Page 1

RB Opleidingen praktijkgerichte fiscale cursussen voorjaar 2014

permanente educatie

praktijkgerichte fiscale cursussen voorjaar 2014 RB Opleidingen Postbus 333 4100 AH Culemborg T 0345 54 70 30 www.rbopleidingen.nl opleidingen@rb.nl

praktijkgerichte fiscale cursussen najaar 2013


Uitgave RB Opleidingen BV, december 2013 Concept & vormgeving: Twin Media bv - Miranda van Agthoven, fotografie: Vincent Boon Hoewel aan deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheid niet worden ingestaan en aanvaardt RB Opleidingen BV daarvoor geen aansprakelijkheid. Š RB Opleidingen BV. Alle rechten voorbehouden.


permanente educatie praktijkgerichte fiscale cursussen voorjaar 2014


Voorwoord

Onze cursussen garanderen kwaliteit en effectiviteit

Geachte lezer, Het Register Belastingadviseurs (RB) biedt u met trots het cursusprogramma Permanente Educatie voorjaar 2014 aan. Het programma omvat een grote verscheidenheid aan cursussen voor zowel de beginnende belastingadviseur als voor de adviseur met een grote schat aan kennis en ervaring. Naast de kennisverdiepende, praktijkgerichte cursussen kunt u casuscolleges en fiscale trainingen volgen, waarbij diverse vraagstukken uit de praktijk diepgaand worden geanalyseerd en besproken. Het RB biedt u ook via de Landelijke Studiebijeenkomsten (LSB’s), forumbijeenkomsten, praktijkbijeenkomsten Bureau Vaktechniek, Studiekringen en bijeenkomsten van Jong RB ruimschoots de mogelijkheid om uw vakkennis op peil te houden. Bespaart u liever tijd en kosten door een of meerdere cursussen uit het programma incompany te laten verzorgen? Bij het RB behoort incompany en maatwerk ook tot de mogelijkheden. Informeert u gerust naar de mogelijkheden en tarieven. Bent u nog geen lid van het RB, maar neemt u wel regelmatig deel aan ons cursusprogramma, dan is het wellicht een idee het lidmaatschap te overwegen. Het persoonlijk lidmaatschap biedt vele voordelen. Meer informatie hierover vindt u in deze brochure en op rb.nl. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke prijs/kwaliteitverhouding voor onze opleidingen en cursussen. Uw op- en aanmerkingen, suggesties en tips zijn dan ook van harte welkom om dit streven meer dan mooie woorden te doen zijn. Namens het team Permanente Educatie van het RB wens ik u leerzame en prettige cursussen toe. Mr. Marieke Smit Hoofd RB Opleidingen

5


Inhoud

Over het Register Belastingadviseurs Over het Register Belastingadviseurs 10 Register Belastingadviseurs: verder in fiscale kennis RB Opleidingen: oog voor ambitie en talent VLB Opleidingen Kennis verbreden? 12 Opleiding Financiële planning RB Zomer- en Winter-PE WFT-module Pensioenverzekeringen Incompany en maatwerk 14 Incompany voor agro-adviseurs Agro CB-belastingconsulent Agro CB-belastingadviseur

Permanente Educatie Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 17 „ Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer 18 „ Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier 19 „ Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies 20 „ Actualiteiten inkomstenbelasting 21 „ Actualiteiten vennootschapsbelasting 22 „ Casuscollege Auto 23 „ Casuscollege Eigen woning 24 „ Casuscollege Bedrijfsopvolging 25 „ Fiscale training Actueel adviseren van ondernemers en dga’s 26

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

7


„ Fiscale training Personenvennootschappen (vof, maatschap en cv) 27 „ Fiscale training Rechtsvormkeuze voor de mkb-onderneming (vof, maatschap en cv) 28 „ Leergang Inkomstenbelasting winst en dga 29 „ De bijzondere fiscale positie van de dga 30 „ Afwaarderingsperikelen van (onzakelijke) leningen in IB/Vpb en Vpb-renteaftrekbeperkingen 31 „ De flex-bv in de praktijk 32 „ Boxhoppen met de rechtsvorm 33 „ Hybride structuren 34 „ De beperkte belastingplicht van stichtingen en verenigingen in de Vpb 35 „ Fiscale winstbepaling: laat uw advieskosten zich terugverdienen! 36 „ Bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting 37 „ Masterclass Financieren en Vpb voor mkb-plus 38 „ Praktische aspecten doorschuiven in de IB 39 „ Masterclass Fusies en reorganisaties voor mkb-plus 40 „ Proactief belastingadvies 41 „ Fiscaal bewust ondernemen 42 „ Liquidatie en doorstart van de onderneming 43 „ Commercieel vastgoed en WOZ 44 „ Commercieel vastgoed en IB en Vpb 45 „ Fiscale gevolgen van echtscheiding 46 „ ZZP in de praktijk: kansen en risico’s 47 „ Toeslagen 48 „ Praktische aspecten van belastingverdragen (mkb-gericht) 49 „ Inleiding Emigratie en remigratie 50 „ Verdieping Emigratie en remigratie 51 „ Aanvragen/verkrijgen van tewerkstellings- en kennismigrantenvergunningen 52

Omzetbelasting 55 „ Actualiteiten btw 56 „ Leergang Omzetbelasting 57 „ Btw-aangifte: praktisch benaderd 58 „ Btw en horeca 59 „ Btw-audit van uw boekhouding en factuurvereisten 60 „ Btw, paarden en landbouw 61 „ Btw en onderwijs 62 „ Btw en (para)medici 63 „ Commercieel vastgoed en btw 64

Loonbelasting en pensioen 67 „ Actualiteiten loonheffingen 68 „ De werkkostenregeling: wat u moet weten! 69 „ Werkkostenregeling gericht op de administratieve verwerking 70 „ Keuzes in toekomstvoorzieningen 71 „ Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen 72 „ Pensioen in eigen beheer/lijfrentesparen en AOV 73

8

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)


Schenk- en erfbelasting en estate planning 75 „ Verdieping Fiscale gevolgen van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht 76 „ Inleiding Erfrecht 77 „ Inleiding Huwelijksvermogensrecht 78 „ Inleiding Successierecht 79 „ Casuïstiek Estate planning 80 „ Uw klantsituatie in financiële en/of estate planning omgezet in advies 81 „ Inleiding Testament lezen in de praktijk 82 „ Verdieping Testament lezen in de praktijk 83 „ Het lezen van notariële akten in het ondernemings-en familierecht 84 „ Verdieping Financiële planning aan de hand van life events 85 „ Financiële strategieën 86

Formeel belastingrecht 89 „ Actualiteiten formeel belastingrecht in de praktijk 90

Algemeen 93 „ Ondernemingsplan en financieringsaanvraag stap voor stap 94 „ Effectief samenstellen van de jaarrekening mkb 95 „ Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen 96 „ Actualiteiten externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen 97 „ Meer rendement uit de bespreking van de jaarrekening 98 „ Strategisch meedenken met uw klant 99

Beroepsvaardigheidsprogramma 100 Kalender voorjaar 2014 102 Docenten 108 Cursuslocaties 113 Inschrijvingsvoorwaarden cursussen 114

‚ nieuw

U kunt zich inschrijven via rb.nl

Legenda Data

Tijdsindeling

Literatuur

Locatie

Prijs

PE-punten

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

Aantal deelnemers

onze nieuwe cursussen herkent u aan dit symbool

9


Over het Register Belastingadviseurs

‘Het belang van het lid staat bij het RB voorop’

Register Belastingadviseurs: verder in fiscale kennis Het Register Belastingadviseurs (RB) maakt zich sterk voor de belangen van ruim 7.400 aangesloten leden en ondersteunt hen waar mogelijk. Als grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs is het RB een goede gesprekspartner voor de politiek en de overheid. Het RB wordt gezien als een belangrijke speler en dat is te merken; niet alleen de aanhoudende groei van het aantal leden is hiervoor een indicatie, ook vanuit de media is veel interesse voor de standpunten van het RB. Het RB gaat verder op het gebied van belangenbehartiging, verder op het gebied van kwaliteit en verder op het gebied van opleidingen.

Lid worden? Het belang van het lid staat bij het RB voorop. Vanuit dat perspectief is het aanbod van producten en diensten opgesteld. Het RB verliest de actualiteit geen moment uit het oog en haakt hierop in waar mogelijk. Het lidmaatschap heeft u veel te bieden, zo profiteert u onder andere van: „ Vaktechnische hulp van Bureau Vaktechniek „ Zes keer per jaar vakblad Het Register „ Verschillende RB-uitgaven zoals: > RB Wettenbundel > RB Kwaliteitshandboek > Modellen en notities RB staat voor kwaliteit. Van leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd en aandacht besteden aan bijscholing om de kwaliteit van hun adviezen te waarborgen. Een mooi keurmerk voor de klant!

Interesse in het lidmaatschap? Op rb.nl vindt u alle informatie.

10


‘Het fiscale werkveld vereist voortdurend bijscholing’

RB Opleidingen: oog voor ambitie en talent RB Opleidingen is de opleidingstak van het RB. Van een korte fiscale cursus tot een volledige opleiding; alles is mogelijk. RB Opleidingen is zich bewust van het feit dat het fiscale werkveld voortdurende bijscholing vereist. Jaarlijks worden daarom niet alleen ruim 200 Permanente Educatie-cursussen georganiseerd, maar heeft RB Opleidingen ook een uitgebreid aanbod van fiscale opleidingen waarin studenten worden opgeleid tot allround belastingadviseur. RB-leden hebben na afronding van hun studie de aantrekkelijke mogelijkheid om in twee jaar de universitaire titel Master of Laws (LL.M.) te behalen.

Kies voor een fiscale opleiding van RB Opleidingen „ RB Opleidingen werkt met een uitgebreid netwerk van topdocenten die werkzaam zijn in de dagelijkse

(al dan niet fiscale) adviespraktijk of in de fiscale wetenschap „ RB Opleidingen biedt praktijkgerichte opleidingen en cursussen toegespitst op de actualiteit „ RB Opleidingen handhaaft een strenge kwaliteitsbewaking voor alle opleidingen en cursussen „ RB Opleidingen biedt de door de NVAO geaccrediteerde opleiding Master Belastingadviseur aan „ RB Opleidingen geeft u de mogelijkheid tot het afnemen van op maat gemaakte incompany cursussen

en opleidingen

VLB Opleidingen De agrarische sector is voor de Nederlandse economie een belangrijk segment met eigen fiscale regelgeving. Als agrarisch (fiscaal) adviseur weet u hoe belangrijk het is hiervan op de hoogte te zijn en te blijven. VLB Opleidingen is de agrarische tak van RB Opleidingen en biedt cursussen en opleidingen gericht op deze specifieke sector waarmee u alle theoretische en praktische kennis binnen handbereik heeft. Het aanbod kenmerkt zich door cursussen en opleidingen op agrofiscaal en agrobedrijfskundig gebied.

Interesse in een fiscale opleiding? Op rbopleidingen.nl vindt u alle informatie en kunt u een informatiepakket aanvragen.

11


Kennis verbreden?

Wilt u uw toegevoegde waarde voor uw klant vergroten?

Opleiding Financiële Planning Wilt u uw toegevoegde waarde voor uw klant vergroten? Dan is de opleiding Financiële Planning dé opleiding voor u wanneer: „ U steeds vaker vragen van klanten krijgt over de invulling van de wensen voor de oudedag of de consequenties van een echtscheiding die het fiscale vakgebied overschrijden „ U wellicht het gevoel heeft dat u uw klant beter van dienst kunt zijn als u over bredere kennis beschikt als het gaat om testamenten, consequenties van het aangaan van een huwelijk of planning van inkomen voor de toekomst De opleiding Financiële planning van RB Opleidingen is een opleiding op hbo-niveau en leidt op voor het examen Federatie Financieel Planner (FFP). De opleiding is speciaal opgezet voor ervaren belastingadviseurs. De aandacht gaat dan ook met name uit naar de integratie van de fiscale en juridische aspecten, beleggen en financieren en de verdere verdieping van de kennis op het gebied van oudedags- en toekomstvoorzieningen. RB-leden krijgen hiervoor 20 fiscale en 43 algemene punten. Via de RB-Nieuwsflits en rb.nl kunnen RB-leden zich inschrijven voor deze opleiding.

RB Zomer- en Winter-PE RB Opleidingen organiseert in juni en december de RB Zomer- en Winter-PE. In twee dagen wordt u volledig bijgepraat over actuele fiscale onderwerpen. Gerenommeerde docenten behandelen verschillende fiscale vakgebieden, afgestemd op uw adviespraktijk. In twee dagen verdiept u uw vakkennis met betrekking tot verschillende actuele fiscale onderwerpen. U kunt daarnaast netwerken en van gedachten wisselen over de laatste ontwikkelingen in het vak van belastingadviseur. RB-leden ontvangen 20 PE-punten. Afhankelijk van de inhoud wordt de onderverdeling algemeen en fiscaal gemaakt. Via de RB-Nieuwsflits ontvangen RB-leden de uitnodiging voor deelname aan de RB Zomer- of Winter-PE. De informatie is tevens terug te vinden op rb.nl.

12


Wft-module Pensioenverzekeringen Adviseert u als RB-lid uw klanten ook op het gebied van pensioenen? Zorg dan dat u in het bezit bent van de vergunning pensioenverzekeringen. Ieder half jaar organiseert RB Opleidingen in samenwerking met Akkermans & Partners de Wft-module Pensioenverzekeringen, inclusief Wft-Basis en Wft-Leven. U wordt in slechts negen dagen opgeleid voor het examen Wft-pensioenverzekeringen. Daarnaast bereidt u zich individueel voor op de examens Wft-Leven en Wft-Basis. Deze opleiding voldoet volledig aan de eisen die de toezichthouder in dit kader stelt. RB-leden ontvangen hiervoor 20 fiscale en 30 algemene punten. Via de RB-Nieuwsflits ontvangen RB-leden een uitnodiging voor deelname aan deze cursus. De informatie is tevens terug te vinden op rb.nl.

13


Incompany en maatwerk

De docent legt voort­ durend de link met de praktijk

Incompany De vakinhoudelijke kennis van een groep werknemers op praktijkgerichte en efficiënte wijze actualiseren? Dan biedt een incompany cursus veel voordelen. Door de mogelijkheid om zelf de locatie en datum te bepalen, kunnen er reiskosten en reistijd bespaard worden. Een organisatie is vaak goedkoper uit dan wanneer een groep medewerkers een cursus via open inschrijving volgt.

De docent is in staat de stof duidelijk over te brengen De cursussen uit het Permanente Educatie-programma van RB Opleidingen worden nagenoeg allemaal incompany aangeboden. Een incompany cursus kan volledig toegespitst worden op de organisatie. Het is hierdoor eenvoudiger eigen praktijkvoorbeelden in te brengen tijdens de cursus. Maatwerk behoort ook tot de mogelijkheden: in overleg kan een cursus worden samengesteld op basis van specifieke onderwerpen.

De voordelen van een incompany cursus op een rij: „ Besparing van reistijd en reiskosten „ Zelf een locatie en een datum bepalen „ Incompany cursussen zijn vaak goedkoper dan wanneer een groep medewerkers dezelfde cursus volgt via open

inschrijving „ Uitstekende kwaliteit „ De incompany cursussen worden verzorgd door de praktijkgerichte vakdocenten uit het Permanente Educatie-programma van RB Opleidingen Meer informatie over een incompany cursus of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met RB Opleidingen op 0345 - 54 70 00.

Incompany voor agro-adviseurs Agro-adviseurs opleiden tot allround belastingadviseurs in de agrarische sector en daarmee geen reistijd en reiskosten kwijt zijn? Dat kan met de incompany opleidingen Agro CB-belastingconsulent en Agro CB-belastingadviseur, twee speciaal ontwikkelde fiscale praktijkopleidingen. De opleidingen bieden brede fiscale kennis waarmee agro-adviseurs allround fiscale adviezen kunnen geven.

14


Agro CB-belastingconsulent „ Biedt brede basiskennis om zelfstandig fiscale adviezen te kunnen geven en aangiften te doen „ Een opleiding op hbo-niveau „ De opleiding bestaat onder andere uit speciale colleges gericht op de agrofiscale adviespraktijk „ Theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktische vaardigheden „ De opleiding is geschikt voor agro-adviseurs met minimaal vijf tot zeven jaar werkervaring. Tevens dienen de

deelnemers de opleiding aan de HAS - of een vergelijkbare opleiding - met goed gevolg te hebben afgerond.

Agro CB-belastingadviseur „ Vervolg op de opleiding Agro CB-belastingconsulent „ Speciale colleges gericht op de agrofiscale adviespraktijk „ Leidt op tot allround fiscaal (agro)adviseur in het mkb en de (vermogende) particulier „ Geeft recht op vermelding in het CB-register van het RB en het voeren van de titel CB wanneer men lid blijft van

het RB „ De opleiding is geschikt voor agro-adviseurs die reeds de incompany opleiding Agro CB-belastingconsulent met goed gevolg hebben afgerond. Daarnaast kunnen agro-adviseurs met minimaal vijf tot zeven jaar werkervaring en een opleiding op SPD-niveau deelnemen aan de incompany Agro CB-belastingadviseur.

15


16

Mr. dr. M.J. Hoogeveen


inkomstenbelasting en vennootschaps­ belasting

Inhoud „ Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer 18 „ Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier 19 „ Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies 20 „ Actualiteiten inkomstenbelasting 21 „ Actualiteiten vennootschapsbelasting 22 „ Casuscollege Auto 23 „ Casuscollege Eigen woning 24 „ Casuscollege Bedrijfsopvolging 25 „ Fiscale training Actueel adviseren van ondernemers en dga’s 26 „ Fiscale training Personenvennootschappen (vof, maatschap en cv) 27 „ Fiscale training Rechtsvormkeuze voor de mkbonderneming (vof, maatschap en cv) 28 „ Leergang Inkomstenbelasting winst en dga 29 „ De bijzondere fiscale positie van de dga 30 „ Afwaarderingsperikelen van (onzakelijke) leningen in IB/Vpb en Vpb-renteaftrekbeperkingen 31 „ De flex-bv in de praktijk 32 „ Boxhoppen met de rechtsvorm 33 „ Hybride structuren 34 „ De beperkte belastingplicht van stichtingen en

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

verenigingen in de Vpb 35 „ Fiscale winstbepaling: laat uw advieskosten zich terugverdienen! 36 „ Bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting 37 „M asterclass Financieren en Vpb voor mkb-plus 38 „ Praktische aspecten doorschuiven in de IB 39 „ Masterclass Fusies en reorganisaties voor mkb-plus 40 „ Proactief belastingadvies 41 „ Fiscaal bewust ondernemen 42 „ Liquidatie en doorstart van de onderneming 43 „ Commercieel vastgoed en WOZ (drieluik) 44 „ Commercieel vastgoed en IB en Vpb (drieluik) 45 „ Fiscale gevolgen van echtscheiding 46 „ ZZP in de praktijk: kansen en risico’s 47 „ Toeslagen 48 „ Praktische aspecten van belastingverdragen (mkbgericht) 49 „ Inleiding Emigratie en remigratie 50 „ Verdieping Emigratie en remigratie 51 „A anvragen/verkrijgen van tewerkstellings- en kennismigrantenvergunningen 52

17


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer Een nieuw belastingjaar, een nieuw aangiftebegin. De start van de aangiftecampagne IB 2013 staat voor de deur. De memorie van toelichting op het Belastingplan 2013 start met de woorden: ‘Traditioneel is het belastingplan bij een demissionair kabinet beperkt van omvang.’ Ondanks het demissionaire karakter van het kabinet zijn er in het Belastingplan 2013 veel maatregelen opgenomen. Doel van deze maatregelen is de overheidsfinanciën op orde brengen. De ingrepen van het kabinet zijn op zijn zachtst gezegd fors te noemen. In de winstsfeer zijn de gevolgen beperkt gebleven. De wijzigingen die er zijn, komen uiteraard aan bod. Voorgaande geeft ruimte om stil te staan bij lastige onderwerpen binnen de winstsfeer. Zo is de vraag of er sprake is van een bron van inkomen niet eenvoudig te beantwoorden. In het huidige tijdsgewricht komt deze vraag geregeld ter tafel. Maar ook vragen over vermogensetikettering zijn zeer lastig op te lossen. Aan beide onderwerpen wordt tijdens de cursus aandacht besteed.

 di 21 januari Eindhoven di 28 januari Dordrecht wo 29 januari Vianen ma 3 februari Zwolle ma 10 februari Eindhoven di 11 februari Akersloot do 13 februari Vianen ma 17 februari Akersloot di 18 februari Zwolle ma 24 februari Dordrecht wo 26 februari Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

Cursusdoelen „ Kennis ten aanzien van de wetswijzigingen in de winstsfeer voor het

 5 fiscale punten

heffingsjaar 2013 actualiseren en toepassen „ Kennis van bestaande leerstukken in de winstsfeer opfrissen en verdiepen

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Onderwerpen

 Syllabus

„ Wetswijzigingen 2013 „ Winstbox: de stand van zaken „ VAR winst „ Bron van inkomen „ Vermogensetikettering „ Werkruimte

Docent mr. drs. A.J. Meijer > Studeerde fiscale economie en fiscaal recht > Werkzaam bij de Belastingdienst als inspecteur > Vakgroepcoördinator Formeel recht > Auteur voor NTFR

18


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier De aangiftecursus basis en verdieping zijn dit jaar samengevoegd, waardoor zowel de basis als de verdiepende (advies)onderwerpen aan bod komen. De aangifte inkomstenbelasting voor particulieren wordt vaak gezien als een invuloefening, maar het is aan de belastingadviseur de fiscale risico’s en kansen te signaleren. Veranderingen in wettelijke regels en persoonlijke omstandigheden van de klant bieden hiervoor de mogelijkheid. Aan de hand van praktijksituaties krijgt u meer inzicht in de (veranderende) wetgeving voor de aangifte inkomstenbelasting 2013. Uiteraard wordt aandacht besteed aan actuele wetswijzigingen (Belastingplan 2014 en Overige fiscale maatregelen 2014) en actuele relevante jurisprudentie.

 ma 20 januari Dordrecht di 21 januari Akersloot ma 27 januari Zwolle do 30 januari Vianen ma 3 februari Eindhoven di 4 februari Akersloot ma 10 februari Dordrecht wo 12 februari Vianen ma 17 februari Zwolle

Cursusdoelen

di 25 februari Eindhoven

„ U bent in staat aangiften voor particulieren op basis van de huidige

do 27 februari Vianen

wet- en regelgeving in te vullen „ U kunt fiscale mogelijkheden en knelpunten signaleren en verwerken in de aangifte „ U kunt uw klant adviseren naar aanleiding van de aangiftegegevens

Onderwerpen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 fiscale punten

„ Eigen woning „ Aftrekposten „ Huwelijk, echtscheiding en overlijden „ Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Deelnemers kunnen per e-mail praktijkvragen indienen bij de docent via pe@rb.nl, tot uiterlijk 10 januari 2014. De vragen worden gebruikt om de cursus verder af te stemmen op de informatiebehoefte van de deelnemers. De cursus is interactief en de behandeling van de stof is competentiegericht. Dit wil zeggen dat naast overdracht van kennis, de toepassing van de kennis (advies) en de uitwisseling van praktijkervaring tussen de deelnemers belangrijke elementen zijn.

Docent mr. drs. Onno Clous FB > Studeerde belastingrecht, recht en economie > Zelfstandig gevestigd fiscaal-juridisch adviseur, trainer en auteur > Ontwikkelt fiscale adviesproducten (QuickFisc)

19


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies Ondernemers met een bv moeten ieder jaar weer een Vpb-aangifte indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de bv de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de Vpb-aangifte biedt u als adviseur alle gelegenheid om na te gaan of uw klant de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden. Wat en hoe? Dat wordt in deze cursus kort, bondig en praktijkgericht toegelicht.

Cursusdoelen

  ma 20 januari Zwolle ma 27 januari Akersloot wo 29 januari Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

„ Kennis van de fiscale spelregels voor bv’s is uitgebreid en geactualiseerd „ U kunt – nog beter – adviseren over een fiscaal optimale toepassing van

de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting die voor mkbondernemers van belang zijn

Onderwerpen

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

„ Is de bv nog wel de beste rechtsvorm? „ Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst „ Afschrijvingen en (af)waarderingen „ Voorzieningen en reserves „ Kosten- en renteaftrekbeperkingen „ Het salaris van de dga „ Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinst-

vrijstelling De cursus is interactief: u kunt uw praktijkvragen inbrengen. De cursus omvat géén toelichting of uitwerking op een digitaal aangiftepakket.

Docent mr. J. Zwagemaker > Zelfstandig gevestigd fiscalist > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag > Hoofdredacteur van www.BelastingBelangen.nl

20

 5 fiscale punten


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Actualiteiten inkomstenbelasting Welke maatregelen neemt het kabinet in 2014 op het gebied van de inkomstenbelasting? Wat betekenen deze plannen voor het bedrijfsleven en de burger? Belangrijke vragen waarop u als mkb-adviseur een antwoord moet kunnen geven. Traditioneel worden in het najaar op Prinsjesdag de plannen voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Ook voor die tijd worden regelmatig belangrijke wetsvoorstellen gedaan. In deze cursus wordt u bijgepraat over de fiscale plannen voor dit jaar. Daarop ligt het accent, maar indien mogelijk wordt ook aandacht besteed aan belangrijke jurisprudentie en beleidsbesluiten. De aard van deze cursus (actualiteiten) brengt met zich mee dat nog niet precies is aan te geven op welk terrein van de inkomstenbelasting de belangrijkste ontwikkelingen zijn te verwachten. Ten tijde van het verschijnen van deze brochure zullen naar verwachting de Eigenwoningregeling en een aantal elementen van de winst uit onderneming zeker deel uit maken van de kabinetsplannen en dus aan de orde komen.

 ma 2 juni Akersloot di 10 juni Zwolle do 12 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Cursusdoel „ U bent weer helemaal op de hoogte van de meest recente ontwikke-

lingen op het gebied van de inkomstenbelasting

Onderwerpen (onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de actualiteit) „ Ontwikkelingen rond de Eigenwoningregeling „ (Beperking?) stimuleringsmaatregelen bedrijfsleven „ Ontwikkelingen rond de faciliteiten voor ondernemers/winstbox „ Auto van de zaak „ Goed koopmansgebruik „ Vermogensetikettering „ Aspecten van de tbs-regeling „ Aspecten van de ab-regeling „ Box 3 en persoonlijke verplichtingen

Docent mr. A.J. van Lint > Zelfstandig fiscaal auteur en docent > Was werkzaam bij de Belastindienst > Voorheen directeur Vaktechnisch Bureau PwC en Nexia Nederland

21


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Actualiteiten vennootschapsbelasting De vennootschapsbelasting blijft in ontwikkeling. Het is voor u van groot belang om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen. Het doel van deze cursus is om u te informeren over de recente ontwikkelingen in de Vpb en in het bijzonder over de gevolgen daarvan voor het mkb. Er wordt tijdens deze cursus daarom zoveel mogelijk een relatie gelegd met de dga-praktijk, onder meer in relatie tot de inkomstenbelasting. De definitieve invulling van deze cursus wordt bepaald op basis van de actualiteit.

 do 10 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten

Cursusdoel „ U bent op de hoogte van alle voor het mkb relevante ontwikkelingen in

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

de Vpb  Syllabus

Onderwerpen „ Wijzigingen Vpb per 1 januari 2014 „ Actualiteiten fiscale eenheid „ Renteaftrek in 2014, specifiek voor het mkb „ Ontwikkelingen fusies/reorganisaties „ Fiscale gevolgen van de flex-bv voor Vpb „ Actualiteiten onzakelijke geldleningen „ Vervroegd nemen van verliezen en winsten „ Bespreking relevante beleidsbesluiten

Tijdens deze cursus is er voldoende ruimte om uw praktijkvragen te stellen.

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

22


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Casuscollege Auto Is uw kennis van de autobelastingen nog up-to-date? Wat weet u bijvoorbeeld van de nieuwe regels na de aanscherping van de normen? Op welke manier is de regeling voor de 0% auto aangepast en kunt u nog gebruik maken van de fiscale voordelen voor deze auto’s? Past u de diverse overgangsregelingen goed toe? En de btw: hoe werkt de belastbare dienst en wat is een normale vergoeding? Hoe werkt de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in de praktijk? Wanneer bent u verplicht om een melding te doen ter voorkoming van een boete? Bent u op de hoogte van de risico’s van de bpm en de nieuwe regels voor de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers? Kortom: waar liggen uw kansen en hoe kunt u de risico’s beperken.

Cursusdoel „ Uw kennis over autobelastingen is weer actueel waardoor u de vragen

 ma 2 juni Zwolle ma 16 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 25

  5 fiscale punten  RB-leden € 200 Niet-leden € 250    Syllabus

van uw klanten en de inspecteur snel en deskundig kunt beantwoorden

Onderwerpen „ Hoe staat u sterker tegenover de inspecteur? „ De bijtelling privégebruik auto: voorkomen is beter dan genezen „ Bestelauto’s: de grijskentekenregeling, de verklaring uitsluitend zakelijk

gebruik en andere bijzondere regelingen „ Auto en buitenland „ De laatste ontwikkelingen op autobelastinggebied Uiteraard is er bij deze interactieve cursus voldoende ruimte om uw praktijkvragen in te brengen en waar mogelijk te bespreken.

Docent mr. H.A. Elbert > Studeerde fiscaal recht > Zelfstandig ondernemer (ELBERT Fiscaal) > Auteur voor NTFR, NDFR en Belastingzaken > Voorheen werkzaam bij de Belastingdienst

23


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Casuscollege Eigen woning Veel van uw klanten zijn in het bezit van een eigen woning. Een gedegen kennis van de fiscale ins en outs van de eigen woning is daarom noodzakelijk om uw klanten goed te kunnen adviseren.

 di 3 juni Dordrecht di 10 juni Eindhoven

In dit casuscollege krijgt u antwoord op belangrijke vragen als: „ Wanneer is er sprake van een eigen woning en eigenwoningschuld voor en vanaf 1 januari 2013? „ Welke gevolgen heeft het (nieuwe) partnerbegrip voor de eigenwoningregeling? „ Wat zijn de gevolgen van een vruchtgebruiktestament? „ Bij wie is in geval van echtscheiding de rente onder welke voorwaarden aftrekbaar? „ Wat zijn de gevolgen van de bijleenregeling bij een verkoop, echtscheiding en een verdeling van de huwelijksgemeenschap?

di 17 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 25

 5 fiscale punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

 Syllabus

Cursusdoel U kunt de fiscale gevolgen van allerlei praktijkgevallen voor de eigen woning analyseren en uw klant gedegen adviseren

Onderwerpen „ Eigenwoningschuld en de aftrek van rente „ Fiscale gevolgen bij:

> echtscheiding > verkoop van de woning (bijleenregeling) > overlijden Tijdens de cursus is er voldoende gelegenheid voor het stellen van uw praktijkvragen.

Docent mr. dr. M.J. Hoogeveen > Studeerde fiscaal recht (gepromoveerd) > Werkzaam bij de Belastingdienst > Docent voor Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg

24


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Casuscollege Bedrijfsopvolging Uw klanten zijn gebaat bij een goed fiscaal advies wanneer zij hun bedrijf (binnen de familiesfeer) overdragen. Het optimaal gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan leiden tot enorme belastingbesparingen, tot soms wel 40%. Sinds 1 januari 2010 is er veel veranderd in de schenk- en erfbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting en de invorderingswet. Kennis van de gewijzigde regelingen is dan ook onmisbaar om een maximale belastingbesparing voor uw klant te realiseren. De nieuwe regelingen zijn nogal ingewikkeld. In deze praktijkgerichte cursus wordt uw kennis opgefrist en wordt aan de hand van casuïstiek een vertaalslag naar de praktijk gemaakt.

Cursusdoel „ U kunt uw klanten breed adviseren over bedrijfsopvolging en kent de

samenloop van de verschillende regelingen in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting

 ma 7 april Akersloot ma 14 april Dordrecht di 22 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 25

  5 fiscale punten  RB-leden € 200 Niet-leden € 250    Syllabus

Onderwerpen „ Doorschuiffaciliteiten aanmerkelijk belang (bij leven en overlijden) „ Doorschuiven voor de IB-ondernemer (bij leven en overlijden) „ Bedrijfsopvolging en de resultaatgenieter, kan dat zonder belastingheffing

en gefacilieerd door de BOR? „ Hoofdzaken in de schenk- en erfbelasting (BOR): wat kan worden bespaard? „ Renteaftrekproblemen ingevolge schuldig blijven koopsom „ Toepassing en buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen „ Hoe kan door een toegesneden structurering optimaal gebruik worden gemaakt van de faciliteiten? „ Structurering vastgoed om optimaal te profiteren van de mogelijkheden „ Uitstel van betalingsregelingen „ Vernieuwde beleidsbesluiten

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

25


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Fiscale training Actueel adviseren van ondernemers en dga’s Het zelfstandig ondernemerschap, in welke (rechts)vorm dan ook, neemt toe. Aan belastingadviseurs de taak om de steeds groter wordende groep van zelfstandigen proactief te begeleiden en praktisch te adviseren. In de cursus wordt ingegaan op recente fiscale tendensen, wet- en regelgeving en jurisprudentie. Aan de orde komen ook de actuele controlethema’s van de Belastingdienst (voor zover bekend). Zoveel mogelijk worden de concrete aandachts- en adviespunten voor uw klanten behandeld.

 wo 14 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 5 fiscale punten

Cursusdoelen „ U bent op de hoogte van actuele fiscale ontwikkelingen voor onder-

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

nemers en dga’s „ U kunt uw klanten informeren over de fiscale gevolgen „ U kunt uw klanten concreet adviseren en bijstaan bij de te treffen

maatregelen

Onderwerpen (onder voorbehoud van de ontwikkelingen in de actualiteit) „ Tendensen belastingstelsel (onder andere naar aanleiding van rapport

Commissie Van Dijkhuizen) „ Tendensen controlethema’s en aandachtspunten fiscus (onder andere

leningen, borgstellingen, stamrecht- en pensioen-bv’s) „ Arbeidsrelaties en ontwikkelingen VAR „ Arbeidsrelatie dga en (beperken van) arbeidsvoorwaarden dga „ Belastingplan 2014 en overige fiscale maatregelen 2014 „ Overige actuele wet- en regelgeving „ Actuele jurisprudentie De cursus is interactief en de behandeling van de stof is competentiegericht. Dat wil zeggen dat naast overdracht van kennis de toepassing van de kennis en de uitwisseling van praktijkervaring tussen de deelnemers belangrijke elementen zijn.

Docent mr. drs. Onno Clous FB > Studeerde bel.recht, recht en economie > Zelfstandig gevestigd fiscaal-juridisch adviseur, trainer en auteur > Ontwikkelt fiscale adviesproducten

26

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Fiscale training Personenvennootschappen (vof, maatschap en cv) Tijdens deze interactieve training wordt ingegaan op de fiscale behandeling van personenvennootschappen en de belangrijkste aandachtspunten in de advisering voor de mkb-adviespraktijk. In het eerste deel van deze fiscale training behandelen de docenten de diverse onderwerpen. In het tweede deel werkt u met uw medecursisten enkele casusposities uit. De uitwerkingen worden gezamenlijk en onder leiding van de trainers besproken.

Cursusdoelen

 do 17 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 fiscale punten

„ U kunt de juridische en fiscale knelpunten signaleren rondom de personen-

vennootschappen als het gaat om oprichting, toe- en uittreding en overlijden „ U ziet de belangrijkste oplossingsrichtingen die onnodige belastingdruk (inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting) voorkomen

 RB-leden € 200 Niet-leden € 250    Syllabus

Onderwerpen „ Civielrechtelijke aspecten personenvennootschappen (kort) „ Aangaan en beëindiging van personenvennootschap „ Afspraken over winstverdeling, inbreng en uittreding „ Samenloop van de firma-overeenkomst met het testament „ De invloed van het huwelijksvermogensrecht op de firma „ Fiscale gevolgen van winstverdelingsafspraken „ Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen „ De man-vrouw firma „ Samenloop met overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting „ Laatste actualiteiten rond personenvennootschappen

De cursus is interactief en er is voldoende ruimte om uw eigen praktijkcases in te brengen. De behandeling van de stof is competentiegericht. Dat wil zeggen dat naast overdracht van kennis de toepassing van de kennis en de uitwisseling van praktijkervaring tussen de deelnemers belangrijke elementen zijn.

Docent mr. drs. Onno Clous FB >S tudeerde bel.recht, recht en economie >Z elfstandig gevestigd fiscaal-juridisch adviseur, trainer en auteur > Ontwikkelt fiscale adviesproducten

mr. drs. M.E.H. Opgenoort FB > Studeerde fisc. recht en fisc. economie > Zelfstandig belastingadviseur > Actief als docent voor FiscVision > Auteur voor Belasting Magazine

27


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Fiscale training Rechtsvormkeuze voor de mkb-onderneming (vof, maatschap en cv) Uw klanten vragen zich af in welke rechtsvorm zij hun activiteiten het beste kunnen verrichten. De rechtsvormkeuze komt aan de orde wanneer zij een onderneming starten, gaan samenwerken of een bepaalde vorm van herstructurering willen doorvoeren. Voor de advisering aan uw klanten vergt dit kennis op de onderscheidende (fiscale) kenmerken van de verschillende rechtsvormen. Hoe kan op praktische wijze een ondernemingsstructuur worden opgezet en wat zijn de kosten? Wat zijn de fiscale en juridische gevolgen voor bijvoorbeeld een toekomstige bedrijfsopvolging of reorganisatie? Belangrijke reorganisatiefaciliteiten zijn hierbij geruisloze inbreng, aandelenfusie, juridische fusie en juridische (af)splitsing. Aan de hand van praktijkcases (eventueel door uzelf ingebracht) worden diverse mogelijkheden behandeld.

Cursusdoelen

 do 5 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 5 fiscale punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

 Syllabus

„ Inzicht in de fiscale gevolgen van een bepaalde rechtsvormkeuze voor de

mkb-onderneming „ Adviseren van uw klant aan de hand van een duidelijk overzicht van de

diverse rechtsvormen „ Adviseren over een juiste keuze bij de start van de onderneming, bij samenwerking met andere ondernemers en bij (interne) herstructureringen

Onderwerpen „ Samenwerkingsverbanden met derden (maatschap, vof, cv en coöperatie) „ Geruisloze en ruisende inbreng in de bv „ Herstructureringen middels aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie

en juridische (af)splitsing „ Emigratie en overlijden van de ondernemer „ Terugkeer uit de bv naar de IB-onderneming De behandeling van de stof is competentiegericht. Naast overdracht van kennis, zijn de toepassing van de kennis en de uitwisseling van praktijkervaring tussen de deelnemers belangrijke elementen.

Docent mr. drs. Onno Clous FB > Studeerde bel.recht, recht en economie > Zelfstandig gevestigd fiscaal-juridisch adviseur, trainer en auteur > Ontwikkelt fiscale adviesproducten

28

mr. drs. M.E.H. Opgenoort FB > Studeerde fisc. recht en fisc. economie > Zelfstandig belastingadviseur > Actief als docent voor FiscVision > Auteur voor Belasting Magazine


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Leergang Inkomstenbelasting winst en dga De Leergang Inkomstenbelasting winst en dga is onderdeel van de opleiding CB-belastingadviseur. De Leergang is geschikt wanneer u erover denkt om de opleiding CB-belastingadviseur te volgen, maar ook als u uw kennis nog eens wilt opfrissen. Na het doorlopen van de Leergang wordt RB-leden de mogelijkheid geboden om het examen Inkomstenbelasting winst en dga van de opleiding CB-belastingadviseur af te leggen. U dient dan rekening te houden met de noodzaak van een adequate voorbereiding.

Cursusdoel

 Start di 18 maart Vervolgdagen di 25 maart, 1, 15, 22 april

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 30

„ Uw kennis is weer actueel en u kunt uw klanten beter bijstaan op het

gebied van inkomstenbelasting winst en dga

Onderwerpen „ Ondernemerschap in de IB „ Fiscale aspecten van samenwerkingsverbanden (vof en cv)

  25 fiscale punten  RB-leden € 975 Niet-leden € 1225    Syllabus en uitgaven

„ Wetsystematische behandeling van de totaalwinst en de jaarwinst als

De uitgaven ‘Inkomsten-

onderdeel van de totaalwinst zoals: vermogensetikettering, fiscaal onderscheid tussen zakelijke en privé kosten, waardering van stortingen en onttrekkingen, beginselen van goedkoopmansgebruik. „ Fiscale waardering van activa en passiva „ Fiscale gevolgen bij wijziging of staking van diverse rechtsvormen „ Doorschuiven van (een deel van) de onderneming naar partner, kinderen en anderen of inbrengen van de onderneming in een bv „ Ondernemersfaciliteiten „ Jurisprudentie met betrekking tot behandelde regelgeving interpreteren en toepassen „ Aanmerkelijkbelangregeling toepassen „ Tbs-regeling „ Onderlinge samenhang tussen regelingen voor de winst, het aanmerkelijk belang en tbs „ Bedrijfsopvolgingsstructuren in ab doorgronden en toepassen „ Meest actuele ontwikkelingen binnen IB winst en dga

belasting’ en ‘Belasting­ oefenboek’ worden tijdens de cursus gebruikt en door RB Opleidingen verstrekt.

Docent mr. A.J. van Lint > Zelfstandig fiscaal auteur en docent > Was werkzaam bij de Belastindienst > Voorheen directeur Vaktechnisch Bureau PwC en Nexia Nederland

29


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De bijzondere fiscale positie van de dga De dga van een bv heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder én werknemer. Hij is ‘de baas’ in zijn bv en dat biedt hem de mogelijkheid om die bv niet alleen voor zakelijke doeleinden te gebruiken, maar ook als verlengstuk voor privé-activiteiten. Natuurlijk moet hij daarbij de fiscale spelregels in acht nemen: hij moet zakelijk handelen met zijn bv. Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur een uitdeling van winst of een (informele) kapitaalstorting constateren. Met alle averechtse fiscale gevolgen van dien! De zeggenschap van de dga binnen de bv kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor zijn persoonlijke aansprakelijkheid bij een déconfiture van de bv.

 wo 16 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoelen „ Uw inzicht in de fiscale positie van de dga is vergroot en weer up-to-date „ U kunt de verworven kennis direct vertalen in pasklare adviezen aan uw

dga-relaties

Onderwerpen „ Transacties tussen de bv en de dga: zakelijk en onzakelijk handelen „ De bv als verlengstuk van de privébelangen van de dga „ Open en vermomde uitdelingen van winst „ Formele en informele kapitaalstortingen „ Gebruikelijkloonregeling: kansen en bedreigingen „ De praktijk van de terbeschikkingstellingsregeling „ Risico op persoonlijke aansprakelijkheid van de dga

Docent mr. J. Zwagemaker > Zelfstandig gevestigd fiscalist > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag > Hoofdredacteur van www.BelastingBelangen.nl

30

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Afwaarderingsperikelen van (onzakelijke) le­ningen in IB/Vpb en Vpb-renteaftrekbeperkingen De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en de Wet Inkomstenbelasting 2001 zijn wat betreft leningen de afgelopen jaren flink gewijzigd. Dat betreft vooral de aftrek van rente, kosten en waardeverminderingen. Advies aan klanten en overleg met de Belastingdienst zijn daardoor complexer geworden. De staatssecretaris van Financiën heeft herhaaldelijk aangekondigd dat hij meer gaat wijzigen, onder andere op het gebied van rente-aftrekbeperkingen. Met deze cursus scherpt u uw kennis weer aan, waarmee u uw klanten proactief kan adviseren over de kansen en bedreigingen van leningen in de IB en Vpb.

Cursusdoelen „ U verdiept uw kennis over de aftrek van rente op leningen en waarde­

 do 19 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

vermindering van vorderingen aan de hand van praktijksituaties (IB en Vpb). Daarnaast worden de rente-aftrekbeperkingen in de heffing van Vpb behandeld „ U combineert theorie en praktijk waarbij advisering aan de klant centraal staat „ U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen „ U kunt uw klanten bijstaan in bezwaar- en beroepsprocedures

Onderwerpen „ Aftrekbaarheid van rente in de Vpb „ Afwaardering van leningen in de Vpb en IB „ Jurisprudentie „ Actualiteiten

Docent mr. R.J. Verbrugge > Studeerde fiscaal recht > Partner bij Wolfsbergen & Osnabrug Belastingadviseurs Accountants > Voorheen werkzaam bij PwC, Andersen/Deloitte

31


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

De flex-bv in de praktijk De invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (‘flex-bv’) heeft ingrijpende gevolgen voor de adviespraktijk. Deze cursus helpt u om heel concreet uw klant terzijde te staan, wanneer de rechtsvorm wijzigt, maar ook in bestaande situaties.

Cursusdoel

 di 13 mei Akersloot ma 26 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

„ Uw kennis over de flex-bv is weer actueel en biedt u als adviseur veel

nieuwe adviesmogelijkheden

Onderwerpen

 5 fiscale punten

Civiele aspecten „ Welke zaken moeten er wel of niet in de statuten komen? „ Welk soort aandelen is wenselijk? „ Hoe als bestuurder om te gaan met dividenduitkeringen en kapitaalswijzigingen? Fiscale aspecten „ Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang of een belegging? „ Hoe kan er fiscaal worden geoptimaliseerd? „ Valkuilen van de regeling ‘lucratief belang’ „ Is er onder nieuw recht nog wel sprake van een deelneming? „ Wanneer fiscale eenheid? „ Waar liggen kansen en bedreigingen door de flex-bv? „ Is nog steeds sprake van een verbonden lichaam en wat betekent dit voor de renteaftrekbeperking? „ Hoe inbreng in de bv vorm te geven en gevolgen voor de overdrachtsbelasting Varia „ Kan verzekeringsplicht door de flex-bv worden voorkomen? „ Anders omgaan met onroerende zaken in de flex-bv en wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?

Docent mr. C.G. Dijkstra > Studeerde fiscaal recht > Vennoot bij Visser & Visser Belastingadviseurs BV > Docent Belastingrecht bij Radboud Universiteit Nijmegen

32

 Maximaal 50

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Boxhoppen met de rechtsvorm De rechtsvorm van de onderneming is voor mkb-ondernemers een prima hulpmiddel om belasting te besparen. Onze belastingwetgeving kent veel gunstregelingen om ondernemerschap te stimuleren. Veel van die faciliteiten zijn gekoppeld aan de rechtsvorm van de bedrijfsuitoefening. Daardoor kan de belastingdruk per rechtsvorm fors uiteenlopen. De mkb-ondernemer die de vele fiscale faciliteiten optimaal wil benutten, moet de rechtsvorm van zijn onderneming daarop afstemmen.

Cursusdoel

 wo 4 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

„ U kunt uw klanten adequaat adviseren hoe zij belasting kunnen besparen

door de rechtsvorm van hun onderneming aan te passen

Onderwerpen

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ Belastingdruk op de winst in de IB-onderneming en in de bv „ Gunstregelingen voor IB-ondernemingen en bv’s: overeenkomsten en

verschillen „ Boxhoppen tussen de eenmanszaak, vof en bv, met geruis of geruisloos „ Een firma tussen de bv en de dga „ De voordeligste rechtsvorm voor de zzp’er „ Optimaal benutten van de willekeurige afschrijving „ Meervoudige verliesverrekening „ Voordelig beëindigen van de terbeschikkingstellingsregeling

Docent mr. J. Zwagemaker > Zelfstandig gevestigd fiscalist > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag > Hoofdredacteur van www.BelastingBelangen.nl

33


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Hybride structuren Hybride is populair. We hebben het niet over auto’s, maar over ondernemingen die bestaan uit verschillende rechtsvormen. Hybride betekent volgens Wikipedia een ‘nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken’, dat is precies waar het hier over gaat. In Nederland bestaan veel rechtsvormen. Het aantal naar Nederlands recht is beperkt, maar omdat we ook buitenlandse rechtsvormen als rechtsgeldig erkennen (mits in het land van herkomst rechtsgeldig opgericht) kunnen we naast Duitse GmbH’s of Poolse Spolka’s ook van meer exotische rechtspersonen gebruikmaken, zoals de bekende Delaware Ltd. of een trust naar het recht van één van de Kanaaleilanden.

 wo 16 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

Ook gemengde structuren zijn mogelijk: „ Maatschap of firma van bv’s

 Syllabus

„ Maatschap van natuurlijke personen en één of meer bv’s „ Cv met een bv als beherend vennoot „ Nijvere stichting in combinatie met een werk-bv „ Certificering (Stichting Administratiekantoor) „ Rechtspersoon op aandelen (aandelen zijn bij rechtspersoon onder-

gebracht) „ Gestapelde structuur met zowel Nederlandse als buitenlandse rechts-

persoon „ Coöperatie en IB- of Vpb-onderneming Een hybride structuur roept ook de nodige vragen en problemen op. Is een lichaam fiscaal transparant? Is de deelnemingsvrijstelling op een buitenlands lichaam van toepassing? Nu de flex-bv per 1 oktober 2012 is ingevoerd, is het de vraag wat deze ontwikkeling nog voor gevolgen heeft.

Cursusdoel „ U bent op de hoogte van de juridische en fiscale problemen die zich kun-

nen voordoen rondom het werken met hybride (gestapelde) structuren

Docent mr. S.F.J.J. Schenk FB > Studeerde fiscaal en Nederlands recht > Werkzaam als Directeur fiscale zaken bij Flynth > Voorzitter van het RB

34

mr. P.L.F. Seegers > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als inspecteur bij de Belastingdienst > Voorzitter Platform Land- en tuinbouw


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

De beperkte belastingplicht van stichtingen en verenigingen in de Vpb Stichtingen en verenigingen zijn – anders dan de bv en de nv – slechts beperkt belastingplichtig voor de heffing van Vpb. Zij zijn immers slechts subjectief belastingplichtig ‘indien en voor zover zij een onderneming drijven’. De praktische invulling van dit ‘indien en voor zover’ criterium is vaak niet eenduidig en dient plaats te vinden aan de hand van jurisprudentie. Daarnaast zijn er in de Wet Vpb een aantal faciliteiten opgenomen die doorgaans specifiek van toepassing zijn op deze groep beperkt belastingplichtigen. Voor de fiscalist die in zijn praktijk te maken heeft met stichtingen dan wel verenigingen is een goede kennis van de actuele stand van zaken rondom de relevante jurisprudentie en regelgeving onontbeerlijk. In deze cursus passeren de belangrijkste jurisprudentie, beleidsregels en wettelijke bepalingen rondom de subjectieve Vpb-plicht van stichtingen en verenigingen de revue.

 di 20 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Cursusdoelen „ U bent op de hoogte van de specifieke problematiek rondom de Vpb-

plicht van stichtingen en verenigingen en kunt hierover adviseren „ U bent op de hoogte van de wettelijke faciliteiten die kunnen worden toegepast door stichtingen en verenigingen en kunt deze in de praktijk toepassen

Onderwerpen „ Het ondernemingscriterium „ Toepassing van het ‘indien en voor zover’ criterium „ De rol van het concurrentiecriterium van artikel 4 Wet Vpb „ Jurisprudentie rondom de belastingplicht van stichtingen en verenigingen „ Beleidsstandpunten rondom belastingplicht van stichtingen en verenigingen „ Wettelijke faciliteiten voor de stichting en vereniging

Docent mr. J.P.A. Buitenhek > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte > Vaste medewerker van NTFR

35


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Fiscale winstbepaling: laat uw advieskosten zich terugverdienen! In de hedendaagse belastingadviespraktijk, waarin het horizontale toezicht steeds nadrukkelijker op de voorgrond komt te staan, hechten klanten steeds meer waarde aan een transparante fiscale positie. Het kunnen geven van een duidelijk beeld van de kansen en risico’s op fiscaal gebied is daarmee één van de belangrijkste taken van de belastingadviseur geworden binnen het compliance proces. Gedegen kennis van de regels rondom de fiscale winstbepaling is daarvoor een absolute voorwaarde. Sinds de termijnen voor de verliesverrekening in 2007 wettelijk zijn beperkt, is het belang van de fiscale winstbepaling in belangrijke mate toegenomen. Enerzijds dient de acute belastingdruk beperkt te worden, anderzijds dient gewaakt te worden voor verliesverdamping. Daarnaast worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met ‘oude’ verliezen die dreigen te verdampen: wat is er mogelijk?

Cursusdoelen „ Uw kennis over de belangrijkste beginselen binnen de fiscale jaar-

winstbepaling is uitgebreid en geactualiseerd „ U bent zich bewust geworden van het grote belang van de fiscale winstbepaling voor uw klant op korte en lange termijn

Onderwerpen „ Actuele jurisprudentie rondom ‘goed koopmansgebruik’ „ Hoofdlijnen verliesverrekening „ Waarderingsstelsels en stelselwijzigingen „ De waardering van activa en passiva en de fiscale voorziening „ Het voorkomen van verliesverdamping „ Wettelijke faciliteiten

Docent mr. J.P.A. Buitenhek > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte > Vaste medewerker van NTFR

36

 ma 2 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting Iedere ondernemer loopt vroeg of laat tegen de vraag aan wie de onderneming gaat voortzetten. Voor de continuïteit van de onderneming is het van groot belang dat tijdig geschikte bedrijfsopvolgers worden gevonden. Fiscaal gezien is het erg belangrijk hoe de bedrijfsopvolging wordt vormgegeven. De bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting spelen hierbij een belangrijke rol. Bij een juiste en tijdige planning kan in veel gevallen een substantiële belastingbesparing worden gerealiseerd. In deze cursus worden de relevante bepalingen nader uitgediept, mede aan de hand van een aantal praktische casusposities en voorbeelden. Uiteraard worden ook recente ontwikkelingen en relevante jurisprudentie behandeld.

Cursusdoelen „ U kent de relevante artikelen in de Nederlandse wetgeving

 do 22 mei Vianen di 27 mei Zwolle

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ U weet wat de risico’s en kansen zijn voor klanten die gebruik willen

maken van de bedrijfsopvolgingsregelingen en kunt deze nog beter signaleren

Onderwerpen „ Doorschuiffaciliteit IB „ Bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting „ (Cumulatief) preferente aandelen, vorderingen en vastgoed „ Aandachtspunten en risico’s bij schenking of vererving van de

onderneming „ Diverse casusposities „ Recente ontwikkelingen en relevante jurisprudentie

Docent mr. drs. D.A. van Dorsselaer > Studeerde fiscaal recht en fiscale economie > Werkzaam bij Deloitte > Gespecialiseerd in grensoverschrijdende fiscale advisering en estate planning

37


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Masterclass Financieren en Vpb voor mkb-plus De fiscale aspecten in de Vpb van het financieren van ondernemingen zijn bijzonder ingewikkeld. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, antimisbruikwetgeving. In veel gevallen zal die wetgeving het mkb niet treffen. Dat neemt niet weg dat het bovensegment er wel degelijk mee wordt geconfronteerd. Deze cursus is uitdrukkelijk bedoeld voor adviseurs van dat bovensegment. In deze cursus staan twee onderwerpen centraal. In de eerste plaats de renteaftrek: waar dient men op te letten om renteaftrek veilig te stellen? In de tweede plaats de problematiek van de afgewaardeerde vorderingen: in dit kader wordt vooral ingegaan op de vraag wat de gevolgen zijn van het kwijtschelden of omzetten in aandelenkapitaal door een moedermaatschappij bij een dochter in financiële problemen. Belangrijke aspecten van de regelingen komen aan de orde en steeds vanuit een praktisch gezichtspunt.

Cursusdoel „ U bent in staat om op dit gebied adequaat te adviseren

Onderwerpen „ Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting „ De dochter in de financiële problemen: de fiscale gevolgen van kwijt-

schelding en omzetting van afgewaardeerde vorderingen „ Afgewaardeerde vorderingen en fiscale eenheid „ Actualiteiten onzakelijke geldleningen

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

38

 di 3 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Praktische aspecten doorschuiven in de IB Na uitstel van belastingheffing is afstel van belastingheffing het beste. Dit maakt desalniettemin een groot deel uit van de werkzaamheden van de belastingadviseur. De Wet IB 2001 kent zeer veel van dergelijke regelingen. Tijdens deze cursus worden de doorschuifmogelijkheden vanuit een praktisch gezichtspunt aan de orde gesteld. Wanneer zijn deze faciliteiten bruikbaar en onder welke omstandigheden niet? Hoe werken ze? De regelingen worden uitvoerig behandeld, waarbij telkens wordt ingegaan op de relevantie voor de praktijk.

 wo 4 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

Cursusdoel „ Na afloop van deze cursus bent u uitstekend op de hoogte van de vele

doorschuifregelingen in de IB en kunt u beoordelen wanneer het zin heeft hierop een beroep te doen

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Onderwerpen „ Doorschuiven door IB-ondernemer „ HIR, ruilarresten

> artikelen 3.59, 3.62, 3.63 en 3.64 „ Doorschuiven resultaat uit overige werkzaamheden, waaronder tbs-regeling „ Bepalingen uit de winstsfeer die van overeenkomstige toepassing zijn > eigen regelingen: artikelen 3.98 t/m 3.99 „ Fusies / splitsingen, artikelen 3.55, 3.56 en 3.57 „ Aanmerkelijk belang: artikelen 4.17 t/m 4.17c, 4.40 t/m 4.42 „ Eigen woning „ Doorschuiven EWR bij boedelmenging en vererving tussen partners > vervreemding kapitaalverzekering eigen woning aan partner bij aangaan / beëindiging partnerschap

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

39


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Masterclass Fusies en reorganisaties voor mkb-plus De fiscale begeleiding van fusies, splitsingen en reorganisaties is een belangrijke taak van de adviseur. Deze cursus is bedoeld voor adviseurs met een ruime ervaring op dit vlak, die nog een stap voorwaarts willen zetten. Uw actieve inbreng wordt bijzonder op prijs gesteld. Tijdens deze cursus wordt een aantal gecompliceerde onderwerpen behandeld. De cursus is zoveel mogelijk opgezet in thema’s. Dit betekent dat de fiscale gevolgen van een bepaald onderwerp met betrekking tot de verschillende vormen wordt besproken: de aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en fiscale eenheid. Dit is de meest efficiënte aanpak om de stof meester te maken. Ook de van toepassing zijnde standaardvoorwaarden worden daarbij aan de orde gesteld.

Cursusdoel

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

„ U bent zeer goed op de hoogte van deze onderwerpen, zodat u in staat

bent op hoog niveau op dit vlak te adviseren

Onderwerpen „ Verliesverrekening (fusie, splitsing, fiscale eenheid), onder andere mee-

geven van verliezen en beperkingen (winstsplitsing) „ Latente liquidatieverliezen „ Overdrager niet langer belastingplichtig „ Regelingen bij voeging / fusie „ Vorderingen / schulden-problematiek bij voeging / fusie en ontvoeging,

onder meer de onzakelijke geldlening „ Het vaststellen van opgeofferde bedragen „ Antimisbruik „ Terugwerkende kracht

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

40

 wo 28 mei Vianen


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Proactief belastingadvies Het tarief voor de standaardwerkzaamheden staat onder druk. Dat is de ervaring van veel accountants en belastingadviseurs. De uitdaging is daarom, naast het verzorgen van de jaarrekening en belastingaangifte, ook een volwaardige adviespraktijk te ontwikkelen. Deze ontwikkeling staat centraal tijdens de cursus. Voor deelname is enige advieservaring vereist.

 do 22 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 150

Cursusdoel „ U leert te adviseren vanuit de administratie- en aangiftepraktijk

  5 fiscale punten

Onderwerpen

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220  

„ Box 3-sparen in vergelijking met sparen in box 1 (lijfrente) „ Advisering over papieren schenking

 Syllabus

„ Fiscale aspecten van het maken van huwelijkse voorwaarden staande

huwelijk in het kader van risicomanagement „ Omzeilen legitieme portie erfrecht „ Firma met eigen bv „ Heretikettering auto IB en OB „ Sparen in bv of in privé „ Hypotheek van de bv „ Spaargeld in bv voor particulieren „ Pensioen- en stamrecht-bv met onvoldoende rendement „ Schenken ab-aandelen, SW en IB „ Aandelenspaar- en aandelenoptieregelingen als beloningsinstrumenten

voor het management Gelet op het (verwachte) grote aantal deelnemers heeft deze bijeenkomst het karakter van een hoorcollege.

Docent drs. H.J. Meijer FB > Studeerde fiscale economie en fiscaal recht > Werkzaam bij de Belastingdienst als inspecteur > Vakgroepcoördinator Formeel recht > Auteur voor NTFR

41


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Fiscaal bewust ondernemen Ondernemers maken meer winst als zij fiscaal bewust ondernemen. Onze belastingwetgeving kent veel gunstregelingen. De ondernemer die deze regelingen bij zijn bedrijfsvoering optimaal benut, plukt daar de vruchten van. Denk aan de vele faciliteiten voor investeringen, het afschrijven op bedrijfsmiddelen, het treffen van voorzieningen en reserveringen en het aantrekken en ontslaan van medewerkers. In deze cursus ontdekken we hoe de meest voorkomende ondernemershandelingen fiscaal het beste – het voordeligste – kunnen worden uitgevoerd. Een echte praktijkcursus, met veel fiscaal voordeel voor u en uw klanten.

 ma 12 mei Dordrecht ma 19 mei Akersloot wo 28 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten

Cursusdoel „ U kunt voor de meest voorkomende ondernemershandelingen een fiscaal

zo gunstig mogelijk scenario opstellen en uw klant daarover optimaal adviseren

Onderwerpen „ Fiscaal optimale rechtsvorm van de onderneming „ Investeren / desinvesteren in bedrijfsmiddelen „ Optimaal afschrijven / waarderen van activa en passiva „ In dienst nemen c.q. ontslaan van medewerkers „ Fiscaal vriendelijk belonen, al dan niet met de werkkostenregeling „ Waardering van courante en incourante voorraad „ Voorzieningen en reserves „ Uitstel van winstneming

Docent mr. J. Zwagemaker > Zelfstandig gevestigd fiscalist > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag > Hoofdredacteur van www.BelastingBelangen.nl

42

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Liquidatie en doorstart van de onderneming Saneren is bij economische tegenwind noodzakelijk en leidt in sommige gevallen tot faillissement. De beste saneringsmethode om een doorstart te maken is afhankelijk van de rechtsvorm en grootte van de onderneming, de branche, het aantal werknemers en de fiscale positie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in de cursus besproken welke methodes er zijn en in welke situaties deze de voorkeur hebben. Ook wordt de liquidatietechniek van een onderneming belicht.

 do 15 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

Cursusdoel „ U krijgt inzicht in de belangrijkste juridische en fiscale aspecten van sa-

nering en faillissement

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Onderwerpen „ Wat houdt liquidatie in? „ Akkoord, surseance, faillissement „ Vereffening „ Liquidatie binnen een concern „ Sterfhuisconstructies „ Activatransacties

Docent mr. J.A. Dullaart > Studeerde Nederlands en fiscaal recht > Advocaat bij WTS advocaten > Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

43


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Commercieel vastgoed en WOZ Hoewel de commerciële vastgoedmarkt zich op dit ogenblik in een dal bevindt, blijft commercieel vastgoed onverminderd belangrijk in de dagelijkse praktijk van uw klant. In deze cursus staan we uitgebreid stil bij de fiscale aspecten van commercieel vastgoed en dan met name op het gebied van de WOZ. Uiteraard gaan we in op de methodiek van de WOZ-waardering van commercieel vastgoed, de - soms grote - invloed van de WOZ waardering op de overige belastingen en de jurisprudentie over de waarde vermeerderende en waarde verminderende factoren bij commercieel vastgoed. Daarnaast behandelen we de formele aspecten van de WOZ-bezwaarprocedure. Vanzelfsprekend is het mogelijk om praktijkcases in te brengen.

Cursusdoel

 wo 21 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

„ Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in de belangrijkste fiscale risico’s

en mogelijkheden van de WOZ op het gebied van commercieel vastgoed „ U kunt uw klant adequaat adviseren over de (on)mogelijkheden van een

eventueel bezwaarprocedure „ U bent op de hoogte van de bijzondere proceduremogelijkheden en de meest actuele jurisprudentie over de elementen die de WOZ-waarde van het commercieel vastgoed verhogen of juist verlagen

Onderwerpen „ Inleiding in de WOZ „ De invloed van de WOZ op huur en verhuur van commercieel vastgoed „ De invloed van de WOZ op koop en verkoop van commercieel vastgoed „ Afschrijving en WOZ (bodemwaarde) „ De diverse waardebepalingsmethoden „ Waarde verminderende factoren „ Waarde vermeerderende factoren „ Formele aspecten van de WOZ-bezwaarprocedure „ Praktische tips voor de WOZ-bezwaarprocedure „ Actualiteiten WOZ

Docent mr. H.A. Elbert > Studeerde fiscaal recht > Zelfstandig ondernemer (ELBERT Fiscaal) > Auteur voor NTFR, NDFR en Belastingzaken > Voorheen werkzaam bij de Belastingdienst

44

Naast deze cursus kunt u ook de cursussen ‘Commercieel vastgoed en IB en Vpb’ en ‘Commercieel vastgoed en btw’ volgen.


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Commercieel vastgoed en IB en Vpb Adviseren over vastgoed is aan de orde van de dag. De cursus maakt deel uit van een drietal cursussen inzake vastgoed. In deze cursus staan de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting centraal. Tijdens deze cursus wordt een groot aantal fiscale problemen vanuit een praktisch perspectief aan de orde gesteld.

 wo 7 mei Vianen

Cursusdoel

 Maximaal 50

 16.00 – 21.00 uur

„ Na afloop van deze cursus bent u uitstekend in staat om op dit vlak

kundig te adviseren

Onderwerpen „ Vermogensetikettering; begin en einde onderneming „ Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ HIR en vastgoed „ Afschrijving vastgoed „ Tbs en vastgoed, waaronder begin en einde tbs, man-vrouw firma,

optimaal gebruikmaken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten „ Structurering vastgoed in Vpb in verband met bedrijfsopvolgingsfaciliteiten „ Vastgoed in holding na verkoop werkmaatschappij: altijd beleggingsvermogen? „ Wanneer is volgens de Hoge Raad sprake van misbruik fusie- en splitsingsfaciliteit met betrekking tot vastgoed? „ De praktijk van het vormen van een voorziening in verband met vastgoed kostenegalisatiereserve

Naast deze cursus kunt u ook de cursussen ‘Commercieel vastgoed en WOZ’ en ‘Commercieel vastgoed en btw’ volgen.

Tijdens deze cursus is er voldoende tijd om uw vragen te stellen.

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

45


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Fiscale gevolgen van echtscheiding Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis met ingrijpende fiscale gevolgen. De belangrijkste vraag is of echtscheiding zonder belastingheffing mogelijk is. Deze cursus gaat in het bijzonder in op de gevolgen voor IB-ondernemers, ab-houders en tbs’ers. Daarbij wordt ook ingegaan op de complexe gevolgen voor de fiscaliteit, de wijzigingen van de partnerregeling per 1 januari 2011 en de wijziging van het ontbindingstijdstip van de huwelijksgemeenschap per 1 januari 2012. Hoofdvraag is telkens of echtscheiding kan plaatsvinden zonder belastingheffing. Het zal blijken dat daarvoor faciliteiten voorradig zijn. Tot slot komt de fiscale problematiek van de eigen woning aan de orde, in het bijzonder de partnerregeling, de tweejaarsregeling, de renteaftrek en de bijleenregeling. De eigen woning is nog ingewikkelder geworden sinds de wijzigingen van 1 januari 2013.

Cursusdoel „ U bent in staat om klanten bij een echtscheiding adequaat te adviseren

Onderwerpen „ IB-ondernemers „ Ab-houders „ Tbs-regeling „ Eigen woning

Docent mr. drs. S.A.W.J. Strik > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek EY Belastingadviseurs > Redacteur onderdeel Vpb van Cursus Belastingrecht > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

46

 wo 2 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

ZZP in de praktijk: kansen en risico’s De zzp’er is een opkomende doelgroep in de belastingpraktijk. Hoewel de zzp’er ook ‘gewoon’ onder de belastingregels valt, is een standaard ondernemersadvies vaak niet voldoende voor deze doelgroep. Wat zijn de specifieke belastingonderwerpen die spelen bij zzp’ers? Op welk gebied laten zij (onnodig) veel geld liggen? Welke tegemoetkomingen bestaan er eigenlijk specifiek voor zzp’ers? Kortom, hoe en waarmee levert u nog beter maatwerk voor deze doelgroep?

Cursusdoelen

 ma 7 april Eindhoven ma 14 april Zwolle wo 23 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

„ Uw kennis over de speciale regelingen voor zzp’ers is uitgebreid en

geactualiseerd

  5 fiscale punten

„ U kunt nog beter maatwerk leveren voor deze doelgroep

Onderwerpen „ Aandachtspunten in de ZZP-praktijk: waar en hoe laat men geld liggen?

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ Financiële tegemoetkomingen „ Speciale regelingen voor zieke en zwangere zzp’ers „ Aansprakelijkheid: wat zijn de risico’s en wat is er recent gewijzigd? „ Aansprakelijkheid bij het inhuren van zzp’ers: hoe te voorkomen? „ Zzp’er: ondernemer, werknemer of resultaatgenieter? „ Werkruimte „ Vermogensetikettering „ Auto van de zaak (of privé)?

Uiteraard is er bij deze interactieve cursus voldoende ruimte om uw praktijkvragen in te brengen en waar mogelijk te bespreken.

Docent mr. H.A. Elbert > Studeerde fiscaal recht > Zelfstandig ondernemer (ELBERT Fiscaal) > Auteur voor NTFR, NDFR en Belastingzaken > Voorheen werkzaam bij de Belastingdienst

47


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Toeslagen Maakt het toeslagensysteem alle beloftes waar? Is het inderdaad zo simpel of lopen uw klanten door alle haken en ogen toch nog toeslagen mis? Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen. Aandacht wordt besteed aan de formele kant van toeslagen. Daarnaast komt de weerbarstige praktijk ook ruimschoots aan de orde aan de hand van casusposities en de behandeling van jurisprudentie. Het spreekt voor zich dat er tijdens de cursus uitgebreid ingegaan wordt op de aangekondigde wijzigingen in het toeslagensysteem en de kindregelingen op toeslagengebied.

 wo 11 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten

Cursusdoelen „ U bent niet alleen op de hoogte van de diverse toeslagen, maar ook van

de valkuilen die bij de verschillende toeslagen aan de orde kunnen komen „ U kunt uw klanten adequaat adviseren en bijstaan op het gebied van de toeslagen „ U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot de toekomstige wijzigingen in het toeslagensysteem

Onderwerpen „ Toeslagen systeem „ Awir „ Huurtoeslag „ Zorgtoeslag „ Procedure aanvraag, bezwaar, terugvordering en aansprakelijkheid „ Terugvorderingen

Tijdens deze cursus is er voldoende ruimte om uw praktijkvragen in te brengen en waar mogelijk te bespreken.

Docent mr. H.A. Elbert > Studeerde fiscaal recht > Zelfstandig ondernemer (ELBERT Fiscaal) > Auteur voor NTFR, NDFR en Belastingzaken > Voorheen werkzaam bij de Belastingdienst

48

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Praktische aspecten van belasting­verdragen (mkb-gericht) Steeds regelmatiger opereren uw klanten over de grens. Personeel gaat in België of Duitsland op bezoek bij klanten of wordt daar zelfs gedetacheerd. Ook worden steeds vaker buitenlandse werknemers aangetrokken. In sommige gevallen worden zelfs onroerende zaken gekocht of gehuurd in het buitenland om daar uit te breiden. Fiscale vragen rondom grensoverschrijdende activiteiten moeten worden opgelost met zowel de nationale wet als de belastingverdragen en het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 binnen handbereik. Recentelijk is op onderdelen het nodige veranderd in de verdragen en in het verdragsbeleid met belangrijke landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de cursus wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op praktische aspecten die vooral spelen bij grensoverschrijdende activiteiten van uw klanten in relatie met vooral België en Duitsland, maar daarnaast in mindere mate met bijvoorbeeld Polen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Curaçao. De bijzonderheden bij dga’s, materieel werkgeverschap, pensioen en andere grensoverschrijdende uitkeringen en – in beperktere mate – sporters / artiesten en scheep- en luchtvaartpersoneel worden opgefrist en toegelicht.

 wo 18 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Cursusdoel „ U bent na deze cursus op de hoogte van de praktische aspecten bij

grensoverschrijdende activiteiten van uw klanten (België, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Curaçao)

Onderwerpen „ Praktische aspecten bij grensoverschrijdende activiteiten „ Bijzonderheden bij dga’s en in beperkte mate sporters / artiesten en

scheep- en luchtvaartpersoneel „ materieel werkgeverschap „ pensioen en andere grensoverschrijdende uitkeringen

Docent mr. M.C. de Graaf > Studeerde fiscaal recht > Werkzaam voor het ministerie van Financiën > Tevens werkzaam voor de Vrije Universiteit Amsterdam > Actief als auteur voor Vakstudie-Nieuws

49


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Inleiding Emigratie en remigratie Jaarlijks emigreren circa 125.000 Nederlanders naar het buitenland, terwijl ongeveer 145.000 buitenlanders naar Nederland emigreren. Ook in het verleden zijn veel Nederlanders, waaronder veel dga’s, naar het buitenland geëmigreerd al dan niet vanwege fiscale redenen. Daarnaast bezitten steeds meer Nederlanders een huis in het buitenland en is de groep grensarbeiders nog steeds aanzienlijk. Als adviseur krijgt u hierdoor vaker te maken met internationale vragen van uw klanten. In deze cursus worden de hoofdlijnen van de belangrijkste artikelen in de nationale wetgeving en verdragen besproken. Met veel casusposities is de cursus vooral praktisch ingestoken.

 di 3 juni Eindhoven di 10 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoelen „ U kent de hoofdlijnen van de relevante artikelen in de Nederlandse

wetgeving en verdragen „ U weet in hoofdlijnen wat de belangrijkste risico’s en kansen zijn voor klanten die in het buitenland (gaan) wonen of remigreren naar Nederland en kunt deze nog beter signaleren

 Syllabus

Onderwerpen „ Inwonerschap „ Systematiek bij internationale fiscale vraagstukken: buitenlandse

belastingplicht, bronnen van inkomen in Nederland, keuze binnenlandse belastingplicht, toepassing verdrag „ Emigratie van dga’s en particulieren: conserverende aanslag, M-biljet, zetelverplaatsing vennootschap, belangrijke verdragsartikelen „ Fiscale wetgeving in aantal belangrijke emigratielanden en planningsmogelijkheden „ Remigratie van dga’s en particulieren: planningsmogelijkheden voorafgaand aan remigratie, step-up voor ab-aandelen en vermogensoverheveling

Docent mr. drs. D.A. van Dorsselaer > Studeerde fiscaal recht en fiscale economie > Werkt bij Deloitte > Gespecialiseerd in grensoverschrijdende fiscale advisering en estate planning

50


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Verdieping Emigratie en remigratie Steeds meer mensen besluiten om in het buitenland te gaan wonen. Vanwege de vele fiscale verschillen tussen de diverse landen kan dubbele heffing ontstaan of juist een heffingsvacuüm. De nationale wetgeving van de landen en ook het belastingverdrag zijn in dit kader van groot belang. Advisering op het gebied van (r)emigraties is dan ook veelal complex. Dat geldt voor zowel (vermogende) particulieren als voor dga’s. In deze cursus worden de relevante bepalingen nader uitgediept, mede aan de hand van een aantal praktische casusposities en rekenvoorbeelden.

 wo 18 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

Cursusdoelen „ U kent de details van de relevante artikelen in de Nederlandse wetgeving

en verdragen „ U kent de belangrijkste risico’s en kansen voor klanten die in het buitenland

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

(gaan) wonen of remigreren naar Nederland en kunt hierover adviseren

Onderwerpen „ Systematiek bij internationale fiscale vraagstukken: keuze binnenlandse

belastingplicht, toepassing belangrijkste verdragsartikelen „ Emigratie van dga’s en particulieren: conserverende aanslag en eventuele invordering van deze aanslag „ Belangrijke arresten van belang voor de praktijk „ Fiscale wetgeving in onder andere Spanje, België en Duitsland „ Remigratie van dga’s en particulieren: planningsmogelijkheden voorafgaand aan remigratie, estate planning

Docent mr. drs. D.A. van Dorsselaer > Studeerde fiscaal recht en fiscale economie > Werkt bij Deloitte > Gespecialiseerd in grensoverschrijdende fiscale advisering en estate planning

51


inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

‚ nieuw

Aanvragen/verkrijgen van tewerkstellingsen kennismigrantenvergunningen Nederland heeft nog altijd veel behoefte aan buitenlandse werknemers. Het is goed voor de Nederlandse economie om de processen voor deze waardevolle werknemers zo soepel mogelijk te laten verlopen. De regering streeft naar een selectief migratiebeleid, waarmee migranten die Nederland nodig heeft snel en eenvoudig kunnen worden toegelaten. Mede daarom is nieuwe regelgeving ingevoerd. De praktijk leert dat de procedures voor het legaal kunnen werken en wonen in Nederland voor buitenlandse werknemers en hun werkgevers complex zijn. Daarom krijgt u in deze cursus een uitgebreid overzicht van de diverse procedures en ontwikkelingen op het gebied van immigratie. Het is erg belangrijk om eerst de juiste vragen te stellen alvorens een procedure kan worden bepaald.

Cursusdoelen

ma 19 mei Zwolle

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

„ U bent helemaal op de hoogte van de immigratie regelgeving „ U krijgt inzicht in de procedures en de te volgen stappen

Onderwerpen „ Wet Modern Migratiebeleid „ Kennismigrantenregeling „ Wet arbeid vreemdelingen „ Beleidsregel boeteoplegging Wet Arbeid Vreemdelingen „ Ontwikkelingen op het gebied van immigratie

Docent mr. M.C. Koggel > Studeerde Nederlands recht > Immigratiespecialist bij Courdid > Voorheen werkzaam bij Andersen/Deloitte

52

 di 13 mei Eindhoven


54

mr. C.W. van Vilsteren


omzet­ belasting

Inhoud „ Actualiteiten btw 56 xx „ Leergang Omzetbelasting 57 xx „ Btw-aangifte: praktisch benaderd 58 xx „ Btw en horeca 59 xx „ Btw-audit van uw boekhouding en factuurvereisten 60 xx „ Btw, paarden en landbouw 61 xx „ Btw en onderwijs 62 xx „ Btw en (para)medici 63 xx „ Commercieel vastgoed en btw 64 xx

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

55


omzetbelasting

Actualiteiten btw Iedere adviseur dient op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de btw. Ook in 2013 is weer het nodige veranderd als gevolg van rechtspraak en diverse besluiten. Door u op de hoogte te brengen van de wijzigingen kunt u als adviseur uw klanten op een juiste wijze blijven adviseren. Het is altijd goed om alles weer op een rijtje te hebben. Uiteraard is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en wordt een aantal praktijksituaties behandeld. Bij alle hierna genoemde onderwerpen wordt de meest actuele stand van zaken meegenomen. Centraal staat de vraag hoe alle recente wijzigingen uitwerken in de praktijk. Tegen welke knelpunten loopt u aan en hoe kunnen deze worden opgelost en zijn er genoeg adviespunten?

 di 8 april Zwolle di 22 april Dordrecht do 8 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoelen „ U bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op btw-gebied

 Syllabus

„ U kunt door de praktische insteek van de cursus direct met deze ontwik-

kelingen aan de slag

Onderwerpen „ Btw-ondernemerschap „ Fiscale eenheid „ Onroerend goed „ Btw-vrijstelling (para)medische sector „ Btw en internationale transacties „ Aftrek voorbelasting „ Privégebruik auto „ Misbruik van recht „ Btw-fraude

Docent mr. G.B. van Driel FB > Partner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten > Btw-adviseur

56

mr. A.F. Fruijtier FB > Partner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten > Btw-adviseur

mr. C.F.C. Resseler >P artner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten > Btw-adviseur


omzetbelasting

‚ nieuw

Leergang Omzetbelasting De btw is uitermate ingewikkeld. Als u onvoldoende basiskennis heeft van de btw lijken vragen waarmee u geconfronteerd wordt onoplosbare puzzels. Btw kan verschuldigd zijn zonder dat dit was voorzien. In een dergelijk geval vormt de btw vaak een kostenpost. Met inzicht is dit te voorkomen. Inzicht voorkomt fouten die naheffingen, rente en boetes tot gevolg kunnen hebben. Mogelijk laat u juist een teruggaaf liggen omdat u niet bekend bent met het feit dat u in een dergelijk geval de btw terug kunt krijgen. De Leergang Omzetbelasting is onderdeel van de opleiding CB-belastingadviseur. De Leergang is geschikt om te volgen wanneer u uw kennis nog eens wilt opfrissen, maar ook als u er over denkt om de opleiding CB-belastingadviseur te volgen. RB-leden wordt de mogelijkheid geboden om het examen ‘Omzetbelasting’ van de opleiding CB-belastingadviseur af te leggen.

Cursusdoel „ Na afloop van deze cursus heeft u een goede basiskennis van de btw. U

kunt problemen en kansen beter en tijdig signaleren

 Start di 6 mei Vervolgdagen di 13, 20 en 27 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 30

  20 fiscale punten  RB-leden € 760 Niet-leden € 960    Syllabus. De uitgave ‘Omzetbelasting’ wordt

Onderwerpen

tijdens de cursus

„ Ondernemerschap

gebruikt en door RB

„ Verschillende belastbare feiten

Opleidingen verstrekt.

„ Waar worden leveringen en diensten belast? „ Wie moet de btw afdragen? „ Wanneer is een prestatie btw vrijgesteld? „ Waarover is de btw verschuldigd en tegen welk tarief? „ Aftrek voorbelasting „ Autokosten „ Diverse specifieke onderwerpen zoals de reisbureauregeling,

landbouwregeling en KOR „ Factuurvereisten en aangifte

Er wordt met kleine groepen gewerkt, waardoor er volop gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Docent mr. M.C. van den Oetelaar > Partner bij Het BTW Advies Kantoor > Heeft diverse publicaties op haar naam staan > Doceert voor RB, SDU, NBA en Kluwer Opleidingen

57


omzetbelasting

Btw-aangifte: praktisch benaderd Een nieuw jaar betekent dat de laatste aangiften btw van het vorige kalenderjaar weer moeten worden samengesteld. Het is belangrijk een juiste, tijdige en volledige btw-aangifte in te dienen voor uw klant. Is de btw-aangifte niet correct of niet tijdig ingediend, dan loopt u het risico teveel of te weinig btw te betalen. De Belastingdienst controleert achteraf en legt bij een onjuiste btw-aangifte niet alleen een naheffing op, maar ook een boete (plus rente). Zaken waarop u niet zit te wachten. Er wordt ingegaan op de verplichte suppletieaangifte, wanneer moet u suppletieaangifte doen? Kortom, de praktische onderwerpen worden besproken.

 do 3 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoelen „ U leert het correct verwerken van btw-aangiftes en het optimaal inrichten

van de administratie „ U kent de btw-risico’s en kunt daarmee boetes voorkomen „ U leert kansen benutten

Onderwerpen „ Juiste btw-aangifte „ Wat moet waar op de aangifte „ Laatste aangifte van het jaar „ Suppletieaangifte „ Kansen en risico’s

Eventuele vragen kunt u vooraf aangeven zodat deze tijdens de cursus aan de orde komen.

Docent mr. C.W. van Vilsteren > Studeerde fiscaal recht > Directeur van Van Vilsteren btw advies > Adviseert aan overheidsinstellingen en bedrijven (btw)

58

 Syllabus


omzetbelasting

Btw en horeca Horecaondernemers hebben dagelijks te maken met btw. Vallen prestaties van horecaondernemers onder het verlaagde tarief (6%) of onder het normale tarief van 21%? Vragen waar de horeca vaak tegenaan loopt: wanneer wordt wel / niet btw afgedragen over munten? Wanneer mag de btw afdracht worden berekend vanaf de inkoop? Hoe bepaalt de Belastingdienst de brutowinstmarges? Wanneer mag de Belastingdienst de bewijslast omdraaien? Wat is de tarieftoepassing bij bijvoorbeeld mixdrankjes, feestjes en partijen en vergaderarrangementen? Daarnaast verrichten horecaondernemers ook prestaties waar zowel 6%als 21%-goederen in zitten. Voor horecaondernemers in uw klantenkring en uzelf is het interessant om te weten waarop de Belastingdienst let bij btw-controles in de horecabranche. In deze cursus komen alle aandachtspunten aan de orde. Zo bent u goed voorbereid om, met de juiste administratie, naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen.

 wo 16 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Cursusdoelen „ Na deze cursus weet u waar de Belastingdienst op let bij btw-controles „ U bent op de hoogte van de meest relevante btw-aspecten in de horeca „ U weet hoe u om moet gaan met de verschillende tarieven „ U kunt risico’s beperken en kansen op btw gebied benutten

Onderwerpen „ Verlaagd tarief en horeca „ Vergoeding / kortingen „ Tarief „ Margekillers in de horeca „ Factuurstelsel / kasstelsel „ Kassasystemen „ Aftrek voorbelasting en BUA

Docent mr. C.W. van Vilsteren > Studeerde fiscaal recht > Directeur van Van Vilsteren btw advies > Adviseert aan overheidsinstellingen en bedrijven (btw)

59


omzetbelasting

Btw-audit van uw boekhouding en factuurvereisten In de btw-wetgeving neemt de factuur een belangrijke plaats in. Niet in de laatste plaats omdat btw slechts aftrekbaar is indien de btw op een, op de voorgeschreven wijze opgemaakte, factuur in rekening is gebracht. De ontvanger van een factuur heeft een zekere onderzoeksplicht naar de juistheid van de factuur. De factuurontvanger moet beoordelen of de factuur juist is en moet bij het constateren van gebreken zijn leverancier om een correcte factuur vragen. Een onjuiste factuur kan leiden tot een weigering van de aftrek van voorbelasting. De volgende vragen worden beantwoord: aan welke voorwaarden moeten elektronische facturen voldoen? Hoe gaat u om met de bewaarplicht? Waar moet u als factuurverzender op letten? Als de facturen onjuist worden verwerkt kan dit leiden tot onjuiste en onvolledige btw-aangifte. Het opmaken van een onjuiste factuur kan leiden tot een flinke boete. Ook wordt stilgestaan bij wat waar op de aangifte vermeld moet worden en wat de tips zijn om over te stappen op elektronisch factureren.

Cursusdoel „ U kunt toetsen of uw klant voldoet aan de btw-procedures ten aanzien van

inkoopfacturen en of uw klant op de juiste wijze aangiften en facturen opmaakt

Onderwerpen „ Factuur en vereisten „ Btw-aangifte „ Inkoop: aftrek van voorbelasting, kredietbeperking, eindejaarscorrecties „ Verkoop „ Tarief: verlegging, aantonen nultarief, vrijstelling „ Focus Belastingdienst

Docent mr. C.W. van Vilsteren > Studeerde fiscaal recht > Directeur van Van Vilsteren btw advies > Adviseert aan overheidsinstellingen en bedrijven (btw)

60

 wo 14 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


omzetbelasting

‚ nieuw

Btw, paarden en landbouw Btw is al geruime tijd een ‘hot item’ in de paardenhouderij. De activiteiten met paarden kunnen voor de btw worden ingedeeld in verschillende categorieën. De behandeling voor de btw van de diverse te onderscheiden prestaties binnen de paardenhouderij is regelmatig onderwerp voor een beroepsprocedure. Jarenlang is in Nederland het verlaagde tarief (6%) van toepassing geweest op de levering van paarden. Omdat deze ruime toepassing van het verlaagde tarief in strijd was met de Europese regels, heeft de Europese Commissie de Nederlandse Staat voor het Europese Hof van Justitie gedaagd. Tijdens de cursus wordt niet alleen hier aandacht aan besteed, maar ook wordt er stilgestaan bij het verlaagd tarief: wanneer is het van toepassing voor leveringen en diensten aan landbouwers? De aankoop en overdracht van een landbouwbedrijf is een zeer ingewikkelde aangelegenheid waarbij veel aspecten goed geregeld moeten worden. De btw is meestal een klein onderdeel van het gehele traject, maar kan wel voor aanzienlijke en onbedoelde gevolgen zorgen. Tijdens de cursus wordt de huidige stand van zaken belicht en praktische oplossingen gegeven.

 do 5 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Cursusdoel „ Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date als het gaat om advise-

ring inzake paarden en landbouw

Onderwerpen „ Fokken en opfokken van paarden „ Recreatie: maneges en pensionstalling „ Paardensport „ Paardenhandel „ Diensten door buitenlandse dierenartsen en hoefsmeden „ Levering van goederen aan landbouwers waarop het 6%-tarief van

toepassing is „ Diensten aan landbouwers waarop het 6%-tarief van toepassing is „ Ondernemerschap / landbouwer / maatschappen „ Aankoop / overdracht landbouwbedrijf „ Aftrek van voorbelasting

Docent mr. C.W. van Vilsteren > Studeerde fiscaal recht > Directeur van Van Vilsteren btw advies > Adviseert aan overheidsinstellingen en bedrijven (btw)

61


omzetbelasting

‚ nieuw

Btw en onderwijs Wanneer is onderwijs btw vrij? Wanneer is het onderwijs en wanneer niet? Hoe zit het bijvoorbeeld met dans-, toneel- en circuslessen? Moet ik als zelfstandig docent btw berekenen? Wanneer moet ik mij inschrijven in het CRKBO? Hoe werkt het CRKBO eigenlijk? Moet er altijd btw worden berekend over de doorbelasting van kosten bij detachering, samenwerking of uitbesteding van werkzaamheden? Er zijn aardig wat btw besparingsconstructies in omloop in het onderwijs; hoe zien deze eruit en kan dat zomaar? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u tijdens deze cursus een antwoord.

 do 17 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

Cursusdoel „ U krijgt gedegen kennis over de btw in het onderwijs. Deze cursus is een

 Syllabus

must voor iedereen die werkzaam is in een onderwijsinstelling, zelfstandig doceert of adviseert aan klanten in het onderwijs

Onderwerpen „ Het ondernemerschap in het onderwijs „ Welke typen onderwijs zijn vrijgesteld, welke niet? „ Waaraan moeten we denken bij ‘met het onderwijs nauw samenhangende

prestaties’? „ Hoe zit het met de zzp’er in het onderwijs? „ Bijlessen en examentrainingen „ Praktijkopleidingen „ Voorkomen van btw bij samenwerking Tijdens deze cursus is er ruimte om uw vragen te stellen.

Docent mr. M.C. van den Oetelaar > Partner Het BTW Advies Kantoor > Diverse publicaties op haar naam > Doceert voor RB, SDU, NBA en Kluwer Opleidingen

62

mr. F.L.J. Vervaet > Partner Het BTW Advies Kantoor > Tevens werkzaam bij LyondellBasell > Publiceert artikelen en is medeauteur diverse boeken


omzetbelasting

‚ nieuw

Btw en (para)medici Btw en (para)medici is een hot item. Het onderwerp veroorzaakt niet alleen ophef, maar ook verwarring. Tijdens deze cursus worden de diverse vrijstellingen in de medische sector besproken. Onder meer wordt ingegaan op de belastbaarheid van de prestaties van artsen, verpleegkundigen, orthopedagogen, fysiotherapeuten, psychologen, osteopaten en acupuncturisten. Ook wordt u op de hoogte gesteld van de diverse procedures die er landelijk lopen over de belastbaarheid van de activiteiten van diverse (para)medici.

 ma 16 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

Cursusdoelen „ U krijgt een duidelijk beeld van de toepasselijke vrijstellingen en u bent in

staat zelf te beoordelen of de activiteiten al dan niet zijn vrijgesteld „ U kunt uw klanten van een beter en actueler advies voorzien

 RB-leden € 200 Niet-leden € 250    Syllabus

Onderwerpen „ Vrijstellingen voor (para)medici „ De lopende procedures „ Het werken als zzp’er voor bv’s, stichtingen en maatschappen „ Verlengde arm-constructies „ Belastbaarheid praktijkondersteuning en samenwerking „ (Niet) commerciële ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen „ Thuiszorg en kraamzorg

U krijgt tijdens deze cursus ruimschoots de tijd om uw vragen te stellen.

Docent mr. M.C. van den Oetelaar > Partner Het BTW Advies Kantoor > Diverse publicaties op haar naam > Doceert voor RB, SDU, NBA en Kluwer Opleidingen

mr. F.L.J. Vervaet >P artner Het BTW Advies Kantoor >T evens werkzaam bij LyondellBasell >P ubliceert artikelen en is medeauteur diverse boeken

63


omzetbelasting

‚ nieuw

Commercieel vastgoed en btw De overdracht van onroerende zaken kan zowel aan de heffing van de btw zijn onderworpen, als aan de heffing van overdrachtsbelasting. Het komt dus voor dat zich voor zowel de btw als voor de overdrachtsbelasting een belastbaar feit voordoet. In sommige gevallen voorziet de wetgever in een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Wilt u graag in een kort tijdsbestek een goed en volledig inzicht krijgen in de btw-aspecten met betrekking tot vastgoed? Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het uitgebreide stelsel van bepalingen die Nederland kent voor de btw voor onroerende zaken. Met name de veranderingen ten aanzien van het begrip bouwterrein en vervaardiging komen aan bod.

 wo 28 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoel „ Na deze cursus bent u weer helemaal up-to-date als het gaat om

advisering inzake vastgoed

 Syllabus

Onderwerpen „ Problematiek bouwkavels/nieuwbouw/sloop/vervaardiging „ Leegstand „ Herziening „ Integratieheffing „ Aftrek voorbelasting „ Overdrachtsbelasting „ Algemeen „ Samenloop btw „ Actualiteiten / jurisprudentie „ Verlaagd tarief bouw

Docent mr. C.W. van Vilsteren > Studeerde fiscaal recht > Directeur van Van Vilsteren btw advies > Adviseert aan overheidsinstellingen en bedrijven (btw)

64

Naast deze cursus kunt u ook de cursussen ‘Commercieel vastgoed en IB en Vpb’ en ‘Commercieel vastgoed en WOZ’ volgen.


66

Mr. M.R.M. Deden


loonbelasting en pensioen

Inhoud „ Actualiteiten loonheffingen 68 xx „ De werkkostenregeling: wat u moet weten! 69 xx „ Werkkostenregeling: de administratieve verwerking 70 „ Keuzes in toekomstvoorzieningen 71 „ Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen 72 xx „ Pensioen in eigen beheer/lijfrentesparen en AOV 73

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

67


loonbelasting en pensioen

Actualiteiten loonheffingen De praktijk leert dat de veelheid aan (nieuwe) loonheffingenregels ingewikkeld is. Daarom krijgt u in deze cursus een uitgebreid overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de werkkostenregeling, waarbij met name praktijk-cases aan bod komen. Verder wordt onder andere stil gestaan bij de laatste actualiteiten, zoals bijvoorbeeld de 16% werkgevers(crisis)heffing en alle andere op dat moment relevante zaken. Er wordt daarbij aan zowel de theoretische kennis als ook aan de impact daarvan voor de praktijk veel aandacht geschonken.

 di 1 april Eindhoven di 8 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoel „ U bent weer helemaal op de hoogte van de actuele fiscale regelgeving

van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties

Onderwerpen „ Belastingplan 2014 „ Werkkostenregeling: ervaringen uit de praktijk, verdieping en de laatste

nieuwe regels „ Employee benefits „ (Flexibele) arbeidsrelaties (zzp’ers, nieuwe VAR-procedure) „ Laatste update van relevante jurisprudentie / beleidsbesluiten

Docent mr. M.R.M. Deden > Partner/belastingadviseur bij Courdid > Specialisatie is loonheffingen > Auteur van ‘Employee benefits en de werkkostenregeling’

68

 Syllabus


loonbelasting en pensioen

De werkkostenregeling: wat u moet weten! De verplichte invoering van de wkr is uitgesteld tot 1 januari 2015. De verwachting is dat in het voorjaar 2014 de aangepaste regeling bekend is. Een goede invoering van de wkr vergt veel tijd en voorbereiding. De ‘paniek’ die zich begon af te tekenen voordat het uitstel bekend werd, is wellicht tekenend voor het aantal bedrijven dat zich in het geheel niet met de wkr heeft beziggehouden. In 2014 dient u direct aan de slag te gaan, want er mag niet worden verwacht dat er nogmaals uitstel komt. Alle ins en outs worden op een rij gezet voor diegenen die per 1 januari 2015 (verplicht) moeten overstappen. De meest actuele (mogelijk aangepaste) regels worden besproken.

 di 1 april Akersloot [Rien Vink] di 15 april Eindhoven [René de Groot] di 22 april Zwolle [Rien Vink] ma 19 mei Dordrecht [René de Groot] ma 26 mei Vianen

Cursusdoel

[René de Groot]

„ U bent op de hoogte van de gehele wkr, inclusief de kleine lettertjes

en krijgt inzicht in de mogelijke wijzigingen, voor zover dan verwacht of bekend

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

Onderwerpen „ Toepassing van de twintig-dagenregeling „ Verschillende uitwerkingen van vergoeding / verstrekking en tbs „ Alle facetten bij huisvesting

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

„ Maaltijden in alle situaties „ Werkplekvoorzieningen

 Syllabus

„ Hoe om te gaan met personeelsactiviteiten? „ Het cafetariasysteem „ Werkruimte thuis „ Administratieve gevolgen „ Hoe het wkr-forfait berekenen en toepassen? „ Hoe te handelen in grensoverschrijdende situaties? „ Eventuele aangebrachte wijzigingen in de werkkostenregeling

Docent R. de Groot CB > Senior adviseur en specialist loonheffingen/arbeidszaken bij ESJ > Geeft lezingen en cursussen > 24 jaar werkzaam geweest bij EY

R. Vink >Z elfstandig adviseur >P ubliceert regelmatig >Z eer ruime ervaring op het gebied van loonheffingen

69


loonbelasting en pensioen

‚ nieuw

Werkkostenregeling: de administratieve verwerking Tot dusverre passen nog weinig werkgevers de wkr toe. De wkr is sinds 2012 van toepassing, maar kent tot nu toe een fase van overgangsrecht. Veel werkgevers denken dat vroegtijdige toepassing van wkr niet interessant zou zijn, dit is maar de vraag. Om hiervan een goede indicatie te krijgen, dient de financiële administratie aangepast te worden. Elke loonperiode moet er een loonaangifte worden ingediend, waaruit blijkt hoe de wkr wordt verwerkt in de financiële administratie. Aan het eind van het jaar vindt dan een afrekening plaats. Dit betekent dat al bij het inboeken van financiële mutaties rekening gehouden moet worden met de kwalificatie van vergoedingen / verstrekkingen. Is sprake van een gerichte vrijstelling, een nihil gewaardeerde verstrekking of een intermediaire vergoeding? Daarnaast is van belang te onderkennen of sprake is van loon of eindheffingsloon, hetgeen ten laste van de zogenaamde vrije ruimte moet worden gebracht. Tenslotte verdient ook de btw-boeking de nodige aandacht.

 ma 12 mei Zwolle do 19 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

Cursusdoelen „ U kent de verschillende methoden met betrekking tot loonaangifte „ Het maken van een juiste afweging met betrekking tot de wijze waarop u

de wkr toepast in uw financiële administratie „ Op praktische wijze btw verwerken in de wkr-administratie „ Het op efficiënte wijze beoordelen van de gevolgen welke (verplichte)

invoering van de wkr heeft

Onderwerpen „ Inleiding werkkostenregeling „ Loonaangifte – drie methoden „ Btw en wkr „ Diverse methoden administratieve verwerking „ Voor- en nadelen

Docent R.W. van Marrum > Eigenaar van adviesbureau Operius > Docent diverse payrollopleidingen > Geeft frequent lezingen over alles met betrekking tot het hebben van personeel

70


loonbelasting en pensioen

‚ nieuw

Keuzes in toekomstvoorzieningen Zowel in de loonbelasting als de inkomstenbelasting is het vormen van een pensioen- en/of lijfrenteverplichting toegestaan. De afgelopen jaren is het beleid van de Belastingdienst steeds meer vanuit een economisch perspectief aangevlogen: is het pensioen of de lijfrente wel een voor de onderneming betaalbare verplichting? En als dat niet het geval is, ligt dat dan aan zuivere beleggings- en ondernemingsverliezen of valt de ondernemer hierin iets te verwijten? Al met al goede argumenten om eens zeer kritisch stil te staan bij het sparen voor de oudedag. Ondernemers in de bv- of IB-vorm hebben de mogelijkheid om in de eigen onderneming hun oudedag vorm te geven, maar er zal veel meer dan voorheen stil moeten worden gestaan bij het vormen van voldoende vermogen ten behoeve van de oudedag.

 do 3 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

Cursusdoel „ U kent de verschillende opbouwmogelijkheden in de loonbelasting en

inkomstenbelasting voor ondernemers en weet op welke wijze u als adviseur een toegevoegde waarde kan bieden voor een passende, maar bovenal betaalbare oudedagsvoorziening

Onderwerpen „ Wet- en regelgeving „ Wft-vergunning „ Pensioenregeling / lijfrente van de dga „ Lijfrente van de IB-ondernemer

Docent mr. P.A. ter Beest MPLA > Studeerde notarieel recht > Master of Arts in Pensions and Life Assurance > Eigenaar/directeur van PensioenPodium > Associate partner bij Akkermans & Partners

71


loonbelasting en pensioen

‚ nieuw

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen Met ingang van 1 januari 2014 gaan werkgevers met meer dan 10 werknemers een hogere gedifferentieerde premie betalen wanneer aan een werknemer een Ziektewet- of WGA-uitkering wordt toegekend. Hoe kan men deze premie(verhoging) voorkomen en arbeidsongeschiktheidslasten beperken? Tijdens deze cursus worden de complexe gevolgen van de nieuwe wetgeving besproken.

Cursusdoel

 wo 21 mei Vianen

 14.00 – 17.15 uur

 Maximaal 50

 4 fiscale punten

„ U bent in staat uw klant te adviseren over de verschillende mogelijkheden

om deze nieuwe schadelast van arbeidsongeschikte werknemers zo veel mogelijk te beperken

 RB-leden € 130  Niet-leden € 180

 Syllabus

Onderwerpen „ Kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid voor de werkgever „ Beïnvloeding hoogte gedifferentieerde premie door toekenning Ziekte-

wet- of WGA-uitkering aan (ex-)werknemer „ Hoe wordt de gedifferentieerde premie berekend? „ Welke uitkeringen beïnvloeden de hoogte van de gedifferentieerde premie? „ Voor welke (ex-)werknemers geldt dat de toekenning van een uitkering de hoogte van de gedifferentieerde premie van de werkgever beïnvloedt? „ Hoe kan men voorkomen dat tijdelijke werknemers een uitkering krijgen die de hoogte van de gedifferentieerde premie beïnvloedt? „ Wat zijn de gevolgen als een werkgever besluit eigenrisicodrager voor de WGA te worden of te stoppen? „ Op welke punten wijkt het eigenrisicodragen van Ziektewetuitkeringen af van het eigenrisicodragen van WGA-uitkeringen? „ Wat zijn de rechten en verplichtingen van de werknemer als een werkgever eigenrisicodrager is? „ Wat kunnen werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn c.q. willen worden, doen om re-integratie van vangnetters te bevorderen?

Docent mr. J.P.M. van Zijl > Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl > Adviseert werkgevers over arbeidsrecht/werknemersverzekeringen > Zijn kantoor adviseert ook over arbeidsongeschikte werknemers

72


loonbelasting en pensioen

‚ nieuw

Pensioen in eigen beheer/lijfrentesparen en AOV Het vertrouwen in banken, tussenpersonen en verzekeraars is sterk gedaald en de crisis zet door. De klant komt steeds vaker met vragen bij u. Hoe werkt pensioen in eigen beheer? Behandeld worden de voor- en nadelen van eigen beheer binnen de bv. Hét alternatief is lijfrente(bank) sparen. Beide systemen worden vergeleken en u krijgt meer inzicht in het pensioen in eigen beheer versus lijfrentesparen. Een AOV vormt een kostenpost bij de ondernemer en wordt hierdoor vaak als negatief ervaren. Een actueel onderwerp waar zaken recent zijn gewijzigd zoals het provisiesysteem, acceptatie, premies en voorwaarden. Wat doet een AOV wel en wat juist niet? Welke soorten zijn er en welke maatschappijen hebben hun specifieke doelgroepen en voordelen? Wanneer wel of geen AOV? Welke dekkingen zijn er en waarin verschillen AOV’s? Provisie versus abonnement. Behandeld wordt ook de WGBO en de medische acceptatie. Hoe premie te besparen op een AOV? Samengevat: hoe kunt u uw klanten helpen bij de AOV?

 Start ma 7 april Vervolgdag ma 14 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten en 5 algemene punten  RB-leden € 340  Niet-leden € 440

 Syllabus

Cursusdoel „ U bent op de hoogte van alle wijzigingen rondom pensioen in eigen be-

heer versus lijfrentesparen en de AOV

Onderwerpen „ Lijfrentesparen opbouw- / uitkeringsfase tips en voorbeelden „ Vergelijken lijfrentesparen versus eigen beheer „ Verschillen sommen- en schade-AOV „ Grote (premie)verschillen tussen maatschappijen „ Lezen en interpreteren van een AOV-offerte

Na deze cursus heeft u meer praktisch inzicht en kunt u uw klanten beter van dienst zijn.

Docent H.C.P. Schilder MFP CFP FFP > Zelfstandig ondernemer (Separaad Financiële Planning, AOV en Pensioenadvies) > Adviseert als Financieel Planner

73


74

Mr. J.F.H. van den Belt


schenk- en erfbelasting en estate planning

Inhoud „ Verdieping fiscale gevolgen van het vernieuwde

huwelijksvermogensrecht 76 „ Inleiding Erfrecht 77 xx „ Inleiding Huwelijksvermogensrecht 78 xx „ Inleiding Successierecht 79 xx „ Casuïstiek Estate planning 80 xx „ Uw klantsituatie in financiële- en/of Estate planning omgezet in advies 81 xx „ Inleiding Testament lezen in de praktijk 82 xx „ Verdieping Testament lezen in de praktijk 83 xx „ Het lezen van notariële akten in het ondernemingsrecht en familierecht 84 „ Verdieping Financiële planning aan de hand van life events 85 xx „ Financiële strategieën 86 x

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

75


schenk- en erfbelasting en estate planning

Verdieping Fiscale gevolgen van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht Per 1 januari 2012 is de ‘derde tranche’ van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Deze wetswijziging heeft ingrijpende gevolgen voor eenieder die op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen is getrouwd. De nieuwe regeling voor vergoedingsrechten mét beleggingsleer – als de ene echtgenoot privévermogen van de andere echtgenoot gebruikt om daarmee een ‘goed’ te kopen dat tot zijn vermogen gaat behoren – kan vergaande fiscale gevolgen hebben. Voor de heffing van inkomstenbelasting, maar ook voor de schenk- en erfbelasting. Ook de nieuwe regels voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding en het aanpassen van de huwelijkse voorwaarden staande het huwelijk kunnen averechtse fiscale gevolgen hebben.

 di 10 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50  

3 fiscale punten 2 algemene punten

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

Cursusdoelen „ De cursus biedt u een overzicht van het vernieuwde huwelijksvermogens-

recht, met de mogelijke fiscale gevolgen „ U kunt uw relaties adviseren hoe zij de averechtse fiscale gevolgen van

het nieuwe huwelijksvermogensrecht kunnen voorkomen

Onderwerpen „ Omvang huwelijksgoederengemeenschap: uitsluiting en verknochte zaken „ Vergoedingsrechten tussen echtgenoten „ Vorderingen uit hoofde van een (periodiek)verrekenbeding „ Vergoedingsrechten met beleggingsleer; fiscale gevolgen / standpunt

ministerie van Financiën „ Gevolgen huwelijksvermogensrecht bij echtscheiding en faillissement „ Echtscheiding en tijdstip ontbinding huwelijksgoederengemeenschap „ Aanpassen huwelijkse voorwaarden

Docent mr. J. Zwagemaker > Zelfstandig gevestigd fiscalist > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag > Hoofdredacteur van www.BelastingBelangen.nl

76


schenk- en erfbelasting en estate planning

‚ nieuw

Inleiding Erfrecht In het kader van optimale advisering is het voor u als adviseur van belang om een goede basiskennis te hebben op het gebied van erfrecht. Dit is onder meer van belang voor u om, als adviseur, bepaalde situaties te kunnen beoordelen. Hoe is één en ander geregeld wanneer er geen testament is opgesteld? De stof wordt behandeld aan de hand van boek 4 Burgerlijk Wetboek.

 di 6 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

Cursusdoel

 

„ U bent beter in staat om mee te denken met uw klant en de notaris op het

gebied van erfrecht

Onderwerpen „ Erfopvolging bij overlijden

3 fiscale punten 2 algemene punten

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ Wettelijke verdeling „ Wettelijke rechten „ Legitieme portie „ Legaten „ Testamentaire lasten „ Bewind

Deze cursus is het eerste onderdeel binnen het vijfluik op het gebied van Estate planning.

„ Executele „ Aanvaarding en verwerping van erfenissen „ Vereffening en verdeling van een nalatenschap

Tijdens deze cursus is er gelegenheid voor het stellen van uw praktijkvragen.

Docent mr. J.F.H. van den Belt > Studeerde Nederlands, fiscaal en notarieel recht > Werkzaam bij de Rabobank Groep > Rechter-plaatsvervanger > Voorheen werkzaam als kandidaat-notaris en belastingadviseur

77


schenk- en erfbelasting en estate planning

‚ nieuw

Inleiding Huwelijksvermogensrecht Het huwelijksvermogensrecht is in beweging. De wettelijke regeling van de gemeenschap van goederen is fundamenteel gewijzigd. Over huwelijkse voorwaarden wordt veelvuldig geprocedeerd. Dit kan van grote invloed zijn op de financiële positie van de ondernemer wanneer het huwelijk strandt, maar ook wanneer de onderneming in zwaar weer terecht komt. Welke aanspraken heeft de echtgenoot op het ondernemings- en privévermogen? Of op de (aanmerkelijk belang) aandelen? Is de echtgenoot aansprakelijk tegenover de bank? Is er ruimte om daarover met de bank te onderhandelen? Wat is het verschil tussen echtelijke toestemming en hoofdelijke aansprakelijkheid? Is een ongewenste aansprakelijkheid met huwelijkse voorwaarden te repareren? De mkb-ondernemer is zich niet altijd bewust van de wisselwerking tussen zakelijk en privé, juist voor wat betreft financiële risico’s. De juiste keuzes in het huwelijksvermogensrecht kunnen essentieel zijn voor de continuïteit van een onderneming.

Cursusdoel „ U krijgt inzicht in de effecten van de gemeenschap van goederen en van

huwelijkse voorwaarden op de financiële positie van de mkb-ondernemer en zijn onderneming. U onderkent de risico’s en kent de mogelijkheden tot herstel en bijsturing

Onderwerpen „ De wettelijke gemeenschap van goederen „ Soorten huwelijkse voorwaarden „ De toestemming van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek „ Borgstelling en hoofdelijke aansprakelijkheid „ Huwelijkse voorwaarden en bv „ Huwelijkse voorwaarden en vof

Docent mr. E.R. Helder > Docent privaatrecht > Praktijkervaring op alle notariële rechtsgebieden

78

 ma 12 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50  

2 fiscale punten 3 algemene punten

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

Deze cursus is het tweede onderdeel binnen het vijfluik op het gebied van Estate planning.


schenk- en erfbelasting en estate planning

‚ nieuw

Inleiding Successierecht Kennis van de (gemoderniseerde) successiewetgeving is een onmisbaar onderdeel bij het opstellen van een estate plan. In deze cursus komen alle successierechtelijke basisbeginselen aan de orde. Denk aan de invloed van het huwelijksgoederenregime op de heffing van erfbelasting of aan het optimaal gebruikmaken van vrijstellingen. Het herkennen van gebeurtenissen na het overlijden die, ook al vinden zij plaats op een later tijdstip, toch van groot belang kunnen zijn voor de heffing van erfbelasting. Heeft de verdeling van de nalatenschap invloed op de verkrijging? Uiteraard komen in deze cursus ook uitgebreid de beruchte successierechtelijke fictiebepalingen aan de orde, in het bijzonder artikel 10 SW. Hoe kan ‘genot’ voorkomen worden? Ook worden vele ‘tips en tricks’ behandeld om de erfbelasting zo laag mogelijk te houden.

 ma 26 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 195 Niet-leden € 245    Uitgave Schenk- en

Cursusdoel

erfbelasting

„ U bent beter bekend met de theorie en praktijk van de successie-

wetgeving met het oog op de advisering in estate planning

Onderwerpen „ Alle foefjes met renteclausules in testamenten „ Waar woon ik successierechtelijk?

Deze cursus is het derde onderdeel binnen het vijfluik op het gebied van estate planning.

„ Wijzigen van huwelijksevoorwaarden „ De papieren schenking „ Overdracht ouders-kinderen (artikel 10 SW) „ De direct opeisbare geldlening „ Hoeveel successierechtelijke partners zijn er? „ Hoeveel successierechtelijke soorten kinderen zijn er? „ De levensverzekering en artikel 13 SW „ Het tweetrapstestament in de successiewetgeving „ Bedrijfsopvolgingsregeling en testament „ De eigenwoningschenking en de dertigdagenclausules

Docent prof. dr. B.M.E.M. Schols > Vennoot bij ScholsBurgerhartSchols > Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen > Auteur en redacteur diverse uitgaven

79


schenk- en erfbelasting en estate planning

Casuïstiek Estate planning Uit de aangifte- en adviespraktijk komen steeds meer vragen over estate planning. In deze cursus wordt door middel van casussen direct de praktische vertaalslag gemaakt.

 di 3 juni Vianen

Cursusdoel

 16.00 – 21.00 uur

„ U raakt wegwijs in de vraagstukken van inkomstenbelasting, schenk- en

erfbelasting, toekomstvoorzieningen, civiel recht (huwelijksgoederen- en erfrecht) en andere rechtsgebieden op het gebied van beheer, bescherming en behoud van het vermogen

 5 fiscale punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

Onderwerpen Man-vrouw, gemeenschap van goederen, kinderen allen uit eerste huwelijk, varianten zijn: „ Minderjarige, meerderjarige en gehandicapte kinderen „ Kinderen uit vorige relatie „ Ruzie met kinderen „ Vooroverleden kind(eren) met plaatsvervulling „ Geen kinderen „ Gemeenschap van goederen, maar er is ook uitgesloten vermogen „ Huwelijkse voorwaarden „ Ouder is werknemer / IB-ondernemer (eenmanszaak) / vennoot in vof met één of meer derden „ Ouder is dga (100%) of ouder heeft als dga slechts een deel van de aandelen „ Man en vrouw wonen samen met of zonder samenlevingscontract

Docent mr. J.F.H. van den Belt > Studeerde Nederlands, fiscaal en notarieel recht > Werkzaam bij de Rabobank Groep > Rechter-plaatsvervanger > Voorheen werkzaam als kandidaat-notaris en belastingadviseur

80

 Maximaal 25

 Syllabus

Deze cursus is het vierde onderdeel binnen het vijfluik op het gebied van estate planning.


schenk- en erfbelasting en estate planning

‚ nieuw

Uw klantsituatie in financiële en/of estate planning omgezet in advies Zowel bij financiële planning als estate planning spelen boeiende vraagstukken. Daarbij wijzigen deze vraagstukken in de loop van de tijd doordat de klantsituatie wijzigt, de wetgeving aan verandering onderhevig is en de aannames die zijn gedaan (zoals inkomen, rentestanden en inflatie) anders zijn dan aangenomen. Dit betekent een dynamisch spelgebied waarbij uitglijders zo gemaakt zijn. De opzet van de cursus wijkt af van de gebruikelijke kennisoverdrachtsessies aangezien de start bepaald wordt door de casuïstiek die de deelnemers hebben ingeleverd. Dit kunnen zelf gemaakte financiële of estate planningen zijn die plenair besproken worden, danwel concrete klantcasuïstiek waarbij de uitwerking nog moet plaatsvinden. Doelstelling is om over te gaan tot gezamenlijke verdieping om samen stappen te maken in het kader van inventarisatie en advies. De casussen (of een selectie daarvan) worden vervolgens ter lering plenair besproken.

Cursusdoel „ Eigen klantsituaties na inventarisatie samen omzetten in advies

 di 17 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Deze cursus is het vijfde onderdeel binnen het vijfluik op het gebied van estate planning.

Onderwerpen „ Adviessituaties gerelateerd aan financiële en estate planning

Deelnemers kunnen tot uiterlijk 26 mei 2014 per e-mail casuïstiek indienen bij de docent via pe@rb.nl.

Docent mr. J.F.H. van den Belt > Studeerde Nederlands, fiscaal en notarieel recht > Werkzaam bij de Rabobank Groep > Rechter-plaatsvervanger > Voorheen werkzaam als kandidaat-notaris en belastingadviseur

81


schenk- en erfbelasting en estate planning

Inleiding Testament lezen in de praktijk U leert in deze cursus veel voorkomende modeltestamenten en tekstblokken te lezen en analyseren. De insteek is zowel fiscaal als civielrechtelijk. Theorie en achtergronden bij het maken van testamenten komen volop aan bod. Onder het nieuwe erfrecht zijn er veel meer mogelijkheden om creatieve en fiscaal getinte testamenten te maken. Is het verstandig om het oude testament te herroepen? Ook wordt de vraag beantwoord of kinderen onterfd kunnen worden. Hoe werkt de wettelijke verdeling en kan ik hierop nog wijzigingen aanbrengen? Is het verstandig om in ieder testament een executeur te benoemen? Wat zijn zijn bevoegdheden? Wat is een tweetrapstestament en hoe werkt het? Welke varianten op een uitsluitingsclausule zijn er? Wat betekent de vrijstelling van inbreng? De cursus ‘Verdieping Testament lezen in de praktijk’ is het vervolg op deze cursus. Daarin staat de toepassing van uw kennis centraal.

 do 15 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 3 fiscale en 2 algemene punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus

Cursusdoel „ U bent beter bekend met de theorie en praktijk van het lezen van de

meest voorkomende testamenten

Onderwerpen „ Onderscheid erfstelling/legaat/last „ Plaatsvervulling en aanwas „ Tweetrapstestament „ (Quasi-)wettelijke verdeling „ Vruchtgebruiktestament „ Keuzelegaten „ Uitsluitingsclausules „ Dertigdagenclausules „ Inbrengplicht „ Executeurs „ De ventieltechniek

Docent prof. dr. B.M.E.M. Schols > Vennoot bij ScholsBurgerhartSchols > Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen > Auteur en redacteur diverse uitgaven

82


schenk- en erfbelasting en estate planning

Verdieping Testament lezen in de praktijk In deze cursus staat de toepassing van uw kennis over moderne testamenten centraal. Denk aan de advisering over bijvoorbeeld een ouderlijke boedelverdeling-plus (obv-plus), een quasi-wettelijke verdeling, een afvullegaat of de juiste renteclausule. Wat is het ideale keuze-testament en wat is daarbij de rol van executeurs en bewindvoerders? Wat is een democratie-clausule? Niet alleen wordt aandacht besteed aan de civielrechtelijke aspecten van een uiterste wil, maar ook aan de fiscale aspecten. Welke ingrediënten zijn van belang voor een optimale benutting van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten? Is artikel 10 SW ook van toepassing op testamenten? In deze verdiepingscursus gaat u verder waar de cursus ‘Inleiding Testament lezen in de praktijk’ ophoudt.

Cursusdoel „ U bent een uitstekende gesprekspartner voor de notaris bij het opstellen

 do 22 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 3 fiscale en 2 algemene punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

van het testament voor uw klant

Onderwerpen „ Tweetrapstestamenten „ (Quasi-)wettelijke verdeling „ Vruchtgebruiktestamenten „ Keuzelegaattestamenten „ Obv-plus „ Testamentair bewind „ Afwikkeling combinatietestamenten „ Executeurs en afwikkelingsbewindvoerders „ Ik-opa-varianten, artikel 10 SW

Uiteraard is er tijdens deze cursus voldoende ruimte om uw praktijkvragen in te brengen en waar mogelijk te bespreken.

Docent prof. dr. B.M.E.M. Schols > Vennoot bij ScholsBurgerhartSchols > Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen > Auteur en redacteur diverse uitgaven

83


schenk- en erfbelasting en estate planning

‚ nieuw

Het lezen van notariële akten in het ondernemings- en familierecht Een aantal belangrijke rechtshandelingen wordt wettelijk slechts erkend als ze zijn vastgelegd in een notariële akte. Voorbeelden zijn de oprichting van een bv, de overdracht van aandelen op naam, het maken van een testament of huwelijkse voorwaarden. In enkele andere gevallen wordt soms in de praktijk een notariële akte verlangd, bijvoorbeeld door de Belastingdienst of door een pensioenverzekeraar bij een samenlevingsovereenkomst en een firmacontract. Voor een optimale begeleiding van ondernemers is het dan ook noodzakelijk dat de mkb-adviseur de mogelijkheden van notariële akten kan overzien en de inhoud van akten kan beoordelen. Bovendien kunnen in het mkb de zakelijke en privé aspecten niet los van elkaar worden gezien.

 di 10 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 3 fiscale en 2 algemene punten  RB-leden € 200  Niet-leden € 250

Cursusdoel „ U leert de voor het mkb belangrijkste notariële akten beoordelen. U kunt

 Syllabus

uw klant optimaal adviseren en u bent een waardevolle sparring partner voor de notaris

Onderwerpen „ Oprichting bv „ Holdingstructuren „ Overdracht van aandelen met en zonder garanties „ Uitgifte van aandelen „ Oprichting Stichting Administratiekantoor „ Certificering van aandelen „ Vennootschap onder firma / maatschap „ Huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden „ Samenlevingscontract „ Testamenten „ Volmachten „ Schenkingsakten

Docent mr. J.F.H. van den Belt > Studeerde Nederlands, fiscaal en notarieel recht > Werkzaam bij de Rabobank Groep > Rechter-plaatsvervanger

84

mr. E.R. Helder > Docent privaatrecht > Praktijkervaring op alle notariële rechtsgebieden


schenk- en erfbelasting en estate planning

Verdieping Financiële planning aan de hand van life events In de markt is, naast het belastingadvieswerk, een behoefte te onderkennen aan gestructureerde financiële planning. De toenemende vraag heeft onder meer te maken met de behoefte aan inzicht en overzicht in een samenleving, waarbij de overheid een terugtrekkende beweging maakt. Daarbij spelen veel onzekerheden een rol en is er behoefte aan adviseurs die een totaaladvies kunnen geven aan de klant. De cursus is gericht op inhoudsverdieping van actuele thema’s.

Cursusdoel

 wo 18 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 fiscale punten

„ U bent beter in staat om uw klanten te adviseren in het kader van hun

financiële planning

Onderwerpen

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

„ Life events:

> samenwonen / trouwen / scheiden en overlijden > overlijden en kinderen / vermogensoverdracht > verandering van baan / ontslag en arbeidsongeschiktheid > stoppen met werken / pensioneren > (ver)kopen en verbouwen van de woning > starten / groei / krimpen onderneming en verandering rechtsvorm > overname / staken / fusie Tijdens deze cursus is er gelegenheid voor het stellen van uw praktijkvragen.

Docent mr. J.F.H. van den Belt > Studeerde Nederlands, fiscaal en notarieel recht > Werkzaam bij de Rabobank Groep > Rechter-plaatsvervanger

85


schenk- en erfbelasting en estate planning

Financiële strategieën Financiële planning wordt steeds belangrijker in de mkb-adviespraktijk. In deze onzekere tijd wil uw klant weten waar hij staat en hoe zijn toekomst er uitziet. Wanneer kan hij stoppen met werken of de zaak overdragen? Systematische aandacht is nodig voor onder meer de oudedagsvoorziening van de ondernemer. Aan u de taak om uw klanten financieel bewust te maken en te overtuigen van het nemen van adequate maatregelen. Financiële planning vraagt om aanvullende kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. De opzet van de cursus is gericht op het leren maken van complete financiële planningen (inkomen, vermogen, overlijden, arbeidsongeschiktheid). U werkt een casus uit en stelt een pensioenplan op en krijgt meer te weten over de bijzondere fiscale positie van de dga. Tijdens de cursus werkt u met het financiële planningsrekenprogramma van MFAS. Dit ontvangt u als onderdeel van het cursusmateriaal. Een eigen laptop is dus noodzakelijk voor deelname aan de cursus.

Cursusdoel „ U bent in staat om uw advisering te verbreden en uw klanten beter te

begeleiden in financiële planning

Casuïstiek „ Jong stel koopt woning met lening / schenking van ouders „ Kan ik een duurdere woning betalen? „ Kan ondernemer op de leeftijd van 65 jaar stoppen? „ Dga, pensioen eigen beheer, hypotheek van bv, box 3-schuld aan bv

Docent drs. H.J. Meijer FB > Studeerde fiscale economie en fiscaal recht > Werkzaam bij de Belastingdienst als inspecteur > Vakgroepcoördinator Formeel recht > Auteur voor NTFR

86

 do 19 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 30

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


88

mr. M.B.A. van Hout


formeel belastingrecht

Inhoud „ Actualiteiten formeel belastingrecht in de praktijk 90

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

89


formeel belastingrecht

‚ nieuw

Actualiteiten formeel belastingrecht in de praktijk Wat worden de nieuwe voorwaarden en termijnen voor het opleggen van (navorderings)aanslagen, wanneer kan men schadevergoeding voor de klant claimen en wat zijn de gevolgen als men een verzoek om informatie van de Belastingdienst wil weigeren voor de klant? Formeel belastingrecht wordt binnen de belastingadviespraktijk steeds belangrijker. Het formele belastingrecht is bovendien enorm in beweging op het gebied van jurisprudentie en door invoering van recentelijke wet- en regelgeving. In de vakliteratuur wordt niet altijd aandacht besteed aan deze onderwerpen terwijl de gevolgen voor de dagelijkse praktijk enorm kunnen zijn. Tijdens deze cursus komt aan bod welke actuele ontwikkelingen op het gebied van formeel belastingrecht voor uw praktijk relevant zijn en hoe u deze kunt toepassen.

Cursusdoel „ Uw kennis op het gebied van formeel belastingrecht actualiseren waar-

door u deze beter kunt toepassen in de praktijk

Onderwerpen „ Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten „ Nieuwe voorwaarden en termijnen onder de Wet vereenvoudiging for-

meel verkeer belastingdienst „ Nieuwe regels omtrent bezwaar- en beroepsprocedures „ Informatie verstrekken aan de Belastingdienst ( jurisprudentie) Uiteraard is er tijdens de cursus voldoende ruimte en gelegenheid om uw vragen voor te leggen en te bespreken.

Docent mr. M.B.A. van Hout > Docent formeel belastingrecht en methodologie > Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Hertogenbosch > Auteur diverse vakbladen en boeken

90

 ma 16 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 fiscale punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

 Syllabus


92

Mr. drs. S.A.W.J. Strik


algemeen

Inhoud „ Ondernemingsplan en financieringsaanvraag stap voor stap 94 „ Effectief samenstellen van de jaarrekening mkb 95 „ Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen 96 „ Actualiteiten externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen

97 „ Meer rendement uit de bespreking van de jaarrekening 98 „ Strategisch meedenken met uw klant 99

onze nieuwe cursussen herkent u aan het zwarte pijltje („)

93


algemeen

Ondernemingsplan en financieringsaanvraag stap voor stap Wat zijn de voorwaarden voor een goed, gedegen en realistisch ondernemingsplan? In een ondernemingsplan worden alle plannen op een rij gezet. Is het ondernemingsplan van voldoende niveau om aan een financieringsinstelling voor te leggen? Is er voldoende aandacht besteed aan de risico’s en verplichtingen? Voor een adviseur is het belangrijk om met startende en groeiende mkb’ers mee te denken over de onderneming en een financieel plan en fiscale consequenties te schetsen.

 do 12 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

 5 algemene punten

Cursusdoel „ U bent in staat om uw klant succesvol te begeleiden bij zijn onderne-

 RB-leden € 170  Niet-leden € 220

mingsplan, met of zonder financieringsaanvraag  Syllabus

Onderwerpen „ Praktijktips bij de opbouw van het plan „ De belangrijkste onderwerpen in het ondernemingsplan „ Marketing- versus financieel plan en uitwerking van veronderstellingen „ Verband tussen de onderwerpen in het plan en tips „ Succesvolle financieringsaanvraag: de spelregels en aandachtspunten

Tijdens de cursus is er voldoende ruimte om uw vragen over dit onderwerp te stellen.

Docent E.J. Siebers RA > Studeerde accountancy > Werkzaam bij NovigoAccountantsadviseurs > Specialisatie: kwaliteitsbeheersing bij mkb-kantoren

94


algemeen

Effectief samenstellen van de jaarrekening mkb Met welke maatregelen krijgt u te maken als u een jaarrekening samenstelt? Hoe zorgt u dat uw samenstelopdracht accountantsproof is? Welke stukken neemt u op in het dossier? Hoe zorgt u voor een efficiënte uitvoering? De antwoorden op deze en andere vragen krijgt u in deze cursus. Daarnaast komen de beroepsvoorschriften, kwaliteitseisen en regelgeving van NBA, COS 4410 en VGC aan bod. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het proces van het samenstellen van de jaarrekening, veel voorkomende problemen en oplossingen hiervoor.

 wo 7 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 algemene punten

Cursusdoel „ U bent volledig op de hoogte van de beroepseisen en -regels waarmee

de accountant bij een samenstelopdracht te maken krijgt

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Onderwerpen „ Opdrachtaanvaarding en / of continuering, de accountant kan en mag niet

zonder meer aan de slag bij de opdrachtgever „ Planning van de werkzaamheden; eerst nadenken dan pas uitvoeren „ Doel en waarde van een samenstelopdracht „ Uitgangspunten bij een samenstelopdracht „ Dossiervorming en voorschriften „ Werkzaamheden en rapportering

Naast deze cursus kunt u de cursussen ‘Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen’ en ‘Actualiteiten Externe verslaggeving’ volgen. 

Docent drs. M. van den Bosch RA > Studeerde accountancy > Werkzaam bij NovigoAccountantsadviseurs > Docent en praktijkscriptiebegeleider voor de RA-opleiding

95


algemeen

‚ nieuw

Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen Voldoen de jaarrekeningen van uw kantoor niet altijd aan alle vereisten? Hebben uw medewerkers soms nét te weinig kennis van externe verslaggeving om een goede jaarrekening te kunnen opstellen? In deze inleidende cursus wordt een duidelijk en compleet overzicht gegeven van de op dit moment geldende verslaggevingsvereisten voor kleine ondernemingen. Voor de meest voorkomende posten van de jaarrekening worden verschillende grondslagen behandeld en aangegeven in welke situatie deze passend zijn. Speciale aandacht wordt besteed aan de minimaal vereiste toelichtingen bij deze posten. Ook wordt de inhoud van de overige gegevens en publicatiestukken behandeld.

 wo 21 mei Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 5 algemene punten  RB-leden € 170  Niet-leden € 220

Cursusdoelen „ U bent op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsproblemen en

 Syllabus

weet hoe u deze aanpakt „ U zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige jaarrekening

Onderwerpen „ Verslaggevingsvoorschriften bij het samenstellen van een jaarrekening „ Modellenbesluit „ Waarderingsgrondslagen en toelichtingen voor de meest voorkomende

posten „ Verschillen tussen niet-rechtspersonen en bv’s „ Overige gegevens „ Vereisten publicatiestukken „ Attentiepunten en praktische tips en het gebruik van de rapportgenerator

Docent drs. M. van den Bosch RA > Studeerde accountancy > Werkzaam bij NovigoAccountantsadviseurs > Docent en praktijkscriptiebegeleider voor de RA-opleiding

96

Naast deze cursus kunt u de cursussen ‘Effectief samenstellen van de jaar-rekening mkb’ en ‘Actualiteiten externe verslaggeving voor kleine mkbondernemingen’ volgen.


algemeen

‚ nieuw

Actualiteiten externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen Externe verslaggeving verandert voortdurend, ook voor kleine ondernemingen. In deze cursus worden de actualiteiten inzake externe verslaggeving behandeld die voortkomen uit veranderingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast wordt de externe verslaggeving voor een aantal posten van de jaarrekening verder uitgediept met behulp van casusposities en voorbeelden. Deze cursus is een verdiepingscursus naast de cursus Inleiding externe verslaggeving.

Cursusdoelen

 do 5 juni Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

  5 algemene punten

„ U bent op de hoogte van recente veranderingen in externe verslaggeving

voortvloeiend uit de wet- en regelgeving „ U bent in staat minder vaak voorkomende situaties op adequate wijze in de jaarrekening te verwerken

 RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

Onderwerpen „ Actuele ontwikkelingen in externe verslaggeving voor kleine

ondernemingen „ Flex-bv en invloed op de jaarverslaggeving „ Financiële instrumenten en verwerking en toelichting in jaarrekening (waaronder swaps) „ Herstel van fundamentele fouten „ Verwerking van wijzigingen in grondslagen „ Actuele waarde begrippen „ Gevolgen van continuïteitsonzekerheid voor de jaarrekening

Naast deze cursus kunt u de cursussen ‘Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb- ondernemingen’ en ‘Effectief samenstellen van de jaarrekening mkb’ volgen.

Tijdens deze cursus is er gelegenheid voor het stellen van uw praktijkvragen.

Docent drs. M. van den Bosch RA > Studeerde accountancy > Werkzaam bij NovigoAccountantsadviseurs > Docent en praktijkscriptiebegeleider voor de RA-opleiding

97


algemeen

Meer rendement uit de bespreking van de jaarrekening Hoe kunt u nog meer advieskansen signaleren vanuit de bespreking van de jaarrekening? Hoe communiceert u daarover? Het is voor u belangrijk te weten wat de inhoud is van een voor beide partijen goed gesprek. Hoe bereidt u een dergelijk gesprek voor? Doordat het standaardwerk van menig accountant meer en meer geautomatiseerd wordt, ontstaat er meer tijd voor advisering. Een mooie kans om uw werkzaamheden en besprekingen naar een hoger niveau te tillen. In deze cursus krijgt u inzicht in hoe u, aan de hand van de jaarrekening, een goede bespreking voorbereidt en de advieskansen hier uit kunt halen. U verkrijgt inzicht in uw klant én uzelf. Hierdoor wordt het makkelijker om een goede bespreking te voeren en de relevante punten naar voren te brengen. Het onderhouden van klantcontact wordt op deze wijze leuker!

 di 17 juni Vianen

 14.00 – 21.00 uur

 Maximaal 35

 7,5 algemene punten  RB-leden € 270  Niet-leden € 320

 Syllabus

Cursusdoel „ U leert op gestructureerde wijze een bespreking voor te bereiden, te

voeren en op te volgen

Onderwerpen „ Welke relevante bespreekpunten wilt u uit de cijfers gedestilleerd hebben? „ Hoe kunnen deze punten met de klant besproken worden? „ Verschillende types klanten en hun drijfveren (do’s en don’ts bij bepaald

type mensen)

Docent M. Pool RA > Afgestuurd als registeraccountant > Oprichter van NovigoAccountantsadviseurs > Ruime werkervaring in de openbare mkb-accountantspraktijk

98


algemeen

Strategisch meedenken met uw klant In de dagelijkse praktijk bent u druk bezig om ervoor te zorgen dat uw mkbklant alle administratieve en fiscale verplichtingen kan nakomen. Echter, de klant vraagt meer en meer betrokkenheid van u als adviseur. Van u wordt verwacht dat u actief meedenkt met uw klant over zijn bedrijf en welke financiële en fiscale consequenties bepaalde keuzes tot gevolg hebben. Het uitzetten van een gedegen strategie en het actief meedenken ten behoeve van uw klant vergt een adequate voorbereiding van u als adviseur. Deze cursus staat geheel in het teken van een stappenplan en praktijktips. Hoe kunt u in beperkte tijd een volwaardig gesprekspartner zijn voor uw klant?

Cursusdoel „ U weet wat de klant van u verwacht op het gebied van strategisch mee-

 wo 2 april Vianen

 16.00 – 21.00 uur

 Maximaal 50

  5 algemene punten  RB-leden € 170 Niet-leden € 220    Syllabus

denken en leert hoe u daar op een grondige, vakkundige maar vooral natuurlijke wijze aan kunt voldoen mét als doel: extra advieswerk

Onderwerpen „ Wat verwacht de klant? Kunt u daaraan voldoen? Hoe komt u daar achter? „ Welke basisvaardigheden zijn nodig om strategisch mee te denken? „ Hoe voert en begeleidt u een strategisch gesprek? „ Hoe zorgt en krijgt u hieruit extra advieswerk? „ Hoe houdt u de klant 100% tevreden?

Docent drs. M. Moling AA RA MB FB > Studeerde bedrijfs-, fiscale economie en accountancy > Eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs > Bestuurslid van ledengroep Openbaar Accountants (NBA)

99


Beroepsvaardigheidsprogramma

‘U leert professioneel op te treden voor en naar uw klant’

U bent allround fiscalist. Kennis genoeg, maar kunt u deze ook optimaal inzetten? Een lastige kwestie effectief afhandelen met de Belastingdienst? Bij de rechtbank een zaak winnen voor uw klant? Overtuigend adviseren? Daarvoor is meer nodig dan kennis alleen. Uw advies kan namelijk inhoudelijk nóg zo goed zijn, het valt niet in vruchtbare bodem als uw klant het niet helemaal begrijpt of er niet achter staat. Het Beroepsvaardigheidsprogramma biedt u de gereedschappen om professioneel op te treden voor en naar uw klant. Zo werkt u aan uw adviesvaardigen: luisteren, doorvragen, constructief omgaan met weerstand, valkuilen en conflicten, structureren van het gesprek, afstemmen van uw reactie en overtuigend presenteren. Daarnaast krijgt u tips voor het schrijven van effectieve teksten. U leert hoe u de tekst zo toegankelijk mogelijk formuleert, zodat de inhoud van uw advies optimaal tot zijn recht komt. Tot slot komen de beroepsregels en beroepsuitoefening aan bod zodat u uw werkzaamheden uitvoert volgens de eisen van de overheid en de voorschriften van het RB.

Studieprogramma „ Beroepsregels en beroepsuitoefening „ Procesvoering „ Toegepast belastingrecht „ Communicatieve vaardigheden „ Schriftelijke taalvaardigheid

Opleidingsdoel „ Uw schriftelijke vaardigheden en gespreksvaardigheden worden op kwalitatief hoog niveau gebracht „ U doorloopt het voeren van gerechtelijke procedures bij de belastingrechter (rechtbank, gerechtshof en de Hoge

Raad) op professionele wijze „ U voert uw werkzaamheden uit volgens de eisen van beroepsregels en beroepsuitoefening die door de overheid vastgelegd zijn en door het RB voorgeschreven worden

100


Vooropleiding Om toegelaten te kunnen worden tot het Beroepsvaardigheidsprogramma is één van de onderstaande vooropleidingen vereist. „ CB-belastingadviseur „ HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur) „ Master Belastingadviseur „ Doctoraal of masterdiploma Fiscaal recht of fiscale economie De colleges worden verzorgd door deskundige en praktijkgerichte docenten. Zij zijn werkzaam in onder andere de belastingadviespraktijk, bij de Belastingdienst, verbonden aan een van de Gerechtshoven in Nederland of gespecialiseerd als trainer en coach.

Docenten drs. M.J.A.M. van Gijlswijk mr. drs. F.J.P.M. Haas mr. D.N.N. Jansen mr. J. Kastelein drs. A.E. de Leeuw mr. H.J.J. Oostdam FB drs. I.D. Schrijver

101


Kalender

Datum

Inschrijven kan via rb.nl

Onderwerp

Docent(en)

Akersloot

n di

21 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n ma

27 januari

Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies

mr. J. Zwagemaker

n di

4 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n di

11 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n ma

17 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n di

1 april

De werkkostenregeling: wat u moet weten!

R. Vink

n ma

7 april

Casuscollege Bedrijfsopvolging

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n di

13 mei

De flex-bv in de praktijk

mr. C.G. Dijkstra

n ma

19 mei

Fiscaal bewust ondernemen

mr. J. Zwagemaker

n ma

2 juni

Actualiteiten inkomstenbelasting

mr. A.J. van Lint

Dordrecht

102

n ma

20 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n di

28 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer


Datum

Onderwerp

Docent(en)

n ma

10 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n ma

24 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n ma

14 april

Casuscollege Bedrijfsopvolging

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n di

22 april

Actualiteiten btw

Van Driel Fruijtier btw-specialisten

n ma

12 mei

Fiscaal bewust ondernemen

mr. J. Zwagemaker

n ma

19 mei

De werkkostenregeling: wat u moet weten!

R. de Groot CB

n di

3 juni

Casuscollege Eigen woning

mr. dr. M.J. Hoogeveen

Eindhoven

n di

21 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n ma

3 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n ma

10 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n di

25 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n di

1 april

Actualiteiten loonheffingen

mr. M.R.M. Deden

n ma

7 april

ZZP in de praktijk: kansen en risico’s

mr. H.A. Elbert

103


Datum

Onderwerp

Docent(en)

n di

15 april

De werkkostenregeling: wat u moet weten!

R. de Groot CB

n di

13 mei

Aanvragen/verkrijgen van tewerkstellings- en kennismigrantenvergunningen in Nederland

mr. M.C. Koggel

n di

3 juni

Inleiding Emigratie naar het buitenland en remigratie naar Nederland

mr. drs. D.A. van Dorsselaer

n di

10 juni

Casuscollege Eigen woning

mr. dr. M.J. Hoogeveen

n wo

29 januari

Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies

mr. J. Zwagemaker

n wo

29 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n do

30 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n wo

12 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n do

13 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n wo

26 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n do

27 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n di

18 maart

Leergang Inkomstenbelasting winst en dga start. Vervolgdagen di 25 maart, di 1, di 15 en di 22 april

mr. A.J. van Lint

n wo

2 april

Fiscale gevolgen van echtscheiding

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

2 april

Strategisch meedenken met uw klant

drs. M. Moling AA RA MB FB

n do

3 april

Btw-aangifte: praktisch benaderd

mr. C.W. van Vilsteren

n do

3 april

Keuzes in toekomstvoorzieningen

mr. P.A. ter Beest MPLA

n ma

7 april

Pensioen in eigen beheer/lijfrentesparen en AOV start. Vervolgdag ma 14 april

H.C.P. Schilder MFP CFP FFP

n di

8 april

Actualiteiten loonheffingen

mr. M.R.M. Deden

n do

10 april

Actualiteiten vennootschapsbelasting

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

16 april

De bijzondere fiscale positie van de dga

mr. J. Zwagemaker

n wo

16 april

Hybride structuren

mr. S.F.J.J. Schenk FB & mr. P.L.F. Seegers

n wo

16 april

Btw en horeca

mr. C.W. van Vilsteren

n do

17 april

Fiscale training Personenvennootschappen (vof, maatschap en cv)

mr. drs. O. Clous FB & mr. drs. M.E.H. Opgenoort

n do

17 april

Btw en onderwijs

mr. M.C. van den Oetelaar & mr. F.L.J. Vervaet

Vianen

104


Datum

Onderwerp

Docent(en)

n di

22 april

Casuscollege Bedrijfsopvolging

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

23 aprli

ZZP in de praktijk: kansen en risico’s

mr. H.A. Elbert

n di

6 mei

Leergang Omzetbelasting start. Vervolgdagen di 13, di 20 en di 27 mei

mr. M.C. van den Oetelaar

n di

6 mei

Inleiding Erfrecht

mr. J.F.H. van den Belt

n wo

7 mei

Commercieel vastgoed en IB en Vpb

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

7 mei

Effectief samenstellen van de jaarrekening mkb

drs. M. van den Bosch RA

n do

8 mei

Actualiteiten btw

Van Driel Fruijtier btw-specialisten

n ma

12 mei

Inleiding Huwelijksvermogensrecht

mr. E.R. Helder

n wo

14 mei

Fiscale training Actueel adviseren van ondernemers en dga’s

mr. drs. O. Clous FB

n wo

14 mei

Btw-audit van uw boekhouding en factuurvereisten

mr. C.W. van Vilsteren

n do

15 mei

Liquidatie en doorstart van de onderneming

mr. J.A. Dullaart

n do

15 mei

Inleiding Testament lezen in de praktijk

prof. dr. B.M.E.M. Schols

n di

20 mei

De beperkte belastingplicht van stichtingen en verenigingen in de Vpb

mr. J.P.A. Buitenhek

n wo

21 mei

Commercieel vastgoed en WOZ

mr. H.A. Elbert

n wo

21 mei

Inleiding Externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen

drs. M. van den Bosch RA

n wo

21 mei

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen

mr. J.P.M. van Zijl

n do

22 mei

Bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting

mr. drs. D.A. van Dorsselaer

n do

22 mei

Proactief belastingadvies

drs. H.J. Meijer FB

n do

22 mei

Verdieping Testament lezen in de praktijk

prof. dr. B.M.E.M. Schols

n ma

26 mei

De werkkostenregeling: wat u moet weten!

R. de Groot CB

n ma

26 mei

Inleiding Successierecht

prof. dr. B.M.E.M. Schols

n ma

26 mei

De flex-bv in de praktijk

mr. C.G. Dijkstra

n wo

28 mei

Fiscaal bewust ondernemen

mr. J. Zwagemaker

n wo

28 mei

Masterclass Fusies en reorganisaties voor mkb-plus

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

28 mei

Commercieel vastgoed en btw

mr. C.W. van Vilsteren

105


Datum

106

Onderwerp

Docent(en)

n ma

2 juni

Fiscale winstbepaling: laat uw advieskosten zich terugverdienen!

mr. J.P.A. Buitenhek

n di

3 juni

Masterclass Financieren en Vpb voor mkb-plus

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n di

3 juni

Casuïstiek Estate planning

mr. J.F.H. van den Belt

n wo

4 juni

Boxhoppen met de rechtsvorm van de zaak

mr. J. Zwagemaker

n do

5 juni

Fiscale training Rechtsvormkeuze (vof, maatschap en cv)

mr. drs. O. Clous FB & mr. drs. M.E.H. Opgenoort FB

n do

5 juni

Actualiteiten externe verslaggeving voor kleine mkb-ondernemingen

drs. M. van den Bosch RA

n do

5 juni

Btw, paarden en landbouw

mr. C.W. van Vilsteren

n di

10 juni

Verdieping Fiscale gevolgen van het vernieuwde huwelijksvermogensrecht

mr. J. Zwagemaker

n di

10 juni

Inleiding Emigratie naar het buitenland en remigratie naar Nederland

mr. drs. D.A. van Dorsselaer

n di

10 juni

Het lezen en beoordelen van notariële akten in het ondernemingsrecht en familierecht

mr. J.F.H. van den Belt & mr. E.R. Helder

n wo

4 juni

Praktische aspecten doorschuiven in de IB

mr. drs. S.A.W.J. Strik

n wo

11 juni

Toeslagen

mr. H.A. Elbert

n do

12 juni

Ondernemingsplan en financieringsaanvraag stap voor stap

E.J. Siebers RA

n do

12 juni

Actualiteiten inkomstenbelasting

mr. A.J. van Lint

n ma

16 juni

Btw en (para)medici

mr. M.C. van den Oetelaar & mr. F.L.J. Vervaet

n ma

16 juni

Casuscollege Auto

mr. H.A. Elbert

n ma

16 juni

Actualiteiten formeel belastingrecht in de praktijk

mr. M.B.A. van Hout

n di

17 juni

Casuscollege Eigen woning

mr. dr. M.J. Hoogeveen

n di

17 juni

Meer rendement uit de bespreking van de jaarrekening

M. Pool RA

n di

17 juni

Uw klantsituatie in financiële planning en/of estate planning omgezet in advies

mr. J.F.H. van den Belt

n wo

18 juni

Praktische aspecten van belastingverdragen (mkb-gericht)

mr. M.C. de Graaf

n wo

18 juni

Verdieping Emigratie naar het buitenland en remigratie naar Nederland

mr. drs. D.A. van Dorsselaer

n wo

18 juni

Verdieping Financiële planning aan de hand van life events

mr. J.F.H. van den Belt

n do

19 juni

Afwaarderingsperikelen van (onzakelijke) leningen in IB/Vpb en Vpb-renteaftrekbeperkingen

mr. R.J. Verbrugge


Datum

Onderwerp

Docent(en)

n do

19 juni

Werkkostenregeling gericht op de administratieve verwerking

R.W. van Marrum

n do

19 juni

FinanciĂŤle strategieĂŤn

drs. H.J. Meijer FB

n ma

20 januari

Aangifte vennootschapsbelasting: basis voor advies

mr. J. Zwagemaker

n ma

27 januari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n ma

3 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n ma

17 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de particulier

mr. drs. O. Clous FB

n di

18 februari

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor de ondernemer

mr. drs. A.J. Meijer

n di

8 april

Actualiteiten btw

Van Driel Fruijtier btw-specialisten

n ma

14 april

ZZP in de praktijk: kansen en risico’s

mr. H.A. Elbert

n di

22 april

De werkkostenregeling: wat u moet weten!

R. Vink

n ma

12 mei

Werkkostenregeling gericht op de administratieve verwerking

R.W. van Marrum

n ma

19 mei

Aanvragen/verkrijgen van tewerkstellings- en kennismigrantenvergunningen in Nederland

mr. M.C. Koggel

n di

27 mei

Bedrijfsopvolgingsregelingen in de IB en schenk- en erfbelasting

mr. drs. D.A. van Dorsselaer

n ma

2 juni

Casuscollege Auto

mr. H.A. Elbert

n di

10 juni

Actualiteiten inkomstenbelasting

mr. A.J. van Lint

Zwolle

107


Docenten

‘Deskundig en praktijk­ gericht met ruime doceerervaring’

mr. P.A. ter Beest MPLA Peter ter Beest is Master of Arts in Pensions and Life Assurance en is tevens afgestudeerd in notarieel recht en voormalig kandidaat-notaris. Hij is eigenaar / directeur van PensioenPodium (een onafhankelijk pensioenmedium). Hij is tevens verbonden aan Akkermans & Partners als associate partner.

mr. J.P.A. Buitenhek Hans Buitenhek studeerde Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden. Hij is werkzaam als belastingadviseur bij Deloitte Belastingadviseurs BV (algemene adviespraktijk). Hij is vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht en heeft diverse annotaties bij uitspraken op het gebied van de inkomsten- en vennootschapsbelasting geschreven. Daarnaast treedt hij op bij cursussen en seminars.

mr. J.F.H. van den Belt Johan van den Belt studeerde Nederlands recht, fiscaal recht en notarieel recht en was als kandidaat-notaris en als belastingadviseur werkzaam. Sinds 1998 werkt hij bij de Rabobank Groep. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger.

drs. M. van den Bosch RA Martine van den Bosch heeft accountancy gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte jaren binnen de mkb-accountancypraktijk. Sinds 2010 is zij werkzaam als adviseur voor accountants bij NovigoAccountantsadviseurs. Zij houdt zich bezig met advisering van mkb-kantoren op het gebied van kwaliteitsvraagstukken en is ervaren docent en praktijkscriptiebegeleider voor de RA-opleiding.

108

mr. drs. Onno Clous FB Onno Clous heeft belastingrecht en recht en economie gestudeerd in Utrecht. Na zijn studie werkte hij onder andere op de bureaus vaktechniek van Alfa Accountants en Adviseurs en het Register Belastingadviseurs. Hij is zelfstandig gevestigd als fiscaal-juridisch adviseur, trainer en auteur. Onder de naam QuickFisc ontwikkelt hij fiscale adviesproducten en ‘better models’ voor mkb-adviseurs.

mr. M.R.M. Deden Maurice Deden is partner/belastingadviseur bij Courdid en gespecialiseerd in loonheffingen. Hij heeft ruim 17 jaar werkervaring bij diverse grote belastingadvieskantoren als (inter)nationale loonbelastingspecialist.


Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van loonheffingen en publiceert in vakbladen. Hij is tevens auteur van het boek ’Employee benefits en de werkkostenregeling’.

mr. C.G. Dijkstra Chris Dijkstra studeerde fiscaal recht. Hij is werkzaam in de belastingadviespraktijk thans als vennoot van Visser & Visser Belastingadviseurs BV. Tevens is hij docent belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

mr. drs. D.A. van Dorsselaer Dirk van Dorsselaer heeft fiscaal recht en fiscale economie gestudeerd. Hij werkt bij Deloitte in de Private Client Services-praktijk en is gespecialiseerd op het gebied van grensoverschrijdende fiscale advisering en estate planning. Hij maakt tevens onderdeel uit van de Nederbelgendesk van Deloitte.

mr. G.B. van Driel FB Machiel van Driel is partner en btw-specialist bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Naast advisering en procesvoering doceert hij voor de BTW-academie.

mr. J.A. Dullaart John Dullaart studeerde Nederlands en Fiscaal Recht. Hij werkte als docent en belastingadviseur en is sinds 1989 advocaat in Den Haag bij WTS advocaten. Hij fungeert vaak als curator. Hij is docent bij onder andere CPO, Academie voor de rechtspraktijk en het RB en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.

mr. H.A. Elbert Heleen Elbert heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg. Zij is oud-belastinginspecteur en werkzaam als belastingadviseur. Sinds 2010 is zij zelfstandig ondernemer onder de naam ELBERT Fiscaal. Daarnaast is zij als auteur verbonden aan onder meer NTFR, NDFR en Belastingzaken. Zij is tevens auteur van diverse boeken.

mr. A.F. Fruijtier FB Ad Fruijtier is partner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Sinds 1991 is hij werkzaam als (inter)nationaal btw-adviseur. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker voor diverse (inter)nationale organisaties en instellingen.

109


mr. M.C. de Graaf Martin de Graaf studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij heeft gewerkt bij de Belastingdienst/ Grote ondernemingen. Momenteel is hij werkzaam voor het ministerie van Financiën, waar hij zich bezig houdt met internationaal belastingrecht en directe belastingen. Daarnaast werkt hij als auteur voor Vakstudie-Nieuws. Tevens is hij werkzaam voor de Vrije Universiteit Amsterdam.

mr. M.C. Koggel Marlies Koggel is als immigratiespecialist verbonden aan Courdid. Zij heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is 11 jaar werkzaam geweest bij Andersen/Deloitte als immigratiespecialist. Zij heeft diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen.

mr. A.J. van Lint R. de Groot CB René de Groot is ruim 39 jaar als loonbelastingspecialist werkzaam, waarvan 24 jaar bij Ernst & Young en daarna tot heden ruim 15 jaar bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs als senior adviseur en specialist op het gebied van loonheffingen en arbeidszaken. Daarnaast verzorgt hij regelmatig lezingen en cursussen.

mr. E.R. Helder Robert Helder is als universitair docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Eerder heeft hij praktijkervaring opgedaan op alle notariële rechtsgebieden.

mr. dr. M.J. Hoogeveen Mascha Hoogeveen heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg waar zij ook is gepromoveerd. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst en sinds 1996 doceert zij aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Zij verzorgt regelmatig cursussen over fiscale aspecten van de eigen woning, echtscheiding en fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Arend Jan van Lint is werkzaam als zelfstandig fiscaal auteur en docent. Voorheenwas hij werkzaam bij de Belastingdienst, PwC en Nexia Nederland (voor beidebelastingadviesorganisaties als directeur van het Vaktechnisch Bureau).

R.W. van Marrum Roelof van Marrum is eigenaar van het adviesbureau Operius en adviseert mkb-werkgevers over werk- en arbeid gerelateerde zaken. Daarnaast is hij als docent aangesloten bij diverse payrollopleidingen en geeft lezingen en workshops over alles wat direct of indirect met het hebben van personeel te maken heeft.

mr. drs. A.J. Meijer Alex Meijer studeerde fiscale economie en fiscaal recht. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als inspecteur. Daarnaast is hij vakgroepcoördinator Formeel Recht, doceert hij voor RB en NOAB en is als auteur verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR).

drs. H.J. Meijer FB mr. M.B.A. van Hout Diana van Hout is thans docent formeel belastingrecht en methodologie van het belastingrecht bij het Fiscaal Instituut aan de Tilburg University. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Daarvoor heeft zij jarenlang in de fiscale advocatuur en mkb-praktijk gewerkt. Verder is zij auteur van diverse vaktijdschriften en boeken.

110

Henry Meijer studeerde fiscale economie en was als docent en onderzoeker verbonden aan de vakgroep Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens werkte hij in de belastingadviespraktijk. In 1994 richtte hij Meijer Fiscale Adviessystemen BV (MFAS) op.


drs. M. Moling AA RA MB FB Marco Moling studeerde bedrijfseconomie, fiscale economie en accountancy. Hij is eigenaar van Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs. Hij heeft veel ervaring met strategische advisering voor mkb-bedrijven. Bovendien is hij bestuurslid van de ledengroep Openbaar Accountants bij de NBA.

mr. M.C. van den Oetelaar Marja van den Oetelaar is als partner verbonden aan Het BTW Advies Kantoor te Naarden. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan en doceert onder meer voor het RB, de SDU, de NBA en Kluwer Opleidingen.

mr. S.F.J.J. Schenk FB Sylvester Schenk studeerde fiscaal en Nederlands recht. Hij is werkzaam bij Flynth als directeur fiscale zaken. Daarnaast is hij voorzitter van het RB. Zijn voornaamste belangstelling gaat uit naar de fiscale positie van het mkb en de agrarische sector. Op deze gebieden publiceert en doceert hij met enige regelmaat.

H.C.P. Schilder MFP CFP FFP Henk Schilder is werkzaam als zelfstandig Financieel Planner bij Separaad Financiële Planning, AOV en Pensioen­ advies. Transparantie, eenvoud en praktische uitleg zijn de basisbeginselen van waaruit gewerkt wordt vanuit de visie van de Financiële Planning in de praktijk.

mr. drs. M.E.H. Opgenoort FB Michiel Opgenoort heeft fiscaal recht en fiscale economie gestudeerd in Tilburg. Hij is als zelfstandig belasting­ adviseur en als docent werkzaam bij FiscVision. Daarnaast is hij als auteur verbonden aan het blad Belasting Magazine. Zijn specialisatie is onder andere het adviseren over bedrijfsopvolging en herstructureringen.

mr. P.L.F. Seegers Pieter Seegers studeerde fiscaal recht. Hij is als inspecteur werkzaam bij de Belastingdienst. Ook is hij voorzitter van het Platform Land- en tuinbouw. Hij publiceert regelmatig fiscale artikelen en boeken.

prof. dr. B.M.E.M. Schols M. Pool RA Matthijs Pool is in 1996 afgestudeerd als registeraccountant (RA) in Groningen. Daarna was hij ruim tien jaar werkzaam in de openbare mkb-accountantspraktijk. In 2008 heeft hij NovigoAccountantsadviseurs opgericht, een bureau dat zich richt op de kwaliteitsverbetering van mkb-accountantskantoren.

mr. C.F.C. Resseler Frank Resseler is partner bij Van Driel Fruijtier btw-specialisten. Daarvoor heeft hij bij verschillende advieskantoren gewerkt. Hij schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen en treedt veelvuldig op als spreker bij fiscale bijeenkomsten.

Bernard Schols is oud-notaris en als vennoot verbonden aan ScholsBurgerhartSchols. Daarnaast is hij als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij auteur en redacteur van diverse uitgaven.

E.J. Siebers RA Erwin Siebers heeft accountancy gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij heeft jaren gewerkt in de mkb accountancypraktijk. Sinds 2008 is hij werkzaam als adviseur voor accountants bij NovigoAccountantsadviseurs. Hij geeft invulling aan kwaliteitsbeheersing bij mkb-kantoren, coacht controleteams en treedt op als extern accountant.

111


mr. drs. S.A.W.J. Strik Simon Strik heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft drie jaar gewerkt als adjunct-inspecteur bij de Belastingdienst. Sinds 1988 is hij werkzaam als Hoofd Bureau Vaktechniek bij EY Belastingadviseurs. Hij is redacteur van het onderdeel vennootschapsbelasting van de Cursus Belastingrecht en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

mr. R.J. Verbrugge Rob Verbrugge heeft na zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit Maastricht als (senior) tax manager gewerkt bij PricewaterhouseCoopers en Andersen/Deloitte. Momenteel is hij partner bij Wolfsbergen & Osnabrug Belastingadviseurs Accountants. Zijn werkzaamheden bestaan uit fiscale advisering van nationaal en internationaal opererende ondernemingen over vpb en dividendbelasting. Daarnaast doceert hij voor diverse opleidingen.

mr. F.L.J. Vervaet Fred Vervaet is partner in Het BTW Advies Kantoor te Naarden. Daarnaast is hij werkzaam bij LyondellBasell. Hij heeft diverse artikelen gepubliceerd en is medeauteur van verschillende boeken.

mr. C.W. van Vilsteren Carola van Vilsteren heeft fiscaal recht gestudeerd en is directeur van Van Vilsteren btw advies te Heelsum. Zij houdt zich bezig met de advisering aan overheidsinstellingen en bedrijven op het gebied van btw. Naast haar advieswerk verzorgt zij btw-cursussen en publiceert regelmatig artikelen in diversen vakbladen.

R. Vink Rien Vink is ruim drieĂŤndertig jaar werkzaam op het gebied van loonheffingen. Hij heeft gewerkt bij GAK (het huidige UWV), Ernst & Young, Accon avm en Deloitte Belastingadviseurs. Momenteel werkt hij als zelfstandig adviseur (Rien Vink Loonheffingen). Daarnaast

112

geeft hij lezingen en cursussen en heeft hij veel publicaties op zijn naam staan.

mr. J.P.M. van Zijl Joop van Zijl is advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl in Tilburg. Hij houdt zich bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht en de werknemersverzekeringen. Sinds mei 2013 zijn aan zijn kantoor ook casemanagers verbonden, die werkgevers adviseren om de schadelast van arbeidsongeschikte werknemers zoveel mogelijk te beperken.

mr. J. Zwagemaker Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief www.BelastingBelangen.nl en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht). Hij treedt veelvuldig op als docent voor div. beroepsorganisaties. Tot 2010 was hij als partner verbonden aan het Vaktechnisch Bureau van BDO Accountants & Belastingadviseurs BV.


Cursuslocaties

Hotel Akersloot Geesterweg 1a 1921 NV Akersloot tel. (0251) 36 18 88 Van der Valk Hotel Dordrecht Laan van Europa 1600 3317 DB Dordrecht tel. (078) 870 08 00

Akersloot Zwolle

Hotel Eindhoven Aasterweg 322 5644 RL Eindhoven tel. (040) 211 60 33 Hotel Vianen Prins Bernhardstraat 75 4132 XE Vianen tel. (0347) 32 59 59

Vianen Dordrecht

Eindhoven

Hotel Zwolle Nieuwleusenerdijk 1 8028 PH Zwolle tel. (038) 800 08 00 Overnachten RB Opleidingen biedt cursisten de mogelijkheid tegen gunstige tarieven te overnachten bij Hotel Vianen. Om van de korting gebruik te maken, geeft u bij uw reservering aan dat u een cursus volgt bij RB Opleidingen. Wij raden u aan ruimschoots vantevoren te reserveren.

113


Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven kan via rb.nl

Inschrijvingsvoorwaarden cursussen Permanente Educatie RB Opleidingen BV Begripsbepalingen

4. Cursusprijzen

Cursist: hij/zij die zich via rb.nl (dan wel op een andere overeengekomen wijze van inschrijven) voor een cursus heeft ingeschreven. Cursus: de in het kader van de Permanente Educatie door RB Opleidingen BV georganiseerde bijeenkomst.

Alle cursusprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief cursusmateriaal, accommodatie en catering, maar exclusief btw.

1. Wijze van inschrijving Een cursist kan zich aanmelden via rb.nl door te klikken op de cursus van zijn of haar keuze.

5. Bevestiging en facturering Op de persoonlijke pagina van rb.nl kan men zien voor welke cursus hij/zij zich heeft aangemeld. Cursisten ontvangen uiterlijk ĂŠĂŠn week voor de cursus een schriftelijke uitnodiging, een factuur en, indien van toepassing, het bijbehorende studiemateriaal.

2. Inschrijving door RB Opleidingen BV Inschrijvingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Inschrijving geeft niet automatisch recht op een plaats bij de betreffende cursus. RB Opleidingen BV behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren, bijvoorbeeld in het geval van wanbetaling. Het is niet toegestaan zonder inschrijving een cursus te bezoeken, PE-punten worden in dit geval niet toegekend.

3. Termijn van inschrijving Inschrijving voor een cursus dient plaats te vinden ten minste tien werkdagen voor de datum van de cursus. Inschrijving na deze termijn wordt (indien er nog plaatsen beschikbaar zijn) separaat in behandeling genomen.

114

6. Voorbehouden RB Opleidingen BV behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname aan de cursus deze af te gelasten. RB Opleidingen BV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade dan ook, ontstaan door het niet doorgang vinden van een cursus. Bij onverwachte verhindering van de docent kan een cursus door RB Opleidingen BV worden geannuleerd, dan wel verplaatst naar een andere datum en locatie. RB Opleidingen BV behoudt zich het recht voor de docent te vervangen door een andere docent. In geval van annulering door RB Opleidingen BV wordt het gehele reeds voldane cursusgeld gerestitueerd.


7. Annulering door cursist

10. Aansprakelijkheid

Annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk per e-mail plaatsvinden. Wanneer de cursist minimaal 21 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de cursus, dan wel de eerste cursusdag van een meerdaagse cursus, annuleert, wordt het gehele reeds voldane cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na deze datum wordt de gehele cursusprijs in rekening gebracht. Bij een meerdaagse cursus wordt niet gedeeltelijk gerestitueerd.

RB Opleidingen BV organiseert naar beste kunnen de cursus, waarbij zij te goeder naam en faam bekende docenten inschakelt. RB Opleidingen BV is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor uitingen van de docent, noch voor de gevolgen van de toepassing van de opgedane kennis door de cursist, noch gehouden tot enige vorm van schadevergoeding als gevolg van een en ander, ook in geval van annulering, dan wel verplaatsing van een cursus, vervanging van een docent dan wel voor schade als gevolg van onvolkomenheden in de catering, de locatie of door een cursist toegebrachte schade aan derden.

8. Indeplaatsstelling cursist De cursist mag een ander in zijn plaats de cursus laten bezoeken, mits dit voor aanvang van de cursus schriftelijk kenbaar is gemaakt aan RB Opleidingen BV. De oorspronkelijk ingeschreven cursist (dan wel zijn werkgever) blijft voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ook indien de in de plaats gestelde cursist in een andere categorie valt dan de oorspronkelijke cursist.

9. Toekenning PE-punten Door RB Opleidingen BV worden aan de cursussen punten toegekend in het kader van de Permanente Educatie. In het geval dat een cursist de cursus niet in haar geheel bijwoont kent RB Opleidingen BV achteraf de PE-punten naar rato van de duur van aanwezigheid toe. Punten worden toegekend aan de cursist, die de volledige cursus daadwerkelijk bijwoont en die zijn aanwezigheid kenbaar maakt door het tekenen van de presentielijsten, na voldoening van de factuur.

11. Geschillen Op geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden aan de rechter in het arrondissement Utrecht voorgelegd. Alvorens een geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen, wordt door partijen een mediator, ingeschreven bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI), ingeschakeld.

115


RB Opleidingen praktijkgerichte fiscale cursussen voorjaar 2014

permanente educatie

praktijkgerichte fiscale cursussen voorjaar 2014 RB Opleidingen Postbus 333 4100 AH Culemborg T 0345 54 70 30 www.rbopleidingen.nl opleidingen@rb.nl

praktijkgerichte fiscale cursussen najaar 2013

Permanente Educatie Register Belastingadviseurs Voorjaar 2014