Page 2

3. Projektbeskrivelse 3.a. Kort resumé af projektet 3.b. Formål

Her beskrives indholdet af projektet kort – hvad går projektet ud på? Hvad er den gode ide i projektet? Her angives kort projektets overordnede formål: Hvorfor gennemføres projektet?

3.c. Kort beskrivelse af projektets leverancer

Her beskrives projektets leverancer. Hvad er de fysiske resultater af projektet? Dvs. de slutprodukter der kommer ude af projektet.

3.d. Projektets målgruppe

Her beskrives projektets primære målgruppe og evt. andre. Hvem er projektet rettet mod og hvem får gavn af projektet direkte og indirekte?

3.e. Hovedtidsplan, projektets hovedaktiviteter og milepæle

Beskriv hovedtidsplan, de hovedaktiviteter, der iværksættes for at nå projektets enkelte leverancer og angiv projektets 3-5 vigtigste milepæle

4. Uddannelsespuljens kriterier for støtte 4.a. Udviklingsprojekt

4.b. Syddansk Uddannelsesaftale

Beskriv hvad der udvikles i projektet. Der skal udvikles noget konkret – enten noget helt nyt eller en videreudvikling af noget eksisterende. Ansøger bedes orientere sig på www.vejetilviden.dk for at sikre, at det der udvikles ikke allerede er udviklet samt bygger oven på det eksisterende. Regionsrådet har i 2010-2013 øremærket uddannelsespuljen til Syddansk Uddannelsesaftale se www.syddanskuddannelsesaftale.dk Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013, der også er regionsrådets handlingsplan, fastlægger, hvad der arbejdes for i 2012-2013. Til ansøgningsfristen den 15. januar 2013 har regionsrådet prioriteret temaet Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Beskriv derfor hvordan projektet understøtter følgende i handlingsplanen: 1.

Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013) - temaet retter sig mod 95 %, 50 % og science målet.

2. Et eller flere af målene • 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse • 20% flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser • 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse 3. Løsninger på en eller flere af disse tre udfordringer fra handlingsplanen • De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse • For få uddanner sig indenfor science-fag

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000

Ansøgningsskema_2013_copy_copy  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansøgningsskema_2013_copy_copy.doc

Ansøgningsskema_2013_copy_copy  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansøgningsskema_2013_copy_copy.doc