Page 1

11. března 2010

Ročník 2

Číslo 9

A C T spol. s r. o., Brněnská 13a, 682 01 Vyškov Tel.: 517 348 754, fax: 517 348 813, e-mail: actsro@c-box.cz

Náklad: 20 000 výtisků

ZDARMA


Kam za kulturou Divadla BESEDNÍ DŮM VYŠKOV

Ulice Jana Šoupala 4,Vyškov, tel.: 517 348 809 11. 3. 8.30 a 10.00 KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – V rámci Trdlinek se uskuteční pohádkové představení pro děti z MŠ a ZŠ. V provedení herců Malé scény Zlín.

Společenská zábava BESEDNÍ DŮM VYŠKOV

Ulice Jana Šoupala 4,Vyškov, tel.: 517348 809 11.–14. 3. TRDLINKY – letos již 10. ročník dětské divadelní přehlídky, kterou pořádají O.S.THALIA Vyškov a MKS Vyškov. Trdlinky doplňují každoročně mozaiku kulturních ahlavně divadelních akcí jihomoravského regionu, jsou jedinou akcí svého druhu na Vyškovsku. Cílem přehlídky je vytvořit prostor pro setkávání dětských divadelních souborů z celé republiky a samozřejmě jejich diváků – od těch nejmenších. Součástí divadelní přehlídky je již několik let také přehlídka výtvarná, na které se podílejí žáci vyškovských škol, vždy na zadané téma. Tématem letošních Trdlinek je „Theatroso à la mafioso“. Tak tedy neváhejte a pojďte s námi letos zavítat do světa Itálie 30. let, světa drsných mafiánských mužů a krásných žen. 16. 3. 19.00 MARTIN KOBYLÍK – klavírní virtuos. V rámci KPH pod záštitou starosty se uskuteční koncertní vystoupení.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VYŠKOV

Brněnská 7, Vyškov, tel.: 517 348 962, a MKS Vyškov pořádají OKRESNÍ PŘEHLÍDKU DĚTSKÉHO TANCE. Termín: čtvrtek 25. března 2010 v 9.00 hodin. Místo konání: Sál Besedního domu Vyškov. Kategorie: Dětská kategorie 1.–5. třída ZŠ; Juniorská kategorie 6.–9. třída ZŠ. Disciplíny: PLESOVÉ FORMACE, DISCO DANCE FORMACE, BREAK, PARKETOVÉ A TANEČNÍ KOMPOZICE, DANCE-AEROBIC. Přihlášky zasílejte do 19. 3. 2010 písemné nebo telefonické na naši adresu DDM Vyškov, tel.: 517 348 962 pí. Musilová Magda musilova@ddm.vys.cz

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA

Ul. Nádražní 4,Vyškov, tel.: 517324 541 11. 3. 16.00 hod. Paul McCartney – Good Evening New York City. Pořad s velkoplošnou projekcí uvádí Mgr. Luboš Kadlec.

Vzdělávání

kočka krátkouchá, mýval severní, dikobraz, sovy, dravci a další.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VYŠKOV

Brněnská 7, Vyškov, tel.: 517 348 962, 15. 3. Okresní kolo olympiády v ČJ SŠ – prezentace v 7.30 hod. v DDM Vyškov, přihlášky do 12. března 2010 16. 3. Okresní kolo olympiády v ČJ ZŠ – prezentace v 7.30 hod. v DDM Vyškov, přihlášky do 12. března 2010 17. 3. Školní kolo RUBIKON – ZŠ Drnovice – určeno pro ZŠ, preventivní projekt o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodování, více o projektu naleznete na www.projektrubikon.cz 17. 3. Okresní kolo zeměpisné olympiády 6.–7. tříd – prezentace v 7.30 hod. v DDM Vyškov, přihlášky do 10. března 2010 18. 3. Velikonoční zvířátka z keramiky – dokončení 25. 3. 2010. Určeno: pro děti. Kde: Dům dětí a mládeže Vyškov. Čas: 15.30–17.30 hod. Cena: 80 Kč 18. 3. Okresní kolo zeměpisné olympiády 8.–9. tříd – prezentace v 7.30 hod. v DDM Vyškov, přihlášky do 10. března 2010 18. 3. Okresní kolo zeměpisné olympiády SŠ – prezentace v 7.30 hod. v DDM Vyškov, přihlášky do 10. března 2010

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA

Ul. Nádražní 4, Vyškov, tel.: 517 324 541 15. 3. v 17.00 hod. Dentální hygiena Přednáška MDC. Karolíny Florykové v rámci preventivního programu DentalAlarm. Zubní kartáčky s sebou. 16. 3. 16.00 hod. Paměť nejsou žádné čáry aneb Křížem krážem. Seminář v rámci Národního týdne trénování pamětivede Zdeňka Adlerová. Na programu dokumentární film ovýznamném projektu Trénování paměti useniorů a diagonální cvičení. Speciální cvičení na vyrovnání mozkových hemisfér vede mladý žonglér Dominik Grohmann z Vyškova. Psací potřeby a dva míčky s sebou. 17. 3. v 16.00 hod. Arteterapie. Praktický seminář o výtvarném projevu jako prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů vede Jana Havlíková. Pastelky s sebou. 18. 3. v 9.00 hod. A3V: Symbolika květin v mýtech, legendách a výtvarném umění. Přednáší PhDr. Renáta Fifková z VM Olomouc. Vstup pro nečleny A3V 40 Kč. 18. 3. v 16.30 hod. Poučné dopravní nehody. Přednáška Ing. Jiřího Rýdla, státního znalce v oboru dopravní nehody silniční.

Kina KINO SOKOLSKÝ DŮM VYŠKOV

Ulice Tyršova,Vyškov, tel.: 517347 770 12. 3. 20.00 ČTVRTÝ DRUH – (Mysteriózní horor. USA) 13. 3. 20.00 ČTVRTÝ DRUH – (Mysteriózní horor. USA) 14. 3. 19.00 ČTVRTÝ DRUH – (Mysteriózní horor. USA) 15. 3. 20.00 NA SV. VALENTÝNA – (USA) 16. 3. 17.30 NA SV. VALENTÝNA – (USA) 17. 3. 20.00 IMAGINARIUM Dr. PARNASSE – (fantasy Fr.)

KINO DRNOVICE

ZOO PARK VYŠKOV

Náves 1, Drnovice, tel.:724 074 517, 775 555 359,kino@kolokoc.cz 21. 3. 18.00 Avatar (sci-fi, USA, VB) Ul. Cukrovarská 9, Vyškov, tel.: 517 346 356 Otevřeno 9–16 hod. Vyškovská zoologická zahrada se zaměřuje na chov primitivních a původních plemen domácích a hospodářských zvířat z celého světa. Expozice domácích zvířat je doplněna i některými ohroženými a exotickými druhy, jako např. hulman posvátný, makak kápový, lemur kata z Madagaskaru, rys ostrovid,

KINO IVANKA IVANOVICE NA HANÉ

Palackého náměstí 796/11, Ivanovice na Hané, tel.: 517 363 251 14. 3. 18.00 Sherlock Holmes (akční/dobr. VB, Aus., USA) 17. 3. 18.00 Arthur a Maltazardova pomsta (anim. Fra.)

KINO JAS SLAVKOV U BRNA

Palackého náměstí 75, Slavkov u Brna, tel.: 555 221 482 13. 3. 19.30 Alvin a Chipmunkové 2 (anim./komed. (USA) 14. 3. 16.30 Alvin a Chipmunkové 2 (anim./komed. (USA) 16. 3. 19.30 Nebe, peklo… zem (drama (SR) 17. 3. 19.30 Nebe, peklo… zem (drama (SR)

Vyškovsko – historie Vyškov

Hudební kluby BOMBASTIC CLUB

Špitální kostelík Sv. Anny Hřbitovní kostel Panny Marie

Smetanovy sady 1/6, Vyškov, tel.: 774 333 077 Grilované speciality, hudební večery s živou i reprodukovanou hudbou. Club otevřen denně od 13.00 hod.

CLUB B-29

Vyškov, tel.: 777 134 217 Nabízí útočiště všem milovníkům rockové a alternativní kultury. Otevřeno denně od 17.00 hod.

ALCATRAZ VYŠKOV

Náměstí Svobody 22/17, Vyškov-Dědice, tel.: 721 348 103 Legendární discotéka ve Vyškově. Skvělá muzika, každý večer Go-Go sexy tanečnice a tenečníci, spousta zábavy, super akční drinky a mnoho dalšího.

ký biskup Tas z Černé Hory, člen uroze-

tehdy zmizela štuková ifresková výzdoba.

Město Vyškov s 23 000 obyvateli leží

ného rodu Boskoviců. V roce 1461 byla

Později se vzámku nacházely různé insti-

ve Vyškovské bráně na řece Hané. První

obnovena nadační listina farního kostela,

tuce, v roce 1948 byla v zadním traktu

zmínka o Vyškově je doložena v listině

jehož stavba se realizovala v letech

otevřena obrazárna krajinského muzea

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka

1464–1466. Z období pozdní gotiky je

apostupně idalší expozice. Vsoučasnosti

zroku 1141. Biskup Bruno ze Schauen-

zachovaný jižní profilovaný portál, obje-

Muzeum Vyškovska nabízí k prohlídce

burka Vyškov v roce 1267 charakteri-

vený při opravě kostela vroce 1946. Kap-

osm stálých expozic a aktuální výstavy.

zoval jako „oppidum forense“, tedy jako

le sv. Otýlie je zroku 1692. Autorem fres-

Muzeum soustřeďuje sbírky historické,

osadu městského typu s trhem. Přetvo-

kové výzdoby s legendou o sv. Otýlii je

přírodovědné, archeologické, národo-

ření zeměpanské osady na biskupské

augsburský malíř Johanes Drenttwet,

pisné asbírku výtvarného umění. Známá

město a ekonomické centrum právě za

štukami kapli vyzdobil Baldassare Fon-

je i rozsáhlá kolekce vyškovské lidové

Brunova episkopátu mezi lety 1253

tana. Při požáru Vyškova vroce 1753 byl

keramiky. Zámecká zahrada existovala

a 1267 nasvědčuje i přikoupení před-

kostel poškozen a následně r. 1773

ve Vyškově již v 15. století. Po švédském

městských vsí Křečkovic a Brňan k bis-

barokně upraven. Zámek byl přestavěn

vpádu ji obnovil biskup Karel z Lichtenštejna. Dominantou náměstí je renesanční radnice, postavená v roce 1569. Na budovu radnice navazuje úzká ulička, překlenutá rozpěrnými oblouky, tzv. prampouchy. Morový sloup je dílem

CLUB 68 - DISCO CLUB

sochaře Christiana Pröbstla zroku 1719.

Olomoucká 8, Brno, tel.: 539 086 468, www.club68.cz Otevřeno: Pá–So od 21.00. Hrajeme oldies music.

Další významnou památkou na náměstí je barokní kašna s motivem Ganymeda na orlu. Kaple sv. Anny na Dukelské ul. je stavbou ze 16. století sgotickými remi-

Výstavy

niscencemi. V interiéru jsou dochovány fragmenty renesančních nástěnných

MUZEUM VYŠKOVSKA VYŠKOV

Náměstí Čs. armády 2, Vyškov, tel.: 517 348 040. Otevřeno Po–Pá 8–16, So–Ne 10–12, 14–16 8. 3.–2. 5. Krásná Barbora – odvážná žena. Výstava k poctě české spisovatelky Boženy Němcové. Autorka výstavy: Mgr. Markéta Palowská, rozená Jordánová. Pořádá: Muzeum Vyškovska, Knihovna Karla Dvořáčka, Ostravské muzeum a Slezskoostravská galerie 8. 3.–25. 4. Pospolu – výstava fotografií. „O venkově se dodnes traduje, že zde lidé mají k sobě blíž než ve městě.“ Studenti Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně během loňského podzimu mapovali v obcích mikroregionu „Drahanská vrchovina“ zdejší pospolitost. Z projektu vznikla fotografická výstava „Pospolu“. Pořádá Muzeum Vyškovska a občanské sdružení Drnka 8.–28. 3. Na půdě – výstava fotografií. Václav Horák, Václav Koudelka, Pavel Otevřel, Pavel Procházka. Pořádá Muzeum Vyškovska a fotoklub Orion

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA

maleb signované rokem 1584. Ke kapli přiléhá budova bývalého městského špi-

Radnice

kupství izpráva oobchodní cestě, kterou

zgotického hradu ado současné podoby

vyškovští měšťané podnikli do Dolních

přebudován ve druhé polovině 17. století

Rakous. Čtrnácté století přineslo završení

za biskupa Karla zLichtenštejna dle pro-

vývoje osady v jedno z předních měst

jektu architekta Giovanniho Pietra Ten-

olomouckého biskupství. Fara s koste-

cally. Současníci označovali zámek spři-

lem je zmiňována poprve roku 1328. Od

Radnická ulička s prampouchy

poloviny století je doložena městská kancelář s vlastní pečetí. Po husitských vál-

tálku s pozdně renesančním antikizují-

kách byl Vyškov značně poškozen. Velmi

cím portálem. Klášter kapucínského

pozitivně zasáhl do stavebních dějin měs-

řádu a kostel P. Marie založil kardinál

ta ve druhé polovině 15. století olomouc-

František Ditrichštejn vroce 1617. Kláš-

Ul. Nádražní 4, Vyškov, tel.: 517 324 541 Do 28. 3. Malá galerie: Miroslav Kozák – Kaleidoskopy. Do 31.3. Jdi a dívej se. Výstava obrazů vyškovského malíře Ladislava Pořízky v prostorách knihovny. Do 31. 3. Brněnský listopad. Výstava fotografií studentské iniciativy Inventura demokracie ke 20. výročí 17. listopadu 1989 v prostorách půjčovny beletrie.

ter byl zrušen císařem Josefem II. roku 1787, objekt kláštera stržen v r. 1857. Pivovar založený v roce 1680 stojí na místě 5domů na hrnčířském rynku, které vyhořely v roce 1677. V sousedství stával dům dvorního varhaníka Alessandra Pogliettiho serbem zroku 1681. Kaple sv. Michala v Brňanech je ve svém jádru

VĚTRNÝ MLÝN RUPRECHTOV

Barokní kašna s Ganymedem

tel.: 517 385 556, http://www.mlynruprechtov.cz Otevřeno pro veřejnost: od října 2009 do 20. dubna 2010 na objednání kdykoliv pro skupiny min. 10 osob Probíhající výstava: Světové velehory očima horolezce. Výstava fotografií Jana Červinky 3. 10. 2009–25. 4. 2010

pozůstatkem sakristie gotického kostela, který byl zbořen někdy mezi léty

Morový sloup

lehlou zahradou jako „Moravské

1808–1826. Vokolí kostela se nacházel

Versailles“. V zámku byla obrazárna,

hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku

vdivadelním sále se hrávaly italské opery.

1789.

Tuto slavnou éru ukončil velký požár

Text Zdena Jeřábková, Muzeum

města v roce 1753. V roce 1774 byla

Vyškovska, fotografie ze sbírek V. Gott-

v zámku zřízena vojenská nemocnice,

walda a Muzea Vyškovska.


Vyškovsko Všem hlava dolů!

Těžká domluva

V bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 byla zvláště vražedná seč na rovinatých polích od holubského návrší přes Blažovice k Jiříkovicům, kde se srazily jízda rusko-rakouská s francouzskou. Do běsnících chumlů jezdců i koní chrlily déšť těžkých kulí a granátových střepin francouzské baterie z tvaroženského kopečku Santon a rakouské z holubského návrší. Bylo mnoho mrtvých, mnoho raněných. Zde také byl do prsou těžce poraněn Ferdinand hrabě z Tiesenhausenu, jeden z pobočníků cara Alexandra.

Z KOBEŘIC. Paní učitelová Josefka Procházková, manželka Blažeje Procházky († 1857), v černé hodince vypravovala svým dcerám, jakou vzpomínku na útlé dětství zachovali jí rodiče. Byla rozená Zelínková z Tvarožné. Když před bitvou „trojcísařskou“ (2. prosince 1805) postupovalo fran-

očí stařečků a stařenek a pláč nemluvňat. Francouzi zaplnili dědinu, vnikali po dvou, po třech do stavení, do stodol a do chlévů. U Zelínků zastali jenom nahluchlou stařenku, chovající maličkou Josefku v peřince. Dva kyrysníci, velcí, div hlavu o nízké dveře neurazili, vpadli do

couzské vojsko jižní a západní Moravou k Brnu a odtud k Vyškovu, utíkali před ním z dědin mladí i starší i s dobytkem, kam se kdo mohl ukrýti. Šla před nepřátelskými vojáky nedobrá pověst, že nelítostně vymáhají nejen peníze, potravu a nápoje pro sebe, seno a oves pro koně, ale že v bujnosti i obyvatelstvo všelijak trápí. Každý odpor že hned zbraní potlačují, vždyť v Kobeřicích zastřelili sedláka Boudného na dvoře, když s vidlemi v ruce se jim postavil, aby mu neodvedli kravku z chléva. Nebylo tedy divu, že i Tvaroženští čekali se strachem, až Francouzi k nim přitáhnou, že utekou do pozorských i sivických lesů. A když pak vjela do Tvarožné francouzská jízda, vždy dva a dva kus za sebou, šavle v zubech, v každé ruce napřaženou těžkou pistoli, vítalo je za okénky prázdných statků jen tu a tam po páru vyděšených

světničky a zle se začali na stařenku rozkřikovat. Nerozuměla jim. Až po několikáté zavolali: „Babo, ovsa!“ – pomyslila si, že ji v bujnosti chtějí potýrat, že jí poroučejí, aby udělala „hopsa“. A proto, kdykoliv tak znova zakřikli. Pokaždé vyskočila, jak mohla nejvýše. Vojáci s podivením na ni hleděli, až pochopili, že je tu nedorozumění. Začali stařence ukazovat oknem na koně před domem uvázané u plotu, pak hrstmi naznačovali sypání a ústy žvýkáni, až stařenka porozuměla, že žádají ovsa pro koně. A už pak bylo dobře. Když válečná bouře nad krajem utichla a Josefka peřině odrůstala, často musila besedníkům na obveselení ukazovat, jak kdysi se stařenkou před francouzskými vojáky hopsaly.

Na carův rozkaz odnesli raněného za bitevní vřavu, felčar a sluha ošetřili mu ránu, jak mohli. Pak vysadili pobočníka na koně, jehož vzali mezi koně své aujížděli polem na Zbejšov aHrušky, od Vážan ke kapličce koberské a na „císařskou“

silnici k„Bílému vlku“. Jak jeli mezi lesy, bylo už zřejmo, že daleko nebožáka nedovezou. Proto se rozhodl ranhojič, že složí raněného do prvního domu, k němuž přijedou. A tak v sám večer zabušili na dveře domku Vincence Malíka u samé silnice na samotě zvané „U hrozna“ nebo na „Silničné“. Malík ochotně je vpustil, raněného uložili na lože apečlivě se o něj starali. Vedle chaloupky po silnici bez ustání hlomozily trosky pyšné armády spojenecké, hlavně –však ruské, kvapem prchající kČejči, Hodonínu ado Uher. Pozdě v noci se přihnal k domku oddíl francouzských jezdců, pronásledující Rusy. Francouzský důstojník vyslechnuv Malíka, vešel do jizby, přistoupil k lůžku, podal raněnému ruku, vyslovil, mu soustrast a ubezpečil, že již nebude z Francouzů nikým obtěžován, Postavil před domek stráž, aby nevpouštěla nikoho kromě domácích. Pobočník třetího dne zranění podlehl. Malík mu vykopal v maličké zahrádce před domkem hrob a tam pohřbili pobočníka. Dlouho stál nad jeho hrobem mezi okny domku kříž s nápisem: „Zde odpočívá císařský ruský křídelní pobočník carův Ferdinand hrabě Tie-

senhausen, rytíř řádu sv. Anny a Marie Terezie, narozený 15. srpna 1782, zemřel 4. prosince 1805.“ Sluhu i felčara odvedla francouzská stráž jako zajatce. Za 4 měsíce po smrti mladého důstojníka přijel sem jeho příbuzný plukovník hrabě Rosenberg v průvodu rakouského důstojníka barona Rodena, dali mrtvého vykopat a odvezli jej do Moskvy. Malíkovi hrabě slíbil, že za milosrdenství, s kterým se rodina jeho věnovala raněnému, budou dostávat až do pátého pokolení každého roku 50 rublů. První splátka byla složena hned. Po letech přivezl baron Roden osobně Malíkovi 500 zl. víd. Další částky docházely prostřednictvím vrchnostenského úřadu dosti pravidelně. Posledních 200

zl. víd. bylo posláno Malíkům r. 1834, když car Alexander meškal v Brně. Ještě na sklonku uplynulého století v Kobeřicích si vypravovali s obavami, že v nejbližší válce přijde „Rus“ pomstíti svou porážku u Slavkova i smrt carova pobočníka od „Hroznu“ i ztrátu hlavní ruské pokladny válečné, kterou na útěku z bitvy někde v lese za „Pindulkou“ (= knížecí myslivna naproti „Bílému vlku“) musili zakopat, ale někdo prý je při tom pozoroval a pak si peníze z ní vybral. Za trest postínají kozáci všecko obyvatelstvo na dvě hodiny cesty v okruhu Slavkova. Pro tuto obavu z Rusů říkají v okolí Kobeřicům „Rusko“.

Mlékařka vyzvědačka Napoleon se zdržoval před bitvou slavkovskou po několik dní vokolí Šlapanic. U jedné šlapanské mlékařky čili „bázly“, jak Brňané odedávna venkovankám mléko jim přinášejícím říkali, bylo objednáno pro císaře mléko s příkazem, aby mu je přinesla vždycky sama. Když tak byla smlékem asi po druhé, přišla kní jednou brzy zrána mladá a sličná paní a žádala, aby jí půjčila selské šaty a dovolila jí donést Napoleonovi mléko jako její děvečka. Bázla se dala přemluviti a přistrojila paní, že z ní byla švarná selská dívčice. Naplnily mlékem běloučký džbán, na kterém byl modře namalován sedlák s koňmi zapřaženými ve voze a nápis do Wesskowa, hrdlo ucpaly bílou šatkou

aděvče se vypravilo na kopec Žuráň, kde

měl Napoleon v opuštěném lomu stan z roští a slámy narychlo postavený. Dívka cestou do kopce bystře všecko pozorovala: vojenské ležení, které vojsko v něm jest, jak je vojáků asi na počet. Všímala si přijíždějících kurýrů a ordonanců, až došla k císařovu stanu. Napoleonův sluha, mameluk Rustan, přikládal na oheň, při němž měl na kamnech rozestaveno nádobí a vařil. Když zhlédl mlékařku, donesl ze stanu konvici a dva stříbrné pohárky. V patách za ním vyšel císař. Rustan vzal od dívky džbán, nalil mléka do jednoho pohárku, podal dívce, poroučeje posunkem, aby mléko vypila. Usmála se: „Máš strach, černý brachu, aby nebylo otrávené, viď?“ Apohárek do dna vyprázdnila. Císař s potěšením patřil na svěží dívčinu, pohladil ji po tváři azřejmě vdobré náladě prohodil: „Hned po ránu takový pěkný kvíteček? Hoj, to mně musí přinést štěstí!“ Když se té pokloně zasmála, podivil se: „Ty rozumíš francouzsky?“ Bez rozpaků vysvětlila, že ve službě v Brně u pánů se trochu přiučila císařově mateřštině.

Císař upíjel mléka zdruhého pohárku, který Rustan naplnil, a bavil se s děvčetem: jak se jmenuje, proč nenosila mléko od začátku. Podivil se také, že má ruce bílé a neupracované. Směle a vtipně odpovídala, do rozpaků nepřišla ani zmínkou o těch bílých rukou. Nejsem v této službě dlouho a teď vzimě není vhospodářství hrubých prací, proto celé dny šiji pro hospodyni a její rodinu. S mlékem jsem dnes chtěla jíti, abych také uviděla slavného pána světa, jehož kdekdo obdivuje. Kdož ví, buduli míti to štěstí ještě někdy?“ Vtom přicválala ke stanu skupina generálů; rozprava byla ukončena. Císař pokynul vlídně mlékařce na rozloučenou a obrátil se k důstojníkům. Mlékařka se vrátila se džbánem do Šlapanic.

Po vítězné bitvě se ubytoval Napoleon ve slavkovském zámku. Poručil, aby mu předvedli zajaté důstojníky. Byla mu také představena hraběnka Kounicová, majitelka zámku, ašlechtické dámy, které byly uní návštěvou ana jednu znich se císař pátravě zahleděl, vzápětí se usmál, pohrozil jí prstem adodal: „Setkáváme se již po druhé, hezká mlékařko! Již vím, co vás přivedlo před několika dny za mnou. Ale, díky Bohu a štěstí pro vás, že vám dnes mohu prominouti!“ Císař, jehož výtečná paměť bývala obdivována, poznal ve šlechtičně šlapanskou „bázlu“, která v tom přestrojení se pokusila získati zprávy o nepříteli pro svého manžela i otce, kteří byli vysokými důstojníky rakouskými. Napoleon, třeba vní poznal vyzvědačku, přece jí velkomyslně odpustil.

Z pamětí své babičky zapsal Alois Procházka.

Vyhlášení amnestie Ve školní knihovně Gymnázia Vyškov došlo ke změně knihovníka. RNDr. Alois Kleveta po více jak pěti letech služby předává knihovnu Bc. Michalu Boudnému. Při této příležitosti probíhá též detailní revize knihovního fondu, která se v každé knihovně koná vždy po několika letech. Při tom se každá kniha prohlédne a označí záznamem. Během revize dochází často k zajímavým zjištěním. Vyškovské gymnázium vlastní například několik knih vytištěných ještě před začátkem 20. století. Nejstarší záznam o revizi knih z roku 1939 zapsal učitel Viktor Vondra, významná osobnost hudebního života Vyškova. Jak ukazuje fotografie, doprovází revizi knih i snaha o přehlednější uspořádání svazků v regálech. V poslední době bylo též usnadněno vyhledávání knih podle titulu nebo podle autora. Zatímco dříve k tomu sloužily lístky v kartotéce přístupné jen v knihovně, mohou si dnes studenti gymnázia, jimž knihovna slouží, vyhledat potřebnou knihu i z domova, když na internetových stránkách školy www.gykovy.cz otevřou databázi KNIHOVNA. Revize knihovny vede ovšem i k odhalení starých hříchů v podobě nevrácených knih a učebnic. Tato situace nastává zejména u výpůjček, které nastaly v souvislosti s pomaturitní přípravou absol-

venta gymnázia na vysokoškolské příjímací zkoušky. Po vzoru velkých knihoven, které obdobné problémy řeší obvykle v březnu deklarovaném jako Měsíc knihy nebo Měsíc čtenářů, vyhlašuje Gymnázium Vyškov pro dobu od 15. března do 15. dubna 2010 amnestii v tom smyslu, že během uvedené doby ve dnech školního vyučování mezi 8 a 13 hodinou bude školní knihovna v budově s adresou Vyškov, Komenského

5/16 přijímat bez sankcí knihy, které měly být již dávno vrácené. Osoby, které této možnosti nevyužijí, dostanou po 15. dubnu 2010 upomínku a bude po nich požadována úhrada v souladu s řádem knihovny a studovny. Samozřejmě budeme raději, když se toto opatření setká s pochopením absolventů a ti prohlédnou různá zákoutí svého domova, nevrácené svazky vyhledají a přinesou je, popřípadě je pošlou prostřednictvím České pošty.


Řádková inzerce Auto - moto • Koupím auto jakékoliv značky, v dobrém stavu, levně, platba ihned. Tel.: 608 634 575.

• Prodám SUZUKI VITARA 1.6i, 4x4, ochranný rám Hagusy v chromu, po TK. Cena 100 000 Kč, při rychlém jednání 10 000 Kč sleva. Tel.: 606 106 378. • Prodám Alfa Romeo 156, 2.5,6 V, 24 V, 190 koní. Kola GTA. Jako nová. Rychlý, silný vůz, lépe fandovi. Ostatní osobně. Tel.: 604 673 818. • Prodám Škoda Fabie, 1.2, červená barva, r. v. 2004, garážovaná. Najeto 33 000 km. Cena 120 000 Kč. Tel.: 603 540 607. • Prodám Scooter Čezeta 502. Tel.: 728 549 142. • Prodám pneumatiku 7,50 – 16, podélný vodící vzorek, na předek traktoru. Tel.: 722 504 890.

Ostatní • Nebankovní půjčky. Nemůžete do banky? My Vám půjčíme bez poplatku – jen na potvrzený příjem od zaměstnavatele. Důchodcům i invalidním důchodcům. Tel.: 739 458 304.

• PALIVOVÉ DŘEVO. Tvrdé, štípané, sušené i čerstvé, odřezky od 300 Kč/prm, www.drevo-vyskov.cz, <http://www.drevo-vyskov.cz/>. Tel.: 775 557 811, Pustiměř • Prodám úplně nový nepoužitý nábytek od českého výrobce, vyrobený na zakázku materiál lamino 18 mm a 22 mm, hrany ABS, barva sněžná bříza. Kvalitní, bezkazový, prostorných rozměrů. Prodej z důvodu špatného vyměření pokoje. Skříně š 120 cm, v 200 cm, h 60 cm. Komoda š 120 cm, v 140 cm, h 50 cm.

Stůl š 140 cm, v 73 cm, h 75 cm. Tel.: 724 025 429, Vyškov, http://pehejamalu.rajce.net/Nabytek • Prodám levně sedací soupravu typu Admirál, 2 křesla + rozkládací pohovka. Cena dohodou + nutný vlastní odvoz. Tel.: 732 266 344. • Nákup dětského second-handu u vás doma. Přijedeme za vámi. Pište na bazarekvyskov@seznam.cz nebo SMS 736 625 737. • Prodám akvarijní venkovní filtr ATMAN CF 1000, dále TETRATEC 600 (1000 a 600 l za hodinu) a osvětlení ATMAN 100, délka 1 m, vše s doklady. Výhodná koupě. Tel.: 604 673 818. • Prodám nerezovou narážečku na klobásy a salámy, náplň 5 kg, větší litinový mlýnek různé šajby, nové nože. Tel.: 722 504 890. • Prodám krytý litinový motor včetně oboustranného přepínače L Y (trojúhel., hvězda), 4 kW, 380 V, 2 800 ot./min. s řemenicí a renovovanou hřídelí na cirkulárku. Tel.: 722 504 890. • Prodám kadeřnický fén – helma se stojanem, funkční, v dobrém stavu. Tel.: 722 504 890. • Prodám koňský chomout, vozové a lesácké váhy vhodné k dekoraci, také různé řemeny a součásti postrojů, kočárové pobočky, prsní kšír k renovaci, brdečka, nová vysoustružená, neokutá. Tel.: 722 504 890. • Nabízím jakékoliv studené mísy, chlebíčky na narozeniny. Na svatby možnost pečení věnečků. Jakékoliv výrobky z bramborového těsta (bramborové záviny, šneky), popř. vaření na svatbu svíčkové atd. Jakýkoliv raut dle vašeho výběru. Tel.: 723 507 970. Volat dopoledne nebo kolem 10 hod. večer. • Prodám rozkládací křeslo. Tel.: 731 088 642. • Prodám harmoniku jako novou chromatiku Weltmeister. Cena dohodou. Tel.: 776 026 030. • Daruji 3 měsíční fenku křížence, welsh

teriér s kníračem. Tel.: 728 652 919. • Koupím staré mince, medaile a bankovky. Tel.: 723 926 043. • Koupím staré vojenské věci (i poškozené), např. uniformy, přilby, celty, batohy, bodáky, opasky, odznaky, dokumenty, fotky atd. Tel.: 724 840 386. • Kdo pomůže ve finanční tísni, půjčí peníze. Právní záruka. Tel.: 603 540 607. • Za odvoz přenechám plechovou kuchyňskou linku, bílou. Tel.: 605 347 555, volat po 17. hod. • Upletu z bavlny cokoliv. Tel.: 731 930 166. • Daruji čistokrevnou fenku s PP (welsh teriér), stáří 1,5 roku, vycvičená. Vynikající pes na hubení hlodavců. Tel.: 737 985 768. • Prodám zánovní vysoušeč vlasů používaný v kadeřnickém salonu, jako nový. PC 4 000 Kč, nyní 1 500 Kč. Tel.: 736 719 835. • Prodám králíky, samce a samice, které můžu po dohodě připustit nepříbuzným chovným samcem, případně můžu i přivézt. Tel.: 722 504 890. • Koupím vojtěšku na setí, 10 kg; sadbu topinambur a mák k užitku. Tel.: 722 504 890. • Koupím šamotové komínovky, průměr 20 cm, asi 6 m. Možno i po částech. Tel.: 722 504 890. • Koupím slámu a seno. Tel.: 722 504 890. • Prodám televizor SONY KV25C5K. Obrazovka Super HiBlack Trinitron, úhlopříčka 63 cm, barva černá, stereofonní zvuk, DSP, reproduktory 40W, paměť na 100 stanic, Selekt režim 16:9. Cena 2 000 Kč. Tel.: 736 534 501 • Daruji 5ramenný lustr bílé barvy. Tel.: 773 515 078. • Koupím kovářskou kovadlinu. Tel.: 608 176 532. • Koupím menší kotel na tuhá paliva k ústřednímu topení. Tel.: 722 504 890. • Prodám dva krásné kožichy, pes tmavý a králík bíločerný. Velikost 36/38, v per-

fektním stavu. Příjemně se nosí, slušivé a hřejivé. Cena à 1 500 Kč. Tel.: 736 534 501. • Prodám monitor (klasický) velikost 17“, zn. ADI, plně funkční (mohu předvést), cena 200 Kč – Vyškov. Tel.: 773 667 988.

Pronájmy • Nejlevnější dlouhodobé ubytování ve Vyškově. Jedná se o dům. Kompletně vybaven. Pro bezproblémové osoby. Vhodné pro důchodce, pracující atp. Kopřivova 27, Vyškov. Tel.: 604 673 818.

• Pronajmu byt 1+1, 40 m2 i s garáží v Rousínově. Cena 9 000 Kč za měsíc včetně inkasa. Tel.: 739 066 953. • Hledám pronájem staršího domku nebo nebytových prostor do 1 000 Kč/měsíc. Ivanovice na Hané a okolí 10 km. Jen SMS na 736 625 737. • Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 na náměstí ve Vyškově od 1. 4. 2010. Tel.: 603 472 253. Značka levně.

nocení. Využijte naší nabídky. Zavolejte nám na tel.: 606 923 890. • Přijmu spolupracovníka/ci do RK na výpomoc. Výhodné platové podmínky. Tel.: 607 731 366, 775 111 960. • Práce domů, jednoduchá, nenáročná, např. kompletace kuličkových per a dalších asi 12 produktů za solidní peníze. Vhodné i do malého bytu. Tel.: 604 889 855. • Přijmu spolupracovníka/ci do obchodní kanceláře v Brně. Po zaškolení vyšší příjem. Volejte na 603 312 590 Po–Ne.

Byty - nemovitosti • Prodám novostavbu RD 4+1, garáž, terasa. Kompletně vybavená a dokončená. Velmi pěkná. Okres Vyškov. Cena 3 250 000 Kč. Tel.: 731 309 765.

Zaměstnání hledá

• Strojník kolových pásových rypadel a nakládačů, řidič B, C, T s platnými doklady hledá práci na Vyškovsku. Tel.: 606 106 378. • Hledám práci obsluhy nebo kuchařky, krátký, dlouhý týden, praxe 2 roky, hlavně minutky. Tel.: 723 507 970, dopoledne. • Hledám jakoukoliv výpomoc v domácnosti, uklízení, vaření, žehlení, hlídání dětí, starání se o staršího člena rodiny, práce na zahrádce, cokoliv dle potřeby. Tel.: 723 507 970. • Spolehlivé hlídání, možno i od miminka, so+ne. Jsem 45letá, 100% spolehlivá, klidná nekuřačka, milující děti. Praxi s hlídáním dětiček mám 23 roků. Mohu dát kontakty na rodiče zlatíček, které jsem hlídala. Bydlíme v klidné části města Vyškova v rod. domě se zahradou, bazénem – krytým. Domácí strava, výlety do ZOO, čtení pohádek, malování, hraní, pitný režim, po obědě spánek – záleží na děťátku, procházky atd. samozřejmostí. Tel.: 773 515 078.

• Studentka VOŠ nabízí doučování AJ nebo brigádu (uklízení, hlídání dětí). Tel.: 725 760 207.

Volná místa • Hledáme šikovné lidi, kteří si chtějí přivydělat. Žádný podomní prodej, ani dealerství. Nutná návštěva kanceláře v Brně. Tel.: 723 179 660.

• Kadeřnický salon v centru Vyškova přijme kadeřnici na ŽL. Tel.: 732 848 022. • PROFI CREDIT Czech, a.s., přijme 3 aktivní spolupracovníky pro sepisování úvěrů. Požadujeme ŽL, PC + int. Tel.: 733 685 391. • Zavedená obchodní společnost hledá zodpovědného a spolehlivého pracovníka (pracovnici) na administrativní pozici. Pobočka v Brně. Dobré zázemí stabilní společnosti. Odpovídající finanční ohod-

• Zahradník se SŠ vzděláním shání práci, brigádu (i v jiném oboru). Tel.: 739 278 643. • Hledám jakoukoliv práci. Mám praxi 2 roky jako kuchařka i jako číšnice. Kuchařka hlavně minutky, okres Vyškov, Rousínov, Brno. Možnost i na celý pracovní úvazek od května 2010. Tel.: 723 507 970. • Aktivní důchodce hledá přivýdělek. Denní, noční směny, obsluha PC, začátečnická znalost NJ a RJ, ŘP skupiny B, C a CE. Vyškov a okolí. Tel.: 737 827 029. • Hledám jakoukoliv práci jako účetní, fakturantka, pokladní, skladnice, výdej PHM apod., popř. dělnice. Tel.: 605 529 760.

Křížovka o ceny

Tajenky z čísla 7: a) ACFLY STŘEDISKO PILOTNÍHO VÝCVIKU b) VYHLÍDKOVÉ LETY S CESSNOU. Vylosovaný výherce: Alena Piňousová, Vyškov. Znění tajenky z tohoto čísla nám zasílejte nejpozději do 19. 3. 2010 na adresu regionvyskovsko@seznam.cz Vylosovaný výherce obdrží dárkový poukaz na vyhlídkový let pro 3 osoby, hodina letu, z letiště Vyškov. Region Vyškovsko, inzertní noviny vyškovského okresu. Vydává AW plus s.r.o., sídlo redakce: Masarykovo nám. 2, Vyškov. Příjem inzerce: tel.: 776 650 426, e-mail: regionvyskovsko@seznam.cz. IČO: 28346858. Tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel.: 543 210 364. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19105


Nemovitosti

Prodej: DB 3+1 Vyškov. Udržovaný družstevní byt, 1. p., plocha 77 m2, po revitalizaci, nová okna, zateplení, nová lodžie. Původní umakartové jádro a kuch. linka. Byt se nachází v klidné části ul. Tyršova.

NÁŠ TIP

DB 1+1, Vyškov, Puškinova. Nabízíme k prodeji družstevní byt 1+1 v revitalizovaném domě ve Vyškově, Puškinova ulice. Byt se nachází v 5. patře domu s výtahem.Revitalizace domu proběhla koncem roku 2008 včetně schodišť a výtahů. Dům je vytápěn dálkovým topením, stejně tak je řešen i přívod teplé vody. Podlaha v kuchyni je pokryta linoleem, v obývacím pokoji jsou parkety. Anuita k 31. 12. 2009 je nula. K bytu patří sklep o výměře 4 m2. Náklady na bydlení cca 2500 Kč. Populární lokalita sídliště Hraničky. Tel.: 725 305 234 Cena: 850 000 Kč

Bučovice 6+kk. Prodej RD 6+kk se zahradou v řadové zástavbě v Bučovicích, s garáží pro dvě auta. Celková plocha pozemku je 228 m2. V klidné části obce, blízko středu města, po rekonstrukci v roce 2008. Dům má nová plastová okna, je podsklepený, prostorný, dřevěné schodiště, s terasou a terasovitou zahradou. Možnost využití k bydlení i k podnikání. Topení plynové i na TP. TV, SAT, Internet (připojení po celém domě). Nová elektřina, nízká sazba elektro. Koupelna s přípravou na podlahové vytápění. Tel.: 725 305 234 Cena: 2 590 000 Kč

RD 5+1 Pustiměř. Nabízíme k prodeji RD 5+1, řadový, RD v klidné části obce Pustiměřské Prusy, garáž, vjezd, dvůr, zahrada. Zast. plocha 179 m2, už. plocha 179 m2, pl. parcely 730 m2. Dům prošel část. rek., má nová plast. okna a vch. dveře. Součástí domu jsou hospod. budovy, dvůr s posezením a terasa. Dům je napojen na veškeré IS. Dispozice domu: přízemí: kuch., 2x ob. pokoj, chodba, koup. s vanou, toaleta. 1. patro: ob. pokoj, 2x průch. pokoje. Ústř. vytápění - prostřednictvím plyn. kotle. RD je ihned k bydlení. Tel.: 725 305 224 Cena: 1 900 000 Kč

Drnovice, stavební pozemek 610 m2. Nabízíme k prodeji pěkný stavební pozemek o celkové rozloze 610 m2 v obci Drnovice. Pozemek má nepravidelný tvar – uliční šíře 27 m, levá strana pozemku 26 m a pravá strana 14 m. Pozemek je určen k výstavbě RD. Veškeré IS se nachází před hranicí pozemku. Zpevněná komunikace před pozemkem. Možno ihned stavět.

Tučapy, RD 2+kk na pozemku o výměře 119 m2. Dům je po rekonstrukci, ihned obyvatelný. Nové přípojky IS (revize), izolace, zateplení, nová plastová okna, sklep. Ohřev vody a vytápění na plyn. V pokoji je připraven samostatný komín na krb. Nová plastová okna, nové nosné trámy, kabelová televize, bezdrátový internet. Vše v záruce a s platnými revizemi. V přední části domu jsou dílna, dvorek s terasou a udírnou. Součástí prodeje domu je ovocná a okrasná zahrada o výměře 759 m2. Tato zahrada je cca 5 minut pěší chůze od domu. Domek stojí v tiché klidné ulici, velmi dobré dopravní spojení s Brnem a Vyškovem. Tel.: 725 305 234 Cena: 1 450 000 Kč

RD 3+1 + restaurace, Vyškov. Nabízíme k prodeji rodinný dům 3+1 + bar s restaurací, menší dvůr, možnost výstavby podkrovního bytu. Dům je dobrém stavu, po částečné rekonstrukci. Možno využívat jako penzion a restauraci.

DB 3+1 Vyškov, nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 ve Vyškově na sídlišti Osvobození. Po revitalizaci, zateplení, nová plastová okna, podlahy lino, původní umakartové jádro. 5. patro. Celková plocha 75 m2. Ihned k nastěhování.

Tel.: 725 305 224

Tel.: 725 305 224

RD 1+1 Rousínov-Slavíkovice. Nabízíme rodinný domek 1+1 s možností rozšíření a půdní vestavby v Rousínově - Slavíkovicích. Nemovitost se nachází v klidné části obce s výbornou dopravní dostupností na Brno a Vyškov. Momentální dispozice domku je tato: do domku se vchází vraty z ulice a vstoupíme do vydlážděného průjezdu, kde je možnost parkování. Z průjezdu je možno vstoupit do chodby, nalevo je kuchyň, napravo pokoj, za ním koupelna s WC. Z chodby lze taktéž vstoupit do hlubokého a chladného sklepa, či po schodech vystoupat na půdu, která nabízí možnost poměrně rozlehlé vestavby podkroví. Půdorys objektu je ve tvaru L. Dvorní část tvoří přístavky (hosp. objekty) z nichž lze vybudovat 1 až dva další pokoje se vstupem z hlavní budovy. Z průjezdu lze vstoupit i na sympatický uzavřený dvorek a z něho na zahradu o výměře 197 m2. K dosažení aktuálních standardů je nutná rekonstrukce středního rozsahu. Dům napojen na veškeré inženýrské sítě, vytápěn lokálně plynem.

RD 2+1 a 1+1 Bučovice. Nabízíme k prodeji starší rodinný dům v Bučovicích 2+1 a 1+1, průjezd, dvůr, další prostory v přízemí. Možnost rozšíření o podkroví. Možno rozdělit na dva samostatné domy. Dům se prodává za odhadní cenu.

Tel.: 725 305 224

Cena: 1 350 000 Kč

RD 4+1 Vyškov-Křečkovice. Nabízíme k prodeji novostavbu RD 4+1, která je součástí nového obytného souboru v klidné lokalitě Vyškov-Křečkovice. Dům je přízemní s garáží a obytným podkrovím. ZP 125 m2 (UP 154,5 m2), zahrada 168 m2. Dispozice: 1. NP: zádveří, WC, obývací pokoj se vstupem na terasu a zahradu, schodiště do podkroví, kuchyň s jídelnou, technická místnost, garáž. V podkroví jsou 3 pokoje a koupelna s rohovou vanou a WC. Dům má prostornou půdu – možnost rozšíření o další pokoj. Podlahy obytných místností plovoucí a koberce, ostatní dlažba. Vytápění ÚT plynové, okna dřevěná EURO, veškeré IS, zabezpečovací systém. Veškerá občanská vybavenost, 5 minut do centra. Tel.: 725 305 224 Cena: 3 900 000 Kč

Nové Hvězdlice. Prodej řadového RD 2+1. Dům stojí na pozemku o výměře 188 m2, z toho zastavěná plocha je 110 m2. Starší, částečně zrekonstruovaný RD v klidné části obce. IS kompletní. Součástí je dvorek a malá zahrada s hospodářskou budovou. Plastová okna, elektřina, plyn, vlastní studna i vodovod.

Tel.: 725 305 234

Cena: 750 000 Kč

Tel.: 725 305 224

Cena: 850 Kč/m2

RD Brno-Líšeň. Nabízíme k prodeji RD v Brně-Líšni, vhodný jako sídlo firmy. Přízemí a podkroví je pronajato. Současní nájemníci mají výpověď ke konci února (po dohodě můžou zůstat). Velikost bytu v 1. patře 160 m2, velikost půdního bytu je 160 m2. Přízemí a podkroví je pronajato (nájem 28 000 Kč – přízemí a 30 000 Kč – podkroví). Výhodná investice pro podnikatele.

Tel.: 725 305 224

Cena: 13 000 000 Kč

Cena: 3 500 000 Kč

Cena: 1 190 000 Kč

RD 2+1 Bučovice. Nabízíme k prodeji řadový RD 2+1 v Bučovicích, dvůr, menší zahrádka, garáž. Topení na tuhá paliva a plyn, ohřev vody – el. boiler, koupelna, WC. Půdní prostor je možné rozšířit o další obytný prostor (2 pokoje). Hezká a klidná lokalita. Snížení ceny.

Tel.: 725 305 224

Cena: 950 000 Kč

Tel.: 725 305 234

Cena: 1 115 000 Kč

Tel.: 725 305 224

Cena: 1 500 000 Kč

Drnovice 5+kk. Prodej RD 5+kk s garáží, před kolaudací. Užitná plocha 180 m2, zastavěná plocha 132 m2, celková výměra 580 m2. V 1. NP je zádveří, chodba, obývací pokoj 38 m2 s kuch. koutem, a krb. Dále pak koupelna se sprch. koutem, pokoj, technická místnost, spíž a vstup na zahradní terasu. Ve 2. NP jsou tři samostatné neprůchozí pokoje, koupelna s rohovou vanou, WC, chodba a místnost s plynovým kotlem pro vytápění a ohřev vody. Samostatná garáž a předzahrádka. Tel.: 725 305 234 Cena: 4 100 000 Kč

Komořany 4+1. Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu 4+1 v obci Komořany. Dům se prodává včetně vybavení provedeného na míru. Hezká a klidná lokalita. Exkluzivní nabídka.

Tel.: 725 305 224

Cena: 3 400 000 Kč

RD 2 + 1 Snovídky. Nabízíme domek 2+1 po rekonstrukci, s možností půdní vestavby, pro kterou již byla vytvořena příprava, ve Snovídkách na Vyškovsku. Domek se nachází v klidné ulici v obci, v těsné blízkosti lesa s dobrým železničním spojením. V průběhu posledních dvou let byla zhotovena střecha včetně krovů a byly přichystány podmínky pro půdní vestavbu, nová elektroinstalace, podlahy, vnitřní omítky. Vchodbě akoupelně dlažba, vobývacím pokoji, kuchyni aložnici položeny plovoucí podlahy, nová plastová okna. K domku náleží menší uzavřený dvorek, vytápění krbovými kamny svýměníkem, ohřev vody kombinovaným ohřívačem ( elektřina- krbová kamna s výměníkem). Parkování v garáži, jež je součástí domu. Tel.: 725 305 234 Cena: 950 000 Kč

Stavební pozemek Zbýšov. Nabízíme k prodeji stavební pozemek ve Zbýšově, okr. Vyškov. Všechny IS jsou u pozemku. Šířka pozemku 26 m, plocha 1 800 m2. Pozemek je určen k výstavbě RD.

Tel.: 725 305 224

Cena: 1 200 Kč/m2

NÁŠ TIP RD Letonice 3+1. Koncový řad. RD 3+1 s předzahr., dvorem a garáží. Dům je přízemní, nepodsklepený, s možností vybudování půdní vestavby, ihned obyvatelný a prošel část. rek. – nová koup., rozvody el. v mědi, zámková dlažba na dvoře. V kuchyni je možnost vaření na plynovém sporáku i na kamnech na tuhá paliva, tři pokoje, koup. a WC. Na obytnou část ve dvoře navazuje hospod. přístavba s garáží a malým sklípkem. U domu je vlastní oploc. předzahr. a dvůr s možností vjezdu. Vytápění domu je ústřední plynové. CP pozemku je 392 m2. Tel.: 725 305 224

Cena: 1 700 000 Kč

Bohaté Málkovice - obchodní prostory. Nabízíme k prodeji zavedený obchod potravin v obci Bohaté Málkovice, 2x 65 m2, frekventovaná část obce. Možno využít i jako restauraci, nebo skladové prostory.

Tel.: 725 305 224

Cena: 999 000 Kč

RD 2x1+1 Osvětimany, okr. Uh. Hradiště. RD se zahradou po částečné rekonstrukci podlah, IS. Nová el. 230/400, voda obecní, kanal., plyn. topení + TP, el. ohřívač vody. Okna původní, podlahy beton+dlažba. Bez koupelny a WC. Dům je částečně obyvatelný s možností dobudování místností, popř. využití půdy k vestavbě. Středisková obec s dobrým dopr. spojením.

Stavební pozemek Nemojany. Nabízíme k prodeji lukrativní stavební pozemek v pěkné lokalitě obce Nemojany. Plocha pozemku 1 000 m2. Všechny IS jsou u pozemku.

Tel.: 725 305 234

Tel.: 725 305 224

Cena: 380 000 Kč

Doporučujeme!!!

Cena: 599 Kč/m2


Volný čas Černá kronika Zlodějům v supermarketu stačí pár vteřin Vyškov – Chvilkové nepozornosti šedesátileté nakupující ve vyškovském hypermarketu využil neznámý zloděj a odcizil koženou tašku, kterou měla zavěšenou na madle nákupního vozíku. Způsobená škoda přesahuje tři tisíce korun. „Krádeže věcí z nákupních vozíků jsou poměrně časté. Nenechávejte proto tašky ve vozíku a mějte je vždy při sobě. Pokud jsou mezi odcizenými věcmi také doklady a platební karty, nahlaste odcizení dokladů na jakékoliv oddělení policie,“ upozornila policejní mluvčí Petra Vedrová. Na lesního dělníka ve Snovídkách spadl strom Snovídky - Na chirurgickém oddělení vyškovské nemocnice skončil osmatřicetiletý lesní dělník, kterého ve Snovídkách zavalil strom. Muž utrpěl vážné zranění nohou s komplikovanou otevřenou zlomeninou. Policie u pracovníka pracujícího pro soukromou těžební společnost alkohol neodhalila. Předala záležitost inspekci pro bezpečnost práce. Rozbil okénka u aut a ukradl vše, co se dalo Vyškov, Holubice – Do dvou aut zaparkovaných u hotelu ve Vyškově se vloupal zloděj tím způsobem, že rozbil okénka. Odcizil ruční nářadí, bundu a dvě láhve alkoholu, vše v celkové hodnotě necelých sedm tisíc korun. Policisté varují, aby si lidé nepletli auto s trezorem a nenechávali v autě uložené věci. „I předměty zdánlivě malé hodnoty mohou být pro pachatele atraktivní a škoda způsobená poškozením vozu je často něko-

likanásobně vyšší než hodnota odcizené věci,“ uvedla policejní mluvčí Petra Vedrová. Vykradené vozy se na Vyškovsku v poslední době množí. Předtím se stal například podobný případ v Holubicích. Zloději stačilo rozbít sklo předních dveří a vše, co nepozorná majitelka zapomněla uvnitř, bylo jeho. Jednatřicetiletou ženu tak během pár minut připravil o osobní doklady, klíče od domu, kreditní karty, mobilní telefon i notebook. Celkovou škodu majitelka vyčíslila na čtyřicet tisíc korun. Podobný případ hrubšího zrna řeší policie i ve Vyškově. Zloděj dokonce v autě kradl i za přítomnosti šoféra. „Okolnosti této krádeže zatím stále policisté objasňují a v současné době tak není možné podat podrobnější informace,“ informoval mluvčí vyškovských policistů Petr Nečesánek. Šatna v akvaparku před zlodějem neobstála Vyškov – Muž, který si přišel zaplavat do vyškovského krytého bazénu, uložil videokameru v pánské šatně. Když se do šatny vrátil, videokameru už nenašel. Spolu s ní zmizelo i dálkové ovládání, baterie a datové nosiče v celkové hodnotě čtyřicet tisíc korun. Policie upozorňuje návštěvníky sportovních a rekreačních zařízení, aby své cennosti uschovali například u plavčíka nebo požádali obsluhu o jejich uložení do uzamykatelného trezoru. „Vloni řešili policisté z Vyškovska téměř tři sta padesát krádeží,“ dodala policejní mluvčí Petra Vedrová. Podomní obchodnice kradly. Hledají se svědci

Hodějice - Policie žádá svědky, kteří by mohli podat informace k případu okradené šestaosmdesátileté ženy v Hodějicích. Krádež se udála 25. února přibližně mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou. Dvojice neznámých žen se pod záminkou podomního prodeje snažila vetřít do domácností hodějických obyvatel. Úspěch zaznamenaly až u staré ženy, kterou během své návštěvy okradly o necelých deset tisíc korun. „Jakékoliv informace týkající se případu prosím oznamte na jakémkoliv oddělení policie nebo na linku 158,“ žádá policejní mluvčí Petr Nečesánek. Nehoda u Bučovic skončila smrtí řidiče Bučovice - Řidič Škody Felicie se v sobotu 27. února v jednu hodinu v noci čelně střetl s nákladním vozidlem Scania. Po nárazu zůstal čtyřiatřicetiletý řidič zaklíněný v autě. Přes úsilí policistů, hasičů i záchranářů muž na místě svým zraněním podlehl. Dechová zkouška dvaačtyřicetiletého řidiče nákladního vozidla byla negativní. „Z prvotního šetření zatím vyplynulo, že tragédii mohla zapříčinit pravděpodobně rychlá jízda řidiče osobního vozidla, který přejel do protisměru,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Svobodová s tím, že skutečnou příčinu ještě budou policisté dále šetřit. Silnice I/50 byla kvůli nehodě neprůjezdná téměř šest hodin. Školáci nadávají operátorkám tísňových linek Ivanovice na Hané - Policisté a záchranáři evidují již desítky zneužití linek 158 a 155 dětmi volajícími z veřejného telefonního automatu v Tyršově ulici

v Ivanovicích na Hané u budovy základní školy. „Slova, kterými nevybíravě záchranáře i policisty častují, by vyrazila dech i otrlým povahám. Smutné přitom je, že někdy stačí okamžiky, vteřiny, jež rozhodují o lidských životech,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Svobodová. Policisté vyzývají rodiče nejen z Ivanovic na Hané, aby vysvětlili svým dětem, co to linka tísňového volání je, k čemu slouží. A také, co způsobí, pokud ji budou blokovat. Policisté se chystají za dětmi do ivanovické školy a na téma tísňové linky budou s dětmi hovořit. Dva silně opilí řidiči nabourali do plotu Vyškov, Nemotice – Ve vysoké rychlosti vyjel sedmatřicetiletý muž ze zatáčky ve Vyškově a narazil do plotu a vstupní brány rodinného domu. Poškodil i přívěsný vozík zaparkovaný před domem. Vzniklá škoda přesahuje devadesát tisíc. Policisté u řidiče naměřili 2,6 promile alkoholu v dechu. Muž utrpěl při nehodě lehké zranění. Podobný případ se stal den před tím. Třicetiletý muž z Vyškovska přecenil svoje řidičské schopnosti v Nemoticích vyjel mimo cestu, kde narazil do oplocení domu. Naměřená hodnota alkoholu v dechu převyšovala 2,5 promile. V roce 2009 šetřila Policie České republiky v průměru každých 7 minut dopravní nehodu, každých 22 minut byl při nehodě lehce zraněn člověk a každé 2,5 hodiny těžce. V průměru každých 10,5 hodiny zemřel při nehodě člověk! V průměru téměř každý 6. člověk byl usmrcen při nehodě zaviněné pod vlivem alkoholu!

Radnice slibuje: Podchod bude hotový dříve v Dukelské ulici, která je ve správě kraje, zbývá dokončit uliční vpusti a vyasfaltovat vozovku. Další práce jsou v rukou města. To musí vybudovat nástupní prostor s atriem. „Začnou se stavět opěrné zdi a schodiště. Hlavní stavební ruch pak předpokládáme v dubnu,“ dodala Bednářová. Stavba zatím stále ovlivňuje provoz v Dukelské ulici. Lidé můžou podchod obcházet buď přes křižovatku v Nádražní ulici, nebo přes Havlíčkovu ulici. Autobusová zastávka u kostela je zrušená, cestující nastupují v Dukelské ulici u čistírny. Zastávka ve směru k autobusovému nádraží u gymnázia je přesunutá na Havlíčkovu ulici. Nový podchod se tomu starému bude podobat jenom málo. Z někdejších čtyřiadvaceti metrů se délka Pomalu ale jistě se dělníci připravují na pokračování stavby vyškovského podchodu. Hlavní stavební zkrátí na pouhých čtrnáct. Vysoké zdi naruch začne v závislosti na počasí v dubnu. Foto: SaŠa

Vyškov – Stavba podchodu pod vyškovským průtahem, který zkracuje cestu od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke gymnáziu, má být podle plánu hotová do letošního listopadu. Podle všeho ale může skončit o několik měsíců dříve. „Protože jde o velmi významnou

stavbu, snažili jsme se vše urychlit. A zatím vše nasvědčuje tomu, že podchod by mohl být hotový už v létě,“ uvedla mluvčí Městského úřadu ve Vyškově Dana Bednářová. První práce začaly na jaře loňského roku. V současné době je už mostní konstrukce hotová. Na čtyřproudé silnici

Druhý mlékomat je v Bučovicích Bučovice - Druhým městem okresu, které se po Vyškově dočkalo mlékomatu, jsou Bučovice. Automat na mléko otevřelo zemědělské družstvo Agronet Nesovice. Umístilo ho u tradičního bučovického stánku s rychlým občerstvením před obchodní akademií u pěší zóny směrem k autobusovému a vlakovému nádraží. Litr mléka stojí 15 korun. Stejná cena je i v automatu před Agrodomem ve Vyškově, který funguje od lis-

topadu loňského roku. Provozuje ho tam společnost Agros Vyškov-Dědice. Denně prodá i přes pět set litrů. Agros plánuje další mlékomat ve Vyškově u nemocnice, a také ve Slavkově u Brna. Zemědělci věří, že mlékomaty jim pomohou s odbytem. Přestože pořizovací cena automatu je jeden milion korun, vyplatí se. Výkupní cena za litr mléka do mlékárny se totiž pohybuje jenom pouze kolem šesti, sedmi korun. (SaŠa)

Galerie je plná krajinomaleb Vyškov – Krajinomalba, to je hlavní téma výstavy, kterou uspořádal amatérský malíř z Vyškova František Čámský v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí ve Vyškově. Obrazy jsou sice tématicky sjednocené, avšak každý motiv zpracoval autor odlišným stylem od naturalismu k abstrakci. Vyškovan tam najde známé lokality, například přírodu kolem vyškovského rybníka Kačence, krajinu za obcí Topolany a další. Na některých obrazech jsou ijiné kouty české přírody a také zahraničí. Výstava bude přístupná už jenom do pátku 12. března (SaŠa)

hradí otevřené atrium. Počítá se s tím, že ho budou využívat hlavně studenti ke krátkodobému odpočinku. Změní se i zeleň. Například keře nahradí stromy s malými korunami a zahradníci doplní i lipovou alej. Podchod už přestavbu nutně potřeboval. Byl starý více než čtyřicet let a měl špatnou statiku. Celkové náklady se vyšplhají zhruba na čtyřicet milionů korun. Podílí se na nich město s využitím státních dotací a kraj. (SaŠa)

Z výřezů krajiny sestavil kaleidoskopy Orosené pavučinky, suky ve dřevě, ulity hlemýžďů, pokřivené větvičky, pramínky vody a další kousky přírody seskládal do podoby kaleidoskopu amatérský fotograf Miroslav Kozák z Hrušek. Skládačky vystavuje v malé galerii v přízemí Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. Výstava potrvá do 28. března. Autor fotografií dává přednost tradiční černobílé technice. Podle něho je totiž působivější. Zátiší na něho působí dominantněji v mezistupních černé a bílé, nežli barva, která odvádí z pohledu na obsah snímku. Jak už Kozák přesvědčil v dřívější výstavě nazvané Krajina Emotivní, je mistrem nejenom upravovaných snímků, ale i reálných záběrů. (SaŠa)

Rozhovor s emeritním ředitelem vyškovského gymnázia Ivanem Pokorným Bývalý pedagog říká: Gymnázium prosazuje už od primy všestrannou vzdělanost Vyškovské gymnázium bylo v poslední době pod drobnohledem médií i veřejnosti. Nevítanou reklamu mu totiž přinesl nový mladý ředitel Jiří Zlatník, jenž nastoupil po odchodu do důchodu Ivana Pokorného. Zlatník po sporech s učiteli, žáky i jejich rodiči a po aféře, kdy ho jedna ze studentek obvinila z obtěžování, svou funkci ze zdravotních důvodů vzdal a opustil školu. Situace se zklidnila teprve na začátku letošního roku, kdy rada Jihomoravského kraje jmenovala novým ředitelem Václava Klementa. Zhodnotit uplynulé období a odhalit klady i zápory gymnaziálního školství může nejlépe Ivan Pokorný, který byl v čele vyškovského gymnázia patnáct let. Pokusí se o to v následujícím rozhovoru. Pane doktore, jak se díváte na současnou úroveň a stav vyškovského gymnázia s odstupem dvou let? Především jsem rád tomu, že skončil pseudomanažerský experiment odstoupivšího ředitele Zlatníka. V čem vidíte jeho zásadní chyby, které vedly podle soudu i vyškovské veřejnosti k pošramocené pověsti školy? Toho je tolik, že by rozsah našeho rozhovoru na vyjmenování všech pochybení nestačil. A nechci se vracet k této snad již překonané minulosti. Nemohl byste se přece jen zmínit v krátkosti alespoň o jednom problému, který musí nové vedení školy akutně řešit či napravovat? Podle mého soudu se v posledních dvou letech zanedbala péče o nižší třídy víceletého cyklu. Máte na mysli rozhodnutí bývalého ředitele omezit výuku jazyků? Nejen to, ale například i jeho snahu zrušit půlené hodiny některých předmětů jako český jazyk a matematika, zrušení místa odpovědného zástupce ředitele a tak dále. Vypadalo to tak, že mu byly tyto třídy spíše na obtíž. Přitom třídy nižšího gymnázia vykazovaly od počátku své existence velmi dobré, někdy vynikající vzdělávací výsledky. Není při tom tak brzká selekce dětí spíš ke škodě? Je třeba se podívat trochu do minulosti. První polistopadoví politici ihned pochopili, že náš stát, naše hospodářství, se v globalizovaném světě prosadí ne tunami oceli, ale výrobky s vysokou přidanou hodnotou, to je mentálním umem populace. K tomu je zapotřebí vychovat vzdělané odborníky, elitu národa. V onu chvíli se nabízela jako řešení z minulosti již osvědčená osmiletá gymnázia. Navíc je dobré i dnes ctít letitou středoevropskou tradici, která se ukazuje být stále pro nás přínosná. Co považujete za největší klad osmiletého vzdělávacího cyklu v nižších třídách? Především je to homogennost kolektivu. Drtivá většina žáků se chce učit, chce dále studovat. Není třeba zpoma-

lovat prezentaci nových poznatků, zabývat se těmi, kteří nestačí, respektive nemají o školu žádný zájem. Učivo se může probírat důkladněji, do hloubky. Velký důraz se klade na výuku cizích jazyků. Která základní škola si může dovolit mít v učebním plánu v šesté třídě každý den cizí jazyk? Vyškovské gymnázium nabízí sedm cizích jazyků včetně latiny. Tím se často nemohou pochlubit jiná gymnázia, dokonce s cizojazyčným zaměřením. Veškerá výuka je plně aprobovaná. Podobně je tomu i s výukou výpočetní techniky. A tak bychom mohli pokračovat dále. Nezdá se vám, že základní školy se snaží gymnáziu konkurovat různými typy zaměření? No ano. Jen ať se snaží, je to chvályhodné. Jenže zaměření jsou různá, tu na hudební výchovu, tu na matematiku, cizí jazyky. To ovšem dnes všechno v sobě nese vzdělávací program gymnázia. Vzdělávání je tam všestranné, komplexní. A toto základní školy nemají. Gymnázium prosazuje už od primy všestrannou vzdělanost. Ukazuje se, že v celostátním měřítku máme poměrně dost odborníků, kteří pak dobře fungují v produkčním řetězci, ale málo mezioborově uvažujících vzdělanců. Neotvírá se ale prim nižších gymnázií hodně vzhledem ke stále klesajícímu počtu dětí? Myslím si, že tomu tak není. Uvedu několik čísel. V roce 1991 bylo otevřeno v okrese Vyškov celkem šest prim, z toho čtyři ve Vyškově. Od roku 1995 čtyři primy, z toho tři ve Vyškově. V současnosti jsou to už jen tři primy, z toho dvě ve Vyškově. Abychom nezapomněli na vyšší třídy gymnázia... Učitelé těchto tříd se museli vypořádat s vypracováním vlastního školního vzdělávacího programu. Chvíli potrvá, než se toto pojetí výuky usadí, popřípadě poopraví. Vzhledem k tomu, že tam působí řada výborných pedagogů, domnívám se, že s tímto nebudou větší problémy. Je zde ovšem další výzva, a to jsou státní maturity! Kdysi, před šestnácti lety jsem byl jejich stoupencem. Po těch letech, co proběhla celá řada maturitních sond, zkoušek, změn za cenu téměř jedné miliardy korun a hlavně, kdy totálně selhal stát, maturity v této podobě odmítám. Co mají chudáci učitelé a s nimi jejich studenti dělat, když se pořád neví, zda se bude maturovat „po novu“, či ne. Podobný chaos byl s přijímacím řízením na střední školy. Co byste řekl závěrem? Věřím, že gymnázium pod novým vedením Václava Klementa naplní to, co jej provázelo celých 110 let, totiž, že bude i nadále nejvýznamnější vzdělávací institucí Vyškovska. K tomu jim přeji pořádný kus pedagogického štěstí, vzájemné kolegiality a otevřenou mysl i srdce studentů. (SaŠa)

Židovská obec pronajme slavkovskou synagogu Slavkov uBrna - Někdejší židovská synagoga na Koláčkově náměstí ve Slavkově u Brna kdysi sloužila jako okresní archiv, ale dnes už je přes rok nevyužívaná. Její majitel, kterým je Židovská obec Brno, nechce, aby tato nemovitá kulturní památka zůstala stát ladem. Nabízí ji proto k dlouhodobému pronájmu, nejlépe ke kulturním účelům. Jde o budovu postavenou v roce 1858, která prošla v devadesátých letech celkovou rekonstrukcí. (SaŠa)


Volný čas Pospolu

Nemojany, prosinec 2008, foto a text: Ricková–Veverková

O venkově se dodnes traduje, že zde lidé mají k sobě blíž než ve městě. Často se mluví o venkovské pospolitosti, komunitě a sousedství jako o typických atributech venkovského života. Do jaké míry se však takové představy v současnosti zakládají na realitě a nakolik jsou už jen prázdnou frází? Skeptikové mohou namítnout, že venkov v tradičním smyslu už neexistuje. Slovy ekologa a básníka Jiřího Sádla: „I samotné vesnice jsou taková menší města, na vsi dnes žijí měšťáci, akorát že mají vlastní rajčata.“ Ba co hůř! Často už nemají ani ta vlastní rajčata. Nedělní odpolední výlet do supermarketu skýtá dnešnímu člověku mnohem větší rozkoš než okopávání záhonu. Za pokladnou má službu vnučka sousedky a známých tam potkáte beztak víc než v lese za vsí.

Pístovice, listopad 2008, foto a text: Krejčová–Kubík

Luleč, listopad 2008, foto a text: Marvanová–Michoin

Zdá se, že venkov začíná ovládat městská anonymita. Při procházce vesnicí už se zavlní záclona za oknem jen tu a tam. Zvědavé sousedky dožívají v domech s pečovatelskou službou a mladí tráví čas spíše než u domovního okna u Windows. Sociální kontrolu ve venkovských ulicích a zákoutích přebírají od ostražitých očí strýců a tet průmyslové kamery. Kdysi typické venkovské lavičky, které nechyběly téměř před žádným stavením, aby člověk pohledal. Místo před domy uvolnily odstavným pláckům pro osobní automobily. Beztak už se nedalo na ulici v klidu posedět. Kde jsou ty doby, co měl auto pouze pan starosta. Kdepak, dneska

jedna plechová bedna u domu nestačí. Kdo by ty zplodiny čichal?! A toho kraválu! Typickými následovníky někdejších laviček jsou umělohmotné židle se stolečkem, skryté kdesi vzadu za domem, v intimitě rodinného dvorku: „Co je nám po ostatních a co je ostatním po nás…“ Na vrata a branky patří nápis „Pozor pes!“. Boudu po Alíkovi obývá rotvajler Black. Ale ještě není tak zle. Mladí se každý večer scházejí na zastávkách veřejné autobusové dopravy. Jejich otcové diskutují po hospodách. Pořád se najdou lidé, kteří zorganizují masopustní průvod, svatováclavské hody nebo hasičský bál. Ven-

kovská družnost stále žije, i když leckde spíš pouze živoří. Se studenty Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme během loňského podzimu mapovali v obcích mikroregionu zdejší pospolitost. Z projektu vychází tato fotografická výstava, připravujeme v pořadí již třetí fotografickou publikaci.

vidět rovněž jako herce vyškovských divadelních souborů. K zajímavým programům na nižším gymnáziu patří vstupní týdenní přírodovědné praktikum pro primy a týdenní zeměpisné praktikum pro kvarty. Děti se mohou zapojit i do činnosti přírodovědného či šachového kroužku a navštěvovat školní historický filmový klub.

práci s DDM Vyškov. Oblíbenou akcí třetího ročníku je sportovní kurz. Umělecky nadaní mladí lidé se prezentují na pravidelných jarních a vánočních koncertech. V rámci výuky se studenti nižšího a vyššího gymnázia účastní mnoha zajímavých exkurzí, a to domácích i zahraničních – např. do Prahy, Brna, Olomouce, ale i do Vídně či Krakova a Osvětimi. Oblíbené jsou i zeměpisné a jazykově poznávací zájezdy. V minulých letech směřovaly do Velké Británie, Francie, Belgie, Španělska, Skandinávie. Lyžařské kurzy sekund nižšího gymnázia a druhých ročníků vyššího gymnázia se odehrávají na svazích rakouských Alp. Pedagogičtí pracovníci mají možnost navštívit zajímavá místa v rámci projektu Ke kořenům civilizace a vzdělávat se tak opravdu v duchu Komenského zásad. Učitelé vyškovského gymnázia se rovněž bohatě angažují ve veřejném, kulturním a sportovním životě svých měst a obcí, věnují se přednáškové a publikační činnosti, zapojují se do mezinárodních projektů, účastní se vědeckých konferencí. A mnozí z nich jsou absolventy vyškovského gymnázia.

Pavel Klvač Výstava fotografií z cyklu Pospolu je k vidění v 1. patře Muzea Vyškovska od 8. 3. 2010. Otevřeno po–pá, 8–16 hod.

Gymnázium Vyškov – škola uprostřed města a regionu

V letošním školním roce 2009/10 si vyškovské gymnázium připomíná 110. výročí své existence. Za tu dobu prošlo mnoha změnami – v čele školy působilo 20 ředitelů, za katedrami se vystřídalo 340 vyučujících a školními

lavicemi prošly tisíce studentů. Návštěvníky města obdivovaná školní budova z let 1901–1902 sloužila nejen k účelům výuky, ale v obou světových

válkách i jako nemocnice. Důležitým momentem v historii školy bylo po roce 1989 znovuobnovení tříd nižšího gymnázia, které jsou v současné době

umístěny v budově na Purkyňově ulici. Studenti obou stupňů gymnázia se pravidelně zapojují do mnoha zajímavých aktivit a soutěží. Ohlédneme-li se za posledním desetiletím, tak o úspěchy není nouze. Na úrovni krajských a celostátních kol dosáhli skvělých výsledků v konverzační soutěži v německém jazyce, v konverzační soutěži v ruském jazyce a v konverzaci v anglickém jazyce. Přední příčky v krajských a celostátních kolech obsadili rovněž v olympiádě z fyziky, z českého jazyka, z matematiky, biologie, zeměpisu, dějepisu. Stejně úspěšně školu reprezentovali v krajských a celostátních kolech Středoškolské odborné činnosti, a to jak v sekci přírodovědných, tak v sekci společenskovědních předmětů. Pozadu nezůstává ani sport. Mladí sportovci pravidelně bodují v turnajích ve florbalu, volejbalu, košíkové, kopané; na stupních vítězů je můžeme vidět i v atletických disciplínách. Gymnázium svým studentům nabízí možnost zapojit se do zajímavých projektů. V letech 2005–2008 to byl mezinárodní projekt Comenius – Partnerství škol, v rámci něhož s vyškovským gymnáziem spolupracovala střední škola z Kypru, z Německa a z Velké Británie. Mezinárodní setkávání formou výměnných pobytů se odehrává od roku 2006 v rámci projektu Poznejme se navzájem, na němž se podílí gymnázium z Vyškova, ze slovenských Michalovců a ze španělského Villarealu. Každý druhý rok probíhají výměnné pobyty s družební školou Gymnasium Karlsbad v Německu – ve školním roce 2008/2009 to bylo již posedmé. Gymnázium je rovněž zapojeno do projektu Škola podporující zdraví. V rámci rekonstrukcí kapitol z dějin města se pravidelně představují i studenti zapojení do projektu Oživlá historie. Vyškovské gymnazisty můžeme

Každé dva roky se vyškovská veřejnost baví na tradiční Akademii víceletého gymnázia. Na vyšším gymnáziu studenti prvních ročníků absolvují čtyřdenní adaptační pobyt, který je připravován ve spolu-

Mgr. Jana Kolčářová

Přijímací zkoušky pro školní rok 2010/2011 Pro školní rok 2010/2011 bude přijato v rámci přijímacího řízení 60 žáků do prvního ročníku 8letého gymnázia a 60 žáků do prvního ročníku 4letého gymnázia. Přihlášky se přijímají do 15. března 2010. Ucha-

zeči mají možnost vybrat si pro první kolo ze dvou termínů: čtvrtek 22. 4. 2010 a pátek 23. 4. 2010. Veškeré informace včetně kritérií přijímacího řízení lze najít na webových stránkách školy www.gykovy.cz.


František Vaculík Kněz, spolkový a vlastivědný pracovník. Narodil se 12. března 1865 jako syn nadučitele v Bochoři u Přerova. V roce 1887 byl vysvěcen na kněze a působil pak postupně jako kooperátor ve Starém Hrozenkově, v Jestřabí a poté jako kaplan ve Vyškově. Na žádost drysických farníků ho ustanovil v roce 1893 na novou drysickou faru olomoucký arcibiskup Kohn. V Drysicích působil téměř půl století až do své smrti. Byl velmi činný. Založil v Drysicích hasičský sbor, Raifaizenku, v níž býval předsedou dozorčí rady, a rolnickou mlékárnu, přičemž v mladších letech byl jejím ředitelem. Jeden čas byl sekretářem P. Cyrila Stojana. To když Stojan kandidoval na poslance za Vy š k o v s k o . K jeho mnohostranným zájmům patřila historie, národopis a archeologie. Bádal v archivech, zabýval se dějinami Drysic i dalších obcí na Vyškovsku. Lákala ho i archeologie, podnikal vykopávky v Melicích u Pustiměře, v lokalitě někdejšího hradu. Stal se aktivním členem Národopisného spolku ve Vyškově (1893), který sbíral materiály pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895. Ve Vyškovských novinách vyšly v roce 1895 jeho články O vyškovské majolice čili hrnčířství. Vaculíkova sbírka zápisů lidových tanců z Drysic byla téměř po sto letech vydána knižně – Národní tance z Drysic (1991). František Vaculík zemřel 24. října 1941 v Drysicích. Pavlína Dobyšková

Sbírejme body! Dnes se pustíme do oceňování řidičských výkonů nižšími sazbami bodů a tady už možností k hodnocení rychle přibývá. Pět bodů přidělíme za řízení technicky nezpůsobilého vozidla. Například: nesvítí tlumená světla a obrysová světla alespoň na straně přivrácené ke středu vozovky; nelze přepnout dálková světla na tlumená; za oslňující světlomety; za pneumatiky ojeté pod 1,6 mm; za málo účinné brzdy; za nadměrné vůle a zjevné deformace v řízení; za dodatečnou montáž neschválených světel apod. Dále za překročení povolené rychlosti o 40 km/h a více v obci a o 50 km/h a více mimo obec. Kolegy řidiče staršího 60ti let (za chvíli nás takových bude celá armáda) se zeptejte, zda má u sebe posudek o zdravotní způsobilosti. Nemá? Tak dostane body! A konečně dáme také pět bodů za nerespektování signálu „STŮJ“ daný oprávněnou osobou při řízení provozu. Čtyřmi body oceníme výkon řidiče, který neumožnil chodci na přechodu nerušené a bezpečné přejití vozovky a nebo ohrozil (popohnal nárazníkem) chodce přecházejícího komunikaci, na kterou právě odbočil. Nebo ohrozil chodce při odbočování do garáže, na parkoviště, nebo při vyjíždění z těchto a podobných míst. Nebo ohrozil chodce při couvání a otáčení vozidla. Tutéž taxu použijeme, pokud zůstaneme naživu, nedá-li řidič přednost v jízdě tam, kde ji měl dát.

Tři body dáme řidiči, který při řízení vozidla drží v ruce telefon nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Pokud řidič drží v ruce tužku nebo hubu, body nepřidělujeme. Ale dáme mu je, pokud překročí rychlost v obci o 20 km/h a více a mimo obec o 30 km/h a více. Taktéž mu je dáme, pokud nesníží rychlost nebo nezastaví před přechodem pro chodce, měl-li tak učinit. A připomeneme si, že tak měl učinit tehdy, jestliže před přechodem snižuje rychlost nebo zastavuje jiný řidič ve vedlejším jízdním pruhu v tomtéž směru jízdy. Tři body také dáme, jestliže řidič ohrozil jiného řidiče při změně jízdního pruhu. Nebo má v krvi do 0,3 ‰, hádejte čeho? Dva body přidělujeme za nepřipoutání bezpečnostním pásem; za nepoužití dětské autosedačky; za neoznačení překážky, kterou řidič způsobil; za překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h v obci a za méně než 30 km/h mimo obec a za nepovolenou jízdu po tramvajovém pásu. Ve Vyškově sice zatím tramvaje nejezdí, do Brna je to ale kousek, a tak si připomeneme, že po tramvajových kolejích se běžně nejezdí. Smíme na ně vjet v podélném směru jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení a vjíždění na komunikaci, při tom ale nesmíme ohrozit a omezit tramvaj. Jeden bod přidělujeme za neoprávněné použití vyhrazeného jízdního pruhu; za jízdu po dálnici nebo po silnici pro motorová vozidla, pokud vozidlo není

schopno dosáhnout rychlosti vyšší než 80 km/h; za porušení ustanovení o osvětlení vozidla a konečně za všechna ostatní porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky. Tak a teď víme jak hodnotit výkon řidiče. Příště si připomeneme některá pra-

vidla. To pro ty řidiče, kteří nestojí o body a nechtějí platit pokuty. JVO

Vyškovsko  

Inzertní noviny vyškovského regionu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you