Page 1

Nedenstående skabelon skal anvendes til at indsende ideer under de temaer, som uddannelsespuljen har i 2014.

Initiativtager

Initiativtagers kontaktdata

Kontaktperson(er) E-mail Telefonnummer

Tema under Syddansk Uddannelsesaftale Formål

Angiv hvilket af temaerne som projektet retter sig imod.

Kort resumé af projektet

Her beskrives indholdet af projektet kort – hvad går projektet ud på? Max. 10 linjer.

Udviklingsprojekt Projektets effekt på det relevante tema

Beskriv hvordan projektet bidrager til ny- eller videreudvikling.

Projektets målgruppe

Her beskrives projektets primær målgruppe og evt. andre

Projektets Succeskriterier

Beskriv projektets succeskriterier i forhold til projektets formål og målgruppen. Det vil sige, hvad måles der på for at afgøre om projektets formål er nået og hvad er mål(ene)?

Projektets videreførelse

Hvordan videreført projektet efter støtteperiodens ophør?

Samarbejdsparter i projektet

Hvilke parter er relevante at inddrage i projektudviklingsfasen

Her angives kort det overordnede formål med ideen: Hvorfor gennemføres projektet?

Beskriv hvordan projektet vil adressere de udfordringer som det relevante tema beskriver


l

Side 2 af 2

Idebeskrivelseskabelon 2014  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/images/Media/Indhold/idebeskrivelseskabelon_2014.doc