Page 1

Kontaktperson: Birgitte Lynch Hansen Sønderskov- Skolen Pupsen_1@hotmail.com

“Faglighed på den gode måde” Dette redskab er udviklet med henblik på at identificere hver enkelts elev faglige styrke, og dermed styrke muligheden for at alle elever rykker sig fagligt. I rigtigt mange undervisnings timer sidder der elever der har mistet troen på, at de kan lære noget som helst. Disse elever vil ofte trække sig fra undervisningen, og i værste fald droppe ud af den pågældende uddannelse. Formålet med dette værktøj er derfor at dokumentere overfor alle elever i klasserummet, at samtlige elever rent faktisk kan finde ud af noget. Når først denne anderkendelse er opnået, er det nemmere for eleverne at acceptere, at der også er noget de ikke kan finde ud af, og derved styrkes motivationen for fastholdelse.

Redskabsbeskrivelse Redskabet er et spørgeskema som eleverne skal svare på i hhv. begyndelsen og slutningen af forløbet, samt to gange vejledende samtaler som skal afholdes mellem de to spørgesessioner. Da dette redskab blev udviklet i forbindelse med et undervisningsår i dansk på 10. klasse har spørgeskemaet udgangspunkt i de slutmål der gælder for netop dette fag og klassetrin. Er man interesseret i at bruge værktøjet i andre fag og/eller klassetrin, bør man naturligvis tilpasse sig dette. De vejledende samtaler har ikke en egentlig skabelon, men grundtanken er, at man samtaler ud fra det eleverne har givet udtryk for via spørgeskemaet.

Forløbsbeskrivelse Forløbet kan strække sig over et helt skoleår, men det kan også strække sig over lidt kortere tid. Ideen er at man forholdsvist hurtigt lader eleverne besvare spørgsmålene


i spørgeskemaet, således at der er tid til vejledende samtaler samt undervisningsforløb inden de igen skal besvare spørgsmålene.

Lærerens rolle Lærerens rolle er bla. at stille eleverne de spørgsmål der er på spørgeskemaet. På den måde vil læreren få en god snak med hver enkelt elev om vedkommendes stærke og svage sider. Næstbedst er det hvis en undervisningsassistent kan spørge eleverne. Alternativt skal eleverne selv besvare spørgeskemaet efter grundig instruktion fra læreren. Læreren har ligeledes en rolle vedrørende de vejledende samtaler, idet er ham/hende der bør tage den snak. Alternativt kunne det være en undervisningsassistent.

Kontaktperson: Birgitte Lynch på pupsen_1@hotmail.com

Illustration/grafik: Bilag 1: Spørgeskema Bilag 2: Eksempel på noter fra en vejledende samtale med elev.

/Fagligh  
/Fagligh  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Faglighed_paa_den_gode_maade/Faglighed_paa_den_gode_maade.pdf