseerd. Werk je in het

zondere overnametrajecten die ik

mkb, dan blijf je ook aangehaakt bij

ooit heb meegemaakt. Het ging om

de uitvoering van het advies.”

de overname van een hotel. De ochtend van de dag waarop we

“Na een paar weken vakantie borrelt de onrust op: wat heb ik gemist?”

Mensenwerk

bij de notaris zouden zitten, werd ik

“Natuurlijk is ons vak onderhevig aan

gebeld door een collega: ‘Heb je het

de grillen van de tijd zoals nieuwe

al gehoord? Het hotel is afgebrand!’

wetgeving en digitalisering. Het gaat

Ineens was er geen hotel meer maar

zo snel! Na een paar weken vakantie

wel een vordering op de verzekeraar.

borrelt de onrust bij mij altijd op:

Twee jaar werk leek voor niks te zijn

wat is er nieuw, wat heb ik gemist?”

geweest. Met de nodige creativiteit

dat betekent: keihard werken en een

Dat het vak op den duur verdwijnt,

zijn we tot een oplossing gekomen

leven lang leren. Blijf investeren in

is voor Van Nieuwenhuijzen uitge­

en kon de overname uiteindelijk

jezelf met vakliteratuur, opleidingen

sloten. “De pure vaktechniek is

alsnog plaatsvinden.”

en discussies met collega’s, alleen

te automatiseren maar nuances

Studenten die Van Nieuwenhuijzens

dán onderscheid je je van de midden­

aanbrengen en wetgeving inter­

toekomstige boek lezen, zullen

moot en word je een goede belas­

preteren, blijft mensenwerk.”

een belangrijke tip tegenkomen:

tingadviseur. En weet wat er in de

denk vooral niet dat het vanzelf

wereld gebeurt. De Brexit? Je klant

gaat. “Belastingadvies is topsport en

wil weten wat de gevolgen voor

Hotel afgebrand “Als ik met pensioen ga, wil ik een

hem zijn dus zorg dat je weet wat

boek schrijven over mijn ervaring

het inhoudt.”

als belastingadviseur. Daarin komt dan sowieso één van de meest bij­ RB 15


Een breed speelveld waarin je op de hoogte moet zijn van de ins en outs en laatste ontwikkelingen, dat is de mkb-adviespraktijk. Als belastingadviseur in deze sector houd je je bezig met onder andere btw, inkomsten- vennootschaps-, schenk- en erfbelasting. Brede kennis van veel zaken is een must. Toch hoef je niet overal alles van te weten. Want hoewel het mkb al snel wordt gezien als een algemene praktijk, is specialisatie ook mogelijk. Veelzijdigheid ten top dus.

21% 9%

omzetbelasting Natuurlijk beantwoord je als btw-specialist de vraag van een

ondernemer over welk btw-tarief in zijn of haar situatie geldt. Maar dat is niet waar jouw fiscale hart sneller van gaat kloppen. Jij denkt liever na over de structurering van een onderneming, geld- en factuurstromen en het opzetten van vestigingen in het buitenland. Want alle leveringen van goederen en diensten die door een ondernemer worden verricht, hebben gevolgen voor de btw. Daarbij is niet alleen de regelgeving in Nederland van belang, maar ook die van Europa. Toeval bestaat niet in jouw wereld. Jij schat op tijd risico’s en kansen in en behaalt zo grote voordelen voor jouw cliënt.

estate planning Als estate planner houd je je bezig met de zakelijke én persoon­ lijke situatie van vermogende particulieren. Voor onderwerpen als huwelijks­ vermogens- en erfrecht, maar ook voor vragen over schenk- en erfbelasting en inkomstenbelasting kunnen klanten jou ’s nachts wakker maken. Deze specialisatie heeft ook een internationaal tintje, want emigranten met vermogen in Nederland en vermogende particulieren met een tweede woning in het buitenland behoren tevens tot jouw klantenkring. Een goede estate planner bespaart fors belasting voor zijn of haar klant. Hoe groter het vermogen, hoe meer er in het algemeen geregeld kan worden. Want ook in deze situatie geldt: geld maakt geld. 16 RB

gener o speci tha th ques


ralist of ialist at’s he stion

internationaal belastingrecht Het buitenland lonkt. Steeds meer mensen en bedrijven gaan de grens over. Als specialist internationaal belastingrecht adviseer je internationaal opererende ondernemingen als multinationals en particulieren als sporters, emigranten en piloten over belastingheffing en wetgeving in verschillende landen. Ook houd je je bezig met grensoverschrijdende nalatenschappen van vermogende particulieren. Als belastingadviseur zorg je ervoor dat de fiscale zaken van jouw klanten goed zijn geregeld en dat zij niet meer belasting betalen dan nodig.

loonheffingen Een werknemer ontvangt loon. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. Want hoe moet jouw klant omgaan met loonbelasting en sociale verzekeringen? Op welke manier betaalt hij of zij externe arbeidskrachten als freelancers of uitzendkrachten uit? En hoe zit dat als een ondernemer werk heeft uitbesteed aan een aannemer? Als specialist loonbelasting beantwoord je al dit soort vragen. Maar je kent ook de internationale regels. Want er zijn tegenwoordig genoeg werkgevers die een werknemer voor een project naar een filiaal in het buitenland sturen, of misschien zelfs wel detacheren. Genoeg stof om over na te denken dus. En om jouw klant uit handen te nemen.

formeel belastingrecht Als specialist formeel belastingrecht help je particulieren en ondernemers bij het maken van bezwaar wanneer zij het niet eens zijn met een beslissing van de Belastingdienst. In sommige gevallen is de stap naar de rechter zelfs noodzakelijk. Jij weet hoe er moet worden gehandeld als de FIOD ineens voor de deur staat, wat de Belastingdienst wel en niet voor onderzoek uit de ondernemingsadministratie mag meenemen, hoe het zit met termijnen en op welke manier een bezwaarschrift dient te worden opgesteld en ingediend. Zonder jouw expertise is de strijd vaak al bij voorbaat verloren.

Dit is slechts een greep uit de specialisaties binnen de mkb-­advies­ praktijk. Ligt jouw passie ergens anders? Ga dan daarmee aan de slag. Er zit zeker iets bij wat jij écht leuk vindt. RB 17


RB puzzel

In deze afbeelding zitten vier verschillende vormen van belasting verstopt. Maar let op! Er is ook een aantal misleidingen toegevoegd. Zie jij welke de juiste zijn? Win een cadeaubon van bol.com ter waarde van 25 euro. Mail het antwoord naar communicatie@rb.nl o.v.v. RB worden puzzel. 1x per maand wordt een bol.com bon onder de juiste inzendingen verloot.


ACCOUNTANT Controleert en corrigeert de administratie Stelt de jaarrekening op Voorziet financiële overzichten van een accountantsverklaring Adviseert en signaleert kansen voor ondernemer op bedrijfseconomisch gebied Geeft licht fiscaal advies (life events, overdragen van een onderneming etc.) Kijkt terug

ACCOUNTANT, BOEKHOUDER OF REGISTER BELASTINGADVISEUR.

BOEKHOUDER

KEN JIJ DE VERSCHILLEN?

Registreert Boekt administratie Doet btw-aangifte Stelt eventueel de jaarrekening samen

REGISTER BELASTING­ADVISEUR (RB) Controleert en corrigeert de jaarrekening op fiscale aspecten Adviseert en signaleert kansen voor ondernemer op bedrijfseconomisch en fiscaal gebied Geeft belastingbesparende tips Denkt mee over en beoordeelt fiscaal beleid onderneming Geeft zwaar fiscaal advies op het gebied van o.a. herstructurering en internationale ambities Denkt vooruit RB 19


RB ACADEMY

word een pro!

20 RB


Leuk hoor, zo’n magazine over de Register Belastingadviseur. Maar: hoe word je eigenlijk een RB? Door de RB Academy te doorlopen. Dat is Neerlands’ eerste beroepsopleiding voor belasting­adviseurs in het mkb. Wie deze opleiding afrondt, heeft de titel RB verdiend. En dát maakt indruk! Jasmijn Schipper Programma­ manager RB Academy

Jij blij, werkgever blij

heden, schrijfvaardigheden en

“Tijdens je eerste baan kom je er vaak

debatteren en argumenteren. Proces­

achter dat je veel weet, maar écht

voering is een onderdeel van het

nog niet alles. Je hebt je theorie op

curriculum, net zoals commerciële

orde maar de aansluiting op de prak­

vaardigheden en onderhandelen.”

tijk is vaak een uitdaging. Je kunt de Verser van de pers kan haast niet:

RB Academy volgen om het gat

de voorbereidingen zijn in volle

tussen theorie en praktijk te dichten.

gang en in september 2018 gaat de

Je leert de theorie die er op de hoge­

splinternieuwe RB Academy voor het

school of universiteit is ingepompt

De RB Academy richt zich in

eerst van start. Het wordt dé nieuwe

om te zetten naar de mkb-praktijk.

eerste instantie op young pro­

beroepsopleiding van het RB, voor

Jij blij, je werkgever blij!”

fessionals van de opleidingen

aankomende belastingadviseurs

Voor wie is de RB Academy?

wo Fiscaal Recht en Fiscale

in de het mkb. Jasmijn Schipper is

Actuele modules

Economie, hbo Fiscaal Recht

als Programmamanager Beroeps­

Theorie en praktijk worden in de

& Economie. De wo-studenten

uitoefening nauw betrokken.

RB Academy slim gecombineerd;

starten in jaar twee van de RB

“Om ingeschreven te kunnen worden

actuele modules sluiten nauw aan

Academy, afgestudeerden van

in het RB-register, moeten kandi­

op de mkb-adviespraktijk. En worden

de opleiding hbo Fiscaal Recht

daten straks eerst de twee of drie

voornamelijk gegeven door universi­

& Economie beginnen in het

jaar durende RB Academy volgen.

tair geschoolde docenten.

eerste jaar van de RB Academy.

Waarom? Omdat het RB samen met

Jasmijn: “Een belastingadviseur redt

Dat jaar is een verdiepingsjaar

de leden wil werken aan verhoging

zich tegenwoordig niet alleen met

van de kwaliteit van onze beroeps­

vakinhoudelijke kennis, maar moet

uitoefening in het mkb. Met het

zich onderscheiden door de juiste

oog op ontwikkelingen zoals auto­

skills: vaardigheden zijn minstens zo

matisering en standaardisering,

belangrijk om het verschil te kunnen

is het van belang klaar te zijn voor

maken en de klant optimaal te kun­

de toekomst.”

nen adviseren. In de Academy volgen

op hbo+ niveau.

studenten vakken als adviesvaardig­

RB 21


Learning on the job

RB-titel

“Daarnaast zijn natuurlijk fiscale ver­

Na afronding van de opleiding heb

diepingsvakken een belangrijk aspect

je alle tools en skills in huis om als

RB Academy hbo+

binnen het opleidingsprogramma.

een echte professional jouw klanten

Personenvennootschappen, vermo­

te adviseren. Je wordt officieel inge­

gensvergelijking IB en Vpb, bedrijfs­

schreven in het RB-register en mag

Aspirant-lid

opvolging, deelnemingsvrijstelling

de titel RB voeren. “En die staat voor

en aanmerkelijk belang zijn vakken

kwaliteit en integriteit: onmisbaar

die de studenten op hoog niveau

als jij het wil redden in de wereld

volgen, gericht op het mkb.

van de fiscale adviespraktijk!” besluit

Tot slot mogen onderwerpen als

Jasmijn.

instroom hbo FR&E

Jaar 1

Jaar 2

en financieren van terrorisme (Wwft)

Meer weten? Kijk op de website

en gedrags- en beroepsregels en

rb.nl of neem contact met ons op

ethiek niet ontbreken. Voor alles geldt

via (0345) 54 70 00.

‘learning on the job’: wat je leert,

instroom wo FR / FE

Jaar 3

Wet ter voorkoming van witwassen

breng je direct in de praktijk bij je werkgever.”

Niet alleen Studenten maken in de RB Academy gebruik van een splinternieuwe digitale leeromgeving. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maken ze op­ drachten waarbij gebruik gemaakt wordt van animaties en video’s en

1. Je hebt veel doorgroei­ mogelijkheden

2. Je komt overal: van keukentafel tot boardroom 3. Je ontzorgt en verrast de ondernemer

4. Geen dag is hetzelfde

kunnen ze online vragen stellen aan

5. Je hebt veel verantwoordelijkheid

elkaar en de docent. Hiermee wordt

6. Je ziet vaak direct resultaat

tijd- en plaatsonafhankelijk studeren

Register Belasting­ adviseur

eenvoudiger en worden bijeen­

Lid

“Maar in de RB Academy sta je er

komsten nog meer praktijkgericht. Ideaal voor de druk bezette starter!

zeker niet alleen voor,” stelt Jasmijn gerust. “Je wordt door zowel het RB als door de docenten online gecoacht.”

22 RB

8 redenen om RB te worden

van je werk

7. Elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdaging 8. Je profiteert van een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden


Een merkwaardig lesje geschiedenis:

Speelkaartenbelasting Belasting is overal. Zelfs als je op zaterdagavond een potje poker speelt, kaartje blaast of je aan Kingsen waagt. Tussen 1754 en 1927 werd de speelkaartenbelasting maar liefst zes maal ingevoerd én weer afgeschaft. Een lesje geschiedenis over een van de merkwaardigste belastingen in Nederland. 1 januari 1754 Omdat werkelijk alles is belast, wordt het verzinnen van nieuwe belastingen steeds moeilijker. Wie een goed idee heeft krijgt daarom een flinke beloning. Holland en West-Friesland proberen in navolging van Frankrijk en Engeland een belasting op speelkaarten in te voeren. Het plan mislukt omdat het bedachte controlesysteem van papieren zegels aan een spel niet te controleren valt. 1 augustus 1795 Toch gelukt! In het Kwartier van Nijmegen wordt de speelkaartenbelasting ingevoerd. De belastingambtenaar krijgt de eervolle taak het belastinggeld van zes stuiver per spel te innen en als bewijs de harten aas van een stempel te voorzien. 21 maart 1797 Goed voorbeeld doet goed volgen. Het provinciale bestuur van Holland verplicht kaartenfabrikanten de schoppen aas te laten drukken en daarvoor belasting te betalen. Iedereen die de schoppen aas namaakt krijgt zweep- of stokslagen, wordt gebrandmerkt en vijfentwintig dagen opgesloten voordat hij eeuwig uit de provincie Holland wordt verbannen. 20 juni 1805 De Bataafse Ordonnantie leidde tot uniformering van de belastingen. Hiermee vervielen de Nijmeegse en Hollandse speelkaartenbelasting. 1 januari 1812 Omdat de Franse wetgeving wordt ingevoerd, is de speelkaarten­ belasting van inmiddels 25 cent per spel terug. 23 december 1813 Soeverein Vorst Willem legt waarschijnlijk graag een kaartje, want hij schaft de speelkaartenbelasting af. 1 mei 1920 De speelkaartenbelasting is terug! De opbrengst wordt geschat op f 200.000,- per jaar. Serious business dus. 1 april 1927 De onhoudbare toestand van speelkaartensmokkel zorgt ervoor dat de belasting wordt opgeheven. Maar of dat definitief is? Het is te hopen dat het kabinet-Rutte III van een spelletje houdt…

RB 23


STAY CALM AND KEEP MOVING


Jij maar ploeteren om die studiepunten binnen te hengelen en dan zijn er die sceptici die zeggen dat het vak van belastingadviseur in zijn huidige vorm straks helemaal niet meer bestaat. Slik. Hoe zit dat? Fons Overwater, vicevoorzitter van het Register Belastingadviseurs, kijkt in zijn glazen bol en neemt ons mee naar 2027. Kan hij ons geruststellen?

Geen paniek! De wereld kan niet

voorbeeld het managen van vastgoed,

Blockchain loonaangifte

zonder goede belastingadviseurs.

leaseauto’s en arbeidscontracten

De Belastingdienst zal niet achter­

Nu niet en in de toekomst niet. Wel

een fluitje van een cent. Binnen

blijven. Als je bedenkt dat een

is het belangrijk dat je een goed

afzienbare tijd zullen alle auto’s een

aangiftebiljet niet veel meer is dan

plan hebt waarmee je de boot niet

eigen blockchain krijgen. Waaraan

een rekening die periodiek wordt

gaat missen. Jouw toekomst als

zaken zoals kenteken, historie van de

gepresenteerd, voel je de bui natuur­

belasting­adviseur heb je voor een

auto, rijbewijs, parkeervergunning

lijk al hangen. Via een ‘blockchain

overgroot deel zelf in de hand.

en een fiscaal account verbonden

loonaangifte’ zullen alle instanties

zijn. Na het tanken van waterstof of

die betrokken zijn bij een loon­

Dit is hoe ik het zie. Ons vak krijgt

laden van elektriciteit, herkent het

aangifte, realtime worden betaald

de komende tien jaar te maken met

tankstation je blockchain en kun je

of geïnformeerd. We gaan nog een

zaken waarmee álle beroepen te

zo wegrijden. Betalen gebeurt auto­

stapje verder. Ik zal niet gek opkijken

maken hebben of krijgen. Ik doel op

matisch, evenals de boekhouding

als ieder mens een levenslange fis­

digitalisering en standaardisering.

en fiscaliteit van de auto. Bonnetjes

cale blockchain krijgt. Net als iedere

Op bitcoin en blockchain. Nadat

bewaren? Voorgoed verleden tijd.

rechtspersoon, elk bedrijfs­pand, alle

onder meer de makelaardij, het

verzekeringspolissen en rechtszaken

notariaat, de verzekeringsbranche

een blockchainachtergrond krijgen.

en de banken flinke klappen uitge­

Stel je eens voor! Met zo’n systeem

deeld kregen, zal ook de beroeps­ groep met belastingadviseurs het zwaar te verduren krijgen.

“De wereld kan niet zonder Ik verwacht dat juristen op basis van de blockchain-technologie allerlei

goede belastingadviseurs. Je moet

slimme, zelfregulerende contracten

wel een goed plan hebben

gaan ontwikkelen. Die autonoom,

waarmee je de boot niet mist”

dus zonder tussenkomst van een mens of derde partij, kunnen worden uitgerold en beheerd. Zo wordt bij­

RB 25


“Ik zal niet gek opkijken

BLOCKCHAIN VOOR DUMMIES Bij blockchain draait het allemaal om

als iedereen een levenslange

de overdracht van waarde. Nu heb

fiscale blockchain krijgt”

bijvoorbeeld een notaris of bank die

je daarvoor een derde partij nodig:

zegt ‘dit is een geldige waardeover­ dracht’. Die partijen vertrouwen we. De blockchaintechnologie vervangt

kan de omzetbelasting via de block­

Maak je toekomstbestendig

deze partijen. Het is een gezamenlijke

chain direct worden afgedragen.

Luisteren naar onze klanten, adviezen

database waarin wordt bijgehouden

Aangifte doen hoeft simpelweg

uitbrengen over korte- en lange­

wie eigenaar is van wat. Wijzigt er iets,

niet meer.

termijnplanningen, slimme timing

dan wordt dat doorgevoerd in deze

van belangrijke fiscale keuzes;

database. Rommelen hiermee kan

Onontkoombare veranderingen

we worden meer een vraagbaak.

niet want de database staat niet op

Ben je er nog? Zie je het allemaal nog

De tijd die komen gaat vraagt om

zitten? Je voelt ‘m waarschijnlijk al

belastingadviseurs die de juiste mix

aankomen. Wij belastingadviseurs

van vakinhoudelijke kennis én soft

moeten meebewegen met deze

skills in huis hebben. Hoe maak jij

onontkoombare veranderingen. We

jezelf als belastingadviseur relevant,

zullen steeds meer de rol krijgen die

en dus toekomstbestendig? Het RB

het laatste deel van onze beroeps­

helpt. Zoals met de RB Academy, de

naam impliceert: die van ADVISEUR.

eerste beroepsopleiding van Neder­ land voor belastingadviseurs in

Computers nemen steeds meer werk

het mkb. Wie deze opleiding volgt,

van ons over. Het doorzoeken en

voelt zich dankzij een combinatie

analyseren van jurisprudentie vormt

van beroepsuitoefening, beroeps­

voor dit apparaat geen obstakel,

vaardigheden en fiscale verdieping

lijkt mij. Maar ervoor zorgen dat een

gewapend tegen wat komen gaat.

computer naar de juiste zaken zoekt, het controleren en interpreteren van

Out of the box

de uitkomsten en het bespreken

Gewoon blijven ploeteren, zou ik dus

hiervan met de klant blijft mensen­

zeggen. Je doet het écht ergens voor!

werk, dat weet ik zeker.

Mits je zo slim bent om vooruit te kijken, je nieuwsgierig op te stellen en bereid bent om out of the box te denken. Zet ’m op!

26 RB

één maar op heel veel computers. Blockchain maakt het mogelijk om zonder tussenpersoon overeenkom­ sten te sluiten. Het bekendste voor­ beeld van een blockchain is de digi­ tale munt bitcoin.


RB JONGERENCONGRES 2017

“Aangenaam, ik ben uw fiscaal chirurg!” Verzamel 120 studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie, tien kleine en middelgrote belastingadvieskantoren, 70 Jong RB-leden en een handvol interessante sprekers en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagd RB Jongerencongres. Deze jaarlijkse happening vond dit keer plaats bij Strandzuid Amsterdam.

RB 27


Het gonst goed aan het begin van de middag bij Strandzuid. Overduidelijk netwerkgeluiden. Verdeeld over tien tafels laten studenten zich van hun beste kant zien bij medewerkers en vennoten van kleine, middelgrote en

“Juist op een kleiner kantoor is je leer­curve supersteil”

grote mkb-advieskantoren. Voor de

Het RB Jongerencongres wordt elk

eerste keer dit jaar vindt voorafgaand

najaar door het RB georganiseerd

aan het congres een werkgevers­

op een originele locatie. Het doel? Jong RB en fiscale studenten samen­

lunch plaats. Voor de studenten een

brengen en inspireren met fiscale

unieke kans om zichzelf in de kijker

topsprekers. Voor studenten is het

te spelen bij belastingadvieskantoren,

congres de uitgelezen plek om uit

voor werkgevers dé manier om

te vinden wat ze kunnen verwachten van werken als belastingadviseur

kennis te maken met een nieuwe

in het mkb. Wie echt zijn best doet,

lichting knappe koppen. Het aan­

sleept tijdens het congres zelfs een

trekken van talent is voor hen vaak

stageplek of eerste job in de wacht!

een zware dobber.

Hemd van het lijf Wiedo van der Vinne, vennoot bij Romein Broeksteeg uit Houten is in

“Er gaat een nieuwe wereld voor me open”

gesprek met twee studenten die hem het hemd van het lijf vragen. “Ik had altijd vooral interesse in de big four,” vertelt een van hen. “Tijdens

klant. Dat zorgt ervoor dat ik zeker

een bestuursjaar maakte ik kennis

ook interesse heb in een baan als

met kleinere kantoren. En dat is gaan

belastingadviseur in het mkb.”

kriebelen.” Wiedo: “Gelukkig maar, want we hebben jullie hard nodig.

De vraag achter de vraag

En we hebben meer dan genoeg te

Na de werkgeverslunch gaat het

bieden. Juist op een kleiner kantoor

congres echt van start. Dagvoorzitter

specialiseer niet te snel en blijf altijd

is je leercurve supersteil.” Ook voor

Rens de Jong (presentator BNR

leren. “Het leukste van mijn werk?

de 29-jarige Fiscaal Recht-student

Nieuwsradio en RTL Z) is dagvoor­

Dat ik aan de keukentafel zit met

Remco Minoli is de periode van

zitter. Hij introduceert Ralph Rijnders,

mijn klanten, hun persoonlijke

Netwerken met een grote N aange­

voorzitter RB Jongerencommissie.

verhalen aanhoor en ervaar dat

broken. “Bij een klein kantoor zie je

Ralphs tips voor de studenten: zorg

deze negen van de tien keer een

écht welk verschil je maakt voor een

dat je als belastingadviseur altijd

substantieel onderdeel uitmaken van

op de hoogte bent van vakontwikke­

hun zakelijke financiële situatie.”

lingen en de impact daarvan op je klanten, stel de vraag achter de vraag, 28 RB


“Wie geen belasting-googler wil worden maar een belastingadviseur, moet de toekomst een stap voor zijn” Nikola Djankov Maaike Bruggeman Thijs Abrahamse R.F.V. ChristiaanseTaxateur, studievereniging

Pure psychologie Pitch-trainer Anna Heijker zorgt voor wat lucht na deze alarmerende woorden. Zij oefent pitches met de aanwezige studenten. In groepjes bedenken ze openingszinnen die recht doen aan de dynamiek van hun vak. Daar komen mooie oneliners uit, zoals “Aangenaam, ik ben uw fiscaal chirurg” en “Ik voorkom dat mensen in de Panama Papers terechtkomen”. Het plenaire gedeelte van het con­ gres eindigt met wat hersenkrakers: samen met RB Remy Rozendaal zetten de studenten hun tanden in een case over een overdrachtsdossier. Remy: “Erachter komen wat de klant

Boksring

artikel acceptabel, twijfelachtig of

en zijn familie wil, is pure psycholo­

Dan komt de wake-up call. Onder­

écht niet acceptabel?” Het punt van

gie.” De uitsmijter komt van Jan van

nemer en internetexpert Danny Mekić

Mekić is duidelijk: wie geen belas­

de Streek, hoogleraar Belastinghef­

maakt zich zorgen: Nederlandse

ting-googler wil worden maar een

fing van concerns aan de Universiteit

studenten zijn de minst ambitieuze

belastingadviseur, moet de toekomst

van Amsterdam, die de zaal op de

van de wereld. “Een testje: wie van

een stap voor zijn. Volgens deze

valreep prikkelt met een college

jullie heeft onlangs een vakinhoude­

deskundige bevinden de aanwezigen

over conflictgevoelige materie in de

lijke training op het gebied van nieu­

zich over een paar jaar in een boks­

vennootschapsbelasting. Hij gaat

we technologie gevolgd?” Er gaan

ring; technologie maakt dat er min­

specifiek in op het verbod op aftrek

amper vier vingers omhoog. “Kennen

der belastingadviseurs nodig zijn.

van de aan- of verkoopkosten van

jullie de tool NDA Lynn al? Dat is

Point taken... de zaal is angstvallig stil.

een deelneming. Veel literatuur is er

Artificial Intelligence die geheim­

niet over dat aftrekverbod, signaleert

houdingscontracten kan reviewen.

Van de Streek. “Richtinggevende

NDA Lynn geeft je binnen een paar

arresten ontbreken en WOB-verzoe­

minuten een compleet advies: is dit

ken verlopen moeizaam en maken het er ook niet helderder op. Zo komt RB 29


het volgens de Belastingdienst regel­

door de dynamiek ervan: “Elk jaar is

moeten alle indrukken nog verwer­

matig aan op ‘Fingerspitzengefühl’.

het weer anders.” Net zoals Ralph

ken. Fermi: “Er is vandaag een heel

Vaagheid is troef dus, en een forse

adviseert hij de studenten niet te

nieuwe wereld voor me opengegaan.

uitdaging voor de adviseur om er in

snel te specialiseren.

De UvA faciliteert vooral contacten

voorkomende gevallen met de

met de big four. Vandaag heb ik

Belastingdienst uit te komen.”

Ga netwerken!

ontdekt dat ik juist het klantcontact

Van de Streek gebruikt vervolgens

Het laatste woord is aan dagvoor­

belangrijk vind. Een carrière in het

een lopende zaak bij de Hoge Raad

zitter Rens. Hij benoemt het belang­

mkb is zeker het overwegen waard!”

om voor de laatste keer deze dag

rijkste doel van het congres: ga

de hersens te laten draaien.

netwerken! Die opdracht grijpen de

Sprekend over het vak voelt Van de

studenten met beide handen aan

Het RB Jongerencongres 2017

Streek zich vooral aangetrokken

op de netwerkborrel die volgt.

gemist? Geen paniek: volgend jaar

Het congres wordt afgesloten met

is er een nieuwe kans. Houd de

een diner. Fermi Brouwer en Daan

website van het RB in de gaten!

Notenboom, beiden tweedejaars student Fiscaal Recht aan de UvA

“Ik ben volledig overtuigd van werken in het mkb. Het feit dat ik onze klanten persoonlijk ondersteun en aan het einde van een opdracht het resultaat zie, maakt dat ik mijn baan geweldig vind. Als belastingadviseur sta ik voor kwaliteit op hoog niveau en het RB helpt me die kwaliteit te waarborgen met cursussen en trainingen. Ook maak ik gebruik van de fiscale en juridische databases, en het uitgebreide RB netwerk. Door mijn deelname aan Jong RB en lidmaatschap van de RB Jongerencommissie heb ik veel contact met jonge vakgenoten. We delen onze vaardigheden, inzichten en contacten. Vier keer per jaar organiseren we een thematische bijeenkomst, eens per jaar is er een congres. Mijn tip voor studenten? Blijf bij jezelf en volg je hart. Luister goed naar wat je belangrijk vindt in je werk; korte lijnen, een groot of klein team, wel of niet met je klant om tafel. En onthoud dat je geen keuze maakt voor de rest van je leven. Durf een sprong in het diepe te nemen, je voelt vanzelf of je goed zit.”

“Blijf dicht bij jezelf!” INGRID SCHUT belastingadviseur bij Koeleman accountants & belastingadviseurs en lid van de RB Jongerencommissie

30 RB


Fiscale evenementen 2018 RB rb.nl

JONG RB BIJEENKOMST

Jong RB, hbo/wo studenten

9

FISCALE BEDRIJVENDAG

Wo

21 FEB

FIRST FISCALE BEDRIJVENDAG

Wo

22

SFEER CONGRES

Wo

TAX CAREER EVENT

Wo

5-9

AMSTERDAMSE CARRIÈRE DAGEN

Wo

(VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM)

6-7

DE NATIONALE CARRIÈREBEURS

DOELGROEP

Mbo/hbo/wo

MEMORY EVENTS carrierebeurs.nl/de-nederlandse-­ carrieredagen/item12

BEDRIJVENDAG

Wo

MEI

JONG RB BIJEENKOMST

Jong RB, hbo/wo studenten

AUG

JONG RB BIJEENKOMST

Jong RB, hbo/wo studenten

FEB

FEB

FEB

2

MRT

MRT

APR

3

MEI

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

RAI AMSTERDAM

SEP LOF CONGRES

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

Fiscaal studenten

OKT

JONG RB BIJEENKOMST

Jong RB, hbo/wo studenten

NOV

RB JONGERENCONGRES 2018

Jong RB, hbo/wo studenten

DOELGROEP

DOELGROEP

DOELGROEP

NOV TAXWEEK

Hbo studenten vanuit alle Nederlandse Fiscaal Recht & Economie-opleidingen

R.F.V. CHRISTIAANSE-TAXATEUR christiaanse-taxateur.nl

FIRST MAASTRICHT firstmaastricht.nl/event/first-­ fiscale-bedrijvendag SFEER sfeeramsterdam.nl/evenementen

FISCALE STUDIEVERENIGING VRIJE UNIVERSITEIT (FSVU) fsvu.nl FACULTEITSVERENIGING AUREUS EN SEFA (UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM) amsterdamsecarrieredagen.nl/studenten

FISCAALRECHTELIJK DISPUUT PECUNIA NON OLET pnoleiden.nl/agenda-1 RB rb.nl

RB rb.nl

STICHTING LANDELIJK OVERLEG FISCALISTEN (LOF) lof.nl RB rb.nl

RB rb.nl

LANDELIJK OVERLEG OPLEIDINGEN FISCAAL RECHT EN ECONOMIE taxweek.nl

Dit is slecht een greep uit het aanbod van fiscale evenementen in 2018. Wil jij jouw carrièredag, bedrijvendag of congres hier terug zien? Stuur een mailtje naar communicatie@rb.nl.


“Je eerste werkgever kiest jou, de tweede kies jij”

Kennismaken met recruiter Martijn Martijn Betgem (46) begeleidt al meer dan 16 jaar fiscalisten en belastingadviseurs naar een nieuwe functie. Ook voor algemene vragen over arbeidsvoorwaarden, cultuur­verschillen of keuzes tussen kantoren kun je bij deze enthou­ siaste recruiter terecht. Naast zijn werk voor Adviesgroep ’88 houdt hij een fiscale website bij: www.fiscalio.nl en is hij zeer actief op LinkedIn.

Zijn hulp nodig? Neem contact op via martijn@groep88.nl

32 RB


Je hebt een diploma op zak en bent klaar om de fiscale wereld te veroveren. Hoe zorg je ervoor dat je op een plek terechtkomt die bij je past? Recruiter Martijn Betgem van Adviesgroep ’88 geeft tips en tricks.

5 Gouden Tips van Martijn 1. Wees onderscheidend Iedereen is tegenwoordig een teamplayer en niemand heeft

Horizon verbreden

nog in deze snelle wereld. Vergeet

een negen tot vijf mentaliteit.

Martijn: “De meeste afgestudeerden

ook je interesses niet te noemen.

Opvallen doe je door eerst

grijpen hun kans bij het eerste bedrijf

Dat jij als hobby graag zeilt kan voor

even te bellen.

dat hen wil aannemen. Logisch,

een kantoor met klanten in de

2. Ga niet voor het grote geld

want hoe fijn is het dat iemand jou

nautische sector een aanknopings­

Hoe leuk een maandsalaris van

- vaak nog zonder werkervaring - wil

punt zijn. Realiseer je daarnaast dat

€ 4.000 ook klinkt, als je elke dag met tegenzin naar je werk

hebben? Jammer genoeg komen deze starters er in de jaren daarna vaak achter dat de functie of bedrijfs­ cultuur niet bij ze past. Het loont om, voordat je ja tegen een baan zegt, eerst je horizon te verbreden. Ga langs bij een groot kantoor,

“Elke mogelijke werkgever bekijkt je social media-profielen”

maar onderzoek ook de mogelijk­

gaat is het weinig waard. 3. Weet wat je wil leren Er is weinig sterker dan een starter die durft te benoemen wat hij of zij nog niet kan. 4. Let op je taalgebruik Het aantal keer dat ik een mail

heden bij een klein(er) kantoor in

je visitekaartje tegenwoordig meer

ontving met als aanhef

de mkb-adviespraktijk.”

is dan een cv alleen. Elke mogelijke

‘Beste Betgem’ kan ik niet op

werkgever checkt je voicemail en

één hand tellen.

Visitekaartje

bekijkt je social media-profielen. Laat

5. Luister niet te veel naar

“Maar eerst is het natuurlijk van groot

jouw professionele houding dus ook

anderen Jij bent degene

belang dat je cv op orde is. Geef je

daar terugkomen en maak feestfoto’s

die het werk moet uitvoeren.

ervaring op een overzichtelijke

alleen voor vrienden zichtbaar.”

manier weer. Werk met bulletpoints, want lappen tekst leest niemand

Soft skills

Zoek een functie en kantoor waar jij energie van krijgt, niet je vrienden of familieleden.

“De werkzaamheden van een RB

“Het loont om soft skills te ontwikkelen en perfectioneren”

veranderen. Simpele adviespunten

bent. Het loont om soft skills zoals

worden tegenwoordig door een

empathie en inlevingsvermogen

standaard model berekend en

te ontwikkelen en perfectioneren.

administratie is een fluitje van een

Want voelt een klant zich niet op

cent geworden. De sociale vaardig­

z’n gemak bij jou, dan stapt hij over

heden van een RB worden daaren­

naar de concurrent. Hoe goed je je

tegen steeds belangrijker: naar de

werk vakinhoudelijk ook uitvoert.”

klant kijken, actief meedenken en (extra) diensten verkopen. Dat lukt alleen als je communicatief vaardig RB 33


Zeikwijven of keiharde discriminatie? Het was een dankbaar onderwerp voor de pers in komkommertijd en voer voor hoogoplopende discussies op feestjes: de Amsterdamse wildplaszaak. De 23-jarige Geerte Piening moest tijdens een avondje stappen opeens erg nodig. In een steegje werd ze – met haar broek nog op de enkels – door de politie betrapt en kreeg een bekeuring van € 140 wegens wildplassen. In haar rechtszaak betoogde Piening dat sprake was van

Geld stinkt niet Maar weinig fiscalisten zullen geschrokken

discriminatie: je zou in Amsterdam struikelen over de

zijn van deze Amsterdamse storm in een glaasje pies. Want

(uitsluitend voor heren bedoelde) plaskrullen, voor dames

voor hen is urine dagelijkse kost. Neem nu – we schrijven om­

waren er welgeteld twee openbare toiletten. De rechter

streeks vijftig na Christus – de Romeinse keizer Vespasianus.

was niet onder de indruk. Van overmacht was volgens

Die was blut en moest daarom dringend op zoek naar

hem (vanzelfsprekend een hem, aldus de Volkskrant)

nieuwe belastingen. Inderdaad: what’s new. En net als nu

geen sprake. Ook dames kunnen – volgens de rechter -

was de creativiteit op dit gebied toen onbegrensd. Hij voer­

best in een urinoir plassen; “Het is niet prettig maar ik

de de eerder door zijn voorganger Nero geïntroduceerde

denk dat het zou kunnen”. Amsterdam (en de rest van

urinebelasting opnieuw in. Die was van toepassing op ex­

Nederland) was te klein. Zit je als vrouw in zo’n plaskrul,

ploitanten van openbare toiletten. Vespasianus’ zoon Titus

dan ziet iedereen je kukeleku, wist het Parool te melden.

vond het maar smerig, een belasting op pis. Pa pakte een

Een tiental dames printte de uitspraak uit om er vervol­

handjevol van de opbrengst van de nieuwe belasting, hield

gens in het openbaar overheen te plassen. De politie

die onder de neus van zijn zoon en vroeg hem of het stonk.

greep dit keer niet in. Het protest is begrijpelijk, maar over

Nee, antwoordde junior. En toch, zei pa, komt het uit het

een rechterlijke uitspraak gaan staan plassen doe je natuur­

urinoir. Waarmee de uitdrukking ‘pecunia non olet’ (geld

lijk niet. Het is toch de vloeibare variant van er je reet mee

stinkt niet) geboren was. Een waarheid die bijna tweedui­

afvegen. En dat stemt in een rechtsstaat niet vrolijk.

zend jaar later nog steeds prima verdedigbaar is.

34 RB


RB young profs

zes vragen aan

Waarom koos je voor het mkb? “Hoe kleinschaliger je werkt, hoe groter het menselijke aspect is. Ik heb eerst ervaring bij een groot bedrijf (Siemens) opgedaan, heb vervolgens in het mkb (Lansigt Accountants en Belastingadviseurs) gewerkt en advi­

Wat wilde je vroeger worden? Straaljagerpiloot Welke opleiding heb je gevolgd?

seer nu letterlijk aan de keukentafel

Hbo-opleiding accountancy RA,

voornamelijk zzp’ers. In dat persoon­

post-hbo-opleiding AA, opleiding

lijke contact zit voor mij de lol.”

tot Register Belastingadviseur Waar kun je jou ’s nachts voor

Wat is jouw grootste uitdaging?

zelfstandig accountant en belastingadviseur

maken met mijn band ‘Fly me

“Op vakinhoudelijk gebied bijblijven.

to the moon’

Omdat ik als generalist alle ont­

Wat is je favoriete festival?

wikkelingen wil bijhouden, volg ik

Alle jazzfestivals

elke twee weken wel een cursus.

Wat zou jij met je geld doen

Ik moet overal wat van weten.”

als je geen belasting meer hoeft

Wat is het meest verrassende

Cees Ravensbergen | 35

wakker maken? Muziek

te betalen? Een ander huis kopen en op vakantie gaan

wat je tot nu toe hebt geleerd? “Dat een goed fiscaal advies begint

Wat is jouw gouden tip

met het stellen van de juiste vragen.

voor studenten die nu als RB

Want pas als je precies snapt in welke

aan de slag gaan?

situatie een ondernemer zich

“Specialiseer niet te snel. Het is

bevindt en waar hij of zij naartoe wilt,

belangrijk dat je in de breedte

kun je hem of haar echt helpen.”

snapt waar belastingen over gaan. Anders kan het zomaar gebeuren

Met welke skills en

dat er bij een herstructurering waar

eigenschappen maak je

panden bij betrokken zijn, geen

Wat maakt dat jij ’s ochtends

als RB keihard indruk?

overdrachtsbelasting-belletje gaat

fluitend naar je werk gaat?

“Een groot inlevingsvermogen en

rinkelen. Dat wil geen enkele RB

“Dat klanten blij zijn met wat ik voor

liefde voor de vaktechniek.”

op z’n geweten hebben.”

ze doe. Belastingen kunnen best ingewikkeld zijn. Wat is leuker dan die te doorgronden en zo simpel mogelijk te vertalen, zodat de klant snapt wat er gebeurt en positief re­ sultaat ziet van onze samenwerking?”

“In het persoonlijke contact zit voor mij de lol” RB 35


Meer lezen? Kijk op rbworden.nl. Hier vind je meer informatie over het beroep, inspirerende praktijkverhalen en de RB Academy.

Als RB ben je lid van het Register Belastingadviseurs, dé beroeps­ vereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Wij behartigen niet alleen jouw belangen richting politiek en overheid, ook onder­ steunen we je in je beroeps­ uitoefening. Bijvoorbeeld met opleidingen, vakliteratuur, congressen en bijeenkomsten.

Like RB worden op Facebook Kijk op facebook.com/­rbworden

Profile for Register Belastingadviseurs

RB Worden magazine nr. 01 2018  

"Mag ik met mijn lease-auto een gratis camera ophalen?" en "Ik heb net op de zaak een horloge van € 200 gekocht dat nu al € 8.500 waard is....

RB Worden magazine nr. 01 2018  

"Mag ik met mijn lease-auto een gratis camera ophalen?" en "Ik heb net op de zaak een horloge van € 200 gekocht dat nu al € 8.500 waard is....

Advertisement