Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

galantsko.sk

GALANTSKO SALIANSKO č. 48 / 2. december 2016 / 20. ročník

2

týždenne do 29 000 domácností a firiem

Zima vo 4 Style, štúdiu krásy a zdravia PEDIKÚRA klasická mokrá, medicinálna, kombinovaná liečenie zarastajúcich nechtov, šponovanie, ošetrenie diabetikov

KOZMETIKA

6

PREDAJ

9

Vianočných poukážiek

aroma kozmetika Delarom, kompletné ošetrenie pleti, ultrazvukové ošetrenie, permanentný make-up, microblading mezoterapia, depilácia, brazílska depilácia

ISTÁ PÔŽIČ0KA do 15 00

klasická, bankovanie, manuálna lymfodrenáž, ajurvédska masáž, metamorfná technika

aj pre ženy na materskej, živnostníkov, dôchodcov a opatrovateľky

www.istapozicka.sk

Námestie detí 2369/4, Galanta

24-0012

36-0010

(stačí prezvoniť)

generálne zastúpenie najväčšieho výrobcu návesov v Európe SCHMITZ Cargobull, AG Nemecko hľadá do rozširujúceho sa predajno-servisného centra pre SR v logistickom parku v Senci tieto profesie, resp. vyučených v odbore:

Hutnícky materiál

REZANIE CNC PLAZMOU A PLAMEŇOM

autoelektrikár ો mechanik

14

do hrúbky materiálu 55mm

(pre návesovú a prívesovú techniku)

Office: Matúškovská cesta 882/9 924 01 Galanta

Ponúkame možnosť profesionálneho a odborného rastu, zaujímavé finančné ohodnotenie.

Tel./fax: 031/ 782 61 05 mobil: 0903 806 105 e-mail: ferromarket@ferromarket.sk

Bližšie informácie budú poskytnuté pri osobnom pohovore.

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

51-0081

Kontakt: 02/4020 96 11, 0911 781 131 e-mail: cet@cet.sk

ˇ

ˇ

36-0214

simoneta.danisova@wuestenrot.sk +421 940 239 137, +421 940 715 936

Stačí u nás nakúpiť v hodnote 20€, a máte šancu vyhrať: hodinky, kávovar Dolce Gusto, sušičku ovocia, pekáč chleba, záhradný gril, kosačku, alebo teleskopický rebrík.

GA 16-48 STRANA - 01

11-14 HLAVNÁ CENA: Dámske hodinky v hodnote 320 €

36-0006

Úver na bývanie a poistenie bývania získate na jednej adrese...

11

10

16. decembra vyžrebujeme atraktívne a užitočné darčeky

milan.racko@wuestenrot.sk +421 905 264 737 OZ Galanta, Hlavná 929/6 - OC Galaxia www.wuestenrot.sk

10,11

FERRO market, spol. s r.o.

Firma CENTRAL EUROPE TRAILER, s.r.o.

Tel.: 0948 036 595

36-0026

Tešíme sa na vás, tím 4 Style

0915 438 718

36-0208

BYTOVÝCH JADIER A KÚPEĽNÍ

0907 173 047, Tešedikovo tarex@bweb.sk, www.tarex.bweb.sk

MASÁŽ

16-0283

KOMPLETNÁ PRERÁBKA

9

15


6 9 8 4 9 5 4 2 8 4

6 2 1

5 7 7 1 9

6 1 8

7 1 6 2

Nezabudnime na Barborky

naĹĄe domĂĄcnosti. Nerobte si niÄ? z presnĂŠho dĂĄtumu mena Barbora – 4. 12. Ak nestihnete narezaĹĽ vetviÄ?ky v tento deĹˆ, niÄ? sa KĂşsok poĂŠzie jarnej prĂ­ro- nestane. V  naĹĄich domĂĄcnostiach je oveÄža teplejĹĄie, dy uprostred zimy, priamo predkovia tak nemrhali teplom pri kĂşrenĂ­ ako naĹĄe gev  Ä?ase vianoÄ?nĂ˝ch sviat- nerĂĄcie, preto „BarborkĂĄm“ staÄ?ia aj dva týŞdne a nie kov – to sĂş „Barborky“. Je tri ako kedysi. to zauŞívanĂ˝ nĂĄzov pre TradiÄ?ne spoÄžahlivo vykvitnĂş konĂĄriky Ä?ereĹĄne a viĹĄne, odrezky drevĂ­n, ktorĂŠ by slivky, ale aj jablone. PoteĹĄĂ­ zlatĂ˝ dĂĄĹžÄ?, orgovĂĄn, kalina, nĂĄm mohli v  sprĂĄvnom trnka, breza Ä?i dokonca vĹ•ba. Ä?ase zakvitnúż a oĹživiĹĽ tak Na odrezanie pouĹžite dobre nabrĂşsenĂ˝ Ä?istĂ˝ nĂ´Ĺž, nikdy

dobrĂŠ rady

7

nie noĹžnice. Tie totiĹž stlaÄ?ia konĂĄrik tak, Ĺže nedokĂĄĹže „piĹĽâ€œ a Ä?oskoro uschne. Barborky potrebujĂş dostatok svetla, odstĂĄtu vodu treba pravidelne vymieĹˆaĹĽ a pozor, nikdy nie prievan! Ich krĂĄsu moĹžno predĺŞiĹĽ pouĹžitĂ­m výŞivy pre kvetiny, ktorĂş dostaneme v  kaĹždom kvetinĂĄrstve. OvocnĂŠ dreviny je vhodnĂŠ denne osvieĹžiĹĽ vodnĂ˝m rozpraĹĄovaÄ?om. Ak mĂĄte prĂ­liĹĄ suchĂ˝ byt, potom sa rozhodnite pre zlatĂ˝ dĂĄĹžÄ? – urÄ?ite to zvlĂĄdne. RozkvitnutĂŠ Ä?ereĹĄĹˆovĂŠ vetviÄ?ky symbolizujĂş Ä?istotu panny MĂĄrie a tak urÄ?ite patria do naĹĄich domĂĄcnostĂ­ red prĂĄve poÄ?as Vianoc.

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/inĂŠ

2

°KĂşpim traktor: Zetor Super 50, kĂşpim aj inĂ˝: Zetor 15, 25, 35, 2011, 3011, 3045, Pasak 2023, Ĺ koda 30. KĂşpim aj nĂĄhradne diely: Ĺ˝eleznĂŠ kolesĂĄ, hlava, chladiÄ?. Aj inĂŠ 0908 146 946 °ČZ JAWA - ODKĂšPIM Motocykel a DIELY. Dobre zaplatĂ­m. 0907 195 747 °KĂšPIM STARĂš JAWU 250,JAWU 350,CZ 175 AJ POKAZENĂš, MOPEDA STADION. PLATĂ?M IHNEÄŽ. 0915 215 406 °ČZ, JAWA-ODKĂšPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTĂ . 0907 195 747

byty/predaj

PRESTAVBY PRESTAVBY AA REKONŠTRUKCIE REKONŠTRUKCIEZASKLIEVANIE ZASKLIEVANIEBALKÓNOV BALKÓNOV BYTOV, BYTOV, DOMOV DOMOV AATERà S TERà S Najrozťírenejťia úprava úprava bytu bytu je je zasklenie zasklenie Bývajte BývajtepodĞa podĞaVaťich Vaťichpredståv... predståv... Najrozťírenejťia balkónu, balkónu, logie. logie. TakÊto TakÊto rieťenie rieťenie prinåťa prinåťa

ĂšÄŒTOVNĂ?CTVO 0905 604 008

nppnsro@gmail.com

36-0222

jednoduchĂŠ aj podvojnĂŠ, mzdy a personalistika, sklad, vĹĄetky daĹˆovĂŠ priznania a likvidĂĄcia firiem

ĂšRADNÉ A SĂšDNE PREKLADY NEMÄŒINA SLOVENÄŒINA

kĂşpeÄžĹˆovĂŠho kĂşpeÄžĹˆovĂŠho nĂĄbytku, nĂĄbytku, ........ - montĂĄĹž - montĂĄĹž kuchynskĂ˝ch kuchynskĂ˝ch liniek liniek a a nĂĄbytku nĂĄbytku

0907 188 152 - Mgr. Csilla MolnĂĄrovĂĄ, PhD.

OO MM RR AA DD AA ZZ

ROKMI ROKMI OVERENĂ OVERENĂ KVALITA KVALITA 36-0003

Preklad: rodnĂ˝ch a sobĂĄĹĄnych listov, diplomov, vysvedÄ?enĂ­, certifikĂĄtov, vĂ˝pisov z registra trestov a obchodnĂŠho registra, sĂşdnych rozhodnutĂ­, splnomocnenĂ­ a i. dokumentov.

- zateplenie - zateplenie rodinných rodinných domov domov - montåŞ - montåŞ podhĞadov podhĞadov - plastovÊ, - plastovÊ, drevenÊ, drevenÊ, kazetovÊ kazetovÊ - rekonťtrukcie - rekonťtrukcie - bytovÊ - bytovÊ jadrå jadrå a kúpeĞne, a kúpeĞne, pråce pråce v v novostavbåch novostavbåch - obklady - obklady a dlaŞby a dlaŞby - murårske - murårske pråce pråce KAKA NUNU POPO Và Và NONO - stierky, - stierky, maĞby, maĞby, sadrokartóny sadrokartóny CECE IAIA à C à C IZIZ AL AL ZU ZU VIVI - montåŞ - montåŞ sanitårnej sanitårnej techniky techniky, , OO TV TV NS NS DE DE RA RA PO PO doplnkov doplnkov, ,

zlepĹĄenie zlepĹĄenie vyuĹžitia vyuĹžitia obytnĂ˝ch obytnĂ˝ch priestorov, priestorov , spolu spolu s Ä?alĹĄĂ­mi s Ä?alĹĄĂ­mi vĂ˝hodami vĂ˝hodami ako ako sĂş: sĂş: - Ochrana - Ochrana pred pred poveternostnĂ˝mi poveternostnĂ˝mi vplyvmi vplyvmi - Ochrana - Ochrana pred pred hlukom hlukom a prachom a prachom a a exhalĂĄtmi exhalĂĄtmi - Ochrana - Ochrana proti proti neoprĂĄvnenĂŠmu neoprĂĄvnenĂŠmu vniknutiu vniknutiu - ZnĂ­Ĺženie - ZnĂ­Ĺženie tepelnĂ˝ch tepelnĂ˝ch Ăşnikov Ăşnikov a Ăşspora a Ăşspora vykurovacĂ­ch vykurovacĂ­ch nĂĄkladov nĂĄkladov

Ponúkame Ponúkame nana výber výber z týchto z týchto systÊmov: systÊmov: - AluplusŽ -AluplusŽ - Råmový - Råmový systÊm systÊm - AluvistaŽ -AluvistaŽ - Bezråmový - Bezråmový systÊm systÊm - Roletový - Roletový systÊm systÊm

sonipex@sonipex.sk

KeÄ?Ĺže KeÄ?Ĺže kaĹždĂ˝ kaĹždĂ˝ projekt projekt je pre je pre nĂĄsnĂĄs individuĂĄlny individuĂĄlny a jedineÄ?nĂ˝, a jedineÄ?nĂ˝, prepre bliŞťie bliŞťie informĂĄcie informĂĄcie nĂĄsnĂĄs nevĂĄhajte nevĂĄhajte kontaktovaĹĽ. kontaktovaĹĽ.

OKNà OKNà │ PRESTAVBY │ PRESTAVBY │ BALKÓNY │ BALKÓNY

ROKMI ROKMI OVERENĂ OVERENĂ KVALITA KVALITA

SKLENĂ RSTVO Roman BĂĄnczi LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTĂ Ĺ˝ RĂ MOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

BALKĂ“NOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY, PRĂ?STREĹ KY ďƒ…

0903 760 690 ďƒ… 0905 114 300 www.lexanga.sk

36-0022

°PredĂĄm HONDU JAZZ 1,2 benzĂ­n, r.v. 12/2004, modrĂĄ metalĂ­za, 5DV, ABS, servo, klĂ­ma, elektrika.CENA 3100,-EUR, tel.: 0905 741 476 NITRA °KĂşpim OctĂĄviu, Volkswagen alebo FĂĄbiu. Tel. 0905 218 938 °KĂşpim ÄŒZ Kross, Jawa Enduro, cestnĂş Jawu ÄŒZ, aj na diely. Tel. 0903 818 122 °ČZ, JAWA - ODKĂšPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTĂ 0907 195 747 °KĂşpim auto rĂ´znej znaÄ?ky, sĂşkromnĂŠ aj ďŹ remnĂŠ, aj bez STK. Tel. 0907 374 235 °KĂšPIM STARĂš JAWU 250, JAWU 350, CZ 175, CZ 150 AJ POKAZENĂš, MOPEDA STADION PLATĂ?M IHNEÄŽ. 0915 215 406

3

°PREDà M V ŠALI 1IZBOV. BYT (KOMORA+PIVNICA) 3 MIN. OD CENTRA. 38 M2, PLAST. OKNà , PÔVODN� STAV. 31 500 E TEL. 0908 142 111, VOLAŤ PO 20,30 HODINE °Predåm 3izb byt po rekonťtrukcii v Trnovci n/Våhom, balkón, 2xpivnica, garåŞ, detskÊ ihrisko. Tichå lokalita. Cena dohodou. 0907 794 634 °Predåm krås%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

59-208-23

)(&%3$-'.)

ˇ TLAC

letĂĄky 10.000 ks A6 formĂĄt cena od 120â‚Ź distribĂşcia 70â‚Ź

vysokĂĄ kvalita

rýchle dodanie

GA 16-48 STRANA - 02

SPOLU distribĂşcia

190â‚Ź

vizitky od 0,033 â‚Ź/ks katalĂłgy a inĂŠ

0905 338 872

Ceny sĂş uvedenĂŠ bez DPH

36-0041

auto-moto/predaj 1


ZostĂĄva uĹž len pĂĄr dnĂ­ na zubĂĄra

ĹĄetrĂ­ peniaze. Prehliadka pozostĂĄva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkĂ˝ch tkanĂ­v Ăşstnej dutiny, z kontroly mePreventĂ­vna prehliadka u dziÄ?eÄžustnĂ˝ch vzĹĽahov a vzĂĄjomnĂŠho postavenia zubov, stomatolĂłga (zubĂĄra) je z kontroly zubnĂ˝ch nĂĄhrad, dentĂĄlnej hygieny a hygiepredpokladom ako si v pr- nickĂ˝ch nĂĄvykov. Na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho povom rade zachovaĹĽ zdravĂ˝ istenia sa prehliadka vykonĂĄva u poistencov, ktorĂ­ eĹĄte chrup a tĂ˝m sa vyhnúż aj nedosiahli 18 rokov veku, dvakrĂĄt v kalendĂĄrnom roku mnohĂ˝m vĂĄĹžnym ocho- a u poistencov, ktorĂ­ dosiahli 18 rokov veku, jedenkrĂĄt v reniam, hoci aj srdcovĂŠho kalendĂĄrnom roku. U tehotnĂ˝ch poisteniek sa prehliadsvalu, ale zĂĄroveĹˆ nĂĄm ka vykonĂĄva dva razy poÄ?as toho istĂŠho tehotenstva, a

to na zaÄ?iatku prvĂŠho a na zaÄ?iatku tretieho trimestra. Pozor - zdravotnĂŠ vĂ˝kony v zĂĄkladnom prevedenĂ­ poskytnutĂŠ v sĂşvislosti so zubnĂ˝m kazom sa plne uhrĂĄdzajĂş na zĂĄklade verejnĂŠho zdravotnĂŠho poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchĂĄdzajĂşcom kalendĂĄrnom roku preventĂ­vnu prehliadku u zubnĂŠho lekĂĄra. Ak ju neabsolvujete, na budĂşci rok si kaĹždĂŠ oĹĄetrenie u stomatolĂłga hradĂ­te zo svojho bez ohÄžadu na to, Ĺže ste poistenĂ­. Do Vianoc zostĂĄva uĹž iba pĂĄr dnĂ­ a preto je red naozaj najvyĹĄĹĄĂ­ Ä?as!

Vtip: Babka prĂ­de do mäsiarstva a vravĂ­: „DobrĂ˝ deĹˆ, nemĂĄte nieÄ?o pre psa?“ A predavaÄ? na to: „BĂşdu? Alebo reĹĽaz?“ Zdenka SchelingovĂĄ: „KeÄ? Boh posiela na nĂĄs utrpenie, mĂĄ pritom odvrĂĄtenĂş tvĂĄr. Vtedy je Ĺživot iba prebdenĂ­m noci na zlom nocÄžahu. Ale ak nĂĄs tĹ•nie zraĹˆuje, naĹĄa lĂĄska vydĂĄva vĂ´Ĺˆu.“

3

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia ne rekonĹĄtr. 2izb byt,49m2, OV na 3/7p. v zatepl. bytovke – GalantaSever. Cena: 54.500â‚Ź, Tel.: 0903 219 369 °PredĂĄm 3-izbovĂ˝ byt v Ivanke pri Dunaji /pri BRATISLAVE/ vo vĂ˝mere 73 m2. Byt sa nachĂĄdza na vyvýťenom prĂ­zemĂ­ v zateplenom a zrekonĹĄtruovanom 9-bytovom dome. SĂşÄ?asĹĽou bytu sĂş v pivniÄ?nĂ˝ch priestoroch 2 skladovĂŠ miestnosti (svetlĂĄ a tmavĂĄ). Byt je svetlĂ˝, suchĂ˝, Ä?iastoÄ?ne rekonĹĄtruovanĂ˝ (novĂŠ podlahy, kuchynskĂĄ linka so spotrebiÄ?mi). V blĂ­zkosti bytovĂŠho domu je kompletnĂĄ obÄ?ianska vybavenosĹĽ, zĂĄkladnĂĄ ĹĄkola, park, detskĂŠ ihrisko, les, hrĂĄdza. Tel.: +421 948 096 331 °PREDĂ M VEÄ˝KĂ? 1 IZB. BYT V CENTRE GA. 0918 478 174

byty/prenĂĄjom

4

°DĂĄm do podnĂĄjmu RD v GA. tel:0915 883 602 °Prenajmem garsĂłnku Tel.: 0905 151 894 °PrenĂĄjom 1-izb.bytu v Ĺ ali. 1-2 prac. os. Tel.: 0948 608 550 °DĂĄm do podnĂĄjmu RD v GA. tel: 0915 883 602 °Prenajmem 3 izbovĂ˝ byt v Galante na KrĂĄsnej 0903 356 608, 0903 410 946 °DĂĄm do podnĂĄjmu RD v GA. tel: 0915 883 602 °DĂ M DO PRENĂ JMU TROJ IZBOVĂ? BYT V ÄŒASTI GALANTA OD 1.1.2017 PEKNE PREROBENĂ?, VOLAŤ TEL. 0905 904 321

domy/predaj

5

°Predåm rozostavaný RD v Teťedíkove, ťiroký pozemok pri hlavnej ceste. 0910 140 640 °Predåm 2izb RD-tehla, úŞit. 95M2, rekonťtr. 2008-novå strecha, oknå, elektrina., pozemok 800m2, 58.000₏, Tel.:

)(&%3$-'.)

53-0144

zdravie

GA 16-48 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


9 2

prĂĄvnik radĂ­

3 8 9 2 4 4 5 6 6

4 8 6

1

KĂşpa tovaru cez internet

„DobrĂ˝ deĹˆ, objednala som si v rĂĄmci Slovenskej republiky cez internet tovar, ktorĂ˝ mi bol riadne doruÄ?enĂ˝ v  dodacej lehote, a to na dvakrĂĄt, nakoÄžko sa tovar skladal z viacerĂ˝ch Ä?astĂ­. NakoÄžko tovar nezodpovedal mojim predJuDr. Peter stavĂĄm, oznĂĄmila som emailom RokaĹĄ predĂĄvajĂşcemu, Ĺže mĂĄm zĂĄujem

obÄ?ianska

6

reality/inĂŠ

7

stavebnĂŠho, komunĂĄlneho, veÄžkoobjemovĂŠho vypratĂĄvanie a odvoz smetĂ­ z domov, kancelĂĄriĂ­

okres Ĺ aÄža a Galanta

°PredĂĄm garĂĄĹž v GA na PuĹĄkinovej 0904 872 102 °PredĂĄm garĂĄĹž Trnovci n V pri ĹĄkĂ´lke 0905 380 121 °PredĂĄm garĂĄĹž v Galante pri parku. 0915 400 088 °PredĂĄm lukratĂ­vne dva susediace stavebnĂŠ pozemky 733 m2 a 667 m2 v novovybudovanej tichej Ä?asti obce HrubĂĄ BorĹĄa - 10 km od Senca, VIS okrem kanalizĂĄcie. MoĹžnosĹĽ spojenia do jednĂŠho pozemku 1400 m2. Cena 55,- Eur / m2. Pri rĂ˝chlom jednanĂ­ zÄžava. RK nevolaĹĽ.Tel. 0907 779 010 °PredĂĄm 6-ĂĄrovĂ˝ pozemok nad Modrou v lese. Tel.: 0907 433 007

stavba

8

domĂĄcnosĹĽ

9

°PredĂĄm novĂş cestovnĂş postieÄžku kĂşpenĂŠ za 46 â‚Ź, teraz za 30 â‚Ź rozmery VxĹ xD = 70x65x125. Tel.: 0904 901 814 °PredĂĄm vĂ˝hodne novĂŠ dvierka na kuch. linky a poĹĽahovĂŠ lĂĄtky na sedaÄ?ky, kreslĂĄ - rĂ´zne, 0919 17 62 33 °SPLĂ TKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 â‚Ź akontĂĄcia, 0 â‚Ź dovoz, darcek, tel 0903 752 333 °PredĂĄm koĹženĂş sedaÄ?ku 2-sed a 3-sed, bledo oranĹžovej farby vo veÄžmi zachovalom stave. Cena 250 â‚Ź. Tel.: 0904 788 609

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

0907 173 047

MEDOVINA

PredĂĄm kvalitnĂş medovinu ,, StaroslovenskĂş, Cherry“. Pri väÄ?ĹĄom odbere cena 3,- â‚Ź za liter (10 l. bal.) 0,5 l. fÄžaĹĄa 3,- â‚Ź

KĂşpa, predaj, prenĂĄjom nehnuteÄžnostĂ­, zmluvy, hypoĂşver, znaleckĂŠ posudky - SlĂĄdkoviÄ?ovo, FuÄ?Ă­kova 120 www.obreal.sk

0903 219 369, 0905 513 844

Galanta, Ĺ vermova: PrenĂĄjom rekonĹĄtr. 3izb bytu 61m2 OV 1/7p, ihneÄ? voÄžnĂ˝, cena vrĂĄtane energiĂ­

ObjednĂĄvky na tel. Ä?.:

0907 700 495

Cena: 450,-â‚Ź/mes.

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 338 872.

Ĺ aÄža, OkruĹžnĂĄ: Predaj rekonĹĄtr. 3izb bytu 73m2 OV 1/3p - vĂ˝bornĂŠ dispoziÄ?nĂŠ rieĹĄenie Cena: 63 900,-â‚Ź

03-0005-274

pozemky/predaj

hy medzi predĂĄvajĂşcim a kupujĂşcim riadia predovĹĄetkĂ˝m zĂĄkonom Ä?. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteÄža pri predaji tovaru alebo poskytovanĂ­ sluĹžieb na zĂĄklade zmluvy uzavretej na diaÄžku alebo zmluvy uzavretej mimo prevĂĄdzkovĂ˝ch priestorov predĂĄvajĂşceho v  platnom znenĂ­. PĂ´jde o tzv. spotrebiteÄžskĂ˝ vzĹĽah, v ktorom kupujĂşci vystupuje ako spotrebiteÄž, za predpokladu, Ĺže ide o fyzickĂş osobu, ktorĂĄ pri uzatvĂĄranĂ­ a plnenĂ­ spotrebiteÄžskej zmluvy nekonĂĄ v rĂĄmci predmetu svojej podnikateÄžskej Ä?innosti, zamestnania alebo povolania. V  zmysle uvedenĂŠho zĂĄkona je v  prvom rade predĂĄvajĂşci povinnĂ˝ pred uzavretĂ­m kĂşpnej zmluvy na diaÄžku informovaĹĽ spotrebiteÄža pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

ODVOZ ODPADU

riadkovĂĄ inzercia 0905 513 844 SlĂĄdkoviÄ?ovo °PredĂĄm 4i rod.dom na 13a pozemku v TopoÄžnici pri Galante, za 75tis. Eur. Tel. 0902 744 737

tovar vrĂĄtiĹĽ. PredĂĄvajĂşci mi odpovedal, Ĺže od kĂşpnej zmluvy moĹžno odstĂşpiĹĽ iba v lehote 14 dnĂ­ od prevzatia tovaru, priÄ?om od dodania prvej Ä?asti tovaru uplynuli 3 týŞdne a spolu s emailom mi zaslal svoje obchodnĂŠ podmienky. Pri objednĂĄvke tovaru, ani pri jej potvrdenĂ­ alebo prevzatĂ­ tovaru som obchodnĂŠ podmienky nemala k dispozĂ­cii (na webovej strĂĄnke sa nenachĂĄdzajĂş) a ani o lehote, v ktorej mĂ´Ĺžem odstĂşpiĹĽ od zmluvy som nebola informovanĂĄ. Je takĂ˝to postup predĂĄvajĂşceho sprĂĄvny? NemĂĄm moĹžnosĹĽ dodatoÄ?ne vrĂĄtiĹĽ tovar, ak som o lehote na odstĂşpenie od zmluvy nebola informovanĂĄ predĂĄvajĂşcim? MĂĄm prĂĄvo na vrĂĄtenie kĂşpnej ceny? ÄŽakujem, VaĹĄa Ä?itateÄžka Eva.“ VĂĄĹženĂĄ Ä?itateÄžka, v prĂ­pade kĂşpy tovaru cez internet sa zmluvnĂŠ vzĹĽa-

GA 16-48 STRANA - 04

13-0729XX48

1

3 1

53-0146

5 2 5 8 1

36-0008

6


dĹˆa, keÄ? predĂĄvajĂşci dodatoÄ?ne splnil informaÄ?nĂş povinnosĹĽ. To znamenĂĄ, Ĺže vĂĄm vzniklo prĂĄvo na odstĂşpenie od zmluvy v 14-dĹˆoo jeho prĂĄve odstĂşpiĹĽ od zmluvy, podmienkach a lehote a postupe vej lehote, ktorĂĄ zaÄ?ala plynúż odo dĹˆa dodatoÄ?nĂŠho splnenia si pri uplatĹˆovanĂ­ prĂĄva na odstĂşpenie od zmluvy. V prĂ­pade, Ĺže pre- informaÄ?nej povinnosti predĂĄvajĂşcim (t.j. od doruÄ?enia obchodnĂ˝ch dĂĄvajĂşci spotrebiteÄžovi poskytol riadne a vÄ?as uvedenĂŠ informĂĄcie, podmienok). Lehota na odstĂşpenie od zmluvy je zachovanĂĄ, ak bolo je spotrebiteÄž oprĂĄvnenĂ˝ aj bez uvedenia dĂ´vodu odstĂşpiĹĽ od zmluvy oznĂĄmenie o odstĂşpenĂ­ od zmluvy odoslanĂŠ predĂĄvajĂşceho najneuzavretej na diaÄžku do 14 dnĂ­ odo dĹˆa prevzatia tovaru. AvĹĄak, pokiaÄž skĂ´r v poslednĂ˝ deĹˆ urÄ?enej lehoty. si predĂĄvajĂşci svoju informaÄ?nĂş povinnosĹĽ riadne nesplnil a posky- ZĂĄroveĹˆ si VĂĄs dovoÄžujeme upozorniĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže tovar sa potol danĂŠ informĂĄcie spotrebiteÄžovi aĹž dodatoÄ?ne, najneskĂ´r vĹĄak do vaĹžuje za prevzatĂ˝ spotrebiteÄžom okamihom, keÄ? spotrebiteÄž alebo 12 mesiacov od zaÄ?atia plynutia 14-dĹˆovej lehoty na odstĂşpenie od nĂ­m urÄ?enĂĄ tretia osoba s vĂ˝nimkou dopravcu prevezme vĹĄetky Ä?asti zmluvy, lehota na odstĂşpenie od zmluvy uplynie po 14 dĹˆoch odo objednanĂŠho tovaru. To znamenĂĄ, Ĺže ak sa dodĂĄva tovar pozostĂĄva-

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

jĂşci z viacerĂ˝ch dielov alebo kusov, za prevzatĂ˝ sa tovar povaĹžuje okamihom prevzatia poslednĂŠho dielu alebo poslednĂŠho kusu a aĹž od danĂŠho momentu plynie 14-dĹˆovĂĄ lehota na odstĂşpenie od zmluvy. PokiaÄž dĂ´jde k platnĂŠmu odstĂşpeniu od zmluvy v zmysle vyĹĄĹĄie uvedenĂŠho, predĂĄvajĂşci je povinnĂ˝ najneskĂ´r do 14 dnĂ­ odo dĹˆa doruÄ?enia oznĂĄmenia o odstĂşpenĂ­ od zmluvy vrĂĄtiĹĽ spotrebiteÄžovi vĹĄetky platby, ktorĂŠ od neho prijal na zĂĄklade kĂşpnej zmluvy alebo v sĂşvislosti s Ĺˆou, vrĂĄtane nĂĄkladov na dopravu, dodanie a poĹĄtovnĂŠ a inĂ˝ch nĂĄkladov a poplatkov. JUDr. Peter RokaĹĄ Prosman a PavloviÄ? advokĂĄtska kancelĂĄria, s.r.o.

Vtip: Dve babky sa rozprĂĄvajĂş: „MĂ´j manĹžel je hroznĂ˝. VÄ?era volal do susedov, akĂŠ majĂş Ä?Ă­slo telefĂłnu.“ „No mĂ´j je eĹĄte horĹĄĂ­. Predal auto, aby mal na benzĂ­n!“ Konfucius: „Ten, kto chce byĹĽ v trvalom ĹĄĹĽastĂ­ a porozumenĂ­, sa musĂ­ Ä?asto meniĹĽ.“

5

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

zĂĄhrada a zverinec 10 °PredĂĄm suchĂ˝ chlieb pre zvieratĂĄ. 0907 525 795 °PredĂĄm mletĂş Ä?ervenĂş papriku. 0915 109 921 °PredĂĄm jatoÄ?nĂŠ oĹĄĂ­panĂŠ z domĂĄceho chovu, cena 1,60/kg Ĺživej vĂĄhy, lokalita Galanta, tel. 0918 528 067 °PredĂĄm fĂłliovnĂ­k 7x3x30m rovnĂŠ boky za 550â‚Ź tel: 0904 572 836

hobby a ĹĄport

11

°KĂşpim ÄžudovĂŠ kroje 0902 708 047 °KĂşpim akĂŠkoÄžvek staroĹžitnosti, obrazy, starĂŠ motorky a mopedy... platba ihneÄ?. mobil 0903269176 KĂşpim rĂ´zne staroĹžitnosti aj v poĹĄkodenom stave. Tel.: 0903 753 758

Pridaj sa do nåťho tímu. Hžadåme výrobnÊho operåtora a zmenovÊho elektrikåra do Slådkovièova

PONĂšKAME:

notenie > 13. plat PravidelnÊ mzdovÊ prehod Êho piliera > Pravidelný kov > Príspevok do 3. dôchod a otÊku alebo na kúpu aut mesaèný príspevok na hyp Êho eťn úsp za note 600 ₏ > Odmena za nåbor v hod y enu za odpracovanÊ rok odm ú nèn Fina > kandidåta covnej pra iu råc ene reg na ky od 34 do 425 ₏ > PoukåŞ Organizåciu rôznych sily v hodnote 50 ₏/rok > ujatí pre zamestnancov pod ých avn ťportovo – zåb ornÊho, kariÊrneho rastu a ich rodiny > MoŞnosż odb a roz vojových aktivít ch a zabezpeèenie trÊningový > ŽivotnÊ poistenie

Bekaert Slovakia Miesto pråce: Vežkoúžanskå 1332, Slådkovièovo, Trnavský kraj Druh pracovnÊho pomeru: plný úväzok Termín nåstupu: ihneï

Bekaert Slovakia, s.r.o. > Vežkoúžanskå 1332 > 925 21 Slådkovièovo > Slovensko > www.bekaert.com

GA 16-48 STRANA - 05

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

rĂ´zne/inĂŠ

14

°KĂşpim zatvĂĄraÄ? na konzervy zverĂĄk york 150 romo combi nĂĄkovu len rovnĂş s hranami mieĹĄaÄ?ku sm 250 cirkulĂĄr mäsiarske lodne hlinĂ­kovĂŠ 0903 769 323 mlynec na mäso 32 alebo 22 el alebo ruÄ?nĂ˝ °PredĂĄm starĂŠ rĂĄdiĂĄ za symbolickĂş cenu t.Ä?. 0948 075 029 °PredĂĄm traktor Zetor 7011, 8011, a 7t vleÄ?ku. Info 0905 508 997 °KĂşpim haki leĹĄenie, 0904 066 203

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

°SYMPATICKà 53 R HĽADà PRIATEĽA NA ZOZNà MENIE, Tel.: 0944 724 181

('%$2#,&-( $/!(#1.'!$

$"$ ' ' 0.'!$)& + ' *(#,&-() + &-" $1.   )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" # )&! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# %"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 %"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


7 1

3 5 6

1

8 3

6 5 8 7 2 9 5 1 9 1 8 3 6 7 8 2 3 9

redakčné slovo

Ivan Brožík

Pevné body vo vesmíre

dátorovi sa chce zvolať, ach ako by sme dnes potrebovali človeka, ktorému stačí dať pár faktov a pohne stojatými vodami mocenskej V  Syrakúzach na Sicílii pred oligarchickej politiky na Slovensku. Nádej tu však je. Spomíname ju oveľa viac ako dvetisíc rokmi napríklad v našom knižnom tipe v podobe u nás i vo svete mimozaznel tento výrok: „Dajte mi riadne uznávanej obrovskej morálnej autority, arcibiskupa Vasiľa. pevný bod vo vesmíre a po- Medzi ľudí sa však dostáva aj iná knižka – ktorá by mohla otvohnem Zemou.“ Pripisuje sa riť oči tým, ktorí ešte nepochopili. Knižka o zákulisí našej politiky. človeku, ktorého meno v  pre- O moci peňazí u nás, o charakteroch bez charakterov, o predávaní klade znamená „železný um“, sa a zapredaní nás, takmer už všetkých. učencovi Archimedovi. V týchto dňoch sa stávame opäť súčasťou „večného príbehu“. VeV  najhlbšej úcte k  tomuto ve- riaci dobre vedia, že je o skromnosti, láske, vytrvalosti a odhod-

na rovinu

s Alojzom Hlinom

... s predsedom KDH o odkaze Novembra 1989, o  úlohe mladých ľudí pri očiste našej spoločnosti, ale aj o „unesenom štáte“. Vyzývate občanov, aby sme spoločne dokončili November 89. Čo by sme preto mali spraviť? V  Novembri 89 zjednodušene ľudia chceli, aby papaláši nekradli cement na svoje súkromné chaty, dnes však „fešáci“ kradnú miliardy a  stavajú si vily na hradnom kopci v  Bratislave. Toto sme určite nechceli. Je potrebné November dokončiť. Nastal čas na zmenu, nestal čas na Nový November. Ľudia by nemali rezignovať. Ten stav, ktorý je teraz, nie je nemenný. Dá sa to zmeniť. Ľudia to môžu zmeniť účasťou vo voľbách, ale aj aktívnou činnosťou v občianskom priestore. Staviate na tom, že našou nádejou sú mladí ľudia. Neobávate sa, že ich už až tak osud našej spoločnosti nezaujíma? Je to aj o mladých ľuďoch, o ich budúcnosti. To, ako to „funguje“ teraz, je neudržateľné. Musí sa to zmeniť. Ak máme radi našu krajinu, musíme jej chcieť pomôcť. Potrebuje to. Nemôžu sa všetci mladí ľudia vysťahovať. Doma je doma. Chcem veriť, že v mladých ľuďoch je energia a záujem veci meniť. Čo si myslíte o  štáte, v  ktorom je oznámenie o  podozrení z  korupcie sprevádzané perzekúciou zo strany štátnej moci? Myslím si, že takýto štát bol unesený. Nepatrí už občanom. A  bude sa to zhoršovať. A  najhoršie na tom je to, že začne pôsobiť aj tzv. Štokholmský syndróm a to, že obeť začne mať rada svojho únoscu. Niektorí naši ľudia žiaľ politikom, ktorí uniesli náš štát, tlieskajú. Boli by ste za to, aby politici, ktorým bola dokázaná (legálne a  spravodlivo) korupcia, už nikdy sa  nesmeli uchádzať o politické funkcie? Áno. red

GA 16-48 STRANA - 06

laní. O dobre, ale aj o strachu z dobra, oblečeného do bezmocnej nenávisti a ničenia. Dobro už od čias jasličiek v maštali vždy napokon zvíťazilo nad zlom. Je to večný zázrak života. Úlohou nás, dočasne pobývajúcich na tomto svete, v tejto krajine, je poukazovať na zlo a vydať všetko zo seba, aby sme dobru pomohli presadiť sa. Nie, toto naozaj nie je nenávisť, je to iba pomoc tomu všemocnému dobru. A nepochopia to iba tí, ktorí z dobra majú strach. Vediac prečo. Z redakcie vám, milí čitatelia, želáme pokojný a dobra plný ďalší Ivan Brožík adventný týždeň!


inšpirácie

Zamyslime sa nad tým, akí sme

sú tak isto diskriminované v politike a žiaľ – neraz beztrestne dlhodobo vystavené aj násiliu, dokonca nielen psychickému, ale aj fyzickému. Spoločenské postavenie Násilie na ženách treba minimalizovať. Agresiu a netožien na Slovensku je viac leranciu zase vykoreniť v každom človeku, pretože sa ako smutné. V  porovnaní pretavujú do hrubého zaobchádzania. Tvrdí to Marian s vyspelými štátmi Európ- Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného streskej únie takmer hanebné. diska pre ľudské práva (SNSĽP). Ženy sú vystavené diskri- Od 25. novembra do 10. decembra prebieha kampaň OSN minácii pri výbere povola- s názvom Orange the World. Prostredníctvom oranžovej nia, mzdovej diskriminácii, farby chce symbolizovať svetlejšiu budúcnosť takto

poznačeným ženám. Neschopnosť akceptovať druhých znamená, že človek nedokáže tolerovať sám seba. Stredisko sa v tomto roku zapojilo do kampane s názvom Biela stužka. „Akcentuje na potrebu zapojenia mužov a chlapcov do boja proti násiliu na ženách, pretože najmä tí sú zaň zodpovední,“ pripomenul Marian Mesároš. Nositelia bielej stužky sa zaväzujú, že nebudú páchateľmi násilia, nebudú ho ospravedlňovať a aktívne proti nemu zabojujú. Dáme si na seba biele stužky a nielen symbolicky? ib

Vtip: Malý Miško radostne volá: ,, Mamička ja som sa už naučil písať!“ ,,Áno, drobec? To je výborné!“ Poteší sa mamička. ,,A čo si napísal?“ ,,Čo ja viem, čítať ešte neviem.“ Ján Kostra: „Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

myslím si

7

Igor Matovič

Fico robí zlé meno

Fico vynadal novinárom, ktorí sa zaujímali o rozkrádanie peňazí určených na predsedníctvo na Lajčákovom ministerstve, do „špinavých protislovenských prostitútok“. Následne okamžite zo zhrozením správu zverejnili všetky svetové významné denníky. Môžeme teda konštatovať, že Fico urobil Slovensku najhoršiu reklamu od čias Mečiara.

Paškovci môžu

„Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“ si zrejme zmysleli ľudia, keď sa dozvedeli, že súd odmietol odsúdiť dvoch synovcov Pavla pašku, ktorí do krvi zbili na ulici dievča.

Pridaj sa do nášho tímu.

Moje účto v pohode

Určite si pamätáte tlačovku pár dní pred voľbami, kedy ma Fico verejne obvinil, že som nezaplatil dane a účtovníctvo som mal dať do zberu. Nuž, prešlo 10 mesiacov, moje účtovníctvo (ktoré som do zberu nedal) prekutralo zprava zľava desiatky policajtov a znalcov - a výsledok - všetko v poriadku a žiaden podvod. Myslíte, že teraz Fico zvolá tlačovku a verejne sa mi ospravedlní, že ma krivo obvinil? Ale, kdeže! Na to je veľký zbabelec. Mňa len hreje dobrý pocit, že ľudia, ktorí mi napriek Ficovému útoku verili, nemusia banovať.

Kryč podvodu riaditeľom

POZOR!

Za šéfa Onkologického ústavu Fico vymenoval človeka, ktorý kryl podvod, kedy lekárka zabielila informáciu v zdrav. karte, ktorá ju usvedčovala z toho, že kvôli nej dojčaťu zlyhali obličky.

, 06.12 ,

13. 12. a 20. 12. 2016

Bašternákova záhada

Markíza zistila, že človek, ktorému mal Bašternák predať svoju firmu, aby sa vyhol plateniu daní, v skutočnosti neexistuje ... a Fico si naďalej hovie v jeho z ukradnutých daní postavenom byte.

Sobotné dialógy Fico opäť stratil nervy - odmietal vysvetliť podvod z Lajčákovho ministerstva a novinár sa nedal. Tak mu povedal, že on je premiér a novinár vlastne bezvýznamné nič.

>

>

>

>

GA 16-48 STRANA - 07

igor matovič


6 9

8 5 1 3 9

8 3 1 8 7

3 2

2 9

7

2 3 6

3 9 1 5 8

TV program pondelok

5. 12. 2016

06:00 Teleráno 08:40 Zámena manželiek 09:55 Búrlivé víno 11:00 Rodinné prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista I. 3/23 13:55 Mentalista I. 4/23 14:55 Rodinné prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Búrlivé víno 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 2 20:30 Horná Dolná 21:45 Kredenc DEŇ S NADÁCIOU MARKÍZA 22:50 Ostrov 23:55 Susedské prípady 00:50 Odložený prípad II. 13/23 01:50 Mentalista I. 3-4/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 5/24 04:00 Ostrov MARKÍZA

05:45 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ: Matka striptérka 08:40 SÚDNA SIEŇ: Chcem lásku, nie prachy 09:50 Aféry: Jedna žena nestačí 10:50 UHÁDNI MÔJ VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 9,11 14:50 ČERT NIKDY NESPÍ: Miliónový strýko, Vypadnite z môjho bytu 15:55 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 23:00 UHÁDNI MÔJ VEK 00:35 Bostonské zločiny IV. 11 01:35 Agentúra Jasno II. 5 02:35 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ JOJKA

dobré správy

vybral Ivan Brožík

Pozornosť voči nevidiacim rastie

Samosprávy majú často skreslené predstavy o tom, čo potrebujú nevidiaci pri jednoduchšom pohybe v teréne. V uliciach chýba dostatok jednoznačných informácií. Treba riešenia, ktoré hendikepovaným umožnia využiť čo najväčší počet zmyslov. Pohyb v neznámom teréne je stále neľahký. Zdraví ľudia však nevidiacich v spoločnosti akceptujú. Vždy sú ochotní pomáhať. „Najmä mladí často nadväzujú kontakt s takto hendikepovaným človekom,“ povedala Dušana Blašková z únie. Vodiči MHD sú podľa nej vyškolení, situáciu označila „za naozaj veľmi dobrú“. Mnohí z nich vraj nevidiacemu povedia číslo autobusu, smer cesty, nezriedka ho usadia, spýtajú sa, na ktorej zastávke bude vystupovať, aby mohli dohliadnuť na to, že vozidlo opustí bezpečne.

Vianočný bazár „chalaňov“

Už siedmy ročník obľúbenej charitatívnej akcie Vianočný bazár „chalaňov“ sa uskutoční v termíne 10. - 11. decembra 2016 v priestoroch bratislavského V-klubu. Známi herci Lukáš Latinák, Majo Miezga a Robo Jakab budú predávať zozbierané veci, ktoré venujú ľudia pre účely predaja a výťažok poputuje na podporu vybraných charitatívnych projektov. Okrem týchto vecí sa však v rámci bazára dajú kúpiť formou dražby aj skutočné perly – suveníry od slovenských hviezdnych športovcov.

Samosprávy sú otvorenejšie

Najtransparentnejším mestom na Slovensku je Vranov nad Topľou, nasleduje za ním Martin a Rožňava. Najhoršie z hľadiska otvorenosti je na tom Veľký Meder. Vyplýva to z tohtoročného rebríčka transparentnosti 100 najväčších miest na Slovensku, ktorú dnes predstavila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Víťaz rebríčka Vranov nad Topľou sa pritom ešte pred štyrmi rokmi delil o poslednú 99. priečku s Bytčou. V prípade Rožňavy sa jej dosiahnuté skóre otvorenosti zásadne vymyká štandardom pre mestá porovnateľnej veľkosti. Kým mestá pod 20.000 obyvateľov dosiahli v priemere 48 percent bodov, Rožňava získala 75,4 percenta.

Apel na zdravý rozum

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský považuje násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe za neprípustné a odsúdeniahodné. „Nikdy ho nemožno tolerovať a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie“. „Považujeme však za neprijateľné pokusy podsúvať v rámci ochrany žien pred násilím iné témy, ako napríklad rodovú ideológiu alebo výučbu tzv. nestereotypných rolí v školách“, uviedol predseda KBS vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Tlačovej kancelárie KBS. internet

GA 16-48STRANA - 08

06:00 Duel 06:25 Správy RTVS „N“ 07:40 JEDNOTKA Slovensko v obrazoch 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Svet v obrazoch 08:55 DOKTOR MARTIN 10:00 Policajné oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:25 Dámsky klub 14:00 Postav dom, zasaď strom 14:30 Lekári: Tak rýchlo odchádzajú 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Neskoro večer 17:45 Duel 18:15 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Rukojemník 22:05 Reportéri 22:35 Miluj ma alebo odíď 00:00 Policajné oddelenie: V ohrození života. 62 00:50 Lekári 01:40 Rukojemník 03:15 Dámsky klub 04:55 Správy RTVS „N“


TV program utorok

05:55 KRIMI 06:30 NOVINY TV JOJ 07:40 SĂšDNA SIEŇ: VrĂĄĹĽ sa do decĂĄku 08:50 SĂšDNA SIEŇ: Vek nerozhoduje 09:50 AfĂŠry: Ĺ kolskĂ˝ kabinet 10:50 UHĂ DNI MĂ”J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 12,13 14:50 ÄŒERT NIKDY NESPĂ?: NezoberieĹĄ si ho! 15:55 UHĂ DNI MĂ”J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄŒASIE 20:35 NAĹ I: PrĂĄvo na sĂşkromie 22:00 UHĂ DNI MĂ”J VEK 23:30 Geissenovci - ŤaĹžkĂ˝ Ĺživot milionĂĄrov 00:30 BostonskĂŠ zloÄ?iny 01:30 AgentĂşra Jasno 02:30 NOVINY TV JOJ 03:20 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

6. 12. 2016

06:00 TelerĂĄno 08:40 Svokra 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 12:55 Mentalista I. 5-6/23 14:55 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVÉ TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 Reex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄŒASIE 20:20 Ĺ PORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieĹĽ! 22:35 Ostrov 23:50 RodinnĂŠ prĂ­pady 00:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad II. 14/23 01:45 Mentalista I. 5-6/23 03:10 NCIS: Los Angeles I. 7/24 04:00 Ostrov 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY MARKĂ?ZA

06:15 SprĂĄvy RTVS „N“ 07:30 Postav dom, zaJEDNOTKA saÄ? strom 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 ÚŞasnĂŠ krajiny 09:00 Neskoro veÄ?er 10:00 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:05 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:35 LekĂĄri 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 ÚŞasnĂŠ krajiny 16:50 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalĂ˝ 21:35 Slovensko chutĂ­ 22:10 AĹž do konca 23:05 PolicajnĂŠ oddelenie 23:55 LekĂĄri 00:40 AĹž do konca 01:35 KomisĂĄr Manara 03:30 DĂĄmsky klub

Vtip: JoĹžko rĂĄno v izbiÄ?ke plaÄ?e a mamiÄ?ka za nĂ­m prĂ­de a pĂ˝ta sa: „PreÄ?o plaÄ?eĹĄ?“ A JoĹžko odpovie: „Zdalo sa mi, Ĺže nĂĄm zhorela ĹĄkola.“ MamiÄ?ka na to: „VeÄ? to bol len sen.“ JoĹžko hovorĂ­: „PreÄ?o si myslĂ­ĹĄ, Ĺže plaÄ?em?“ Karl Ludwig Borne: „BolesĹĽ je otcom a lĂĄska matkou mĂşdrosti.“

TOTĂ LNY VĂ?PREDAJ

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

ZATVĂ RAME PREDAJĹˆU!

viete, Şe? analýza mayskej nådo-

NĂ BYTOK FORRĂ“

OTVĂ RACIA DOBA

Pondelok -Piatok 9.00 - 17.00 Sobota 9.00 - 12.00

59-303

výpredajovÊ ceny len do 23.12.2016

53-0138

snp 40, Ĺ aÄža (pri bille) Info: 0905 219 948

naĹĄe „ťampanskĂŠâ€œ, vyrĂĄbanĂŠ na juhu Slovenska je sĂ­ce „iba“ ĹĄumivĂŠ vĂ­no, ale receptĂşra pochĂĄdza z oblasti Champagne? ZaÄ?alo sa vyrĂĄbaĹĽ uĹž v  roku 1825 podÄža originĂĄlnej receptĂşry. VĹĄetko mal „na svedomĂ­â€œ mladĂ˝ vojak Johann Hubert, ktorĂ˝ sa na ceste domov z vojny vracal cez Slovensko, kde sa zaĞúbil do sleÄ?ny PaulĂ­ny. NapoleonskĂ˝ vojak veÄžmi dobre poznal tajomstvo vĂ˝roby ĹĄampanskĂŠho, preto zaloĹžil spolu so svojou lĂĄskou v PreĹĄporku prvĂş vĂ˝robĹˆu sektov, ktorĂĄ fungovala mimo Ăşzemia FrancĂşzska. V skutoÄ?nosti sĂ­ce Johann ďŹ rmu nezaloĹžil, ale ďŹ guroval v nej ako jeden z majiteÄžov. KeÄ? v roku 1882 Johanna postihla ĹĽaĹžkĂĄ choroba, ktorej podÄžahol ako 33 roÄ?nĂ˝, PaulĂ­na prebrala vedenie podniku. SamotnĂ˝ cisĂĄr FrantiĹĄek Jozef I. v roku 1896 ohodnotil sekt so slovami: „Toto ĹĄampanskĂŠ je vynikajĂşce.“

6,&D2&"-2<-3  7"*6+(-*

  :9 !

.14.)$.!F?!$-;/0.&0 ,5-&/0=%&2&

viete, Ĺže?

ak nemĂĄte doma Ĺžiaden dezinfekÄ?nĂ˝ prostriedok a spĂ´sobĂ­te si nejakĂŠ poranenie, pri ktorom hrozĂ­ zĂĄpal, tak pomĂ´Ĺže cukor? O tejto vlastnosti cukru naozaj len mĂĄlokto vie. ObyÄ?ajnĂ˝ cukor sa dĂĄ naozaj pouĹžiĹĽ ako dezinfekcia, ktorĂĄ zabĂ­ja baktĂŠrie a podporuje hojenie rĂĄn. Preto ho moĹžno bez obĂĄv pridaĹĽ naprĂ­klad do obväzu pre urĂ˝chlenie hojenia a na vstrebanie prebytoÄ?nej vlhkosti. S cukrom sa vĹĄak dajĂş efektĂ­vne odstraĹ&#x2C6;ovaĹĽ ĹĄkvrny. Na obleÄ?enĂ­, Ä?alĂşnenĂ­ i na kobercoch sa mĂ´Ĺžete fÄžakov zbaviĹĽ aj bez drahej chĂŠmie. NamoÄ?te zneÄ?istenĂŠ miesto v teplej vode a posypte ho sladkĂ˝mi kryĹĄtĂĄlmi. Po niekoÄžkĂ˝ch hodinĂĄch ĹĄkvrna zmizne.

-< .,/+&2 -$ (&40:2 4 6#"4&6<1* 2$ (->2 +:"($

E +&-7"

( "(-%.0,:"(<- 5551*6+(-*1* +$!. - 2$+E<1+$   

 :,$12($+.!.#5$0$B7 <#+(1*. 1 + -2 7

viete, Ĺže? prepitnĂŠ, inak Äžudovo 94-250

Ë&#x2021; TLAC

by odhalila stopy nikotĂ­nu? Ide o vĂ´bec prvĂ˝ pevnĂ˝, fyzickĂ˝ dĂ´kaz pouŞívania tabaku v starovekĂ˝ch kultĂşrach. KonkrĂŠtne pri Mayoch na to dosiaÄž poukazovali iba nĂĄpisy a maÄžby. OznĂĄmili to biochemik Dmitri Zagorevski z Rensselaer Polytechnic Institute v Troy a doktorandka antropolĂłgie Jennifer LoughmillerovĂĄ-NewmanovĂĄ z University at Albany (oboje ĹĄtĂĄt New York, USA). Rozhodli sa preveriĹĽ, Ä?i vyĹĄe 1300-roÄ?nĂĄ zdobenĂĄ nĂĄdoba z klasickĂŠho obdobia Mayov naozaj slúŞila k tomu, Ä?o na nej bolo napĂ­sanĂŠ hieroglyfmi: â&#x20AC;&#x17E;domov jeho (Ä?i jej) tabakuâ&#x20AC;&#x153;.

viete, Ĺže?

 "0*=7".7-;,(+"@&.% !3@C"+&) -&#3%&>=0(B1('-;+$&7/.7&,-?"-2<-3 */0()<, 2$1(&-:+12 -<" 0*<6 .,  )2. /0.120$#-<"24., -2;-5- 120$"'$#.,3 +$!. "$6/0()<, E-$!3#$2$,="D2($2.12 -("$ .#) -3:0 1+$#.4 D

9

letĂĄky 10.000 ks28.11.16 A6 formĂĄt 14:06

Inz_Skylink_RegioPress_161128_p2-1.indd 10

cena od 120â&#x201A;Ź distribĂşcia 70â&#x201A;Ź

vysokĂĄ kvalita

rýchle dodanie

SPOLU distribĂşcia

190â&#x201A;Ź

vizitky od 0,033 â&#x201A;Ź/ks katalĂłgy a inĂŠ

0905 338 872

GA 16-48 STRANA - 09

Ceny sĂş uvedenĂŠ bez DPH

â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; z originĂĄlu (Trinkgeld) mĂĄ tieĹž svoje pravidlĂĄ? Ak ste na obede Ä?i veÄ?eri v zahraniÄ?Ă­, predtĂ˝m, neĹž budete chcieĹĽ odmeniĹĽ Ä?aĹĄnĂ­ka tringeltom, preverte si, Ä?i uĹž nie je zarĂĄtanĂ˝ v ĂşÄ?te. Ä&#x152;asto sa oznaÄ?uje tĂĄto daĹ&#x2C6; ako â&#x20AC;&#x17E;feeâ&#x20AC;&#x153;. Ak nie je, v prĂ­pade spokojnosti sa stanovuje vo výťke desaĹĽ percent, pri maximĂĄlnej spokojnosti pätnĂĄsĹĽ percent. Ale â&#x20AC;&#x201C; v Japonsku a mnohĂ˝ch Ä?alĹĄĂ­ch krajinĂĄch je â&#x20AC;&#x17E;tringeltâ&#x20AC;&#x153; zas nezdvorilou urĂĄĹžkou. internet


6 2 5

8 7

5 3 8 2

7 1 6 8 7 9 7 3 6 2 5 9 1 1 3 8 6

TV program streda

7. 12. 2016

06:00 TelerĂĄno 08:40 Varte s nami 09:00 ZĂĄmena manĹželiek 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Mentalista I. 7-8/23 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:30 Kredenc 23:05 ManĹžel, Ä?i milenec? RomantickĂĄ komĂŠdia MN 15 (USA) 2011 V. Vaughn, K. James, J. ConnellyovĂĄ, W. RyderovĂĄ, Ch. Tatum. 01:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad 02:20 Mentalista 04:15 ZĂĄmena manĹželiek MARKĂ?ZA

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:40 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 09:50 AfĂŠry: Zrkadlo 10:50 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:40 Kosti V. 14,15 14:30 Ä&#x152;ERT NIKDY NESPĂ?: UkradnutĂ˝ milĂĄÄ?ik, Ĺ˝ivot v trojke 15:55 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 23:15 Vtierka Castle VIII.: VraĹžednĂŠ harmĂłnie 9 00:15 BostonskĂŠ zloÄ?iny IV. 13 01:15 AgentĂşra Jasno II. 7 02:10 KRIMI 02:40 NOVINY TV JOJ 03:25 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 04:15 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: ObyÄ?ajnĂĄ zĂĄvisĹĽ

06:20 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 07:30 HurĂĄ do zĂĄhraJEDNOTKA dy 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny 08:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 10:00 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:35 LekĂĄri: Rodina 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny: OpĂĄlovĂŠ pobreĹžie 16:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Liga majstrov 22:50 Liga majstrov - zostrihy 00:15 PolicajnĂŠ oddelenie 01:05 LekĂĄri: Rodina 56/65 01:45 KomisĂĄr Montalbano: PodÄža hmatu 03:30 DĂĄmsky klub

JOJKA

eko okienko

JĂĄn OnduĹĄ

VodiÄ?i ĹĄpinavci â&#x20AC;&#x201C; II V minulom Ä?lĂĄnku som pĂ­sal o vodiÄ?och- ĹĄpinavcoch, o konkrĂŠtnom zneÄ?istenom Ăşseku (priekop vedÄža cesty, odpoÄ?Ă­vadiel) medzi Nitrianskym Pravnom a obcou VyĹĄehradnĂŠ (po koniec tabule TrenÄ?iansky samosprĂĄvny kraj) na samotnĂ˝ kopec. Pri nĂĄvrate domov na konci pracovnĂŠho týŞdĹ&#x2C6;a som zaĹžil pocit spokojnosti a ťżastia, keÄ? tento Ăşsek bol krĂĄsne vyÄ?istenĂ˝, (vedÄža cesty plnĂŠ vrecia odpadu, starĂŠ pneumatiky, atÄ?.), radosĹĽ pozrieĹĽ, radosĹĽ v duĹĄi... Kto takto zodpovedne vyÄ?istil, vyzbieral tento odpad po vodiÄ?och - ĹĄpinavcoch? Bolo ho tam viac neĹž dosĹĽ!!! PĂĄtral som cez rĂ´zne Ăşrady, aĹž som naĹĄiel dobrodinca â&#x20AC;&#x201C; Ä?loveka, ktorĂ˝ mĂĄ rĂĄd naĹĄe Slovensko. Je to pĂĄn starosta z obce Nitrianske Pravno v spoluprĂĄci s ĞuÄ?mi z obce a sprĂĄvou ciest Nitrianske Pravno. Starosta, ktorĂŠmu danĂ˝ Ăşsek ani nepatrĂ­ (tak hovoria predpisy, vlastnĂ­cke vzĹĽahy, nariadenia a pod.), ale ako starosta sa hanbil, Ĺže do jeho obce z turÄ?ianskej strany, do lona Hornej Nitry vedie takĂ˝to zneÄ?istenĂ˝ Ăşsek cesty (dlhĂ˝ asi 10km). PĂĄnovi starostovi a  Äžudom, ktorĂ­ sa priÄ?inili svojou prĂĄcou na vyÄ?istenĂ­ krĂĄsneho kĂşta Hornej Nitry patrĂ­ veÄžkĂŠ Ä&#x17D;AKUJEM a obdiv. PoznĂĄm a verĂ­m, Ĺže takĂ˝chto starostov a  aktĂ­vnych ÄžudĂ­ (skupĂ­n) pribĂşda. Je to veÄžmi dobre, Ĺže stĂĄle viac si zaÄ?Ă­name uvedomovaĹĽ, Ä?o nĂĄm pĂĄn Boh dal - krĂĄsny kĂşsok zeme v srdci EurĂłpy, nĂĄdhernĂş prĂ­rodu, vĂĄĹžme si to! A moĹžno aj tĂ­ vodiÄ?i -ĹĄpinavci sa zmenia a pochopia, Ĺže to, Ä?o mĂĄme, je n a ť e S L O V E N S K O, ktorĂŠ si musĂ­me chrĂĄniĹĽ a nie ho niÄ?iĹĽ, zneÄ?isĹĽovaĹĽ.

C/group Prijmeme

email: info@c-group.sk mobil: 0903 431 350

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY MĂ&#x201E;SIAR PrĂĄca v RAKĂ&#x161;SKU

Â&#x2020;0Â&#x2039;|oÂ&#x2C6;-mb;-1;v|-_u-7;mŕ˘&#x2122;Â&#x152;-l;v|mŕ˘&#x2122;Â&#x2C6;-|;kol

Ä&#x17D;akujem, s pozdravom majme radi naĹĄe Slovensko. jo

www.regionpress.sk www.remesloservis.sk REMESLOSERVIS NITRA, BratislavskĂĄ 2 (oproti HM TESCO), tel.: 0917 277 117, 037 / 641 00 22

2 2

5

5

6 4,7

 

1

Y

- 01

RANA

PĹ IE CEN

-03 ST

15-0081

"

&

 $$$ % 

   ,*"4(3

 %*/,$(/) ).*$#( !  

6' !+,*28) "70)+%&!- + .($"0 "+,- NA JLE

 

GA 15

   '$ !" )( "' !%!"( ' +$ $ &' # $* $ 

â&#x20AC;˘ On-line prehÄžad nad svojĂ­m ĂşÄ?tom â&#x20AC;˘ TransparentnosĹĽ

&!#, !% 

$&

RSTVO

$   # 

DOMĂ&#x2030;NY  !* ! !%! " !  

KAMENĂ

 #' ,) ! +" ! (+ " # ď&#x192;&#x2026;

( 

#

%95: ,*" #/(

ARRI info.: s.r.o.  e-mai  l: strech a@stre ) cha.w s $ " #

) 031/7

8 999

667 1

3 !, %! '"%

! % . $2 . "$,!+ "0% $ 

0 + $+ ! ! 0 #$ 89 96 77

#$  

 -&

.skpozicka

eriozna

 ( *

3 !,. 2

031/7

tvary

50

!3 !, /& /&% % $ !"0% 

0 

! 

ĂŠ

â&#x201A;Ź

hrany

koneÄ?n

zaoblenĂŠ

od 1390

ď Ź zaruÄ?en ď Ź ceny ĂĄ kvalita

zo Ĺžuly

O ostatnĂ˝ inform ch cenĂĄch Doprav ovaĹĽ telefon a akciĂĄch a do 100 sa mĂ´Ĺžete icky. icky km zdarma .

y â&#x201A;Ź

na beton% ZĽAVA ovÊ zåklad

  do

20 000 â&#x201A;Ź

      

094   09109 129 474  910 586

 www.s

DREVO

990 463

0911

PALIVOVĂ&#x2030;

 

CENY!

MATER IĂ LJATEÄ˝NĂ&#x2030;

ď Ź veÄža ď Ź novĂŠ farieb

hrany

Y ZO ŽUL Y ZA PRI

PARADI AKC SO, MULTIC IA na materiĂĄ OLOR, STEELG REY, IMPALA ly: , AUROR A, Ä&#x152;IERNY

zaoblenĂŠ

TARN,

zo Ĺžuly

Akcia

 

    

 

  POM NĂ?K

% 015

Ă­k

od 1190

014,

/ 19. roÄ?n

aĹž -30

59-013,

2015

 januĂĄr

 16-0015

/ 16.

36-000536-0018 24-0010 24-0243

Ä?. 03

36-0017

   

:

36-0009â&#x20AC;˘ V pohodlĂ­ VĂĄĹĄho domova â&#x20AC;˘ ProfesionĂĄlne jednanie â&#x20AC;˘ FĂŠrovosĹĽ 53-0006

42 40

  

a:

 

DielĹ&#x2C6;

 

Fair Credit | PĂ´ĹžiÄ?ka Pohoda poĹžiÄ?ajte si od 200 do 900 EUR 5

5

 

 

3

3

2

    

nĂĄjdete aj na

www TopoÄžnica Ä?. .kam enar 265, 0905 stvo-and 320 476, rassy.sk 031/ 780

www.regionpress.sk

AktuĂĄlne vydanie

36-0007

/vydavatelstvo/aktualne-cislo

Foto: Nåmestie v Nitrianskom Pravne

GA 16-48 STRANA - 10

45-0340

Pozn. red.: SamotnĂĄ obec Nitrianske Pravno nĂĄvĹĄtevnĂ­kom uĹž na prvĂ˝ pohÄžad pripomĂ­na chvĂ­le, keÄ? sme krĂĄtko po pĂĄde Ĺželeznej opony iba vzdychali nad nĂĄmestĂ­Ä?kami v RakĂşsku Ä?i v Nemecku!

85-0818

uŕ˘&#x2122;1-Â&#x2C6;â&#x20AC;Ť;Ý­â&#x20AC;Źvh;fu;rÂ&#x2020;0Ń´bh;


TV program ĹĄtvrtok

06:20 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 07:30 HurĂĄ do zĂĄhrady JEDNOTKA 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:30 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny 09:00 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 10:00 PolicajnĂŠ oddelenie 10:55 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:00 HurĂĄ do zĂĄhrady 14:35 LekĂĄri 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny 16:50 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 ZlatĂŠ Ä?asy 21:25 Zypa CupĂĄk 22:40 Na krok od neba 23:35 PolicajnĂŠ oddelenie 00:25 LekĂĄri 01:10 Zypa CupĂĄk 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou

05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: NezvlĂĄdaĹĄ deti 08:45 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021;: Vytopil ma 09:50 AfĂŠry: PravĂĄ viera 10:50 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Kosti V. 16,17 14:50 Ä&#x152;ERT NIKDY NESPĂ?: Ĺ ikana, LĂĄska na zabitie 15:55 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 NAĹ I: Majstri psycholĂłgie 21:30 INKOGNITO 22:40 Geissenovci - ŤaĹžkĂ˝ Ĺživot milionĂĄrov VII. 13 23:45 BostonskĂŠ zloÄ?iny IV. 14 00:45 AgentĂşra Jasno II. 8 01:40 NOVINY TV JOJ 02:35 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

8. 12. 2016

MARKĂ?ZA 06:00 TelerĂĄno 08:55 Ĺ ĹĽastnĂ˝ domov 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:05 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:00 Mentalista I. 9-10/23 15:00 SusedskĂŠ prĂ­pady 16:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 Dobre vedieĹĽ! 21:40 Hviezdna pĂĄrty 22:40 Ostrov - FINĂ LE 23:45 OdloĹženĂ˝ prĂ­pad II. 16/23 00:45 Mentalista I. 9-10/23 02:30 NCIS: Los Angeles I. 11-12/24 04:10 Ĺ ĹĽastnĂ˝ domov 04:55 TELEVĂ?ZNE NOVINY

Vtip: LekĂĄr vravĂ­ starej babke: â&#x20AC;&#x17E;Nebojte sa, babiÄ?ka, mĂĄm pre vĂĄs zĂĄzraÄ?nĂ˝ liek. Po jeho uŞívanĂ­ omladnete o dvadsaĹĽ rokov.â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;Joj, pĂĄn doktor, len aby som nepriĹĄla o dĂ´chodok!â&#x20AC;&#x153; Ernest Bloch: â&#x20AC;&#x17E;MnohĂ­ priĹĄli vÄ?aka peniazom o rozum, ale mĂĄlokto ho vÄ?aka nim zĂ­skal.â&#x20AC;&#x153;

spomienka

Pred siedmimi rokmi nĂĄs opustil úŞasnĂ˝ Ä?lovek, ktorĂŠho dielo osvieĹžovalo duĹĄe detĂ­ aj dospelĂ˝ch rovnako a vĹždy intenzĂ­vne â&#x20AC;&#x201C; bĂĄsnik Milan RĂşfus. â&#x20AC;&#x17E;DobroÄ?innosĹĽ je vĂ˝nimoÄ?nĂ˝ stav, keÄ? sa z ÄžahostajnĂŠho prĂşdu Ä?loveÄ?iny oddelĂ­ skutoÄ?nĂĄ ÄžudskosĹĽ, aby pomohla trpiacemu.â&#x20AC;&#x153; PrvĂŠ bĂĄsne publikoval Milan RĂşfus v Ä?asopisoch PrameĹ&#x2C6;, NovĂ˝ rod, MladĂĄ tvorba a Borba. Debutoval bĂĄsnickou

(budova OTP Banky)

GALANTA ZoltĂĄn CsikĂłs, 0940 436 986 Lenka HlavĂĄÄ?ovĂĄ, 0940 436 995

Otvorenie kaĹždĂ˝ ĹĄtvrto k o 17.00 h

PRIJATEÄ˝NĂ&#x2030; CENY

PersonĂĄlna agentĂşra

VozidlĂĄ Ĺ koda Rapid

KAM? t&MFLUSPUFDIOJDLĂ?IPQSJFNZTMVPQFSĂ&#x2C6;UPSWPWâSPCF NBOJQVMBOU LWBMJUĂ&#x2C6;S t"VUPNPCJMPWĂ?IPQSJFNZTMVPQFSĂ&#x2C6;UPSWPWâSPCF NBOJQVMBOU KDE? t/JUSJBOTLZLSBKoĂ&#x20AC;BÇĽBBPLPMJF t5SOBWTLâLSBKo(BMBOUBBPLPMJF Pre zamestnancov poskytujeme: t#&;1-"5/Ă %013"76EP[BNFTUOBOJB t1SJCF[QSPCMĂ?NPWFKEPDIĂ&#x2C6;E[LFEPDIĂ&#x2C6;E[LPWâCPOVT t.PäOPTǸVCZUPWBOJB t1PNFTJBDPDI[WâĂ?FOJFQMBUV 7QSĂ&#x201C;QBEF[Ă&#x2C6;VKNVOĂ&#x2C6;TLPOUBLUVKUFOBUFMFGĂ&#x2DC;OOZDIÇ?Ă&#x201C;TMBDI

0949 688 898, 0908 771 280, 0905 863 745 BMFCPNBJMPNSLSFDFT!HNBJMDPN

oddlĹženie sprĂĄva dlhov

osobnĂ˝ bankrot

vymĂĄhanie pohÄžadĂĄvok

0948 626 665 www.oddlzeniekonkurz.sk

Potrebujete vizitky

WWW.VENI-VIDI.SK

? ??

My vĂĄm dĂĄme H 1 000 ks len za 33 â&#x201A;Ź bez DP

Iba prezvoĹ&#x2C6;te na toto Ä?Ă­slo a my VĂĄm zavolĂĄme naspäż.

+

GRAFICKĂ? ZADARMO NĂ VRH NE RĂ?CHLO | LACNO | KVALITNE

www.regionpress.sk GA 16-48 STRANA - 11

45-0100

0911 413 682

Nevolajte, nepĂ­ĹĄte. Ĺ etrite. 15-0007

OBJEDNAJTE SA NA TEL. Ä&#x152;Ă?SLE:

Lacne-VIZITKY .sk

0905 338 872

321160002-3

63-0050

PonĂşka voÄžnĂŠ pracovnĂŠ miesta a hÄžadĂĄ zamestnancov do:

hlivo Rýchlo, spoĞa e a kvalitn

Ivan BroŞík

BĂĄsnik citu a dobra â&#x20AC;&#x201C; Milan RĂşfus

PoĹĄtovĂĄ 912/4

Výcvik na kle, tocy vťetky mo ozidlå, osobnÊ v y za a príves tå nåklad. au

11

zbierkou AĹž dozrieme (1956), ktorĂĄ znamenala vĂ˝raznĂ˝ posun dobovĂŠho chĂĄpania poĂŠzie. Svoje juvenĂ­lie, ktorĂŠ predchĂĄdzali kniĹžnĂŠmu debutu, publikoval aĹž o mnoho rokov neskĂ´r v zbierkach Chlapec (1966) a Chlapec maÄžuje dĂşhu (1974). â&#x20AC;&#x17E;Nie je to prĂĄve hysterickĂ˝ nepokoj sĂşÄ?asnĂŠho sveta, ktorĂ˝ hovorĂ­ o tom, ako veÄžmi sa tento svet vzÄ?aÄžuje od jaslĂ­ vianoÄ?nĂŠho DieĹĽaĹĽa?â&#x20AC;&#x153; Knihou lyrickĂ˝ch miniatĂşr s poetologickĂ˝m pozadĂ­m kresĹĽanskĂ˝ch modlitieb je zbierka ModlitbiÄ?ky (1992), ktorĂĄ vyĹĄla vo viacerĂ˝ch reedĂ­ciĂĄch, ako aj s rozĹĄĂ­renĂ˝m obsahom pod nĂĄzvom NovĂŠ modlitbiÄ?ky (1994). PodobnĂş tematiku, no s motivickĂ˝m zĂĄzemĂ­m dialĂłgu dieĹĽaĹĽa a otca, mĂĄ aj kniha PamätnĂ­Ä?ek Modlitby za dieĹĽa (1995). FilozoďŹ cko-meditatĂ­vny charakter mĂĄ bĂĄsnickĂĄ zbierka NeskorĂ˝ autoportrĂŠt (1992), v ktorej bĂĄsnik sumuje preĹžitĂş skutoÄ?nosĹĽ, rovnako ako zbierka Ä&#x152;Ă­tanie z Ăşdelu (1996). NevinnosĹĽ ako prĂ­sÄžub vytúŞenej harmĂłnie stĂ­ĹĄenĂ˝m hlasom oslavuje v osobnej bĂĄsnickej spovedi Ĺ˝almy o nevinnej (1998). â&#x20AC;&#x17E;AnjelskĂŠ prianie DobrĂŠ rĂĄnko, peknĂ˝ dnĂ­k aby na teba pozor dal.â&#x20AC;&#x153; Milan RĂşfus patril medzi najvĂ˝raznejĹĄie osobnosti slovenskej poĂŠzie. VĹĄeobecne bol povaĹžovanĂ˝ za kultĂşrnu i morĂĄlnu autoritu, pretoĹže dlhodobo nastoÄžoval otĂĄzky pravdy a krĂĄsy, pĂ­sal o svetskej a boĹžskej lĂĄske a hÄžadal ÄžudskosĹĽ a pravdu. RĂşfusove bĂĄsne sĂş jednoduchĂŠ a zrozumiteÄžnĂŠ, plnĂŠ viery v Boha, pokory, skromnosti a lĂĄsky k Ĺživotu. Jeho bĂĄsnickĂŠ a esejistickĂŠ diela i tvorba pre deti sa teĹĄia veÄžkĂŠmu Ä?itateÄžskĂŠmu zĂĄujmu a sĂş preloĹženĂŠ do viacerĂ˝ch jazykov. â&#x20AC;&#x17E;Dar, Nebo, Zem len teba chcem. Ľúbim ĹĽa Ăşprimne, naveky buÄ? pri mne.â&#x20AC;&#x153; ib


5 5 6

6 9 2 1 1 3 7 9 4 6 7 6 4

TV program piatok

3

9. 12. 2016

06:00 TelerĂĄno 08:40 ZĂĄmena manĹželiek 09:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 11:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 13:05 Mentalista I. 11-12/23 15:00 RodinnĂŠ prĂ­pady 17:00 PRVĂ&#x2030; TELEVĂ?ZNE NOVINY 17:25 ReďŹ&#x201A;ex 17:55 BĂşrlivĂŠ vĂ­no 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 HornĂĄ DolnĂĄ KomediĂĄlny seriĂĄl MN 12 (SR) 2016 P. PolniĹĄovĂĄ, P. SklĂĄr, Z. Ĺ ebovĂĄ, M. KubovÄ?Ă­k, M. MajeskĂ˝, P. BrajerÄ?Ă­k. 21:45 CHART SHOW 23:50 Hviezdna pĂĄrty 00:45 Top AplikĂĄcie 01:10 Mentalista 02:50 NCIS: Los Angeles 04:10 SusedskĂŠ prĂ­pady MARKĂ?ZA

3

1 6 9 5 7

o móde inak

s Martinom Perneckým

NiekoÄžko zimnĂ˝ch univerzĂĄlnych trendov Ako ste si uĹž urÄ?ite vĹĄimli, v mĂłdnom priemysle sa zaÄ?Ă­najĂş ĹženskĂŠ a muĹžskĂŠ trendy pomaly zjednocovaĹĽ. Tento vĹĄeobecnĂ˝ trend sa nazĂ˝va â&#x20AC;&#x17E;genderless fashionâ&#x20AC;&#x153;. Napriek tomu, Ĺže to v doslovnom preklade znamenĂĄ â&#x20AC;&#x17E;bezpohlavnĂĄ mĂłdaâ&#x20AC;&#x153;, dizajnĂŠrom ide v skutoÄ?nosti o zlĂşÄ?enie trendov oboch pohlavĂ­ - teda unisex fashion. KoĹžuĹĄina - VĂ˝raznĂŠ koĹžuĹĄiny boli vĹždy viac-menej Ĺženskou zĂĄleĹžitosĹĽou. Raz za Ä?as sa v nich ukĂĄzali exoti alebo odvĂĄĹžlivci, ako LeoĹĄ MareĹĄ, Macklemore Ä?i Kanye West. AvĹĄak na tohtoroÄ?nĂ˝ch týŞdĹ&#x2C6;och mĂłdy bola koĹžuĹĄina jednĂ˝m z najvĂ˝razneĹĄĂ­ch muĹžskĂ˝ch trendov. PĂĄni, priĹĄiel Ä?as zahodiĹĽ predsudky a inĹĄpirovaĹĽ sa tĂ˝mto odvĂĄĹžnym trendom. Zamat - PoÄ?as zimnĂ˝ch mesiacov túŞime po teple, luxuse a komforte. Ĺ˝iadny inĂ˝ materiĂĄl nespÄşĹ&#x2C6;a tieto poĹžiadavky tak ako zamat. Je to materiĂĄl pĂ´sobiaci honosne a prĂ­jemne na dotyk. ViacerĂ˝m z nĂĄs sa zamat spĂĄja s â&#x20AC;&#x17E;vintageâ&#x20AC;&#x153; kĂşskami, no tentokrĂĄt bol zamat prezentovanĂ˝ v novom, modernom svetle, v podobe sĂşÄ?asnĂ˝ch strihov. Pre jeho vĂ˝raznĂş textĂşru kombinujte zamat s hladkĂ˝mi materiĂĄlmi. NajkrajĹĄie vynikne v tmavĂ˝ch a sĂ˝tych farbĂĄch, ako Ä?ierna, tmavomodrĂĄ, bordovĂĄ Ä?i smaragdovozelenĂĄ. ZamatovĂŠ kĂşsky vhodnĂŠ pre muĹžov sĂş naprĂ­klad zamatovĂŠ sakĂĄ pre elegĂĄnov alebo mikiny pre tĂ˝ch, ktorĂ­ obÄžubujĂş ĹĄportovejĹĄĂ­ ĹĄtĂ˝l. Military - Fanúťikovia nedĂĄvno trendovĂ˝ch â&#x20AC;&#x17E;military jacketsâ&#x20AC;&#x153; si na jeseĹ&#x2C6; opäż prĂ­du na svoje. SvetovĂŠ mĂłdne domy sa nechali inĹĄpirovaĹĽ klasickĂ˝mi armĂĄdnymi uniformami, uniformami armĂĄdnych letcov a nĂĄmornikov, no aj exotickejĹĄĂ­mi odevmi marockej strĂĄĹže. Military je trend vhodnĂ˝ aj pre konzervatĂ­vnejĹĄĂ­ch Ä?itateÄžov. OvÄ?ia koĹžuĹĄina - Trend, ktorĂ˝ v zime urÄ?ite radi uvĂ­tame je â&#x20AC;&#x17E;shearlingâ&#x20AC;&#x153;. NazĂ˝va sa tak typ väÄ?ĹĄinou ovÄ?ej koĹžuĹĄiny, ktorĂĄ mĂĄ jednu stranu semiĹĄovĂş a druhĂĄ je pokrytĂĄ pristrihnutou vlnou. â&#x20AC;&#x17E;Shearlingâ&#x20AC;&#x153;kĂşsky sĂş dosĹĽ vĂ˝raznĂŠ, a tak najlepĹĄie vyniknĂş v kombinĂĄcii s jednoduchĂ˝m obleÄ?enĂ­m v neutrĂĄlnych farbĂĄch alebo s rifÄžovinou. NajlepĹĄou investĂ­ciou je podÄža mĂ´jho nĂĄzoru kabĂĄt. Je to praktickĂ˝ kĂşsok na zimnĂş sezĂłnu, ktorĂ˝ urÄ?ite vynosĂ­te. mp

05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 07:35 SĂ&#x161;DNA SIEĹ&#x2021; 09:50 AfĂŠry: Ä&#x152;ernoĹĄko 10:50 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:55 Lovci pokladov: Kniha tajomstiev 15:30 UHĂ DNI MĂ&#x201D;J VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 Iron Man AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ sci-ďŹ ďŹ lm. MN 12 2008 R. Downey Jr., G. PaltrowovĂĄ, T. Howard, J. Bridges, P. Bettany, S. L. Jackson, L. BibbovĂĄ a Ä?alĹĄĂ­. 23:50 PiraĹ&#x2C6;a 01:30 Dom hrĂ´zy 03:20 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ 04:25 MOJA MAMA VARĂ? LEPĹ IE AKO TVOJA JOJKA

06:00 Duel 06:25 SprĂĄvy RTVS â&#x20AC;&#x17E;Nâ&#x20AC;&#x153; 07:30 JEDNOTKA HurĂĄ do zĂĄhrady 08:00 RannĂŠ sprĂĄvy RTVS 08:25 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny 08:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 09:55 PolicajnĂŠ oddelenie 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 SprĂĄvy RTVS 12:25 DĂĄmsky klub 14:00 Svet v obrazoch 14:25 Strom ĹželanĂ­ 15:30 TV Ĺ ANCA 16:00 SprĂĄvy RTVS 16:25 Ă&#x161;ĹžasnĂŠ krajiny: Ä&#x152;ierny les 16:55 DobrodruĹžstvĂĄ Sherlocka Holmesa 17:50 Duel 18:15 KrĂĄtke sprĂĄvy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:55 VeÄ?ernĂŠ sprĂĄvy RTVS 22:05 Ä&#x152;ervenĂ˝ drak 00:05 Nikto nie je dokonalĂ˝ 01:20 PolicajnĂŠ oddelenie 02:10 Ä&#x152;ervenĂ˝ drak 04:15 DĂĄmsky klub

035/7846 712 035/7846 710 VoÄžnĂŠ pracovnĂŠ miesta

ava r p o D

!

mo r a d a z

Z dĂ´vodu spustenia novĂŠho projektu pre AUDI hÄžadĂĄme do KolĂĄrova

OPERĂ TOROV VĂ?ROBY (KMEĹ&#x2021;OVĂ?CH ZAMESTNANCOV)

Doprava zabezpeÄ?enĂĄ zo smerov Ĺ AÄ˝A, Diakovce, TeĹĄedĂ­kovo, Ĺ˝ihĂĄrec, VlÄ?any, Neded, Ded. MlĂĄdeĹže

PonĂşkame ď&#x201A;ˇ

nĂĄstupnĂ˝ plat do 566 â&#x201A;Ź

HURBANOVO, ImeÄž, Nesvady

ď&#x201A;ˇ

po skúťobnej dobe plat do 600 â&#x201A;Ź

DVORY NAD Ĺ˝ITAVOU, NovĂŠ ZĂĄmky, Andovce, ZemnĂŠ, KomoÄ?a

ď&#x201A;ˇ

stravnĂŠ lĂ­stky v hodnote 70 â&#x201A;Ź/mesiac zdarma

ď&#x201A;ˇ

istotu dlhodobej prĂĄce

KOMĂ RNO, KameniÄ?nĂĄ

PRIBETA, Dulovce, SvätĂ˝ Peter MARCELOVĂ , ChotĂ­n, Martovce HOLIARE, Bodza, Sokolce, Brestovec, VeÄžkĂ˝ Meder, OkoÄ?, Bod. LĂşky VEÄ˝KĂ&#x2030; KOSIHY, OkoliÄ?nĂĄ na O., ZlatnĂĄ na O., Ä&#x152;alovec, KameniÄ?nĂĄ KLĂ?Ĺ˝SKA NEMĂ , Ä&#x152;Ă­Ä?ov, TrĂĄvnik, TĂ´Ĺ&#x2C6;, Zemianska OlÄ?a

Podmienkou je KROMBERG & Schubert s.r.o. PriemyselnĂ˝ areĂĄl 3206 946 03 KolĂĄrovo E-mail: job@kssk.kroschu.com

ď&#x201A;ˇ

schopnosĹĽ pracovaĹĽ v trojzmennej prevĂĄdzke v stoji

ď&#x201A;ˇ

dodrĹžiavaĹĽ dochĂĄdzku a 100% pracovnĂŠ nasadenie

ď&#x201A;ˇ

dobrĂ˝ zrak, schopnosĹĽ rozliĹĄovaĹĽ farby

7QSĂ&#x2021;QBEF[ÂťVKNVOÂťTNĂ&#x17D;xFUFOBWtUĂ&#x2021;WJwBKPTPCOFLBxEĂ&#x2014;QSBDPWOĂ&#x2014;EFĂ&#x152;PEOBOBtFKBESFTF

V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs mĂ´Ĺžete navĹĄtĂ­viĹĽ aj osobne kaĹždĂ˝ pracovnĂ˝ deĹ&#x2C6; o 8:00 na naĹĄej adrese.

GA 16-48 STRANA - 12

76-0158

9 4


TV program sobota

10. 12. 2016

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Nové dobrodružstvá Toma a Jerryho 07:10 Tučniaky z Madagaskaru 11-12/16 08:05 Vianoce bez Santa Clausa 10:00 Kredenc 10:30 Teória veľkého tresku VII. 18-21/24 12:15 Vianočné prázdniny 14:20 Veľký zázrak 16:40 Shrek Tretí DolbySur 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Muž z ocele 23:35 Romeo musí zomrieť 02:00 Muž z ocele 04:15 Susedské prípady MARKÍZA

06:55 Ovečky 07:05 Máša a medveď 07:10 JEDNOTKA Kniha džunglí 07:25 Levík Raa Raa 07:35 Požiarnik Sam 07:45 Prasiatko Peppa 08:00 Garfield 08:10 Lassie - Nové dobrodružstvá 08:35 Fidlibum 09:05 Trpaslíci 09:30 Daj si čas 10:00 Robin Hood 11:30 PARK 12:15 On air 12:45 Na krok od neba 13:45 Pekná vyhliadka 15:20 Zlaté časy 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Nebíčko v papuľke 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Noc nádejí 22:25 Pekná vyhliadka 23:55 Milujem Slovensko 01:25 Nebíčko v papuľke 01:55 Tajomstvo mojej kuchyne 02:35 Slovensko chutí 03:10 Robin Hood 04:35 PARK

05:20 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Sníček 07:55 Zabi nudu! 08:05 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XVIII. 13 08:50 Ninja Factor USA IV. 10:40 Vybíjaná: Choď do toho na plné gule 12:40 Vydatá nevesta 14:35 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 17:30 NAŠI: Právo na súkromie 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:35 Strážcovia Galaxie Americký akčný dobrodružný sci-fi film. MN 12 2014 Ch. Pratt, Z. Saldanaová, D. Bautista, V. Diesel (hlas), B. Cooper (hlas), L. Pace, M. Rooker, K. Gillanová a ďalší. 23:15 Pád Bieleho domu 01:45 Prezidentov muž 2 Ground Zero 03:40 NOVINY TV JOJ 04:20 NAŠI JOJKA

Vtip: „Čím by si chcel byť?“ „Milionárom, ako môj otec.“  „Tvoj otec je milionár?“  „Nie, ale tiež by ním chcel byť.“ Epiktétos: „Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

šport

PRÍSPEVOK na dopravu

príjme strážnikov

na objekt

t

Naštartujte svoju kariéru v spoločnosti Shell, jednej z najuznávanejších fi riem na svete! Hľadáme kolegov s dobrými komunikačnými schopnosťami, pozitívnym prístupom k práci a talentom predávať. Ostatné potrebné vedomosti vás naučíme!

36-0012

DUSLO Šaľa Nástup IHNEĎ

Ivan Brožík

Ďakujeme, Peter!

SBS LAMA SK

extra bonus

13

Pekáreň Royal Tešedíkovo 412

Slovenský cyklista Peter Velits sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Tak znie správa, ktorá prekvapila nielen jeho fanúšikov počas minulého víkendu. „Áno, už som sa rozhodol,“ potvrdil 31-ročný trojnásobný majster sveta v tímovej časovke informáciu agentúram. Peter Velits obliekal ako profesionál dresy tímov Wiesenhof-Felt, Milram, HTC, Omega Pharma-Quick Step a naposledy

príjme

Spoločnosť Shell prevádzkuje na Slovensku 80 čerpacích staníc prostredníctvom partnerských firiem. Staňte sa aj vy členom mladého a dynamického „tímu šampiónov” Shell!

do pracovného pomeru

|ôúĎāð |þüþòýŝĂøûĄ

Usmievavý vonkajší predajca

0915 263 178

Zodpovedá za poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom na nádvorí čerpacej stanice a aktívne predáva palivá a iné produkty Shell. Do pracovnej náplne vonkajšieho predajcu patrí: ponúkať a vysvetľovať zákazníkom výhody palív Shell, čerpať palivo do ich vozidiel, kontrolovať hladinu prevádzkových kvapalín, vykonávať povinnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou čerpacej stanice a doplňovať tovar v súlade s pracovným plánom a s bezpečnostnými predpismi. Ide o prácu na zmeny alebo na skrátený pracovný úväzok.

Čo očakávame? Prozákaznícku orientáciu

Zmysel pre zodpovednosť

Príjemné vystupovanie

Komunikatívnosť

Čo ponúkame? Možnosť okamžitého nástupu

Zľavy na palivo

Stále zamestnanie s garantovaným mesačným platom

Odmenou za vynikajúci pracovný výkon je možnosť navštíviť výrobnú továreň Ferrari v talianskom Maranelle alebo sa zúčastniť na pretekoch Formuly 1 v Európe či spoznať iné úžasné miesto na svete

Priateľské prostredie v rámci malého tímu spolupracovníkov Príležitosť pre vzdelávanie a možnosť kariérneho rastu Odmeny podla výkonu Aktívne motivačné programy

www.regionpress.sk

Zaujala vás naša ponuka? Pošlite motivačný list so svojím životopisom a fotografiou na čerpaciu stanicu Shell alebo na e-mail: Čerpacia stanica Shell:

shell8241@csshell.net • shell8288@csshell.net

36-0018

E-mail:

Vajanského a Esterházyovcov Galanta

V mesiaci december 2016 vyhrajte finančnú hotovosť 300 EUR

My vám d 1 000 ks áme len za 3 3 € bez DP H

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERÁS Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOVÝCH POSÚVNYCH ZASKLIEVACÍCH SYSTÉMOV

bezrámový a rámový systém

BALKÓNY

ZÁDVERIA

ZIM. ZÁHRADY

+

PRÍSTREŠKY

Lacne-VIZITKY.sk

337 €

od

od

125s.€

22 €s.

/me

/me

• Ku každej objednávke darček ZDARMA • 7-ročná záruka + doživotná na posúvny mechanizmus (kovanie) • Možnosť splátok s 0% úrokom

od

86 s.€ /me

od

206s.€ /me

VIANOČNÁ 15% - 55% AKCIA

0905 338 872

od

62 €s. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0007

od

TERASY

?

Potrebujete vizitky

GRAFICKÝ NÁVRH ZADARM O

RÝCHLO | LACN LACNO NO | KVALITNE

GA 16-48 STRANA - 13

36-0151

V súčasnosti hľadáme zamestnancov na túto pozíciu:

BMC. V roku 2010 obsadil na Vuelte celkové druhé miesto. Prvý veľký úspech zažil v roku 2007, keď vyhral titul na majstrovstvách sveta v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Následne prišla ponuka z Milramu, ktorému sa upísali aj s bratom Martinom a otvorila sa im cesta do profesionálneho pelotónu. V nemeckom tíme zotrvali dva roky a potom prešli do amerického HTC. V jeho drese dosiahol Peter Velits aj svoj najväčší individuálny úspech. V roku 2010 obsadil tretie miesto v celkovom poradí na prestížnych pretekoch Vuelta a Espaňa, po dopingovom prehrešku Španiela Ezequiela Mosqueru sa posunul ešte o priečku vyššie, hneď za víťazného Taliana Vincenza Nibaliho. V roku 2012 prestúpil do Omega Pharma-Quick Step a stal sa celkovým víťazom pretekov Okolo Ománu. Uplynulé tri sezóny strávil v BMC Racing. V rokoch 2012-2014 sa stal trikrát majstrom sveta v tímovej časovke, čo sa mu podarilo ako prvému cyklistovi. Celkovo si pripísal na konto sedem víťazstiev, na konte má tri časovkárske prvenstvá na MSR a šesťkrát sa zúčastnil na najslávnejších pretekoch sveta Tour de France, kde bolo jeho maximom 19. miesto v celkovom poradí z roku 2011. Namiesto nostalgie za minulosťou hľadí jeden z najlepších slovenských cyklistov už v tejto chvíli naplno smerom do budúcnosti. Spolu s bratom Martinom rozbehol pred niekoľkými rokmi vlastnú značku športového oblečenia a s ďalšími rodinnými príslušníkmi sa venuje podnikaniu v oblasti hotelierstva. „Máme niečo rozbehnuté, má to potenciál. Keď to človek robí naplno, vidí vonkajší svet. Mňa aj Martina to neuveriteľne baví a viem, že sa tomu chcem naplno venovať,“ teší sa na nové výzvy, ktoré podľa jeho slov prichádzajú každý deň. Tak nech sa darí! ib


6 8 7 1

5 3 9 4 1 1 6 2 2 9 6 3 4 8 7 1 9 3

stalo sa

TV program nedeÄža

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:50 ZĂĄzrak na 34. ulici 10:15 NOVĂ ZĂ HRADA 11:15 Iron Man 14:15 StrĂĄĹžcovia Galaxie 16:55 NA CHALUPE 17:55 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 Ĺ PORT 20:30 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 22:50 NindĹža AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ ďŹ lm. MN 18 2009 S. Adkins, T. Ihara, M. HijiiovĂĄ, T. Jensen, T. Igawa, G. Hagon, M. Anderson, V. Ganec, K. Motomiya, N. Sotirov a Ä?alĹĄĂ­. 00:45 Za nepriateÄžskou lĂ­niou 2 AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ triler. MN 15 2006 N. Gonzales, M. Bushell, K. David, D. Arndt, B. Cross, B. McGill a Ä?alĹĄĂ­. 02:50 NA CHALUPE 03:35 NOVĂ ZĂ HRADA 04:15 NOVĂ&#x2030; BĂ?VANIE JOJKA

11. 12. 2016

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 05:55 Priatelia Toma a Jerryho II. 06:20 Scooby Doo, kde si?! 07:10 TuÄ?niaky z Madagaskaru 08:05 Postrach Dennis a Vianoce 09:50 VianoÄ?nĂŠ prĂĄzdniny 11:50 Shrek TretĂ­ DolbySur 13:35 CHART SHOW 15:35 Dobre vedieĹĽ! 17:50 HornĂĄ DolnĂĄ 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:05 POÄ&#x152;ASIE 20:20 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; NOVINY 20:30 RĂ˝chlo a zbesilo 5 AkÄ?nĂ˝ ďŹ lm MN 12 (USA) 2011 V. Diesel, P. Walker, J. BrewsterovĂĄ, D. Johnson, T. Gibson. 23:10 Parchanti 01:10 RĂ˝chlo a zbesilo 5 03:25 Parchanti MARKĂ?ZA

ArgĂĄnovĂ˝ olej sada

na Slovensku

Koniec vyhadzovaniu potravĂ­n

Parlament schvĂĄlil novelu zĂĄkona o potravinĂĄch, ktorĂĄ umoĹžĹ&#x2C6;uje pouĹžiĹĽ potraviny po uplynutĂ­ dĂĄtumu minimĂĄlnej trvanlivosti na charitatĂ­vne ĂşÄ?ely. Na trh ich bude moĹžnĂŠ umiestniĹĽ iba bezodplatne, len ak sĂş bezpeÄ?nĂŠ a slúŞia verejnoprĂĄvnym ĂşÄ?elom sociĂĄlnej pomoci Ä?i humanitĂĄrnej starostlivosti. Po novom, ak sa pri kontrole zistĂ­, Ĺže vĂ˝robca umiestĹ&#x2C6;uje na trh potraviny po uplynutĂ­ dĂĄtumu spotreby alebo potraviny, ktorĂŠ sĂş zdraviu ĹĄkodlivĂŠ Ä?i skazenĂŠ, kontrolne orgĂĄny mĂ´Ĺžu udeliĹĽ pokutu od jednĂŠho aĹž do piatich miliĂłnov eur. Â

na pĂ´vodnĂĄ ce

VeÄžkosklad s potravinĂĄrskym tovarom v Galante

HÄ˝ADĂ

34,90 â&#x201A;Ź

VODIÄ&#x152;A

-43%

ÄżLYRWRSLV]DVODħQDERKXVVHVWDN#FHQWUXPVNÉ&#x201C;WHOĂ?

19,90 â&#x201A;Ź

MenĹĄtruaÄ?nĂ˝ kalĂ­ĹĄok

Takmer kaĹždĂ˝ piaty Ä?lovek na Slovensku Ĺžije na hranici chudoby alebo sociĂĄlneho vylĂşÄ?enia. K najohrozenejĹĄĂ­m skupinĂĄm patria mladĂ­ Äžudia, jednorodiÄ?ovskĂŠ rodiny, rodiny s troma a viac deĹĽmi, Äžudia so zdravotnĂ˝m znevĂ˝hodnenĂ­m a rĂłmske obyvateÄžstvo. UvĂĄdza to novĂĄ sprĂĄva EurĂłpskeho inĹĄtitĂştu pre rodovĂş rovnosĹĽ. V slovenskĂ˝ch domĂĄcnostiach vyrastĂĄ momentĂĄlne 200-tisĂ­c detĂ­ mladĹĄĂ­ch ako 16 rokov, ktorĂŠ sĂş ohrozenĂŠ chudobou alebo sociĂĄlnym vylĂşÄ?enĂ­m. Riziko chudoby a sociĂĄlneho vylĂşÄ?enia sa zvyĹĄuje v dĂ´sledku rodovej nerovnosti, Ä?o je viditeÄžnĂŠ na tom, Ĺže rodiny sĂş do veÄžkej miery zĂĄvislĂŠ od prĂ­jmu muĹža.

na pĂ´vodnĂĄ ce

17,99 â&#x201A;Ź

-56% NajÄ?istejĹĄia a najkomfortnejĹĄia dĂĄmska hygienickĂĄ pomĂ´cka. VyrobenĂ˝ z kvalitnĂŠho lekĂĄrskeho silikĂłnu. VeÄžkosĹĽ S a L. cena

novĂĄ

7,99 â&#x201A;Ź

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

STOP chrĂĄpaniu

Hazard dostal smrteÄžnĂş ranu

na pĂ´vodnĂĄ ce

6,99 â&#x201A;ŹAktuĂĄlne vydanie  nĂĄjdete aj na 

 

  %)(2.'5#A ,(#5.+,- -.*)':> :"*$A+ 3-4 '+"< & 2/%+/#$ ,.; (="%/:&#') *!%' ),--)%> (="  (# 5") '#.(@ )(,9:'" '5- ( ,.; "(# (2 A"&/( )D(7 "&/(=' 1'(%: (#/"&3 !$!)"#" +".& *+ )*% '+"< (8'2(8>#$( "#'! !%!#!' #/) *:,)8  (7' !&!$!!& *+ ,* *!$%#9$ A *+#2( $3$& B/; -%=" & 2$ (8,(8'2-)D# %5 ,& '. + '+"< 5 .& 3.5 @,""#8 )!!! ') $ $# (%2:'&-:(."()*2 (#. !$"!#&% +(=(*& D$"# "##".&4$"1$!! +".A$ +*)D, .!!   2 & $$ /=) )'5"/)$#, /!!$1 ".- (,-/)%#$% 3 (&(..(# $!'.%'/* >#(1  "!-*9"/$! .'+,!'.#!* / D )"#%<!'. (# 4$3$ $ ,%)+) # 9!%()(A %2'-?!'. ) 5/ #D%1 )':> .$ !#*!'4 "!#$ &)' 2;"0(3<),%3+"-, C-+  $ -+5*#&.3< ! "!&5/' ! %3,2E,+&D,*%, -# %*) $)9'#!* ($2:7(. /+,#8+#''7 * D ')!%!'!' /5" $-.*/)1( )," ( 2;(/2"!" .%!"!&5% 56 "!#<!' -$!! (72=-,2"!"232.60&)&0" ,+&/*&'"%,4!.2&" / A%7 %+&A' (6-,.1&(#,"! !5% !%'!'#!%* %)&"0! 4!),-.8)&;(."%(7"+".6)*&+&/0".50"#6 %/5, %&9+#8 ')/B '!$%'!#' ",%.*8()% !$! #/ " !'!;&$ !$% 4"#-' +".A)/5'*9&  $ -$), ".$ > '# &%)/8( )/2"!(*&,-&/,2+=2=1 %)/= 9)$ / +&(,/0+"2+;& 7*!$!) (.%2'(', )/5' %2&!&0"A+=4,24!&)"+,/0&23;" ' <D %)(2.-!$!! *-$!! )**.&,+ 8%- *"0*&"# 4*-& !%/'! *&))" 2= #(#'./-,*&"+( 0 C %5()

 # %C-,**1> )*)+ 82/"# %27') 15"!2! !"#-' # + ")(,*2=+&*,D+7%, 2+)'"%,"+(+.(#5&&' ( " D# &(7' 3' C  .3<)"#/" %!*-$!' !$% 4"#-'$ , (*0,*1+"+/2"!D1'"/0."A@ ')!%!'#.+'5<* ,"' !$!$"! =), !$!! +5-%#*)+#8 *)D, 4+*+= $3$& <4/(3 2"!",%   #,/ )% %(7 /0&/)250"#6+&(/+ "!&5%!%!   .,2060,0"9.&'"  (!, $!%;# .D& :%(&@,(.%+(&,"'#%)7" 2/=; (=)$%#- -$)%4  .,!&) '<)  +,-/71,)% +),*# / -.% *)+<D & &$%!)$! 2;(2"A*&+"-.2!"-,!,+6 A- ) ,.* +*+),-+# " $ $3$ '2 &"!*!# 9 5 2+/ !*-$!'&"  *6: /0.,+9* /) ,-/)'   +"<A$< +!+= + ,;.&/(6 * !#*!'. .$& %.%!3<) %$ 2 (</(, %,./(1 +,-/= .!*!$9&< ($!$!) &%!%) *($/+.(#!(:".(, B,+* -7((5' ,) (3 4%3+1)  " .,)10/(7%,4,".' '+"<A,#+)2 5 "!; ')!%!'&% 7")) $& *;#&#<% !D 5/+. !%!#, 4%! +,.(-&'"+8)(!/'4 < "%,/+)=4,1 ')"4'  >"#/" "## D&+,.,!,/E,1 +".A)/ #-.D#((), ,<( @$ '()> *6'  -%+) +"<+2+,1 2%+5$ 2+("$- -.& 1+'& +/@ 

% )'*9&$ %2 B"/(,/),2"+/("' #'.( *)2'2',(-87,#!(* "2' (= %,(,)+,/0850"#6+&(,2"'/*.0&*'<+"-.  (-!' #7- ! 

."-1)&(" %&/0,.& +".& "!&5%*'# -7?+,"$*2 *+ ,## (=( $%'- &.3< -#)0# +, @- #))$ );'.9*( "+".$& *),#&C.$ $ *+)-# ."#/") ')+)#)/ )$"#')!% / %,-+='# 7" * 4,0.2E " ,)/),2"+/(=/0.,+9*2,'"+/(=)"0" 

A% * 

# ! D4"#$%# (= 10.000 &*"!: /#-'8(. !>%*' !%  1)-)')/ (43;0<!&1*-,2,'+,27%,2=2,'2B" / )$.!$!% #*+ /= %<* !$!) .&$6!+3$"+".6)

! '5 $&# &%4!$1 -#$#! '5)'2 -#() $ #<D#( + 2. %,)" +#/) /(, ),2"+/(1+ , 8.000 a -#0+'9&':% "# ,+0 - *:,) $!% )+ ,#, $,<,- 1 *+#) 5 $*& ,4.,'"+= '!-%$ %/8).+ / &#iem, -$*-! <4/(!&-),*0-,)&0&(-,!&"A'< %( 2, ')5&$3 +5.000 &/ 4+D,2E>"&)+/0&/)250"#6+&(/ ,*+/ ( +/)/ #*!'4$ >'!'< ')5& *-&!' !%!#!' â&#x201A;Ź. Dovez & (%*/! +)- ()#1 4 .!+&"(,A(, /0),"E,1/0."01 objeme 8$ '(5 !+8 'A./ +&"(,A(,! !"#-' 991 od 650 '2 !"!#3< #!$ 3$$ '>*)$&' $<#' *+) . '+"< 3<) $!'!?%*++24+&(1B&)+/0&/)250"#6+&(' *)'5"(# . )/#( 3# *-! )-#+% 1$%! !$9 !$!) 5) "-, %,2+=2*, #.+ <4/("%,0)&+/("%,$",-,)&0& (7%,461'*12/0."! "!&53 0=>!?,2 0905 925 zvie>&2&*&)- () litrov. Cena T.Ä?.: D8*(,A * 5&3 ! 1(#% ')!%!'(#(1/ %3)"+.!)"2. %,)+,*!&")". %&0"(01;+1.(,2&D +"'1.9-"D&*, "+/(= %*8 &8!2.!"+";,*6; ( - /!%!#, /*+ / (##*+ Ă­m. :".(,:",9)*"'9!#!( pre /)'>#- ; +),& $*)-/) $ !#*!'. "/&5% ,@ 2"(!,(64)+"/-E/-)+&E !#*!'$ aj osad suchĂ˝ chlieb *+)&7', &(*& "  /-.62,),-.8D&+,10.$7!&"4)7-,D/&"D, OD 7 "#')!%!' ! =), / (D( *+)-# /.3( '9:"," *-*- "1%'5$ *+ /1,)% °SPLĂ TKA °PredĂĄm  *+ ./)A( (# 25* 525 795 WHITE5 Hp 0907 ook ratĂĄ. %!& "! ,-+# %)' na Noteb d,SPLĂ T 10 eur   BIELY vzhÄža80cm aĹž $ ;*"   # krĂĄsny :(."*&(: TV novĂ˝&+((%     na LED  #.(!$% HERNĂ? Ä?nĂ­k  na OD 10eur+#&)* %&,&( KA ,?,$ 10eur na ! 19. ro ,$ $2& $ OD% (.+ 5 #&,%)"+ % ?+5 15 / OD 10eur ,3@8LĂ TKA 127,SP *  )* %'1% LĂ TKA  )*2* 2$%3    333)5?+5% AÄ&#x152;,SP%"(.+) jĂşl 20  752 POÄ&#x152;Ă?T ,8*"& 0903 ,$ ( / 17. %% .+!5$ & TFĂ&#x201C;NY.  SMAR $#&$ #&,%)"+ Ä?. 29)(% -4 /4 $"/& ( % er 

  ' samozb 

  a &'% ec predaj *&"&%) )(%  *%# ')/3 brojlerovĂŠ da a zverin (;5 5 $+$-$+ zĂĄhra domĂĄce &  (5) )(% "%40.4 + Ĺ KOVO, s.r.o. pitvanĂŠ /$  / AGRO-MATĂ&#x161; .70â&#x201A;Ź,.%2)#&     °PredĂĄm .+!!%:$ 0905 607 422 tel. ĹživĂŠ 1kg/1 $'#( "%4/ % %5"/& % / 657, 031 / 782 62 19, s lieÄ?ivĂ˝mi    * %$ -)9%8 ĹĄkovo ĂşÄ?inkami kurence, KĂĄva &9)' MatĂş 031 / 782 62 21 ANI e ĂşÄ?eReishi (60g) &!+!.%2) )(% %$%$" +!%1%$  % 1kg/2,70â&#x201A;Ź. 6.."&'%+* * ; "&- °Na kĹ&#x2022;mn 3 /&!  $*!')& 9)'-!& cestoviny 0 #+*1  * 43350 ky,&'2#&, 0903 behĂĄ '# %5$8# $$ !4&2 '.+()()#)& !&!$ hlavy )$$%&5) ly kur. pĂ´vodnĂĄ cena " 223  "  !&% albissro@mail.t-com.sk(0+ %**) -)',   % 0904 906 15,10 â&#x201A;Ź +;&"! )* +* > !%!"'$1$'$ 0911 519 185, 0911 519 187 (!9%8 #' 

 ,foto8'&(*&, )6#&dnice 033 / 551 28 90      a ĹĄport )"7( y %5 #& )* hobb # pohÄža ?$ ) )*( im)starĂŠ rovĂŠ staro

+?"&,&+ °KĂşp) 85$ a papie 8 $ im , knihy 350 °KĂşp (;5$'#% graďŹ e 707 -30% (*"&,&+ & #! ,!")%& 545 874 sti 0908 / Ĺžitno !.,-@!% 0905 InstantnĂ˝ kĂĄvovĂ˝&"*&( y, nĂĄpoj sTel.: extraktom z $  Ĺžitnosti. * , elĂĄria  sti, obraz huby Ganoderma Lucidum vhodnĂ˝ na:$ staro kancGĂĄlo Ĺžitno vĂĄ )*'58$

5  kÄ?nĂĄ ana detoxikĂĄciu,odkyslenie %*&$*&$ , sochy  '& # organizmu, im staro ()*,*    Proje "&,lustre °KĂşp rch.D (+"%& hypoĂşver, pre'(;5,% diabetikov a ÄžudĂ­  *" %98nay, hodin trpiacich , zmluvy, Ing.a °Prela 1404 nehnuteÄžnostĂ­ ( &-!" "4*& : Petzva GALANTA srdcovo-cievne ochorenia. '(5"#,* 708047  porcelĂĄn,     , FuÄ?Ă­kova 120 Adresa KĂşpa, predaj, prenĂĄjom 0902 Atex), #+-$#% ! '& ) 0915  - SlĂĄdkoviÄ?ovo cena inĂŠ. posudky "9) )  novĂĄ a Toman znaleckĂŠ 844 (veÄžkĂ˝  513 l ! !$ NĂ?CH (vedÄža 0905 kroje 

 0903 219 369,  %!$& !,%!=;85 Ă˝ futba KTY RODIN ceny , O! Â&#x2122;eaVidkÂ&#x201A;edYb^Zc`n)*"**ĂŚkg{iVcZkÂ&#x2020;` 10,60 â&#x201A;Ź,5? ZcYdk www.obreal.sk @&,2"-! PROJE nĂŠĂ?CH DOMOV  "#   dĂĄm stoln TOV '&# * "$  o, FuÄ?Ă­kova: BYTOV RM ()-!$   Aum OBJEK 6 SlĂĄdkoviÄ?ov &(+$'&,%:$ Tovar si 190 mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na DAKANIE roz PrĂ­jem ploĹĄnej &!&)&)"  # " OVĂ?CHZA novostavby Â&#x2122;YdYg ^VkVc^ZkeaVicX]iZgbÂ&#x2020;cdk"egVk^ PODNI 735 kvalitnej Za NEBYT NA Predaj YZacZzast. www.megazlava.sk &&"%20( TOV .sk vrh %$! A OBJEK '( 8# , *( )*&,"-?+5'  .%# inzercie na tel. Ä?. 3izb RD úŞt. 80m2, a nĂĄeÄ?Ă­me )kovsky (  !+$# pozemok 549 

 , ieZabezp bu 119m2, oplotenĂ˝  

+,#2-.% =/%&?+ )*&,"- 266Â&#x2122;VYZ`k{icZĂ&#x201E;cVcĂšcÂ&#x201A;d]dYcdiZc^Z   0905 338 872. 31.8.2015 meran VĂĄmbyprojekt tok ujeme ia, 11 kolaudĂĄcia *"-@ Za Formy na peÄ?enie  440m2, # ) o{`aVYceaVi Y^Â&#x201A;in vyprac osaden   09 dYbZcn ( +(@ *!!& w.na      | 114.500,- â&#x201A;Ź y, zmeny ww situĂĄciu  

Â&#x2122; %    5 druhov  "-)&$% Cena: 

prĂ­pojk  skĂ˝u, stavebnĂŠ '&'&(%:$ #&,#% projekt nie, vĂ˝ber     kov yÂ&#x2122;"#$ "#$% Senec 0905 564 991 vo, ZuĹĄka: *".)#9; #    novink rt Bu povole teÄža. , #,-"*&(4)  Â&#x2122; " !SlĂĄdkoviÄ?o   dodĂĄva EUROLINE 2015 )(  + '#"!# RĂłbe rekonĹĄtr. zariadenĂŠ! cena Predaj KatalĂłg ch domov * "+&%"&%@ pĂ´vodnĂĄ Galanta 0905 677 548  "  o 3izb bytu & -*,'& ( $"! rodinnĂ˝ (*  "+$'&# om .sk ho, exkluzĂ­vneh + zĂĄhrada,  22,99 â&#x201A;Ź )*,&&"*& d a r c he r @ g m a i l. c .

 w w 1/1p ' *'% w a rc h ate l i 114m2 OV %(="&'%)"4+%9* $!%#$# 20m2 d $+(&,= altĂĄnok, garĂĄĹž, pivnica InformĂĄcie na tel.: 0908 979 893, e-mail: darina.bulakova@samstroje.sk 722 309 (&$)'*(5 %%!,:8*" +'( 0907 '''#$#  Mobil: Cena: 79.900,- â&#x201A;Ź ,5? atik # , (&.&+!9 &)& psori zoznamka roÄ?nĂ˝ '&&# 53'( pria%&)*%5$ ),&! -53% bodnĂ˝ °Slo si hÄžadĂĄ * "+%.$%5$ 5$'&# t"*8KFPQBUSPWBUFÇĽTLĂ&#x2C6;PSHBOJ[Ă&#x2C6;DJBTOBKEMIĂ?PVIJTUĂ&#x2DC;SJPVQĂ&#x2122;TPCFOJBOB4MPWFOTLV %:$%)% zĂĄväzkov 892 = 

& bez %!,"(&@ 5 rĂ´znych variĂĄcii foriem  na peÄ?enie t4NFFYLMV[Ă&#x201C;WOZNQBSUOFSPNSBLĂ&#x17E;TLFIPĆ&#x17D;FSWFOĂ?IPLSĂ&#x201C;äB +92=&   .0948 032 !# % ) ! #! a cupcake-ovteÄžku @ 6@21'( z uhlĂ­kovej ocele   ;muffinov     t1POĂ&#x17E;LBNFSâDIMFWZDFTUPWBOJF QSBWJEFMOĂ&#x17E; 92=; %2*) povrchom Xynflon.  QSĂ&#x2C6;DVBPECPSOĂ?QPSBEFOTUWP  s nepriÄžnavĂ˝m 24,*,.16&0

 "

#&)+  @ () # # ,5? $-'.) /16)03.=# # $:,*:(&.&+!9 ZĂĄrobok od 950 - 1.300â&#x201A;Ź / 15 dnĂ­ (brutto) % &$ novĂĄ cena(&%3  #% )"4$%&; $"$ )

! â&#x201A;Ź *&&(&, 10,90 > PrĂĄve prijĂ­mame opatrovateÄžky s opatrovateÄžskĂ˝m kurzom, "%  nĂ­ctvoYR!# % " od 1999   $2/( *'!, =%&   tFWod:  $ tovYQ Tovar)*,&?+5"*&( 5%)+;,&# si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ %0") praxou a dobrou na

%:  ' 1/("% znalosĹĽou nemeckĂŠho jazyka. ĂşÄ?Ä&#x20AC;WR stvoo %  "  ĂŠp~ ' &# **"+, www.megazlava.sk   stv  ;$2$' Ä?n en  &( $-'.) Ä&#x20AC;Q en 0  Ro *:"*&(5&, TERMĂ?NY POHOVOROV:NovĂŠ ZĂĄmky - 23. 07. 4)/ 5R porad  rad 2015,)*? Bratislava - 28. 07. 2015 #r/Rok ' +),&*% ,% a%:

 16@nutnĂĄ!  a po : '; 1 !9) ),&!,#)*%:; RegistrĂĄcia &A.vopred  ok od Eu %2/! " + 508 * ",#)*%  Mimoni ; ,&*'&#.#! 2&-4) 90  r/R 70 + ) $-)# ;% 8 212 d.sk samolepky ' !$( ď&#x20AC;Š 02/67 na stenu

 Eu woo 20 #8+ aiwsk 2020, 0903 :# "$ -$($&-3 : 094212   648 397,si chce www.aiw.sk,  lver 508d.sk facebook: $)#&"&$ fĂłn w.si #! 8  %,'#:,@&)"  woo tele : ww 094 #" d 70 fĂłn: w.silver "*&(:$% web   KeÄ? tnĂ­k oo ("# tele  (" ULD : ww Oi < ! !' .  FH web rN D NW '&# * "&, /.' DQ cena , vnos ĹĽ, pĂ´vodnĂĄ & .#&!&, "#$( ve Ĺži t F" *'! '(,' ("#  &@ )* #&,%)" â&#x201A;Ź " YQ Ä?a na:   14,90 Sil WR 2=& %"#$ $  $" Ă&#x161;ÉŻ  poĹži  .2#;5(,2 %&!$)% *-3"# $#%! tieĹž 1 3".'  1 3 $"./ ' (:?+5%,)*+'&'&  volĂĄ 234nĂ˝30 pre (" agent s.r.o. "' (" ("$ $$ ia,  Ă˝ finanÄ? 03ako viazanCREDI # * "-%&'+)* T Slovak & $-!!"1$0     09 em PROFI &,+ nosĹĽ    " 2$," 2"' ! !   Pracuj -34% spoloÄ? 

0$ "./ ("#$ ( .&!&,= . %2)1. Mimoni sĂş v sĂşÄ?asnosti najobĞúbenejĹĄĂ­mi  "'  $ ! EUR %&.!%(9 & 1.., $+" - kreslenĂ˝mi postaviÄ?kami!    " PoteĹĄte vaĹĄe ratolesti veÄžkĂ˝mi * 1#$ 2"'! "# $#   samolepkami

  CENY OD  na ,-), stenu detskej izby. ' '!" $1 &  ?+<&$ )5 ?+!$ novĂĄ cena (" ( !" ' 777 '&/.10&

)( $* â&#x201A;Ź #/#"  = % . "*&(5 ,&#9,79 "$ ! s.r.o !" $ Lacne-VIZITKY.sk 3#

! ARRI.:  cha.ws ; Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ & na . '' "'+ $ 338 872

 0905 @stre info   www.megazlava.sk  % *&)$ +(@ ARMO '$ $&' # strecha ail: "* 

 ! !( NE Ă? ZAD ! #( % e-m *%2$ | KVALITNE

$ =   

GRAFICK !%!"( "$ ! )'*+ | LACNO  " #  #

 )" RĂ?CHLO * & $&% RH  

 novĂĄ

2,99 â&#x201A;Ź

 $

Broskyne

36-0116

36-0176

36-0059

 

   IERU AM KN YTO NĂ B 

 

87-0128

s.sk galansko@regionpres 

 

   

02-0014-4

36-0003

  

 

  

www.regionpress.sk

36-0102

36-0089

06 36-01

79-0020

   

   

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

GALANTSKO

/vydavatelstvo/aktualne-cislo

NosovĂĄ svorka proti chrĂĄpaniu pre muĹžov aj Ĺženy zo 100% silikĂłnu, ktorĂĄ zaruÄ?Ă­ neruĹĄenĂ˝ spĂĄnok. DodĂĄva sa v cestovnom puzdre so zradielkom. cena

 

 

 

www.regionpress.sk

-58%

     2

Ë&#x2021; SALIANSKO

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂ&#x2C6;N

$FTUPWBOJF VeÄ?nĂŠ mesto RĂ­m

245 â&#x201A;Ź

169 â&#x201A;Ź

Na 5 dĹ&#x2C6;ovom poznĂĄvacom zĂĄjazde navĹĄtĂ­vite veÄ?nĂŠ mesto, ktorĂŠ dĂ˝cha histĂłriou zo vĹĄetkĂ˝ch strĂĄn, nespoÄ?etnĂ˝m mnoĹžstvom pamiatok, ktorĂŠ sĂş dielom svetoznĂĄmych umelcov. TermĂ­n: 27.4.-1.5.2017. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu, ubytovanie s raĹ&#x2C6;ajkami, sluĹžby sprievodcu.

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

6

JarnĂ˝ jednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava

Flora Olomouc

Teraz len za

35 â&#x201A;Ź

19,90 â&#x201A;Ź

&

 vĂĄm dĂĄme 33 â&#x201A;Ź bez DPH $ # za

 ! My ! ks len  ? ! $ 1 000

"

& # (" 

  !$ # $&!#, %  #+#

Trikråt meraj a raz ? kúp!

NĂ V

- 03 RANA -29 ST GA 15 ANA - 05 GA 15-29 STR GA 15-29 STRANA - 07

 # LACNĂ&#x2030; VIZITKY

34115 0107

Po vizitky

92-080

Ĺ˝ivĂŠ zviera nie je vec, aj keÄ? naĹĄi zĂĄkonodarcovia ako jedinĂ­ a poslednĂ­ v EurĂłpskej Ăşnii na to majĂş zjavne inĂ˝ a dokonca hanebnĂ˝ nĂĄzor. TroĹĄku upravenĂĄ ÄžudovĂĄ VĹždy budete musieĹĽ popri tom naÄ?alej na deti dohliadaĹĽ a mĂşdrosĹĽ je pred Vianocami pri menĹĄĂ­ch ratolestiach poÄ?Ă­tajte s tĂ˝m, Ĺže starostlivosĹĽ o opäż aktuĂĄlna. Ak zvaĹžujete psĂ­ka budete musieĹĽ prevziaĹĽ do svojich rĂşk. ĹživĂ˝ darÄ?ek pod stromÄ?ek, Zrazu prĂ­de po sviatkoch beĹžnĂ˝ pracovnĂ˝ zhon â&#x20AC;&#x201C; nĂĄvrat do je to oveÄža zĂĄvaĹžnejĹĄie roz- ĹĄkĂ´lky, ĹĄkoly, prĂĄce. A psĂ­k zostĂĄva sĂĄm doma. Cez Vianoce ho hodnutie, ako nĂĄkup Ä?oho- obklopovali Äžudia, teraz je vĹĄak sĂĄm. MĂ´Ĺže plakaĹĽ a zavĂ­jaĹĽ koÄžvek, Ä?o moĹžno dokonca od ĹžiaÄžu, alebo sa zaÄ?ne nudiĹĽ a â&#x20AC;&#x17E;zĂĄbavuâ&#x20AC;&#x153; si uĹž nĂĄjde. Vy sa aj do dvoch týŞdĹ&#x2C6;ov vrĂĄtiĹĽ. vĹĄak po nĂĄvrate domov nemusĂ­te s jeho konanĂ­m stotoĹžniĹĽ. ?

e  " !   trebujet

    

44%

JednodĹ&#x2C6;ovĂ˝ zĂĄjazd do Olomouca na zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu FLORA. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a: preprava luxusnĂ˝m vozidlom znaÄ?ky Mercedes, technickĂ˝ sprievodca. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

Karneval v BenĂĄtkach Teraz len za

85 â&#x201A;Ź

43%

ZaĹžite jedineÄ?nĂş atmosfĂŠru svetoznĂĄmeho BenĂĄtskeho karnevalu a preĹžite najväÄ?ĹĄie faĹĄiangovĂŠ divadlo masiek. Cena zahĹ&#x2022;Ĺ&#x2C6;a autobusovĂş dopravu a sluĹžby sprievodcu. TermĂ­n: 21.02.2017 - 23.02.2017 NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava

www.megazlava.sk Ä&#x152;o je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po â&#x20AC;&#x201C; Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

06

6-7

46%

53-00

36-0010

36-010163-0008

02-0126

36-0018

36-0032%

&""70) "+,3%*/ ,*"4( ).*$#( .($"0 *28) !+,

Y 95: E CEN #/(% ,*" JLEPĹ I NA 1  

 A-0 % RAN  % aĹž50 9 ST 10

-2 5 1  GA  +  52-0056-25

veterinĂĄr radĂ­

12

#$' "

)#%#$'

)#%

AKCIA7,-

33    

  6' +   /)! &!-

+% ,$( 

36-00

<

88

vo ctYR nĂ­FW ovQt : Ä?tRY

 Ä&#x20AC;W !# Ă&#x201D;Ă&#x161;

 #

%  

18 

36-00Opatrovanie seniorov v RakĂşsku

53-0071

PrĂ­jem ploĹĄnej inzercie na tel. Ä?. 0905 338 872. galantsko@regionpress.sk

SlĂĄvnostnĂ˝m galaveÄ?erom oslĂĄvilo bratislavskĂŠ Divadlo NovĂĄ scĂŠna 70. vĂ˝roÄ?ie svojho zaloĹženia. V priestoroch bĂ˝valĂŠho kina Alfa v Ĺ˝ivnodome na terajĹĄom KollĂĄrovom nĂĄmestĂ­ uviedlo divadlo 30. novembra 1946 prvĂş premiĂŠru, bola Ĺ&#x2C6;ou inscenĂĄcia Skrotenie zlej Ĺženy anglickĂŠho dramatika Williama Shakespeara. Pripomienkou 70 rokov ĂşÄ?inkovania divadla bol koncert, v ktorom oĹžili najslĂĄvnejĹĄie operetnĂŠ a muzikĂĄlovĂŠ melĂłdie, ktorĂŠ tvorili a eĹĄte aj tvoria repertoĂĄr Novej scĂŠny v interpretĂĄcii vĂ˝nimoÄ?nĂ˝ch spevĂĄkov vĹĄetkĂ˝ch generĂĄciĂ­. TĂ˝ch, ktorĂ­ divadlo formovali, aj tĂ˝ch, ktorĂ­ sĂş jeho ozdobou dnes. internet

.FHB;ÇĽBWBTL

49 â&#x201A;Ź

 

 

Divadlo - jubilant

Argan Ă&#x2013;l na skrĂĄĹĄlenie pokoĹžky a udrĹžanie mladistvĂŠho vzhÄžadu.KozmetickĂĄ sada obsahuje: dennĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), noÄ?nĂ˝ pleĹĽovĂ˝ krĂŠm (125 ml), telovĂŠ mlieko (250 ml), sprchovĂ˝ gĂŠl novĂĄ cena ĹĄampĂłn (250 ml).

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

DesivĂĄ ĹĄtatistika

Parlament deďŹ nitĂ­vne schvĂĄlil novelu zĂĄkona o hazardnĂ˝ch hrĂĄch. PatologickĂ­ hrĂĄÄ?i a poberatelia dĂĄvok v hmotnej nĂşdzi si uĹž nezahrajĂş. V ĹĄpeciĂĄlnom registri zaevidujĂş poberateÄžov dĂĄvok v hmotnej nĂşdzi a ÄžudĂ­, ktorĂ˝m diagnostikovali patologickĂŠ hrĂĄÄ?stvo. CieÄžom novely je podÄža rezortu ďŹ nanciĂ­ ochrana spotrebiteÄža, ktorĂĄ mĂĄ byĹĽ zaloĹženĂĄ najmä na prevencii a poĹžiadavkĂĄch zaloĹženĂ˝ch na zodpovednom hranĂ­. V registri budĂş evidovanĂ­ aj Ä?lenovia domĂĄcnosti, ktorĂ­ poberajĂş dĂĄvku v hmotnej nĂşdzi. TĂ˝kaĹĽ sa to mĂĄ teda aj manĹžela Ä?i manĹželky. EvidovanĂŠ osoby budĂş maĹĽ zamedzenĂ˝ prĂ­stup k hazardnĂ˝m hrĂĄm poÄ?as obdobia, ktorĂŠ bude ĹĄpeciďŹ kovanĂŠ v zĂĄkone.Â

07:00 OveÄ?ky 07:05 MĂĄĹĄa a medveÄ? 07:10 JEDNOTKA Kniha dĹžunglĂ­ 07:25 LevĂ­k Raa Raa 07:35 Prasiatko Peppa 07:50 GarďŹ eld 08:05 Lassie - NovĂŠ dobrodruĹžstvĂĄ 08:30 ZĂĄzraÄ?nĂ˝ ateliĂŠr 08:55 MaterskĂŠ znamienko 09:35 AutosalĂłn 10:05 Alpy zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minĂşt 12 13:00 ObÄ?an za dverami 13:35 SleÄ?na MarpleovĂĄ: Tajomstvo sĂ­dla KomĂ­ny 15:05 BuÄ? Bindi 15:40 Zypa CupĂĄk 17:00 Nikto nie je dokonalĂ˝ 18:20 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 SprĂĄvy RTVS 20:25 Klan Lanzacovcov 23:35 Julie LescautovĂĄ 01:10 SleÄ?na MarpleovĂĄ 02:40 Klan Lanzacovcov

Teraz len za

PoĹžiadavky: vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. C, zdravotnĂ˝ preukaz, kvaliďŹ kaÄ?nĂĄ karta vodiÄ?a, psychotesty, znalosĹĽ potravinĂĄrskeho sortiment 36-0000

8

4

0905 338 872

GA 16-48 STRANA - 14

A jednĂŠho dĹ&#x2C6;a pohĂĄr preteÄ?ie... a psĂ­k uĹž nie je Ä?lenom rodiny, ale jednĂ˝m z mnohĂ˝ch, ktorĂ­ konÄ?ia na ulici. Pes vĹĄak nepochopĂ­, preÄ?o skonÄ?il na ulici. VeÄ? by dal za svoju rodinu Ĺživot. Preto nezabĂşdajte, Ĺže pes nie je hraÄ?ka, ale priateÄž a spoloÄ?nĂ­k. No nie na pĂĄr dnĂ­, ale na niekoÄžko rokov. Na celĂ˝ jeho psĂ­ Ĺživot. Ak ste vĹĄak prebrali vĹĄetko naozaj zodpovedne, potom naprĂ­klad mieĹĄanci z útulkov majĂş svoje mimoriadne Ä?aro, sĂş vnĂ­mavĂ­, posluĹĄnĂ­, inteligentnĂ­ a aj napriek tomu, Ä?o si preĹžili, sĂş novej rodine oddanĂ­. NovĂ˝ domov zvieratka sa stane pre vĂĄs red i pre toho psĂ­ka tĂ˝m najkrajĹĄĂ­m vianoÄ?nĂ˝m darom.


VoĹ&#x2C6;avĂ˝ prĂ­bytok si mĂ´Ĺžete jednoducho pripraviĹĽ pomocou aromatickĂ˝ch vreciek pripevnenĂ˝ch k teplĂŠmu radiPokoj, usmiate tvĂĄre, radostnĂŠ stretnutia, nedoÄ?kavĂŠ ĂĄtoru. PlĂĄtennĂŠ vrecúťka naplnenĂŠ klinÄ?ekmi, ĹĄkoricou, deti, svetielka a vĂ´ne. To je adventnĂ˝ Ä?as. VĂ´Ĺ&#x2C6;a orechov, badiĂĄnom Ä?i inĂ˝m voĹ&#x2C6;avĂ˝m korenĂ­m postupne uvoÄžĹ&#x2C6;ujĂş badiĂĄnu, vanilky, ĹĄkorice, ale aj varenĂŠho vĂ­nka nĂĄm kaĹž- prĂ­jemnĂş vĂ´Ĺ&#x2C6;u. dĂ˝ deĹ&#x2C6; pripomĂ­najĂş blĂ­Ĺžiaci sa Ĺ tedrĂ˝ deĹ&#x2C6;. VĂ´Ĺ&#x2C6;a intenzĂ­v- Ak do nich pridĂĄte kĂ´ru z pomaranÄ?ov, jej vĂ´Ĺ&#x2C6;a vĂĄs povzbudĂ­ pri prĂĄci. Ak sa vĂĄm vreckĂĄ nechce plniĹĽ, tak kĂ´ru ne vplĂ˝va na nĂĄladu Ä?loveka. LevanduÄža upokojuje, rozmarĂ­n a Ä?okolĂĄda pĂ´sobia an- z citrusov jednoducho poloĹžte na radiĂĄtor. Alebo naĹ&#x2C6; tidepresĂ­vne, citrĂłn zas zvyĹĄuje pracovnĂ˝ vĂ˝kon. Koncen- poloĹžte misku s vodou, do ktorej kvapnete pĂĄr kvapiek trĂĄciu a sĂşstredenie podporujĂş bazalka a mäta, ĹĄkorica ĂŠterickĂŠho oleja. Pomocou ĂŠterickĂ˝ch olejov (prĂ­rodnĂ˝ extrakt rastlĂ­n, kvetĂ­n, zas zĂştulnĂ­ domov.

drevĂ­n) byt nielen prevoniate, ale aj vyÄ?istĂ­te. Okrem relaxaÄ?nĂ˝ch a lieÄ?ivĂ˝ch ĂşÄ?inkov majĂş aj vynikajĂşce dezinfekÄ?nĂŠ vlastnosti - sĂş tieĹž veÄžmi dobrĂ˝ likvidĂĄtori baktĂŠrii. DrevenĂŠ podlahy Ä?i kachliÄ?ky voĹ&#x2C6;avo vydrhnete, ak do vody kvapneme 5-7 kvapiek oleja. V tomto obdobĂ­ odporĂşÄ?am mix borovica- levanduÄža alebo pomaranÄ? - vanilka. A eĹĄte nieÄ?o, najkrajĹĄia vĂ´Ĺ&#x2C6;a, ktorĂĄ vĂĄs vĹždy upokojĂ­ a dobije pozitĂ­vnou energiou, je vĂ´Ĺ&#x2C6;a blĂ­zkeho Ä?loveka. Preto rodinnĂŠ objatie nevynechajte ani jeden deĹ&#x2C6; v ro-ku. gazdinka Evka

VĂ´Ĺ&#x2C6;a adventu

Vtip: Na pieskovisku dvaja chvĂĄlenkĂĄri: â&#x20AC;&#x17E;MĂ´j otec je historik. Ha!â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;&#x17E;A moja mama hysteriÄ?ka. He!â&#x20AC;&#x153; Joseph Addison: â&#x20AC;&#x17E;MyslieĹĽ moĹžno len rozumom, ale chĂĄpaĹĽ len srdcom.â&#x20AC;&#x153;

stalo sa

15

v zahraniÄ?Ă­

ViedeĹ&#x2C6;/RakĂşsko

Rakúťanka Gertrude, ktorĂĄ ako jedinĂĄ z rodiny preĹžila holokaust, vyzĂ˝va mladĂ˝ch nevoliĹĽ radikĂĄla Hofera. â&#x20AC;&#x17E;Z Ä?oho mĂĄm najväÄ?ĹĄĂ­ strach, je poniĹžovanie a dĂŠmonizĂĄcia inĂ˝ch,â&#x20AC;&#x153; hovorĂ­ na virĂĄlnom predvolebnom videu 89-roÄ?nĂĄ ViedenÄ?anka Gertrude. Video s Ĺ&#x2C6;ou videli viac ako tri miliĂłny ÄžudĂ­ a tisĂ­ce ho komentovali. VeÄžmi dobre vie, akĂŠ je to staĹĽ sa druhotriednym obÄ?anom vo svojej vlastnej krajine a ako rĂ˝chlo sa nenĂĄvistnĂĄ rĂŠtorika vie zmeniĹĽ na platnĂŠ zĂĄkony a Ä?iny s fatĂĄlnym dosahom na celĂŠ skupiny ÄžudĂ­.

,'8Č&#x2020;Ę&#x2019;21É&#x2C6;Č&#x2019;6#É&#x2C6; 24+24#8'0Č&#x;0#8+#01%'!

4Č&#x2020;&8Č&#x2020;/214#&Č&#x2019;/ 0#56#8Č&#x2019;/124#8Č&#x2019;/

Ä&#x152;ernobyÄž/Ukrajina

ProblĂŠm:

URQÉ&#x2030;Č­VCÉ&#x2030;QOPQVGDQQMQOVNCÉ&#x2030;KCTÉźQW MQRČ­TMQWOWNVKHWPMÉ&#x2030;PČşO\CTKCFGPČ­O VCDNGVQOPCXKIČĄEKQW!

<8'46'*1&14Č&#x153;-1&$140Č&#x2019;-18+ĐŻ

11

0905 926 0

FKUVTKDȡEKC EGTVKĆ&#x2019;MQXCPČşEJ 5NQXGPUMČşEJ tonerovCPČĄRNPČ­ FQVNCÉ&#x2030;KCTPČ­ MQRČ­TQM COWNVKHWPMÉ&#x2030;PČşEJ \CTKCFGPČ­

+

36-0224

gazdinka radĂ­

Ĺ tvrtĂ˝ blok jadrovej elektrĂĄrne v ukrajinskom Ä&#x152;ernobyli prekryli novou oceÄžovou kupolou, ktorĂĄ uzavrela betĂłnovĂ˝ sarkofĂĄg vybudovanĂ˝ narĂ˝chlo po havĂĄrii v roku 1986. NovĂĄ oceÄžovĂĄ konĹĄtrukcia mĂĄ dĺŞku 165 metrov, výťku 110 metrov a vĂĄĹži 36.200 ton. Na miesto urÄ?enia ju presĂşvali po ĹželezniÄ?nej trati niekoÄžko dnĂ­. Nad sarkofĂĄg nad poĹĄkodenĂ˝m reaktorom Ä?Ă­slo 4 - teda na miesto prehriatia a vĂ˝buchu reaktora z 26. aprĂ­la 1986 - postupne preniesli novĂ˝ kryt pomocou systĂŠmu, ktorĂ˝ pozostĂĄval z hydraulickĂ˝ch Ĺžeriavov. V rĂĄmci jednĂŠho cyklu sa konĹĄtrukcia posunula o 60 centimetrov. S presunom kupoly sa zaÄ?alo pred dvoma týŞdĹ&#x2C6;ami a deďŹ nitĂ­vne osadla na urÄ?enĂŠ miesto.

Riga/LotyĹĄsko

V LotyĹĄsku si v predveÄ?er tzv. likvidĂĄcie geta v Rige, pripomenuli masakru asi 15.000 lotyĹĄskĂ˝ch Ĺ˝idov z 30. novembra 1941, po ktorej nasledovala v neÄ?alekĂ˝ch lesoch 8. decembra toho istĂŠho roka masovĂĄ vraĹžda Ä?alĹĄĂ­ch asi 12.500 ÄžudĂ­ prĂ­sluĹĄnĂ­kmi lotyĹĄskĂ˝ch sĂ­l SS pod dohÄžadom ich kolegov z nacistickĂŠho Nemecka. Na spomienkovej slĂĄvnosti sa pamiatke zavraĹždenĂ˝ch poklonil lotyĹĄskĂ˝ prezident Raimonds VĂŠjonis, predsednĂ­Ä?ka parlamentu pobaltskej republiky InĂĄra MĂşrnieceovĂĄ, ako aj Ä?alĹĄĂ­ verejnĂ­ Ä?initelia, predstavitelia miestnych Ăşradov, diplomatickĂŠho zboru a Ĺžidovskej komunity.

Juneau/AljaĹĄka

PopulĂĄcia soba karibu (polĂĄrneho) ĹžijĂşceho na americkej AljaĹĄke v priebehu uplynulĂ˝ch troch rokov klesla o vyĹĄe 50 percent. VlĂĄdni vĂ˝skumnĂ­ci sa pokúťajĂş zistiĹĽ prĂ­Ä?inu, informovala agentĂşra AP. AljaĹĄskĂŠ ministerstvo pre rybolov a poÄžovnĂş zver tvrdĂ­, Ĺže populĂĄcia stredoarktickej Ä?riedy soba karibu dosiahla v roku 2010 vrcholovĂ˝ poÄ?et pribliĹžne 70.000 kusov. Toto Ä?Ă­slo vĹĄak uĹž o tri roky neskĂ´r spadlo na 50.000 - po neskorom nĂĄstupe jari, Ä?o vyĂşstilo do zvýťenĂŠho mnoĹžstva uhynutĂ­. NajnovĹĄie vĂ˝skumy naznaÄ?ujĂş, Ĺže poÄ?et jedincov Ä?riedy klesol tento rok na zhruba 22.000. internet

GA 16-48 STRANA - 15


... nájdeš, čo hľadáš

chcú poisťovne premietnuť do cien, platil iba z nových, a nie aj z už existujúcich poistiek. To znamená, že ak máte Poisťovne budú od nového zámer uzavrieť poistenie na byt, chalupu, dom, havarijné roku platiť nový osemper- poistenie na auto či iný druh poistenia, poponáhľajte sa centný odvod a je logické, a urobte tak do konca roka 2016. že ho premietnu do cien. Pre poistky neplatia kalendárne roky, sú platné odo dňa To znamená, že poistky uzavretia tak dlhú dobu, na akú sa zaviažete platiť po„zdražia“. istné. Finančný výbor však v par- Treba však pripomenúť verejnosti, že ministerstvo filamente presadil, aby sa nancií chcelo pôvodne poisťovniam prikázať, aby platili chystaný odvod, ktorý si osempercentný odvod zo všetkých peňazí, ktoré od ľudí

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SALIANSKO

týždenne do 29 000 domácností a firiem

Redakcia: tel.: e-mail:

Bratislavská 1458, Galanta (budova MS) 031/702 06 24 galantsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Klára Jurásová 0905 338 872

Distribúcia: (29.000 domácností/firiem)

MALIARSKE SÁDROKARTONÁRSKE TAPETÁRSKE PRÁCE POKLÁDKA PARKIET 0917 246 947

vyberú na neživotných poistkách. Znamenalo by to, že by platili odvod aj z tých zmlúv, ktoré boli uzatvorené v minulosti a ktoré to v cene ešte nemali započítané. V domácnostiach, ktoré platia napríklad dve „zákonné“ poistky, dve havarijné, poistenie za byt, nejaké „zdravotné“ poistky a podobne by tak išlo ročne o vyššie náklady podľa kvality poistiek až do sto eur. Po veľkom tlaku samotných poisťovní nakoniec finančný výbor presadil, že sa „odvod zavedie len na novo uzavreté poistné zmluvy od účinnosti zákona, teda od 1. januára ib 2017.

NÁBYTOK NA MIERU Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO! sky.sk www.nabytokbukov 36-0213

Róbert Bukovský |

0911 266 549

Každý týždeň: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Jelka, Veľké Úľany, Košúty, Čierna Voda, Dolné Saliby, Matúškovo, Diakovce, Tešedíkovo, Vlčany, Kráľová nad Váhom, Kajal, Nebojsa, Gáň, Veľká Mača, Mostová a Selice

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

GA 16-48 STRANA - 16

61-0002

galantsko.sk

Ako ušetriť na poistení

financie

36-0052

regionálne noviny

GALANTSKO PIESTANSKO

Galantsko 16 48  
Galantsko 16 48  
Advertisement