Page 1

Deltagerliste til projektgruppen ”faglige, personlige og sociale kompetencer/problemer: Navn Jens Carlsen Poul Kirkegaard Ole Bech Kristensen Marianne Kent Christensen Søren Buch Peter Præstgaard Karoline Pinholt Janne Oksbjerg Madsen Michael Kvist Finn Kristensen Karen Marie Madsen Jytte Hansen Mette Fedders Lone Mailandt Lisbeth Simonsen Mette Johansen Søren Ernst Lüdeking Morten Overgaard Rene G. Nielsen Hanne Nylev Lone Boas Andersen Laurids Hemmingse n Karina Thøgersen Jerry Rune Merete

Organisation EUC Vest

Titel Vejledningschef

Email jc@eucvest.dk

EUC Syd

Udviklingschef

pk@eucsyd.dk

Syddansk Erhvervsskole UU Lillebælt

Afdelingsleder

obk@sde.dk

UU Vejleder

marianne@uu-lillebaelt.dk

UU Lillebælt Studievalg Fyn

UU Vejleder Centerleder

ppr@studievalg.dk

SDU

Specialkonsulent

kpi@sdu.dk

SOSU Fyn

Cand.mag. pd.

jama@sosufyn.dk

Det gule hus, Møllebakken Ribe Handelsskole IBC

Leder

Michael.Kvist@soc.regionsyddanmark.dk

EUD Forstander

kam@ibc.dk

UC Syddanmark

Videncenterleder

jyh@ucsyd.dk

UC Lillebælt

mefe@ucl.dk

VUC Fredericia

Stedfortrædende Studierektor HF afdelingsleder

VUC Fyn

Forstander

lsi@vucfyn.dk

Emmerske Efterskole Ungdomshøjskole n ved Ribe Skårupskolen

Forstander

ee@emmerskeefterskole.dk

Forstander

sel@uhr.dk

Viceforstander

Post@skaarupskolen.dk

Børne- og Kulturchef Regionsleder

reni@langelandkommune.dk

Specialpædagogis k koordinator Vicerektor

loboa@assens.dk

Specialestuderend e Afdelingsdirektør

karina@ordzonen.dk jru@svend-es.dk

Chefkonsulent

Merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Langelands Kommune Dansk Håndværk og Industri Assens Kommune Svendborg Gymnasium

Svendborg Erhvervsskole Region

soeren@uu-lillebaelt.dk

fkr@ribehs.dk

LLMA@vucfredericia.dk

nylev@nhstaal.dk

lh@svendborg-gym.dk


Navn Woltmann Christian Nordbek

Organisation Syddanmark Region Syddanmark

Titel

Email

Udviklingskonsulen t

Christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark. dk

/Deltagerliste  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Projekter/Deltagerliste.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you