Page 1

Infomøde om handlingsplan 2014-15 og uddannelsespuljen 2014 Region Syddanmark afholder den 27. november kl. 13-15 informationsmøde om handlingsplanen for 2014-15 og uddannelsespuljen 2014. På mødet vil den nye handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2014-15 blive præsenteret. Hvilke udfordringer står parterne i Syddansk Uddannelsesaftale overfor i 2014-15, og hvad vil parterne satse på for at finde løsninger på udfordringerne.

DE Ø M I N FO

27.

november 2013

Der vil også blive informeret om mulighederne for at søge regionens uddannelsespulje i 2014. Hvilke temaer og ansøgningsfrister er der? Hvilke kriterier skal projekter leve op til for at komme i betragtning til støtte fra uddannelsespuljen? Hvilken hjælp kan I få i ansøgningsfasen?

Tilmeld dig

er seneste nyt d n u e id s e m m på vores hje

2014 r e b m e v o n . 1 2 senest ale.dk uddannelsesaft sk an dd y .s w w w

Målgruppe Målgruppen er udviklingsmedarbejdere på uddannelsesinstitutioner, kommuner i Syddanmark og øvrige parter i Syddansk Uddannelsesaftale, som har en god ide eller som bare er interesseret i at bidrage til at løfte de fælles udfordringer i handlingsplanen. Støtte fra regionens uddannelsespulje gives til projekter, der bidrager til at realisere handlingsplanen og til at løfte de tre uddannelsespolitiske målsætninger som er vedtaget i regionrådet: Sted: Mødet afholdes hos Region Syddanmark, Damhaven 12 i Vejle. -

at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

-

at 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010

-

at 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse

e uddannels sse kla s n e rd e i v

PROGRAM Kl. 13.00 Velkomst

Kl. 13.05

Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2014-15

Kl. 13.20

Temaer for uddannelsespuljen 2014

Kl. 13.30

Kriterier for Uddannelsespuljen

Kl. 13.45

Ansøgningsproceduren for uddannelsespuljen

Kl. 14.00

Kaffepause med kaffe, kage og frugt

Kl. 14.15

Indsats for unge med mistrivsel

Kl. 14.30 Spørgsmål

2473 invitation til infom%c3%b8de om syddanmrk uddannelseaftale korr3  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/2473_invitation_til_infom%C3%B8de_om_syddanmrk_uddannelseaftale_korr3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you