Page 1

”Du  er  det  stærkeste  led”     Kontakt  information   EUC  Lillebælt   Teknikervej  2   7000  Fredericia   Erik  Peschardt     Tlf.  direkte:  7920  1232   E-­‐mail:  epe@eucl.dk     Da  jeg  først  blev  inviteret  til  at  deltage  i  projektet,  var  det  en  enestående  mulighed  for  at  afprøve  en  idé   som  jeg  længe  havde  gået  og  tumlet  med.  Ideen  gik  i  al  sin  enkelhed  ud  på,  at  få  eleverne  til  at  møde  hver   dag,  ved  at  gøre  dem  afhængige  af,  at  alle  i  en  gruppe  møder  til  undervisning.     Måden  jeg  har  udført  projektet  på  er,  at  køretøjer,  bøger,  computere  m.v.  fysisk  blev  aflåst  med  en  kæde   eller  wire,  hvortil  eleverne  fik  udleveret  en  nøgle  hver  til  de  hængelåse,  som  kæden  eller  wiren  var  låst   med.  Det  har  krævet  en  del  mere  arbejde,  end  jeg  havde  forestillet  mig,  men  da  jeg  havde  fået  det  hele   rigget  til  og  tilpasset  undervejs,  fungerede  det  faktisk  fint.       I  begyndelsen  brugte  jeg  systemet  på  køretøjerne  (eleverne  går  på  grundforløb  indenfor  Transport  og   Logistik),  hvor  jeg  lagde  en  kæde  rundt  om  rattet  og  ned  om  bremsepedalen.  3  –  4  elever  låste  så  kæden   med  hængelåse,  og  hængte  nøglerne  på  plads  til  næste  dag.  Næste  dag  kunne  eleverne  så  låse  kæden  op,   …hvis  de  alle  var  mødt.  Manglede  bare  én  af  eleverne,  kunne  kæden  ikke  fjernes,  og  de  kunne  ikke  komme  i   gang  med  kørselen.  Så  måtte  de  vente,  til  jeg  låsede  op  for  dem,  og  i  den  mellemliggende  tid  fik  de  en   teoretisk  opgave  de  skulle  løse,  eller  et  afsnit  i  lærebogen,  som  de  skulle  læse.  Hvis  én  elev  manglede,  blev   kæden  låst  op  efter  én  lektion.  Hvis  der  manglede  to  elever,  måtte  de  vente  i  to  lektioner,  og  manglede  der   tre  elever,  så  måtte  de  vente  i  tre  lektioner.       Til  at  begynde  med,  var  eleverne  utilfredse  med,  at  det  gik  ud  over  dem  selv,  når  det  var  en  anden  som  blev   væk.  Jeg  måtte  derefter  bruge  noget  tid  på  at  forklare,  at  sådan  ville  det  også  være,  når  de  kom  i  arbejde.   Den  forklaring  var  lidt  svær  at  sluge,  men  da  flere  og  flere  efterhånden  fik  lærepladser,  kunne  de  fortælle   resten  af  klassen,  at  det  skam  var  sandt  nok,  hvorved  de  accepterede  argumentet.       Nu  er  eleverne  jo  ikke  dumme,  så  de  fandt  hurtigt  ud  af  at  komme  i  gruppe  med  andre  elever  som   sædvanligvis  kom  hver  dag.  Det  var  jo  ikke  hensigten,  så  jeg  måtte  mærke  nøglerne  med  numre,  og  hver   morgen  blev  nøglerne  puttet  i  en  pose,  hvorefter  man  trak  en  tilfældig  nøgle.  På  den  måde  var  der  ingen,   som  det,  med  tiden,  ikke  ville  have  indflydelse  på,  når  en  elev  ikke  mødte.      


Med tiden  gjorde  eleverne  selv  klar  til  næste  dag,  altså  at  sætte  kæder  på,  hænge  nøgler  på  plads  osv.,   uden  at  jeg  behøvede  at  bede  dem  om  det,  og  med  tiden  blev  det  faktisk  lidt  en  sport,  at  se  om  ikke  alle   mødte  hver  morgen.    Det  skete  oftere  og  oftere,  da  man  jo  ville  blive  ”hånet”,  hvis  man  ikke  mødte.       Nu  er  det  jo  ikke  kun  kørsel,  undervisningen  drejer  sig  om,  men  også  teori  på  computer  eller  med  bøger.   Jeg  begyndte  derfor  også  at  låse  computerne  sammen,  hvilket  dog  var  mere  problematisk,  indtil  jeg  kom  på   at  låse  el-­‐stikkene  fast  til  skærmen,  hvilket  var  rimeligt  enkelt.  Jeg  pillede  simpelthen  stikkene  ud  af   kontakterne,  bandt  dem  om  skærmen  og  satte  en  lås  på  hvert  bundt.  Det  kunne  dog  kun  lade  sig  gøre  med   tre  computere  af  gangen  og  det  krævede  nogle  større  hængelåse.  Hvis  jeg  glemte  at  bede  eleverne  gøre   det,  var  det  noget  af  et  arbejde  selv  at  gøre  det,  men  det  blev  hurtigt  en  vane  for  eleverne  selv  at  gøre  det.       Bøgerne  var  nok  det  største  problem  at  låse,  idet  der  jo  ikke  er  noget  at  låse  fast  i.  Med  lidt  hjælp  fra  vores   pedel,  fik  jeg  dog  boret  nogle  15  mm.  huller  i  bøgerne,  som  jeg  så  kunne  stikke  en  tynd  wire  igennem,  som   jeg  derefter  kunne  sætte  hængelåse  på.  Bøgerne  blev  lidt  slidte  omkring  hullerne,  men  ved  at  bede   eleverne  om  at  være  forsigtige,  så  holdt  bøgerne  til  det.       På  denne  måde  kunne  jeg  nu  gennemføre  projektet  med  både  køretøjer,  computere  og  bøger.       Det  har  været  nødvendigt,  at  lave  en  tavle  med  kroge  til  at  hænge  nøgler  og  hængelåse  på,  når  de  ikke  er  i   brug.  Desværre  måtte  jeg  også  konstatere,  at  det  er  nødvendigt  at  låse  tavlen  inde,  idet  nøgler  og   hængelåse  blev  stjålet.  Det  kræver  derfor,  at  underviseren  indsamler  nøgler  og  låse  når  de  ikke  er  i  brug,   hvilket  der  går  lidt  tid  med.     At  starte  systemet  op,  kræver  en  del  arbejde  fra  underviserens  side,  især  med  det  praktiske,  men  har  man   nogle  gode  kolleger,  så  er  det  til  at  overkomme.  Det  samme  er  økonomien  omkring  systemet.  Jeg  har  brugt   for  ca.  1800  kr.  til  låse,  tavle,  kæder,  wire  og  diverse  småstumper.       Jeg  frygtede,  at  jeg  skulle  til  at  have  argumenterne  klar  igen,  da  jeg  fik  et  nyt  hold.  Det  var  slet  ikke   nødvendigt.  De  fik  procedurerne  omkring  aflåsningen  forklaret,  og  så  har  det  ellers  kørt  uden  problemer  og   uden  elevkritik  lige  siden.  Projektet  kører  nu  på  det  tredje  hold,  og  der  har  heller  ikke  været  noget  brok   over  systemet.  Det  sværeste  har  været  at  indføre  systemet  på  et  hold,  der  ikke  har  været  vant  til  det  fra   begyndelsen.       Om  det  har  givet  den  ønskede  effekt  er  lidt  svært  at  måle,  da  man  jo  ikke  kan  se,  om  eleverne  ville  være   kommet,  hvis  jeg  ikke  havde  taget  systemet  i  brug.  Dog  tror  jeg  på,  at  det  har  haft  en  gavnlig  effekt.  På  det   sidste  hold  jeg  havde,  var  der  kun  to  ud  af  tyve  elever  som  faldt  fra,  og  det  var  til  anden  uddannelse.     En  helt  anden  gevinst  har  været,  at  eleverne  virker  mere  som  ét  hold  end  tidligere.     Så  hvad  sammenhold  angår,  så  har  det  i  hvert  fald  givet  pote.           /faglærer  

Du_er_det_stærkeste_led_-_beskrivelse  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Du_er_det_staerkeste__led/Du_er_det_stærkeste_led_-_beskrivelse.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you