Page 1

Bodil Schjøtt SosuFyn-Svendborg bosc@sosufyn.dk 6310-2842

Beskrivelse af værktøjet ”Ny vin på gamle flasker - CL”.* Det er meningen, at man bruger sine meget gode erfaringer med CL strukturerne, til at implementerer dem i meget af sin anden undervisning. Og- til at mixe dem med hinanden, som det lige passer ind i det man arbejder med. Det er kun fantasien der sætter grænser for hvordan man sætter dem sammen på nye måder. CL metoden er fantastisk til at styrke fællesskabet i klassen, samt til classbuilding og teambuilding. Vi har bla. brugt CL strukturerne som inspiration til en ny måde at arbejde med PBL** på, samt i projektarbejde. Vores mål med værktøjet er, at styrke den enkelte elev både personligt (bl.a. selvtillid, og selvværd), og fagligt, fordi det har en afsmittende effekt på det sociale fællesskab i klassen. Det er vigtigt at læreren er godt forberedt, og har tænkt blandingen af de forskellige strukturer ordentligt igennem. Det er ligeledes vigtigt, at læreren har styringen fra begyndelse til slutning. Det er rigtig godt, at have tid på i mange af situationerne. Lige netop hvor meget tid der skal bruges i de forskellige situationer, må man prøve sig lidt frem med. (brug mobiltlf, æggeur, eller lign.) Vi har engang i mellem valgt at flytte undervisningen ud af lokalet, det skaber ny energi, og ved nogle af Strukturerne/legene (eller hvad vi nu kalder det), er det en stor fordel at de står op. Det kan også være godt at de får bevæget sig rundt. Det kan også være meget inspirerende at eleverne kommer med ideer til hvad og hvordan man kan gøre forskellige ting. På den måde får de ejerskab til de nye tiltag. Vi har valgt at præsentere 2 CL-strukturer, som vi har mixet sammen således, at de passer ind i vores undervisningspraksis med henblik på gruppearbejde/PBL arbejdet. Det drejer sig om hhv. ”Bordet rundt”, og ”Møde på midten”. Tilsammen styrker de 2 strukturer elevernes viden og færdigheder, tænkefærdigheder, kommunikative færdigheder og vidensdeling. Vi synes stadig, at det er optimalt, at hver gruppe består af 4 elever. Hver elev får et nummer fra 14. Eks.: Til Brainstorm i begyndelsen af et gruppearbejde. Hver skal bruge et A4 ark. Desuden et ark, til at lægge midt på bordet. På deres eget papir, skriver de alt det de kan komme i tanker om i forbindelse med den stillede opgave. Ingen snak. De får måske 5 min. til det.. Herefter går det på tur rundt, for at fortælle de andre i gruppen hvad de har skrevet. En ting ad gangen. Gruppen diskuterer så, om det er noget de alle kan blive enige om skal være en del af deres svar. De svar man er enige om, bliver skrevet ned på papiret, som ligger midt på bordet. Turen bliver ved med at køre rundt efter tur, til alle har præsenteret alle deres svar. For nu, at det ikke altid bliver de samme der fremlægger, kan læreren f.eks. sige, at den der har fødselsdag tættest på juleaften skal fremlægge. Ideen er, at alle skal vide det kan blive dem, og derfor må være lige så meget inde i det der skal fortælles/fremlægges. Hver enkelt gruppe kan så fortælle en efter en. Alle elever i gruppen får mulighed for at tænke og formulere egne svar inden den fælles diskussion. Derudover er eleverne nødt til at skærpe deres evne til at udtrykke sig i præcise klare formuleringer, da det er på tid. De bliver desuden ”tvunget” til at bidrage med deres svar, og øve

1


Bodil Schjøtt SosuFyn-Svendborg bosc@sosufyn.dk 6310-2842 sig i at formulere si på klassen også. Endelig styrker det elevernes hukommelse, da modellen er visuel. I CL- Strukturen ”Chef og Sekretær”, har vi tilføjet en evalueringskolonne, således at eleverne selv kan finde svarene, f.eks. i deres bog. Vi har desuden lagt til og trukket fra i en del af classbuilding strukturerne. Eleverne har også medvirket ved at komme med ideer til vores egne små strukturer, eller lavet en ny lille regel. Metoden kan bruges i alle fag.

Vi har kunnet observere en større aktiv elevdeltagelse end før. De stille elever fik mod til at stå frem, og de meget aktive elever blev udfordret til at selektere i deres budskaber således, at det kun var det absolutte relevante, der blev fremført. * Cooperative Learning ** Problem Baseret Læring

2

/Beskrivelse  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Ny_vin_paa_gamle_flasker/Beskrivelse_af_CL__v%C3%A6rkt%C3%B8jet.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you