Page 1

Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale Aftalepartner

Organisation

Titel

Navn

Mail

Telefon

Kommunerne

Aabenraa kommune

Børne- og familiechef

clha@aabenraa.dk

Kommunerne

Fredericia kommune

vibeke.kinch@fredericia.dk

Kommunerne

Odense kommune

Børne- og kulturdirektør Pædagogisk chef

Christian Lorens Hansen Vibeke Byriel Kinch Bent Stokholm

bsto@odense.dk

7376 7056 5151 2478 7210 7401 4111 9812 6551 5101

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet

Kontorchef

Troels Breindal

Erhvervsakademier

Rektor

Henrik Larsen

Professionshøjskoler

Erhvervsakademi Sydvest University College Vest

tb@udst.dk Hemel1@uvm.dk hl@easv.dk

Marianne Keldorff

mke@ucvest.dk

Syddansk Universitet

SDU

Annette Schmidt

ans@sdu.dk

Erhvervsorganisation

DI

Leder af uddannelseskontoret Souschef, studiekontoret Chefkonsulent

Niels Conradsen

Nic@di.dk

Erhvervsorganisation

Dansk Erhverv

Regional konsulent

cra@danskerhverv.dk

Erhvervsorganisation

Dansk Byggeri

Kontorchef

Caroline HøeghGuldberg Petter Astrup

Erhvervsorganisation

Dansk Håndværk og Industri UU Vejle

Formand

nylev@nhstaal.dk

Leder

Hanne Birgitte Nylev Kjeld Petersen

Studievalg Fyn

Centerleder

Peter Præstgaard

ppr@studievalg.dk

Produktionsskolerne

Udviklingscenter Kolding

Inge Lise Balken

Ilb@uck.dk

De frie kostskoler

Odense Fagskole

Forstander, formand for produktionsskoleforeningen Forstander

2032 1370 3374 6517 7216 0233 2166 5010 6224 2424 2342 1324 7641 5676 2421 9484 6550 1061 6011 1061 7550 1080

Karen Maigaard

karen@ofag.dk

2172 2046

Ungdommens Uddannelsesvejledning Studievalg

Sidst redigeret/mw: 04-10-2011

pet@danskbyggeri.dk

kjepe@vejle.dk

3395 5764 24257890 7613 3225 4051 4070 7215 7551 6550 2036 6011 2036 2060 6965


Landbrugsskoler

Forstander, medlem af RUR Direktør, medlem af RUR

Kjeld Bloch Jacobsen Mogens Kragh Andersen

kb@kjls.dk

7517 2900

SOSU

Kjærgaard Landbrugsskole SOSU Fyn

Moan@sosufyn.dk

6310 2700

Handelsskoler

IBC Aabenraa

Mette Andersen

man@ibc.dk

7224 1676

VUC

VUC Fyn

Lisbeth Simonsen

lsi@vucfyn.dk

6265 6550

Tekniske skoler

Jeppe Carlsen

jac@sde.dk

6312 6502 3035 6502

Gymnasier

Syddansk Erhvervsskole OdenseVejle Svendborg Gymnasium

Rektor, medlem af RUR Forstander, medlem af RUR Sekretariatschef, medlem af RUR

Jesper Vildbrad

jv@svendborg-gym.dk

4019 1028

Region

Region Syddanmark

Rektor, medlem af RUR Regionsdirektør

Region

Region Syddanmark

Mikkel Hemmingsen Finn Sørensen

Mikkel.hemmingsen@regio nsyddanmark.dk finn.soerensen@regionsyd danmark.dk

7663 1975 2920 1975 7663 1357

Sidst redigeret/mw: 04-10-2011

Chefkonsulent i Psykiatriområdet

/Deltagere  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Deltagere.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you