Page 1

NÆRINFORMASJON FOR FARRISEIDET OG OMEGN

Informasjon om støy og rystelser fra E18-anlegget ved Farriseidet MA I 2 0 1 4

NY E18 BOMMESTAD - SKY I LARVIK

Skanska er nå i gang med fjellrensk og sprengning i området opp mot inngangen til Martineåstunnelen. Det vil bli noe støy og rystelser fra dette arbeidet. Rystelsesmålere blir montert på de mest utsatte boligene for kontroll. Entreprenøren Bilfinger starter samtidig opp med fundamentene for den nye Farrisbrua. Her vil det bli banking og støy, men støyen skal holde seg innenfor de retningslinjer som Larvik kommunes helsetjeneste gir tillatelse til. Støymålere ved særlig utsatte boliger skal holde kontroll på dette.

Skanskas arbeider i Martineåsen

Det skal graves og sprenges ut for en 80 meter lang betongtunnel som skal støpes i forkant av fjelltunnelen i Martineåsen. Fjelltunnelen skal derimot sprenges ovenfra Sky og nedover. Sprengningene varsles med sirene, korte støt i ca. ett minutt før salven, og langt støt etterpå. E18 vil bli kortvarig stengt i inntil 15 minutter ved sprengning nær vegen. Entreprenørene vil ha vakter i nærområdene som hindrer folk i å oppholde seg nær sprengningsarbeidene. Sprengningene vil medføre noe rystelser i grunnen, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som

ubehagelige. Vær oppmerksom på at barn og hunder kan reagere på rystelser i grunnen. På de nærmeste bygningene blir det satt opp rystelsesmålere, for dokumentasjon. De nærmeste boligene vil også bli varslet spesielt. Støyende arbeider skal ikke skje etter klokka 19 på hverdager og 16 på lørdager, men rystelser fra sprengning inne i fjellet vil forekomme utover kvelden.

Bilfingers arbeid med fundamentene til Farrisbrua

meters dyp, for så å fylles med armert betong. Andre ”mindre” fundamenter består av friksjonspeler på 20-30 meters lengde som rammes (bankes ned) i morenemassene, uten å nå til fjell. Rundt fundamentene må det spuntes, og til dette benyttes vibrolodd eller borerigg. Dette arbeidet er ikke spesielt støyende. Det ble utført ramming av peler i dette området for tre år siden. Da var det ingen klager og støyen virket ikke som noe stort problem. Sånn håper vi det vil bli nå også, men pelingen vil foregå over lang tid, fra juni til antatt mars/april 2015, med stopp i helgene.

n

Arbeidstiden til Bilfinger levil være fra kl. 07e 17.30, og fra 07-14.30 n på lørdager.

n u Unntak fra arbeidstiden kan forekomme ved st k spesielle behov. i v r a L Statens vegvesen, som byggherre, har en e kontakttelefon for henvendelser på dagtid: y n Mob. 46 80 11 48 n e

Farrisbrua skal i alt ha 10 fundamenter på en ca. 570 meter lang strekning, på hver side D Informasjon om E18-utbyggingen generelt kan følges på facebook: av utløpet til Farriselva. Fundamentene bygges på ulike måter, noen steder skal store Statens vegvesen E18 Larvik stålrør bores ned til fjell på mellom 70 og 80

PELING: Her skal det rør og peler ned i grunnen til spunt og fundamenter. Noe skal bankes ned, noe skal trykkes ned med vibrasjon, og mange stålrør skal bores ned. De to sistnevnte metodene gir mindre støy enn banking.

FJELLRENSK OG SPRENGNING: I dette området skal det sprenges ut for en 80 meter lang betongtunnel i forkant av fjelltunnelen.

Nærinfofarriseidetstøymai2014  

Informasjon om støyende arbeider ved Farriseidet. Blir levert til husstander på Farriseidet, Øvre Langestrand, Veldre og Sky.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you