Page 1

Kontaktinformation EUC Lillebælt Teknikervej 2 7000 Fredericia Erik Peschardt Tlf. direkte: 7920 1232 E-mail: epe@eucl.dk

Rulleplan og fyrtårne Afdelingen ”Produktion og Udvikling” har grundforløb på to områder – Smede, hvor grundforløbet typisk peger mod klejnsmede og Ædelmetaluddannelserne hvor grundforløbet kan pege mod alle udannelsens 6 hovedforløb. På Ædelmetaluddannelserne er løbende indtag ikke det samme problem som på smedeuddannelsen. Årsagen er at der er adgangsbegrænsning på ædelmetaluddannelserne. Uddannelsesområdet er dog genstand for IDV aktiviteter og i den forbindelse kan der opstå behov for løbende indtag. Når der her vælges at arbejde med tiltag der retter sig mod ”grundforløbet smede” er der også et ønske om at de erfaringer der høstes kan bruges på andre uddannelsesområder. Ud fra den handleplan der er sat i værk i forbindelse med ”Projekt Dynamo” ser det ud til at der kan opnås forbedret sammenhængskraft ved at udvikle særlige grundforløbspakker. Bland andet ved at indrette det ordinære forløb med mindre moduler og ved at udvikle noget elev til elev undervisning.

Rulleplan I forbindelse med løbende indtag står den nye elev ofte på bar bund i forhold til det man bliver en del af. Holdet har været i gang i kortere eller længere tid og det kan virke forstyrrende med nye elever. Underviseren er nødt til at give nye elever forholdsmæssig meget opmærksomhed i forhold resten af holdet. Opmærksomheden gives for at få dem i gang og for at sikre at de har fået tilstrækkelige sikkerhedsmæssige instruktioner. I praksis betyder det at dynamikken i klassen bliver slået i stykker. Eleverne føler der er for meget ventetid på at få underviserens opmærksomhed og omvendt hvis underviseren forsøger at dele sin tid mellem alle. Gør man det føler de nye at der sker for lidt. En del af løsningen er at tilrettelægge undervisningen som en rulleplan. Hver mandag starter vi på noget nyt og på et tidspunkt starter vi forfra. Alle kommer på et eller andet tidspunkt igennem det samme. Nå vi er nået til den afsluttende grundforløbsprøve har alle været hele pensum igennem.


Fyrtårne En anden del af løsningen er at iværksætte ”elev til elev instruktioner” ved hjælp af ”Fyrtårne”. Det er ikke meningen at de stærke elever skal bruges til at undervise de nye elever. Tanken er at alle elever skal vise de har forstået egne kompetencer i sådan en grad at de kan videreformidle dem til andre. En slags dokiumentation af at man har opnået fagets kompetencemål. Fordelen er at nye elever forholdsvis hurtigt kommer i gang uden at tage væsentlig tid fra den øvrige klasse. Som ny lærer man hurtigt de andre elever at kende og de ”gamle” elever får mulighed for at vise at de kan noget. De bliver en slags ”fyrtårne” for de andre og dette kan være med til at styrke deres selvværd. De bliver (måske) skarpere i deres egen indlæring, hvis de ved at de på et eller andet tidspunkt skal instruere andre i en disciplin. Der kan være fordele ved at alle elever ved at de skal have givet et vist antal instruktioner på lige fod med at de f.eks. skal have afleveret et vist antal svejseøvelser osv. Det er selvfølgelig stadig underviserens ansvar at den enkelte elev kan ydføre opgaverne både kvalitetsmæssigt og sikkerhedsmæssigt korrekt. I den kontrol bliver den ”gamle” elevs kvalifikationer jo også verificeret.

/Rulleplan_-_b  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Rulleplan_og_fyrtaarne/Rulleplan_-_beskrivelse.pdf