Page 1


Uitgave RB Opleidingen mei 2013 Hoewel aan deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheid niet worden ingestaan en aanvaardt RB Opleidingen daarvoor geen aansprakelijkheid. Š RB Opleidingen. Alle rechten voorbehouden.


INHOUD

6

ALGEMENE INFORMATIE

6

SJAAK DE MOOIJ MB FB “Mensen merken dat ik trots ben op mijn vak”

8

ALLE OPLEIDINGEN IN BEELD

12

JONATHAN ROODHORST CB

14

CB-BELASTINGCONSULENT

16

CB-BELASTINGADVISEUR

18

RUTH SIVAL-GROENEVELD AA CB

20

AA/RA-BELASTINGACCOUNTANT EN AA/RA CB-BELASTINGADVISEUR

22

ERIKA DE JONG-REDERT MB FB

24

SCHAKELPROGRAMMA MASTER BELASTINGADVISEUR

26

MASTER BELASTINGADVISEUR (MB)

28

MR. SABRINA HELSLOOT FB

30

BEROEPSVAARDIGHEIDSPROGRAMMA

32

MR. JEROEN LAUSBERG FB

34

MASTER FISCAAL RECHT

36

DRS. ANITA VIERGEVER MB FB

38

MASTER FISCALE ECONOMIE

40

ALGEMENE INFORMATIE

42

PROF. DR. JAN BOUWMAN “Doe uiteindelijk alleen de dingen waar je achter staat”

46

MIJN ADVISEUR, MIJN TOKO ‘Ik roep gewoon “help” en dan komt het goed’

50

8

14

20

50 OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 3


AA/RA-BELASTINGACCOUNTANT

SCHAKELPROGRAMMA MASTER BELASTINGADVISEUR

TOEKOMSTPERSPECTIEF FISCALE KENNIS

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

FISCALE CARRIÈRE

BEROEPSVAARDIGHEIDSPROGRAMMA

UP-TO-DATE

MASTER BELASTINGADVISEUR

GROOTSTE FISCALE OPLEIDER

DYNAMISCHE ADVIESPRAKTIJK

UNIVERSITAIRE MASTERTITEL COMPLEET AANBOD

CB-BELASTINGADVISEUR MASTER FISCAAL RECHT

PERSOONLIJKE BENADERING INCOMPANY

COLLEGE IN KLEINE GROEPEN

AMBITIE MASTER OF SCIENCE

SPIN IN HET WEB

KANSRIJK

COMPLEET AANBOD

DESKUNDIGE DOCENTEN VAKOPLEIDINGEN OP HBO NIVEAU

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

KENNIS DELING

PRAKTIJKGERICHT RB OPLEIDINGEN CB-BELASTINGCONSULENT INTERACTIE DOCENTEN UIT DE PRAKTIJK

MASTER FISCALE ECONOMIE


MR. MARIEKE SMIT HOOFD RB OPLEIDINGEN

Geachte lezer, Werken aan uw carrière in het belastingvak? Dat kan bij RB Opleidingen, de onderwijstak van het Register Belastingadviseurs (RB). Als grootste fiscale opleider van Nederland hebben wij een compleet aanbod van praktijkgerichte vakopleidingen op hbo-niveau. Daarnaast bieden wij ook de geaccrediteerde hbo-opleiding Master Belastingaviseur aan; de enige fiscale hbo-masteropleiding in Nederland. RB Opleidingen begrijpt ambitie: ons opleidingstraject biedt u de unieke mogelijkheid om in zes jaar een universitaire mastertitel te halen. U kunt starten met de opleiding CB-belastingconsulent, doorstromen naar de opleiding CB-belastingadviseur en vervolgens naar een van de op maat gemaakte trajecten van de Rijksuniversiteit van Groningen (LL.M.) en de Universiteit van Amsterdam (MSc.). Maar u kunt uiteraard ook doorstromen naar de opleiding Master Belastingadviseur. RB Opleidingen zoekt continu de aansluiting met de dynamische praktijk van de belastingadviseur. Door dit praktijkgerichte karakter van onze opleidingen kunt u de opgedane kennis direct toepassen in uw dagelijkse adviespraktijk. Bovendien zijn al onze docenten werkzaam in het vakgebied, de een als belastingadviseur, de ander als belastinginspecteur of universitair docent. De kern en dynamiek van belastingadvies vindt u terug in onze opleidingen: fiscale kennis, communicatie, actualiteit en een persoonlijke benadering staan centraal. U krijgt college in kleine groepen. Dit biedt de meeste ruimte voor praktijkgerichtheid, kennisdeling en interactie. Heeft u behoefte aan fiscale kennisontwikkeling op maat, dan zijn alle opleidingen ook incompany te organiseren. Voor het studiejaar 2013-2014 heeft onze opleidingsbrochure een metamorfose ondergaan. Naast uitgebreide informatie over het complete opleidingsprogramma komen studenten, docenten, alumni Ên mkb-ondernemers aan het woord over alle facetten van belastingadvies. Hiermee krijgt u een compleet beeld van het fiscale vak, dat alles behalve statisch is! Met een diploma van RB Opleidingen op zak bent u klaar voor een kansrijke en toekomstbestendige fiscale carrière. Hartelijke groet!

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 5


RB OPLEIDINGEN OOG VOOR AMBITIE EN TALENT Als belastingadviseur in het mkb heeft u een soort huisartsenfunctie voor de ondernemer en de particulier. Het vak blijft continu in beweging, niet alleen door nieuwe wet- en regelgeving, maar ook door een voortdurende stroom van rechterlijke uitspraken (de jurisprudentie) en regelingen van het ministerie. U adviseert uw klanten over fiscale zaken, rechtsvormen, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, financiële planning en estate planning; uiteraard samen met collega-specialisten. Daarnaast overlegt u regelmatig met de Belastingdienst om voor uw klant de meest gunstige regeling te bedingen, dan wel zekerheid te scheppen voor de toekomst.

ACADEMISCH RB Opleidingen biedt studenten de mogelijkheid om aan de Rijksuniversiteit Groningen in twee jaar de titel Master of Laws (LL.M.) te behalen na afronding van de Master Fiscaal Recht. Ook kunnen studenten na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur met de opleiding Master Fiscale Economie in één jaar de academische graad Master of Science (MSc.) halen aan de Universiteit van Amsterdam.

ONZE VAKOPLEIDINGEN RB Opleidingen verzorgt al jaren de vakopleidingen CB-belastingconsulent, CB-belastingadviseur en de Master Belastingadviseur. Deze mkb-gerichte opleidingen op hbo-niveau zijn inmiddels een begrip in de beroepsgroep van belastingadviseurs. Daarnaast biedt RB Opleidingen het Schakelprogramma Master Belastingadviseur aan, een toetredingstraject voor de opleiding Master Belastingadviseur. Het programma is speciaal ontwikkeld voor studenten met het diploma hbo Fiscaal Recht en Economie (Fiscale Economie). De opleidingen AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA CB-Belastingadviseur worden door RB Opleidingen verzorgd in opdracht van de NBA. Deze fiscale praktijkopleidingen op hbo-niveau leiden AA’s en RA’s op tot fiscale professionals in het mkb. De opleidingen worden in de meeste gevallen gevolgd door studenten die al werkzaam zijn in de financieel-economische dienstverlening. De vooruitzichten op de arbeidsmarkt zijn zonder meer goed te noemen, er blijft namelijk voortdurend behoefte aan gedegen fiscaal advies.

6 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


DOCENTEN

RB Opleidingen werkt nauw samen met een extern adviseur, prof. dr. J.W. Zwemmer. Hij is belast met het uitbrengen van advies over alle zaken die de opleidingen raken. Evenals de Onderwijscommissie houdt hij bij zijn advies rekening met de positie die de verschillende opleidingen ten opzichte van elkaar innemen, de kwaliteit van de opleidingen en de relatie met het werkveld. De heer Zwemmer was hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en voorzitter van de examencommissie van de Federatie BelastingAcademie BV.

De docenten zijn deskundig en praktijkgericht. Zij zijn onder andere werkzaam in de belastingadviespraktijk, bij de Belastingdienst, verbonden aan een van de gerechtshoven in Nederland of gespecialiseerd als trainer en coach. Zij hebben ruime ervaring als (universitair) docent of hoogleraar aan universiteiten en hogescholen. Het bijhouden van het vak en het doen van onderzoek is een automatisch gegeven voor de docenten vanuit hun dagelijkse professie. Zij houden op deze manier hun vakkennis up-to-date.

ONDERWIJSCOMMISSIE EN EXAMENCOLLEGE De opleidingen worden per semester geëvalueerd en minimaal één keer per jaar uitvoerig doorgelicht door de Onderwijscommissie RB. Iedere opleiding wordt door de commissie getoetst aan de hand van verschillende criteria, daarnaast wordt ook gekeken naar de positie die de verschillende opleidingen ten opzichte van elkaar innemen. De examens van het RB worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Examencollege RB. Dit college waarborgt de kwaliteit en onafhankelijkheid van de examens.

ACCREDITATIE

CRKBO

De opleiding Master Belastingadviseur is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit houdt in dat de opleiding voldoet aan de strenge eisen die de NVAO stelt aan bachelor- en masteropleidingen in Nederland en België.

RB Opleidingen is opgenomen in het register van het CRKBO en verzorgt daardoor haar opleidingen vrij van btw.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 7


DE PRAKTIJK

“Zoals ik op de motor rij, ben ik ook in mijn werk. Ik heb toch een zekere mate van competitiviteit in me zitten.”

nabootsen van een zitting samen met rechters en raadsheren.

Geen dag hetzelfde De dagelijkse werkzaamheden van Sjaak zijn zeer divers. “Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het actief fiscaal adviseren van cliënten in de mkb-praktijk. De waardering van cliënten is iets dat mij veel voldoening oplevert. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde structuur een klant veel belasting heeft bespaard doordat jij iets hebt bedacht. In een specifiek geval wilde de Belastingdienst daar in eerste instantie niet aan meewerken, maar door vol te houden heb ik uiteindelijk samen met een jurist van de betreffende kennisgroep de door mij bedachte en voor de cliënt gewenste structuur vorm kunnen geven. Verder houd ik me bezig met bezwaar- en beroepsprocedures, waarvoor ik vooroverleg voer met de Belastingdienst. Het is leuk om samen tot het gewenste resultaat te komen.”

“Uiteraard is het bijhouden van fiscale ontwikkelingen aan de hand van vakpers en de algemene economische ontwikkelingen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Permanente Educatie dus. Dat hoort bij je vak en dat moet je leuk vinden, anders loop je al snel achter de feiten aan. Daarnaast ben ik vaak bij de cliënten op het bedrijf of thuis. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland overleg ik regelmatig met zowel cliënten als met collega’s. Bijvoorbeeld voor overnamebesprekingen of voor het beklinken van een geslaagde overname. In het afgelopen voorjaar ben ik met een tweetal cliënten naar China geweest om daar aanwezig te zijn bij contractbesprekingen over de fiscale aspecten van de uitvoer naar Europa. De kunst is vervolgens om een goede relatie met alle partijen te onderhouden.” Sjaak geeft aan dat geen dag hetzelfde is. “Ik heb een erg gevarieerd beroep. Uiteraard zijn er werkzaamheden die regelmatig terugkeren, maar dan is toch de betreffende cliënt of situatie weer anders. Dat houdt het afwisselend en uitdagend. De beloning voor je werkzaamheden, of de salariëring in geval je werknemer bent, is voor een belastingadviseur prima te noemen. Dat is ook een prettige bijkomstigheid mag ik wel zeggen.”

Ducati en tropische vogels Naast het feit dat hij gepassioneerd belastingadviseur is, heeft hij ook een grote voorliefde voor het kweken van tropische vogels en het rijden op zijn Ducati. Als hij naar een overleg of bijeenkomst moet, wil hij nog wel eens op de motor gaan in plaats van met de auto. Niet iets wat je direct

10 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


DE PRAKTIJK

achter een belastingadviseur zou zoeken. “Als ik op mijn Ducati rijd heb ik toch wel wat moeite me aan de verkeersregels te houden; wat de snelheid betreft dan. Zoals ik op de motor rij, ben ik ook in mijn werk. Ik heb toch een zekere mate van competitiviteit in me zitten.” De snelheid van een Ducati is bijna één op één te vertalen naar een van de kenmerken van het vak van belastingadviseur. “Het vak is vooral dynamisch omdat de fiscale wetgeving zo snel verandert. En anders is er altijd weer de uitkomst van de rechtspraak. Jurisprudentie leidt vrijwel dagelijks tot nieuwe inzichten, maar levert ook steeds weer nieuwe (rechts)vragen op. Daardoor blijft het vak inspirerend en vernieuwend.” Hoe zit het dan met de tropische vogels? “Het is een hobby die dagelijks aandacht en inzet vraagt. Maar het geeft heel veel voldoening om ze te verzorgen, ernaar te kijken en te luisteren. De kunst is dus om steeds mooiere vogels te kweken en ik kan hierover nog veel leren. Juist dat leren, bijvoorbeeld over erfelijkheid, houdt mijn geest bezig, maar dan net op een ander terrein dan dat van mijn beroep.”

Contra Legem Zijn er ook nog minder leuke kanten aan het vak van belastingadviseur? ”Dit vind ik een van de moeilijkste vragen. Je zou kunnen zeggen dat een belastingadviseur veel moet doen om bij te blijven op zijn vakgebied. Dat is ook zo. Maar als je van je vak houdt, dan is dat toch niet echt een belasting? Het vraagt wel extra tijd en energie. Daarnaast verlies je wel eens of krijg je ongelijk, dit hoort erbij. Je maakt

wel eens een inschattingsfout of vergeet iets. Dat betekent dat je ook wel eens een procedure verliest, een bezwaar niet wordt gehonoreerd of een ambtenaar van de Belastingdienst niet mee wil denken omdat je zogenaamd grensverkennend bezig bent. Of een dooddoener ontvangt door een reëel voorstel als “contra legem” (tegen de wet in) bestempeld te krijgen.” Eigenlijk ziet Sjaak de minder leuke kanten van het vak meer als bijzondere gebeurtenissen. “Je maakt als belastingadviseur naast mooie dingen ook verdrietige dingen mee. Vooral in de mkb-praktijk maak je ook het overlijden van cliënten en afwikkeling van de nalatenschappen mee. Een enkele keer sta je aan het graf, ook van een overleden klant. Je hebt dan dus ook te maken met alle emoties die daarbij horen. Verder ben je als adviseur regelmatig betrokken bij ruzies tussen samenwerkende ondernemers of bij (v)echtscheidingen. In de huidige economische omstandigheden vaak veroorzaakt door inkrimping van ondernemingen en bijbehorende financiële tegenslag.”

Trots Op de vraag hoe de omgeving van Sjaak tegen het vak van belastingadviseur aankijkt reageert hij trots. “Ik kom er graag voor uit dat ik belastingadviseur ben. Mensen reageren ook altijd met waardering. Soms moet ik even uitleggen dat ik aan de “goede” kant van de tafel zit, want ik ben dus géén medewerker van de Belastingdienst, maar dat is alles. Uiteraard krijg je nogal eens een fiscale vraag, bijvoorbeeld op een feestje. Ik wil dat wel zoveel mogelijk voorkomen, omdat je uiteindelijk voor een goed advies meer nodig

hebt dan een paar opmerkingen tijdens een borrel.”

De toekomst van het vak “Het vak van belastingadviseur zal niet verdwijnen, dat is mijn stellige overtuiging”, geeft Sjaak aan. “Ik weet zeker dat er voor een belastingadviseur altijd veel te doen blijft. Een overheid zal niet verdwijnen en zij heeft belastingopbrengsten nodig om haar taak te verrichten. De belastingbetalende burger en de onderneming zullen dat moeten opbrengen maar doen dat niet graag, althans niet meer dan nodig is. Daar kan een belastingadviseur dus altijd wat voor betekenen. De overheid zal ook zelf altijd weer deskundigen nodig hebben die fiscale wetgeving kunnen maken dan wel deze handhaven. De regelgeving wordt alleen maar complexer. En vanwege de voortgaande internationale samenwerking tussen ondernemingen, overheden en de bijpassende mobiliteit wordt dit aspect alleen nog maar belangrijker. Het is een beroep met toekomstperspectief en het is afwisselend, divers, uitdagend en leerzaam. Als je wilt met veel interactie met mensen en instanties. Daarnaast is het altijd mogelijk om je ergens in te specialiseren want er zijn bijzonder veel mogelijkheden.”

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 11


OPLEIDINGSAANBOD EN DOORSTUDEERMOGELIJKHEDEN

“De dynamische wereld intrigeerde mij! Daarom koos ik voor de opleiding CB-belastingconsulent. De theorie kan voor een groot gedeelte direct in de praktijk worden toegepast. Praktijkcases worden besproken met docenten en medestudenten.” Lees verder op blz. 15

CB-belastingconsulent 1½ jaar

“Na de opleiding AA/RABelastingaccountant ben ik doorgestroomd naar de opleiding AA/RA CB-Belastingadviseur. Ik ben nu in staat om problemen te signaleren en ik doorzie meer het hele plaatje.” Lees verder op blz. 21

“Gedurende de opleiding CB-belastingadviseur verschoven mijn werkzaamheden. Met name de optimalisatie van de fiscale positie van de cliënten door het signaleren van adviesmogelijkheden heeft mijn aandacht.” Lees verder op blz. 18

CB-belastingadviseur 2½ jaar

AA/RA-Belastingaccountant 9 maanden

AA/RA CB-Belastingadviseur 9 maanden

Schakelprogramma Master Belastingadviseur 9 maanden

“Een ondernemer is geïnteresseerd in de fiscale voordelen en wat hij uiteindelijk aan belasting moet betalen. Om ook op dit gebied een sparringpartner te kunnen zijn, ben ik gestart met de opleiding AA/RA-Belastingaccountant.” Lees verder op blz. 21

12 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


OPLEIDINGSAANBOD EN DOORSTUDEERMOGELIJKHEDEN

“De Master Fiscaal Recht geeft een verdieping van je fiscale kennis. Daarnaast word je gestimuleerd op verschillende manieren tegen (fiscale) vraagstukken aan te kijken. Je bent beter in staat om juist die route te kiezen die voor de situatie en de klant de beste oplossing is.” Lees verder op blz. 35

“Ik heb een eigen cliëntenportefeuille waarbij ik onder andere verantwoordelijk ben voor het cliëntencontact. De aangiftewerkzaamheden zijn complexer en ook meer internationaal gericht.” Lees verder op blz. 28

RuG Master Fiscaal Recht Toelatingsprogramma 1 jaar

Master Belastingadviseur 1 jaar

“Tijdens het schakelprogramma wordt heel uitvoerig ingegaan op fiscale onderwerpen en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan jurisprudentie” Lees verder op blz. 25

“Ik ben nu werkzaam als adviseur in de algemene nationale adviespraktijk en ik stel zelf complexe aangiftes op. Het behalen van mijn bul heeft er voor gezorgd dat ik gepromoveerd ben tot manager.” Lees verder op blz. 35

RuG Master Fiscaal Recht 1 jaar

Summer course 3 weken

UvA Master Fiscale Economie 1 jaar

“Het vak wordt veel leuker naarmate je meer kennis hebt. Je ziet duidelijker de verschillende oplossingen en kansen voor de cliënten. Je kunt je opgebouwde werk- en praktijkervaring combineren met de actuele regelgeving.” Lees verder op blz. 39

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 13


CB-BELASTINGCONSULENT

“NOTHING IS CERTAIN BUT…” JONATHAN ROODHORST CB

14 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


CB-BELASTINGADVISEUR

Een goede belastingadviseur is vakkundig en van toegevoegde waarde voor de klant. Dat vindt Jonathan Roodhorst CB, werkzaam bij Visser & Visser Belastingadviseurs in Gouda. “Het beroep van belastingadviseur is onlosmakelijk verbonden met het up-to-date houden van de fiscale kennis. Wetswijzigingen, besluiten van het ministerie van Financiën en diverse jurisprudentie bieden kansen voor de fiscaliteit en geven inzicht in de interpretatie van de wetgeving.” Met het havodiploma op zak is Jonathan bij Visser & Visser Belastingadviseurs gaan werken als aangiftemedewerker. Hij wist op de middelbare school al dat hij in de fiscaliteit wilde werken. “Mijn interesse ging uit naar economische vakken. Ik heb destijds stage gelopen bij verschillende accountantskantoren, waar ik meeliep op zowel de accountancy- als de fiscale afdeling. Al snel had ik de keuze gemaakt, de dynamische fiscale wereld intrigeerde mij!” Jonathan ging vervolgens vanuit zijn nieuwe baan de opleiding CB-belastingconsulent volgen. “De laagdrempelige opleiding is een logische keuze geweest.” “Vanaf het begin van de opleiding CB-belastingconsulent stond voor mij al vast dat ik ook de opleiding CB-belastingadviseur wilde volgen, zeker met het oog op de universitaire vervolgstudie. Daarnaast kreeg ik steeds meer de behoefte aan verdieping van de onderwerpen.” De combinatie leren en werken beviel Jonathan goed. “De theorie kan voor een groot gedeelte direct in de praktijk worden toegepast. De stof was andersom ook weer beter te begrijpen wanneer een bepaalde casus in de praktijk al voorbij was gekomen. En je kunt tijdens of na de colleges de zaken

waar je in de praktijk tegenaan loopt bespreken met de docent en de medestudenten.” In de opleiding CB-belastingadviseur moest Jonathan een afstudeerscriptie schrijven. “Aangezien ik in het verleden nog geen scriptie had geschreven, is vooral de opzet van groot belang geweest. Het gezegde ‘een goed begin is het halve werk’ gaat hierbij zeker op. Voornamelijk het helder formuleren van de probleemstelling is cruciaal.” Zijn werkzaamheden zijn in de loop der jaren gewijzigd door de opleidingen die hij afrondde. “Als belastingconsulent hield ik mij voornamelijk bezig met het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en eenvoudige aangiften vennootschapsbelasting. Gedurende de opleiding CB-belastingadviseur wijzigden mijn werkzaamheden, met name op het gebied van het opstellen van complexere aangiften (grotere concerns), het voorbereiden van adviezen, het voeren van bezwaarprocedures en het ondersteunen van herstructureringstrajecten. Met name de optimalisatie van de fiscale positie van de cliënten door het signaleren van adviesmogelijkheden heeft mijn aandacht.” Jonathan heeft een aantal keer per

week contact met de Belastingdienst. “Het contact met de Belastingdienst houdt je als adviseur scherp, aangezien het in de desbetreffende situatie cruciaal is om verstand van zaken te hebben. Ook het contact met collega’s is van groot belang voor een belastingadviseur. In de fiscaliteit is het onmogelijk om het gehele vakgebied tot in de finesse bij te houden, zodoende is het goed om te weten dat bepaalde collega’s zich in een vakgebied hebben gespecialiseerd”. Naast zijn baan bij Visser & Visser, zet Jonathan zich in als vrijwilliger voor de Wijkwinkel Schollevaar. “In de Wijkwinkel kunnen de bewoners van de wijk Schollevaar onder andere terecht voor praktische hulp met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van toeslagen en het treffen van betalingsregelingen met de Belastingdienst. Op zulke momenten kun je daadwerkelijk iets betekenen voor diegenen die niet in staat zijn een professionele adviseur te betalen. Die momenten blijven je bij.” Jonathan ziet de toekomst van de belastingadviseur met vertrouwen tegemoet. “Nothing is certain but death and taxes, dus het beroep van belastingadviseur zal altijd blijven bestaan. Wel zie ik steeds meer een rol weggelegd voor de belastingadviseur als specialist. De standaard fiscale werkzaamheden, zoals de aangiften en salarisverwerkingen, worden minder van belang. Met name op het gebied van de complexe vraagstukken omtrent omzetbelasting, vastgoed, estate planning en pensioenen zal de belastingadviseur een cruciale rol blijven spelen.”

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 15


CB-BELASTINGCONSULENT Houdt u van een uitdaging, oplossingen zoeken voor uw klant en bent u creatief? Dan past het beroep van belastingconsulent goed bij u. U krijgt er waardering van de klant, afwisselend werk, baanzekerheid en een goed salaris voor terug.

waardevolle investering in de toekomst.

Met een diploma van de opleiding CB-belastingconsulent op zak kunt u zowel ondernemers als particulieren fiscaal adviseren en verzorgt u de aangiften. Met name in het midden en kleinbedrijf (mkb) is hier grote behoefte aan. Een ondernemer onderneemt; die moet zich niet bezighouden met administratie en belastingaangiften. Vaak beseft hij niet eens dat hij een fiscaal probleem heeft. Hij verwacht dat de belastingadviseur de fiscale positie bewaakt en daarbij zowel oog heeft voor de actualiteit als voor de fiscale toekomst om zo het beste resultaat te bereiken. U kijkt daarnaast ook naar de persoonlijke aspecten van de klant en u bent bij uitstek de financiĂŤle vertrouwenspersoon voor particulier en ondernemer.

Vooropleiding Om de opleiding CB-belastingconsulent te kunnen volgen, is ten minste aantoonbare kennis van boekhouden op het niveau van praktijkdiploma boekhouden gewenst. Onder andere de hierna volgende vooropleidingen geven toegang tot de opleiding. Werkervaring en opleidingen kunnen van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

Heeft u ambitie om werkzaam te zijn in de fiscale wereld maar heeft u weinig tot geen fiscale voorkennis? Dan geeft deze opleiding u een stevige basis om zowel de particulier als het mkb fiscaal te adviseren en de aangiftes te verzorgen.

Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB, dan wordt u ingeschreven in het ledenregister van het RB met de titel bc.

meao met bedrijfsadministratie c.q. fiscale economie praktijkdiploma boekhouden/ belastingrecht/loonadministratie belastingassistent opleidingen van de Belastingdienst op C/D-niveau Staat uw vooropleiding er niet bij of heeft u nadere vragen, neemt u dan contact op met RB Opleidingen, telefoon (0345) 54 70 30. Doorstuderen Na afronding van de opleiding CB-belastingconsulent kunt u direct instromen in de opleiding CB-belastingadviseur en uw fiscale kennis verder verdiepen. Meer informatie over deze opleiding vindt u op pagina 18.

hbo/wo zonder fiscale kennis, met aantoonbare kennis van boekhouden op het niveau van praktijkdiploma boekhouden heao MER FFP mba havo vwo mbo (economie) met bedrijfsadministratie

STUDIEPROGRAMMA Toekomstperspectief Na het behalen van het diploma CB-belastingconsulent heeft u een gedegen basiskennis om belastingaangiftes op te stellen en om particulieren en kleine tot middelgrote ondernemers te adviseren. U kent de verschillende belastingwetten en kunt dit toepassen in de praktijk. Ook wanneer u plannen heeft om u zelfstandig te vestigen, dan is deze praktijkgerichte opleiding een

16 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

Inleiding recht / inleiding belastingrecht / formeel belastingrecht Privaatrecht / ondernemingsrecht Inkomstenbelasting voor de particulier Inkomstenbelasting (winst en dga) Vennootschapsbelasting / dividendbelasting Capita selecta onderneming en dga Loonbelasting Omzetbelasting Schenk- en erfbelasting / internationaal belastingrecht / belastingen van rechtsverkeer


UIT DE PRAKTIJK

MET DE DEUR IN HUIS Jan heeft de opleiding tot belastingconsulent afgerond. Mariska en Bas, vrienden van Jan, schakelen zijn hulp in omdat ze scheiden. Bas zal de echtelijke woning verlaten. Het stel vraagt Jan naar de fiscale gevolgen voordat zij afspraken maken. Jan vraagt of er huwelijksvoorwaarden waren. Dat blijkt niet zo te zijn, er was een gemeenschap van goederen. Jan geeft aan dat er drie opties zijn: Bas en Mariska betalen ieder de helft van de rente, Bas betaalt alles of Mariska betaalt alles.

STUDIEGEGEVENS Studieduur Niveau Colleges Examens Collegetijden Aanvang Zelfstudie Locaties

1,5 jaar hbo 33 8 18.30 - 22.00 uur september / maart 6 tot 8 uur per week Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Jan vertelt dat wanneer Bas de woning verlaat, hij zijn deel van het huis beschikbaar stelt aan Mariska. Dit wordt gezien als alimentatie.

KOSTEN Wanneer ieder de helft van de rente betaalt, heeft Mariska de helft van het eigenwoningforfait en kan zij haar deel van de rente aftrekken. Bas krijgt door de echtscheidingsregeling (maximaal twee jaar na het verlaten van de woning) ook de helft van het eigenwoningforfait. De rente is aftrekbaar. De alimentatie aan Mariska is voor Bas aftrekbaar, voor Mariska belast. Wanneer Bas alles betaalt, krijgen beiden de helft van het eigenwoningforfait. Bas betaalt alle rente maar slechts de helft is aftrekbaar. De andere helft van de rente is alimentatie, dus voor Bas ook aftrekbaar. Mariska is 50% van de rente verschuldigd, maar heeft geen recht op aftrek omdat zij niet betaalt. Echter, volgens een besluit van de staatssecretaris kan zij deze rente toch in aftrek brengen. Als wordt afgesproken dat verrekening of terugbetaling van de door Bas ‘voorgeschoten’ rente later plaatsvindt, dan ontstaat een schuldverhouding in plaats van alimentatie. Mariska heeft dan pas recht op aftrek wanneer de schuld wordt voldaan. Als Mariska alle lasten betaalt, werkt alles weer anders uit. Mariska verantwoordt de helft van het eigenwoningforfait, Bas door de echtscheidingsregeling ook. Mariska betaalt alle rente, maar slechts de helft is aftrekbaar. Bas is 50% van de rente verschuldigd, maar heeft geen renteaftrek omdat hij niet betaalt. Bas kan wel de andere helft als alimentatie aftrekken. Wanneer Mariska en Bas afspreken dat het deel van de rente dat Mariska voor hem betaalt later wordt verrekend/terugbetaald, dan is deze rente op dat moment aftrekbaar bij Bas.

Kosten opleiding Kosten per examen Literatuur 1,5 jaar Aspirant-lidmaatschap, per jaar (excl. btw)

€ 3.450 € 125 ca. € 300 € 250

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: Fiscale praktijkgerichte basiskennis in 1,5 jaar Geen of minimale fiscale voorkennis vereist Studeren naast uw werk Direct profijt in de fiscale praktijk Na afronding zelfstandig fiscale adviezen geven en aangiftes verzorgen Meerdere studielocaties in Nederland Perfecte doorstroommogelijkheden U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

Aan de hand van de juiste jurisprudentie komt Jan tot een advies waarmee hij zijn vrienden goed op weg helpt.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 17


CB-BELASTINGADVISEUR U heeft een behoorlijke fiscale basis, maar u wilt de volgende stap maken om uw fiscale kennis te verdiepen. In uw adviezen maakt u niet alleen de juiste keuzes voor uw klant maar begeleidt u de klant ook bij de uitwerking ervan. Tijdens de opleiding CB-belastingadviseur krijgt u hiervoor de handvatten aangereikt. De fiscale wetgeving wordt uitvoerig behandeld en u leert ook wat de invloed is van een arrest of een wetswijziging op de praktijk. Daarnaast stelt de opleiding u in staat om een mening te vormen over actuele fiscale onderwerpen. Daarbij kan worden gedacht aan de aftrek van hypotheekrente op de eigen woning of renteaftrekbeperkingen van ondernemingen. U merkt dat een maatregel die belastingvoordelen meebrengt tevens nadelige consequenties kan hebben voor uw klant. Met andere woorden: de realiteit is niet zwart-wit en het is aan u om daar op in te spelen. Na afronding bent u in staat zelfstandig over complexe fiscale vraagstukken te adviseren en de aangeleverde gegevens in ingewikkelde belastingaangiftes te verwerken. Daarnaast kunt u als spin in het web schakelen tussen de diverse partners in het werkveld: de klant, de Belastingdienst en gespecialiseerde collega’s. Toekomstperspectief Na het behalen van het diploma CB-belastingadviseur bent u de fiscale vertrouwenspersoon van de mkb-ondernemer en van de (vermogende) particulier. Slechts in bijzondere fiscale situaties zal het advies van een specialist nodig zijn. U ziet de samenhang tussen de verschillende belastingwetten en kunt ingewikkelde praktijkproblemen oplossen. U kunt uzelf naar uw

18 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

klanten herkenbaar kwalificeren en profileren als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb. Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB, dan wordt u ingeschreven in het ledenregister van het RB en mag u de titel CB voeren. Vooropleiding Om een hoog opleidingsniveau te kunnen realiseren, worden de hieronder genoemde vooropleidingen als vereiste gesteld. CB-belastingconsulent hbo met aantoonbare fiscale kennis, bijvoorbeeld heao BE hbo Accountancy hofam wo met aantoonbare fiscale kennis, bijvoorbeeld algemene economie bedrijfseconomie bedrijfskunde postdoctorale controllersopleiding Nederlands recht notariaat SPD c.q. SPD bedrijfsadministratie afgeronde opleidingen van de Belastingdienst op E-niveau Fiscaal Adviseur (FA) Om in te kunnen stromen in de opleiding CB-belastingadviseur is het een vereiste dat uw – voor de instroom relevante – diploma niet ouder is dan vijf jaar. Staat uw vooropleiding er niet bij of bent u in het bezit van een diploma ouder dan de aangegeven termijn, neemt u dan contact op met RB Opleidingen, telefoon (0345) 54 70 30. Werkervaring kan ook van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

Doorstuderen Bent u gegrepen door het vak en wilt u voor uw klanten een optimaal fiscaal resultaat bereiken? Dat kan met de opleiding Master Belastingadviseur, de enige geaccrediteerde fiscale hbo-master in Nederland. Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van gedegen, specialistische vakkennis en komen vaardigheden gericht op advisering of het schrijven van een beroepschrift ruim aan bod. Daarnaast vormt de integratie van de verschillende fiscale vakgebieden binnen de beroepspraktijk van een belastingadviseur de rode draad van deze fiscale hbo-master. Na afronding van de Master Belastingadviseur kunt u doorstuderen aan de Universiteit van Amsterdam en in één jaar afstuderen als fiscaal econoom (MSc.). U kunt er ook voor kiezen om na het behalen van het diploma CB-belastingadviseur direct in te stromen in de Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie over deze opleidingen vindt u verderop in deze brochure.


STUDIEGEGEVENS STUDIEPROGRAMMA Inleiding belastingrecht Staats- en bestuursrecht Privaatrecht Ondernemingsrecht Formeel belastingrecht Inkomstenbelasting voor de particulier Loonbelasting Inkomstenbelasting (winst en dga) Vennootschapsbelasting / dividendbelasting Capita selecta onderneming en dga

Omzetbelasting Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting Estate planning Internationaal belastingrecht Beroepsvaardigheden Scriptievaardigheden Beroepschrift Bezoek aan het Hof (tijdens kantooruren) Scriptie

UIT DE PRAKTIJK

Studieduur Niveau Colleges Examens Collegetijden Aanvang Locatie

2,5 jaar hbo 36 13 18.15 – 21.45 uur september / maart Utrecht

KOSTEN Kosten opleiding Kosten per examen Beroepschrift Scriptiebegeleiding Mondeling examen Literatuur 2,5 jaar Aspirant-lidmaatschap, per jaar (excl. btw)

€ 5.675 € 125 € 80 € 345 € 250 ca. € 800 € 250

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

DE UITDAGING VAN EEN STAKING Bert de Kort, 57 jaar, wil stoppen met zijn kaashandel. De kaasverkoop vindt plaats vanuit een woon-winkelpand. Het pand heeft hij indertijd volledig tot het ondernemingsvermogen gerekend en de aankoopfinanciering is grotendeels afgelost. Een van de werknemers kan de onderneming voortzetten, maar een overname van het pand is niet mogelijk vanwege de grote meerwaarde. Verhuur van het winkelgedeelte leidt weer tot directe belastingheffing over de meerwaarde van het volledige pand. Samen met Bert bespreekt u allereerst de fiscale en financiële gevolgen indien de onderneming zou worden gestaakt. U onderzoekt ook de mogelijkheden om directe belastingheffing bij staking te voorkomen. Bert heeft via een zakenrelatie vernomen dat inbreng van zijn onderneming in een bv voordelen kan opleveren. U brengt hiervan de directe gevolgen in beeld, rekening houdend met alle fiscale regelingen. U maakt een inbreng met én zonder afrekening met de Belastingdienst inzichtelijk. Daarnaast besteedt u aandacht aan de gevolgen van de latere staking en aan de mogelijkheden die er dan zijn, mocht een personeelslid dan de onderneming willen overnemen. Uw advies leidt ertoe dat Bert zijn onderneming gaat inbrengen in een bv.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: Verdieping van uw fiscale kennis in 2,5 jaar Theorie gekoppeld aan praktische vaardigheden Kwalificatie als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb Studeren naast uw werk Direct meerwaarde in de fiscale adviespraktijk Titel CB als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten Doorstroommogelijkheden naar de opleiding Master Belastingadviseur of naar de universiteit U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 19


AA/RA CB-BELASTINGADVISEUR

Ruth Sival AA CB is in 2012 afgestudeerd als CB-belastingadviseur. Als accountant heeft zij de speciaal voor (register)accountants ontwikkelde opleidingen AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA CB- Belastingadviseur gevolgd. “Ik vind dat je als accountant binnen het mkb genoodzaakt bent om fiscale kennis op te doen. De combi mkb-accountant en belastingadviseur is bijna een must”. Voordat Ruth besloot een fiscale opleiding te gaan volgen, heeft zij eerst bij een aantal grote accountantskantoren gewerkt. “Bij deze kantoren zijn er aparte afdelingen die zich bezighouden met fiscale zaken. Voor mij lag in die tijd de nadruk op accountancy en later op consultancy. Ik wilde mij in eerste instantie profileren als AA-accountant. Ik ben uiteindelijk bij een kleiner kantoor in Houten gaan werken, waar ik alle facetten van het vak kon leren.” Ruth merkte bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de mkb-ondernemers dat fiscale kennis een vereiste was om haar cliënten volledig te kunnen bijstaan. “Een ondernemer is vooral geïnteresseerd in de fiscale voordelen en wat hij uiteindelijk aan belasting moet betalen. Om ook op dit gebied een sparringpartner te kunnen zijn, heb ik besloten om te starten met de opleiding AA/RABelastingaccountant en daarna de AA/RA CB-Belastingadviseur te volgen. Ik vind het belangrijk dat een ondernemer goed geïnformeerd en geadviseerd wordt. Doordat ik deze opleidingen heb gevolgd ben ik in staat om fiscale problemen te signaleren en desgewenst een fiscalist in te schakelen die met mij mee kan denken.” In 2011 besloot Ruth voor zichzelf te beginnen en startte haar eigen

accountantskantoor. “Dit was voor mij een extra motivatie om de opleiding AA/RA CB-Belastingadviseur met goed gevolg af te ronden”, geeft Ruth aan. “Als startende ondernemer en accountant zijn mijn dagelijkse werkzaamheden erg verschillend. De werkzaamheden variëren van het houden van vaktechnisch overleg, fiscale onderwerpen uitwerken en vraagstukken uitzoeken voor cliënten, tot het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiftes inkomsten-, vennootschapsen omzetbelasting.” Ondanks dat ze het kantoor alleen runt, heeft Ruth veel contact met andere vakgenoten. ”Ja, zeker! Ik vorm samen met fiscalisten en andere specialisten werkgroepen om periodiek fiscale onderwerpen te behandelen. Ik vind het van belang om als eenpitter contact te hebben met andere specialisten om te kunnen sparren en ervaringen te delen. Ik heb ook regelmatig contact met een inspecteur van de Belastingdienst om een bepaald standpunt af te stemmen.”

zaakt om niet alleen naar de onderneming te kijken, maar vooral naar de ondernemer en dan komen veel vraagstukken op fiscaal gebied naar voren.” Op de vraag waarom zij het belangrijk vindt dat een accountant ook een fiscale achtergrond heeft, reageert Ruth: “Ik denk dat de meerwaarde voor de cliënt is ‘twee halen, één betalen’. Als ik als accountant naast mijn core business ook de fiscale vraagstukken van een cliënt kan beantwoorden of fiscale problemen kan signaleren en in kaart kan brengen, dan ben ik een absolute meerwaarde voor zo’n cliënt. Het betekent niet dat ik alles zelf moet kunnen oplossen, maar het belangrijkste is dat ik het kan signaleren door de kennis die ik heb opgedaan en zal blijven bijhouden.” Ruth denkt dat in de toekomst de werkzaamheden van de accountant meer gaan bestaan uit advisering. ”Ik denk dat het samenstellen van jaarrekeningen van mindere betekenis zal worden doordat steeds meer geautomatiseerd wordt binnen de accountancy. De rol van de accountant zal in de toekomst hierdoor meer richting adviseur gaan.”

Door de fiscale kennis die Ruth heeft opgedaan tijdens de opleidingen pakt zij haar werk op een andere manier aan. “Ik doorzie nu meer het hele plaatje. Als startende accountant heb ik meer IB-ondernemers in mijn cliëntenpakket, dus ben ik ook genood-

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 21


AA/RA-BELASTINGACCOUNTANT EN AA/RA CB-BELASTINGADVISEUR Kijk verder als AA of RA en breidt uw werkzaamheden uit met fiscale advisering. Op financieel gebied bent u als (register) accountant het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. U kunt ook specifieke fiscale vraagstukken voorgelegd krijgen waarvoor u misschien net de extra kennis en vaardigheden mist. RB Opleidingen verzorgt in opdracht van de NBA een tweetal fiscale opleidingen op hbo-niveau, speciaal gericht op accountants met ambitie zodat u ook als expert op belastinggebied de vertrouwenspersoon bent voor uw klant. U denkt mee en adviseert. AA/RA-Belastingaccountant De opleiding AA/RA-Belastingaccountant breidt de fiscale kennis die u heeft opgedaan in de AA/ RA-opleiding verder uit. U krijgt meer grip op de fiscale regelgeving en kunt uw klanten nog beter van dienst zijn. U kunt starten met de opleiding AA/RA-Belastingaccountant wanneer u minimaal het theoretische gedeelte van de accountancyopleiding heeft afgerond. Zodra u bent ingeschreven in het AA- of RA-register, ontvangt u het diploma AA/RA-Belastingaccountant. AA/RA CB-Belastingadviseur De opleiding AA/RA CB-Belastingadviseur is de vervolgstudie op de opleiding AA/RA-Belastingaccountant. Met deze studie wordt het niveau van uw fiscale kennis gelijk aan dat van een CB-belastingadviseur. Als AA/RA CB-Belastingadviseur bent u in staat om als fiscaal adviseur voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) op te treden.

22 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

U kunt voor uw klant de diverse fiscale vraagstukken oplossen en op diepgaand niveau voor de Belastingdienst een gesprekspartner zijn. Daarnaast bent u in staat om gerechtelijke procedures te voeren. U kunt al starten met de opleiding AA/RA CB-Belastingadviseur als u nog een aantal vakken uit de opleiding AA/RA-Belastingaccountant moet afronden. Toekomstperspectief Na afronding van deze opleidingen kunt u de fiscale wet- en regelgeving en de besluitvorming bij zowel de fiscus als de belastingrechter beter interpreteren. U kunt naast uw werkzaamheden als accountant adviseren over complexe fiscale vraagstukken en daarnaast ook fungeren als spil tussen de

diverse partners in het werkveld: de klant, de Belastingdienst en gespecialiseerde collega’s. Slechts in bijzondere fiscale situaties is het advies van een specialist nodig. Diploma Wanneer u zowel de opleiding AA/RA-Belastingaccountant als de opleiding AA/RA CB-Belastingadviseur afgerond heeft Ên ingeschreven staat in de registers van de NBA (wat betekent dat u het theoretische gedeelte van de accountancyopleiding afgerond heeft), ontvangt u het diploma CB-belastingadviseur. Indien u na het behalen van het diploma lid blijft van het RB wordt u als CB-belastingadviseur ingeschreven in het ledenregister van het RB en mag u de titel CB voeren.

STUDIEPROGRAMMA AA/RA-BELASTINGACCOUNTANT Inkomstenbelasting (particulier) Omzetbelasting Inkomstenbelasting (winst en dga) Vennootschapsbelasting / dividendbelasting Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting Estate planning Bezoek aan de Rechtbank (tijdens kantooruren)

STUDIEPROGRAMMA AA/RA CB-BELASTINGADVISEUR Inleiding belastingrecht / formeel belastingrecht Loonbelasting Ondernemingsrecht Internationaal belastingrecht Beroepsvaardigheden Bezoek aan de rechtbank (tijdens kantooruren) Formeel belastingrecht


STUDIEGEGEVENS Doorstuderen Wilt u doorstuderen en uw fiscale kennis nog verder verdiepen? Dat kan! U kunt ervoor kiezen om in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen te behalen via een exclusief ontworpen toelatingsprogramma. U kunt ook direct instromen in de opleiding Master Belastingadviseur, de enige geaccrediteerde fiscale hbo-master in Nederland. Na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur kunt u doorstuderen aan de Universiteit van Amsterdam en in één jaar afstuderen als fiscaal econoom (MSc.). Meer informatie over deze opleidingen vindt u verderop in deze brochure.

UIT DE PRAKTIJK

De hbo-opleidingen AA/RA-Belastingaccountant en AA/RA CB-Belastingadviseur duren negen maanden en starten beiden in september. De opleidingen worden in opdracht van de NBA georganiseerd en sluiten naadloos aan op de praktijk van een AA of RA. Voor meer informatie over het studieprogramma, de kosten en de wijze van aanmelden, na aanmelden verwijzen wij u naar www.nbaopleidingen.nl.

SAMENWERKING OF OVERNAME?

U kunt ook contact opnemen met NBA Opleidingen, telefoon: (020) 3010428, email: belastingaccountant@nba.nl.

Eelco de Jong heeft al enige jaren een installatiebedrijf met personeel. De zaken gaan voorspoedig en twee jaar geleden is de onderneming omgezet in een bv. Naast een werkmaatschappij is toen ook een holding opgericht. Vanaf dat moment werkt Eelco op basis van een managementcontract vanuit de holding voor de werkmaatschappij. Eelco heeft een afspraak met u gemaakt omdat hij is benaderd door een concurrent die met hem wil samenwerken.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ:

U gaat met beide partijen om de tafel zodat de intenties duidelijk worden en u maakt afspraken over geheimhouding omdat er vertrouwelijke gegevens uitgewisseld worden. U beoordeelt de cijfers van de concurrent en stelt een waardering op voor beide bedrijven. U stelt vervolgens een aantal alternatieven op voor de samenwerking. Met uw fiscale kennis maakt u een afweging over de samenwerkingvorm: een nieuwe bv of een vof. U beoordeelt de noodzakelijke inbreng en de fiscale gevolgen hiervan. De opdracht verandert wanneer blijkt dat het collega-bedrijf eigenlijk voornemens is over een aantal jaar te stoppen. U gaat voor Eelco na of een overname nu al tot de mogelijkheden behoort. Er moet dan een aanvullende financiering worden afgesloten voor de overname. Van belang is dan of daaraan verbonden rentelasten in aftrek kunnen worden gebracht en tegen welk tarief. Omdat Eelco redelijk vermogend is, beoordeelt u of inbreng van privévermogen een voordeel kan opleveren.

Als AA of RA bent u de praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb Korte studies die u naast uw werk volgt Direct meerwaarde in de praktijk Na afronding van beide opleidingen krijgt u als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten de titel CB Doorstroommogelijkheden naar de opleiding Master Belastingadviseur, Universiteit Amsterdam of Rijksuniversiteit Groningen U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland

In de vervolggesprekken met alle partijen blijkt dat een directe overname door Eelco de voorkeur heeft. In samenspraak met notaris en bedrijfsjurist worden contracten opgesteld en wordt de samenwerking tussen de partijen met terugwerkende kracht beklonken.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 23


SCHAKELPROGRAMMA MASTER BELASTINGADVISEUR

“VOLGENS MIJ BLIJFT ER ALTIJD MEER DAN VOLDOENDE WERK VOOR EEN BELASTINGADVISEUR” ERIKA DE JONG – REDERT MB FB

24 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


MASTER BELASTINGADVISEUR

“Met zowel het Schakelprogramma Master Belastingadviseur als de Master Belastingadviseur wordt je fiscale kennis uitgebreid, waardoor je wellicht het verschil kunt maken ten opzichte van collega’s. En natuurlijk is het van toegevoegde waarde op je CV en je verdere loopbaan.” Erika de Jong-Redert MB FB, werkzaam bij PwC, koos ervoor om na de hbo-opleiding Fiscale Economie verder te studeren. Zij besloot voor het Schakelprogramma Master Belastingadviseur te gaan. ”Ik had behoefte aan verdere verdieping van mijn fiscale kennis. De modules uit deze opleiding pasten goed bij mijn dagelijkse werkzaamheden.” Erika volgde de colleges naast haar baan als aangiftemedewerker bij PwC. “PwC stimuleert haar medewerkers om te blijven studeren en biedt hiervoor diverse faciliteiten aan.” Ondanks dat de vakken uit het schakelprogramma misschien op het eerste oog overeenkomen met de vakken uit de hbo-opleiding Fiscale Economie, zijn er volgens Erika duidelijke verschillen. “Tijdens het schakelprogramma wordt veel uitvoeriger ingegaan op fiscale onderwerpen en wordt er uitgebreid aandacht besteed aan jurisprudentie. De hoeveelheid lesstof is groot waardoor het voorbereiden van de colleges aan te bevelen is. De colleges worden gegeven door docenten die werkzaam zijn in de fiscale praktijk. Ze zijn enthousiast en weten de studenten goed te motiveren.” Na het afronden van het schakelprogramma is Erika gelijk doorgestroomd naar de opleiding Master Belastingadviseur. “De Master Belastingadviseur is een verdere verdieping op het schakelprogramma. In de masteropleiding

is niet alleen aandacht voor fiscale kennis, maar ook voor vaardigheden als het schrijven van een advies voor de klant of een beroepschrift.” Op de vraag of er in haar werkzaamheden ook verschillen te bemerken zijn door de verdere verdieping in de fiscale theorie, merkt Erika op: “Toen ik nog Fiscale Economie studeerde ben ik bij PwC begonnen in de mkb-aangiftepraktijk. Ik stelde aangiftes inkomstenbelasting en eenvoudige aangiftes vennootschapsbelasting op. Daarnaast verzorgde ik de correspondentie met cliënten, bijvoorbeeld over aanslagen, en stelde ik bezwaarschriften voor de Belastingdienst op. Gedurende mijn loopbaan zijn mijn werkzaamheden geleidelijk uitgebreid en inmiddels ben ik werkzaam in de Private Companies-praktijk. Ik heb een eigen cliëntenportefeuille waarbij ik verantwoordelijk ben voor het opstellen van de aangiften en het cliëntencontact. De aangiftewerkzaamheden zijn complexer en ook meer internationaal gericht. Verder coach ik stagiaires en assistenten en ben ik betrokken bij het verbeteren van de aangiftesoftware die binnen PwC wordt gebruikt.”

adviseur. “Met regelmaat zien cliënten op tegen hun fiscale verplichtingen, waardoor het waardering geeft als je ze hierin kunt ondersteunen. Verder is het contact met cliënten heel afwisselend. De ene heeft fiscale kennis, waardoor je snel en gemakkelijk kunt schakelen. Er zijn echter ook cliënten die niet op de hoogte zijn van de fiscale wetgeving. Hier is het een uitdaging om je vraag eenvoudig en helder te formuleren, zodat je een duidelijk antwoord krijgt.” Volgens Erika blijft er altijd meer dan voldoende werk voor een belastingadviseur. De fiscale regelgeving is constant aan veranderingen onderhevig, waardoor belastingplichtigen met regelmaat advies of begeleiding nodig hebben van een belastingadviseur. “Een goede RB-belastingadviseur blijft altijd in zichzelf investeren!”

Erika vindt de afwisseling en de waardering die zij krijgt van cliënten het leukste aan het vak van belasting-

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 25


SCHAKELPROGRAMMA MASTER BELASTINGADVISEUR In één jaar doorstromen naar de enige geaccrediteerde fiscale hbo-master van Nederland? Dat kan met het Schakelprogramma Master Belastingadviseur, de ideale opleiding voor studenten met het bachelordiploma hbo Fiscaal Recht en Economie (Fiscale Economie) en die de ambitie hebben om op hoog niveau te werken als allround fiscale professional. U heeft een behoorlijke fiscale basis, maar u wilt de volgende stap maken om uw fiscale kennis te verdiepen. Tijdens deze opleiding krijgt u hiervoor de handvatten aangereikt. De fiscale wetgeving wordt uitvoerig behandeld, de jurisprudentie komt uitgebreid aan bod en u leert ook wat de invloed is van een wetswijziging op de praktijk. Daarnaast stelt de opleiding u in staat om u een mening te vormen over actuele onderwerpen. Daarbij kan worden gedacht aan de werkkostenregeling of de wijziging van het partnerbegrip in de fiscale wetgeving. Een andere discussie die de gemoederen bezighoudt is de aanscherping van de belastingverdragen gericht op voorkoming van misbruik door buitenlandse vennootschappen. U merkt dat een maatregel die belastingvoordelen meebrengt tevens nadelige consequenties kan hebben. Aan u om de beste fiscale route te adviseren. Vooropleiding Om toegelaten te worden tot het Schakelprogramma Master Belastingadviseur is het bachelordiploma hbo Fiscaal Recht en Economie (Fiscale Economie) vereist, niet ouder dan vijf jaar. Indien u in het bezit bent van een ouder diploma en wilt instromen in de opleiding, neemt u dan contact op

26 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

met RB Opleidingen. Werkervaring kan van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding. Doorstuderen Na succesvolle afronding van het Schakelprogramma Master Belastingadviseur ontvangt u een certificaat waarmee u direct kunt starten met de opleiding Master Belastingadviseur. Nadat u het Schakelprogramma

Master Belastingadviseur en de opleiding Master Belastingadviseur volledig heeft afgerond, kunt u doorstuderen aan de Universiteit van Amsterdam en in één jaar afstuderen als fiscaal econoom (MSc.). U kunt er ook voor kiezen in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen te behalen.

STUDIEPROGRAMMA Privaatrecht Ondernemingsrecht Formeel belastingrecht Loonbelasting Omzetbelasting Aanmerkelijk belang Terbeschikkingstellen vermogen Vennootschapsbelasting / dividendbelasting Schenk-, erf-, en overdrachtsbelasting Estate planning Internationaal belastingrecht Bezoek aan de rechtbank


UIT DE PRAKTIJK

SCHENKEN OF LENEN? Karel en Annelien Bakker hebben een redelijk fors vermogen opgebouwd en genieten hun pensioen. Zij hebben twee kinderen, Jaap en Belle. Jaap wil met zijn vriendin voor de eerste keer een huis kopen, maar het inkomen is niet groot. De bank is daardoor niet bereid het gehele aankoopbedrag te financieren. Karel en Annelien willen hun zoon graag helpen bij de koop van de woning, zonder hun dochter Belle tekort te doen. Als adviseur vraagt u aan Karel en Annelien het voorlopige koopcontract, de financieringsaanvraag en de inkomensgegevens van Jaap en zijn vriendin op. Aan de hand hiervan bepaalt u de maandelijkse lasten in relatie tot het gezamenlijk inkomen van het stel. U geeft aan dat Karel en Annelien een lening kunnen verstrekken aan hun zoon, maar zij kunnen ook een schenking verrichten. Belle ontvangt dan ook een schenking. U beoordeelt de mogelijkheden en de fiscale gevolgen die aan een lening of schenking zijn verbonden. Ook de fiscale eisen die aan de financiering worden gesteld bespreekt u met Karel en Annelien. U komt samen tot de conclusie dat de aankoop te hoog gegrepen is en de koop van het huis kan niet doorgaan. Zij besluiten wel om jaarlijks een geldbedrag aan de kinderen te schenken, zodat zij allebei in de toekomst een financiële basis hebben. Dit kan uiteindelijk aangewend worden voor de koop van een eigen woning.

STUDIEGEGEVENS Studieduur Niveau Colleges Examens Collegetijden Aanvang Zelfstudie Locatie:

1 jaar hbo 24 10 09.30 – 17.00 uur september 8 uur per week Utrecht

KOSTEN Kosten opleiding Kosten per examen Literatuur Aspirant-lidmaatschap, per jaar, excl. btw

€ 4.295 € 125 ca. € 300 € 250

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: Verkorte fiscale praktijkopleiding ter voorbereiding op de opleiding Master Belastingadviseur Studeren naast uw werk Profilering als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland Titel bc als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 27


MASTER BELASTINGADVISEUR Een pittige opleiding voor de belastingadviseur die behoorlijk wat in zijn mars heeft. U bent er niet alleen op uit om uw kennis naar het hoogste praktijkniveau te brengen maar u bent ook bereid om kritisch naar het vakgebied te kijken en u gaat een stevige discussie niet uit de weg. Kortom, u bent gegrepen door het vak en streeft naar het hoogst haalbare. U verdiept zich grondig in een aantal thema’s waarbij u telkens weer op basis van fiscale en civiele argumenten tot een verantwoord advies komt. Hierbij wordt vooral gekeken naar de totstandkoming van het advies en het stellen van de juiste vragen aan de klant. Het uitgangspunt van de opleiding Master Belastingadviseur is met name gelegen in de analytische probleemoplossing en het vermogen om gefundeerd fiscaal advies te kunnen geven. U heeft na afronding van de opleiding de competenties om fiscale vraagstukken van particulieren en ondernemingen op een effectieve wijze aan te pakken, oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een gedegen, specialistische vakkennis en komen vaardigheden gericht op advisering of het schrijven van een beroepschrift ruim aan bod. Daarnaast vormt de integratie van de verschillende fiscale vakgebieden binnen de beroepspraktijk van een belastingadviseur de rode draad van deze fiscale hbo-master. Toekomstperspectief Als Master Belastingadviseur bent u in staat om complexe fiscale advieswerkzaamheden te verrichten.

28 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

U kunt een gefundeerd oordeel vormen over de fiscale en financiële situatie van uw klant en samen met hem optimaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden. Een Master Belastingadviseur is een zeer gewaardeerde medewerker op een (groter) belastingadvies- of accountantskantoor, bij de overheid en in de zakelijke en financiële dienstverlening. U bent de fiscale spin in het web. Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Master Belastingadviseur, mag u de titel MB voeren en kunt u als lid ingeschreven worden als Federatie Belastingadviseur in het register van het RB. Vooropleiding Om een hoog opleidingsniveau te kunnen realiseren, worden de hiernaast genoemde vooropleidingen, al dan niet onder voorwaarden, als vereiste gesteld. Daarnaast mag uw diploma niet ouder zijn dan vijf jaar. Indien u in het bezit bent van een ouder diploma en wilt instromen in de opleiding kunt u contact opnemen met RB Opleidingen. Werkervaring en opleidingen kunnen van invloed zijn op uw toelating tot de opleiding.

STUDIEPROGRAMMA Modulaire indeling Scriptie en Praktijkgericht Product Extra scriptiebegeleiding, optioneel Estate planning Bedrijfsopvolging Conflictbeheersing en -beslechting Internationale belastingproblematiek

HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur) (AA/RA) CB-belastingadviseur Schakelprogramma Master Belastingadviseur Akte van Bekwaamheid als Belastingadviseur (NFB) Doorstuderen Wilt u doorstuderen en uw fiscale kennis nog verder verdiepen? Dat kan! Na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur kunt u doorstuderen aan de Universiteit van Amsterdam en in één jaar afstuderen als fiscaal econoom (MSc.). U kunt er ook voor kiezen om in twee jaar de universitaire Master Fiscaal Recht (LL.M.) aan de Rijksuniversiteit Groningen te behalen. Meer informatie over deze universitaire opleidingen vindt u verderop in deze brochure.


STUDIEGEGEVENS EXAMENS Voor de module Estate planning, Internationale belastingproblematiek en Bedrijfsopvolging dient een casus te worden uitgewerkt. De module Conflictbeheersing en -beslechting wordt afgesloten met een referaat. Voor de module Scriptie en Praktijkgericht Product schrijft u gedurende het studiejaar een scriptie en een praktijkgericht product (bijvoorbeeld een artikel). Zowel de scriptie als het praktijkgericht product verdedigt u in een slotpresentatie.

Studieduur Niveau Colleges Collegetijden Aanvang Zelfstudie Locatie:

1 jaar hbo-master 23 09.30 – 17.00 uur september 8 tot 10 uur per week Utrecht

KOSTEN UIT DE PRAKTIJK

HET TOTAALPLAATJE VAN DE BEDRIJFSOPVOLGING U bent al enige jaren belastingadviseur van Jan Postma, 60 jaar, bestuurder van Agri BV. Agri BV levert machines door heel Europa en heeft ook een aantal buitenlandse deelnemingen. Jan bezit alle aandelen en zijn kinderen werken ook in de onderneming. Dochter Susan werkt in Nederland, zoon Bart is verantwoordelijk voor de ICT-afdeling vanuit Istanbul. Jan wil terugtreden als bestuurder en zijn aandelen voor meer dan de helft overdragen aan Susan en Bart. Over enkele jaren wordt het restant overgedragen. Jan blijft wel als commissaris verbonden aan het concern. Als adviseur gaat u eerst in gesprek met Jan en zijn beide kinderen om te kijken of alle neuzen dezelfde kant op staan en wat de wensen en verwachtingen zijn. U schakelt een accountant in om de waarde van het bedrijf te bepalen en stemt de uitkomst met de fiscus af. Er is sprake van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de inkomsten-, schenk- en erfbelasting. Doordat Jan zijn aandelen overdraagt, leidt dat bij de kinderen – of bij hun persoonlijke holdings – tot een schuld. U vraagt zich af of het niet voordeliger is om de aandelen van Jan om te zetten in cumulatief preferente aandelen. Als adviseur dient u hier dus aandacht te besteden aan estate planning. Daarnaast dienen een aantal zaken met betrekking tot de buitenlandse deelnemingen op een rijtje gezet te worden. Hoe worden de werkzaamheden in het buitenland beloond en hoe zit het bijvoorbeeld met de concernwinst? Wat is het winstbelastingtarief in Turkije? Wat staat er in het verdrag Nederland-Turkije over de betaling van lonen en welke voordelen zijn hier te behalen? Kortom, als Master Belastingadviseur heeft u te maken met diverse, complexe fiscale aspecten van bijvoorbeeld een bedrijfsoverdracht waar meerdere cliënten bij betrokken zijn.

Kosten opleiding Literatuur Deelname tweede examenmogelijkheid Aspirant-lidmaatschap, per jaar, excl. btw Kosten deelname extra scriptiebegeleiding

€ 6.995 € 400 € 165 € 250 € 250

Deelname aan de eerste examenmogelijkheid, het verblijf in een conferentieoord en de catering is bij het collegegeld inbegrepen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: De opleiding Master Belastingadviseur is door de NVAO geaccrediteerd De enige fiscale hbo-master in Nederland Studeren naast uw werk Inzicht verkrijgen in de samenhang van de civiele en fiscale wetten Nadruk op analytische probleemoplossing Centrale locatie in het land Profilering als dé praktijkgerichte fiscale professional voor het mkb U bent lid van de grootste fiscale beroepsorganisatie van Nederland Titel MB FB als kwaliteitskeurmerk voor uw klanten

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 29


BEROEPSVAARDIGHEIDSPROGRAMMA

Sabrina Helsloot FB werkt als fiscalist bij Huibers accountants - adviseurs en heeft de Master Notarieel Recht én Master Fiscaal Recht afgerond aan de universiteit. Als aanvulling hierop koos ze voor het Beroepsvaardigheidsprogramma. “Bij een universitaire studie ligt de nadruk toch vooral op de theorie en niet zozeer op de praktijk, terwijl dit wel erg belangrijk is voor je werkzaamheden als belastingadviseur. Het Beroepsvaardigheidsprogramma biedt die aanvulling.” Sabrina’s interesse voor het fiscale vak ontstond in de loop der jaren. “Door de werkzaamheden die ik voor het kantoor van mijn ouders deed, was ik al in aanraking gekomen met de fiscaliteit. Het is pas echt gekomen toen ik tijdens mijn studie Notarieel Recht het vak Belastingrecht kreeg. Toen heb ik ook besloten de opleiding Master Fiscaal Recht te volgen en werd het mij duidelijk dat ik in dit vakgebied wilde werken.” “Ik ben naast generalist ook specialist internationaal belastingrecht. In mijn dagelijkse werkzaamheden controleer ik aangiften, ondersteun ik onze accountants en review ik de fiscale kant van jaarrekeningen. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden natuurlijk uit het adviseren van cliënten.” “Op de universiteit komen de praktische vaardigheden die je moet hebben als belastingadviseur nagenoeg niet aan bod. Om een goede fiscalist te kunnen zijn, is kennis van de fiscale wetgeving alleen onvoldoende om het vak goed uit te kunnen oefenen. Niet alleen vaktechniek, maar ook soft skills zijn van belang”, constateert Sabrina. “Ik heb gemerkt dat ik na het afronden van het Beroepsvaardigheidsprogramma een andere aanpak heb in het adviseren van mijn cliënten.”

De Belastingdienst is een van de externe partijen waar Sabrina veel contact mee heeft. “Een gesprek met de Belastingdienst kan weleens lastig zijn, hoewel het contact gelukkig vaak prettig verloopt. Met elk van de partijen kan de manier van communiceren en de benodigde aanpak ook weer heel verschillend zijn. Juist het contact en ook de verschillen daarin maken het vak interessant. Het is dan fijn een training in communicatieve vaardigheden te hebben gehad.” Op de vraag wat het vak van belastingadviseur nou zo leuk maakt, reageert Sabrina enthousiast: “Vooral het vele contact met heel diverse cliënten vind ik erg leuk. Dat je hen kunt helpen en begeleiden bij een fiscaal probleem of een advies kunt geven waar ze echt bij gebaat zijn. Een nieuwe cliënt van mij was in het verleden bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte gebracht van het urencriterium en het belang alles goed te administreren. Toen de Belastingdienst een bedrijfsbezoek bracht, werd een inschatting van de uren gemaakt. Op basis van deze schatting had deze cliënt geen recht op de zelfstandigenaftrek, wat extra vervelend was door de toch al moeilijke financiële situatie waar deze cliënt in verkeerde. Uiteindelijk zijn we naar de Belastingdienst

gegaan voor een hoorgesprek en kregen we vlak voor kerst het bericht dat de ze het met ons eens waren.” “Wat ik ook leuk vind aan dit vak is dat het altijd in beweging is. Het wordt nooit saai. Al zijn er ook momenten dat je huivert van de hoeveelheid aan wijzigingen in de wet- en regelgeving.” Sabrina verwacht dat de rol van de belastingadviseur wel anders wordt in de toekomst. “Met de verandering in de accountancy, waarbij een verschuiving plaatsvindt van administratie naar advies, denk ik dat het belang van een belastingadviseur voor cliënten des te duidelijker wordt. Zoals eerder gezegd wijzigt de wet- en regelgeving zo snel, dat het voor veel cliënten niet meer bij te houden is. Een belastingadviseur biedt dan juist de toegevoegde waarde.”

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 31


BEROEPSVAARDIGHEIDSPROGRAMMA NOODZAKELIJKE VAARDIGHEDEN VOOR EEN BELASTINGADVISEUR! U bent allround fiscalist. Kennis genoeg, maar kunt u deze ook optimaal inzetten? Een lastige kwestie effectief afhandelen met de Belastingdienst? Bij de rechtbank een zaak winnen voor uw klant? Overtuigend adviseren? Daarvoor is meer nodig dan kennis alleen. Uw advies kan namelijk inhoudelijk nóg zo goed zijn, het valt niet in vruchtbare aarde als uw klant het niet helemaal begrijpt of er niet achter staat. Het Beroepsvaardigheidsprogramma biedt u de gereedschappen om professioneel op te treden voor en naar uw klant. Zo werkt u aan uw adviesvaardigheden: doorvragen naar spanningsvelden, omgaan met weerstand en valkuilen, structureren van het gesprek, goed luisteren, en afstemmen van uw reactie. Ook overtuigend presenteren en constructief omgaan met conflicten staan op het programma. Daarnaast krijgt u tips voor het schrijven van effectieve teksten. U leert hoe u de tekst zo toegankelijk mogelijk formuleert, zodat de inhoud van uw advies optimaal tot zijn recht komt. Tot slot komen de beroepsregels en beroepsuitoefening aan bod zodat u uw werkzaamheden uitvoert volgens de eisen van de overheid en de voorschriften van het RB. Na het volgen van het Beroepsvaardigheidsprogramma is het voeren van een proces bij de belastingrechter (rechtbank, gerechtshof en de Hoge Raad) een bekend traject dat u professioneel doorloopt.

zijn voor het beroep van belastingadviseur. Verklaring van Vakbekwaamheid Na afronding van het Beroepsvaardigheidsprogramma ontvangt u de Verklaring van Vakbekwaamheid. Dit is een kwaliteitsdocument voor de belastingadviseur. Vooropleiding Om toegelaten te kunnen worden tot het Beroepsvaardigheidsprogramma is één van de onderstaande vooropleidingen vereist.

CB-belastingadviseur HBO Fiscaal Recht (Bachelor Belastingadviseur) Master Belastingadviseur doctoraal of masterdiploma fiscaal recht of fiscale economie PE-punten Aan het Beroepsvaardigheidsprogramma worden twintig algemene en tien fiscale PE-punten toegekend indien u lid bent van het RB.

STUDIEPROGRAMMA Communicatieve Vaardigheden Schriftelijke Taalvaardigheid Procesvoering Beroepsregels en Beroepsuitoefening Toegepast Belastingrecht

EXAMEN Toekomstperspectief Na afronding van het Beroepsvaardigheidsprogramma heeft u de vaardigheden in huis die essentieel

32 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

Het laatste examen bestaat uit een afstudeerwerkstuk in de vorm van een adviesnota aan de klant. Dit advies moeten worden opgesteld aan de hand van de casus die in het onderdeel Toegepast Belastingrecht is behandeld.


UIT DE PRAKTIJK

HET BEGELEIDEN VAN EEN CLIËNT IN PROBLEMEN Help! Een BN-er, Willem, belt of u even tijd heeft. U bent flexibel en zaken doen met een BN-er is altijd leuk voor het netwerk. Een afspraak is dus snel gemaakt. “Hoe zat het met de btw op woonhuizen?”, is de eerste vraag die Willem stelt als hij bij u binnen loopt. De adviseur van het administratiekantoor waar hij zijn zaken onder gebracht heeft, gaf bij Willem dat ‘dat’ mogelijk is. U geeft bij Willem aan dat het terugvorderen van btw op het woonhuis mogelijk zou kunnen zijn, maar dat u eerst goed moet weten wat er aan de hand is. Wanneer enkele minuten later de meneer van het administratiekantoor binnenkomt, schiet het gesprek een heel andere kant op. De Belastingdienst is langs geweest en heeft een flink aantal omissies in de administratie geconstateerd, waaronder een over een aantal jaren oplopende schuld omzetbelasting. De Belastingdienst is bezig om de eerste resultaten te evalueren en Willem zoekt nu hulp. De administrateur kan het niet meer aan en achteraf bezien blijkt deze forse steken te hebben laten vallen. De administrateur wordt om die reden ook vlot aan de kant gezet door Willem. Grote bedragen worden alsnog nageheven en er wordt een serieuze boete opgelegd. In hoeverre Willem in het tripartiete overleg met het OM is besproken blijft onduidelijk. Het begeleiden van cliënten in problemen is - naast het adviseren van cliënten naar de toekomst - een van de belangrijkste taken van de belastingadviseur. Het eerste gesprek en weten wat u moet doen, is van wezenlijk belang als u gaat adviseren. Waarover adviseert u? Gaat het over zaken die gebeurd zijn of over nieuwe mogelijkheden? Verleent u rechtsbijstand of helpt u bij het opzetten van nieuwe structuren? Hierbij moeten altijd de beroepsregels in acht genomen worden en wordt van een belastingadviseur professionele integriteit verwacht. In voornoemde situatie blijkt dat het administratiekantoor de zaken van Willem niet goed behandeld heeft en jaar in jaar uit fouten heeft gemaakt, zonder hiervoor de hulp in te schakelen van een professionele derde. Gevolg is dat de zaak het administratiekantoor boven het hoofd gegroeid is en Willem in de problemen is geraakt met de Belastingdienst.

STUDIEGEGEVENS Studieduur Niveau Colleges Collegetijden Aanvang Zelfstudie Locaties

6 maanden hbo 13 09.30 – 17.00 uur september / februari 6 tot 8 uur per week Utrecht en Amersfoort

KOSTEN Kosten opleiding Slotexamen

€ 4.950 € 125

De overnachting in een conferentieoord en de catering is bij het collegegeld inbegrepen. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: Het Beroepsvaardigheidsprogramma is een korte, praktijkgerichte fiscale vaardigheidsopleiding Het geeft een stevig fundament voor (klant)gesprekken U wordt voorbereid op gerechtelijke procedures Uitgebreid aandacht voor de beroepsregels en de beroepsuitoefening RB-leden kunnen tien fiscale en twintig algemene PE-punten behalen

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 33


RUG MASTER FISCAAL RECHT

“DE KLANT VRAAGT STEEDS MEER EEN PROACTIEVE HOUDING” MR. JEROEN LAUSBERG FB

34 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


RUG MASTER FISCAAL RECHT

“Alhoewel mijn voorkeur altijd al uitging naar een functie in de cijfers was ik niet bij voorhand expliciet op zoek naar een fiscale opleiding. Al snel kwam ik er echter achter dat ik mij heel erg thuis voel in de wondere wereld van belastingen.” Mr. Jeroen Lausberg FB is in 2011 geslaagd voor de opleiding Master Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na afronding van de opleiding Bachelor Belastingadviseur en de start in de aangiftepraktijk koos hij ervoor een wetenschappelijke basis te leggen onder zijn inmiddels opgedane fiscale praktijkervaring. “Mijn beginjaren heb ik doorgebracht in de aangiftepraktijk. Een erg leuke en leerzame tijd! Een aantal jaren had ik een combinatiefunctie van aangiftes verzorgen en advies geven aan cliënten. Vanaf 2005 ging het zwaartepunt van mijn functie meer naar de advieskant. Door de afspraken tussen de RuG en RB Opleidingen had ik de mogelijkheid om als reeds afgestudeerde RB-er in twee jaar tijd de fiscale master te halen. Daarnaast was mijn werkgever Baker Tilly Berk NV bereid de kosten op zich te nemen en tijd beschikbaar te stellen.” De RuG biedt de colleges ook online aan, wat betekent dat RB-leden niet voor ieder college naar Groningen hoeven te reizen. Jeroen heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. “Ik werk in Utrecht en woon in Amersfoort. Groningen is met een totale reistijd van vier uur erg ver weg. Ik heb alle hoorcolleges die online werden aangeboden ook online gevolgd. Bijkomend voordeel is dat je zelf kunt bepalen wanneer je ze bekijkt. Zeer flexibel dus. De werkcolleges waren veelal op één collegedag te plannen. Leuk hieraan is dat het bijdraagt aan de binding met de RuG en je mede-

studenten, je kunt bijvoorbeeld aantekeningen uitwisselen.” De werkzaamheden van Jeroen bij Baker Tilly Berk zijn in de loop der jaren behoorlijk verschoven. “Momenteel ben ik volledig werkzaam als adviseur in de algemene nationale praktijk. Af en toe kijk ik nog aangiften na of stel ik een complexe aangifte zelf op. Het behalen van mijn bul heeft er wel voor gezorgd dat ik makkelijker heb kunnen promoveren tot manager. Ik heb gemerkt dat ondernemers en accountants de belastingadviseur steeds meer zien als sparringpartner. In het verleden lag de nadruk vooral op het verzorgen van fiscale verplichtingen. De klant vraagt vandaag de dag steeds meer een proactieve houding van hun adviseur. Meedenken, sparren; dat is nu het uitgangspunt.” Jeroen geeft aan dat door de complexiteit en de diversiteit van het vak van allround belastingadviseur het onmogelijk is om overal specialist in te zijn. “Het is erg leuk om met diverse specialisten samen te werken. Binnen de organisatie hebben wij diverse specialisaties in huis. Een aantal voorbeelden is loonbelasting, btw, juridische dienst-

verlening en corporate finance. Accountants lopen op hun beurt weer dagelijks bij ons binnen met diverse fiscale vraagstukken.” Als belastingadviseur heb je dagelijks met veel verschillende externe partijen te maken. “De band met de Belastingdienst is erg belangrijk. Kun je goed met een inspecteur door één deur, dan gaat het maken van afspraken veel soepeler. Het is dus van belang om in die relatie te investeren. Erg leuk als je daarin slaagt”, geeft Jeroen enthousiast aan. De fiscale regelgeving ontwikkelt met de maatschappij mee. “De laatste jaren wil de politiek bijvoorbeeld innovatie stimuleren. De overheid voert daarvoor specifieke fiscale maatregelen in waar cliënten weer van kunnen profiteren.” Op welke manier is een academische graad in het fiscale recht hierin toe te passen? “De Master geeft een verdieping van je fiscale kennis. Daarnaast word je gestimuleerd om op verschillende manieren tegen (fiscale) vraagstukken aan te kijken. Beiden stellen je beter in staat om juist die route te kiezen die voor de situatie of de klant de beste oplossing is. Wat dit vak zo leuk maakt is dat je veel klantcontact hebt, je de vertrouwenspersoon bent en te maken hebt met dagelijks wisselende fiscale wet- en regelgeving. Door de universitaire opleiding ben ik vaktechnisch en analytisch sterker geworden en dat komt goed van pas.”

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 35


MASTER FISCAAL RECHT Heeft u ambitie om een academische graad in het fiscale recht te halen en bent u in het bezit van het diploma CB-belastingadviseur, het getuigschrift Bachelor Belastingadviseur of Master Belastingadviseur? Dan kunt u deelnemen aan de Master Fiscaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Via het Toelatingsprogramma van een jaar komt u in de éénjarige masterfase. U wordt opgeleid tot fiscaal jurist en u mag na het behalen van uw mastergraad de titel Master of Laws (LL.M.) voeren.

aan de slag in het bedrijfsleven, de overheid en bij (multi)nationale ondernemingen in binnen- en buitenland.

Het uitgangspunt van een universitaire fiscale opleiding is met name gelegen in kennisoverdracht, analyse, rechtsvergelijking en jurisprudentie. U leert te denken vanuit een breder perspectief om op die manier gemakkelijker oplossingen te bedenken voor vragen en problemen die zich in de praktijk voordoen. Het Toelatingsprogramma heeft als doel om alle studenten op een gelijk niveau te brengen voordat zij doorstromen naar de masteropleiding.

STUDIEPROGRAMMA TOELATINGSPROGRAMMA

De Master Fiscaal Recht richt zich op de fiscale problematiek rondom de grotere en de internationaal opererende onderneming. De opleiding zorgt ervoor dat u brede juridische, financiële en economische kennis in huis hebt. Daarnaast volgt u in het masterjaar enkele niet-fiscale (keuze)vakken. Met het schrijven van een scriptie rondt u de studie af en behaalt u de mastergraad. Toekomstperspectief Na het behalen van de bul Fiscaal Recht aan de RuG bent u opgeleid tot allround fiscalist op academisch niveau. U kunt vanuit een breed fiscaal fundament op nationaal en internationaal niveau fiscale vraagstukken oplossen. U kunt als fiscalist

36 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

Master of Laws Na afronding van de master behaalt u de mastergraad Master of Laws (LL.M.). De masteropleiding kan normaal gesproken alleen gevolgd worden na afronding van de drie jaar

durende universitaire bacheloropleiding in de rechtsgeleerdheid. De titel Master of Laws wordt internationaal (h)erkend en is vergelijkbaar met de vroegere Nederlandse titel meester (mr.).

De opleiding Master Fiscaal Recht bestaat uit het éénjarige Toelatingsprogramma en het masterjaar. Deze universitaire opleiding biedt u een combinatie van (internationaal) fiscaalrechtelijke en civielrechtelijke vakken waardoor u opgeleid wordt tot een fiscalist die werkzaam is in de mkb-praktijk en/of die van de grote ondernemingen. Formeel belastingrecht 1 Burgerlijk recht 2 Introduction to International and European Tax Law Omzet- en overdrachtsbelasting Inkomstenbelasting: onderdelen eigen woning, kapitaalverzekeringen, lijfrenten en periodieke uitkeringen Winst Europees recht Loonbelasting Vennootschapsbelasting

STUDIEPROGRAMMA MASTER FISCAAL RECHT Formeel belastingrecht 2 Goederenrecht* Onderneming en Belastingheffing Ondernemingsfinanciering Particulieren en Belastingheffing Seminar Formeel belastingrecht Rechtspersonen, Personenvennootschappen* Internationaal en Europees Belastingrecht Keuzeruimte Master Scriptie *Keuzevak; de student dient één van deze twee vakken te kiezen


STUDIEGEGEVENS Vooropleiding De hieronder genoemde vooropleidingen worden als toelatingsvereiste gesteld. CB-belastingadviseur AA/RA CB-Belastingadviseur Bachelor Belastingadviseur Master Belastingadviseur Voorwaarde is dat u als lid ingeschreven staat in het CB- of FB-register van het RB en uw diploma in principe niet ouder is dan zes jaar. Kijk voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden op www.rbopleidingen.nl.

DIGITALE HOORCOLLEGES De hoorcolleges zijn via internet te volgen. U hoeft in de meeste gevallen niet per se af te reizen naar Groningen.

Studieduur Niveau Aanvang Zelfstudie

2 jaar academisch september ten minste 15 uur per week

KOSTEN Voltijd per jaar Deeltijd, per jaar Overig studiekosten circa

€ 1.835 € 1.353 € 625

Let op: wanneer u reeds in het bezit bent van een universitaire mastergraad gelden er hogere collegegelden. Kijk op www.rbopleidingen.nl of www.rug.nl voor meer informatie. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

VOLTIJD OF DEELTIJD U kunt zowel het Toelatingsprogramma als de master Fiscaal Recht in voltijd of in deeltijd volgen. U dient dit bij uw inschrijving aan te geven.

STUDIEBIJEENKOMSTEN OP MAAT Om de studenten die deelnemen aan het Toelatingsprogramma Master Fiscaal Recht extra te ondersteunen organiseert RB Opleidingen, in samenwerking met de RuG, voor ieder tentamen bij voldoende belangstelling een begeleidingsklas. Tijdens de begeleidingsklas wordt door een hoogleraar of vakdocent van de RuG ingegaan op vragen die leven bij de studenten met betrekking tot de stof of oude examenopgaven.

TENTAMENS U heeft in de meeste gevallen per vak twee keer per jaar de mogelijkheid tentamens af te leggen. De tentamens worden door de RuG in Groningen afgenomen.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: In twee jaar een academische graad behalen in het fiscale recht Specifiek afgestemd op afgestudeerde CB-belastingadviseurs, Bachelor Belastingadviseurs en Master Belastingadviseurs Uitbouwen kennis naar academisch niveau Vergroot uw inzicht in de systemen en achtergrond van het fiscale recht Hoorcolleges

AANMELDING U kunt zich via www.rbopleidingen.nl aanmelden voor het Toelatingsprogramma Master Fiscaal Recht. U vindt hier specifieke informatie over de inschrijfprocedure aan de RuG. De uiterste aanmelddatum is 15 juli 2013.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 37


MASTER FISCALE ECONOMIE

“HET VAK WORDT VEEL LEUKER ALS JE MEER KENNIS HEBT” DRS. ANITA VIERGEVER MB FB

38 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


UVA MASTER FISCALE ECONOMIE

Van leerling op de vroegere huishoudschool naar academisch geschoold fiscaal econoom. Een succesverhaal dat veel inspanning heeft gekost, maar bewijst dat wanneer je iets wilt, je het kunt bereiken. Drs. Anita Viergever MB FB, werkzaam bij WEA Deltaland, is trots. “Als ik terugkijk op mijn opleidingstraject ben ik trots dat ik het vanaf het laagste niveau tot academisch niveau heb kunnen brengen. Ik heb nu alle fiscale opleidingen doorlopen die er op dit gebied zijn.” Na afronding van de huishoudschool en de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie is Anita als assistent-accountant aan de slag gegaan. In die tijd raakte zij geïnteresseerd in de fiscale kant van het vak. “Ik wilde de klant graag beter kunnen bijstaan op dit gebied. Daarnaast wilde ik graag studeren, dus heb ik de opleiding CB-belastingconsulent gevolgd. Hierdoor kreeg ik bij WEA Deltaland de kans om op de fiscale afdeling te werken.” Anita studeerde daarna voor CB-belastingadviseur. “Deze opleiding was vereist om door te kunnen groeien en heb ik vlot doorlopen. Omdat mijn werkgever veel waarde hecht aan goed opgeleide medewerkers en ik na deze opleiding mijn kennis nog verder wilde verdiepen, viel de keuze op de opleiding Master Belastingadviseur van het RB.” Na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur, is zij gelijk doorgestroomd naar de éénjarige Master Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). “De kans die het RB bood, heb ik aangegrepen, ook vanwege het praktische nut voor mijn dagelijkse praktijk. Alle vakken heb ik in één jaar behaald. Met het schrijven van de masterscriptie is de opleiding succesvol voltooid.”

“Ik heb altijd open gestaan voor de kansen die op mijn pad zijn gekomen. Hierdoor heeft mijn loopbaan verrassende wendingen genomen”, vervolgt Anita. “De toegevoegde waarde van de universitaire titel zie ik in de volledigheid van het opleidingstraject. Het is geweldig om te studeren aan de universiteit, de meest recente kennis van de hoogleraren te vernemen en contact te hebben met medestudenten. We hadden een hechte groep en het contact met de reguliere universiteitsstudenten was erg boeiend. Onze praktijkervaring was een verrijking tijdens de colleges, terwijl hun

het universitaire jaar waren erg intensief. “Het is een jaar geweest waarin ik het maximale van mijzelf heb geëist. Dit is alleen mogelijk als je er zelf volledig achter staat.” Na afronding van iedere opleiding zag Anita haar takenpakket veranderen. “Als belastingconsulent verwerkte ik vooral de aangeleverde gegevens in de aangifte voor de cliënten. Als belastingadviseur kwamen daar de gesprekken met de cliënten bij. Na de opleiding Master Belastingadviseur werden mijn taken nog meer uitgebreid met complexe advieswerkzaamheden. Door de uitgebreide vakkennis toe te passen in de praktijk kom ik samen met de klant tot een optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden.” Haar dagelijkse werkzaamheden bestaan verder uit het verzorgen van aangiften erfbelasting en het controleren van de aangiften van collega’s. “Ook

“Ik herinner me een oudere, verwarde dame die zich in paniek tot ons kantoor had gewend. Ze had het dwangbevel bij zich dat de deurwaarder aan haar adres had gericht. Bij de afspraak had ze twee koffers vol met ongeopende enveloppen bij zich. Het bleek dat zij al jaren geen aangifte meer deed terwijl zij wel daartoe verplicht was. Nu de deurwaarder was verschenen, had ze al haar post in haar woning verzameld en in de koffers gestopt. Wij hebben onmiddellijk contact opgenomen met de Belastingdienst en de situatie uitgelegd. Al haar post heb ik doorgenomen en hierdoor was het mogelijk om de niet-gedane aangiften alsnog in te dienen. Haar blijdschap was onbeschrijfelijk toen ik haar meedeelde dat we haar problemen hadden opgelost.”

studievaardigheden ons weer van pas kwamen.” De Summercourse, het toegangsprogramma voor de opleiding, en

behoren alle voorkomende fiscale vragen tot mijn werkgebied en werk Vervolg op pagina 40.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 39


Vervolg van pagina 39.

MASTER FISCALE ECONOMIE

ik nauw samen met de accountants. Daarnaast geef ik informatieve presentaties en lees ik de vakliteratuur en arresten voor het vaktechnisch overleg met de fiscalisten van de andere vestigingen.”

In een jaar uw mastergraad Fiscale Economie behalen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)? Dat kan! De UvA biedt in samenwerking met RB Opleidingen deze buitengewone mogelijkheid na afronding van de opleiding Master Belastingadviseur. Door deze samenwerking is er een doorstroomtraject ontwikkeld dat uniek is in ons land.

Een belastingadviseur moet volgens Anita kennis van de recente wetgeving en aandacht voor de klant hebben. “Door het stellen van de juiste vragen wordt voldoende informatie van de cliënt verkregen. Juist door die informatie komen we tot de meest optimale oplossing voor de cliënt. De vertrouwensband met de cliënt is daarin essentieel. Om een juist advies uit te kunnen brengen moeten wij van alle details op de hoogte zijn.” Anita is een zelfverzekerde belastingadviseur: De contacten met de Belastingdienst verlopen prettig, omdat ik weet waarover ik spreek en mijn standpunt goed onderbouwd kan weergeven. De kennisoverdracht binnen het vakgebied is erg belangrijk. Als belastingadviseur ben je een echte teamplayer. Zodra een fiscale regel voor een bepaalde groep collega’s belangrijk is, geef ik dit direct door. Binnen WEA Deltaland maken wij veel gebruik van de expertise van collega’s. Op de vraag waarom iemand een fiscale opleiding zou moeten volgen, reageert Anita enthousiast: “In de eerste plaats omdat het vak veel leuker wordt naarmate je meer kennis hebt. Je ziet meer oplossingen en kansen voor de cliënten. Daarnaast is het volgen van een opleiding een verrijking voor je persoonlijke ontwikkeling. Op ieder niveau zijn er opleidingen beschikbaar en als je verder wilt leren, kun je doorstromen. Het is steeds mogelijk een hoger niveau te halen. Het is een vak dat steeds in ontwikkeling is en daar hoort up-to-date kennis bij. Juist als het al enige jaren geleden is dat je gestudeerd hebt, zou ik de opleidingen aanraden. Je kunt dan je opgebouwde werk- en praktijkervaring combineren met de recente wetgeving. Een ervaren adviseur die goed naar cliënten kan luisteren en over recente opleidingskennis beschikt, is naar mijn mening dé perfecte combinatie!”

40 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

Toekomstperspectief Na het behalen van de bul Fiscale Economie aan de UvA bent u opgeleid tot allround fiscalist op academisch niveau. U kunt vanuit een breed economisch-fiscaal fundament op nationaal en internationaal niveau fiscale vraagstukken oplossen. U kunt als fiscalist aan de slag in het bedrijfsleven, de overheid en bij (multi)nationale ondernemingen in binnen- en buitenland. Master of Science Na afronding van de opleiding Master Fiscale Economie behaalt u de mastergraad Master of Science (MSc.). Deze titel wordt internationaal (h)erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de vroegere Nederlandse titel doctorandus (drs.). Vooropleiding De hieronder genoemde vooropleidingen worden als vereiste gesteld. Getuigschrift Master Belastingadviseur Akte van Vakbekwaamheid als belastingadviseur (Federatie Belastingadviseur oude stijl) Summercourse Om toegelaten te kunnen worden tot de master Fiscale Economie dient u het pre-mastervak ‘Capita selecta: fiscale academische analyse’ met goed gevolg te hebben afgelegd.


STUDIEGEGEVENS Dit pre-mastervak wordt in juni/juli als summercourse van drie weken aangeboden en sluit daarmee perfect aan op de start van het collegejaar in september 2013. De summercourse wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen van drie uur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de presentatie en verdediging van een referaat.

Studieduur 1 jaar Summercourse 3 weken Niveau academisch Aanvang juni (summercourse) september (master) Zelfstudie circa 15 uur per week

KOSTEN Summercourse, voltijd Masterjaar, voltijd

€ 2.750 € 1.835

Let op: Studenten die eerder een universitaire graad behaald hebben of nog bezig zijn met een universitaire studie kunnen helaas niet deelnemen aan dit programma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de UvA. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: STUDIEPROGRAMMA MASTER FISCALE ECONOMIE De master Fiscale Economie biedt u in de afstudeerrichting Tax Compliance een combinatie van fiscaal-rechtelijke en fiscaaleconomische vakken waardoor u opgeleid wordt tot een fiscalist die werkzaam is in de mkb-praktijk. De masteropleiding kenmerkt zich door twee centrale vakken, te weten National Tax Compliance en International Tax Compliance. National Tax Compliance Financiële Verslaggeving Tax Compliance Capita Selecta Transfer Pricing Europees Recht I Internationaal belastingrecht, grondslagen International Tax Compliance Tax Compliance & IT Fiscus en Onderneming Masterscriptie Fiscale Economie

In een jaar een academische graad behalen in de fiscale economie Specifiek gericht op afgestudeerde Master Belastingadviseurs Uitbouwen kennis naar academisch niveau Vergroot uw inzicht in de systemen en achtergrond van de fiscale economie Uitstekende combinatie van fiscaalrechtelijke en fiscaaleconomische vakken

AANMELDING Aanmelding voor de summercourse verloopt via RB Opleidingen. De uiterste aanmelddatum is 15 juni 2013. Kijk op www.rbopleidingen.nl voor specifieke informatie over de inschrijfprocedure bij RB Opleidingen en de UvA.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 41


Verder in ďŹ scale kennis Het Register Belastingadviseurs (RB) maakt zich sterk voor de belangen van de ruim 7.400 aangesloten leden en ondersteunt hen waar mogelijk. Als grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs is het RB een uitstekende gesprekspartner voor politiek en overheid. Het RB wordt gezien als een belangrijke speler en dat is te merken, niet alleen de aanhoudende groei van het aantal leden is hiervoor een indicatie, ook vanuit de overheid, de Belastingdienst en de media is veel interesse voor de standpunten van het RB.

PERMANENTE EDUCATIE Van RB-leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd en aandacht besteden aan bijscholing om de kwaliteit van hun adviezen te waarborgen. RB Opleidingen biedt het hele jaar door een uitgebreid en gevarieerd Permanente Educatieprogramma aan met korte en praktijkgerichte cursussen. Als aspirant-lid van het RB bent u vrijgesteld van de Permanente Educatie-verplichting.

LIDMAATSCHAP Het belang van het lid staat bij het RB voorop. Vanuit dat perspectief is het aanbod van producten en diensten opgesteld. Het RB verliest de actualiteit geen moment uit het oog en haakt hierop in waar mogelijk. Het lidmaatschap heeft u veel te bieden, zo profiteert u onder andere van: vaktechnische hulp van Bureau Vaktechniek zes keer per jaar het vakblad Het Register verschillende RB-uitgaven zoals de RB wettenbundel en het Fiscaal memo aantrekkelijke ledenprijs voor Permanente Educatie-cursussen

ASPIRANT- LIDMAATSCHAP Start u met een fiscale opleiding van RB Opleidingen? Dan wordt u automatisch ingeschreven als aspirant-lid van het RB en profiteert u meteen volop van het ledenvoordeel. Het aspirant-lidmaatschap bedraagt op jaarbasis â‚Ź 250 (exclusief btw). Op www.rb.nl vindt u meer informatie.

42 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

DE BEROEPSORGANISATIE ACHTER DE STUDENT Het RB streeft ernaar haar studenten en leden zo goed mogelijk te informeren. Op het ledendeel van de website van het RB hebben leden toegang tot voor de beroepsgroep relevante informatie, zoals notities en modellen, het RB Kwaliteitshandboek, nieuws en commentaren van de Commissie Wetsvoorstellen en vakblad Het Register. Daarnaast is op de website meer informatie over verzekeringen, software en vakliteratuur terug te vinden. Via het lidmaatschap van het RB kunnen leden korting krijgen op diverse abonnementen op fiscale naslagwerken, boeken en nieuwsbrieven.


FISCALE ASPECTEN Particulieren Als particulier kunt u scholingsuitgaven onder de volgende voorwaarden aftrekken: u volgt een opleiding die u nodig heeft voor uw huidige of toekomstige beroep de kosten minus eventuele vergoedingen zijn hoger dan € 250 per jaar het maximale aftrekbare bedrag is € 15.000 per jaar Aftrekbaar zijn cursus- en examengelden en de kosten van studieboeken. De kosten van een werkruimte en reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar. Bedrijven De scholingskosten die direct verbonden zijn aan vakcursussen en bedrijfsopleidingen voor werknemers, zijn volledig als bedrijfskosten op de winst in mindering te brengen. WVA (Wet Vermindering afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekeringen) Wanneer u de opleiding Master Belastingadviseur volgt en uw werkgever betaalt de opleiding, dan kan uw werkgever in aanmerking komen voor afdrachtsvermindering. Zo kan er behoorlijk bespaard worden op de opleidingskosten. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.rbopleidingen.nl.

44 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

KWALITEIT RB Opleidingen streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs voor (aankomende) beroepsbeoefenaren. Er wordt dan ook gewerkt met een uitgebreid kwaliteitssysteem. Alle vakonderdelen uit de opleidingen worden geëvalueerd onder studenten en docenten om de kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren. Het RB werkt nauw samen met professionele docenten, medewerkers, commissie- en bestuursleden. Daarnaast schakelt het RB externe adviseurs in afkomstig uit de universitaire wereld en de belastingpraktijk.


WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN OPLEIDING VAN RB OPLEIDINGEN? Gericht op de fiscale mkb-praktijk Direct inzicht in dagelijkse werkzaamheden Deskundige en praktijkgerichte docenten Flexibel Kortlopend Hoge kwaliteit Uitstekende carrièreperspectieven Goede doorstroommogelijkheden Aantrekkelijke prijskwaliteit-verhouding

ONDERWIJSVORMEN De opleidingen van RB Opleidingen worden gedoceerd in groepsverband waarbij er veel interactie is tussen de studenten en de docent. Naast de behandeling van de noodzakelijke theorie komen praktijkgerichte oefensituaties ruimschoots aan bod

in alle opleidingen. Van de student wordt een behoorlijke mate van zelfstudie verlangd. Dit kan in de vorm van het doornemen van de theorie, maar ook door het uitwerken van opdrachten die in het volgende college worden besproken.

RB OPLEIDINGEN ALS EXAMENINSTITUUT RB Opleidingen staat voor kwaliteit van toekomstige beroepsbeoefenaren. Niet voor niets treedt RB Opleidingen op als exameninstituut voor de mbo-opleidingen Belastingassistent en Praktijk Diploma Belastingrecht. Na afronding van één van deze opleidingen heeft u direct toegang tot de opleiding CB-belastingconsulent. Daarnaast worden de fiscale opleidingen van RB Opleidingen ook aangeboden door de hogescholen Markus Verbeek Praehep en LOI. RB Opleidingen neemt de landelijk georganiseerde examens af.

MEER INFORMATIE: Markus Verbeek Praehep Tel. (038) 4550360 www.mvp.nl Belastingassistent CB-belastingconsulent CB-belastingadviseur HBO Fiscaal Recht LOI Tel. (071) 5451234 www.loi.nl Belastingassistent CB-belastingconsulent CB-belastingadviseur ABC Opleidingen Curacao www.abc-opleiding.com CB-belastingadviseur

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 45


DOCENT UIT DE PRAKTIJK

Soms leggen de afstudeerkandidaten die combinatie zelf niet, dus dat is dan weer grappig als je daar samen tijdens een afstudeergesprek achter komt”.

“Je kunt in de theorie een heel mooi sluitend systeem opbouwen dat heel evenwichtig lijkt, maar zo’n systeem valt of staat met de praktische toepasbaarheid”

Het onderscheid tussen de afstudeerscripties van de opleiding CBbelastingadviseur en de scripties die aan de universiteit geschreven worden zit volgens Jan niet alleen in het niveauverschil, maar ook in de insteek van de scriptie. “De onderwerpen aan de universiteit zijn logischerwijs wat zwaarder”, legt Jan uit. “Bij de academische scripties worden studenten gestimuleerd nieuw terrein te betreden, waardoor ze in zekere zin een toevoeging leveren naast de bestaande theorie en kennis van het belastingvak. De studenten moeten wat meer ingaan op de complexiteit van het probleem.” De RB-leden die ervoor kiezen om door te studeren aan de RuG leveren volgens Jan een praktijkgerichte bijdrage aan de colleges. “Ja, dat merk je als je vragen gaat stellen tijdens de colleges en dan vooral bij de werkgroepen. Vanuit de ‘RB-studenten’ krijg je soms andere antwoorden. Dat geeft wel weer een aardig beeld bij de reguliere studenten, waardoor zij denken: ‘Goh, dat is kennelijk iets wat speelt in de praktijk, dat hadden we anders niet gehoord’. In die zin is er een aardige wisselwerking.” Jan geeft aan dat theorie en praktijk uiteindelijk moeten samen gaan. “Je kunt in de theorie een heel mooi sluitend systeem opbouwen dat heel evenwichtig lijkt, maar zo’n systeem valt of staat met de praktische toepasbaarheid. Ontbreekt die, dan heb je er nog niet veel aan. Misschien wordt dit soms wel vergeten.”

48 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

Inmiddels volgen 71 RB-leden de opleiding Master Fiscaal Recht aan de RuG. Volgens Jan is dit voornamelijk om het carrièreperspectief dat de mr.-titel (tegenwoordig eigenlijk: mastertitel) biedt. “Naar mijn mening ligt het hele fiscale beroepenveld als het ware open voor mensen met een academische titel. Dat kan een belangrijke reden zijn waarom iemand besluit door te studeren aan de RuG.” Jan vervolgt: “Tijdens de opleiding Master Fiscaal Recht wordt er op een andere manier omgegaan met de stof. Je moet als student duidelijk inzicht in de materie hebben. Met andere woorden, studenten moeten verder denken dan de bekende feiten. Ontbreekt er misschien een feitje dat je nader zou moeten invullen? Je ziet ook wel studenten die hier moeite mee hebben. Het voordeel van de studenten die in de praktijk al werkzaam zijn, is dat die mensen vaak heel goed in staat zijn om verder te denken. Je moet er wel door getriggerd worden, je moet die mentale stap zetten. Maar vooropgesteld: het is toch een bepaalde instelling die je hebt als je aan de universiteit gaat studeren. Als je die niet hebt, dan moet je er niet aan beginnen.” Als auteur, hoogleraar, cursusleider, vakgroepvoorzitter en examinator zijn de dagen van Jan behoorlijk gevuld. Hoe houdt hij privé en werk zoveel mogelijk gescheiden? “Mijn vrouw en ik zijn allebei erg druk. Ik werk ook ’s avonds en in het weekend. Niet continu, want dat hou ik fysiek niet vol. Ik probeer wel dagen in te plannen waarop ik echt helemaal niets met het werk doe. Zo kan ik op verhaal komen. Het is een leerproces, je moet zo met je werk omgaan dat als je vrij bent, je


DOCENT UIT DE PRAKTIJK

er ook echt afstand van kunt nemen. Ik wil nog wel eens zondagochtend aan het werk gaan, maar wanneer mijn vrouw en kinderen dan besluiten te gaan wandelen in het bos, dan ga ik natuurlijk wel mee”, zegt Jan lachend. Jan is er tevreden mee dat hij nooit planoloog is geworden en voor het fiscale vak gekozen heeft. “Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vind het nog altijd een heel boeiend vak. Ook omdat je er volop mee in de maatschappij staat, in die zin dat je niet alleen de techniek hebt maar dat er aan veel maatschappelijke discussies een fiscale kant zit. Iedereen heeft wel een mening over die fiscaliteit. Kortom, het is een heel levendig onderwerp. Dat blijft het volgens mij ook.”

fatsoenlijke manier uitoefenen. Je bent dan gewoon je handel kwijt. Adviseer netjes en zorg dat je kunt verantwoorden wat je doet. Uiteindelijk is dat de beste weg om je vak goed te blijven uitoefenen en kun je op die manier duurzaamheid in je carrière als adviseur brengen.”

Prof. dr. Jan Bouwman: “De theorie klinkt mooi, maar de praktijk is veel weerbarstiger”

Voor belastingadviseurs die aan het begin van hun loopbaan staan, heeft Jan een belangrijk advies. “Doe uiteindelijk alleen de dingen waar je achter staat. Wanneer je je als adviseur begeeft op paden die het daglicht niet kunnen verdragen dan loop je veel risico’s. Niet alleen jij, maar ook je klant. Je moet je klant daar tegen waarschuwen. Anders dreigt misschien vervolging door het OM of krijg je bij de Belastingdienst het imago van een adviseur met dubieuze praktijken. Als dat uitkomt sta je in de regel alleen. Zelfs de klant kan zich dan tegen je gaan keren.” Jan wil voorkomen dat belastingadviseurs zichzelf benadelen. “Je moet klanten die zich niet fiscaal correct gedragen van te voren waarschuwen en aangeven wat de consequenties zijn. Je kunt anders je beroep niet meer op een

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 49


‘IK ROEP GEWOON “HELP” EN DAN KOMT HET GOED’

MIJN ADVISEUR 50 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014


De kunst van waardevol belastingadvies: Achter veel bijzondere mkb-ondernemers staat een RB-adviseur

Mkb-ondernemers zijn er in alle soorten en maten. Metselaars, restauranteigenaren, schoonheidsspecialisten, agrariërs; als belastingadviseur krijg je te maken met een breed scala aan ondernemers als klant. Madeleine Bisschoff is zo’n ondernemer. Vier jaar geleden besloot zij om zelfstandige te worden in de kunstsector: Madeleine is schilderijen-restaurateur. Hoe kom je in dit bijzondere vak terecht? “Als kind al raakte ik gefascineerd door de restauratie van een plafondschildering in een kerk tijdens een schoolreis. Ik zag de restauratoren geconcentreerd aan het werk en dacht: Dat wil ik! Helaas bestond hiervoor destijds geen vakopleiding in Nederland. Tijdens mijn studie kunstgeschiedenis hoorde ik dat er een vakopleiding tot restaurator zou komen. Toen ben ik ervoor gegaan.” Madeleine vervolgt: “Lange tijd heb ik als restaurator in loondienst gewerkt bij diverse organisaties. Toen in 2008 de crisis toesloeg had dit uiteraard ook zijn weerslag op de kunstsector. Door de crisis en bezuinigingen zagen veel specialisten in de kunst zich de afgelopen jaren genoodzaakt om op freelance basis te gaan werken. Dit gold ook voor mij. Inmiddels bestaat mijn bedrijf vier jaar en heb ik een mooie orderportefeuille opgebouwd. Momenteel werk ik bijvoorbeeld al een aantal jaar aan een bijzondere opdracht voor het Gemeentemuseum Den Haag: de restauratie van ruim 150 schilderijen van Piet Mondriaan. Waarschijnlijk duurt het nog twee tot drie jaar voor het gehele project is afgerond.”

MIJN TOKO

Dat klinkt als een specialistisch vak waarbij de fiscaliteit ver van je af staat. “Klopt. Mijn belastingadviseur Irma Griffioen is mijn steun en toeverlaat voor veel zaken waar ik me eigenlijk helemaal niet mee bezig wil houden. Toen ik vier jaar geleden startte als zelfstandige raadde een kennis mij aan om contact te zoeken met Irma.”

Vervolg op pagina 53.

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 51


VERDER IN FISCALE KENNIS

ACTIEF

PRAKTIJKGERICHTE BEROEPSVERENIGING

VERZEKERINGEN EN VAKLITERATUUR

JAARLIJKS CONGRES BETROUWBAAR BELASTINGADVIES

GROOTSTE FISCALE BEROEPSORGANISATIE

VAKTECHNISCHE INFORMATIE

ACTUELE NIEUWSVOORZIENING

PERMANENTE EDUCATIE

DIGITALE NIEUWSBRIEVEN KWALITEITSHANDBOEK

LEDENVOORDEEL

ONDERSTEUNING REGISTER BELASTINGADVISEURS RB-WETTENBUNDEL KWALITEIT BELANGENBEHARTIGING FISCALE OPLEIDINGEN REGIONALE BIJEENKOMSTEN PARTNER DOSSIERS DESKUNDIG ADVIES BUNDELING VAN KRACHTEN VAKBLAD

VERTROUWEN

CURSUSSEN

OVERLEG MET OVERHEID EN POLITIEK

ERVARING

MODELLEN VOOR DE ADVIESPRAKTIJK

ZEKERHEID

KEURMERK

RUIM 7.400 LEDEN


MIJN ADVISEUR, MIJN TOKO

Vervolg van pagina 51.

Irma Griffioen-Groenendaal CB geeft in de startfase van een onderneming voornamelijk uitleg en advies. “Tijdens mijn eerste (intake)gesprek met Madeleine heb ik in anderhalf uur de praktische zaken van het ondernemerschap doorgesproken. Wanneer ben je eigenlijk ondernemer voor de omzet- en inkomstenbelasting en wat zijn dan je verplichtingen? Ook namen we zaken als debiteurenrisico, acquisitie en het belang van urenregistratie door. Wanneer je bijvoorbeeld meer dan 1225 uur besteedt aan je onderneming, kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Bij die uren horen ook het binnenhalen van opdrachten, veel ondernemers realiseren zich dat niet. Daarnaast heb ik het zakelijke gebruik van de auto toegelicht, praktische tips gegeven over het terugvorderen van btw en het doen van investeringen.” Madeleine vervolgt: “We hebben nu ongeveer zes tot acht keer per jaar contact. Niet alleen voor de btw-aangifte, maar ook voor andere zaken kan ik terecht. Bijvoorbeeld voor advies over mogelijke investeringen en pensioenzaken.” Irma adviseert Madeleine regel-

matig over het belang van investeringen. “Wanneer je boven de € 2.300 in je onderneming investeert door bijvoorbeeld een laptop te kopen, kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek. Wanneer Madeleine in het laatste kwartaal nog niet voor dit bedrag heeft geïnvesteerd, adviseer ik haar om dat alsnog te doen.” Na de startfase kijkt Irma naar de lange termijn. “Wanneer je winst maakt, kun je erover denken dit gedeeltelijk te gebruiken voor de aflossing van je hypotheek. Dit kan uiteindelijk voordeel geven omdat je door lagere maandlasten geld overhoudt om bijvoorbeeld je kinderen te laten studeren. Ik ben dan ook bezig met de persoonlijke toekomst van de ondernemer.” Madeleine is blij met de professionele bijstand van Irma. “Laatst nog vroeg mijn bank mij om allerlei aanvullende papieren voor een financieringsaanvraag. Dan bel ik Irma op en roep: Help! Eigenlijk komt het dan altijd snel in orde zodat ik me zonder zorgen weer kan concentreren op mijn werk: de kunst.”

OOG VOOR AMBITIE EN TALENT | 53


ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RB OPLEIDINGEN 1 Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, tussen de Stichting RB Opleidingen (hierna: RB Opleidingen) en cursisten gesloten overeenkomsten tot het volgen van een cursus. 1.1 Onder cursus wordt ten deze verstaan alle door RB Opleidingen geïnitieerde opleidingsactiviteiten. 1.2 Onder cursist wordt ten deze verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft ingeschreven voor deelname of deelneemt aan (een deel van een) cursus(sen) van RB Opleidingen. 1.3 In het geval een rechtspersoon zich als zodanig als cursist heeft ingeschreven en te kennen heeft gegeven meerdere personen uit haar organisatie te laten deelnemen aan een cursus, gelden deze voorwaarden alsof het gold evenzovele individuele deelnemers en evenzovele opleidingsovereenkomsten. 2 Inschrijving 2.1 Deelneming aan een cursus vindt - na aanmelding - plaats door middel van een volledig ingevuld en (namens de rechtspersoon) ondertekend door RB Opleidingen te verstrekken inschrijfformulier, hetgeen alsdan geldt als een gesloten opleidingsovereenkomst. 2.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening van het inschrijfformulier een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen. 2.3 Na verloop van de in het inschrijfformulier vermelde inschrijftermijn ontvangt de cursist een desbetreffende factuur, welke hij/zij na ontvangst per omgaande, doch in elk geval voor de aanvang de cursus aan RB Opleidingen dient te voldoen. 3 Annulering 3.1 Kosteloze annulering van de inschrijving voor de start van het eerste college is slechts mogelijk door middels een aangetekend schrijven aan RB Opleidingen te kennen te geven de aanmelding in te trekken. 3.2 Bij annulering - middels aangetekend schrijven – een maand voorafgaand aan het eerste college wordt één kwart van de totale cursusgelden aan de desbetreffende cursist in rekening gebracht. 3.3 Annulering - middels aangetekend schrijven - door de cursist binnen een termijn van veertien dagen voor de aanvangsdatum van de cursus leidt in alle gevallen en onverkort tot de verplichting het volledige reeds in rekening gebrachte bedrag aan cursusgelden te betalen. 3.4 In het geval het betreft een cursus die in meer dan één termijn kan worden betaald, leidt een annulering als bedoeld in artikel 3.3 gedaan als een tijdige annulering voor het vervolg van de cursus, waarvoor alsdan geen nadere termijnen meer behoeven te worden betaald. 3.5 In het geval het betreft een cursus als bedoeld in artikel 3.4, leidt een tijdens de cursus gedane annulering voor het resterende gedeelte daarvan slechts tot ontheffing van de verplichting tot betaling van de tweede en/of opvolgende termijn(en), mits deze schriftelijk en één maand voor de aanvang van het desbetreffende tweede en/of opvolgende gedeelte van de cursus wordt gedaan. 4 Betaling 4.1 Volledige betaling van het bij factuur aan de cursist in rekening gebrachte bedrag, dient in alle gevallen plaats te hebben binnen de op de factuur vermelde termijn van veertien dagen. 4.2 Na verloop van bovengenoemde termijn van veertien dagen wordt, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, door RB Opleidingen met ingang van de vervaldag de geldende wettelijke rente over het verschuldigde bedrag aan de cursist in rekening gebracht. 4.3 Indien RB Opleidingen bij non-betaling zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso van haar vordering te geraken, is de cursist gehouden tot betaling van buitengerechtelijke en eventueel ook tot gerechtelijke incassokosten met een minimumbedrag van € 100.

54 | FISCALE OPLEIDINGEN 2013/2014

5 Uit-/afstel, datum of data en/of verplaatsing cursus(sen) 5.1 RB Opleidingen is gerechtigd (een) cursus(sen) uit te stellen, af te gelasten of wat betreft plaats van samenkomst te verzetten indien zich te weinig cursisten hebben ingeschreven of in het geval zij door bijzondere omstandigheden hiertoe wordt genoodzaakt. 5.2 In het geval van uitstel en/of verplaatsing, wordt tijdig een nieuwe datum of nieuwe data aan de cursisten bekend gemaakt. In het geval van volledige afgelasting van een cursus, wordt het eventueel reeds door de cursist betaalde cursusgeld aan hem terugbetaald. 5.3 De cursist kan in het geval van uitstel en/of verplaatsing van (een) cursus(sen) geen enkel recht doen gelden op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden en/of schadevergoeding. 6 In de plaatsstelling cursist(en) De cursist is bevoegd een ander in zijn plaats aan de cursus te laten deelnemen, mits hij/zij dit tijdig en schriftelijk voor de aanvangsdatum aan RB Opleidingen kenbaar maakt. Het is niet toegestaan gedurende een cursus een ander in de plaats van de cursist te stellen. In het geval van in de plaatsstelling blijft de oorspronkelijk ingeschreven cursist aansprakelijk voor de te betalen cursusgelden, tenzij de ander zich alsnog als cursist laat inschrijven. 7 Aansprakelijkheid 7.1 RB Opleidingen verzorgt naar beste kunnen en weten cursussen, waartoe zij te goeder naam en faam bekend staande en terzake kundige docenten werft; in zoverre staat zij in voor een goede kwaliteit en een adequaat niveau van de te geven cursus. 7.2 RB Opleidingen is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de cursist tijdens en/of na de cursus met de opgedane kennis doet. Ook aanvaardt RB Opleidingen geen enkele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid tot teruggave van cursusgelden en/of schadevergoeding indien hij/zij klachten heeft over de inhoud van de cursus en/of wijze van kennisoverdracht. 8 Geschillen Op alle met RB Opleidingen gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortkomen, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in, voorzover wettelijk toegestaan, het arrondissement Utrecht.


ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FBA BV Artikel 1 D e inschrijving De inschrijving voor een opleiding vindt uitsluitend plaats door middel van een door de FBA verstrekt formulier en geldt voor de totale aaneengesloten opleidingscyclus. De inschrijving voor de Bacheloropleiding geschiedt per cursusjaar en geldt voor de duur van de desbetreffende periode. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door de FBA nadat de FBA zulks schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Annulering van een inschrijving voordat de lessen begonnen zijn, moet geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Bij annulering van de inschrijving tot twee maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding is de student € 100 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van het collegegeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 50% van het collegegeld verschuldigd. Bij annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van de opleiding is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Artikel 2 Tentamens Een 1e kans van een tentamen vormt een verplicht deel van de opleiding. Dat geldt ook als behalve of in plaats van een tentamen een opdracht of werkstuk moet worden ingeleverd, waaraan een cijfer of beoordeling wordt toegekend. Indien de student niet deelneemt aan de 1e kans van een tentamen, opdracht of werkstuk, dienen wel de kosten zoals aangegeven in de studiegids te worden voldaan. De student accepteert bij inschrijving tevens de examenbepalingen die gelden voor de opleiding waarop is ingeschreven. Deze bepalingen zijn vermeld in het Opleidings - en examenreglement (OER) dat op de elektronische leeromgeving wordt gepubliceerd. Een herkansing van een tentamen, opdracht of werkstuk dient schriftelijk dan wel via de elektronische leeromgeving te worden aangevraagd. Inschrijvingen voor een tentamen, opdracht of werkstuk worden geacht te zijn aanvaard door de FBA nadat de FBA zulks schriftelijk heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. In geval van een herkansing is de student bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van een tentamen of voor de inleverdatum van een opdracht of werkstuk 25% van het tentamengeld verschuldigd. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van het tentamen is de student 50% van het tentamengeld verschuldigd. Bij annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van het tentamen is de student het volledige tentamengeld verschuldigd. Artikel 3 Legitimatie De student is verplicht tijdens het volgen van de colleges het bewijs van inschrijving bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of een andere functionaris van de FBA te laten zien. De student is verplicht om gedurende het afleggen van een tentamen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

Artikel 5 B etalingsvoorwaarden Betalingen dienen door de FBA te zijn ontvangen voor of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum af een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige. De kosten van de opleiding en de betalingswijze zijn vermeld in de studiegids. De betalingsverplichting wordt voor de student overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij de FBA. Indien het bedrijf de betalingsvoorwaarden niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de student. Artikel 6 Auteurs-eigendomsrecht op lesmateriaal De FBA bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens op in de handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de FBA. Artikel 7 Toepasselijkheid voorwaarden Door inschrijving maakt de student kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en overige bepalingen in de FBA studiegids te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de studiegids vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk. Artikel 8 D e lessen De studenten ontvangen voor aanvang van de opleiding een rooster. Indien in bepaalde opleidingscentra het aantal deelnemers naar oordeel van de FBA te gering is, behoudt de FBA zich het recht voor een opleiding, vóór aanvang, in de desbetreffende opleidingscentra te annuleren. De FBA levert hetgeen in de studiegids van het cursusjaar waarvoor wordt ingeschreven, staat vermeld bij de opleidingsgegevens. De FBA biedt de student de gelegenheid de gehele opleiding waarvoor hij zich bij de FBA heeft ingeschreven te doorlopen en af te ronden. Om reden van herprogrammering van exameneisen dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt de FBA zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. De FBA houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in het rooster vermelde lesdagen. Artikel 9 Uitval docent Bij ziekte of verhindering van een docent zal door de FBA de collegedag worden geannuleerd. De student wordt hierover en over een vervangende datum geïnformeerd. Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 juli 2006 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle inschrijvings - en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging of doorschuiven Restitutie van een gedeelte van het collegegeld vindt alleen dan plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. De FBA kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden. In uitzonderlijke gevallen kan de FBA op verzoek van een student deelname aan een opleiding, tentamen, opdracht of werkstuk doorschuiven naar een volgende gelegenheid. De beslissing hierover ligt bij de FBA. De FBA zal voor deze verwerking € 100 in rekening brengen. De factuur voor de desbetreffende opleiding, tentamen, opdracht of werkstuk dient te allen tijde te worden voldaan voor of op de vermelde vervaldatum.

O O G V OO R AMBITIE EN TALENT

| 55


Brochure fiscale opleidingen 2013  
Brochure fiscale opleidingen 2013  
Advertisement