Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

galantsko.sk

GALANTSKO SALIANSKO Ä?. 02 / 13. januĂĄr 2017 / 20. roÄ?nĂ­k

2,3,6 2 2

týŞdenne do 29 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

PRAKTICKĂ Ĺ KOLA V SLĂ DKOVIÄŒOVE, Ĺ KOLSKĂ 212 www. specialnaskolasladkovicovo.edupage.org

36-0227

PONĂšKA 3 – ROÄŒNÉ Ĺ TĂšDIUM PO ABSOLVOVANĂ? ZĹ  PRE MLĂ DEĹ˝ SO ZDRAVOTNĂ?M ZNEVĂ?HODNENĂ?M (MP) ZAMERANÉ NA: POMOCNÉ PRĂ CE V KUCHYNI A PESTOVATEÄ˝SKÉ PRĂ CE INFO: 031/7842020, 0918 767 166

NĂ BYTOK NA MIERU

4

Za rozumnĂŠ ceny!

0903 219 369 • 0905 513 844

Zameranie a nĂĄvrh ZADARMO! sky.sk www.nabytokbukov

Galanta, Z. KodĂĄlya: Predaj 3izb bytu 63m2 OV 2/3p. plastovĂŠ oknĂĄ

RĂłbert BukovskĂ˝ |

SlĂĄdkoviÄ?ovo (GA):

Predaj Motorestu s novým moderným zariadením a sieżami. Pozemok 717m2.

6

Adresa: Petzvala 1404 (vedÄža Toman Atex), GALANTA 36-0003

HÄ˝ADĂ ME Âť vodiÄ?ov na medzinĂĄrodnĂş a vnĂştroĹĄtĂĄtnu dopravu a vodiÄ?a autobusu (NutnĂ˝ vodiÄ?skĂ˝ preukaz typu B,C, E,D) Âť strojnĂ­kov na Ä?elnĂ˝ ĹĄmykovĂ˝ nakladaÄ?, traktor bĂĄger, kolesovĂ˝ a veĹžovĂ˝ Ĺžeriav

Katalóg EUROLINE novinky rodinných domov 2017 www.darch.sk darchatelier@gmail.com

Mobil: 0907 722 309

InformĂĄcie: p. MolnĂĄr 0903 712 390

36-0015

36-0208

V prĂ­pade zĂĄujmu odbornĂş prĂ­pravu na strojnĂ­cky preukaz a veĹžovĂ˝ Ĺžeriav zabezpeÄ?Ă­me, a odbornĂ˝ kurz uhradĂ­me.

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

POMN�KY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY! AKCIA na materiåly:

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ÄŒIERNY MATERIĂ L

Akcia aĹž -30 %

ď Ź veÄža farieb ď Ź novĂŠ tvary

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

e c hu a na vlnĂĄch Ăşsp

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

od 1190 â‚Ź

MzdovĂŠ podmienky: :UT^_TeSXv`bvSQf"Q#j]U^^UZ PRĂ CA VO VĂ?ROBE (nie na linke!) Lenka NovĂĄkovĂĄ ďż˝ jU\U^[_fQ0QbY_cXbc[ @B13?F>Ă•@?>E;1 • 3,81â‚Ź brutto/hodina Tel: 0907 713 549 `bUfvTj[UfU\U[db_^YS[_]`bYU]ic\U so zabezpeÄ?enou dopravou. novakova@arios-hr.sk $"!)$($ !(# • PrĂ­platky poobednĂĄ 0,17â‚Ź, Mail: ?@5BĂ•D?BFĂŚB?2I ďż˝2bedd_]jTQ*_T% !â‚Ź]UcQz^U PonĂşkame prĂĄcu pre muĹžov i Ĺženy noÄ?nĂĄ 0,46â‚Ź `\ecT_SXvTj[_fçR_^ecf_fçÒ[U vo vĂ˝robnej spoloÄ?nosti 4_`bQfQjfiRbQ^çSX RĂłbert • PrĂŠmie do 135â‚Ź Farkas Q^dQ\_fQ0QbY_cXbc[ ! â‚ŹRbedd_ v 3 zmennej prevĂĄdzke. • ÄŽaĞťie bonusy a odmeny 0917 175 462 $## c]Ub_fjQRUj`UzU^v Tel:$"!)$(#% CdbQf^}\ cd[iQjv\_Xi`_c[ideZU]U ďż˝ • GastrolĂ­stky 4â‚Ź Mail: farkas@arios-hr.sk NejednĂĄ sa o pĂĄsovĂş vĂ˝robu. dçÚTU^^U

271170001-1

vezieme s

50 % ZĽAVA

na betonovĂŠ zĂĄklady

ď Ź zaruÄ?enĂĄ kvalita ď Ź ceny koneÄ?nĂŠ

od 1390 â‚Ź

O ostatných cenåch a akciåch sa môŞete informovaż telefonicky telefonicky. Doprava do 100 km zdarma.

GA 17-02 STRANA - 01

36-0010

do hrĂşbky materiĂĄlu 55mm

2,6

16-0008

REZANIE CNC PLAZMOU A PLAMEŇOM

PROJEKTY RODINNĂ?CH A BYTOVĂ?CH DOMOV, NEBYTOVĂ?CH OBJEKTOV A OBJEKTOV NA PODNIKANIE ZabezpeÄ?Ă­me VĂĄm projekt, vypracujeme situĂĄciu osadenia, prĂ­pojky, zmeny projektu, stavebnĂŠ povolenie, vĂ˝ber dodĂĄvateÄža.

www.kamenarstvo-andrassy.sk

59-12-1

HutnĂ­cky materiĂĄl

Tel./fax: 031/ 782 61 05 mobil: 0903 806 105 e-mail: ferromarket@ferromarket.sk

Ing.arch.Dana GĂĄlovĂĄ

BYTOV�CH JADIER A KÚPEĽN�

0907 173 047, TeĹĄedikovo tarex@bweb.sk, www.tarex.bweb.sk

6

ProjekÄ?nĂĄ kancelĂĄria

KOMPLETNĂ PRERĂ BKA

2,6 2,5-7

36-0012

okrem medicínskych a technických Volaż - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

DielĹˆa: TopoÄžnica Ä?. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Preklad vťetkých typov listín

36-0006

36-0008

0907 188 152 - Mgr. Csilla MolnĂĄrovĂĄ, PhD.

FERRO market, spol. s r.o.

Office: Matúťkovskå cesta 882/9 924 01 Galanta

6

ĂšRADNÉ A SĂšDNE PREKLADY NEMÄŒINA SLOVENÄŒINA

Cena: 59 900,-â‚Ź

Cena: Osobne

0911 266 549

36-0016

www.obreal.sk


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

DOPRAVNÁ FIRMA v Šali

týždenne do 29 000 domácností a firiem

tel.: e-mail:

PRÍJME

Bratislavská 1458, Galanta (budova MS) 031/702 06 24 galantsko@regionpress.sk

» Vrátnika (zo Šale) » Vodiča nákladnej dopravy na MKD a na vnútroštátnu dopravu

vydáva: regionPRESS s.r.o.

031 701 35 93

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

9D9 $NDGHP\

ǠǻȂɊ Ǥǡǝ ǠǻȂɊ ǝǧǤǬ

ȠǵǾǻǷȫǼǻǺȁǷǭǷȁǾȆǻȂ ǨǭǨǓǷǭǰDZǹȅ˭ǭǶȂǻȂǭɄǻǹǹDZǿȀDZ ǨǭǨǭǷǭǰDZǹȅ˘ǿǷ ̙˂ˋˆˊˋˋˈˈ˅ˋ

36-0013

Redakcia:

12-0002

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SALIANSKO

V mesiaci január 2017 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV BALKÓNY

Distribúcia: (29.000 domácností/firiem) Každý týždeň: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Jelka, Veľké Úľany, Košúty, Čierna Voda, Dolné Saliby, Matúškovo, Diakovce, Tešedíkovo, Vlčany, Kráľová nad Váhom, Kajal, Nebojsa, Gáň, Veľká Mača, Mostová a Selice

od

337 €

TERASY

ZÁDVERIA

od

od

125s.€

22 €s. /me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

ZIM. ZÁHRADY

od

86 s.€

NOVOROČNÝ VÝPREDAJ

/me

PRÍSTREŠKY

od

206s.€ /me

15% - 60%

Požičiavanie peňazí má nové slušné pravidlá

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

Najlepšie sa presvedčíte sami. Zavolajte na infolinku 0800 555 678 alebo vyplňte kontaktný formulár na www.silverside.sk

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

/me

0948 787 777 www.balkona.eu

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

od

62 €s.

63-0011

Klára Jurásová 0905 338 872

umom z o r s i s ajte Požičiav

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

GA 17-02 STRANA - 02

321170004

Inzercia:

bezrámový a rámový systém

galantsko.sk

GALANTSKO PIESTANSKO


Vtip: UÄ?iteÄž sa pĂ˝ta: „O zĂĄhrady sa starajĂş zĂĄhradnĂ­ci. Kto sa teda starĂĄ o sady?“ „Sadisti“- ozve sa Karolko.

PALIVOVÉ DREVO + darÄ?ek PRMS 1m - 35 â‚Ź

narezanĂŠ nakĂĄlanĂŠ na 33 a 50 cm

Miroslav Schlesinger: „Nik z nĂĄs sĂ­ce nie je dokonalĂ˝, ale kaĹždĂ˝ je schopnĂ˝ ĹžiĹĽ ako skutoÄ?ne milujĂşci Ä?lovek.“

24-0009

- dub IA buk doprava C ZDARMA 237 550 AK 0917 0940 537 974

3

obÄ?ianska BAKALĂ RSKY Ĺ TUDIJNĂ? PROGRAM:

riadkovĂĄ inzercia

BAKALĂ RSKY Ĺ TUDIJNĂ? PROGRAM:

KRAJINà RSTVO A KRAJINNÉ PLà NOVANIE

VODNÉ STAVBY A VODNÉ HOSPODà RSTVO

MĂĄĹĄ zĂĄujem podieÄžaĹĽ sa na: 5 komplexnom vyuŞívanĂ­ krajiny s dĂ´razom na zachovanie krajinnej ekolĂłgie, 5 integrovanom manaĹžmente povodia, 5 pozemkovĂ˝ch ĂşpravĂĄch, 5 nĂĄvrhoch rekreaÄ?nĂŠho vyuĹžitia krajiny, 5 expertnom posudzovanĂ­ vplyvov na ĹživotnĂŠ prostredie?

MĂĄĹĄ zĂĄujem podieÄžaĹĽ sa na: 5 protipovodĹˆovej ochrane, 5 vĂ˝stavbe a obnove kanalizĂĄciĂ­ a verejnĂ˝ch vodovodov, 5 vĂ˝stavbe a prevĂĄdzke hatĂ­, priehrad, vodnĂ˝ch ciest a vodnĂ˝ch elektrĂĄrnĂ­, 5 ochrane a vyuŞívanĂ­ vodnĂ˝ch zdrojov?

auto-moto/predaj 1 °Predåm Citroen C-8 Exklusive 2,2HDi v perfektnom stave. 0915 400 088 °Predåm HONDU JAZZ 1,2 benzín, r.v.12/2004,modrå metalíza, 5DV, ABS, servo, klíma, elektrika. CENA 3100,-EUR, tel.: 0905 741 476 NITRA

Zaujímajú ża: 5 dôsledky klimatickej zmeny, sucha a povodní na tvorbu a ochranu vodných zdrojov, 5 kúpele, aquaparky a vyuŞitie termålnej vody, 5 mokradnÊ systÊmy, vodnÊ toky, lodnå doprava, priehrady, nådrŞe, rybníky, poldre?

ZaujĂ­ma ĹĽa problematika: 5 krajinnej tvorby a kompozĂ­cie krajiny, 5 krajinnej ekolĂłgie a estetiky krajiny, 5 programy rozvoja vidieka? ÄŒo je krajinĂĄrstvo: 5 KrajinĂĄrstvo, krajinnĂŠ plĂĄnovanie a manaĹžment krajiny je medzinĂĄrodne uznĂĄvanĂŠ ĹĄtudijnĂŠ zameranie. VĂ˝znam krajinĂĄrstva podporuje mnoĹžstvo eurĂłpskych a svetovĂ˝ch inĹĄtitĂşciĂ­ ako FAO, WHO, UNESCO, NATURA 2000, Dohovor z ESPOO, RamsarskĂ˝ dohovor a rad Ä?alĹĄĂ­ch vĂ˝znamnĂ˝ch inĹĄtitĂşcii.

auto-moto/inĂŠ

JedineÄ?nosĹĽ: 5 Ide o jedinĂ˝ akreditovanĂ˝ program svojho druhu na Slovensku. VĂ˝znam vodnĂ˝ch stavieb a vodnĂŠho hospodĂĄrstva deklarujĂş mnohĂŠ medzinĂĄrodnĂŠ organizĂĄcie o vode ako napr. IHP UNESCO, IWRA, ICOLD, IAHR, IAHR a inĂŠ. TradĂ­cia: 5 PonĂşkame kvalitnĂŠ vzdelanie s viac ako 70-roÄ?nou tradĂ­ciou v odbore vodnĂŠho hospodĂĄrstva a vodnĂ˝ch stavieb.

TradĂ­cia: 5 Ĺ tudijnĂŠ programy v odbore krajinĂĄrstvo majĂş na SvF 15-roÄ?nĂş tradĂ­ciu.

Y LĂ Ĺ K PRIH O D

7

. 201

31. 3

o

acieh prijĂ­m (bez onania) k

DEŇ CH REN� OTVO ER� DV

017

9. 2. 2

Katedra zdravotnĂŠho a environmentĂĄlneho inĹžinierstva www.kzdi.sk

... spoj svoju budĂşcnosĹĽ s kreatĂ­vnym zamestnanĂ­m

51-0003

Katedra vodnĂŠho hospodĂĄrstva krajiny www.kvhk.sk

byty/predaj

3

byty/prenĂĄjom

4

°Prenajmem garsónku 0905 151 894 °Dåm do podnåjmu RD v GA. tel: 0915 883 602

domy/predaj

5

°PredĂĄm novĂ˝ 3izb rodinnĂ˝ dom 99m2 v SlĂĄdkoviÄ?ove na ZĂĄtiĹĄĂ­, pozemok 303m2, Cena 98.000,-â‚Ź - Dohoda. Tel: 0905 513 844. °PredĂĄm 5-izb. RD VeÄžkĂŠ DvornĂ­ky, moĹžnĂŠ aj pre 2 rodiny, 2x garĂĄĹž, 2x kĂşpelĹˆa s WC, 2x kuchyĹˆa, pivnica, cena 93 tis. â‚Ź, 0905 516 759

)(&%3$-'.)

030001

Katedra hydrotechniky www.hydrotechnika.sk

52-0205

MoĹžnosĹĽ pokraÄ?ovania na inĹžinierskom stupni a absolvovania Ä?asti ĹĄtĂşdia na viac ako 80–tich zahraniÄ?nĂ˝ch partnerskĂ˝ch univerzitĂĄch.

Katedra geotechniky www.svf.stuba.sk

2

°PredĂĄm motorovĂ˝ Ä?ln ELĂ N 5,5 metra, OPEN so zĂĄvesnĂ˝m motorom EVINRUDE, 90 konĂ­ s prĂ­vesnĂ˝m vozĂ­kom. 0915 400 088 °KĂşpim prĂ­vesnĂ˝ vozĂ­k na osobnĂŠ vozidlo do 200â‚Ź, 0905 825 455 °ČZ, JAWA - ODKĂšPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTĂ 0907 195 747 °KĂšPIM JAWA PERAK, ZETKU CZ 150, 125 AJ POKAZENÉ ALEBO LEN DIELY, PLATĂ?M IHNEÄŽ. 0915 215 406

GA 17-02 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


8 5 3

8 9 4 2 4 3 9 1 3

3 4 2 6 5

2 8

3

6 9 6 1 5 8

dobré rady

Označenie palív po novom V krátkom čase sa na našich čerpacích staniciach zmení označovanie palív, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí. Nový systém sa od apríla 2017 stane európskym štandardom a bude preto

platný v každej krajine EU. Vďaka zavádzanej jednotnosti sa ním zároveň odstránia doteraz bežné rozdiely v lokálne odlišných názvoch, čo by malo uľahčiť vodičom orientáciu najmä pri cestách v zahraničí. Palivá na báze benzínu, alebo benzínu podobné Budú označované kruhom a písmenom E. Dnešný Natural sa bude označovať ako E5. Neskôr by mali pribudnúť aj zmesi s vyšším obsahom biozložky, ako napríklad E85, čo je palivo už dnes používané napríklad v Škandinávii. Palivá na báze nafty, alebo nafte podobné Budú označované štvorcom, ktorý má vpísané písmeno

B. Číslica za ním vyjadruje, aký je maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Dnes používaná motorová nafta bude označená ako B7. Plynné palivá Pre plynné palivá je určený štvorec pootočený o 45 stupňov. Označenie zostáva rovnaké ako sa používa aj dnes, to znamená napríklad CNG pre stlačený zemný plyn, LNG pre skvapalnený zemný plyn, LPG pre skvapalnený propán bután, prípadne H2 pre vodík. Tip: Na vnútornú časť viečka palivovej nádrže si nalepte red znak toho paliva, ktoré do auta tankujete.

občianska

riadková inzercia

pozemky/predaj

6

Predam stavebný pozemok štvorcového tvaru o výmere 782 m2, parcelné číslo 1256 v zastavanej časti obce Neded, v susedstve predajne Coop Jednota. Cena: 13€/m2 alebo dohodou. 0903 419 000

reality/iné

7

°Dám garáž do prenájmu na ulici Puškinová GA (prvý rad od Hlavnej ces‫ )﬚‬0907 197 216 °Predám garáž v Galante pri parku. 0915 400 088

stavba

8

domácnosť

9

°Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991 °Predám výhodne nové dvierka na kuch. linky a poťahové látky na sedačky, kreslá - rôzne, 0919 17 62 33

záhrada a zverinec 10 °Predám suchý chlieb pre zvieratá. 0907 525 795

hobby a šport

11

°Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758 °Kúpim haki lešenie, 0904 066 203 °Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

°KTO DARUJE PLIENKY, DROGÉRIU, KOZMETIKU, HRAČKY, ŠKOLSKÉ POMÔCKY, POTRAVINY, OBLEČENIE RODINE V ŤAŽKEJ FINANČNEJ SITUÁCII. ĎAKUJEM T.Č. 0948 710 036 °Kúpim akékoľvek starožitnosti, obrazy, staré motorky a mopedy... Platba ihneď. mobil 0903 269 176

hľadám prácu

15

zoznamka

16

°SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181 °Hľadám šarmantnú do 50siat SMS 0919 041 625

74-8

www.regionpress.sk

GA 17-02 STRANA - 04


financie

Pozor na zmenu platobných príkazov na odvody Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017 sa menia, prvý raz sa budú v nových (opäť vyšších) hodnotách platiť vo februári.

Od 1.1.2017 musí SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne odvody spolu minimálne v sume 208,16 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 5,90 eur viac. Podľa § 15 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení vzniká povinnosť platiť poistné odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO. Poistné sa platí mesačnými preddavkami na poistné počas kalendárneho roka a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného po skončení kalendárneho roka. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO sú splatné do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Na rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne. Minimálne preddavky SZČO (odvody) SZČO do zdravotnej poisťovne pre rok 2017 sú v sume 61,81 eur. Ak SZČO povinne platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 stále platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume ib musí zaplatiť do 8.2.2017).

Vtip: Na zastávke stojí autobus chystajúci sa na odchod. Beží za ním chlap, je celý spotený a kričí. „Pán vodič, zastavte, inak nestihnem prácu!“ Vodič chce odísť, ale cestujúci ho presvedčia, aby počkal. Chlapík dobehne k zadným dverám, naskočí si, dvere sa zatvoria a on si víťazoslávne oddýchne, potom vyberie odznak a povie: „Revízia cestovných lístkov.“ Anton Srholec: „Najväčšie, ľudsky povedané -úspechy- sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“

myslím si

5

Igor Matovič

Len to naj

Po krátkej sviatočnej prestávke tieto novinky môžete opäť nájsť vo svojich schránkach. Prajem vám v novom roku všetko len to naj, zdravíčko, šťastíčko, lásku, múdrosť a pokoj v duši. Všetkým. Tým, ktorí ma radi máte, aj tým, ktorí ma z hĺbky duše nenávidíte.

Kaliňákova úradníčka

Vysoká štátna úradníčka na ministerstve vnútra, priama podriadená Kaliňáka vyhlásila, že Kaliňák by mal okamžite odstúpiť. Vraj ľudia na ministerstve sa hanbia robiť pod takým ministrom, ktorý je sám podozrivý z korupcie v kauze Bašternák.

Korupcia neexistuje

Pridaj sa do nášho tímu.

Kaliňák sa hneď po Novom roku nechal počuť, že korupcia na najvyšších miestach politiky vôbec neexistuje, preto niet koho stíhať a dať do chládku. Doteraz neprezradil, či to myslel ako novoročný vtip, ale ani ako vtip by taká hlúposť smiešna nebola.

Danko chrápal

Andrej Danko sa správal ako najväčší „sedlák“ priamo na udeľovaní najvýznamnejších štátnych vyznamenaní. Zrejme preto, že chcel ukázať, že nesúhlasí s niektorými ocenenými, teatrálne sa chytal za hlavu, zalamoval rukami a tváril sa, že spí. Dosť úbohé od druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

kaertu! Príďte sa pozrieť do Be

etnete sa s majstrami a Ukážeme vám výrobu, str ti. zamestnancami spoločnos núka svojim zamestDozviete sa, čo Bekaert po byť členom nášho tímu. nancom a prečo sa oplatí ždý týždeň. Stretnutia organizujeme ka m bude najviac vá Dohodnite si termín, ktorý čísle 0904 161 161 vyhovovať, na telefónnom

RegioJet končí

Státisíce Slovákov si obľúbilo rýchle, čisté a relatívne lacné vlaky RegioJet. Avšak Danko sa rozhodol túto firmu zo Slovenska vyštvať a oni si povedali, že nedokážu už viac jeho hlúposti vzdorovať a definitívne končia na trati Košice - Bratislava. Hlupák dosiahol svoje.

Gajdoš prehovoril

>

>

>

>

GA 17-02 STRANA - 05

36-0004

Šéf vyšetrovacieho tímu Gorila prehovoril, ako mu Kaliňák hádzal polená pod nohy počas vyšetrovania. Elitný policajt tak Kaliňáka usvedčil z toho, že zasahoval do vyšetrovania, čo Kaliňák vždy odmietal. Tiež povedal, že Kaliňák mu nezdvíhal telefón a neodpovedal na sms správy. igor matovič


 

oddlĹženie

prijme do pracovnĂŠho pomeru

sprĂĄva dlhov

OŠETROVATEĽA HYDINY

osobnĂ˝ bankrot

na farmu NovĂ˝ Pavol

vymĂĄhanie pohÄžadĂĄvok

- kompletnå starostlivosż o kŕdeĞ hydiny PONÚKAME:

0948 626 665

- pråcu v stabilnej a prosperujúcej firme - prídel hydiny a vajec za veĞmi výhodnÊ zamestnaneckÊ ceny

www.oddlzeniekonkurz.sk

POŽIADAVKY:

- samostatnosĹĽ, flexibilita, zodpovednĂ˝ prĂ­stup k prĂĄci - plnenie prĂ­kazov nadriadenĂŠho pracovnĂ­ka PLATOVÉ PODMIENKY: plat: 450 - 650 Eur/mesiac odmeny: - za vĂ˝bornĂş podostielku 5-10% - za dodrĹžanie kvality exportu 10% za produktĂ­vne hodiny v exporte - za poÄ?et vyliahnutĂ˝ch kurÄ?iat na sliepku 15-25% - za ukonÄ?enĂ˝ ĹĄtvrĹĽrok bez PN 3% z hrubej ĹĄtvrĹĽroÄ?nej mzdy - za ukonÄ?enie roka bez PN 2% z hrubej roÄ?nej mzdy - vyrovnanosĹĽ kurĂ­c na hale pri vyskladnenĂ­ 80% a viac 15% - roÄ?nĂŠ vernostnĂŠ odmeny za zotrvanie v pracovnom pomere

KONTAKT: 033/649 55 55

51-0017

na pĂ´vodnĂĄ ce

Preukaz odbornej spĂ´sobilosti vĂ˝hodou resp. KURZ SBS zabezpeÄ?Ă­me (ZDARMA)

PekĂĄreĹˆ Gamapek OK s.r.o.

PlaveckĂ˝ Ĺ tvrtok Ä?. 250, 900 68 prĂ­jme do zamestnania pracovnĂ­kov na pozĂ­cie:

TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 4,2 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 2 cm.

7,99 â‚Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

• PekĂĄr- pekĂĄrka • CukrĂĄrka -pomocnĂĄ cukrĂĄrka • VodiÄ?-ĂşdrĹžbĂĄr PrĂĄca je vhodnĂĄ aj pre pĂĄry • VĂ˝bornĂŠ platovĂŠ podmienky • VariabilnĂĄ pracovnĂĄ doba • PracovnĂŠ turnusy po dohode • Ubytovanie StruÄ?nĂ˝ pracovnĂ˝ Ĺživotopis na mabexsro@gmail.com, tel.: 0907790655

AktuĂĄlne vydanie  nĂĄjdete aj na 

UPRATOVAÄŒKY na TPP BRATISLAVA FNSP KramĂĄre 0914 321 991

     2 

  

PRĂ?JMEME

15-0015

-39%

BEZPLATNĂ LINKA: 0800 177 277

 %)(2.'5#A ,(#5.+,- -.*)':> :"*$A+ 3-4 '+"< & 2/%+/#$ ,.; (="%/:&#') *!%' ),--)%> (="  (# 5") '#.(@ )(,9:'" '5- ( ,.; "(# (2 A"&/( )D(7 "&/(=' 1'(%: (#/"&3 !$!)"#" +".& *+ )*% '+"< (8'2(8>#$( "#'! !%!#!' #/) *:,)8  (7' !&!$!!& *+ ,* *!$%#9$ A *+#2( $3$& B/; -%=" & 2$ (8,(8'2-)D# %5 ,& '. + '+"< 5 .& 3.5 @,""#8 )!!! ') $ $# (%2:'&-:(."()*2 (#. !$"!#&% +(=(*& D$"# "##".&4$"1$!! +".A$ +*)D, .!!   2 & $$ /=) )'5"/)$#, /!!$1 ".- (,-/)%#$% 3 (&(..(# $!'.%'/* >#(1  "!-*9"/$! .'+,!'.#!* / D )"#%<!'. (# 4$3$ $ ,%)+) # 9!%()(A %2'-?!'. ) 5/ #D%1 )':> .$ !#*!'4 "!#$ &)' 2;"0(3<),%3+"-, C-+ $ $-.* "!&5/' ! &.3< %3,2E,+&D,*%, -# %*) $)9'#!* ($2:7(. /+,#8+#''7 * D ')!%!'!' 1( )," ( 2;(/2"!" .%!"!&5% 56 -$!! (72=-,2"!"232.60&)&0" ,+&/*&'"%,4!.2&" / A%7 -+5*#/5"> !5% /) %+&A' (6-,.1&(#,"! !%'!'#!%* %)&"0! 4!),-.8)&;(."%(7"+".6)*&+&/0".50"#6 %/5, %&9+#8 ')/B '!$%'!#' ",%.*8()% !$! !$% 4"#-' +".A)/5'*9&  $ -$), ".$ &%)/8( )/2"!(*&,-&/,2+=2=1 %)/= 9)$ / +&(,/0+"2+;& 7*!$!) (.%2'(', )/5' %2&!&0"A+=4,24!&)"+,/0&23;" ' *&))"%5() <D %)(2.-!$!! *-$!! )**.&,+ 4*-& !%/'! !'!;&$ 2= /-,*&"+( #(#'.'# 0 C %C-,**1> )*)+ 82/"# %27') 15"!2! !"#-' # ")(,*2=+&*,D+7%, 2+)'"%,"+(+.(#5&&' ( " *"0*&"# D# &(7' 3' C % .3<)"#/" %!*-$!' !$% 4"#-'$ , (*0,*1+"+/2"!D1'"/0."A@ ')!%!'#.+'5<* ,"' !$!$"! =), !$!! +5-%#*)+#8 *)D, 4+*+= $3$& <4/(3 2"!",% #,/ )% %(7 /0&/)250"#6+&(/+ "!&5%!%!   .,2060,0"9.&'"  (!, $!%;# .D& :%(&@,(.%+(&,"'#%)7" 2/=; (=)$%#- -$)%4  .,!&) '<)  +,-/71,)% +),*# / -.% *)+<D & &$%!)$! 2;(2"A*&+"-.2!"-,!,+6 A- ) ,.* +*+),-+# " $ $3$ '2 &"!*!# 9 5 2+/ !*-$!'&"  *6: /0.,+9* /) ,-/)'   +"<A$< +!+= + ,;.&/(6 * !#*!'. .$& %.%!3<) %$ 2 (</(, %,./(1 +,-/= .!*!$9&< ($!$!) &%!%) *($/+.(#!(:".(, B,+* -7((5' ,) (3 4%3+1)  " .,)10/(7%,4,".' '+"<A,#+)2 5 "!; ')!%!'&% 7")) $& *;#&#<% !D 5/+. !%!#, 4%! +,.(-&'"+8)(!/'4 < "%,/+)=4,1 ')"4'  >"#/" "## D&+,.,!,/E,1 +".A)/ #-.D#((), ,<( @$ '()> *6'  -%+) +"<+2+,1 2%+5$ 2+("$- -.& 1+'& +/@ 

% )'*9&$ %2 B"/(,/),2"+/("' #'.( *)2'2',(-87,#!(* "2' (= %,(,)+,/0850"#6+&(,2"'/*.0&*'<+"-.  (-!' #7- ! 

."-1)&(" %&/0,.& +".& "!&5%*'# -7?+,"$*2 *+ ,## (=( $%'- &.3< -#)0# +, @- #))$ );'.9*( "+".$& *),#&C.$ $ *+)-# ."#/") ')+)#)/ )$"#')!% / %,-+='# 7" * 4,0.2E " ,)/),2"+/(=/0.,+9*2,'"+/(=)"0" 

A% * 

# ! D4"#$%# (= 10.000 &*"!: /#-'8(. !>%*' !%  1)-)')/ (43;0<!&1*-,2,'+,27%,2=2,'2B" / )$.!$!% #*+ /= %<* !$!) .&$6!+3$"+".6)

! '5 $&# &%4!$1 -#$#! '5)'2 -#() $ #<D#( + 2. %,)" +#/) /(, ),2"+/(1+ , 8.000 a -#0+'9&':% "# ,+0 - *:,) $!% )+ ,#, $,<,- 1 *+#) 5 $*& ,4.,'"+= '!-%$ %/8).+ / &#iem, -$*-! <4/(!&-),*0-,)&0&(-,!&"A'< %( 2, ')5&$3 +5.000 &/ 4+D,2E>"&)+/0&/)250"#6+&(/ ,*+/ ( +/)/ #*!'4$ >'!'< ')5& *-&!' !%!#!' â&#x201A;Ź. Dovez & (%*/! +)- ()#1 4 .!+&"(,A(, /0),"E,1/0."01 objeme 8$ '(5 !+8 'A./ +&"(,A(,! !"#-' 991 od 650 '2 !"!#3< #!$ 3$$ '>*)$&' $<#' *+) . '+"< 3<) $!'!?%*++24+&(1B&)+/0&/)250"#6+&(' *)'5"(# . )/#( 3# *-! )-#+% 1$%! !$9 !$!) 5) "-, %,2+=2*, #.+ <4/("%,0)&+/("%,$",-,)&0& (7%,461'*12/0."! "!&53 0=>!?,2 0905 925 zvie>&2&*&)- () litrov. Cena T.Ä?.: D8*(,A * 5&3 ! 1(#% ')!%!'(#(1/ %3)"+.!)"2. %,)+,*!&")". %&0"(01;+1.(,2&D +"'1.9-"D&*, "+/(= %*8 &8!2.!"+";,*6; ( - /!%!#, /*+ / (##*+ Ă­m. :".(,:",9)*"'9!#!( pre /)'>#- ; +),& $*)-/) $ !#*!'. "/&5% ,@ 2"(!,(64)+"/-E/-)+&E !#*!'$ aj osad suchĂ˝ chlieb *+)&7', &(*& "  /-.62,),-.8D&+,10.$7!&"4)7-,D/&"D, OD 7 "#')!%!' ! =), / (D( *+)-# /.3( '9:"," *-*- "1%'5$ *+ /1,)% °SPLĂ TKA °PredĂĄm  *+ ./)A( (# 25* 525 795 WHITE5 Hp 0907 ook ratĂĄ. %!& "! ,-+# %)' na Noteb d,SPLĂ T 10 eur   BIELY vzhÄža80cm aĹž $ ;*"   # krĂĄsny :(."*&(: TV novĂ˝&+((%     na LED  #.(!$% HERNĂ? Ä?nĂ­k  na OD 10eur+#&)* %&,&( KA ,?,$ 10eur na ! 19. ro ,$ $2& $ OD% (.+ 5 #&,%)"+ % ?+5 15 / OD 10eur ,3@8LĂ TKA 127,SP *  )* %'1% LĂ TKA  )*2* 2$%3    333)5?+5% AÄ&#x152;,SP%"(.+) jĂşl 20  752 POÄ&#x152;Ă?T ,8*"& 0903 ,$ ( / 17. %% .+!5$ & TFĂ&#x201C;NY.  SMAR $#&$ #&,%)"+ Ä?. 29)(% -4 /4 $"/& ( % er 

  ' samozb 

  a &'% ec predaj *&"&%) )(%  *%# ')/3 brojlerovĂŠ da a zverin (;5 5 $+$-$+ zĂĄhra domĂĄce &  (5) )(% "%40.4 + Ĺ KOVO, s.r.o. pitvanĂŠ /$  / AGRO-MATĂ&#x161; .70â&#x201A;Ź,.%2)#&     °PredĂĄm .+!!%:$ 0905 607 422 tel. ĹživĂŠ 1kg/1 $'#( "%4/ % %5"/& % / 657, 031 / 782 62 19, s lieÄ?ivĂ˝mi    * %$ -)9%8 ĹĄkovo ĂşÄ?inkami kurence, KĂĄva &9)' MatĂş 031 / 782 62 21 ANI e ĂşÄ?eReishi (60g) &!+!.%2) )(% %$%$" +!%1%$  % 1kg/2,70â&#x201A;Ź. 6.."&'%+* * ; "&- °Na kĹ&#x2022;mn 3 /&!  $*!')& 9)'-!& cestoviny 0 #+*1  * 43350 ky,&'2#&, 0903 behĂĄ '# %5$8# $$ !4&2 '.+()()#)& !&!$ hlavy )$$%&5) ly kur. pĂ´vodnĂĄ cena " 223  "  !&% albissro@mail.t-com.sk(0+ %**) -)',   % 0904 906 15,10 â&#x201A;Ź +;&"! )* +* > !%!"'$1$'$ 0911 519 185, 0911 519 187 (!9%8 #' 

 ,foto8'&(*&, )6#&dnice 033 / 551 28 90      a ĹĄport )"7( y %5 #& )* hobb # pohÄža ?$ ) )*( im)starĂŠ rovĂŠ staro

+?"&,&+ °KĂşp) 85$ a papie 8 $ im , knihy 350 °KĂşp (;5$'#% graďŹ e 707 -30% (*"&,&+ & #! ,!")%& 545 874 sti 0908 / Ĺžitno !.,-@!% 0905 InstantnĂ˝ kĂĄvovĂ˝&"*&( y, nĂĄpoj sTel.: extraktom z $  Ĺžitnosti. * , elĂĄria  sti, obraz huby Ganoderma Lucidum vhodnĂ˝ na:$ staro kancGĂĄlo Ĺžitno vĂĄ )*'58$

5  kÄ?nĂĄ ana detoxikĂĄciu,odkyslenie %*&$*&$ , sochy  '& # organizmu, im staro ()*,*    Proje "&,lustre °KĂşp rch.D (+"%& hypoĂşver, pre'(;5,% diabetikov a ÄžudĂ­  *" %98nay, hodin trpiacich , zmluvy, Ing.a °Prela 1404 nehnuteÄžnostĂ­ ( &-!" "4*& : Petzva GALANTA srdcovo-cievne ochorenia. '(5"#,* 708047  porcelĂĄn,     , FuÄ?Ă­kova 120 Adresa KĂşpa, predaj, prenĂĄjom 0902 Atex), #+-$#% ! '& ) 0915  - SlĂĄdkoviÄ?ovo cena inĂŠ. posudky "9) )  novĂĄ a Toman znaleckĂŠ 844 (veÄžkĂ˝  513 l ! !$ NĂ?CH (vedÄža 0905 kroje 

 0903 219 369,  %!$& !,%!=;85 Ă˝ futba KTY RODIN ceny , O! Â&#x2122;eaVidkÂ&#x201A;edYb^Zc`n)*"**ĂŚkg{iVcZkÂ&#x2020;` 10,60 â&#x201A;Ź,5? ZcYdk www.obreal.sk @&,2"-! PROJE nĂŠĂ?CH DOMOV  "#   dĂĄm stoln TOV '&# * "$  o, FuÄ?Ă­kova: BYTOV RM ()-!$   Aum OBJEK 6 SlĂĄdkoviÄ?ov &(+$'&,%:$ Tovar si 190 mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na DAKANIE roz PrĂ­jem ploĹĄnej &!&)&)"  # " OVĂ?CHZA novostavby Â&#x2122;YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgbÂ&#x2020;cdk"egVk^ PODNI 735 kvalitnej Za NEBYT NA Predaj YZacZzast. www.megazlava.sk &&"%20( TOV .sk vrh %$! A OBJEK '( 8# , *( )*&,"-?+5'  .%# inzercie na tel. Ä?. 3izb RD úŞt. 80m2, a nĂĄeÄ?Ă­me )kovsky (  !+$# pozemok 549 

 , ieZabezp bu 119m2, oplotenĂ˝  

+,#2-.% =/%&?+ )*&,"- 266Â&#x2122;VYZ`k{icZĂ&#x201E;cVcĂšcÂ&#x201A;d]dYcdiZc^Z   0905 338 872. 31.8.2015 meran VĂĄmbyprojekt tok ujeme ia, 11 kolaudĂĄcia *"-@ Za Formy na peÄ?enie  440m2, # ) o{`aVYceaVi Y^Â&#x201A;in vyprac osaden   09 dYbZcn ( +(@ *!!& w.na      | 114.500,- â&#x201A;Ź y, zmeny ww situĂĄciu  

Â&#x2122; %    5 druhov  "-)&$% Cena: 

prĂ­pojk  skĂ˝u, stavebnĂŠ '&'&(%:$ #&,#% projekt nie, vĂ˝ber     kov yÂ&#x2122;"#$ "#$% Senec 0905 564 991 vo, ZuĹĄka: *".)#9; #    novink rt Bu povole teÄža. , #,-"*&(4)  Â&#x2122; " !SlĂĄdkoviÄ?o   dodĂĄva EUROLINE 2015 )(  + '#"!# RĂłbe rekonĹĄtr. zariadenĂŠ! cena Predaj KatalĂłg ch domov * "+&%"&%@ pĂ´vodnĂĄ Galanta 0905 677 548  "  o 3izb bytu & -*,'& ( $"! rodinnĂ˝ (*  "+$'&# om .sk ho, exkluzĂ­vneh + zĂĄhrada,  22,99 â&#x201A;Ź )*,&&"*& d a r c he r @ g m a i l. c .

 w w 1/1p ' *'% w a rc h ate l i 114m2 OV %(="&'%)"4+%9* $!%#$# 20m2 d $+(&,= altĂĄnok, garĂĄĹž, pivnica InformĂĄcie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk 722 309 (&$)'*(5 %%!,:8*" +'( 0907 '''#$#  Mobil: Cena: 79.900,- â&#x201A;Ź ,5? atik # , (&.&+!9 &)& psori zoznamka roÄ?nĂ˝ '&&# 53'( pria%&)*%5$ ),&! -53% bodnĂ˝ °Slo si hÄžadĂĄ * "+%.$%5$ 5$'&# t"*8KFPQBUSPWBUFÇĽTLĂ&#x2C6;PSHBOJ[Ă&#x2C6;DJBTOBKEMIĂ?PVIJTUĂ&#x2DC;SJPVQĂ&#x2122;TPCFOJBOB4MPWFOTLV %:$%)% zĂĄväzkov 892 = 

& bez %!,"(&@ 5 rĂ´znych variĂĄcii foriem  na peÄ?enie t4NFFYLMV[Ă&#x201C;WOZNQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB +92=&   .0948 032 !# % ) ! #! a cupcake-ovteÄžku @ 6@21'( z uhlĂ­kovej ocele   ;muffinov     t1POĂ&#x17E;LBNFSâDIMFWZDFTUPWBOJF QSBWJEFMOĂ&#x17E; 92=; %2*) povrchom Xynflon.  QSĂ&#x2C6;DVBPECPSOĂ?QPSBEFOTUWP  s nepriÄžnavĂ˝m 24,*,.16&0

 "

#&)+  @ () # # ,5? $-'.) /16)03.=# # $:,*:(&.&+!9 ZĂĄrobok od 950 - 1.300â&#x201A;Ź / 15 dnĂ­ (brutto) % &$ novĂĄ cena(&%3  #% )"4$%&; $"$ )

! â&#x201A;Ź *&&(&, 10,90 > PrĂĄve prijĂ­mame opatrovateÄžky s opatrovateÄžskĂ˝m kurzom, "%  nĂ­ctvoYR!# % " od 1999   $2/( *'!, =%&   tFWod:  $ tovYQ Tovar)*,&?+5"*&( 5%)+;,&# si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ %0") praxou a dobrou na

%:  ' 1/("% znalosĹĽou nemeckĂŠho jazyka. ĂşÄ?Ä&#x20AC;WR stvoo %  "  ĂŠp~ ' &# **"+, www.megazlava.sk   stv  ;$2$' Ä?n en  &( $-'.) Ä&#x20AC;Q en 0  Ro *:"*&(5&, TERMĂ?NY POHOVOROV:NovĂŠ ZĂĄmky - 23. 07. 4)/ 5R porad  rad 2015,)*? Bratislava - 28. 07. 2015 #r/Rok ' +),&*% ,% a%:

 16@nutnĂĄ!  a po : '; 1 !9) ),&!,#)*%:; RegistrĂĄcia &A.vopred  ok od Eu %2/! " + 508 * ",#)*%  Mimoni ; ,&*'&#.#! 2&-4) 90  r/R 70 + ) $-)# ;% 8 212 d.sk samolepky ' !$( ď&#x20AC;Š 02/67 na stenu

 Eu woo 20 #8+ aiwsk 2020, 0903 :# "$ -$($&-3 : 094212   648 397,si chce www.aiw.sk,  lver 508d.sk facebook: $)#&"&$ fĂłn w.si #! 8  %,'#:,@&)"  woo tele : ww 094 #" d 70 fĂłn: w.silver "*&(:$% web   KeÄ? tnĂ­k oo ("# tele  (" ULD : ww Oi < ! !' .  FH web rN D NW '&# * "&, /.' DQ cena , vnos ĹĽ, pĂ´vodnĂĄ & .#&!&, "#$( ve Ĺži t F" *'! '(,' ("#  &@ )* #&,%)" â&#x201A;Ź " YQ Ä?a na:   14,90 Sil WR 2=& %"#$ $  $" Ă&#x161;ÉŻ  poĹži  .2#;5(,2 %&!$)% *-3"# $#%! tieĹž 1 3".'  1 3 $"./ ' (:?+5%,)*+'&'&  volĂĄ 234nĂ˝30 pre (" agent s.r.o. "' (" ("$ $$ ia,  Ă˝ finanÄ? 03ako viazanCREDI # * "-%&'+)* T Slovak & $-!!"1$0     09 em PROFI &,+ nosĹĽ    " 2$," 2"' ! !   Pracuj -34% spoloÄ? 

0$ "./ ("#$ ( .&!&,= . %2)1. Mimoni sĂş v sĂşÄ?asnosti najobĞúbenejĹĄĂ­mi  "'  $ ! EUR %&.!%(9 & 1.., $+" - kreslenĂ˝mi postaviÄ?kami!    " PoteĹĄte vaĹĄe ratolesti veÄžkĂ˝mi * 1#$ 2"'! "# $#   samolepkami

  CENY OD  na ,-), stenu detskej izby. ' '!" $1 &  ?+<&$ )5 ?+!$ novĂĄ cena (" ( !" ' 777 '&/.10&

)( $* â&#x201A;Ź #/#"  = % . "*&(5 ,&#9,79 "$ ! s.r.o !" $ Lacne-VIZITKY.sk 3#

! ARRI.:  cha.ws ; Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ & na . '' "'+ $ 338 872

 0905 @stre info   www.megazlava.sk  % *&)$ +(@ ARMO '$ $&' # strecha ail: "* 

 ! !( NE Ă? ZAD ! #( % e-m *%2$ | KVALITNE

$ =   

GRAFICK !%!"( "$ ! )'*+ | LACNO  " #  #

 )" RĂ?CHLO * & $&% RH     !

 " "!#<!' #/ 

 # +8    

 

  $

Broskyne36-0116

36-0059

87-0128

79-0020

06 36-01

36-0089

  

www.regionpress.sk

36-010163-0008

6-7

06

36-00

Y 95: E CEN #/(% ,*" JLEPĹ I NA 1  

 A-0 % RAN  % aĹž50 9 ST 10

-2 5 1  GA  + 

6

53-00

36-0102

36-0010

02-0014-4

53-0071

36-0003

"70) "+,3%*/ ,*"4( ).*$#( .($"0 *28) !+,&"02-0126

36-0018

36-00

12

#$' "

)#%#$'

)#%

AKCIA7,-

33    

  6' +   /)! &!-

+% ,$( 

88

vo ctYR nĂ­FW ovQt : Ä?tRY

 Ä&#x20AC;W !# Ă&#x201D;Ă&#x161;

galantsko@regionpress.sk

%  

18 

   

36-00

  

Opatrovanie seniorov v RakĂşsku

<

12,99 â&#x201A;Ź

 

GALANTSKO

   

   

STAVEBNĂ SPOLOÄ&#x152;NOSŤ prijme  #

na pĂ´vodnĂĄ ce

  

 

   

s.sk galansko@regionpres 

 

IERU AM KN YTO NĂ B

DĂĄmske hodinky QUARTZ

Ë&#x2021; SALIANSKO

/vydavatelstvo/aktualne-cislo

 

36-0176

www.regionpress.sk

&

 vĂĄm dĂĄme 33 â&#x201A;Ź bez DPH $ # za

 ! My ! ks len  ? ! $ 1 000

"

& # (" 

  !$ # $&!#, %  #+#

NĂ V

 # LACNĂ&#x2030; VIZITKY

?? Miesto výkonu pråce : celÊ územie Slovenskej republiky

TvrdenĂŠ minerĂĄlne sklo, puzdro a korunka sĂş z uĹĄÄžachtilej nerezovej ocele, nĂĄramok z kvalitnej koĹže v Ä?iernej farbe. Priemer hodiniek je 3,5 cm a ĹĄĂ­rka novĂĄ cena remienku 1,6 cm.

7,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

PONĂ&#x161;KAME: MZDA: Od 5,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (vyuÄ?enĂ˝ v stavebnom odbore) Od 6,00â&#x201A;Ź/hod. za odbornĂŠ prĂĄce (elektrikĂĄri, inĹĄtalatĂŠri, zvĂĄraÄ?i)

34115 0107

0905 338 872

BENEFITY: Ubytovanie, StravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 3,40â&#x201A;Ź/deĹ&#x2C6; ZimnĂŠ a letnĂŠ pracovnĂŠ obleÄ?enie KompletnĂŠ ochrannĂŠ pracovnĂŠ prostriedky NajmodernejĹĄie pracovnĂŠ nĂĄradie 271170004-1

-39%

92-080

Po vizitky

52-0056-25

- 03 RANA -29 ST GA 15 ANA - 05 GA 15-29 STR GA 15-29 STRANA - 07

e  " !   trebujet

    

94-003

12,99 â&#x201A;Ź

hÄžadĂĄ novĂ˝ch spolupracovnĂ­kov na strĂĄĹženie objektov v Ĺ ali, Galante, SlĂĄdkoviÄ?ove a PustĂ˝ch Ă&#x161;Äžanoch.

GA 17-02 STRANA - 06

36-0005

PĂĄnske hodinky QUARTZ

45-0024

Nevolajte, nepĂ­ĹĄte. Ĺ etrite. Iba prezvoĹ&#x2C6;te na toto Ä?Ă­slo a my VĂĄm zavolĂĄme naspäż.

94-002

NĂ PLĹ&#x2021; PRĂ CE:


ošúpeme, rozdelíme na polovicu a vydlabeme malý otvor, do ktorého dáme medu koľko sa zmestí (záleží od veľkosti Ak vás ostatné dni obišla chrípka, ste šťastní ľudia. No buď- reďkovky) - položíme na pohár, do ktorého do rána pretečie te v strehu a svojmu organizmu doprajte dobrôtky na posil- med spolu s reďkovkovou šťavou. nenie imunity. Na posilnenie imunity je vhodný zázvor, ale Organizmus super zahreje teplá citronáda Šťavu z dvoch citrónov zmiešajte vo vysokom pohári s dvoaj čierna reďkovka. Nakrájanú ošúpanú čiernu reďkovku zasypeme a zalejeme ma lyžicami trstinového cukru a zalejte teplou vodou. Pridať medom, necháme v chladničke kým pustí šťavu - minimál- môžete aj šťavu z jedného pomaranča. Pite ju každé ráno ne však do druhého dňa. Podávame po lyžičkách 3 x denne pred raňajkami počas celého zimného obdobia. Zbraň proti prechladnutiu - netreba zapíjať - tento sirup je veľmi chutný. Pre tých, ktorí majú radšej med: čiernu reďkovku umyjeme, Univerzálnym domácim doktorom je zázvor. Kocky zázvoru

gazdinka radí

Chrípkový čas

zmiešame s klinčekmi a troškou mletej škorice, zalejeme horúcou vodou a dosladíme medom. Klinček pôsobí ako antiseptikum, zázvor a škorica majú protizápalové účinky. Na začínajúcu chrípku pomáha čaj s dvoma lyžicami bazového kvetu a šípkami, lyžicou medovky a materinej dúšky. Všetky bylinky zalejte horúcou vodou a nechajte 15 minút lúhovať. Vhodné je piť bylinkové čaje z čiernych ríbezlí, skorocelu, lipového kvetu, mäty piepornej či echinacei. Je vhodné ich striedať s minerálkami, pretože telo stráca pri chorobe nielen vodu, ale aj ionty. A nezabudnite na dostatočný príjem tekutín a časté umývanie rúk. gazdinka Evka

Vtip: Policajti pozorujú lietadlo. Jeden sa spýta: „Čo myslíte, je to súkromné alebo vládne lietadlo?“ „Ty si ale hlupák,“ odpovie mu veliteľ. „Veď keby bolo vládne, tak ho po stranách sprevádzajú motorky!“ J. W. Goethe: „Niektorí ľudia nerobia chyby, lebo nikdy neskúsili robiť niečo čo stojí za to.“

7

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Netreba šíriť paniku!

Subtyp vírusu vtáčej chrípky, ktorá sa objavila na Slovensku, by sa podľa epidemiológov nemal prenášať na ľudí. Vírus A(H5N8) doteraz potvrdili iba u zvierat a nezaznamenal sa jeho prenos zo zvierat na ľudí. Vírusmi vtáčej chrípky sú najviac ohrození cestujúci do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej chrípky, zamestnanci v hydinárskom priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu so živou hydinou, respektíve surovým hydinovým mäsom. Rovnako zamestnanci v živočíšnej výrobe, najmä v chovoch a spracovaní hydiny či veterinárni lekári. V riziku sú aj osoby v úzkom kontakte s chorým, zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci izoláciu chorých a liečbu, chovatelia vtáctva a poľovníci.

O jednu povinnosť menej

Pridaj sa do nášho tímu.

Poistenci už v prípade zmeny zdravotnej poisťovne od nového roka nemusia vracať svoje staré preukazy. Zmeny od januára priniesla novela zákona o zdravotnom poistení. Doteraz za nesplnenie tejto povinnosti hrozila pokuta do 165 eur. Poistencom zanikajú aj ďalšie povinnosti súvisiace so zmenou poisťovne. Ide o povinnosť poistenca oznámiť svojmu lekárovi zmenu zdravotnej poisťovne a ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, už nebude musieť písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné. Zmeny nastali aj vo vedení zoznamov dlžníkov. V tých budú po novom zaradení neplatiči s dlhom vyšším ako 100 eur, doteraz to bolo desať eur.

kaertu! Príďte sa pozrieť do Be

etnete sa s majstrami a Ukážeme vám výrobu, str ti. zamestnancami spoločnos núka svojim zamestDozviete sa, čo Bekaert po byť členom nášho tímu. nancom a prečo sa oplatí ždý týždeň. Stretnutia organizujeme ka vám bude najviac Dohodnite si termín, ktorý čísle 0904 161 161 vyhovovať, na telefónnom

Rok 2016 bol na slovenských cestách historicky druhý najlepší za posledných 50 rokov. Pri dopravných nehodách zahynulo 242 ľudí, čo je iba o 19 viac ako v roku 2013, ktorý bol zatiaľ z pohľadu dopravno-bezpečnostnej situácie najúspešnejší.

Sviatkov bude dosť

Bekaert Slovakia Miesto práce Sládkovièovo: Ve¾koú¾anská 1332, Sládkovièovo Miesto práce Hlohovec: Mierová 2317, Hlohovec Druh pracovného pomeru: plný úväzok Termín nástupu: ihneï

Bekaert Slovakia, s.r.o. > Ve¾koú¾anská 1332 > 925 21 Sládkovièovo > Slovensko > www.bekaert.com

GA 17-02 STRANA - 07

36-0004

Do prevádzky Sládkovièovo h¾adáme: > výrobného operátora > zmenového elektrikára Do prevádzky Hlohovec h¾adáme: > výrobného operátora

Cesty boli milosrdnejšie

Slovenská republika aj v roku 2017 bude sláviť päť štátnych sviatkov a ďalších desať dní pracovného pokoja. Štátnymi sviatkami na Slovensku sú: Deň vzniku Slovenskej republiky (1. január), Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (5. júl), Výročie Slovenského národného povstania (29. august), Deň Ústavy Slovenskej republiky (1. september) a Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november). Dňami pracovného pokoja sú: Zjavenie Pána (6. január, Traja králi a zároveň aj vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov), Veľký piatok (v roku 2017 pripadne na 14. apríla), Veľkonočný pondelok (17. apríla), Sviatok práce (1. máj), Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj), Sedembolestná Panna Mária (15. september), sviatok Všetkých svätých (1. november), Štedrý deň (24. december), prvý a druhý sviatok vianočný (25. a 26. december). internet


číslo 02 / 13. január 2017

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

TOMÁŠ MATONOHA ∙ ĽUBOŠ KOSTELNÝ ∙ MARKO IGONDA

Milé maminky! e v chalupe kunu. m á m si A ! er p su Máme sa tu h sko ro zjedol. ic o k iš M a i m a zími bobk Sused ju plašil ko tko nám zho relo. še .V ie en ec bl o é k a nej P.S.: Pošlit e nám

V STREDU 18. JANUÁRA O 20:35 NA JOJKE 34-0001

PRAZDNINY.JOJ.SK | FB.COM/PRAZDNINYTVJOJ | INSTAGRAM.COM/TVJOJ

GA 17-02 STRANA - 08

Galantsko 17 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you