Page 1

Bilag 1 Basis- og samarbejdsgruppe Formålet med gruppedannelsen er: Ø Ø

At I under uddannelsen til social og sundhedshjælper bevidst skal arbejde med hvordan man er en god kollega (og elevkammerat). At I hver især oplever, at I er trygge og føler jer støttet og hjulpet i hele uddannelsen af jeres holdkammerater. Og at I bliver bevidste om, hvordan I kan støtte andre.

Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale Samarbejdsaftalen skal indeholde besvarelser, som beskriver: Ø Ø Ø Ø Ø

Hvornår og hvad vil I gøre, hvis et gruppemedlem ikke kommer i skole? Hvornår og hvad vil I gøre, hvis I oplever et gruppemedlem ikke har det godt? Hvordan vil I holde kontakten til hinanden, når I er i praktik? Hvornår og hvad vil I gøre, hvis I oplever, at de aftaler I har lavet ikke bliver overholdt? Diskuter om I synes, der er andre ting, som er vigtige, der kommer med i jeres samarbejdsaftale

Hele gruppen skal skrive under på den skriftlige samarbejdsaftale, som skal afleveres til Eva og Vinie Gruppen skal i skoleperiode 1 - lave 2 tiltag/aktiviteter Ø Ø

D. 06.10.11 skal gruppen lave 30 min. fælleaktivitet for hele klassen – som har til formål at skabe sammenhold og god stemning. D. 04.11.11 fra kl. 12.00 skal I arrangere en fællesaktivitet kun for gruppen.

Det, I finder på, må meget gerne kunne være til inspiration til tiltag man/I også kan sætte i gang ude på ”arbejdspladsen”. Beskrivelse af hvad I vil lave, dels til klassearrangementet og dels til gruppearrangementet, skal afleveres og godkendes af Eva og Vinie inden d. 04.10.11

/bilag1  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Faellesfaglighed/bilag1.pdf

/bilag1  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Faellesfaglighed/bilag1.pdf