Page 7

-

kommunerne generelt, der som oftest også arbejder på at nå målsætningen om at mindst 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse Beskæftigelsesregionen

Et hovedproblem her er, at de arbejder under forskellige lov- og regelsæt, herunder har forskellige formål og forskellige datasystemer, som ikke kan eller må ”snakke” sammen. Det er derfor vanskeligt at se den unge som værende i centrum, og som de forskellige interessenter skal samarbejde om at hjælpe.

Region Syddanmark

1.7

Carsten Ulstrup

/Kap1  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Analyser/Uddannelsesprofiler/Kap1.pdf

/Kap1  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Analyser/Uddannelsesprofiler/Kap1.pdf