__MAIN_TEXT__

Page 1

WORDEN jaargang 02 2019

RB-broers Jasper & Joris

“Voor we het wisten waren we een echt bedrijf” KANS OP ­KEUZESTRESS

Ervarings­­deskundigen uit 4 sectoren vertellen

AWARD WINNING Een RB en zijn klant

ALLES OVER DE WERELD VAN DE REGISTER BELASTINGADVISEUR

DE TIPS VAN DENIECE Sociale media en het fiscale vak


16

RB editorial

Durf jij het

4

mkb aan?

Tijd voor verandering Een RB en zijn klant

en het is een fiscale afweging geworden of je jouw studieboek in hard of soft copy aanschaft. Dat ik als RB met alle aspecten van

RB young profs

Kans op keuzestress

Ervarings­­deskundigen uit vier

Ralph Rijnders | 32 Voorzitter RB Jongerencommissie & aspirant partner Govers Accountants/Adviseurs

het fiscale vak in aanraking kom, maakt dat ik elke dag lachend

32

20 8

RB puzzel

Puzzel en maak kans op een cadeaubon van bol.com

RB young profs

Zes vragen aan Margot de Beer

naar kantoor ga.

nemer. Je hebt met iedereen die je

ondernemingen die razendsnel

Worden Magazine nemen we je

adviseert een vertrouwensrelatie: ze

groeien. Die betrokkenheid bij alles

graag mee in de veelzijdigheid van

bellen jou als er wat is, zowel privé

wat er in de maatschappij speelt,

fiscaliteit in het mkb. Van young

als zakelijk. Er wordt verwacht dat je

maakt het werk in mijn ogen nóg

prof tot oude rot in het vak, ze ver-

meedenkt over de huidige situatie

leuker dan het al is.

tellen je graag over de uitdagingen

en over de toekomst. Daarbij wordt

10 TAXY

Jong RB helpt

RB Jongerencongres

“What’s your business mantra?”

IMPORT IN HET MKB

177 MILJARD

Het mkb van Nederland in cijfers

34

de politiek een handje

die op hun pad komen.

“In het mkb sta je

mening te vormen over alle (nieuwe)

náást de onder­nemer.

facetten van het vak, zoals techno­

Je hebt met iedereen

logische ontwikkelingen, internatio-

21

193 MILJARD

verschil van

In deze tweede editie van het RB

16 miljard

nalisering en de opkomst van nieuwe

Klanten dagen je ook uit om een

Deniece von Harras over personal branding EXPORT IN HET MKB

In het mkb sta je náást de onder­

niet alleen je fiscale kennis getest.

In gesprek met RB-broers Jasper & Joris

verschillende sectoren vertellen

Vandaag de dag is alles fiscaliteit. Bij een auto hoort een lease­

contract, aan een koopwoning is de hypotheekrente gekoppeld

28

die je adviseert een

Laat je inspireren en duik daarna weer snel de boeken in, zodat je binnen de kortste keren zelf het verschil voor ondernemers kunt maken. Als je durft, tenminste.

vertrouwensrelatie”

25

12 Ervaren RB Willem Faassen (50)

36

De argumenten van Prins Carnaval

RB Academy

Boost voor je zelfvertrouwen

“Kansen zijn er om te grijpen” DIT MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN HET REGISTER

Heb jij TAXY gevolgd? Ralph was afgelopen jaar niet alleen druk in de belastingadviespraktijk. Hij stelde ook samen met Jong RB een visiedocument op met verschillende thema’s om het belastingstelsel eenvoudiger te maken. Je leest er alles over op pagina 10.

2 RB

BELASTINGADVISEURS, DÉ BEROEPSORGANISATIE

15 Hoe meer ramen hoe duurder

26 “Ik hou wel van een beetje touwtrekken” RB Nancy ten Broek

VAN BELASTINGADVISEURS VOOR HET MKB. Postbus 333, 4100 AH Culemborg REDACTIE RB: Saskia Brouwer, Linda Bekink ARA: Mike Demelinne,

Ruud van der Wel ART DIRECTION: Leon Bouwman, Marco Arkema COPY: Sanne Portman, Frank van Venrooij, Lotte de Wit ­FOTOGRAFIE: Oscar Seykens, Mint & Mint Photography, Raphaël Drent ©2018/19. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

RB 3


De maandrapportages maakten ons duidelijk:

het was tijd voor verandering Award-winning bartenders Ian Bartos en Jorgos Stein richtten

loonlijst staan. Er kwam een sloot

Toekomst

geld binnen, maar dat vloeide direct

Ze schakelden financieel adviseurs

aan de andere kant weer weg.

in die ze via via kenden. Helaas

We kregen te maken met order-

bleek de praktijk – veel voorraad,

nummers die goedgekeurd moesten

een immense salarisadministratie en

worden en lange betaaltermijnen.

snel wisselende cashflow – voor hen

Een traject waar wij als bartenders

te complex. Via de bank kwamen

Han Heijstek werkte vijfentwin-

het bestaan niet van wisten.”

Ian en Jorgos in contact met Han.

tig jaar geleden als directeur

Hij vertelt: “Barsupport had behoefte

bij een uitzendorganisatie.

aan iemand die meedacht over

Best interessant, maar toen

de toekomst. Die oplossingen bood

een vriend met een tapijtzaak

ze zich nu op de verkoop van zelf geblende cocktailmixen. Hun Register Belasting­adviseur Han Heijstek heeft hen bij deze transitie geholpen. “Als je je als bedrijf niet aanpast, kun je het

“Als je je als bedrijf niet aanpast, kun je het shaken” HAN HEIJSTEK, RB

IAN BARTOS, BARSUPPORT

fiscale kant van zijn bedrijf, begon Han’s hart pas echt sneller te kloppen. Hij volgde de opleiding tot Register Belastingadviseur, startte als zelfstandig adviseur en ont-

shaken, om in cocktailtermen te spreken.”

“Binnen drie jaar schonken we vanuit onze full-servicecocktailbar 45.000 mojito’s per event”

RB en vennoot bij Hoornwijck Groep

hem vroeg te helpen bij de

in 2002 Barsupport op, een full-service barcateraar gespecialiseerd in cocktails. Na zeer succesvolle jaren focussen

Han Heijstek

dekte dat de way of life die voor financieringsvraagstukken, ad-

hoort bij het ondernemer-

viseerde bij investeringsbeslissingen

schap hem uitstekend past.

en ervoor zorgde dat er meer

Grenzen opzoeken, uit zijn

stabiliteit in de cashflow kwam.” Zeker in die

comfortzone komen, dagelijks aan meerdere dossiers werken

periode was dat van

en van toegevoegde waarde

essentieel belang,

zijn voor elke klant, dat is wat

want de crisis deed

hij wil én doet, als RB en

zijn intrede.

vennoot bij Hoornwijck Groep.

Al hadden de twee rasondernemers

Ian en Jorgos ontmoetten Han zo’n

omkijken meer naar en creëerden

zeven jaar geleden, toen Barsupport

we de ideale marketingcase.

bijna aan zijn eigen succes ten onder

We groeiden hard. Binnen drie jaar

deringen binnen

ging. Ian: “We hadden bij de start van

stonden we met onze full-service­

multinationals,

ons bedrijf het geluk dat de juiste

cocktailbar dagelijks op vijf verschil-

wat veel van

mensen geloofden in ons concept:

lende evenementen, schonken we

onze klanten

niet alleen een bartender of verse

vijfenveertigduizend mojito’s per

zijn, gaan ge-

cocktail op basis van ons eigen

event, draaiden we een miljoenen­

leidelijk. Terwijl

recept leveren maar het hele pakket

omzet en hadden we een leger van

de budgetten

aanbieden. Zo had de klant er geen

honderdvijftig man personeel op de

constant bleven,

4 RB

dat niet direct door. Ian: “Veran-

RB 5


“Ik heb de voor­ lopige aanslagen naar beneden bijgesteld zodat de liquiditeit in de onder­ neming bleef”

vond daar intern al wel een her-

Ian Bartos

structurering plaats. De up-to-date

oprichter van Barsupport

dat er verandering aan zat te komen

rapportages van Han leerden ons én dat we daarin mee moesten als we verder wilden met Barsupport.”

Met een vader die sinds 1965 verschillende Nederlandse

Reorganisatie

cocktailtitels veroverde en de

Ian en Jorgos besloten tot een

bronzen medaille behaalde

reorganisatie over te gaan. Ian: “De

tijdens de wereldkampioen-

cocktailmixen die we produceerden

schappen Cocktails in Los

voor events hebben we verpakt in

Angeles, kreeg Ian het vak met

handzame dozen die de klant zelf

de cocktaillepel ingegoten.

kan omtoveren tot cocktailtap of

Na jarenlang de hele wereld als

aansluit op een biertap. Zo serveert

bartender over te hebben

hij in een handomdraai lekkere

gereisd en ook succesvol aan

cocktails en konden wij het

wedstrijden te hebben deelge-

aantal mensen op de loonlijst

nomen, besloot hij in 2002 dat

flink terugschroeven.”

HAN HEIJSTEK, RB

hij de internationale cocktailcultuur naar Nederland wilde

Keihard gewerkt

maar dat is het niet. Het geeft aan

brengen. Samen met Jorgos

Tijdens de transitie van Barsupport

dat Han onze wereld kent. We levelen.

Stein richtte hij Barsupport op,

leverde Han maandelijks rapportages

Onze vragen worden schijnbaar

een bedrijf dat met twee

en stond hij elke dag klaar voor

moeiteloos maar altijd goed beant-

geboren ondernemers aan het

het geven van advies. Han: “Het is

woord, wat maakt dat wij ons

roer altijd in ontwikkeling is.

belangrijk dat financiële resultaten

kunnen bezighouden met onder­

continu worden gemonitord. Dan

nemen. Want ook al zit het in onze

signaleer je verandering snel en kun

een nieuwe keuken te bouwen voor

dj die over de hele wereld hun

dat alle horecaklanten van ons

aard om het liefst alles zelf te doen,

je er direct op inspelen. In dit geval

de productie van de cocktailmixen.”

cocktails drinkt?” Dit soort mogelijk-

kantoor binnen mijn portefeuille

dat brengt je niet altijd verder.

heden brengt vervolgens ook

vallen. Ik ken de marges en branche-­

Sterker nog: zaken uitbesteden aan

ontwikkelingen.”

een RB levert juist heel veel op.”

was dat essentieel, want als we pas

6 RB

later actie hadden ondernomen

DJ

nieuwe uitdagingen met zich mee.

had Barsupport het waarschijnlijk

Tegelijkertijd profiteert Barsupport

Want waar moet bijvoorbeeld btw

niet overleefd.”

mee van het grote netwerk van

worden betaald als Barsupport

Grapjes

Hoornwijck Groep. Han: “We laten

cocktails verzorgt op een event in

Ian is blij met Han. “Niet eerder

“Samen hebben we keihard ge-

onze relaties graag met elkaar

New York? Han: “Als dit soort vragen

hadden we een adviseur die

werkt. Terwijl Ian en Jorgos zochten

kennismaken. Voor Barsupport kan

speelt, zoek ik naar antwoorden.

zó allround is. Het geeft ons rust.”

naar productinnovatie, stelde ik de

het interessant zijn om in contact

Ik neem contact op met de

Maar dat is niet de enige reden

voorlopige aanslagen naar beneden

te komen met de dj’s die wij onder-

Belastingdienst hier en indien nodig

waarom Ian tevreden is. “Hij lacht

bij zodat de liquiditeit in de onder-

steunen. Want wat is voor hen een

in het buitenland om Ian en Jorgos

om onze grapjes,” voegt hij toe.

neming bleef en het mogelijk was

beter uithangbord dan een bekende

goed te adviseren. Het is daarbij fijn

“Dat lijkt misschien onbelangrijk,

Benieuwd naar de cocktailmixen van Barsupport? Ga dan naar barsupport.nl en springbaydrinks.com.

RB 7


RB young profs

Wist je altijd al dat je

Hoe was voor jou de overstap

bij een middelgroot kantoor

van opleiding naar praktijk?

wilde werken?

“Geloof me: op de universiteit leer

“Eerlijk gezegd hing die keuze nogal samen met mijn Brabantse bloed. Toen ik in 2013 afstudeerde, had ik net een stage bij een groot kantoor achter de rug. Ik kreeg de kans om bij dat kantoor te starten, in Den Haag of Rotterdam. Maar ik ben een echte Brabantse en wilde graag in de buurt van mijn roots blijven. We spraken af dat ik ging kijken of ik een baan in de buurt kon vinden. Lukte dat niet, dan was ik alsnog welkom. Via via maakte ik kennis met Van Boekel en drie dagen na mijn afstuderen ging ik daar aan de slag. Een hele goede keuze!”

zes vragen aan Margot de Beer | 29 Belastingadviseur bij Van Boekel accountants en adviseurs in Tilburg Én in blijde verwachting

je de wet te lezen maar als je gaat werken, leer je het vak pas écht. Je ziet dan pas de raakvlakken tussen de verschillende deelgebieden van het belastingrecht. In het begin vond ik het dan ook best lastig om het overzicht te houden en de concrete vraag van de klant centraal te houden.”

Welke skills heb je nodig om je sporen als RB te verdienen? “Doorzettingsvermogen en leergierigheid zijn belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden! Jíj moet ’t kunnen verkopen aan je klant, er zit niet altijd een partner bij. Een goede RB heeft ook een luchtige kant. Maakt het

Past het mkb bij jou?

niet zwaarder dan nodig. Voor de

“Absoluut. Alhoewel ik ook warm

meeste klanten is een afspraak met

loop voor een specialisme. En dat is

de fiscalist niet bepaald het leukste

lang niet altijd gebruikelijk in het

bleek al gauw dat er ruimte was

uitje van de week. Je moet het dus

mkb. Daar ben je vaak generalist. Bij

voor verdieping op één vakgebied.

behapbaar en interessant maken.”

Van Boekel werd ik dan ook aange-

Ik word nu ingezet als ‘specialist btw´

nomen als generalist maar gelukkig

en waar nodig schakel ik tussen

Wat is jouw tip voor studenten

meerdere vakgebieden. Ook zit ik in

die gaan werken als belasting­

de specialistengroep btw van het RB,

adviseur?

dus ik ben helemaal tevreden!”

“Relax. Accepteer dat ervaring komt

“Je bent bepaald niet het leukste uitje van de week, dus houd het luchtig”

met de jaren. Denk je na je eerste

Wat is het belangrijkste dat je

werkweek ‘hoe krijg ik al deze nieuwe

tot nu toe hebt geleerd?

informatie ooit op een rij’, ontspan

“In je dienstverlening wil je niks liever

dan en vertrouw op jezelf.”

dan volledig zijn en dan ligt het risico op de loer dat je klant door de bomen het bos niet meer ziet. Inmiddels weet ik: focus je op wat je

“Jíj moet het kunnen verkopen aan je klant. Er zit vaak geen partner bij” Wat wilde je vroeger worden? Volgens mijn vader had ik

het altijd over het starten van een eigen boerderij Welke opleiding(en) heb je gevolgd?

Bachelor Fiscaal Recht en Master Indirecte Belastingen Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken?

Mijn wekker gaat ’s nachts alleen als ik op tijd op Schiphol moet zijn voor een reis Wat doe je naast je werk?

Ik hockey en hou van lekker eten met vrienden Wat zou jij met je geld doen

als je geen belasting meer hoeft te betalen?

Ik zou een tweede huis in Noord-­ Italië kopen, daar elke zomer wijn proeven en flink inslaan

wil overbrengen op de klant en laat overtollige informatie achterwege.” 8 RB

RB 9


TAXY

13 thema’s TaxY bestaat uit 13 thema’s. Geen pasklare oplossingen, maar startpunten voor een discussie.

1. Jongeren verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

2.  Starters moeten meer kansen krijgen

Jong RB helpt de politiek een handje

op de huur- en woningmarkt.

Meepraten over het belasting­ stelsel van de toekomst? Je bent niet alleen een fiscaal student maar je behoort ook tot de generatie Y. Wat vind jij van onze thema’s? Wil je met Jong RB mee­discussiëren? Stuur dan een mailtje naar communicatie@rb.nl.

3.  Het pensioenstelsel moet worden herzien. 4.  Het aantal regels voor het mkb moet omlaag. 5.  Nederland moet proactief zijn in internationale fiscale discussies.

6.  Duurzaamheid is noodzaak. 7.  De regeling waardoor ouders € 100.800,- belastingvrij kunnen schenken aan hun kinderen voor een eigen woning moet uitgebreid worden.

8.  Het belastingstelsel moet weer eerlijk, effectief, efficiënt en eenvoudig worden.

9.  De deeleconomie moet fiscaal gestimuleerd worden. 10. Wetgeving moet inspelen op de digitalisering. 11. De belastingdruk op arbeid moet verschuiven

‘If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough,’

naar consumptie.

aldus Albert Einstein. Dat is volgens Jong RB, het netwerk voor

12. Er is deugdelijke, uitvoerbare fiscale wetgeving nodig

young professionals binnen het RB, precies waar het misgaat in

zodat de Belastingdienst optimaal kan functioneren.

het huidige belastingstelsel. Het is zo complex dat het al zijn kracht

13. De belastingwetgeving voor maatschappelijke

heeft verloren. Vooral de jongeren zijn daar de dupe van. Jij dus! Daarom presenteren wij: TaxY, belastingen voor en door generatie Y.

organisaties moet vernieuwd worden.

Tijd voor verandering

een andere wereld. Denk aan alle

van vandaag niet vormgeven met

schap: begrijpelijke taal, aansluiting

Ben je geboren tussen 1981 en 2000?

technologische ontwikkelingen,

de regels van gisteren.

op de huidige leefstijl en minder

Dan hoor je bij generatie Y. We zijn

­robotisering, hogere pensioen­

een generatie die compleet anders

leeftijden en de veranderende work-­

Stevige visie, actuele thema’s

onze Jong RB-voorzitter Ralph

in het leven staat dan voorgaande

lifebalance.

Om hier een eerste stap in te zetten,

­Rijnders TaxY aan de politiek . De bal

generaties. We hebben een andere

Om daarbij aan te blijven sluiten,

stelden wij TaxY op. Een stevig visie-

ligt nu bij Den Haag. Wij wachten

kijk op werk, ondernemen, bezit

moeten de ­belastingen mee veran-

document met dertien actuele

­geduldig af. Tenminste, voorlopig…

en ouder worden. Ook leven we in

deren. Want we kunnen de wereld

­thema’s met als belangrijkste bood-

Meer weten? Ga naar rb.nl/TaxY

10 RB

­fiscale regels. In 2018 overhandigde

RB 11


“Kansen zijn er om te grijpen” ervaren RB

Als iemand de verschillen tussen een big four-kantoor en de mkb-adviespraktijk kent, dan is het

samenwerken met diverse partijen.

sociale verzekeringen opzetten en

Denk bijvoorbeeld aan een overname.

leerde hij veel over zichzelf. “Ik hecht

Dan is niet alleen het fiscale deel van

waarde aan een goede sfeer en

belang, ook disciplines als arbeids-

fijne samenwerkingen. Ik heb geen

recht, ondernemingsrecht en finan-

enkele moeite met hard werken,

ciën komen aan bod. Je moet vanuit

maar maak ook graag tijd voor een

verschillende invalshoeken naar een

lolletje of sociaal gesprek.” Toen een

situatie kunnen kijken om samen

oud-collega hem vroeg of hij bij

tot de beste oplossing te komen.”

het inmiddels tot TNT omgedoopte bedrijf Corporate Manager National

Willem Faassen (50). Dit RB-bestuurslid startte zijn carrière als bedrijfsfiscalist bij KPN, maakte

Horizon verbreden

Tax wilde worden, besloot hij daar

een tweejarige uitstap naar PWC, keerde vervolgens terug naar het nest waar hij eerder was

Toen KPN in 1997 werd gesplitst in

zijn zoektocht naar de voor hem

een post- en een telecombedrijf was

ideale baan voort te zetten.

uitgevlogen en is inmiddels al zestien jaar mede-eigenaar van Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs. Een gesprek over toen, nu en straks.

Willem Faassen | 50 RB-bestuurslid en mede-eigenaar van Bloemsma+Faassen Accountants en Belastingadviseurs

het voor Willem tijd om zijn horizon te verbreden. Na gesprekken bij

Poten in de klei

enkele big four-kantoren ging hij bij

De combinatie van een gezin stichten

Het was 25 jaar geleden liefde op

wist ik het zeker: ik word fiscalist.”

fiscalist bij KPN, een bedrijf waar hij

PWC aan de slag. In twee jaar tijd

en de hele wereld over reizen bleek

hoeft te worden betaald. Maar na

het eerste gezicht tussen Willem

Zo gezegd, zo gedaan. Na de studies

bij toeval terechtkwam en zes jaar

hielp hij in Noord-Nederland de

lastig. Daarbij kende Willem het

dat meerdere keren te hebben

Faassen en het fiscale vak.

Fiscale Economie en Fiscaal Recht

lang een fantastische tijd had. “De

adviesgroep voor loonbelasting en

‘trucje’ inmiddels wel. “Ik hield me

gedaan, was ik toe aan een nieuwe

Hij vertelt: “Ik zie die student tijdens

aan de Universiteit van Groningen

belangrijkste les die ik daar leerde,

voornamelijk bezig met overnames

uitdaging.” Toen hij hoorde dat zijn

de open dag in Tilburg nog staan,

startte Willem in 1991 als bedrijfs­

was het belang zien van kunnen

van buitenlandse bedrijven. Dat is de

huidige compagnon Jan Bloemsma

eerste keer heel spannend. Je moet

een fiscalist en opvolger van zijn

de juiste structuren bedenken,

vader zocht, wist hij wat hem te

in z’n geruite groene blazer. Hij bleef maar enthousiast verkondigen dat fiscaliteit zo bijzonder is omdat het verbonden is met elk aspect uit het leven. Op de terugweg naar huis

12 RB

“De fiscale problematiek komt op veel onderdelen overeen met die van een multinational. Een verschil is het aantal cijfers voor de komma.”

financieringen regelen en zorgen dat er zo min mogelijk belasting

RB 13


doen stond. “Diep in mijn hart heb

WILLEM FAASSEN 50 jaar

ik altijd zelfstandig ondernemer willen zijn. Ik sta gewoon het liefst

“Soms ken ik de scheidings­ plannen al voordat de partner op de hoogte is”

WOONT met zijn vrouw en drie

met mijn poten in de klei.” De veel-

studerende kinderen in Assen.

zijdigheid van het vak die hem als

SPEELT graag golf.

mkb-fiscalist te wachten stond, trok

DROOMT over het schrijven

hem uiteindelijk over de streep.

van zijn memoires (spannende

“In mijn vorige functies mocht ik me

verhalen genoeg!).

alleen bezighouden met fiscaliteit.

ADVISEERT studenten om zeker

O wee als ik iets zei over arbeids-

de eerste jaren zoveel mogelijk

recht of ondernemingsrecht. Dat is

verschillende functies binnen uit-

best lastig voor iemand die overal

overeenkomt met die van een multi-

eenlopende bedrijven te vervullen,

een mening over heeft.”

national. Een verschil is het aantal

om zo te achterhalen wat echt bij

cijfers voor de komma. Maar ik haal

Hoe meer ramen hoe duurder Hoeveel ramen telt jouw studentenhuis? Grote kans dat je geen idee hebt. Tussen 1812 en 1896 wist men dat wél, want er moest jaarlijks per raam worden afgetikt. Een geschiedenislesje over vensterbelasting. Wie introduceerde de vensterbelasting?

je past. Én om eigen verantwoor-

Voldoening

mijn voldoening niet uit grote be-

Napoleon Bonaparte is de schuldige. Toen hij Nederland veroverde

delijkheid te nemen en kansen

“In mijn huidige functie ben ik

dragen. Die vloeit voort uit een pret-

besloot hij hier per 1 januari 1812 het Franse belastingstelsel – inclusief

te grijpen. “Mijn eerste baas zei op

fiscalist, sparringpartner en vertrou-

tige samenwerking met collega’s en

belasting op deuren en vensters – in te voeren. De oorlogen die hij

mijn eerste werkdag: ik gooi je

wenspersoon ineen. In goede en in

goed contact met klanten die ook

gelijk in het diepe. Als je niet kunt

slechte tijden ben ik vaak de eerste

na het versturen van de rekening

zwemmen moet je zelf om hulp

persoon waar een ondernemer mee

nog tevreden zijn over mijn werk.”

roepen. Dan gooi ik je direct een

praat. Ik ken de scheidingsplannen

zwemband toe, zodat je blijft

soms al voordat de partner op de

Nieuwe weg

hij eerst vast hoeveel de belasting op moest leveren. Per provincie en

drijven. Maar let op: er zit wel een

hoogte is. Daar komt bij dat de wet

Met zijn functie als bestuurslid van

gemeente volgde een omslag waaruit het bedrag per deur/venster

klein gaatje in, zodat de lucht er

natuurlijk voor iedereen geldt, wat

het RB is Willem bewust een nieuwe

langzaam uitloopt. Want het moet

maakt dat de fiscale problematiek

weg ingeslagen. “Ik wil naast uitvoe-

daar niet te comfortabel worden.”

binnen het mkb op veel onderdelen

rend ook graag op een andere manier

Op welk soort deuren/vensters werd belasting geheven?

Willem vertelt zijn personeel

met het vak bezig zijn. Een van mijn

Alle buitendeuren en -vensters die uitkwamen op straten, plaatsen,

precies hetzelfde.

missies is meer bekendheid rondom

tuinen, vaarten of wateren vielen onder de vensterbelasting. Lekker

het RB genereren. Iedereen in het

makkelijk voor de inspecteur, want die kon vanaf de buitenkant het

voerde moesten toch ergens van worden betaald.

Hoe werd de hoogte van de belasting bepaald? Omdat Napoleon precies wist hoeveel geld hij wilde verdienen, stelde

land weet wat een NVM-makelaar is.

voortvloeide.

aantal deuren en ramen tellen.

Het RB verdient dezelfde faam.”

Hoe kon je de vensterbelasting ontwijken of verminderen? Succesformules waren het dichtmetselen van vensters (het resultaat daarvan is nog in veel steden zichtbaar), bij nieuwe woningen minder maar grotere ramen plaatsen en verhuizen naar een gemeente waar minder vensterbelasting werd geheven.

Wanneer werd de venster­belasting afgeschaft? In 1896 kwam een einde aan het Franse belastingstelsel in Nederland. Daarmee verdween de belasting op deuren en vensters. 14 RB

RB 15


RB Jolanda van der Veen-Kuilder (48), belastingadviseur en mede-oprichtster van Wave

Kans op keuzestress

Zet je schrap! Als je na je studie kiest voor het mkb in plaats van een big four-kantoor, dan zijn er legio verschillende wegen te bewandelen. Je kunt bijvoorbeeld solliciteren bij een branche-specifiek advieskantoor. Ervarings­­ deskundigen uit vier verschillende sectoren vertellen in wat voor fiscale vraagstukken zij hun tanden mogen zetten.

AGRO

gebied van bedrijfscontinuïteit en

persoonlijke belangen die binnen

bedrijfsoverdracht, testamenten en

een familie spelen. Vooral als het om

“In de agrarische sector is de regel-

huwelijkse voorwaarden. En je moet

familiekwesties en dus emotie gaat,

druk vanuit de overheid enorm.

voelsprieten ontwikkelen voor de

is het belangrijk dat je de achtergrond

RB Wim Schipper

Aan jou als adviseur de eervolle taak

van de ondernemer en zijn gezin kent.

om boeren hierin te ontzorgen.

Bij grote drukte op de boerderij

Neem de fosfaatwet, die voorschrijft dat boeren alleen melkvee mogen houden als ze voldoende fosfaatrechten hebben. Maak je als boer bezwaar tegen deze wet of niet? Jij moet je klant begeleiden bij deze

“Maak je als boer bezwaar tegen de fosfaatwet of niet?”

combineer ik mijn adviesgesprekken vaak met een rondje over het erf. Ook aan het hek kun je prima advies geven. Leer je meteen weer wat over het boerenbedrijf.”

beslissing. Daarnaast moet je de spe­

BINNENVAART

cifieke fiscale regels en vrijstellingen

op een internaat en moeten schepen

weg zijn. Ons kantoor fungeert

verplicht om de zeven jaar worden

daarom voor veel klanten als fiscaal

die gelden in deze sector kunnen

RB Jolanda van der Veen-­Kuilder

dromen. In agrarische bedrijven gaat

“De administratie van een onder­

gekeurd, een grote kostenpost waar-

postadres. Wij controleren aanslagen

vaak veel vermogen om terwijl het

nemer in de binnenvaart is vaak

bij een fiscale reservering uitkomst

en sturen per mail de juiste gegevens

rendement laag is.

eenvoudig. Op de inkoopfactuur

biedt. Om als vertrouwenspersoon

door, zodat er op tijd betaald kan

staan alleen de kosten voor gas- en

te kunnen functioneren, moet je de

worden. Én er staat regelmatig onver-

Er zijn allerlei fiscale manieren om

smeerolie, reparaties, telefoon en

terminologie kennen. Als je niet weet

wacht een klant op de stoep, omdat

het leven van een boer aangenamer

personeel en als een schipper hon-

wat een straalbuis, den en blauw

hij dan toevallig aan wal is. Op die

te maken maar hij kent die zelf niet

derdvijftig verkoopfacturen per jaar

bord zijn, neemt geen schipper je

momenten moet je flexibel zijn en

allemaal. Zie hier jouw toegevoegde

verstuurt dan is dat veel. Daarin zit

serieus. Daarbij moet je ertegen

begrip hebben voor de situatie waar-

waarde. De agrarische sector

voor jou als adviseur niet de uitda-

kunnen dat je klanten altijd onder-

in schippers zich bevinden. Dat is

kenmerkt zich ook door het sociale

ging. Die vind je in het persoonlijke

essentieel als je in deze branche het

aspect. Onze klanten ervaren het

aspect dat het werk met zich mee-

verschil wil maken.”

voeren van hun bedrijf als a way of

brengt. Je moet weten waar klanten

life. Hun levenswerk overdragen aan

zakelijk en privé tegenaan lopen en

de volgende generatie – vaak de

wat daar de fiscale gevolgen van zijn.

kinderen of kleinkinderen - is voor hen van groot belang. Je moet dan ook helemaal thuis zijn op het 16 RB

RB Wim Schipper (49), fiscaal adviseur bij Countus Accountants en Adviseurs

Zo vervalt het recht op inkomens­ afhankelijke combinatiekorting

“Als je niet weet wat een straalbuis is, neemt geen schipper je serieus”

wanneer een kind staat ingeschreven RB 17


RB Willem Haitsma (59), directeur bij boqx 0

MEDISCH

RB Walter Schaap “Ondernemers in de medische branche zijn over het algemeen vrijgesteld van btw en hebben dan ook

“Kosten voor extra mankracht moeten volledig inzichtelijk zijn voor de verzekeraar”

vaak een vrij simpele administratie.

cliënten. Ze moeten een extra verloskundige inzetten en dat brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten moeten inzichtelijk worden gemaakt, zodat bij de zorgverzekeraar aangetoond kan worden dat er recht is op een extra vergoeding per zwangere. Maar verloskundigen

Daar staat tegenover dat de zorg een

bevallende vrouwen die met com-

zijn opgeleid om ‘kinderen aan te

dynamische sector is en dat vraagt

plicaties naar het ziekenhuis moeten,

pakken’, zoals ze het zelf noemen.

juist om slimme zetten. Daar zit ’m

is langer geworden. Verloskundigen

Niet om zich bezig te houden

de uitdaging voor jou als adviseur.

gaan in een vroeger stadium van de

met financiën. Daar kom jíj om de

Een voorbeeld: diverse ziekenhuizen

bevalling met een cliënt naar het

hoek kijken.

hebben hun afdeling verloskunde

ziekenhuis en zijn vanaf dat moment

Ongeveer de helft van ons klanten-

recent gesloten. De reistijd voor

niet meer beschikbaar voor andere

bestand bestaat uit verloskundigen en dat maakt ons specialist. Dit heeft

CREATIEF

meerwaarde voor de klant; we helpen ondernemer voor de inkomstenbe-

consequenties van het antwoord zijn

ze echt verder met onze specifieke

lasting of niet? Daarover ga je graag

groot en een eventuele boete leidt

kennis van hun branche. We hebben

“Binnen de culturele sector heb je

de discussie aan met de Belasting-

vanwege alle bezuinigen makkelijk

de beschikking over een app en portal

te maken met specifieke fiscale

dienst, want de aftrekposten waar

tot een faillissement. Het is daarom

waarin de admini­stratie eenvoudig

regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan

ondernemers recht op hebben zijn

belangrijk dat je in de creatieve

kan worden bijgehouden, we kunnen

subsidies en de gevolgen daarvan

fors. Ook de vraag of iemand in

sector alle regels kent. Die staan in

meepraten over tarieven, kennen de

voor de btw. Dat is een ingewikkeld

dienst is of wordt ingehuurd, komt -

de boeken, maar met alle nuances

regels van hun verplichte pensioen-

speelveld waar veel klanten mee

zeker bij theatergezelschappen -

maak je pas kennis in de praktijk.

fonds en kunnen bijvoorbeeld helpen

geconfronteerd worden. Het is aan

regelmatig ter sprake. De financiële

Ervaring is key in deze branche.”

met de BIG-herregistratie. Je moet

RB Willem Haitsma

jou om per ondernemer uit te zoeken welke regels er gelden. Een belangrijke taak, want een juist advies levert hen zo tienduizenden euro’s extra op. Andersom werkt het natuurlijk ook: verkeerde raadgeving kan bij een controle leiden tot een fikse naheffing. Bij creatieve ondernemers die niet zo veel verdienen of verlies

je als belastingadviseur in de zorg-

“Onbekendheid met branche­ specifieke fiscale regels kan grote gevolgen hebben, tot faillissement aan toe”

sector trouwens wel even inlezen. Medische termen, afkor­tingen en verschillende soorten echo’s vliegen je om de oren…”

RB Walter Schaap (39), vennoot bij Management Begeleiding Vrije beroepen (MBV-Nijkerk)

maken is altijd de vraag: ben je 18 RB

RB 19


RB puzzel

“ What’s your business mantra?” Vroeger werden in de Polygonale Loods in Tilburg via een enorme draaischijf locomotieven naar binnen gereden. Nu huist hier restaurant EVE en verzamelden er zich op een zonnige dag in november meer dan 200 fiscale studenten, young professionals en werkgevers voor het RB Jongerencongres. Dit jaar was het thema ‘Shift happens, let’s grow!’.

In deze afbeelding zitten verschillende vormen van belasting verstopt. Maar let op! Er is ook een aantal misleidingen toegevoegd. Zie jij welke de juiste zijn? Win een cadeaubon van bol.com ter waarde van 25 euro. Mail het antwoord naar communicatie@rb.nl o.v.v. RB worden puzzel. 1x per maand wordt een bol.com bon onder de juiste inzendingen verloot. 20 RB

RB 21


RB JONGERENCONGRES 2018 IN HET TEKEN VAN VERANDERING

kennis te combineren met soft skills.

­allereerst - oog te hebben voor de

als expert, kun je waarde toevoegen

“Je moet heikele punten als emoties,

sociale kant van bedrijfsopvolging.

aan je vakgebied. Via LinkedIn, ­Facebook, Twitter of met een eigen

oud zeer, de welbekende ‘kouwe kant’ en verschil in visie ‘managen’

Het veranderende speelveld van

hoe data-analyse werkt, hoe je in­

­bedrijfsopvolging bij familiebedrijven.

voordat je je fiscale trukendoos

­bedrijven en organisaties en de kan-

speelt op duurzaamheid. Zo kunnen

Hét vakgebied waar een belasting­

opentrekt,” stelt Mascha. Ze geeft

sen en bedreigingen die dit voor

we dit mooie vak blíjven ­uitoefenen.”

adviseur uitgedaagd wordt om vak-

twee voorbeelden. Bij het gezamen-

de belastingadviseur meebrengt;

lijk uitwerken van de casussen blijft

dat zou de rode draad van het con-

Fiscale trukendoos

Mascha hameren op je verantwoor-

gres worden. Maar niet voordat dag-

Docent Mascha Hoogeveen van de

delijkheid als adviseur om niet

voorzitter Ruud Veltenaar (filosoof,

Tilburg University neemt het stokje

­alleen zakelijk de beste optie te

TED-spreker en trendwatcher) zijn

over en duikt in het onderwerp

­adviseren maar ook – en eigenlijk

visie op het vak deelde. “De wereld

Peter Essers

“Waar de belastingheffer te veel invloed heeft, moet je iets doen”

review website. Ondernemers en vakgenoten zitten écht op jullie te wachten!” Het is even wennen voor de zaal, want hoe zit het met vertrouwelijke informatie over je klanten? “Geen probleem,” vindt ­Deniece. “Je kunt je expertise prima delen zonder namen of cases te noemen.”

verandert en het gaat meer dan ooit om morele waarden. Moeten we niet verder kijken dan het wetboek? Is jouw advies aan bedrijven ‘nog meer winst maken’ of ‘goed voor de wereld zorgen’? What’s your business mantra?!” Een studente van de Universiteit van Amsterdam is blij met Veltenaars wake-up call. “U laat ons anders kijken naar ons vak. Dat geeft stof tot nadenken.”

Advies via WhatsApp Wat je ook vindt van Veltenaars visie, feit is dat het fiscale vak niet stilstaat.

De strijd om jong fiscaal talent

Onder invloed van robotisering

De werkgeverslunch – waarbij studenten een broodje eten met werkgevers

en digitalisering verandert alles, óók

van mkb-kantoren – is traditiegetrouw de start van het RB Jongeren­

belastingadvies. Ralph Rijnders,

congres. Deze lunch is voor de student het moment zichzelf te profileren

voorzitter van de RB Jongeren­

en voor werkgevers meer dan ooit de kans zich te presenteren in de strijd

commissie ziet hierin uitdagingen

om jong fiscaal talent. Paul Lavrijsen van HLB Van Daal: “Studenten van nu

voor de nieuwe generatie. “Hoe vol-

hebben veel te kiezen. Tel daarbij op dat de Belastingdienst 4.000 nieuwe

doen we aan de verplichting een

banen in de aanbieding heeft en je begrijpt dat het voor ons lastig is om

dossier op te bouwen als klanten je

goede mensen te vinden. Daarom profileren we ons hier graag met de

appen voor advies? Wat is onze toe-

voordelen van werken in het mkb: je mag bij ons vrijwel direct mee naar

gevoegde waarde als de IB-aangifte

klanten, de werk-privé-balans is gezond en de stropdas hebben we al een

voor een groot deel automatisch

tijd geleden opgeborgen. De pareltjes die we vandaag hebben ontmoet,

wordt ingevuld? We moeten weten

gaan we uitnodigen voor een gesprek.”

22 RB

Ralph Rijnders

“Wat is onze toegevoegde waarde als de IB-aangifte voor een groot deel auto­ matisch wordt ingevuld?”

Expert

Ver van mijn bed

Dan stomen we door naar Deniece

Tijdens de pauze hebben de gasten

von Harras – voormalig fiscalist en

even tijd om de eerste lezingen te

nu zelfstandig ondernemer die be-

verwerken. Evelien Voordendag,

drijven en ondernemers adviseert

vierdejaars bachelor student Fiscale

over branding. “Jullie zijn allemaal

Economie in Tilburg: “Mijn studie

micro-influencers,” is haar goede

geeft me de fundamentele basis-

nieuws. “Door jezelf te positioneren

vakkennis. Een congres als dit plus RB 23


mijn toekomstige baan bouwen die kennis verder uit.” Joery Somers,

Studenten en werkgevers vinden elkaar op Tax-jobs.nl

tweedejaars student Fiscaal Recht

Tijdens het RB Jongerencongres werd de nieuwe website Tax-jobs.nl

en Economie in Eindhoven ver-

­gelanceerd. Dit online platform is een gratis initiatief van het RB. Tax-jobs.nl

zucht: “Onze generatie moet wel

brengt fiscale hbo- en wo-studenten die op zoek zijn naar een stage of

echt iets met al die veranderingen

startersfunctie in contact met belastingadvieskantoren. Het platform zat

en ontwikkelingen in de wereld.

op het moment van lancering al tjokvol uitdagende vacatures en alle

Toch voelt het voor mij nog als ver

­aanwezige carrièrejagers werden opgeroepen zich direct aan te melden.

van mijn bed. Ik ben gekomen

Jij kunt je natuurlijk ook aanmelden! Doe dat op Tax-jobs.nl en ga op zoek

om me te oriënteren en kantoren

naar die droombaan.

te leren kennen.”

Sticky story RB-voorzitter Fons Overwater laat tijdens zijn bijdrage zien zich als een vis in het water te voelen in de huidige tijd. “Maak gerust foto’s van me voor Instagram. Vind me op Twitter. En connect vooral met me

De argumenten van Prins Carnaval waren niet de goede Geen bier lusten. Niet van carnaval houden. Maar toch Prins Carnaval willen zijn! Och, Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers, en er gebeuren wel vreemdere dingen. Ook voor dit soort zaken beland je dus bij de fiscale rechter.

op LinkedIn, ik accepteer iedereen die iets met fiscaliteit doet.” ­Overwater ziet de toekomst van de belastingadviseur rooskleurig in, ­ondanks de digitalisering.

Deniece von Harras

“Jullie zijn allemaal micro-­ influencers!”

geen bier maar wilde de kosten van zijn prinsschap wel als zakelijke kosten opvoeren. Representatie­

niet dat de door hem geboekte kosten een zakelijke last zijn’. Nee, de prinselijke argumenten waren duidelijk niet de goeie. Maar wat was

“Advisering zal altijd nodig blijven.”

kosten, weet je wel. De rechter deed

dan wél relevant? Nou, de enorme –

“Het mag niet zo zijn dat een onder-

Maar door wie wordt de belasting­

weer eens niet mee aan dit feestje.

plaatselijke – naamsbekendheid. De

nemer een rechtsvorm kiest op basis

adviseur zélf eigenlijk geadviseerd…?

van fiscale redenen. ­Defiscaliseer

Juist, door social entrepeneur

daarom de rechtsvormkeuze. Door

Ellen van Hierden. Zij betreedt na

ondernemingswinsten te belasten

Fons het podium en geeft de aan-

tegen een laag proportioneel tarief

wezigen korte en krachtige net-

en bij een ­onttrekking van die winst

werktips. “Tover een glimlach op je

Globaal evenwicht

uit de ­ondernemingssfeer een

gezicht, blijf niet aan de bar hangen

Na de pauze pleit Hoogleraar Belas-

additionele heffing toe te passen.”

met bekenden en zorg voor een

tingrecht aan de Tilburg University

Iemand uit de zaal vraagt zich

sticky story die je gesprekspartner

Peter Essers vervolgens voor een

af of dit nou wel zo verstandig is.

niet snel vergeet.” Uit het volume

globaal evenwicht rond de belasting-

Maar Essers houdt voet bij stuk.

dat in de zaal ontstaat als Van

heffing van ondernemingen. “Waar

“Mijn pleidooi is: kies de beste

­Hierden opdrachten laat uitvoeren

de belastingheffer te veel ­invloed

rechtsvorm voor jou en kijk daarna

wordt vooral één ding duidelijk:

heeft, moet je iets doen,” vindt Essers.

pas naar de fiscaliteit.”

het is tijd voor een biertje!

24 RB

Wat was het geval? Onze prins lustte

Het ging om privé­kosten, vond hij, en beslist niet om kosten van de onderneming. Eiser kon – aldus de

tijdens de drie dolle dagen opgedane zakelijke contacten. De enorme goodwill die de prins ongetwijfeld

rechter – namelijk niet bewijzen

zal ontvangen dankzij zijn feestelijke

dat ‘het zijn van Prins Carnaval een

bijbaan. Maar geen bier: nee, dat telt

zakelijk belang van zijn onderneming heeft gediend’. En hij vervolgde: ‘Dat de e ­ iser heeft verklaard geen liefhebber te zijn van carnaval en dat hij geen alcohol drinkt, maakt nog

niet. Misschien is het spon­soren van de plaatselijke carnavalsoptocht toch een betere manier om de belastingdruk te verminderen. Uw belastingadviseur weet er alles van….

RB 25


“Iedereen moet zich aan de wet houden, óók de Belastingdienst”

Belastingdienst gelijk of ben je het om andere redenen niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kun je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof en daarna bestaat eventueel nog de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.” Welke zaak zal jij nooit meer ver­

RB Nancy ten Broek (42) vindt dat iedereen zich aan de wet moet houden bij het

geten? “De allereerste keer meegaan naar een zitting maakte een onuit-

betalen en heffen van belastingen. De belasting­plichtige maar zeker ook de

wisbare indruk. Ik kwam net van de

Belastingdienst. Overtreedt de Belastingdienst de regels, dan aarzelt Nancy niet om

universiteit en vond het machtig interessant. Wat was dat Paleis van

over te gaan tot procederen. “Ik houd wel van een beetje touwtrekken.”

“Procederen speelt een veel grotere rol dan de gemiddelde belasting­ adviseur denkt”

Justitie gróót! Toen ik werkte als adviseur had ik eens een zaak die niet

Welke rol speelt procederen tegen

Belastingdienst legt een aanslag op

de Belastingdienst in het werk van

die afwijkt van de aangifte. Je kunt

een RB? “Een veel grotere rol dan de

dan bezwaar maken en daarmee start

gemiddelde belastingadviseur denkt!

je een procedure. Je bezwaarschrift

De Belasting­dienst stelt op basis van

moet aan wettelijke vorm­vereisten

de infor­matie die ze hebben een

voldoen; het moet bijvoorbeeld tijdig

belastingschuld vast. Het is een vrij

zijn en een motivering bevatten

logge organisatie die haar processen

waarom je het niet eens bent met

en systemen niet altijd op orde heeft

de aanslag. Een inspecteur zal de

en toch veel macht geniet. Dat pakt

casus nog een keer bestuderen.

om nieuwe argumenten aan te voe-

adviseurs zo weinig procederen?

soms oneerlijk uit voor de individuele

Oordeelt hij dat de aanslag terecht

ren en je argumenten mondeling

“Veel van mijn vakgenoten zijn hui-

Nancy ten Broek ging na haar stu-

belastingplichtige. Gelukkig staat

is en kom je er ook in nader overleg

toe te lichten. Je moet je dus goed

verig om het op de spits te drijven;

dies Fiscaal Recht en Nederlands

niemand boven de wet, óók de

niet uit, dan zit je in een impasse.”

voorbereiden. Je zorgt dat je de in-

ze werken met dezelfde inspecteur

Recht aan de slag als belasting­

Belastingdienst niet. Dus houdt de

houd van de zaak tot in de details

voor meerdere cliënten en willen wel

adviseur in de algemene praktijk.

Belastingdienst zich niet aan de

Ok…. En dan?! “Je kunt dan bij de

kent en op de hoogte bent van

met hem door één deur kunnen

In de periode 2009-2012 maakte

alleen fiscaal maar ook strafrechtelijk gevolgen kon hebben. Je zit dan ineens in een heel andere sfeer van procederen. De FIOD was erbij betrokken, er zou sprake zijn van fraude. Dat maakt het lezen van de dossiers bijna tot een spannend boek.” Hoe komt het dat belasting­

regels of ben je het als RB niet eens

rechtbank in beroep gaan tegen de

relevante jurisprudentie. Tijdens de

blijven gaan. Dan dreigt de neiging

met de vastgestelde belastingschuld,

uitspraak op het bezwaar. Je schrijft

zitting kan de rechter vragen stellen

om compromissen te sluiten. Ik vind

dan kun je samen met je cliënt

een beroepsschrift en de inspecteur

en verzamelt daarmee alle infor­

discussiëren en een beetje touw-

tingkamer. Op dit moment werkt

besluiten in bezwaar (en eventueel

krijgt de mogelijkheid om hierop te

matie die hij nodig heeft om een

trekken juist het leuke van mijn werk.

Nancy als senior belastingadviseur

daarna nog in beroep) te gaan.”

reageren met een verweerschrift.

uitspraak te doen. Na de zitting

En ik zou zeggen: zie het zakelijk!

Vervolgens nodigt de rechtbank

ontvang je, in beginsel binnen zes

De inspecteur is ook gewoon een

Hoe gaat procederen in zijn werk?

beide partijen uit voor een monde-

weken, de uitspraak van de recht-

professional. Wees niet bang en grijp

“Stel, je doet de aangifte vennoot-

linge behandeling van de zaak: de

bank. Word jij in het gelijk gesteld,

je kans om je vak nóg interessanter

schapsbelasting voor een cliënt en de

zitting. Dit is de laatste mogelijkheid

dan is je doel bereikt. Krijgt de

te maken dan het al is.”

ze een uitstapje naar het Hof Arnhem-Leeuwarden als senior gerechtssecretaris bij de belas-

bij Jong & Laan Accountants en

Belastingadviseurs in Elst. Ze maakt onderdeel uit van de specialistengroep Formeel Recht van het RB.

26 RB

RB 27


JORIS

JASPER

RB young profs

De Brothers in het kort Wat wilden jullie vroeger worden? JASPER & JORIS Iets met geld.

Welke opleiding(en) hebben jullie gevolgd?

JASPER Bachelor Bedrijfseconomie,

Master Fiscale Economie en Master Fiscaal Recht (specialisatie Interna­ tionaal en Europees belastingrecht). JORIS Bachelor Fiscale Economie en

Master Fiscale Economie. Waar kun je jullie ’s nachts voor wakker maken?

JASPER & JORIS Voor de kinderen.

Wat is jullie favoriete feest of festival? JASPER Het kampioensfeest van MVV. JORIS Een opera. Iets waar Jasper

me hard om uitlacht.

In gesprek met RB-broers Jasper & Joris Jongen Brothers Consultants & Partners in Maastricht 28 RB

Wat doen jullie naast het werk?

JASPER Als voorzitter van de stichting

Veer Zien MVV help ik mijn favoriete voetbalclub. En ik ben medeorganisator van het Sinterklaasfeest in Maastricht. JORIS Ik ben lid van de Leo Club

Maastricht, een serviceclub waarmee ik regelmatig activiteiten organiseer om goede doelen of mensen in nood te supporten. Wat zouden jullie met je geld doen

als jullie geen belasting meer hoeven te betalen?

JORIS Heel cliché, maar ik zou een

groot deel weggeven om er zo andere mensen gelukkig mee te maken. JASPER Eigenlijk helpen we middels

de belasting die we betalen ook anderen die het minder hebben. Misschien moeten we belasting als goed doel gaan zien!

RB 29


“Mensen voor wie wij werken zijn geen nummer, we kennen ze door en door ”

Waarom hebben jullie ervoor geko­

zaken door jou laten beheren.”

het spannend om een laptop van

zen in het mkb aan de slag te gaan?

JASPER “Daar komt bij dat de wet en

vierhonderd euro aan te schaffen.

JORIS “Tijdens mijn stage bij KPMG

de toepassing ervan niet altijd duide-

Inmiddels hebben we personeel in

vond ik het heel jammer dat ik in

lijk zijn. Aan jou als belastingadviseur

dienst en besteden we zaken uit.”

een half jaar tijd maar twee keer

de taak er iets begrijpelijks van te

JASPER “Je hebt de vrijheid om zelf

contact met een klant heb gehad.

maken, zodat de ondernemer weet

te bepalen wanneer je werkt. Al wordt

Dat past niet bij mij, ik wil betrokken

dat ook vaak geromantiseerd. Want

zijn bij mijn klanten, precies weten

als ik een extra dag vrij neem, stapelt

Jullie zijn al tijdens jullie studie

verschillend dat we elkaar enorm

Wat merken klanten van jullie

wat er speelt en zien wat mijn werk

het werk zich op kantoor op.”

samen een advieskantoor gestart.

goed aanvullen.”

uiteenlopende karakters?

oplevert.”

JORIS “Maar je bent wel flexibeler, dat

Waar kwam dat idee vandaan?

JORIS “Ik ben meer de clown van het

JORIS “Jasper is er heel goed in om de

JASPER “Het gevolg is dat we weleens

is prettig. En in een rustige periode

JASPER “We gaven al kleinere bedrij-

stel, Jasper is de serieuze. Hij kan

iets oudere generatie in begrijpelijke

wakker liggen van een mogelijk

stoppen we eerder.”

ven in onze omgeving fiscaal advies.

zich een week lang vastbijten in een

taal uit te leggen hoe een situatie in

faillissement of bezoek van de

Om daar wat aan te kunnen ver­

verschil van een paar cent, terwijl ik

elkaar steekt. Dat moet je mij niet

Belastingdienst. Mensen voor wie

dienen schreven we ons in bij de KvK.

zo’n kleinigheid makkelijker negeer.

laten doen.”

wij werken zijn geen nummer,

We kochten een wettenbundel,

Jasper helpt mij er ook altijd aan

JASPER “Joris is uitbundig en enthou-

we kennen ze door en door.”

schaften een laptop aan, lieten visite­

herinneren dat ik binnen een paar

siast, dat werkt aanstekelijk. Ik ben

JORIS “Het maakt onze werkzaam-

kaartjes drukken en bouwden een

uur op mails moet reageren. Dat is

rustiger. Klanten trekken bijna

heden ook enorm divers. Het ene

website. Voor we het wisten waren

prettig, want we zijn een professio-

automatisch toe naar de persoon

moment zoek ik uit hoeveel over-

“Aan jou als RB de taak er iets begrijpelijks van te maken”

we een ‘echt bedrijf’.”

neel bedrijf en willen dat ook naar

die het best bij hen past.”

drachtsbelasting een klant moet

in welke situatie hij zich bevindt en

Zijn er ook nadelen?

JORIS “De klanten kwamen via mond-­

buiten toe uitstralen. Al is een grapje

JORIS “We bespreken wel alle

betalen, dan duik ik weer in een

wat de consequenties van keuzes zijn.

JASPER “Ik denk dat je je werk nog

tot-mondreclame bij ons terecht.

tussendoor ook niet verkeerd.”

dossiers samen en als iemand niet

testament en vervolgens praat ik

Omdat je in het mkb zo praktijkge-

meer mee naar huis neemt. Het is

Toen Jasper in 2012 klaar was met

JASPER “Toen we net begonnen heb-

op kantoor is, neemt de ander zijn

over loonheffingen.”

richt bezig bent, moet je heel goed

maar goed dat onze kinderen onze

studeren hadden al zoveel onder­

ben onze ouders ons gewaarschuwd:

werk moeiteloos over.”

JASPER “Klanten waarderen het dat

met klanten kunnen communiceren.”

aandacht opeisen, want voorheen

nemers het lef gehad om hun fiscale

als de samenwerking goed gaat is

we ze met elk onderwerp kunnen bij-

verantwoordelijkheden bij de twee

het geweldig, maar als het niet loopt

staan. Én dat ze ons gelijk aan de lijn

Wat is de belangrijkste les

zaken.”

snotneuzen van toen 23 en 25 jaar

dan bestaat de kans dat je je broer

krijgen en niet eerst drie keer worden

die jullie de afgelopen acht jaar

JORIS “En je verdient – vooral in het

neer te leggen, dat het als een

kwijtraakt. Natuurlijk kunnen we

doorgeschakeld en minuten moeten

hebben geleerd?

begin – minder dan wanneer je in

morele verplichting voelde om

elkaar weleens achter het behang

luisteren naar wacht­muziekjes.”

JASPER “Blijf altijd leren. De wet

loondienst bent. Al maakt dat voor

daarmee door te gaan.”

plakken, maar een crisis hebben

verandert jaarlijks en als RB moet je

mij niet uit. Ik hou aan het einde

JASPER “Al klinkt dat negatiever dan

we nooit gehad.”

Welke kwaliteiten zijn noodzakelijk

van zoveel verschillende gebieden

van de maand liever duizend euro

het was, want eigenlijk vonden we

als je een eigen advieskantoor wil

verstand hebben, dat je je kennis

minder over en ga met een smile

het gewoon veel te leuk om hen fis-

starten?

continu op peil moet houden.”

naar m’n werk dan dat ik bakken met

caal te adviseren en ondersteunen.” Hoe is het om zo intensief met je broer samen te werken? JORIS “Het is de beste beslissing die

ik tot nu toe heb genomen.” JASPER “We zijn op zoveel vlakken 30 RB

“Voor we het wisten waren we een echt bedrijf”

spraken we tijdens Kerst nog over

JORIS “Je moet over voldoende

geld verdien maar ieder weekend Wat zijn de voordelen van een

tegen de maandag opzie.

beschikken om klanten binnen te

eigen advieskantoor?

Kortom, ik zit hier helemaal op mijn

halen. Zeker als je zoals wij op zo’n

JORIS “Het is onwijs leuk om de voor-

plek.”

jonge leeftijd start, moet je kunnen

uitgang te zien die we doormaken.

praten als Brugman om ondernemers

Toen we begonnen deelden we

te overtuigen dat ze hun fiscale

samen een ruimte en vonden we

communicatieve vaardigheden

RB 31


op social media met je

kop!

Zakenvrouw en voormalig fiscalist Deniece von Harras over jouw personal branding

en zakenvrouw Deniece von Harras weet als geen ander hoe je jezelf of je bedrijf kunt branden. Ook – of eigenlijk juist - als je fiscalist in het mkb bent. “Fiscalisten én aanstormende fiscale talenten hebben een schat aan expertise om zichzelf mee te positioneren, makkelijker wordt het niet! Zet die kennis slim in. Blogs, vlogs, online artikelen, foto’s op Instagram, mogelijkheden te over. Sociale media worden zo een directe manier om jezelf in de kijker te spelen van potentiële werkgevers en nieuwe klanten te werven als je eenmaal een baan hebt. Bijkomend voordeel: fiscalisten kunnen door online actief te zijn meteen afrekenen met het stoffige imago dat ze soms hebben.” Lees de tips van Deniece en bereid je alvast voor op je toekomstige baan. En met een aantal branding activities kun je nu al van start!

SOCIALE MEDIA EN HET FISCALE VAK: DE TIPS VAN DENIECE Houd privé en zaken gescheiden en kies welk socialmediakanaal je waar voor inzet. Een logische keuze is Facebook voor privé en LinkedIn voor

is belangrijk dus zorg voor een foto van goede kwaliteit en waar je representatief op staat. Heb je straks in je baan een specialisatie?

zakelijk gebruik.

Bouw een community op rondom jouw specialisatie.

Zorg dat je LinkedIn-profiel op orde is. Vertel

Word de expert die altijd als eerste de meest actuele

hierop in steekwoorden wie je bent en waarvoor

tips heeft en attendeer je volgers op relevante

men bij jou terecht kan.

evenementen.

Gebruik LinkedIn ook om te bloggen. LinkedIn

Check zelf ook de sociale kanalen. Zie je actieve

heeft sinds een paar jaar een fijne tool om blogs

ondernemers? Nodig ze uit om te lezen wat jij over

te schrijven en te publiceren. Door te bloggen werk

hun vakgebied geschreven hebt.

je aan je rol als expert en omdat Google je blogs mee­neemt in zijn zoekmachine, vergroot je je

Tip voor je toekomstige werkgever: maak budget

vind­baar­heid ook nog eens!

vrij om je medewerkers zich te laten ontwikkelen

Maak werk van je profielfoto. Het gaat niet alleen om de inhoud, zelfs niet in jouw vak. Het totaal­plaatje

DIT IS DENIECE VON HARRAS

op het gebied van marketing en corporate branding. Dat loont echt binnen no time!

Deniece (37) werkte na haar

ondernemer bedrijven over corporate marketing en

studie Fiscale Economie zeven jaar

ondernemers over personal branding. Ze runt twee

bij EY. Daarna stapte ze over naar

business platforms en heeft ruim 14.000 volgers

een Rotterdams mkb-kantoor.

en lezers. Deniece won in 2014 de ondernemersprijs

Ze gebruikte sociale media om nieuwe klanten

Etnische Zakenvrouw van het Jaar en in 2017 werd

binnen te halen. De marketeer in Deniece won het

ze Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar.

van de fiscalist en nu adviseert ze als zelfstandig

deniecevonharras.com 32 RB

fotograaf | prisca visser

hop hop,

Sociale media alleen van toegevoegde waarde voor de carrière van influencers? Think twice! Voormalig fiscalist

nlzakenvrouwen.nl

smartupnetwork.nl RB 33


38

67,67% 27,18% 4,5% 0,42% 0,23%

Bouw 177.566 +5%

186.656

Cultuur

Gemiddelde leeftijd startende ondernemer

AANTAL WERKNEMERS

96.929

16,1% 26,2% 17,3% 18,8% 21,6%

102.378

+6%

Detailhandel 172.036 +2%

175.246

Energie, water en milieu

Het mkb van Nederland 2018 DE GEMIDDELDE BAANZOEKDUUR VOOR FISCALISTEN

6.272 6.847

+9%

STARTENDE BEDRIJVEN

ZZP 2-9 10-49 50-99 100-249

groei

Financiële instellingen 32.560 +0%

32.626

hbo

Gemiddelde leeftijd van de ondernemer

1 jan 2018

Gezondheid 149.540

Welness en Overige dienstverlening Kunst Detailhandel (excl. winkels en markt) Onderwijs (excl. onderwijsinstituten) Managementadviesbureaus

+6%

158.243

Groothandel 116.646 +1%

117.210

Horeca

wo

46

1 jan 2017

61.374 63.767

+4%

fiscaal recht en economie

3,0

accountancy

5,0

MER

14,4

overig hbo

9,0

fiscale economie

1,0

business economics

5,0

fiscaal recht

2,0

Nederlands rechts

8,6

notarieel recht

2,0

overig universiteit

ICT en media

aantal maanden

46+54+U 38+62+U 27+5+2165A 16+26+171922A

GROEI BEDRIJFSSECTOREN

Industrie 73.539 +3%

75.921

Overig 82.000 +9%

89.430

83.358

Zakelijke diensten

55%

man vrouw totaal

13% 10% 22%

15% 14% 18%

466.101

Klein mkb (<50)

Middelgroot mkb (50-250)

48%

53%

Middelgroot (250-2000)

wo fiscaal recht

51.858

wo fiscale economie

verschil van

16 miljard

49.277 +5%

80.004

34 RB

34%

PERCENTAGE FISCALISTEN PER BEDRIJFSGROOTTE

hbo fiscaal recht en economie

81.100

Logistiek

+4%

486.814

ONDER NEMERS

1.148.230 595.400 1.743.630

6,1

mkb parttime zzp grootbedrijf totaal

80.976 +0%

Persoonlijke dienstverlening

+4%

441.925 448.346 927.319 1.082 1.818.672

Land- en tuinbouw

193 MILJARD

177 MILJARD

51%

107.218

+5%

EXPORT IN HET MKB

IMPORT IN HET MKB

25%

AANTAL BEDRIJVEN

66%

102.294

MKB INTERNATIONAAL IMPORT EN EXPORT

25+51+24A 34+66+A 24%

26% 11% 15%

Groot (2000 of meer) RB 35


Totdat er meer dan alleen basiskennis

Tijd- en plaatsonafhankelijk

ving staat, doe ik dit op een moment

wordt vereist, bijvoorbeeld als de

studeren

dat het mij uitkomt. Bijvoorbeeld als

klant om een toelichting vraagt of

De studenten van de RB Academy

ik na een werkdag op de pont sta te

de inspecteur een boekencontrole

komen gemiddeld twee keer per

wachten of op zaterdagmiddag in

Boost voor je zelfvertrouwen en een streepje voor bij klanten

uitvoert. Dan geeft het vertrouwen

maand bij elkaar. Laura, die vanwege

een café zit. En als ik iets niet begrijp

dat je tijdens de Academy hebt

haar WO-achtergrond in het tweede

dan stel ik mijn vragen direct digitaal

geleerd complexe materie te door-

jaar is ingestroomd, besteedt in de

aan medestudenten en docenten.”

gronden, de benodigde technieken

weken dat er college is zo’n tien uur

beheerst, de achtergronden ervan

aan de opleiding. “Voorafgaand aan

kent en deze in een breder perspec-

elk college lees ik literatuur en voer

Sinds september 2018 moet iedereen die indruk wil maken met de titel RB de RB Academy

tief kunt plaatsen.”

ik voorbereidingsopdrachten uit.

RB ACADEMY

volgen. Een beroepsopleiding van twee of drie jaar voor belastingadviseurs in het mkb. Docent Germaine Rekwest (48) en student Laura Kruithof (23) over zelfvertrouwen, energie en studeren terwijl je op de pont wacht.

Omdat alles in de digitale leeromge-

“Het geeft vertrouwen dat je de technieken tijdens de Academy stap voor stap eigen hebt gemaakt”

Fiscaal Recht en Ondernemingsrecht

adviesvaardigheden, schrijfvaardig-

startte ik als junior belastingadviseur

heden, debatteren en commerciële

bij DRV Accountants & Adviseurs

vaardigheden verzorgen mijn collega-­

in Oud-Beijerland. Al snel ontdekte

docenten van de Academy. Ik ver-

ik dat ik dankzij mijn studie op de

groot de vakinhoudelijke kennis van

Samen leren

universiteit weet hoe de wet in elkaar

de studenten zodat ze beter beslagen

Een college van de RB Academy is

steekt, maar dat in begrijpelijke taal

ten ijs komen. Op de universiteit

altijd interactief en afgestemd op

aan een klant uitleggen wat regel-

is er bijvoorbeeld beperkte ruimte

de behoefte van de groep. Germaine:

De vlag kan uit, je studieboeken

geving concreet betekent, echt een

beschikbaar voor het onderwerp

“Het college over consolidatie start

mogen op Marktplaats en blokken

andere tak van sport is. Om daarin

‘latente belastingverplichtingen’.

ik met een quiz om te achterhalen

Dat is in principe prima.

wat het kennisniveau is. Zo weet ik

Germaine Rekwest, docent

voor tentamens is ein-de-lijk verleden

meer zelfvertrouwen te ontwikkelen,

tijd: je bent afgestudeerd! Vol

heb ik me aangemeld voor de

direct aan welke leerstof ik meer en

enthousiasme verstuur je sollicitatie-

RB Academy.”

minder tijd moet besteden.” Laura

brieven en vier je dat je je eerste baan in de mkb-adviespraktijk te pakken

Beter beslagen ten ijs

hebt. Om binnen een paar weken te

Het is precies de reden waarom

merken dat het met de theorie wel

Germaine Rekwest, docent aan de

goed zit, maar dat de vertaalslag

Erasmus School of Law, direct ‘ja’ zei

naar de praktijk extra aandacht ver-

toen ze werd gevraagd als docent

eist. Laura Kruithof: “Na mijn masters

Vermogensvergelijking IB en privé-­vermogensvergelijking bij de

“Ik ben straks echt de trusted advisor van de ondernemer in het mkb”

is enthousiast over deze manier van werken. “De docent is eerder participant dan leerkracht. We discussiëren, maken oefeningen en werken casussen uit. Vaak zijn dit door onszelf ingebrachte praktijkvoorbeelden.”

Laura Kruithof, student

RB Academy. “Ik geef geen les in de essentiële soft skills. Vakken als 36 RB

RB 37


continu aan verandering onderhevig en een RB-titel impliceert het op

Je route naar de RB-titel

peil houden van je vakkennis en verdere ontwikkeling van je soft skills.”

RB Academy hbo+

je tijdens de Academy verzamelt voel je je zoveel zekerder. Ik ben straks echt de trusted advisor van de onder-

Aspirant-lid

Hebben wij je geïnspireerd om als

de studenten een kennischeck uit

trots op te zijn!”

RB aan de slag te gaan in de mkb-adviespraktijk? Mooi! Maar

instroom hbo FR&E

Meer weten? Inschrijven? Kijk op rbacademy.nl of neem contact

Vallen en opstaan

op met het RB via 0345- 54 70 00.

Germaine is onder de indruk van de

RB worden?

hoe word je nou een echte RB? Door de RB Academy te doorlopen. Na succesvolle afronding mag je de RB-titel dragen en ben je

energie waarmee alle studenten de

volwaardig lid. Wat doen wij als

lessen volgen, want een studie naast

vereniging nou voor jou?

je baan is best pittig. Laura: “Twee

instroom wo FR / FE Lid

nemer in het mkb. Een functie om

stof daadwerkelijk hebben begrepen.

Jaar 2

Register Belasting­ adviseur

Aan het eind van elk college voeren om te bepalen of ze de besproken

Jaar 1

Jaar 3

ACADEMY

Laura voegt toe: “Met de kennis die

keer per maand begin ik de dinsdag

De RB Academy is de enige

Het RB is met ruim 7.000 leden

om acht uur ’s ochtends op kantoor

fiscale beroepsopleiding voor

dé beroepsvereniging van belasting­

met vaktechnisch overleg en volg na

het mkb die de vertaalslag

adviseurs voor het mkb. Wij be­­

die werkdag tot tien uur ’s avonds

maakt van de collegebanken

hartigen niet alleen jouw belangen

college.”

naar de praktijk. Je werkt op

richting politiek en overheid, ook

Toch is ze blij dat ze zich heeft aan-

eigentijdse en praktijkgerichte

ondersteunen we je in je beroeps­

gemeld. “Ik geloof best dat je ook

wijze aan je ontwikkeling en

uitoefening. Bijvoorbeeld met op­

zonder de RB Academy een goede

krijgt handvatten aangereikt

leidingen, vakliteratuur, congressen

belastingadviseur kunt worden. Maar

om jouw fiscale adviezen naar

en bijeenkomsten. En natuurlijk met

je moet dan wel regelmatig op je

een hoger niveau te tillen.

Jong RB, het professionele netwerk

tenen lopen en je zult vaker vallen,

Je volgt de opleiding naast je

voor ­leden tot en met 35 jaar. Het

waarna je zonder hulp moet opstaan.

werk bij een belastingadvies-

ideale platform om te netwerken

Ik mag dat nu doen in een veilige

en/of accountantskantoor.

en ­ervaringen te delen.

omgeving waar fouten maken moet,

Ben je geslaagd voor de

omdat we juist daar met z’n allen

RB Academy? Dan mag je de

van leren.”

RB-titel voeren.

Meer weten? Kijk op rbworden.nl

RB-titel Dat je na afronding van de Academy de titel RB mag dragen, is een absolute pré binnen de mkb-advies­ praktijk. Germaine: “Het vakgebied is

38 RB

RB 39


Dé start van je fiscale carrière in het mkb

Ben jij een fiscaal hbo/wo student of net afgestudeerd? En zoek je een stage of eerste baan? Ga dan naar Tax-jobs.nl, dé fiscale ­vacaturebank voor stages en startersfuncties in het mkb!

Tax-jobs.nl wordt mogelijk gemaakt door Register Belastingadviseurs

Profile for Register Belastingadviseurs

RB Worden magazine nr. 02 2019  

RB Worden magazine nr. 02 2019  

Advertisement