Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

SALIANSKO

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

z zaruÄ?enĂĄ kvalita z ceny koneÄ?nĂŠ

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

od 1190 â‚Ź

od 1390 â‚Ź

50 % ZĽAVA

na betonovĂŠ zĂĄklady

O ostatných cenåch a akciåch sa môŞete informovaż telefonicky. telefonicky Doprava do 100 km zdarma.

IZOLĂ CIE PLOCHĂ?CH STRIECH

SlĂĄdkoviÄ?ovo (GA): Predaj rekonĹĄtr. 3izb bytu 83m2 na zvýťenom prĂ­zemĂ­ s balkĂłnom

0911 28 88 68

Cena: 73.000,- â‚Ź

Cena: 137.000,- â‚Ź

36-0005

GĂĄĹˆ (GA): Predaj kvalitnej novostavby 4izb RD úŞit. 93m2, zast. 117m2, pozemok 530m2

2,5

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

3,10

HĽADà M ťikovnÊho, pracovitÊho

ROBOTNĂ?KA

na kamenĂĄrske prĂĄce mzda: 1100â‚Ź brutto + var. zloĹžka .......................... 0905 320 476

VĂ?KUP DRUHOTNĂ?CH SUROVĂ?N PrevĂĄdzka Ĺ aÄža, DiakovskĂĄ ulica

AKCIA do konca jĂşna: WâLVQäFMF[BEP É€LH QJOUFS!LC[TLt

ĂšRADNÉ A SĂšDNE PREKLADY NEMÄŒINA SLOVENÄŒINA

36-0106

z veÄža farieb z novĂŠ tvary

76-0040

Akcia aĹž -30 %

www.kamenarstvo-andrassy.sk

AKCIA na materiĂĄly:

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ÄŒIERNY MATERIĂ L

4

36-0017

POMN�KY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

DielĹˆa: TopoÄžnica Ä?. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

Ä?. 24 / 15. jĂşn 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

36-0094

galantsko.sk

GALANTSKO

2,15

www.pacta.sk 0918 492 404

okrem medicínskych a technických Volaż - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

Za rozumnĂŠ ceny!

0911 266 549

krmivo pre nosnice rastovĂĄ a znĂĄĹĄkovĂĄ

36-0019

36-0101

Zameranie a nĂĄvrh ZADARMO! sky.sk www.nabytokbukov RĂłbert BukovskĂ˝ |

(pri Galante)

a: ponĂşk

• 8 - 15 týŞ. MlĂĄdky -NosniÄ?ky rĂ´znej farby • 1-14 dĹˆovĂŠ brojlerovĂŠ kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kĂĄÄ?ere • 1-14 dĹˆovĂŠ HĂşsatĂĄ LandeskĂŠ • 7 - týŞ. morky big 6 • BrojlerovĂŠ kaÄ?ice na vĂ˝krm

NĂ BYTOK NA MIERU

t ZabezpeÄ?ovacie systĂŠmy t KamerovĂŠ systĂŠmy t VideohÄžad t Ochrana objektov

www.hydinarskafarma.sk HydinĂĄrska Hydin inĂĄrs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0016

Preklad vťetkých typov listín

36-0004

0907 188 152 - Mgr. Csilla MolnĂĄrovĂĄ, PhD.

VIAC AKO BEZPEÄŒNOSŤ

X. ROÄŒNĂ?K Ĺ˝ITNOOSTROVSKĂ?CH POÄ˝OVNĂ?CKYCH SLĂ VNOSTĂ?

5

PATRÓNKY POĽOVN�CTVA DIANY POD Zà ŠTITOU SPK A SPZ BRATISLAVA

AUTOPOĹ˝IÄŒOVŇA

BOHATĂ? PROGRAM

21-23.06.2018

STRECHY strecha@strecha.ws

10-15

tXXXWBMLZSBTL

GA 18-24 STRANA - 01

36-0000

RNE STREDISKO

MESTSKÉ KULTÚ

ŠAĽA - GALANTA

07-0074

GABÄŒĂ?KOVO

od 08:00 do 23:30. Výstava, súżaŞ vo varení, prezentåcie, ukåŞky, koncerty.

5


GALANTSKO PIESTANSKO regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SALIANSKO

týŞdenne do 29 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: e-mail:

BratislavskĂĄ 1458, Galanta (budova MS) galantsko@regionpress.sk

Inzercia: KlĂĄra JurĂĄsovĂĄ 0905 338 872

Ivan BroŞík

KeÄ? uĹž nevlĂĄdzete Ä?alej

kryhy, ktorĂĄ je pod hladinou a ktorĂĄ je schopnĂĄ uniesĹĽ oveÄža viac, ako iba vaĹĄe trĂĄpenia.“ HovorĂ­ Dr. Zbigniew Jan Czendlik , zvanĂ˝ tieĹž Zibi, rĂ­mskokatolĂ­cky kĹˆaz poÄžskej nĂĄrodnosti, ktorĂ˝ pĂ´sobĂ­ v ÄŒeskej republike ako dekan lanĹĄkrounskĂ˝. Je inkardinovanĂ˝ do Katovickej arcidiecĂŠzy. Ĺ koda, Ĺže ho tak mĂĄlo u nĂĄs poÄ?uĹĽ a ťkoda Ĺže prĂĄve takĂŠto slovĂĄ u nĂĄs mĂĄlo poÄ?uĹĽ. Zibi dokĂĄĹže naliaĹĽ optimizmu. V jednej televĂ­znej relĂĄcii doslova povedal: „Mali by sme sa uĹž koneÄ?ne vyprdnúż na vĹĄetko to zlo ktorĂŠ nĂĄs zahlcuje, otoÄ?iĹĽ o 180 stupĹˆov a nasmerovaĹĽ svoj Ĺživot k dobru a k nieÄ?omu pozitĂ­vnemu.“ Nech sa vĂĄm to Ä?o najskĂ´r podarĂ­, milĂ­ Ä?itatelia! Ivan BroŞík

Ä?o sa len pokaziĹĽ mĂ´Ĺže. A Ä?lovek uĹž medzitĂ˝m behĂĄ iba ako hasiÄ?, ktorĂ˝ „kontroluje poĹžiarisko“. Len aby oheĹˆ nepreskoÄ?il eĹĄte aj tam, kde je nateraz vĹĄetko v  poriadku. RozmýťĞate, Asi to zaĹžil uĹž kaĹždĂ˝. DostĂĄ- preÄ?o, preÄ?o prĂĄve vy a preÄ?o teraz, v tom naozaj „najlepĹĄom“ vate sa do momentu, za kto- okamihu. MĂĄte to chuĹĽ zabaliĹĽ, odmĂĄvnuĹĽ, neviete si ani len rĂ˝m, dokonca v ktorom uĹž ne- predstaviĹĽ, Ĺže eĹĄte aj TOTO sa dĂĄ zvlĂĄdnuĹĽ a Şe to zvlĂĄdnete vy, viete ako Ä?alej a dokonca si hoci trĂŠning mĂĄte tvrdĂ˝ a dlhoroÄ?nĂ˝. Priam olympijskĂ˝. myslĂ­te, Ĺže Ä?alej sa uĹž nedĂĄ. „S vierou v Ä?okoÄžvek, aj vo vlastnĂŠ vĂ­ĹĽazstvĂĄ, je to ako s ĞaNiet ako, kadiaÄž, a to uĹž niet dovou kryhou v oceĂĄne. Niekedy uĹž nevidĂ­te ani len ĹĄpiÄ?ku. na to ani sĂ­l. V istom momen- Ĺ piÄ?ku nĂĄdeje. Ale keÄ? verĂ­te a keÄ? verĂ­te najmä sebe, zrazu te sa pokazĂ­ doslova vĹĄetko, sa vĂĄm mĂ´Ĺže staĹĽ, Ĺže ucĂ­tite pod nohami pevnĂş oporu, tĂş Ä?asĹĽ

VydĂĄva: Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

PlastovĂŠ OKNĂ A DVERE

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

4FSWJTOĂ?QSĂˆDFOBQMBTUPWĂ?PLOĂˆ

.POUĂˆĂ¤Ă?LPMFOâNJQSBDPWOĂ“LNJQPEĹąB45/

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

dosah na 1.500.000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

tJOUFSJĂ?SPWĂ?SFUJB[LPWĂ?DFMPUJFĹľ tWFSUJLĂˆMOF tMĂˆULPWĂ? QMJTĂ? tFYUFSJĂ?SPWĂ?$ $ ; ;

tPLFOOĂ?QFWOĂ? SPMPWBDJF tEWFSPWĂ?SPMPWBDJF QMJTĂ? tQPTVWOĂ?

3PMFUZQMBTUPWĂ?BIMJOĂ“LPWĂ?

.BSLâ[Z

tXXXTPOJQFYTL ÄŒISTENIE ZĂ MKOVEJ DLAĹ˝BY

Kamenårstvo KAM-MAN VeĞkÊ ÚĞany

KOMPLETNĂ PRERĂ BKA

a rĂ´znych povrchov, betĂłn, plast, drevo cena od 1â‚Ź/m2

BYTOV�CH JADIER A KÚPEĽN�

0907 173 047, TeĹĄedikovo

Ponúkame rôzne druhy Şulových pomníkov a kamenårske pråce za akciovÊ ceny!

www.prerabka-kupelne.sk

0903 026 422 www.cistimdlazbu .sk

ZemnĂŠ prĂĄce Preprava sypkĂ˝ch materialov Preprava so sklĂĄpaÄ?om s hydraulickou rukou ou EASYLOAD.SK

0905 483 126

Vyberte si kvalitu za prijateĞnú cenu! Doplnky a montåŞ ZADARMO! VeĞkÊ ÚĞany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

GA 18-24 STRANA - 02

36-0118

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

4JFUFQSPUJINZ[V

36-0006

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

ÇBMÞ[JF

36-0095

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

EFORTE - 84

SYNEGO - 80

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWĂ“O

36-0102

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

ROKMI OVERENĂ KVALITA

36-0093 6-0093

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Galanta, Ĺ aÄža, SlĂĄdkoviÄ?ovo, Jelka, KoĹĄĂşty, TomĂĄĹĄikovo, DolnĂŠ Saliby, Matúťkovo, Diakovce, TeĹĄedĂ­kovo, VlÄ?any, Kajal, Nebojsa, ÄŒierna Voda, VeÄžkĂĄ MaÄ?a, Trnovec nad VĂĄhom, MalĂĄ MaÄ?a, MostovĂĄ a Selice

36-0022

DistribĂşcia: (29.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

6 - komorovĂŠ ovĂŠ okn oknĂĄ: nĂĄ:


psycholĂłg radĂ­

Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ

EQ

dĂ´leĹžitĂĄ. Ide o schopnosĹĽ fungovaĹĽ v prĂ­jemnĂ˝ch medziÄžudskĂ˝ch vzĹĽahoch, schopnosĹĽ porozumieĹĽ, vcĂ­tiĹĽ sa, Ä?i lepĹĄie pochopiĹĽ konanie „PrednedĂĄvnom som Ä?Ă­tala Ä?lĂĄ- inĂ˝ch ÄžudĂ­, Ä?o nĂĄm v koneÄ?nom dĂ´sledku umoĹžĹˆuje byĹĽ obĞúbenĂ˝m nok o  emocionĂĄlnej inteligencii v kolektĂ­ve, pracovaĹĽ v tĂ­me, byĹĽ reĹĄpektovanĂ˝m nadriadenĂ˝m... ÄŒo a o potrebe rozvĂ­jaĹĽ ju uĹž od det- je dĂ´leĹžitĂŠ, Äžudia s vyĹĄĹĄĂ­m EQ vedĂş vyrovnanejĹĄĂ­ Ĺživot, efektĂ­vnejĹĄie stva. AkĂ˝ je ten najlepĹĄĂ­ spĂ´sob? narĂĄbajĂş so svojimi vlastnĂ˝mi emĂłciami a teda disponujĂş relevantMoja dcĂŠrka mĂĄ 3 roky.“ nĂ˝m sebaobrazom. EmĂłcie sĂş sĂşÄ?asĹĽou nĂĄĹĄho kaĹž- U dieĹĽaĹĽa je cestou umoĹžniĹĽ mu prejavovaĹĽ jeho emĂłcie, aby malo dodennĂŠho Ĺživota, a  preto je priestor porozumieĹĽ im a nĂĄsledne sa s nimi nauÄ?ilo efektĂ­vne pracoemocionĂĄlna inteligencia, skrĂĄ- vaĹĽ, efektĂ­vne pre seba aj svoje okolie. Ak je dieĹĽa smutnĂŠ, Ä?i nahnetene EQ pre Ĺživot Ä?loveka veÄžmi vanĂŠ, treba aby svojou emĂłciou preĹžilo. My, ako rodiÄ?ia sme tu na

to, aby sme mu celĂş situĂĄciu pomohli pochopiĹĽ a nĂĄsledne ponĂşkli rieĹĄenie. PovedaĹĽ napr. „neboj sa toho psa“, nepostaÄ?uje. PonĂşknite dieĹĽaĹĽu, Ĺže popri psĂ­kovi prejdete s nĂ­m a vysvetlite mu, preÄ?o sa bĂĄĹĽ nemusĂ­. Deti sa samozrejme uÄ?ia pozorovanĂ­m, preto im aj prostrednĂ­ctvom vlastnĂ˝ch emĂłcii a ich zvlĂĄdanĂ­m ukazujeme cestu. DcĂŠrke tieĹž mĂ´Ĺžete vysvetliĹĽ preÄ?o niekto mĂ´Ĺže plakaĹĽ, teda Ä?o vĹĄetko sa mĂ´Ĺže za takĂ˝mto prejavom skrĂ˝vaĹĽ. NajlepĹĄie cez nĂĄzornĂŠ prĂ­klady, teda ak sa nejakĂĄ situĂĄcia aktuĂĄlne deje, alebo tieĹž prostrednĂ­ctvom rozprĂĄvok, kde mĂĄme moĹžnosĹĽ poukĂĄzaĹĽ na rĂ´zne sĂşvislosti. SamotnĂĄ tĂŠma EQ je obsiahla a moĹžnostĂ­ je naozaj veÄža (knihy, hry...). Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: MladĂŠ peknĂŠ dievÄ?a si kupuje plavky. PredavaÄ?ka sa jej pĂ˝ta: „AkĂŠ by mali byĹĽ? Chcete na dovolenke nieÄ?o prĂ­jemnĂŠ zaĹžiĹĽ, alebo si chcete oddĂ˝chnuĹĽ?“ Epiktetos: „Ak chceĹĄ byĹĽ ĹĄĹĽastnĂ˝, vedz, Ĺže to zĂĄleŞí len od teba.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1 ° Predåm 2ks letných pneumatík zn. Pirelli o rozmere195/55R15 rok výroby 2016 dezÊn 6mm bez poťkodenia cena 30eur tel.0904876880 ° Predåm Peugeot Boxer minibus 2,5TD, målo jazdený, veĞmi zachovalý. 0903 812 846

Ë?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

auto-moto/inĂŠ

2EGLYRYDQÂż

2

° KĂşpim auto, ponĂşknite. Tel. 0903 416 726 ° KĂşpim havarovanĂŠ alebo motoricky poĹĄkodenĂŠ auto. Tel. 0905 218 938 ° KĂşpim starĂŠ auto alebo motocykel, aj nĂĄhradnĂŠ diely a vĹĄetko Ä?o sa tĂ˝ka motorizmu (trofeje). Tel. 0903 818 122 °PredĂĄm 4ks originĂĄlnych ruÄ?ne kovanĂ˝ch dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredovĂĄ diera 66.6, primĂĄrne urÄ?enĂŠ pre Audi A6, dobrĂ˝ stav, neopravovanĂŠ, nezvĂĄranĂŠ, rovnĂŠ, stredovĂŠ krytky s logom Audi, cena 630 â‚Ź za komplet. Po dohode moĹžnosĹĽ k diskom zobraĹĽ aj 4x letnĂŠ pneu o rozmere 215/35 R19. T.Ä?.: 0905 423 331 ° CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KĂšPIM TIETO MOTORKY 0915215406° ÄŒZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/Diely- DOHODA ISTĂ 0908205521

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Ë?

byty/predaj

3

° PredĂĄm zrekonĹĄtruovanĂ˝ 4-izb. byt-126m2 v SlĂĄdkoviÄ?ove. 0905 513 844

)(&%3$-'.)

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL ˸QDQFRYDQÂŻ 6X]XNL 6; 6&URVV FH] ˸QDQĂ?QÂż OÂŻ]LQJ V DNRQWÂŁFLRX  D GßŀNRX WUYDQLD ]POXY\ PHV Ă?DOÄŁLH ÄŁWYUWLQ\ VÂź VSODWQÂŤ Y  D PHV SRĂ?DV WUYDQLD ]POXY\ ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË? 5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

GA 18-24 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


6

5

6

7 2 5

4 3 1 1 9

3 2 7 5

5 2

7 4

svet knihy

TetovaÄ? z Auschwitzu

AustrĂĄlii. Lale v tĂĄbore dostal prĂĄcu tetovaÄ?a. Jeho povinnosĹĽou bolo Ä?Ă­slovaĹĽ väzĹˆov, ktorĂ˝ch nacisti po selekcii nechali naĹžive, teda vpichĂĄvaĹĽ im do predlaktĂ­ Ä?Ă­sla s neodstrĂĄniteÄžnĂ˝m atramentom – jeden z najsilnejĹĄĂ­ch symbolov holokaustu. MinimĂĄlnu slobodu pohybu, ktorĂş mu umoĹžĹˆovala tĂĄto funkcia, vyuŞíval na zĂ­skavanie potravĂ­n vĂ˝menou za ĹĄperky a peniaze po zavraĹždenĂ˝ch Ĺ˝idoch, Ä?Ă­m nejednĂŠho spoluväzĹˆa zachrĂĄnil pred vyhladovanĂ­m. Jemu hrozila za tĂşto Ä?innosĹĽ smrĹĽ, mnohĂ­ inĂ­ jej vÄ?aÄ?ili za preĹžitie. JednĂŠho dĹˆa sa v rade na tetovanie vyskytlo vystraĹĄenĂŠ a roztrasenĂŠ mladĂŠ dievÄ?a‌

TetovaÄ? z Auschwitzu autorky Heather Morrisovej je romĂĄn vychĂĄdzajĂşci zo skutoÄ?nĂŠho prĂ­behu Laleho a Gity Sokolovovcov, dvoch slovenskĂ˝ch Ĺ˝idov, ktorĂ­ preĹžili koncentraÄ?nĂ˝ tĂĄbor Auschwitz-Birkenau a po vojne si naĹĄli novĂ˝ domov v

9 1 2 3 1 6 5

Pre Laleho – ďŹ Ä?Ăşra, frajera a trochu aj dobrodruha – to bola lĂĄska na prvĂ˝ pohÄžad. Zaumienil si, Ĺže popri vlastnom preĹžitĂ­ urobĂ­ vĹĄetko pre to, aby preĹžila aj Gita. To, Ä?o robĂ­ tĂşto knihu zvlĂĄĹĄĹĽ pozoruhodnou, je Laleho ĹživotnĂ˝ elĂĄn. Vedel, akĂ˝ osud nacisti chystajĂş jemu aj ostatnĂ˝m väzĹˆom, on sa vĹĄak rozhodol nepoddaĹĽ neÄžudskosti tĂĄbora, zachovaĹĽ si dĂ´stojnosĹĽ, osobnĂş integritu a ĹžiĹĽ Ä?o najplnĹĄie, ako to bude moĹžnĂŠ. Napriek vĹĄetkej svojej drsnosti je TetovaÄ? z Auschwitzu prĂ­behom nĂĄdeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteÄžne, aj prĂ­behom veÄžkej lĂĄsky. Z anglickĂŠho originĂĄlu The Tatooist of Auschwitz preloĹžil Peter Fridner... red

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

3

4

z on H br DP 6 2s /1 m x 7 â‚Ź/ lu 5 ro 17,3

NerozbitnÊ zasklievanie a prestreťovanie plastovými doskami

{ĹłÄœĂĽĆ´ÄœĂšÇ„ÂąĂ´ŅÆüĂ?UŅŝôljĊƅxÄƒÄŠĆ‘Ç‰Ć Ć Ĺ? polykarbonat@zenitsk.sk UĹ…ĹťÄœĂ?ĂĽĂ´ljăăxĆ…Ć—ÄƒÄŠljljƆ kosice@zenitsk.sk

7

° Predåm garåŞ a zåhradu v Šali na Jazernej ul. tel 0905489195

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

cÂąÄŁÄŹĂĽĹžĹťÄœĂĽĂ?üĚƟÂąÚŅŞų¹ƴ¹ŞŅĂ?ĂĽÄŹĂĽÄŁ„Ăş 'ÂąÄŹĹťÄœĂĽ¹ĊĂ?ÄœĹ…Ć´ĂŚŞŅĚƚĊƟĚ¹ĆľĆľĆľĹŁÇ„ĂĽÄšÄœĆ‹Ĺ¸ÄŠĹŁĹ¸ÄŠ

76-0072

reality/inĂŠ

ac M

5

9

domy/predaj

° Predåm starý RD na veĞkom pozemku v Kr.Brode.Cena 32000₏. Tel: 0915707454

r ea cl 0 n /1 lo 2 PH ro ht 2 s D ak lig M tra â‚Ź/m Ul ,07

° DĂĄm do prenĂĄjmu 2 izbovĂ˝ RD v obci MalĂĄ MaÄ?a. Tel: 0905708966 ° DĂĄm do prenĂĄjmu 3 izb byt v centre Ĺ ali resp predĂĄm. tel 0905904321 ° DĂĄm do prenĂĄjmu1-izb. ZariadenĂ˝ byt v GA-Sever. Byt je vhodnĂ˝ pre jednu osobu. 0903 311 940 ° Prenajmem v Galante na KrĂĄsnej luxusne rekonĹĄtruovanĂ˝ 4-izb. RD. 1000â‚Ź/mesiac. 0905 513 844 ° DĂĄm do prenĂĄjmu byt v Ĺ ali – pre partiu robotnĂ­kov - 6 aĹž 8 osĂ´b. Cena dohodou. 0903 731 710 ° DĂĄm do podnĂĄjmu 4-izb. RD v TeĹĄedĂ­kove. 0903 319 444 ° DĂĄm do prenĂĄjmu dvojizbovĂ˝ byt v Senci, mesaÄ?nĂ˝ nĂĄjom je 450 eur bez energiĂ­. Tel.: 0911 949 153 ° DĂĄm po prenĂĄjmu 5 izb. RD v Ĺ ali. 0905 775 690

KvalitnĂŠ garĂĄĹže za prijateÄžnĂŠ ceny bez potreby stavebnĂŠho povolenia

Doprava a montĂĄĹž zabezpeÄ?enĂĄ VeÄžkosĹĽ garĂĄĹže 6m x 4m

e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556, 0911 151 212 GA 18-24 STRANA - 04

07-0011

byty/prenĂĄjom

47-036

° Predåm moderný 2,5izbový byt, kompletnå rekonťtrukcia. 0915475782 ° Predåm 2-izbový byt v Galante, 50 m2,v pôvodnom stave s balkónom. Tel:0915707064

721180206

byty/predaj


auto moto

Za drahšie poistky sa poďakujte – viete komu! Ministerstvo financií pripravilo zmenu zákona o dani z poistenia. Výnimkou je povinné zmluvné poistenie, z ktorého sa už od januára minulého roka odoberá osempercentný odvod. Ten zostá-

va zachovaný a poistka sa viac zdaňovať nateraz nebude. Havarijné poistenie sa teda stáva ešte menej dostupným, než bolo doteraz. Mnohé poisťovne ponúkajú pripoistenie posádky vozidla pre prípad úrazu. Toto poistenie bude taktiež zdanené. V podstate všetky neživotné poistenia budú zdanené ôsmimi percentami, životné, individuálne zdravotné alebo úrazové poistenie bude zdanené sadzbami od dvoch do štyroch percent. Podľa návrhu vraj daň nebudú platiť poistenci, ale poisťovňa. V konečnom dôsledku sa však nič nemení, za poistenie zaplatíme viac. Zákon by mal začať platiť 1. októbra 2018 a už

v tomto roku ministerstvo očakáva príjem 14,25 milióna eur. V budúcom roku by mal rozpočet z dane zinkasovať 56,99 milióna eur. Slovenská asociácia poisťovní varuje, že táto daň postihuje ľudí, ktorí si dobrovoľne a uvážlivo uzavreli poistnú zmluvu, aby ochránili seba alebo svoj majetok pred nepredvídanými udalosťami, a nepadli tak do sociálnej siete štátu. „Poistná daň znamená, že tento akt zodpovednosti sa zdaňuje podobne, ako sa zdaňuje spotrebnou daňou napr. „nezodpovednosť“ v podobe nákupu cigariet,“ uvádza sa v reakcie asociácie. red

Vtip: Príde Juro k Jožovi na návštevu. Ten sedí v kuchyni po členky v strúhanke a stále strúha ďalšie. „Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Juro.   „Ale, mám chuť na rezne a recept začína: strúhajte tri dni staré rožky...“ Rainer Maria Rilke: „Naše omyly sú od nepamäti súčasťou bohatstva, ktoré máme.“

5

občianska riadková inzercia

stavba

8

° Kúpim záhradu v akomkoľvek stave v oblasti Kráľová nad Váhom. 0905 488 951 ° Predám oplotený 11 á stavebný pozemok v Sládkovičove, všetky IS, siete pred pozemkom, 52€/ m2 0903 219 369

stavba

8

° Kúpim haki lešenie, 0908 532 682 ° Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991

domácnosť 98-0017

do 30.06.2018

9

° Predám výhodne nové dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33 ° PREDÁM SMARTFON SAMSUNG S9, HERNÝ POČÍTAČ INTEL, NOVÝ NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLÁTKY OD 10e Mes. 0903752333

záhrada a zverinec 10

Kandidujete v komunálnych voľbách?

Komunálne voľby 2018 Máte čo ponúknuť svojmu okoliu?

S nami oslovíte najviac voličov!

Dajte o sebe vedieť

hobby a šport

v najčítanejších regionálnych novinách.

GALANTSKO-ŠALIANSKO galantsko@regionpress.sk

Čítanosť týždenníkov

11% 7% 6%

5%

Klára Jurásová 0905 338 872

GA 18-24 STRANA - 05

5% NČ pre Ženy

Život

Báječná žena

MY noviny

6% PLUS 7dní

REGIONPRESS

Prvé objednávky s EXTRA ZĽAVOU!

11

° Kúpim rôzne starožitnosti aj v poškodenom stave. Tel.: 0903 753 758

Pripravujeme špeciály k voľbám: jún/júl: Komunálny odpočet september/október: Volebný seriál o komunálnych témach október/november: Mimoriadne prílohy: Predstavujeme kandidátov

° Predám korene BAMBUSU, ideálna ochrana pred pohľadmi zvedavých susedov, je svetlozelený neopadavý a MRAZUVZDORNÝ za 5-€/ koreň. Vysádza sa aj teraz. Tel.: 0905 578 188 ° Predám suchý chlieb pre zvieratá. 0907 525 795

deťom

12

rôzne/predaj

13

rôzne/iné

14

° Kúpim staré pohľadnice, knihy, mince, odznaky rôzne zberateľské starožitnosti 0908707350

hľadám prácu

15

zoznamka

16

° Hľadám obyčajnú dámu do 50 rokov SMS 0919041625


6 2 8 7 1 9 3 5 5 2 3

7 1

9

9 2

6 7

slovenské potraviny Podpásovka pre

„Na Slovensku zaznamenávame v poslednom období veľtlak obchodných reťazcov na zvyšovanie ponuky vajec z slovenských hydinárov ký podstielkových chovov. Reprezentatívnym prieskumom Takmer všetky zahraničné obchodné reťazce už v priebehu na prelome rokov 2017 a minulého roka 2017 deklarovali, že od roku 2025 nebudú vo 2018 sa zistilo, že na pultoch svojich prevádzkach predávať spotrebiteľom vajcia z klietreťazcov na Slovensku je kových chovov. V ponuke budú mať iba vajcia podstielkové, iba 66 percent slovenských z voľných výbehov a z biochovov,“ povedal riaditeľ Únie vajec, čiže medziročne prišlo hydinárov Slovenska Daniel Molnár. Ako dôvod uviedli rek poklesu podielu sloven- ťazce tlak spotrebiteľov na nákup tohto typu vajec. Napriek ských vajec o 6 percent . predtým deklarovanému roku 2025 už v mesiaci apríl 2018

6

8 6 3

1 5

oznámili 2 zahraničné reťazce najväčšiemu producentovi vajec v SR informáciu, že už v priebehu roku 2018 nebudú nakupovať žiadne slovenské klietkové vajcia, iba vajcia podstielkové. Únia hydinárov Slovenska ako aj producenti vajec v Slovenskej republike považujú tento tlak zahraničných obchodných reťazcov za neopodstatnený z pohľadu podmienok v chove nosníc na Slovensku. Klietkové chovy majú podiel 88,5 percent na chove nosníc v SR, podstielkové chovy iba 11 percent, podiel biologických chovov a chovov s voľným výbehom je iba na úrovni 0,5 percent. red

Krížovky s úsmevom

postreh Petra Tótha

saním od erpala

Kto sa stane prezidentom SR? Krátko po oznámení Andreja Kisku, že viac nebude kandidovať na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, sa s nomináciami na tento úrad rozsypalo vrece. Mnohí totiž vyčkávali, ako sa rozhodne súčasná hlava štátu, pretože proti nej nechceli kandidovať, respektíve si na to netrúfali. Dnes už poznáme väčšinu uchádzačov o  miesto v  prezidentskom paláci, a  preto sa môžeme pustiť do predbežných prognóz. Predchádzajúce voľby prezidenta v  rokoch 2014, 2009 a 2004 ukázali, že pri súčasnom rozložení politických síl nemajú stranícki kandidáti veľké nádeje na úspech. V roku 1999 bol v prvej priamej voľbe zvolený za hlavu štátu straník Rudolf Schuster vďaka tomu, že ho podporovala celá vtedajšia vládna koalícia a navyše ťažil z eufórie, vyvolanej porážkou Vladimíra Mečiara v roku 1998. Posledné prezidentské voľby vyhral nestraník Andrej Kiska a dvakrát pred ním to dokázal z pozície nezávislého kandidáta Ivan Gašparovič, aj keď v minulosti pôsobil v HZDS a neskôr v HZD. Obaja sú úplne rozdielni politici, každý reprezentuje iné politické hodnoty, ale predsa len mali čosi spoločné. Andrej Kiska aj Ivan Gašparovič dokázali vytvoriť široké koalície, hlasy ktorých im zabezpečili najvyššiu ústavnú funkciu. Neboli to stranícke, ale občianske koalície. Za Andrejom Kiskom okrem viacerých opozičných strán stáli predovšetkým médiá hlavného prúdu, tretí sektor a  rôzni aktivisti s  nezanedbateľným vplyvom na verejnú mienku. Ivana Gašparoviča zase okrem Smeru a  HZD podporovali najmä národné a  ľavicové kruhy. Samozrejme, Andrej Kiska uspel v druhom kole aj preto, lebo veľké množstvo ľudí si neprialo, aby sa stal prezidentom Robert Fico. A  Ivan Gašparovič zase v druhých kolách volieb v rokoch 2004 a 2009 bodoval preto, lebo väčšina si nepriala v prezidentskom úrade Vladimíra Mečiara, respektíve Ivetu Radičovú. Je vysoko pravdepodobné, že podobná schéma sa bude opakovať aj v roku 2019. Uvedomuje si to aj drvivá väčšina straníckych kandidátov na prezidenta, ktorí idú do volebnej kampane najmä preto, aby rok pred parlamentnými voľbami burcovali členské a  voličské základne a zviditeľňovali značky svojich politických subjektov. V politike sa veštenie nevypláca, ale skúsenosti z minulosti naznačujú, že súboj o pozíciu prvého občana štátu sa môže rozhodnúť medzi vedcom Robertom Mistríkom a sudcom Najvyššieho súdu SR Štefanom Harabinom. Jeden aj druhý má potenciál získať na svoju stranu širokú občiansku koalíciu. Každá bude iná a otázka znie, ktorá bude silnejšia. pt

1. as tajni ky

krá ala

zvle ená hadia koža

urobená z alpaky

vyva ovala o i

prestal ši

pivnica, po esky

textilné družstvo

judejský krá

skratka pre štátny

príjemne, ladne (zried.)

3. as tajni ky

cestoval lietadlom

kaš om of kal dobové odevy

citoslovce radosti skratka automotoklubu volený Pomôcky: najvyšší kalyptra, predstavitremolote obce va

Manželský pár chce vstúpi do sekty. Pri pohovore im predstavený hovorí, že v poriadku, ale predtým sa nesmú tri týždne milova , takže, aby prišli až o tri týždne. Po troch týžd och prídu a predstavený sa pýta: - Tak o, ako to šlo?... Muž mu hovorí: - Tak, prvý týžde dobre, druhý týžde horšie, ale tretí týžde , ke manželke spadla konzerva a zohla sa po u, tak som neodolal a poriadne ju pomiloval... Predstavený krúti hlavou a hovorí: - No, ale to už k nám nemôžete vstúpi !... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

pobudne epocha, obdobie vini (kniž.) iapo ka (bot.)

šláger (hovor.) Šarlota (dom.) plavidlá krivkala (expr.)

v asná pichol kríženec leoparda a levice

zatajujú druh horniny posielam (bás.)

2. as tajni ky

nalieva

stával sa šedivým ohrani ená plocha

rozrývaj

myslené priamky tenisový uder

ohorok pohádzal dovedna, potrepal (hovor.)

zna ka vápnika rímske íslo 6

spieva tras avým hlasom skr. Amatérskej atletickej asociácie

!

zbi, ubi!

www.scalpermedia.sk

Pomôcky: leopon, Asa, area, réva, latit

www.facebook.com/krizovkysusmevom

GA 18-24 STRANA - 06


rarity

Deň otcov Prvé pokusy o začlenenie osláv otcovstva do kalendárov siahajú na začiatok 20. storočia, prezident USA Calvin Coolidge sa snažil v roku 1924 zákonom podporiť takýto návrh, ale situácia na prahu hospodárskej krízy a po utrpeniach prvej svetovej vojny tomu ne-

bola naklonená. Myšlienku oživiť pamiatku hrdinstva otcov priniesli aj prvé mierové dni po druhej svetovej vojne. Svojho dňa sa dočkali v USA muži, až keď do kresla prezidenta zasadol Lyndon B. Johnson v roku 1966. Ten v Bielom dome podpísal proklamáciu o sviatku a stanovil deň oslavy na tretiu nedeľu v júni. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov, ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla,

aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Tretia nedeľa v mesiaci jún je teda „zasvätená“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomínajú si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Úloha otca je v rodine a v živote dieťaťa veľmi dôležitá. Aj keď v mnohých dnešných rodinách to vyzerá tak, že deti svojho otca viac nepoznajú ako poznajú, prípadne vyrastajú bez neho, stále je to výnimočná osoba a či chceme alebo nie, ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa. red

NÁŠ TIP: Na Paráde odhalia ďalšiu tabuľku na Chodníku slávy Skupina Fragile, speváčka Sima Martausová, Babyband i raperka Sima podporia počas nadchádzajúceho víkendu v Piešťanoch bezbariérový festival Paráda. V rámci neho odhalia na Chodníku slávy na Kúpeľnom ostrove novú tabuľku s menami úspešných paralympionikov, ktorí sa vrátili zo Zimných paralympijských hier 2018 s jedenástimi medailami. Uvedená do života bude slávnostne aj kniha Zimné paralympijské hry 2018 Pjongčang a DVD o týchto hrách Dary života. Organizátori zo Slovenského paralympijského výboru (SPV) pripravili festival spolu so Sloven-

skými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a. s., na Kúpeľnom ostrove a popri zábave dajú priestor aj súťažiam, v ktorých si budú môcť zručnosti zmerať zdraví i zdravotne znevýhodnení ľudia. Podujatie sa uskutoční v rámci komunikačnej platformy Sme si rovní, ktorú odštartoval SPV pred odletom výpravy na Zimné paralympijské hry 2018. „Toto podujatie je pokračovaním Parády, ktorá sa začala v roku 2010 na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom a odvtedy každý rok v spojitosti s Medzinárodným dňom detí prilákala do tohto areálu stovky detí s rodičmi. Naším

cieľom je, aby sa oboznámili s paralympijskými športmi a prežili príjemný deň v kruhu paralympijskej rodiny. V Piešťanoch si spolu pripomenieme aj veľký úspech našich paralympionikov,“ informoval predseda SPV Ján Riapoš. Program sa začne v sobotu 16. júna o 9. hodine. Chodník slávy otvorili v roku 2012, sú na ňom mená tých, ktorí získali zlato, striebro a bronz na paralympiádách, počnúc hrami v Lillehameri v roku 1994, Atlante 1996, Nagane 1998, Sydney 2000 a na neskorších. Piešťanské kúpele sa stali partnerom paralympionikov v roku 2006. (tasr)

ZAUJALO NÁS: Český lekár Peter Kuchař chce behom osláviť 100 rokov od vzniku Československa Behom okolo bývalého Československa chce český 66-ročný lekár Peter Kuchař osláviť 100. výročie vzniku samostatného štátu. Na ceste ho sprevádza manželka Viera a kríženec belgického ovčiaka, fenka Kamilka. V pondelok dobehol do Vyšného Komárnika v okrese Svidník, kde si pri pamätníku na Dukle uctili pamiatku padlých vojakov počas druhej svetovej vojny. Ako povedal, myšlienka behu vznikla v roku 2009, keď počas 24 hodín odbehol 170 kilometrov. „Povedal som si, že by nebolo zlé osláviť 100 rokov Československa práve behom okolo celého Československa,“ povedal pre TASR Kuchař, ktorý Duklu navštívil po prvý raz. Svoju cestu začal 11. mája pri rodnom dome v obci Detmarovice pri Karvinej. Denne beží 20 až 22 kilometrov a manželka približne päť. Rozhodli sa kúpiť si obytné vozidlo, v ktorom prespávajú. „Kúpil som mapy celého československého pohraničia a na každej z nich som si vyznačil trasu. Vždy je nejaký začiatok a

cieľ v ten daný deň. Po troch dňoch behu je deň voľna, ideme si niečo pozrieť, ako Svidník napríklad. Vždy sa dohodneme, ja vybehnem, manželka má za úlohu čakať na danom mieste a ja tam dobehnem, zatiaľ nám to klape,“ vysvetlil Kuchař. Celá trasa má podľa jeho slov približne 3000 kilometrov a doteraz odbehli asi 450 km. „Rozvrhol som si to tak, aby som dobehol práve na výročie, 28. októbra do Detmaroviec,“ doplnil Kuchař s tým, že zatiaľ sa nestretol s ničím neočakávaným. „To, že som zmokol v Oravskej Lesnej, tak to nebolo nič zlé. Medveďa som ešte nestretol, takže to je tiež dobré. Vyplašil som pár srncov cestou lesom,“ povedal s úsmevom. „Keď prišiel po prvý raz s týmto nápadom, tak som to nebrala vážne, že je to ešte ďaleko a že je ešte množstvo času. Potom som sa toho bála, pretože som si hovorila, že ako to všetko zvládneme, pretože ja musím pracovať, mama má 87 rokov, je sama, máme dom so záhradkou, takže takéto

starosti. Nakoniec sa všetko zorganizovalo, sme tu a teraz si len prajem, aby to zvládol ako športovec, aby sme to fyzicky ustáli,“ povedala jeho manželka Viera Kuchařová a dodala, že Slovensko ju príjemne prekvapilo tým, že si v jednotlivých obciach môžu nakúpiť potraviny na prípravu jedla. Ako zdôraznil Kuchař, behať je zdravé, nesmie sa to však preháňať. „Musí sa behať s rozumom, žiadne násilie na tele by nemalo byť. Jednoducho behať na pohodu, ako hovorieval Zátopek, podľa pocitov. Už sa mi nechce veľmi súťažiť. Samozrejme, že nejaký ten maratónik si ešte dám, ale už behávam skutočne na pohodu, žiadne súťaženie, pretože v mojom veku už nie je zdravé sa prekonávať,“ dodal. Manželia Kuchařovci v ďalších dňoch navštívia obce Habura, Svetlice v Medzilaboreckom okrese a predtým, než budú pokračovať ďalej, zavítajú aj do najvýchodnejšej obce niekdajšieho Československa - Novej Sedlice v okrese Snina. (tasr)

VŠIMLI SME SI: Nový angiokardiograf minimalizuje dávku röntgenového žiarenia u detí Detské kardiocentrum (DKC) v Bratislave, ktoré je súčasťou Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), má ako jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku pediatrický dvojrovinový angiokardiograf. Nový prístroj za 1,35 milióna eur je zameraný hlavne na ochranu detí, keďže výrazne znižuje dávku röntgenového žiarenia u malých pacientov, pričom zachováva potrebnú frekvenciu snímok za sekundu. „Teším sa kvôli deťom, novorodencom a dojčatám, ktoré trpia ťažkými ochoreniami srdiečka a potrebujú niekoľkokrát v živote vyšetrenie alebo zákrok. Nové angio má tú vlastnosť, že výrazne znižuje celkovú dávku pre tohto pacienta,“ uviedol v pondelok pri príležitosti odovzdania nového prístroja Jozef Mašura, prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a zároveň primár oddelenia funkčnej diagnostiky DKC-NÚSCH. Pôvodne mal byť prístroj až súčasťou nového budovaného pavilónu samostatného pavilónu DKC, keďže však pôvodný prístroj po 17 rokov doslúžil, oddelenie funkčného vyšetrenia DKC tak

získalo unikátny prístroj o čosi skôr. Pracovisko pritom vykonáva predoperačné diagnostické, ale aj liečebné katetrizačné zákroky. Najväčšou prednosťou prístroja s veľkoplošnou obrazovkou a plochým detektorom s možnosťou zachytenia pľúcnych chlopní je technológia na báze kryštalického kremíka v zosilňovači, vďaka čomu je dávka žiarenia minimálna. Taktiež zahŕňa možnosť digitálnej subtrakcie, čo znamená, že eliminuje tkanivá a kosti okolo sledovaného miesta a tak lekári vidia len cievy. Obsahuje kompletný monitorovací, vyhodnocovací a archivačný systém. Ponúka kvalitnejší a presnejší trojrozmerný obraz. Jeho konzola je zároveň uspôsobená na vyhodnocovanie všetkých digitálnych obrazových údajov s následným spracovaním a archiváciou, ako napríklad CT, MR, AKG, ECHO či hemodynamika vrodených chýb srdca. Z nového angiokardiografu sa teší aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). „Špičkový prístroj bez špičkových

ľudí je asi zbytočný. Verím, že kombinácia špičkových odborníkov a špičkového stroja pomôže našim detským pacientom prinavrátiť zdravie,“ skonštatovala Kalavská, ktorá pri tejto príležitosti vyzdvihla prácu personálu v DKC. Podľa generálneho riaditeľa NÚSCH Mongiho Msollyho by sa mal nový prístroj časom presunúť do nových priestorov budovaného samostatného pavilónu DKC. Ten má zabezpečiť autonómiu detských pacientov s ich špecifickými potrebami diagnostiky, chýbajúcej liečby pre deti a vytvorenia vhodných podmienok pre pacientov a ich rodičov. Spojením má vzniknúť spoločné kardiologické centrum pre deti a dospelých. Podľa predbežných odhadov generálneho riaditeľa by sa tak malo stať v priebehu niečo vyše roka. „Čochvíľa, čo je horizont niekoľkých mesiacov, budeme mať zaobstarané aj kardio CT pre deti, ale aj pre dospelých,“ doplnil Msolly s tým, že pribudnúť by malo aj kardio MR. Deadline je podľa neho do presťahovania DKC do nových priestorov. (tasr)

GA 18-24 STRANA - 07

Vtip: Pacient sa pýta doktora: ,,Koľkokrát ste už robili túto operáciu?“ Doktor odpovedá: ,,Asi už štyridsaťkrát.“ Pacient: ,,To sa my uľavilo.“ Doktor: ,,Hej, veď raz sa to už konečne musí podariť.“ Ryan Gosling: „Je lepšie sa preceniť, ako neskúsiť niečo, o čom si myslíte, že je nad vaše sily.“

7

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Ideálny tlak krvi je do 120/80 Väčšina ľudí v súčasnosti už pozná hodnotu svojho krvného tlaku. Ale pozná iba občas nameranú hodnotu, či už na preventívnej prehliadke, alebo náhodne, keď siahne po tlakomeri, ale to obyčajne býva v  pokojových podmienkach. Je dôležité vedieť, že krvný tlak sa mení počas dňa, narastá s  pribúdajúcim vekom, závisí od miery aktuálneho a  dlhodobého stresu, od sprievodných ochorení a životných situácií. Často sa pri zistení vysokého krvného tlaku na ambulancii stretávam s odpoveďou „nikdy som nemal vysoký krvný tlak, vždy nízky“. Žiaľ v súčasnosti až 45 percent päťdesiatnikov, 55 percent šesťdesiatnikov a  65 percent sedemdesiatnikov a  osemdesiatnikov trpí na hypertenziu. Vysoký krvný tlak nebolí a preto veľa ľudí o ochorení nevie, alebo zanedbáva naordinovanú liečbu nielen tabletami, ale hlavne dôležitú jej súčasť – zmenu životného štýlu. Výsledkom merania krvného tlaku sú vždy dve čísla – napríklad 135/85 mmHg (ortuťového stĺpca, jednotka sa používa, aj keď pri meraní sa už ortuť nepoužíva). Prvé číslo znamená horný tlak, alebo systolický tlak krvi (TKs) a  znamená tlak v  cievach, keď srdce vypumpuje krv do ciev. Druhé číslo znamená spodný, alebo diastolický tlak krvi (TKd) a udáva hodnotu medzi dvoma údermi srdca, počas pokojovej relaxačnej fázy. Oba sú rovnako dôležité a obe čísla by mali byť v optimálnom rozpätí. Naše namerané obe hodnoty sú vyššie tak pre systolický a aj pre diastolický tlak. Normálny krvný tlak je, keď je nameraná hodnota do 120/80 mmHg. Vysoký krvný tlak je, keď je hodnota vyššia ako 140/90 mmHg, pričom stačí, keď je vyššia jedna z dvoch hodnôt – teda ak je vyšší horný alebo spodný tlak krvi. Hodnoty medzi 120/80 a  140/90 znamenajú predstupeň vysokého krvného tlaku „prehypertenziu“ a  je varovným obdobím, kedy človek vie mnohé zmeniť. U ľudí s cukrovkou alebo ochorením obličiek platia prísnejšie kritériá. Za optimálny sa považuje tlak krvi do 130/80 mmHg. Ak optimálne hodnoty nedosahujete, je dôležité poradiť sa s vašim lekárom o  liečbe a  hlavne prispôsobiť životný štýl ochoreniu. O  meraní je potrebné viesť si záznamník. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk


2 7 1 8 9 1 8 4 7 6 8 5 8 7 4 6 4 2 6 4 2 5 2 7 9 1

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak Nenormálna normálnosť To, čo bolo kedysi normálne sa dnes stáva raritou - žiť v usporiadanej rodine a vychovávať vlastné deti. Ľuďom sa predkladajú ponuky na individualizmus, hľadanie šťastia a príjemné prežívanie života. Individualizmus si ľudia niekedy popletú s narcisizmom, hľadanie šťastia sa stáva závislosťou a príjemné prežívanie života vedie k lenivosti a degenerácií. Všímajte si veci, ktoré si kupujeme veľkolepý obal a reklama, vo vnútri často mizerný obsah. Obaly sú stále honosnejšie a vnútro menšie a horšie. V divadle aj vo filme pribúda brutalita, vulgarita a rôzne úchylky. Každý chce prísť s niečím šokujúcim a novým, každý chce byť originálny. Až to vyzerá tak, že všetkým šibe a normálnosť sa stáva vzácnosťou. Všetko je výnimočné, fantastické, úžasné, super, ultra, extra, mega, šokujúce, nekonečné, neskutočné, neuveriteľné - aspoň v názve a obale. A vo vnútri bankový derivát, potravina pochybnej kvality alebo výrobok s obmedzenou životnosťou. Mnohí remeselníci majú veľké sebavedomie a nič viac. Zoberú prácu a peniaze a zostane po nich fušerina a neporiadok. Byť majstrom svojho remesla je dnes niečo výnimočné, rovnako, ako keď si chcete kúpiť kvalitný výrobok, ktorý dlho vydrží. Pijeme vodu z ľadovca (a v čom je lepšia?), čaje od babičky (lenže moja babička nemala v čaji pesticídy), nátierky od veselej pastierky a majstra mäsiara a všetko by malo chutiť a voňať ešte lepšie ako predtým, byť zdravšie, bio, eko, fresh... Kecy reklamných agentúr. Majster Poriadok nám to tu chcel kedysi vyčistiť úplne dočista. A vyčistil - zostali po ňom nedokončené diaľnice, rozkradnuté nemocnice, chátrajúce školy a bohatí kamaráti. Zdá sa mi, že byť normálny je dnes výnimočné. Vyniknime tým, že sa vrátime k podstate. Budeme robiť kvalitnú prácu, vyrábať nábytok z dreva, dobré klobásy z mäsa a pestovať sladké ovocie bez chémie. Netreba hlasno kričať, hľadať bombastické slová na reklamu a obaly. Možno, že stačí, ak budeme žiť a pracovať poctivo, robiť veci s láskou a vyhýbať sa lákavým obalom a silným rečiam. jk

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 10 15:00 Dr. Dokonalý 9 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:10 Ako som prežil 4 00:10 Spravodlivosť v krvi VIII. 7 01:10 Myšlienky vraha III. 20/20 02:10 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do JEDNOTKA záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:30 Zajtrajšie noviny 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Tunisko – Anglicko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý 02:40 Hurá do záhrady 03:10 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 11 15:00 Dr. Dokonalý 10 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NIKTO NIE JE DOKONALÝ 22:00 HESLO 23:05 Ako som prežil 5 00:05 Spravodlivosť v krvi VIII. 8 01:05 Myšlienky vraha IV. 1/26 02:05 NOVINY TV JOJ 03:00 TOP STAR 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Neskoro večer 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:35 HiSTORY 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Rusko – Egypt 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý 02:35 Hurá do záhrady 03:00 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:45 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 12 15:00 Dr. Dokonalý 11 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 NAŠI III. 7,8 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Skorumpovaní poliši I. 8 23:55 Spravodlivosť v krvi VIII. 9 00:55 Myšlienky vraha IV. 2 01:55 KRIMI 02:25 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:45 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 06:55 Počasie 07:00 JEDNOTKA Hurá do záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:05 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Španielsko – Irán 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Zajtrajšie noviny 00:30 Nikto nie je dokonalý

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:10 POLICAJTI V AKCII 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:20 TOP STAR 12:45 INKOGNITO 14:00 Dr. House VI. 13 15:00 Dr. Dokonalý 12 16:00 POLICAJTI V AKCII 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 21:40 INKOGNITO 23:10 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 00:10 Spravodlivosť v krvi VIII. 10 01:10 Myšlienky vraha IV. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 03:10 TOP STAR 03:25 POLICAJTI V AKCII 04:05 SÚDNA SIEŇ 04:50 NOVINY TV JOJ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:55 Profesionáli 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Argentína – Chorvátsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:40 Zajtrajšie noviny 00:25 Nikto nie je dokonalý 02:30 Hurá do záhrady 03:00 Dámsky klub

05:40 KRIMI 06:15 RANNÉ NOVINY 08:15 SUPERMAMA 09:25 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:55 TOP STAR 13:20 INKOGNITO 14:35 Dr. House VI. 14 15:40 NAŠI III. 7,8 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 VŠETKO ČO MÁM RÁD Miroslav Žbirka, Kristína Turjanová Hudobno-zábavná šou so Štefanom Skrúcaným, Kandráčovcami a veselými hosťami. MN 12 2017 22:45 VŠETKO ČO MÁ ANDER RÁD 23:35 Pláž 02:10 Tvrďas 03:45 KRIMI 04:10 TOP STAR 04:25 POLICAJTI V AKCII

05:55 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhJEDNOTKA rady 08:30 Úžasné záhrady 09:00 Druhá šanca 09:50 Profesionáli 10:40 HiSTORY 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Zajtrajšie noviny 15:10 Slovenské hrady objektívom 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné záhrady 16:50 Na krok od neba 17:50 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Švajčiarsko – Srbsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Profesionáli 23:45 Na krok od neba 00:40 Nikto nie je dokonalý 02:50 Hurá do záhrady 03:15 Dámsky klub

05:10 SÚDNA SIEŇ 06:15 NOVINY TV JOJ: 0 07:05 KRIMI 07:40 NOVINY TV JOJ 08:30 05:05 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NAŠI 09:50 Gumkáči 10:50 Dovidenia, stará mama! 15 11:40 MARKÍZA NOVINY 07:05 Kung Fu Panda III. 07:25 Osu- Absolventka 13:40 Hry o život: Drozdajka 1 16:10 VŠETKO ČO dové leto 09:30 Yes Man 11:35 Moje bláznivé dvojča 13:45 MÁM RÁD 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT Mamičkin maznáčik 15:45 Probudím se včera 18:20 Smotán- 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Posledný lovec čarodejníc ka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ Americký akčný dobrodružný fantazijný film. MN 12 2015 V. NOVINY 20:30 S láskou, Rosie Romantická komédia MN 15 Diesel, R. Leslieová, E. Wood, Ó.D. Ólafsson, R. Owenová, J. (VB-USA) 2014 L. Collinsová, S. Claflin, Ch. Cooke. 22:35 Za- Engelbrechtová, J. Gilgun, M. Caine, I. De Bankolé, M. Halsey menení 00:55 Expendables: Nezničiteľní 2 02:45 Deväť ži- a ďalší 22:55 Neporaziteľný: Návrat kráľa 00:55 Úžasný hotel Marigold 03:25 KRIMI 03:45 NOVINY TV JOJ votov 04:10 Zamenení

06:10 Veselá farma 06:20 Hádaj, ako veľmi JEDNOTKA ťa mám rád 06:30 Lilly, malá čarodejnica 06:55 Prasiatko Peppa 07:00 Calimero 07:15 Mickey Mouseov klub 07:35 Bol raz jeden život 08:05 Fidlibum 08:30 Trpaslíci 09:00 Daj si čas 09:30 My sme malí muzikanti 10:25 Park 11:00 On air 11:30 Zlatý chlieb 12:45 Starý včelár 13:55 Vôňa lásky 15:35 Silverado 17:50 Cestou necestou 18:25 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018: Nemecko – Švédsko 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:50 Silverado 01:00 Vôňa lásky 02:40 Zlatý chlieb 03:50 Park 04:20 On air 04:40 Cestou necestou: Čile

05:20 NOVINY TV JOJ 06:15 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:40 Garfield 2 09:25 Gumkáči 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:05 Kung Fu I. 1/13 09:45 MOJA PRVÁ DOVOLENKA 10:50 X-Men: Prvá trieda MARKÍZA Panda III. 07:50 Scooby-Doo a kyberpríše- 13:35 Posledný lovec čarodejníc 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 ra 09:20 Probudím se včera 11:55 CHART SHOW 13:55 Tuxe- NA CHALUPE 17:50 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY do 16:00 Vrahúni 18:05 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Victor 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Parker Akčný Frankenstein Americký akčný sci-fi triler. MN 15 2015 J. Mcfilm MN 15 (USA) 2012 J. Statham, J. Lopezová, M. Chiklis, W. Avoy, D. Radcliffe, J. Brown Findlayová, A. Scott, Ch. Dance Pierce, N. Nolte. 23:05 Dvojitý úder Akčný film MN 15 (USA) a ďalší. 23:05 22 Jump Street Americký akčná kriminálna 1997 J. C. Van Damme, D. Rodman, M. Rourke, P. Freeman, N. komédia. MN 18 2014 Ch. Tatum, J. Hill, I. Cube, J. Bellová, W. Lindingerová. 01:05 Parker 03:20 Dvojitý úder Russell a ďalší. 01:30 Ja, moje druhé ja a Irena

06:40 Veselá farma 07:00 Lilly, malá čarodejnica 07:30 Calimero 07:40 Mickey Mouseov klub 08:05 Bol raz jeden život 08:35 Zázračný ateliér 09:00 Superhrdinovia 09:35 Autosalón 10:05 Pobrežie Austrálie 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:45 Buď Bindi: Verím v Európsku úniu 14:25 Poirot: Spona na topánke 16:10 „Léto s kovbojem“ 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:40 Futbal - MS 2018 22:05 MS vo futbale 2018 - highlighty 22:55 Poirot: Spona na topánke 00:35 O 5 minút 12 01:40 „Léto s kovbojem“

TV program pondelok

18. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 14:55 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:25 Blbý a blbší sú späť 23:35 Monk V. 01:30 Zámena manželiek 02:40 Susedské prípady 03:30 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program utorok

19. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Svokra 09:40 Rodinné prípady 10:45 Susedské prípady 11:45 Rodinné prípady 12:50 Monk V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 22:00 Rodinné prípady 00:10 Monk V. 02:05 Svokra 03:00 Susedské prípady 03:45 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

20. 6. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Rodinné prípady 00:35 Monk V. 02:15 Zámena manželiek 03:25 Susedské prípady 04:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

21. 6. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 10:00 Rodinné prípady 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Monk V. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Rodinné prípady 23:40 Monk V. 01:30 Najväčší víťaz - FINÁLE 03:20 Susedské prípady 04:10 Rodinné prípady 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

22. 6. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Rodinné prípady 10:50 Susedské prípady 11:50 Rodinné prípady 12:55 Monk 14:55 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Kameňák 2 Komédia MN 15 (ČR) 2004 V. Vydra, J. Paulová, M. Vašut, M. Maxa, H. Čížková, J. Laufer, V. Glazar. 22:35 Expendables: Nezničiteľní 2 00:40 Monk 02:25 Kameňák 2

TV program sobota

TV program nedeľa

23. 6. 2018

24. 6. 2018

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

GA 18-24 STRANA - 08

JEDNOTKA


Humanitárnym organizáciám dochádzajú zdroje

gióne, keďže získali len zhruba 20 percent z potrebných finančných prostriedkov. Informovala o tom nemecká agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenia týchto organizácií. OSN a ďalšie mimovládne organizácie žiadali na rok 2018 o 5,6 Agentúry patriace pod Orga- miliardy dolárov potrebných na humanitárnu pomoc vojnovým nizáciu Spojených národov a utečencom v regióne. Cieľom príslušného programu je podpora viaceré mimovládne organizá- sýrskych utečencov a komunít i inštitúcií v susedných krajinách, cie varovali, že možno zredu- ktoré zasiahol vojnový konflikt v Sýrii - v Jordánsku, Libanone, kujú podporné programy pre Iraku, Turecku a Egypte. vojnových utečencov zo Sýrie Agentúry doteraz dostali v závislosti od organizácie a sektora len 18 a susediace krajiny v tomto re- až 22 percent z tejto čiastky, povedal riaditeľ Úradu vysokého komisá-

MVO

treba vedieť

ŠOI varuje

spotrebiteľ Ivan Brožík

ra OSN pre utečencov pre Blízky východ a severnú Afriku Amín Awad. „To nie je dosť, už teraz v peňažnej pomoci utečencom zaostávame,“ informoval Awad. Dodal, že financie sú potrebné na poskytovanie prístreší, potravín, vzdelania, ako aj na ochranu žien a dievčat pred násilím a priskorým uzavretím manželstva. Organizácie v správe tiež uviedli, že v tejto veci výrazne apelujú na darcov skôr, ako budú nútené v susedných štátoch Sýrie zredukovať humanitárnu pomoc. Nedostatok finančných prostriedkov môže tiež prinútiť Detský fond OSN prerušiť dodávky vody, ktoré poskytuje komunitám red a v utečeneckých táboroch.

sociálna poradňa

Ivan Brožík

Nemecky hovoriaci milovníci Slovenska

Ročné vyúčtovanie za teplo by ste už mali mať

Turistika v horách, pobyt v kúpeľoch alebo návšteva hlavného mesta - to sú niektoré z atrakcií, ktoré lákajú na Slovensko každoročne zahraničných dovolenkárov. A je dobré ovládať aj takéto štatistiky. Staré pionierske „buď pripravený, vždy pripravený“, predsa platí aj v turistickom biznise. V roku 2017 pricestovalo na Slovensko prostredníctvom cestovných kancelárií podľa údajov Štatistického úradu SR 387.061 zahraničných dovolenkárov. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 24 percent. Jitka Spillerová zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr pritom odhaduje, že tohtoročná sezóna by mohla byť približne na úrovni minulého roku. Cez cestovné kancelárie vlani pricestovalo na Slovensko najviac zahraničných turistov z Nemecka, a to 95.237. Podľa Spillerovej prichádzajú Nemci predovšetkým za kultúrou a poznávaním, najmä do Vysokých Tatier a na Spiš, a tiež aj do Bratislavy. Na druhom mieste v počte návštevníkov je Rakúsko, odkiaľ vlani pricestovalo na Slovensko 67.936 turistov. Tesne za nimi nasledujú dovolenkári z USA, ktorých vlani prišlo 67.268, potom turisti z Austrálie, ktorých v minulom roku zavítalo na Slovensko 46.359. Turisti z USA a Austrálie sú podľa Spillerovej väčšinou jednodňoví návštevníci. Výrazne podľa Spillerovej vlani stúpol aj počet turistov z Veľkej Británie. V minulom roku ich prišlo prostredníctvom cestovných kancelárií na Slovensko 21.768, v roku 2016 to bolo iba 6854. Dôvodom je podľa SACKA aj ponuka leteckého spojenia medzi Bratislavou a Britániou. Čo sa týka počtu dní, najdlhšie dovolenky na Slovensku trávia turisti z Českej republiky. V roku 2017 to bolo v priemere 4,2 dní. Vlani ich však v počte dní začali dobiehať turisti z Izraela. Z regionálneho pohľadu pritom najviac zahraničných dovolenkárov mieri do Bratislavského kraja, kam vlani prišlo s cestovnou kanceláriou 352.958 turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamenalo nárast o 29 percent. Na druhom mieste bol v návštevnosti Košický kraj s 10.312 turistami a na treťom mieste Prešovský kraj. red

Ročné vyúčtovanie za teplo by mali mať spotrebitelia už doma. Uviedol to Slovenský zväz výrobcov tepla. „Správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov a  nebytových priestorov predkladá vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov za byt najneskôr do 31. mája. Vo vy“ spresnil Stanislav Janiš, predseda SZVT. Pripomenul, že spotrebitelia platia za vykurovanie mesačnými zálohovými platbami. Či budú mať preplatky, alebo nedoplatky je závislé od výšky zálohových platieb. Výška preplatku, respektíve nedoplatku pre daný byt je rozdiel medzi skutočnými nákladmi za teplo a  výškou zálohových platieb uhradených vlastníkom bytu. Ak vlastník bytu uhrádzal mesačné zálohy vyššie, ako boli skutočné náklady na teplo, dostáva preplatok, a naopak. „Výšku zálohových platieb stanovuje správca a  zároveň odporúča aj pomer rozdelenia základnej a  spotrebnej-variabilnej zložky z ceny tepla. Pomer výšky základnej a variabilnej zložky z ceny tepla by mal zohľadňovať typ, konštrukciu bytového domu, prvky energetickej hospodárnosti domu a v neposlednom rade aj správanie vlastníkov bytov,“ poznamenal. Správca alebo SVB zodpovedajú podľa Janiša za samotné rozúčtovanie nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR číslo 240 z roku 2016. Tá určuje ideálny pomer rozpočítania základnej a variabilnej zložky z ceny tepla, pričom  zohľadňuje faktory ovplyvňujúce celkovú výšku ceny tepla. Podľa vyhlášky 60 percent dodaného tepla sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu (základná zložka) a  40 percent tepla  podľa súčtu nameraných kalibrovaných dielikov v  dome (spotrebná zložka). Vlastníci sa však môžu dohodnúť podľa predsedu SZVT aj na inom pomere základnej a spotrebnej zložky, ako stanovuje zákon. Nevhodne zvolený pomer však môže v praxi priniesť extrémne veľké rozdiely platieb za spotrebované teplo medzi jednotlivými aj rovnako veľkými bytmi. „Dodávateľ tepla končí s dodávkou tepla na ‚päte‘ domu. Čo sa s teplom deje vo vnútri objektu je v rukách správcu domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Aby teplári zabezpečili počas vykurovacej sezóny bezpečnú a bezporuchovú prevádzku, po skončení vykurovacej sezóny začínajú realizovať plánované opravy, odstávky zariadení a vykonávajú zákonom stanovené prehliadky a revízie tepelno-technických zariadení,“ informoTA SR val Stanislav Janiš.

Vtip: Sťažuje si chlapík kamošovi: „Mám to ja smolu. Postihli ma dve katastrofy po sebe.“ „Aké?“ „Keď sme sa vrátili z dovolenky, našli sme byt vykradnutý.“ „A druhá?“  „Keď to žena videla, povedala mi: Keď je byt prázdny, vymaľujeme tu.“ William Shakespeare: „Na zdolanie strmého kopca je zo začiatku potrebné pomalé tempo.“

9

spomienka Ivan Brožík

Pozor, bude kontrola! S veľmi zaujímavou a naozaj chválitebnou iniciatívou prichádza Slovenská obchodná inšpekcia. Treba ju vyzdvihnúť nielen pre plnenie kontrolnej úlohy, ktorú inšpekcia má, ale aj preto, že neorganizuje žiadne prepadovky, ale verejne o kontrole vopred informuje. V nadväznosti na novozavedené povinnosti výrobcov obalov, poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu a poskytovať aj iné druhy tašiek vykoná SOI v dňoch 25. – 29. júna 2018 kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedených povinností zo strany výrobcov obalov. Cieľom kontroly bude preverenie dodržiavania ust. § 54 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný: a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov (v súvislosti s balením potravín) alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami), b) poskytovať aj iné druhy tašiek. Pri kontrole sa inšpektori SOI zamerajú aj na dodržiavanie ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci pri samoobslužnom predaji povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál (ak to povaha výrobku vyžaduje), pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Inšpektori SOI tiež preveria, či predávajúci bezplatne neposkytujú veľmi ľahké plastové tašky v prípadoch, keď je takéto poskytovanie zákonom zakázané. Ide o prípady, ak veľmi ľahká plastová taška nie je poskytnutá ako primárny obal na nebalené potraviny (napr. pečivo, zelenina, mäsové výrobky a pod.), prípadne z hygienických dôvodov súvisiacich s balením potravín. Zdroj: SOI

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodára Sociálna poisťovňa upozorňuje, že prihlasovanie a odhlasovanie pracovníka sa vždy odvíja od obdobia, na aké bol právny vzťah uzatvorený. Pochybnosti v tejto otázke vznikajú najmä v súvislosti s uzatvorenými dohodami, a to vtedy, keď dohodár nepracuje nepretržite každý pracovný deň. Na počte odpracovaných dní v týždni nezáleží, záleží na dobe trvania uzatvorenej dohody. Sociálne poistenie (dôchodkové, prípadne aj nemocenské a poistenie v nezamestnanosti) dohodárovi trvá počas celého obdobia, na ktoré je dohoda uzatvorená, v prípade nároku na dávky sa ako obdobie poistenia zaráta celé obdobie trvania dohody. Príklad: Ak má napríklad osoba uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti od 1. 4. 2018 do 31. 7. 2018, napriek tomu, že odpracuje len dva dni v týždni, zamestnávateľ ju v Sociálnej poisťovni prihlási od 1. 4.2018 a odhlási dňom 31. 7. 2018. Prihlášky a odhlášky len za tie dni, ktoré odpracovala, v žiadnom prípade posielať netreba. Foto: Ilustr

Najviac invalidných dôchodcov žije v Prešovskom kraji Na Slovensku poberalo invalidný dôchodok k 31. máju 2018 celkom 236 227 ľudí, z toho bolo 118 008 mužov a 118 219 žien. Najviac dôchodkov tohto druhu Sociálna poisťovňa vyplácala na východnom Slovensku, najmenej na západnom Slovensku, pričom rozdiel medzi „najpočetnejším“ a „najmenej početným“ krajom je 19 051 poberateľov. Podľa posledných údajov žije v Prešovskom kraji celkom 37 676 poberateľov invalidných dôchodkov, v Bratislavskom kraji ho dostáva 18 625 obyvateľov. Priemerná výška samostatne vyplácaného invalidného dôchodku k 31. máju 2018 dosiahla výšku 270,42 eur. Pri invalidných dôchodkoch s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 percent bola jeho priemerná výška 204,02 eur. Invalidní dôchodcovia s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent dostávali dávku v priemernej výške 368,04 eur. Treba ešte pripomenúť, že oblasti s najvyšším výskytom invalidných dôchodcov kopírujú oblasti s  najnižšou ponukou aspoň trošku slušne zaplaZdroj: SP tenej práce.

GA 18-24 STRANA - 09

Operácia Barbarossa Operácia Barbarossa je kódové označenie pre inváziu vojsk Osi do ZSSR, ktorá otvorila východný front a začala vojenskú kampaň označovanú v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu ako Veľká vlastenecká vojna. Operácia Barbarossa sa začala 22. júna 1941 a skončila v decembri 1941, kedy vyčerpaná nemecká armáda nedokázala v ťažkých zimných podmienkach a za silnejúceho odporu Červenej armády pokračovať vo svojom postupe a prešla do obrany. Aj keď možno nemecké ťaženie v priebehu Barbarossy považovať za víťazné, pretože Sovietsky zväz utrpel veľmi ťažké straty a jeho schopnosť viesť vojnu bola silne naštrbená, išlo o nemecké víťazstvo veľmi draho zaplatené a nedostačujúce, pretože nestačilo na to, aby bol ZSSR zlomený, keďže Veľkonemecká ríša a jej spojenci si dlhodobú vojnu nemohli dovoliť. V nasledujúcich rokoch sa začala presadzovať prevaha priemyslu Spojencov (hlavne ZSSR, USA a Spojené kráľovstvo) a ich rastúce bojové skúsenosti takým spôsobom, že mu Nemecko a jeho satelity nakoniec nedokázali vzdorovať. Bojové operácie však rovnako podlomili bojaschopnosť Sovietskeho zväzu. Krajina sa z ťažkých porážok leta a jesene 1941 a ich dôsledkov spamätávala až do roku 1943, kedy sa sovietskym vojskám podarilo definitívne získať iniciatívu nezvratne na svoju stranu. Ráno 22. júna 1941 nacistické Nemecko spoločne so svojimi európskymi spojencami napadlo Sovietsky zväz a začalo tak jednu z najbrutálnejších a najväčších vojnových kampaní v histórii ľudstva. Boje sa začali na nemecko-sovietskej hranici dlhej od Baltu po ústie Dunaja 2 000 km a o tri dni neskôr aj na hranici ZSSR, Fínska a Nórska dlhej 1 200 km. Samotný útok bol veľmi dobre pripravený a utajený. Medzi vojakmi pred začiatkom kolovali domnienky, že cieľom je prechod územím Sovietskeho zväzu (so Stalinovým požehnaním) a útok na kolónie Veľkej Británie. Sovietsky zväz bol do poslednej chvíle radovými vojakmi považovaný za spojenca Nemecka. Až večer 21. júna bol vojakom prečítaný Hitlerov propagandistický oznam vysvetľujúci dôvody napadnutia Sovietskeho zväzu. O 3:15 (5:15 moskovského času) sa ako prvá začala nemecká delostrelecká príprava v oblasti Brestu. 3:40 nasledovali útoky nemeckých strmhlavých bombardérov. O 4:15 začali nemecké vojská prekračovať rieku Západný Bug (úderná jednotka 3. tankovej divízie predtým dobyla Kodenský most), čím fakticky vstúpili na územie Sovietskeho red zväzu.


8 4 3 5

9

4 7 7 3 1

7

8

5 2

9

3 7

4 2

3

2

farmári 8

7

1

5

Odmietame byť stále len tí druhí Legislatívny návrh k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 je pre Radu poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv veľkým sklamaním, pretože ešte viacej prehĺbi rozdiely medzi jednotlivými členskými

krajinami. Informovala o tom v stanovisku hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová a riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová. Rada poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv vyjadruje nesúhlas s  legislatívnym návrhom k  Spoločnej poľnohospodárskej politike na obdobie rokov 2021 až 2027, ktorý zverejnila Európska komisia. Z  navrhnutého balíka finančných zdrojov v objeme 365 miliárd eur je pre Slovenskú republiku vyčlenená suma 4,388 miliardy eur. Rada nesúhlasí s navrhnutou výškou finančných prostriedkov, ktorá by mala byť z európskych zdrojov približne o 300 miliónov

za život Mária Raučinová Spoločnosť a otcovstvo Napriek viacerým sporným témam v  rámci feminizmu, jedna z  nich by mohla spájať – a to naprieč názorového spektra od tradičného po modernistické poňatie. Ide o  tému otcovstva. Feminizmus sa totiž hlási k  väčšiemu zapojeniu mužov do rodinného a  domáceho života. Chce odbremeniť ženy, aby sa zas, naopak, ony mohli viac angažovať v pracovnej a  verejnej oblasti a tak obohatiť spoločnosť o ženský prístup k  svetu a  k  riešeniu problémov. Prečo teda stavať barikády medzi tradičným a  moderným a nechytiť sa radšej tohto spoločného projektu? Pripusťme, že zo strany feminizmu môže ísť o snahu vytlačiť ženu z  rodiny do zamestnania, no zo strany konzervatívcov zas prílišné zdôrazňovanie ženskej ruky v  rodine môže byť skrytým motívom pre ospravedlnenie pohodlnosti mužov a  ich „dôležitosti“ pre spoločenské dianie. Tak či tak, nikto dnes nepochybuje, že ničím nezaťažené dieťa miluje rovnako matku aj otca. V  prípade rozvodových konaní vidíme, ak ťažko deti prijímajú rozdelenie rodičov. Prirodzene túžia mať oboch pri sebe. Žiaľ, skutočné otcovstvo v  rodine často chýba, a to aj v nerozdelených rodinách. Otcovia pracujú mimo domova, niekedy aj mimo vlasti a  ich deti nezískavajú nič z  ich profesie. Nemôžu ich pozorovať pri práci, byť účastné na ich rozhodovaniach, na ich pochybnostiach, prekážkach a ich prekonávaní. Z pohľadu detí sú to stratené momenty. Dieťa vie, že má otca, ale zároveň prežíva bolesť z jeho neprítomnosti, až tak, že jedného dňa môže prestať byť aktívnou súčasťou jeho sveta. Otcovstvo však chýba nielen v rodine, ale aj v spoločnosti ako takej. Moment vzoru, napodobenia, autority ustupuje. Prikláňame sa k individualistickému trendu typu „všetko si urobím sám, nepotrebujem nikoho“. A  tak rešpekt k  staršiemu človeku, ocenenie múdrosti, podriadenie sa vyššiemu princípu začíname považovať za niečo , čo bráni slobode. Návrat k k skúsenosti otcovstva v rodinách by mohol pozitívne ovplyvniť aj širšie vzťahy medzi ľuďmi a celkovú súdržnosť spoločnosti. Rozhodne ide o dobrý a nekontroverzný projekt. Mária Raučinová, Fórum života

GA 18-24 STRANA - 10

eur nižšia, ako je v súčasnom programovacom období. Podstatné preto teraz bude, akým spôsobom a pre koho sa tieto peniaze prerozdelia. Či sa k  dotáciám dostanú skutočne len aktívni farmári, alebo budú naďalej výhodným zdrojom príjmu aj pre subjekty, ktoré neprinášajú pridanú hodnotu na vidiek vo forme vyššej zamestnanosti, chovu zvierat a potravinárskej produkcie. „Nemôžeme súhlasiť ani so zavedením degresivity priamych platieb od 60.000 eur a z ich zastropovaním vo výške 100.000 eur. To považujeme pre poľnohospodárov za demotivačné a nelogické,“ pripomína rada v zverejnenom stanovisku. red


dobré rady

Je sezóna cukru, ako ho skladovať

kosť, takže ak sa jej vyhnete, pokojne si ním oslaďte jedlo aj po uplynutí trvanlivosti. Ak máte vhodné podmienky na jeho skladovanie v suchom prostredí, môžete si ho nakúpiť Nie len pri cukre je pravid- na celú zaváraciu sezónu v období, keď ho obchod ponúka lom, že je nutné zachovať najvýhodnejšie. vhodné podmienky jeho Kazenie skladovaných potravín má všeobecne rôzne príčiskladovania. V tomto prípa- ny - rastom baktérií v potravinách pri nesprávnom uskladde platí, že ak cukor usklad- není a uložení potravín pôsobením vzduchu, hlavne kyslíka níte v sklenenej nádobe na sa môže zmeniť ich chuť, farba či vzhľad. V letnom období suchom mieste, vydrží vám treba dávať pozor na veľké zmeny teploty v  miestnosti. roky. Cukor neznesie vlh- Vplývajú totiž na kvalitu potravín a môžu ich zmeniť. Po-

tom ako rizikový faktor pôsobí škodlivý hmyz (muchy, osy, mravce, ovady, komáre), môžu preniesť rôzne baktérie na potraviny a tým ich znehodnotiť. Tu pomôže citrónová kôra, ktorú položíte na police v komore. Má na hmyz veľmi odpudivý účinok. Aj vtedy, keď už vyschne „na kameň“. Ako správne uchovávame a skladujeme potraviny? Aby sa kazenie potravín oddialilo a znížilo, používajú sa pri skladovaní a konzervovaní viaceré spôsoby skladovania a uchovávania potravín. Najčastejší a najviac používaný spôsob uchovávania je uskladnenie alebo uloženie potravín v chlade čiže v chladničke. red

Vtip: Milenci v posteli. „Miláčik,“ navrhne on, „čo keby som prišiel zajtra k vám a pred všetkými som ťa požiadal o ruku?“ „No,“ premýšľa ona, „manžel by asi zúril a deti by sa smiali.“ Platón: „Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce.“

duchovné okienko

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Začala sa príprava

* 00 € €* 7 do 735 * lat o p d € ý e upn j dob 770 t s o e d Ná obn učení š ú a sk mz Po o n úpl Po

(*mesačná mzda obsahuje základnú zložku mzdy 510 €, bonus za vzornú dochádzku, výkonový bonus a príplatok za prácu v noci) Pre prácu v trojzmennej prevádzke v Kolárove hľadáme do čistého a príjemného pracovného prostredia

OPERÁTOROV VÝROBY

Doprava zadarmo

Mesačný Bonus za vzornú dochádzku

Stravné lístky v hodnote 70€ za mesiac zdarma

Mesačný Bonus za výkon a kvalitu

x

schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

x

dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby

x

ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte!

Pohovory máme KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ

Pravidelné zvyšovanie platov Pre viac informácií volajte

035 / 7846 712 alebo 035 / 7846 719 E-mail career@kssk.kroschu.com KROMBERG & Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206 946 03 Kolárovo

GA 18-24 STRANA - 11

76-0012

Podmienkou je

o 8:00 na našej adrese.

11

Diecézny katechetický úrad Košickej arcidicézy pripravil sériu štyroch duchovných zamyslení zameraných na osobu budúcej slovenskej blahoslavenej Anny Kolesárovej. Témy zadal rektor Pastoračného domu Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom Pavol Hudák, texty vytvoril biskupský vikár pre pastoráciu Vladimír Šosták. Tieto zamyslenia vznikli pri príležitosti blahorečenia, božej služobnice, Anny Kolesárovej, mučenice čistoty z Vysokej nad Uhom. Ich zámerom je snaha prepísať posolstvo jej života do riadkov súčasnej kultúry i spoločnosti, aby sa aj v týchto časoch stalo povzbudením, námetom i príkladom pre mnohých. Chcú nadviazať na prácu a zameranie Domčeka, ktorý už niekoľko rokov stráži pamiatku na túto „perlu východného Slovenska“ a ešte viac rozvinúť túto prácu v perspektíve Božieho slova i aktuálnych problémov našej doby. Nech sa stanú požehnaním pre všetkých, ktorí nájdu silu zastaviť sa vo svojom živote, ochotu zamyslieť sa nad Božím plánom v ňom a začnú sa utiekať k Bohu, darcovi života, spolu s Ankou. Anna Kolesárová sa narodila vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z katolíckej rodiny Jána a Anny, rodenej Kušnírovej, sama bola tiež zapálenou veriacou. Anka mala staršieho brata Michala. V roku 1938 zomrela jej mama a Anka sa začala starať o domácnosť. Na jeseň 1944 sa front priblížil k okresu Michalovce. Obcou Vysoká nad Uhom, ktorá bola v tej dobe súčasťou Horthyovského Maďarska, prechádzali sovietske jednotky. 22. novembra 1944 sa spolu s rodinou a susedmi v skrývala v pivnici pod kuchyňou ich domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Kvôli panujúcej neistote sa podobne ako mnohé iné ženy obliekla do čierneho, aby nevzbudzovala pozornosť vojakov. Po tom, čo do pivnice pri prehľadávaní domu nazrel jeden zo sovietskych vojakov, ju otec poslal do kuchyne nech vojakovi prinesie jedlo. Dievča však vojaka zaujalo a preto jej prikázal, aby šla s ním. Keď nechcela, priamo jej povedal, že buď pôjde a vyspí sa s ním, alebo ju zabije. Keď opäť odmietla, povolil jej jednovetovú rozlúčku s otcom a na mieste ju zastrelil. Jej vražda zostala nepotrestaná. Pochovaná bola nasledujúceho dňa večer, keď ešte v okolí obce preZdroj: KBS biehali boje.


6 5 7

3

5

6 4 8 5 4 2 1 7 5 8 2 3 4 1 6 8 5 4 2

svet múzeí

Sme povinní si to pripomínať

tábora a predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému osudu Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. „Toto miesto nám pripomína obrovskú tragédiu, ktorá sa odoŠtátny tajomník Ministerstva hrala pred viac ako 70 rokmi na Slovensku. Každému návštevnízahraničných vecí a európ- kovi tohto múzea sa naskytne pohľad na to, v akých podmienskych záležitostí SR Ivan kach žili Židia v tomto tábore, hoci o živote sa hovoriť nedá, aby Korčok navštívil Múzeum ho- boli neskôr deportovaní na smrť,“ pripomenul I. Korčok. lokaustu v Seredi. Múzeum „Toto miesto je však podľa mňa aj veľkým výkričníkom pre holokaustu sa nachádza v súčasnosť. Až s prílišnou ľahkosťou prijímame to čo sa deje priestoroch bývalého pra- okolo nás. Apely na hodnoty humanizmu či demokracie a covného a koncentračného ľudských práv sa dnes často vnímajú ako prázdne frázy.

tradície na Slovensku Zvyky našich rodákov V mnohých katolíckych obciach - kde je patrónom kostola svätý Anton - slávia v tento deň hody. Toto je väčšinou sviatok pre danú lokalitu, ale aj pre obyvateľov na okolí. Naši slováci na maďarskej zemi sa vždy odvolávali na bližšie či vzdialenejšie hody na Antona, ktorých sa až dodnes aktívne zúčastňujú (z Mlyniek chodia do Santova, z Tardoša do Vértestolny, z Novej Huty - Rum. do Barom-laku). V Pilíši boli obzvlášť známe santovské hody a Pilíšania ich mali vždy radi, prišli na ne aj zo susedných obcí (Čív, Piliscsaba, Mlynky atď.). Jedny pamätné hody boli v r. 1948. Po výmene obyvateľstva nastal úpadok pre Slovákov a pre tých, ktorí tu zostali, symbolizovali hody pretrvávanie a súdržnosť. V spomínanom roku sa hody (pút) začali malou omšou v maďarčine, potom bola veľká omša so slovenskými piesňami. Prvou bola pieseň s incipitom Bože, pred tvou velebnosťou. V tomto čase mali v Santove duchovného chorvátskeho pôvodu, ktorý sa modlil po slovensky a pozdravil veriacich v ich materinskom jazyku, ale nakoľko nevedel dobre po slovensky, predniesol kázeň v maďarčine. Po omši sa zúčastnili tradičného hodového jarmočného ruchu a popoludní sa v družstevnom pohostinstve a na jeho dvore začala do brieždenia trvajúca tanečná zábava, na ktorej hrala dychová kapela. Hody vždy znamenali pre mladých predovšetkým deň uvoľnenia a zábavy. Dávnejšie sa v Santove ráno na Antona päť-šesť mládencov prechádzalo v sprievode harmoniky ulicami a takto pozdravovali sviatok. Na druhý deň na svitaní, po skončení tanečnej zábavy, mládenci-nápadníci zaradom navštívili svoje milé a pozdravili ich hudbou a piesňami (sme išli po domov k frajerki zaspívat, zahrat mladí chlapci). V súčasnosti sa hody v dedine slávia na najbližšiu nedeľu po Antonovi, ale aj na deň patróna je omša a kto si želá, zúčastňuje sa na nej. Dnes si hodoví predavači stavajú stánky na futbalovom ihrisku. Aj v súčasnosti sa schádza rodina a príbuzenstvo a ako je to v takýchto prípadoch všade zvykom, hodujú pri spoločnom obede. Na Víta – 15. júna S týmto výročným dňom evanjelickí Slováci v strednom veľkom regióne Maďarska spájajú pranostiky. Znalosť veršovaných variantov týchto pravidiel určite podporili kalendáre, najmä Čabiansky kalendár. Na svatého Víta, keď sa z ňeba ľeje, ňech na dobrí jačmeň gazda sa ňesmeje. (Čanádalbert, Horné Peťany) red

GA 18-24 STRANA - 12

Verejný priestor je zaplavený tým, že sa relativizuje nielen holokaust, ale bagatelizuje sa extrémizmus a nenávisť voči tým, ktorí sú iní. Zdá sa mi, že čoraz viac ľudí je dnes dezorientovaných a to, že žijeme v slobode, je považované za samozrejmosť. Zdá sa nám, že sa nič nemôže stať. Aj keď vtedy úplne iných podmienkach, ale aj tisíce Židov tu na Slovensku verili, že do Serede idú pracovať a raz sa vrátia. Nevrátili sa. Za to, že sa mýlili, nemohli oni, ale tí, ktorí o nich rozhodli a aj tí, ktorí sa mýlili keď si mysleli, že sa ich tragédia Židov netýka. Toto si treba pamätať aj dnes,“ povedal Ivan Korčok v Seredi. red


osobnosti regiónov

Jaroslav Filip Slovenský hudobník, skladateľ, humorista, dramaturg, herec a zanietený propagátor internetu s neobyčajne širokým spektrom aktivít, Jaroslav Filip sa narodil 22. júna 1949 v Hontianskych Moravciach a zomrel 11. júla 2000 v Bratislave.

Narodil sa v učiteľskej rodine. Študoval na základnej umeleckej škole v Šahách, ktorú ukončil ako jeden z prvých absolventov. Začiatkom 60. rokov rokov študoval na konzervatóriu v Bratislave. V tom období bol veľkým obdivovateľom Deža Ursinyho a jeho skupiny Beatmen. V štúdiu pokračoval kvôli zlému prospechu na konzervatóriu v Žiline. Po jeho absolvovaní hrával v bratislavskom vysokoškolskom klube „Véčko“ so skupinou Petra Lipu Blues Five. Neskôr študoval na VŠMU dramaturgiu a scenáristiku, kde v roku 1976 promoval. Ako člen tvorivého tandemu skupiny slovenských humoristov (Štefan Skrúcaný, Miro Noga, Zuzana Tlučková, Rasťo Piško, ujo

Imro a Stano Radič) vyjadroval prostredníctvom televíznych a rozhlasových programov názory na spoločenské dianie 90tych rokov. Bol známy ako zanietený fanúšik a propagátor internetu, prostredníctvom dial-up pripojenia bol online už od začiatku druhej polovice 90. rokov, teda v dobe, kedy bola jeho penetrácia na Slovensku veľmi nízka. V Rádiu Twist vysielal niekoľko relácií. Obľúbená bola najmä spoločná talkshow so Stanom Radičom v sobotu predpoludním - Záložňa, ale aj Noční vtáci, ktorí vznikali v spolupráci s Romanom Kittlerom a neskôr jeho starším synom Jarom. red

Vtip: Príde šesťdesiatročný pán k psychiatrovi a hovorí: „Pán doktor, môj o dva roky mladší brat sa vo vani hrá s takou žltou kačičkou.“ Doktor na to: „No, to nie je moc normálne v jeho veku, ale nakoniec nikomu tým neubližuje, tak mu tú radosť pokojne doprajte.“ Dedo: „Ale, pán doktor, tá kačička je moja!“ Goethe: „Naše priania sú tušením schopností, ktoré v nás driemu, predzvesťami toho, čo sme všetko schopní dokázať...“

13

reflexia Rozdali radosť

200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

0905 338 872 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

Prijem plošnej inzercie tel.: 0905 338 872 e-mail: galantsko@regionpress.sk

15-0027

za ks*

Ponúkame dlhodobé uplatnenie pre:

ZVÁRAČOV CO2 - stačí základný kurz! 3,50 eur/h Platové podmienky: s: 1,5 -3 eur/h + dochádzkový bonu plat Nad 200h. mesačný od 1300 eur

Príspevok na dopravu alebo na ubytovanie

Miesto: Dunajská Streda Info: 0948 395 388

GA 18-24 STRANA - 13

27-0003-15

Kvalitné vizitky od

Poctivo a s nadšením nacvičovali umelecké vystúpenia, aby čo najlepšie predviedli, čo všetko dokážu. Takmer 60 nádejných hercov, spevákov, tanečníkov z detských domovov a náhradných rodín si užilo javisko bratislavského Divadla Aréna vo veľkom štýle! 28. ročník Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar nesklamal, diváci dostali dávku tej najpozitívnejšej energie, ktorú dokážu odovzdať dospelým práve deti. Celoslovenská prehliadka umeleckých vystúpení detí z detských domovov a náhradných rodín má za sebou bohatú históriu, tradícia Najmilšieho koncertu Úsmevu ako dar vznikla ešte v roku 1990. Podujatie ponúka priestor, aby deti prostredníctvom umenia vyjadrili svoje pocity, túžby, postoje a sny. ,,Veľkému bratislavskému finále predchádzalo šesť regionálnych kôl v Nitre, Prievidzi, Košiciach, Ružomberku, Zvolene a Trnave, kde sa predstavilo 289 detí z 52 detských domovov, 6 náhradných rodín, 1 krízového centra, 2 komunitných centier a 2 zariadení Dorka. Ich vystúpenia posúdila odborná porota a tie najlepšie sa dostali až do Divadla Aréna,“ hovorí Mária Soboličová, manažérka produkčného oddelenia Úsmevu ako dar. Medzi takmer 60 účinkujúcimi sa predstavil aj spevák Jakub, ktorý vyrastá v pestúnskej rodine. ,,Mali sme s mojimi súrodencami pripravenú ľudovú pieseň Dobrý večer frajerôčka moja, tréma bola, ale spolu sme si to naozaj užili,“ zhodnotil Jakub svoju veľkú javiskovú premiéru. V zákulisí aj na javisku všetkých intenzívne podporovali moderátori večera, herci Lukáš Latinák a Juraj Bača. ,,Deti boli naozaj úžasné, celý koncert dopadol výborne, čo ma teší. Dúfam, že mnohí z nich budú pokračovať, že budú na sebe pracovať a ktovie, možno sa z nich stanú časom naši kolegovia,“ zareagoval s úsmevom Lukáš Latinák. ,,Užil som si celý večer, lebo energia, ktorú sme tu dnes dostali, bola neskutočná. Krásne vystúpenia, úprimná radosť detí, ktoré na pódiu nechali kúsok svojho srdca, skrátka perfektná atmosféra. Ďakujem, že som mohol byť súčasťou Najmilšieho koncertu,“ dodal Juraj Bača, ktorý sa red predstavil aj ako spevák.


4 2 1 6

5 9 9 1 6 6 4 6 8 7 9 2 5 6 1 5 8 2 4 1 9 7 5

charita

Ocenenie pre Červený nos

Šimovičová, predsedníčka Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors. Zároveň jej patrí aj prvenstvo v kategórii charita. Klauni pri svojich návštevách detí v nemocniciach a Slávnostným galavečerom liečebných zariadeniach podporujú ich psychickú pohodu. v historickej budove Sloven- V kategórii biznis a manažment získala ocenenie Slavomíského národného divadla ra Blahušiaková, výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné vyvrcholil desiaty ročník termálne kúpele Sklené Teplice. Muzikálová speváčka a heprestížnej čitateľskej ankety rečka Katarína Hasprová si prevzala ocenenie v  kategórii Slovenka roka 2018. Ocene- umenie a kultúra. Za oblasť médiá a komunikácia si cenu nie Absolútna Slovenka roka prevzala reportérka TV Markíza Kristína Kövešová. získala pediatrička Katarína V  kategórii veda a  výskum ocenenie získala vedkyňa

v oblasti architektúry Janka Krivošová. V oblasti vzdelávania a podpory mladých talentov získala ocenenie Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v  Trnave. Odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie Silvia Toporcerová bola ocenená v kategórii zdravotníctvo. V kategórii šport ocenenie získala tenisová reprezentantka Magdaléna Rybáriková. Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos si tento rok odniesli umelecká vedúca a dirigentka speváckeho zboru Lúčnica Elena Matušová a Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka, ktorý oslavuje 70 rokov od založenia. red

naša bezpečnosť Pre bezpečnejšie udeľovanie víz

Kvalitné vizitky od za ks* 75-16-5

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 20%.

0905 338 872

www.lacne-vizitky.sk

PRACUJTE V AMAZONE S MANPOWEROM HODINOVÁ MZDA 4,60

€ + 20 % BONUS

ŠTVORDŇOVÝ PRACOVNÝ TÝŽDEŇ

TEŠÍME SA NA VÁS NA STRETNUTIACH v NITRE, každý pracovný deň o 9:00 a 13:00, budova VBC, Štúrova 22 v SEREDI: v utorok, 19.6.2018 o 9:00, Dom kultúry, Školská 1 v PIEŠŤANOCH: v stredu, 20.6.2018 o 9:00, Spoločenská sála Malej Scény MsKS, Ul. A. Dubčeka 27

v KOMÁRNE: v stredu, 20.6.2018 o 9:00, Dom Matice slovenskej v Komárne M. R. Štefánika 6 v SLÁDKOVIČOVE: vo štvrtok, 21.6.2018 o 9:00, NOVATECH, technologický inkubátor, Fučíkova 460 VYUŽITE BEZPLATNÚ LINKU

0800 600 100 GA 18-24 STRANA - 14

07-0065

Európska komisia navrhla zmodernizovať vízový informačný systém EÚ (VIS), čiže databázu obsahujúcu informácie o osobách, ktoré žiadajú o schengenské víza. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť schopnosť reagovať na meniace sa bezpečnostné výzvy a problémy v oblasti migrácie a zlepšiť riadenie vonkajších hraníc EÚ. Navrhované zmeny znamenajú dôkladnejšie kontroly žiadateľov o udelenie víza, odbúranie medzier v prístupe k informáciám v oblasti bezpečnosti - vďaka lepšej výmene informácií medzi členskými štátmi - a plnú interoperabilitu s inými celoeurópskymi databázami. Eurokomisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos v tejto súvislosti upozornil, že milióny štátnych príslušníkov tretích krajín vstúpia každý rok do EÚ s vízami - na krátkodobý i na dlhodobý pobyt. „Nemalo by sa stať, že páchatelia trestnej činnosti a potenciálni teroristi vstúpia do Európy bez povšimnutia. Európa nie je pevnosť, musíme však vedieť, kto prekračuje naše hranice,“ uviedol komisár v správe pre médiá. Dodal, že je nevyhnutné zaistiť bezpečnosť európskych občanov a vybudovať Európu, ktorá chráni, a nebrániť pri tom mobilite osôb, ktoré sem prichádzajú v dobrom úmysle. V roku 2016 vydali krajiny EÚ 14 miliónov krátkodobých víz. Vízový informačný systém (VIS) je databázou EÚ, ktorá spája príslušníkov pohraničnej stráže na vonkajších hraniciach Únie s konzulátmi členských štátov na celom svete. Je to zdroj najdôležitejších informácií o žiadateľoch o krátkodobé schengenské víza a umožňuje príslušníkom pohraničnej stráže odhaliť cestujúcich, ktorí môžu predstavovať bezpečnostné riziko. Návrhom eurokomisie sa rozširuje rozsah pôsobnosti systému VIS tak, že sa doplní o dlhodobé víza a povolenia na pobyt, pričom sa budú v plnej miere dodržiavať pravidlá ochrany údajov. Zodpovednou za vývoj a riadenie modernizovanej databázy VIS bude Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) so sídlom v Tallinne. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby čo najskôr dokončili svoje legislatívne procesy a umožnili tak dokončiť posledný prvok reformy vízovej politiky EÚ. TA SR


tip na výlet

DobrĂ˝ trend

ĹĄou slabĹĄou strĂĄnkou,“ priblĂ­Ĺžil Macko. PodÄža neho sa vĂ´bec nie je Ä?omu Ä?udovaĹĽ. ModernĂŠ technolĂłgie totiĹž umoĹžĹˆujĂş turistom, aby si vybavili dovolenku na Slovensku Ăşplne individuĂĄlne. Napriek tomu sa v roku 2017 rozhodlo pre dovolenku na Slovensku organizovanĂş prostrednĂ­ctvom cestovnej kancelĂĄrie 65.144 slovenskĂ˝ch turistov. VyplĂ˝va to z Ăşdajov Ĺ tatistickĂŠho Ăşradu SR. V porovnanĂ­ s predchĂĄdzajĂşcim rokom 2016 to znamenalo nĂĄrast o pribliĹžne 20 percent. V priemere pritom strĂĄvili SlovĂĄci na takejto dovolenke 4,9 dĹˆa, Ä?o tieĹž predstavovalo mierny TA SR nĂĄrast oproti roku predtĂ˝m.

agentĂşr Stanislav Macko. „SlovĂĄci uĹž neabsolvujĂş jednu dovolenku ako v minulosti, dnes sĂş to tri - ĹĄtyri, hoci kratĹĄie, doSlovenskĂ­ turisti chcĂş za po- volenky do roka,“ opĂ­sal. PomaliÄ?ky sa tak podÄža neho blĂ­Ĺžime slednĂŠ roky strĂĄviĹĽ na Sloven- k Ä?eskĂ˝m turistom, aj keÄ? tĂ­ v priemere strĂĄvia v ÄŒechĂĄch do sku nie len jednu, ale radĹĄej roka desaĹĽ kratĹĄĂ­ch pobytov. viac kratĹĄĂ­ch dovoleniek do Celkovo sa pritom podÄža Macka vyvĂ­ja domĂĄci turizmus, ktoroka. V sĂşÄ?asnosti to bĂ˝vajĂş rĂ˝ je pilierom cestovnĂŠho ruchu, veÄžmi optimisticky. V prĂ­pade aj tri alebo ĹĄtyri takĂŠto vĂ˝lety. organizovanĂŠho domĂĄceho cestovnĂŠho ruchu, teda pri pobyKonĹĄtatoval to prezident toch slovenskĂ˝ch turistov na Slovensku cez cestovnĂŠ kanceSlovenskej asociĂĄcie cestov- lĂĄrie si SACKA uvedomuje, Ĺže ĹĽahĂĄ za kratĹĄĂ­ povraz. „DomĂĄci nĂ˝ch kancelĂĄriĂ­ a cestovnĂ˝ch cestovnĂ˝ ruch, ktorĂ˝ zaznamenĂĄva ohromnĂ˝ rozmach, je na-

Vtip: Doktor pri vizite ukazuje skupine mladĂ˝ch zaÄ?Ă­najĂşcich lekĂĄrov rĂśntgenovĂş snĂ­mku. „Ako vidĂ­te, pacient krĂ­va, pretoĹže mĂĄ znaÄ?ne zakrivenĂş lĂ˝tkovĂş i holennĂş kosĹĽ. Michal, Ä?o by ste robili v takomto prĂ­pade vy?“ „No, myslĂ­m si, Ĺže aj ja by som krĂ­val.“ Matka Tereza: „NajlepĹĄĂ­m spĂ´sobom, ako ukĂĄzaĹĽ Bohu a ÄžuÄ?om svoju vÄ?aÄ?nosĹĽ je prijĂ­maĹĽ vĹĄetko radostne.“

15

PALIVOVÉ DREVO

SBS LAMA SK prĂ­jme strĂĄĹžnikov

0911 990 463

na objekt DHL GĂĄĹˆ 36-0003

tLSJTUJBOCFMBO!MBNBTLTL

Osýpky na východe aktuålne

KAMENĂ RSTVO KAJAL

ProjekÄ?nĂĄ kancelĂĄria

(medzi Galantou a Ĺ aÄžou)

Ing.arch.Dana GĂĄlovĂĄ

Adresa: Petzvala 1404 (vedÄža Toman Atex), GALANTA

480,- â‚Ź brutto + variabilnĂĄ zloĹžka

NĂĄstup IHNEÄŽ!

16-0205

verejnĂŠ zdravotnĂ­ctvo

VĂĄs pozĂ˝va na svoju tradiÄ?nĂş VeÄžkĂş vĂ˝stavu

PROJEKTY RODINNĂ?CH A BYTOVĂ?CH DOMOV, NEBYTOVĂ?CH OBJEKTOV A OBJEKTOV NA PODNIKANIE ZabezpeÄ?Ă­me VĂĄm projekt, vypracujeme situĂĄciu osadenia, prĂ­pojky, zmeny projektu, stavebnĂŠ povolenie, vĂ˝ber dodĂĄvateÄža.

V ponuke týŞdenne NOVÉ TVARY nĂĄhrobnĂ˝ch kameĹˆov

Mobil: 0907 722 309

36-0015

Katalóg EUROLINE novinky rodinných domov 2018 www.darch.sk darchatelier@gmail.com

Pri objednĂĄvke nĂĄhrobnĂŠho kameĹˆa do konca jĂşna, doplnky: lampĂĄĹĄ a vĂĄza,

zlatĂŠ pĂ­smenĂĄ a betĂłnovĂ˝ zĂĄklad ZADARMO!

BEZKONKURENÄŒNÉ CENY

CHCETE �SŤ DO BANKROTU?

0948 10 16 01

45-0031

Volajte...

0907 652 710

po - pia: 8°° - 17°°, so: 8°° - 12°° v nedeÄžu a poÄ?as sviatkov aj po tel. dohode

W`[_ZXY^\[ĆĆĆĂşĂ°ĂźĂ´Ă˝Ă°Ä Ä‚ÄƒÄ…ĂžĂşĂ°ĂšĂ°ĂťÄ‚Ăş

36-0061

MoĹžnosĹĽ platby kartou

PripravĂ­me kompletnĂŠ podklady ZBAVĂ?TE SA DLHOV A EXEKĂšCIĂ?

ODVOZ STAVEBNÉHO A KOMUNà LNEHO ODPADU

okolie Ĺ ale a Galanty É“ 0907 173 047 GA 18-24 STRANA - 15

36-0119

Č?XVNODGQHQLHDRGYR]RGSDGXNRQWDMQHUPL Č?SUHQÂŁMRPNRQWDMQHURYDHOEÂźUDFÂŻFKNODGÂŻY Č?Y\SUDWDQLHE\WRYÂżFKDQHE\WRYÂżFKSULHVWRURY RY Č?PRĹ€QRVħQDORĹ€HQLDRGSDGXPHFKDQL]PRP81&DOHERUXĂ?QH 81& O E Ă? H

V obdobĂ­ od 7. 5. 2018 do 4. 6. 2018 bolo v Slovenskej republike spolu hlĂĄsenĂ˝ch 6 laboratĂłrne potvrdenĂ˝ch a 15 pravdepodobnĂ˝ch ochorenĂ­ na osĂ˝pky, ktorĂŠ sa budĂş eĹĄte laboratĂłrne skĂşmaĹĽ. DevätnĂĄsĹĽ ochorenĂ­ bolo v obci DrahĹˆov, okres Michalovce, jedno v obci BaĹĄkovce, okres Sobrance a jedno ochorenie v meste StrĂĄĹžske, okres Michalovce. Celkovo bolo hospitalizovanĂ˝ch 18 osĂ´b, t. Ä?. je hospitalizovanĂ˝ch 8 pacientov. U vĹĄetkĂ˝ch boli zaznamenanĂŠ klinickĂŠ prĂ­znaky, bez vĂĄĹžnych komplikĂĄciĂ­. VĹĄetky protiepidemickĂŠ opatrenia, ktorĂŠ prijal RegionĂĄlny Ăşrad verejnĂŠho zdravotnĂ­ctva so sĂ­dlom v Michalovciach, boli prijatĂŠ vÄ?as a adekvĂĄtne. HlavnĂ˝ hygienik Slovenskej republiky JĂĄn Mikas odporĂşÄ?a rodiÄ?om, ktorĂ­ nedali zaoÄ?kovaĹĽ svoje deti, aby kontaktovali prĂ­sluĹĄnĂŠho pediatria a prediskutovali moĹžnosĹĽ ich zaoÄ?kovania. ProtiepidemickĂŠ opatrenia sĂş vykonĂĄvanĂŠ od 07. 05. 2018. Ide najmä o zabezpeÄ?enie odberu biologickĂŠho materiĂĄlu od chorĂ˝ch a podozrivĂ˝ch z ochorenia, vyhÄžadĂĄvanie vnĂ­mavĂ˝ch osĂ´b, ktorĂŠ boli v kontakte s chorĂ˝mi osobami a zabezpeÄ?enie oÄ?kovania. SĂşÄ?asne boli nariadenĂŠ karantĂŠnne opatrenia: - vylĂşÄ?enie vnĂ­mavĂ˝ch osĂ´b zo ĹĄkolskĂŠho kolektĂ­vu a ich izolĂĄcia v domĂĄcom prostredĂ­ po dobu 21 dnĂ­ od poslednej expozĂ­cie chorĂŠmu - zĂĄkaz nĂĄvĹĄtev kultĂşrnych, ĹĄportovĂ˝ch, resp. inĂ˝ch podujatĂ­, alebo ich organizĂĄcie ĹĄkolskĂ˝mi zariadeniami poÄ?as trvania karantĂŠnnych opatrenĂ­ - postexpoziÄ?nĂĄ profylaxia pre vnĂ­mavĂŠ osoby O situĂĄcii je pravidelne informovanĂ˝ starosta obce DrahĹˆov, aj lekĂĄri pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance a Nemocnica s poliklinikou Michalovce, kde bolo zaslanĂŠ aj Usmernenie HlavnĂŠho hygienika Slovenskej republiky k AkÄ?nĂŠmu plĂĄnu na udrĹžanie stavu eliminĂĄcie osĂ˝pok. O nariadenĂ˝ch karantĂŠnnych opatreniach boli informovanĂ­ i riaditelia ĹĄkolskĂ˝ch zariadenĂ­ a zriaÄ?ovatelia ĹĄkĂ´l. EpidemiologickĂĄ situĂĄcia vo vĂ˝skyte ochorenĂ­ na osĂ˝pky sa denne aktualizuje. V sĂşvislosti s vĂ˝skytom ochorenia na osĂ˝pky bolo zaoÄ?kovanĂ˝ch 102 detĂ­ v obci DrahĹˆov (86 v rĂĄmci nariadenĂ˝ch protiepidemickĂ˝ch opatrenĂ­ v ohniskĂĄch nĂĄkaz a 16 v rĂĄmci povinnĂŠho pravidelnĂŠho oÄ?kovania detĂ­, ktorĂŠ dosiahli urÄ?itĂ˝ vek oÄ?kovania). OÄ?kovanie je vysoko ĂşÄ?innĂĄ prevencia, dve dĂĄvky vakcĂ­ny zabezpeÄ?ia pribliĹžne 97 % ĂşÄ?innosĹĽ, jedna vakcĂ­na pribliĹžne 93 % ĂşÄ?innosĹĽ v prevencii ochorenia. Zdroj: ĂšVZ


Ä?Ă­slo 24 / 15. jĂşn 2018

65-115

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

!" "#$%&'

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

Honorår brutto 70 ₏, 80 ₏,90 ₏ za 24 hod. ! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka Dohodnite si individuålne stretnutie a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

TEL.: 

85-0391

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

 

ELEKTRIKĂ R 

    !" #$

32-0064

      

MURĂ RI - TESĂ RI SADROKARTONISTI  

     

  

0950 301 301 MM STAV - SK, s.r.o. a UrbĂĄnek s.r.o. prijme murĂĄrov, tesĂĄrov, Ĺželeziarov a pomocnĂ˝ch robotnĂ­kov na prĂĄcu v SR a ÄŒR. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ prĂ­padne dohoda. ZĂĄkladnĂĄ mzda od 3 Eur/hod netto. PrĂĄca na ĹživnosĹĽ 6-8 Eur/hod podÄža odbornosti. Ubytovanie zabezpeÄ?ujeme a hradĂ­me. ZĂĄkladnĂĄ mzda 600 eur netto/mesiac. Ĺ˝ivnostnĂ­ci zĂĄklad 1200-1600 Eur mesaÄ?ne zĂĄleŞí od odbornosti. 0917477327, 0907830747

GA 18-24 STRANA - 16

85_0378

489 â‚Ź 349 â‚Ź

94-0072

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

OPERĂ TOR VĂ?ROBY 

PRACOVNĂ?K V SKLADE 

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

34-0159

-28% www.daka.sk

www.konstrukter.sk  info@konstrukter.sk

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

37-0038

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

!" "#$%&'

ĂĄ JedineÄ?nĂĄ leptnri ka en dovol oreÄ?i ChorvĂĄtskomziPou en p s pol

Galantsko 18-24  

Galantsko 18-24

Galantsko 18-24  

Galantsko 18-24

Advertisement