Page 1

   

KONFLIKTER -­‐        

 

                       NEJ  TAK!  


Lærerens forberedelse.   Hvorfor  forebygge  konflikter?     Konflikter   • Hindrer  undervisning   • Hindrer  samarbejde  blandt  elever   • Skaber  mistrivsel   • Fjerner  fokus  fra  læring  og  faglig  udvikling        

Typer af  konflikter   • •    

”Private” konflikter  som  følge  af  begivenheder  uden  relation  til  skolen   Skolerelaterede  konflikter  som  opstår  i  forbindelse  med  gruppearbejde,  klassesituationer  eller   andet  

Hvordan ses  konflikter  i  klasserummet  

 

• • •

Hård stemning  i  klassen  med  negative  kommentarer   Én  eller  flere  elever  ændrer  adfærd,  bliver  stille  og  trækker  sig  fra  samvær  og  samarbejde   Voldsomme  episoder  med  skænderier  og  (sjældent)  vold  eller  trusler  om  vold  

Underviserens reaktionsmuligheder    

Generel  hård  stemning  og   dårlig  trivsel  i  klassen  

Elever med  ændret  adfærd   Skænderier,  konflikter  blandt   to  eller  flere  elever    

Underviserens rolle   Medvirke  til   trivselsforbedringer  i  klassen   Medvirke  til  at  skabe  et   klasserum  med  fokus  på  læring   og  fagligt  indhold   Understøtte  elevernes  tryghed   og  lyst  til  at  fortælle  om   situationen   Mægling    

                                                                                                                            1

Temperaturmålingsskema vedlagt

Aktiviteter   Temperaturmåling1  i  klassen   med  efterfølgende  dialog  om   resultater     Samtale  udenfor  klassen   Samtaler  udenfor  klassen   Mæglingsstrategi   (underviseren  er  neutral,   eleverne  skal  deltage  frivilligt,   alle  parter  skal  acceptere  en   løsning)  


Temperaturmåling Vurderingerne  foretages  ud  fra  følgende  4-­‐punkts  skala  (1,2,3,4):   1:    Særdeles  godt   2:    Ret  godt   3:    Ikke  særlig  godt   4:    Dårligt   Klassevurderingen,  der  afleveres  til  ledelse  og  team,  er  teamets  afsæt  for  nødvendige  tiltag.  

Klassevurdering:    Klasse:  ______      Foretaget  den:  ________    K-­‐lærer:  _____   A.  Arbejdsindsats         1. 2. 3. 4. 5.

Tilstedeværelse     Forberedelse  til  undervisningen   Aflevering  af  opgaver   Faglig  aktivitet  i  undervisningen   Fagligt  udbytte    

   

1 __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __  

Evt. kommentar:   ______________________________________________________________________________       B.  Samarbejde  mellem  eleverne   1. 2. 3. 4.

Samarbejdsvilje Gensidig  respekt   Tonen  i  klassen   Støjniveau    

     

1 __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __   1  __  2  __  3  __  4  __  

Evt. kommentar:   ______________________________________________________________________________   C.  Min  egen  situation     1. 2. 3. 4.

Jeg synes  om  klassen  1  __  2  __  3  __  4  __   Min  tilstedeværelse     1  __  2  __  3  __  4  __   Mit  udbytte  af  undervisningen   1  __  2  __  3  __  4  __   Aflevering  af  opgaver  og     overholdelse  af  aftaler   1  __  2  __  3  __  4  __  

Øvrige kommentarer   ______________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________  


Undervisningsforløb til  forebyggelse  af  konflikter   1. Begrebet  konflikt  defineres  i  klassen  –  hvad  er  en  konflikt?  Hvordan  opstår  den?  Eksempler  på   konflikter?  Er  der  forskel  på  konflikter  i  skolen/på  arbejdspladsen  og  i  privat-­‐livet?   Her  kan  der  tales  om,  at  vi  involveres  forskelligt  følelsesmæssigt.  Konflikter  handler  ofte  i   virkeligheden  om  relationen  mellem  personerne  i  stedet  for  ”uenigheden”  som  det  oprindeligt  tog   udgangspunkt  i.     2. Konflikt-­‐trappen  præsenteres  –  figur  1   brug  evt.  video  fra  www.konfliktloesning.dk     http://www.youtube.com/watch?v=G7W-­‐ASmDLjo    (8  minutter)     3. Øvelse:  Konflikttrappens  7  trin  beskrives  ved  udsagn  –  eleverne  skal  i  grupper  lægge  de  7  udsagn  på   figur  1.  Se  Bilag  1.   udsagnene  klippes  ud  enkeltvis  på  forhånd,  således  at  hver  gruppe  får  et  sæt,  som  kan  lægges  på   figur  1.     4. Fælles  samtale  i  klassen  om,  hvilke  konflikter,  der  kan  opstå  i  klassen.   Er  konflikter  i  klassen  altid  ”skole-­‐konflikter”?       5. Præsentation  af  reaktioner  på  konflikter:   a. Gå  til  angreb,  være  aggressiv   b. Gå  i  forsvar,  sætte  en  facade  op.  Ignorere  konflikten   c. Møde  konflikten,  kommunikere  om  konflikten.  Undersøger  konfliktens  indhold     Brug  evt.  dette  klip:  http://www.youtube.com/watch?v=Jaol3AWp4lQ   http://www.youtube.com/watch?v=ZsK5ETb9OUw     6. Øvelse  hvor  én  elev  sammen  med  læreren  demonstrerer  forskellen  mellem  ”jeg-­‐du”  sprog  osv.     a. Tale  i  ”jeg”  sprog  –  det  betyder  at  man  taler  om  sine  egne  følelser:  ”Jeg  bliver  irriteret,  når  du   taler  i  munden  på  mig”  i  stedet  for  ”Du  er  så  irriterende,  når  du  taler  i  munden  på  mig.”     b. Undlade  du-­‐sprog.  ”Du  respekterer  ikke  klassen  og  læreren”  Det  virker  som  et  angreb  og  får   den  anden  person  til  at  gå  i  forsvar.     c. Giv  udtryk  for,  hvad  der  er  brug  for.  ”Jeg  vil  gerne  have,  du  ikke  snakker  når  jeg  gennemgår   opgaven  for  klassen”.     d. Brug  ikke  udtrykkene  ”altid”  og  ”aldrig”.  Det  optrapper  konflikten  og  bringer  den  anden   person  i  forsvarsposition.  ”Du  sidder  altid  og  taler  med  dem  ved  siden  af”.     e. Lyt  til  den  anden  og  respekter  hvad  han  siger.    ”Jeg  kan  godt  høre,  at  du  siger  det  er  kedeligt   at  sidde  og  lytte,  men  det  er  nødvendigt  at  alle  kan  høre  forklaringen  til  opgaven”.       f. Erkende  egne  fejl.  ”jeg  ved  godt,  at  jeg  taler  meget  når  I  skal  have  en  ny  opgave  ud”.      


Figur 1.  Konflikttrappen.      

Bilag  1  

  Det  er  min  tur  til  at  snakke  nu  –  jeg  må  også  sige  min  mening  i  gruppen       Det  er  altid  dig,  der  snakker  og  afbryder  når  jeg  gerne  vil  sige  noget       Du  tror  altid,  det  r  dig  som  bestemmer  i  gruppearbejde.  Der  er  heller  ingen,  som  gider  være  i  gruppe  med   dig.     Jeg  gider  ikke  diskutere  med  én,  som  er  så  dum  og  irriterende.  Du  fatter  jo  ingen  ting.       Peter  og  Maria  går  også  ud  af  denne  gruppe  nu.  De  gider  ikke  være  i  gruppe  med  nogle,  som  bestemmer   alting.     Jeg  gider  slet  ikke  sidde  i  nærheden  af  ham  i  klassen.  Han  forstyrrer  også  og  sider  altid  og  hoster  og   snøfter.     Jeg  tager  ikke  med  til  klassefest,  hvis  han  kommer.  Når  han  er  inviteret,  så  gider  jeg  ikke.    

/Bilag._Konflikter  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Konflikter_nej_tak/Bilag._Konflikter_-_NEJ_TAK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you