Page 1

regionĂĄlne noviny

PreÄ?Ă­tajte si 2 lepĹĄie noviny.

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

SALIANSKO Ä?. 20 / 18. mĂĄj 2018 / 22. roÄ?nĂ­k

od 1390 â‚Ź

ROBOTNĂ?KA

50 % ZĽAVA

na betonovĂŠ zĂĄklady

O ostatných cenåch a akciåch sa môŞete informovaż telefonicky. telefonicky Doprava do 100 km zdarma.

ĂšRADNÉ A SĂšDNE PREKLADY NEMÄŒINA SLOVENÄŒINA

v Ĺ ali na Hlavnej ulici - obchodnĂ˝ priestor na prĂ­zemĂ­ 30m2 - reklamnĂş plochu na budove 40m2 (4x10m2)

0907 188 152 - Mgr. Csilla MolnĂĄrovĂĄ, PhD.

info: 0908 199 411

okrem medicínskych a technických Volaż - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°

36-0084

Preklad vťetkých typov listín

Firma

Za rozumnĂŠ ceny!

13,15

PRĂ?JME

do prevĂĄdzky v SlĂĄdkoviÄ?ove

www.hydinarskafarma.sk HydinĂĄrska Hydin inĂĄrs rska FFarma arm rma TopoLni TopoLnica n ca c

VIAC AKO BEZPEÄŒNOSŤ

a: ponĂşk

• 8 - 15 týŞ. MlĂĄdky -NosniÄ?ky rĂ´znej farby • 1-14 dĹˆovĂŠ brojlerovĂŠ kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kaÄ?ice • 1-14 dĹˆovĂŠ mulard kĂĄÄ?ere • 1-14 dĹˆovĂŠ HĂşsatĂĄ LandeskĂŠ • 7 - týŞ. morky big 6

t ZabezpeÄ?ovacie systĂŠmy t KamerovĂŠ systĂŠmy t VideohÄžad t Ochrana objektov

11,13

Rozvoz ZADARMO!

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

36-0016

krmivo pre nosnice rastovĂĄ a znĂĄĹĄkovĂĄ

11

www.pacta.sk 0918 492 404

GA 18-20 STRANA - 01

36-0101

(pri Galante)

36-0074

Mzda: 500â‚Ź/ mesiac brutto

tel.: 0918 474 540, e-mail: niltex@niltex.sk

36-0022

PoŞiadavka: ZŤPS min. na 75% 36-0019

0911 266 549

0911 28 88 68

POMOCNÉHO PRACOVN�KA

Zameranie a nĂĄvrh ZADARMO! sky.sk www.nabytokbukov RĂłbert BukovskĂ˝ |

36-0101

ŠAĽA - GALANTA

NĂ BYTOK NA MIERU

3,5

IZOLĂ CIE PLOCHĂ?CH STRIECH

AUTOPOĹ˝IÄŒOVŇA

tXXXWBMLZSBTL

13

36-0004

DĂĄm do prenĂĄjmu

76-0040

mzda: 800â‚Ź brutto + var. zloĹžka .......................... 0905 320 476

36-0094

36-0005

na kamenĂĄrske prĂĄce

www.kamenarstvo-andrassy.sk

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

13

36-0017

zo Ĺžuly zaoblenĂŠ hrany

z zaruÄ?enĂĄ kvalita z ceny koneÄ?nĂŠ

ĹĄikovnĂŠho, pracovitĂŠho

Galanta, Z. KodĂĄlya: Predaj rekonĹĄtr. 3izb. bytu, 65m2 + pivnica 2,6m2, zariadenĂ˝.

Cena: 66.000,- â‚Ź

z veÄža farieb z novĂŠ tvary

od 1190 â‚Ź

HĽADà M

Cena: 72.000,- â‚Ź

Akcia aĹž -30 %

DielĹˆa: TopoÄžnica Ä?. 265, 0905 320 476, 031/ 780 42 40

AKCIA na materiĂĄly:

36-0091

0907 748 731

2,5

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

TARN, PARADISO, MULTICOLOR, STEELGREY, IMPALA, AURORA, ÄŒIERNY MATERIĂ L

Ĺ aÄža, HlavnĂĄ 8 SlĂĄdkoviÄ?ovo, J. DalloĹĄa: Predaj rekonĹĄtr. 3izb bytu 74m2, OV, zvýť. prĂ­zemie.

6,11

POMN�KY ZO ŽULY ZA PRIJATEĽNÉ CENY!

PÔŽIÄŒKY

74-0130

galantsko.sk

GALANTSKO

2,4,5


GALANTSKO PIESTANSKO regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

Jedno prĂĄvo mĂĄme vĹždy

tom ktokoÄžvek obmedzoval. S jedinou vĂ˝nimkou – a to je spravodajstvo. Tam je prĂ­pustnĂĄ iba informĂĄcia. AkonĂĄhle ide o komentĂĄr, poznĂĄmku, glosu, fejtĂłn, esej a inĂŠ Şånre, A to je prĂĄvo na nĂĄzor. Hoci Ä?i uĹž v novinĂĄrskom svete, alebo aj v tom medziÄžudskom, je si to niektorĂ­ naĹĄi spolu- iba na kaĹždom z vĂĄs/nĂĄs, ako toto prĂĄvo vyuŞívame. obÄ?ania, bohĂĄÄ?i a politici Opäż sa vynĂĄrajĂş novĂ­ cenzori a kĂĄdrovĂĄci, ktorĂ­ by toto prĂĄvo nedokĂĄĹžu ani len pripustiĹĽ, chceli ÄžuÄ?om vziaĹĽ. A ak tĂ­ vzdorujĂş, potom stĂşpa agresivita kaĹždĂ˝ z nĂĄs mĂĄ prĂĄvo na tĂ˝chto umlÄ?iavateÄžov pravdy, nepripustia Ĺžiaden argument, Ăşplne vlastnĂ˝ nĂĄzor a ten sĂş presvedÄ?enĂ­, Ĺže jedine oni majĂş prĂĄvo na vĹĄeobecnĂş nĂĄzor mĂĄ taktieĹž prĂĄvo vy- pravdu. Je to smutnĂŠ a je to zĂĄroveĹˆ varovnĂŠ. KaĹždĂ˝ aspoĹˆ slovovaĹĽ bez toho, aby ho v troĹĄku demokraticky zmýťĞajĂşci Ä?lovek poznĂĄ Voltaireov vĂ˝-

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SALIANSKO

týŞdenne do 29 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel.: e-mail:

BratislavskĂĄ 1458, Galanta (budova MS) 031/ 780 79 72 galantsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Ivan BroŞík

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

rok „nesĂşhlasĂ­m s tĂ˝m, Ä?o hovorĂ­ĹĄ, ale do poslednej kvapky krvi budem brĂĄniĹĽ tvoje prĂĄvo povedaĹĽ to“. Treba si ho asi oĹživiĹĽ. A treba to tĂ˝m cenzorom pripomĂ­naĹĽ. Ich Ä?as sa pominul pred tridsiatimi rokmi. Ak zaspali dobu, nie je to iba ich vec, je to problĂŠm nĂĄĹĄ vĹĄetkĂ˝ch. Ak ju vĹĄak vracajĂş pred tĂ˝ch tridsaĹĽ rokov vedome, ide o poruĹĄovanie zĂĄkonov a rĂşcanie zĂĄkladov krehkej demokracie na Slovensku, Ä?oraz viac dorĂĄĹˆanej zo vĹĄetkĂ˝ch moĹžnĂ˝ch i nemoĹžnĂ˝ch strĂĄn. VeÄža odvahy v presadzovanĂ­ vlastnĂ˝ch nĂĄzorov a veÄža ĹĄĹĽastia na ceste k demokracii – aj na Slovensku! Ivan BroŞík

Inzercia: KlĂĄra JurĂĄsovĂĄ 0905 338 872

PlastovĂŠ OKNĂ A DVERE

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme

ROKMI OVERENĂ KVALITA

.POUĂˆĂ¤Ă?LPMFOâNJQSBDPWOĂ“LNJQPEĹąB45/

dosah na 1.500.000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

tJOUFSJĂ?SPWĂ?SFUJB[LPWĂ?DFMPUJFĹľ tWFSUJLĂˆMOF tMĂˆULPWĂ? QMJTĂ? tFYUFSJĂ?SPWĂ?$ $ ; ;

tPLFOOĂ?QFWOĂ? SPMPWBDJF tEWFSPWĂ?SPMPWBDJF QMJTĂ? tQPTVWOĂ?

.BSLâ[Z

3PMFUZQMBTUPWĂ?BIMJOĂ“LPWĂ?

tXXXTPOJQFYTL

KOMPLETNĂ PRERĂ BKA

0907 173 047, TeĹĄedikovo

www.prerabka-kupelne.sk

Výkup

ProjekÄ?nĂĄ kancelĂĄria

36-0006

BYTOV�CH JADIER A KÚPEĽN�

ZemnĂŠ prĂĄce Preprava sypkĂ˝ch materialov Preprava so sklĂĄpaÄ?om s hydraulickou rukou ou EASYLOAD.SK

druhotných surovín

Ing.arch.Dana GĂĄlovĂĄ

Adresa: Petzvala 1404 (vedÄža Toman Atex), GALANTA

- rozpaĞovanie Şelezných konťtrukcií - odvoz vlastným autom

PROJEKTY RODINNĂ?CH A BYTOVĂ?CH DOMOV, NEBYTOVĂ?CH OBJEKTOV A OBJEKTOV NA PODNIKANIE ZabezpeÄ?Ă­me VĂĄm projekt, vypracujeme situĂĄciu osadenia, prĂ­pojky, zmeny projektu, stavebnĂŠ povolenie, vĂ˝ber dodĂĄvateÄža.

adresa: Ăšzka 985/2, 951 31 MoÄ?enok tel.: 0911 915 591 mail.: eizensro@gmail.com

0905 483 126

36-0083

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

4JFUFQSPUJINZ[V

EIZEN s.r. o.

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 27.000 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

ÇBMÞ[JF

47-036

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

4FSWJTOĂ?QSĂˆDFOBQMBTUPWĂ?PLOĂˆ

Katalóg EUROLINE novinky rodinných domov 2018 www.darch.sk darchatelier@gmail.com

Mobil: 0907 722 309

36-0015

V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

EFORTE - 84

SYNEGO - 80

(BMBOUB 4/1 WCVEPWFQPUSBWĂ“O

36-0102

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Galanta, Ĺ aÄža, SlĂĄdkoviÄ?ovo, Jelka, KoĹĄĂşty, TomĂĄĹĄikovo, DolnĂŠ Saliby, Matúťkovo, Diakovce, TeĹĄedĂ­kovo, VlÄ?any, Kajal, Nebojsa, GĂĄĹˆ, VeÄžkĂĄ MaÄ?a, Trnovec nad VĂĄhom, MalĂĄ MaÄ?a MostovĂĄ a Selice

GA 18-20 STRANA - 02

36-0093 6-0093

DistribĂşcia: (29.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

6 - komorovĂŠ ovĂŠ okn oknĂĄ: nĂĄ:


psycholĂłg radĂ­

ProblĂŠmy nevlastnej matky

„Dostala som sa do role nevlastnej matky. Partner mĂĄ 5 roÄ?nĂş dcĂŠrku, ktorĂş spolu vychovĂĄvame, keÄ?Ĺže Ĺžije s nami. VĹĄetko bolo v  poriadku,   aĹž kĂ˝m ma nezaÄ?ala jej biologickĂĄ Mgr. RenĂĄta matka pred malou ohovĂĄraĹĽ. Je BotkovĂĄ mi z toho ĹĽaĹžko, pretoĹže pociĹĽu-

jem zmenu sprĂĄvania voÄ?i mne zo strany malej. Neviem akĂ˝ postoj mĂĄm zachovaĹĽ?“ Je to veÄžmi nĂĄroÄ?nĂĄ situĂĄcia, ktorĂĄ si vyĹžaduje nemalĂş dĂĄvku reĹĄpektu a trpezlivosti, pretoĹže bez toho sa Ä?aleko pohnúż nedĂĄ. Rola matky je v Şivote kaĹždĂŠho z nĂĄs nesmierne dĂ´leĹžitĂĄ, nech uĹž je realita akĂĄkoÄžvek. Je veÄžmi dĂ´leĹžitĂŠ uvedomiĹĽ si, Ĺže rolu matky uĹž v Şivote partnerovej dcĂŠrky zastĂĄva niekto inĂ˝.  VaĹĄa rola v jej Ĺživote by mohla byĹĽ Ăşplne inĂĄ. MĂ´Ĺžete byĹĽ jej priateÄžkou, ktorej sa dĂĄ s Ä?Ă­mkoÄžvek zdĂ´veriĹĽ, spriaznenou duĹĄou, ktorĂĄ sa ju vĹždy snaŞí pochopiĹĽ, alebo „vychovĂĄvateÄžkou“, ktorĂĄ ju mĂ´Ĺže nauÄ?iĹĽ rĂ´znym veciam... Ak toto bude zrejmĂŠ vĹĄetkĂ˝m stranĂĄm,

verĂ­m, Ĺže to mĂ´Ĺže priniesĹĽ úĞavu od strachu, ktorĂŠho vnĂ­mam, Ĺže aktuĂĄlne je okolo vĂĄs mnoho. Strach mĂĄ totiĹž rĂ´zne podoby. MĂ´Ĺže byĹĽ ukrytĂ˝ aj za vaĹĄim hnevom, Ä?i sklamanĂ­m, ako aj za „útokom“ biologickej matky partnerovej dcĂŠrky. Aj reakcia samotnĂŠho dievÄ?atka v sebe odrĂĄĹža urÄ?itĂŠ pocity strachu, nakoÄžko mĂ´Ĺže napodobĹˆovaĹĽ reakcie svojej mamy. SituĂĄcii by mohlo dopomĂ´cĹĽ aj spoloÄ?nĂŠ stretnutie, kde by ste mali priestor, sa vĹĄetci otvorene porozprĂĄvaĹĽ o celej situĂĄcii, svojich pocitoch, postojoch a tĂ˝m celĂş situĂĄciu zmierniĹĽ. DcĂŠrka a jej Ä?alĹĄie fungovanie by jednoznaÄ?ne malo byĹĽ na prvom mieste. Prajem hlavne veÄža ĹĄĹĽastia a dĂĄvku trpezlivosti. Mgr. RenĂĄta BotkovĂĄ psycholĂłg

Vtip: UÄ?iteÄžka sa pĂ˝ta Ĺžiakov na slovenÄ?ine: „Žiaci, som peknĂĄ. AkĂ˝ je to Ä?as?“ „MinulĂ˝!“

F. de la Rochefoucauld: „Viac krutosti ako zloba napĂĄcha sebeckosĹĽ.“

3

obÄ?ianska

0LORYDQÂŁ

riadkovĂĄ inzercia na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

auto-moto/predaj 1 ° CZ 175 JAWA 90 JAWA 250 350 PIONIER MUSTANG STADION SIMSON. KÚPIM TIETO MOTORKY 0915215406

Ë?

NRPSOHWQÂŤ SRLVWHQLH QDURN

2EGLYRYDQÂż

auto-moto/inĂŠ

2

°PredĂĄm 4ks originĂĄlnych ruÄ?ne kovanĂ˝ch dvojdielnych diskov BBS Speedline, 5x112, 8.5x19, ET 43, stredovĂĄ diera 66.6, primĂĄrne urÄ?enĂŠ pre Audi A6, dobrĂ˝ stav, neopravovanĂŠ, nezvĂĄranĂŠ, rovnĂŠ, stredovĂŠ krytky s logom Audi, cena 630 â‚Ź za komplet. Po dohode moĹžnosĹĽ k diskom zobraĹĽ aj 4x letnĂŠ pneu o rozmere 215/35 R19. T.Ä?.: 0905 423 331 °PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k zn. Yokohama BlueEarth o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 60 â‚Ź. T.Ä?.: 0905 423 331 °PredĂĄm 4ks letnĂ˝ch pneumatĂ­k o rozmere 175/65 R14 C zn. Kleber TransPro o rozmere 175/65 R14, rok vĂ˝roby 2013, dezĂŠn 6mm, bez poĹĄkodenia, dobrĂ˝ stav, cena za komplet 70 â‚Ź.. T.Ä?.: 0905 423 331

na ĹĄtvrtinky XĹ€RG

Ë?

byty/predaj

3

° PredĂĄm zrekonĹĄtruovanĂ˝ 4-izb. byt-126m2 v SlĂĄdkoviÄ?ove. 0905 513 844

byty/prenĂĄjom

4

° Dåm do prenåjmu zariadený 1-izb. Byt v GA-Sever. 0911 927 991

)(&%3$-'.)

Edícia pre vťetkých, ktorí milujú SUV 1DMSUHG£YDQHMģLH6899LWDUDDSRSXO£UQ\6;6&URVVSULFK£G]DMŸYSRQXNHNWRU£Y£VXU�LWHFK\W¯]DVUGFH =DVWDYWHVDXVYRMKRQDMEOLŀģLHKRSUHGDMFX6X]XNLHģWHGQHV

52-0068

3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL9LWDUDFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁVSOÂŁWND VKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 3UL˸QDQFRYDQÂŻ6X]XNL6;6&URVVFH]˸QDQĂ?QÂżOÂŻ]LQJVDNRQWÂŁFLRXDGßŀNRXWUYDQLD]POXY\PHVĂ?DOÄŁLHÄŁWYUWLQ\VÂźVSODWQÂŤYDPHVSRĂ?DVWUYDQLD]POXY\ĢWYUWLQRYÂŁ VSOÂŁWNDVKDYDULMQÂżPD3=3YĂŽ62%SRLVħRYQLMHË?/HDVLQJRY¿ŸURNMHVSUDFRYSRSODWRNMHË?DSRSODW]DSUHYRGYODVWQÂŻFWYDSULXNRQĂ?HQÂŻOÂŻ]LQJXMHË?5301 )LQDQFRYDQÂżREMHPMHË?&HONRYÂŁ]DSODWHQÂŁVXPDYUÂŁWDQHDNRQWÂŁFLHDSRLVWLHNEXGHË? 9ÄŁHWN\VXP\VÂźV'3+)LQDQFRYDQLHUHDOL]XMHĂŽ62%/HDVLQJDV $NFLDSODWÂŻGRY\SUHGDQLD]ÂŁVRE.XNDĹ€GÂŤPXPRGHOX68=8.,]ÂŻVNDWHURĂ?QÂź]ÂŁUXNXDDVLVWHQĂ?QÂŤVOXĹ€E\]GDUPD0RĹ€QRVħSUHGßŀHQLD]ÂŁUXN\DĹ€QDURNRY(PLVLH&2ĘŁJNP www.suzuki.sk NRPELQRYDQÂŁVSRWUHEDSDOLYDĘŁOQDNP,OXVWUDĂ?QÂŤIRWR

GA 18-20 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


3 6 4 5

6 7 5 2 8 2 6 1 4 5 4 1 8 4 8 3 5 7 8 1 6 2 7

prĂĄvnik radĂ­

UkonÄ?enie pracovnĂŠho pomeru poÄ?as PN

ZamestnanĂĄ som od. 1. 09.2017. V pracovnej zmluve mame uvedenĂş vĂ˝povednĂş dobu 1 mesiac do roka od podpisu pracovnej zmluvy a  3 mesiace po 1 roku. PracovnĂ˝ pomer by som ale chcela ukonÄ?iĹĽ Ä?o najskĂ´r, najradĹĄej dohodou.“ V  prvom rade je potrebnĂŠ ozrejmiĹĽ pojmy v  zmysle ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce. Neexistuje totiĹž pojem „vĂ˝poveÄ? dohodou“. ZĂĄkonnĂ­k prĂĄce poznĂĄ buÄ? vĂ˝poveÄ? alebo dohodu o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru. VĂ˝poveÄ?ou mĂ´Ĺže skonÄ?iĹĽ pracovnĂ˝ pomer zamestnĂĄvateÄž aj zamestnanec. VĂ˝poveÄ? musĂ­ byĹĽ pĂ­somnĂĄ a doruÄ?enĂĄ, inak je

„DobrĂ˝ deĹˆ,  obraciam sa na vĂĄs s otĂĄzkou, Ä?i je moĹžnĂŠ daĹĽ vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄžovi dohodou, za predpokladu, Ĺže JUDr. som momentĂĄlne prĂĄce Barbora neschopnå  a chcela by KoncovĂĄ som ju podaĹĽ poÄ?as PNky.

neplatnĂĄ. VĂ˝poveÄ? je jednostrannĂ˝ Ăşkon, ktorĂ˝ adresujeme druhej strane. PokiaÄž dĂĄva vĂ˝poveÄ? zamestnĂĄvateÄž, musĂ­ maĹĽ na to zĂĄkonnĂ˝ dĂ´vod. Zamestnanec mĂ´Ĺže daĹĽ vĂ˝poveÄ? aj bez udania dĂ´vodu. Pri podanĂ­ vĂ˝povede pracovnĂ˝ pomer skonÄ?Ă­ uplynutĂ­m vĂ˝povednej doby. Dohoda o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru je dvojstrannĂ˝m prĂĄvnym Ăşkonom, uzavretĂ˝m medzi zamestnĂĄvateÄžom a zamestnancom. Ak sa zamestnĂĄvateÄž a zamestnanec dohodnĂş na skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru, pracovnĂ˝ pomer sa skonÄ?Ă­ dohodnutĂ˝m dĹˆom. pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

4

domy/predaj

5

° PredĂĄm samostatne stojaci prĂ­zemnĂ˝ 4-izb. rodinnĂ˝ dom, komplet IS, 504m2 pozemok, na tichom mieste, v blĂ­zkosti centra mesta Galanta. Cena 115.000.-â‚Ź . Tel. 0902 744 737 ° VhodnĂŠ predĂĄm na okraji mesta NovĂĄ BaĹˆa krĂĄsnu chalupu 2 + 1. V blĂ­zkosti lesy, kĂşpanie a lyĹžiarske vleky. 0903575921 ° PredĂĄm stav.poz. so star.udrĹžiavanĂ˝m domom + zĂĄhr.udrĹžiavanĂĄ okr.NR. Ä?.t.0944230441

pozemky/predaj

6

reality/inĂŠ

7

° Kúpim zåhradu v akomkoĞvek stave v oblasti KråĞovå nad Våhom. 0905 488 951

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 

Kamenårstvo KAM-MAN VeĞkÊ ÚĞany Ponúkame rôzne druhy Şulových pomníkov a kamenårske pråce za akciovÊ ceny!

Vyberte si kvalitu za prijateĞnú cenu! Doplnky a montåŞ ZADARMO! VeĞkÊ ÚĞany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

ODVOZ STAVEBNÉHO A KOMUNĂ LNEHO ODPADU Č?XVNODGQHQLHDRGYR]RGSDGXNRQWDMQHUPL Č?SUHQÂŁMRPNRQWDMQHURYDHOEÂźUDFÂŻFKNODGÂŻY Č?Y\SUDWDQLHE\WRYÂżFKDQHE\WRYÂżFKSULHVWRURY RY Č?PRĹ€QRVħQDORĹ€HQLDRGSDGXPHFKDQL]PRP81&DOHERUXĂ?QH 81& O E Ă? H

okolie Ĺ ale a Galanty É“ 0907 173 047 GA 18-20 STRANA - 04

36-0099

° Dåm do prenåjmu od måja 1-izbový zariadený byt v centre Galan‍‏. Len seriózny zåujem. 0903 311 940 ° Dåm do prenåjmu 2-izbový nový, zariadený byt v centre Galan‍‏. 0904 449 011 ° Prenajmem v Galante na Kråsnej luxusne rekonťtruovaný 4-izb. RD. 1000₏/mesiac. 0905 513 844 ° Dåm do prenåjmu byt v Šali – pre partiu robotníkov - 6 aŞ 8 osôb. Cena dohodou. 0903 731 710 ° Dåm do podnåjmu 4-izb. RD v Teťedíkove. 0903 319 444 ° Dåm po prenåjmu 5 izb. RD v Šali. 0905 775 690

36-0095

byty/prenĂĄjom


v mesiaci nasledujĂşci po mesiaci, v ktorom bola vĂ˝poveÄ? doruÄ?enĂĄ zamestnĂĄvateÄžovi. PokiaÄž by ste poÄ?as vĂ˝povednej doby nepriĹĄli do prĂĄce, za predpokladu, Ĺže mĂĄte v pracovnej zmluve tĂşto situĂĄciu oĹĄetrenĂş, mĂ´Ĺže od vĂĄs zamestnĂĄvateÄž ĹžiadaĹĽ peĹˆaĹžnĂş nĂĄhradu vo výťke priemernej mesaÄ?nej mzdy. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt

vĂ˝povednej doby dĂ´jde ku skonÄ?eniu pracovnĂŠho pomeru. Ak by vĂĄm chcel daĹĽ zamestnĂĄvateÄž vĂ˝poveÄ?, musĂ­ UvĂĄdzate, Ĺže by ste radĹĄej ukonÄ?ili pracovnĂ˝ pomer reĹĄpektovaĹĽ ustanovenia ZĂĄkonnĂ­ka prĂĄce o zĂĄkaze vĂ˝- ihneÄ?. Rozhodnutie bude vĹĄak na vaĹĄom zamestnĂĄpovede. ZĂĄkaz vĂ˝povede sa vzĹĽahuje na rĂ´zne ĹživotnĂŠ vateÄžovi, Ä?i bude sĂşhlasiĹĽ s takĂ˝mto postupom. K uzavsituĂĄcie a skutoÄ?nosti, kedy sa zamestnanec nachĂĄdza retiu dohody totiĹž nemoĹžno ani jednu zo strĂĄn nĂştiĹĽ. v tzv. ochrannej dobe. Jednou z tĂ˝chto situĂĄcii je aj trva- PoĹžiadajte svojho zamestnĂĄvateÄža o uzavretie dohody o skonÄ?enĂ­ pracovnĂŠho pomeru k urÄ?itĂŠmu dĂĄtumu. Ak nie prĂĄceneschopnosti. ZĂĄkaz vĂ˝povede poÄ?as trvania PN sa vĹĄak nevzĹĽahuje vyjadrĂ­ svoj nesĂşhlas, bude nutnĂŠ aby ste podali vĂ˝pona zamestnanca. Ak sa ten rozhodne podaĹĽ vĂ˝poveÄ? veÄ?. Po podanĂ­ vĂ˝povede VĂĄm bude plynúż vĂ˝povedpoÄ?as ochrannej doby, mĂ´Ĺže tak urobiĹĽ a uplynutĂ­m nĂĄ doba. VĂ˝povednĂĄ doba zaÄ?ne plynúż prvĂ˝m dĹˆom

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

Vtip: PremiĂŠr na mĂ­tingu vravĂ­ obÄ?anom: „My chceme len vaĹĄe dobro!“ ObÄ?ania: „Ale my si ho nedĂĄme!“ A. P. ÄŒechov: „KeÄ? nedokĂĄĹžeĹĄ ovlĂĄdnuĹĽ hnev, ovlĂĄdne on teba.“

5

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

reality/inĂŠ

V mesiaci mĂĄj 2018 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR.

stavba

Slovenský certifikovaný výrobca ISO 9001 HLIN�KOV�CH POSUVN�CH OKIEN A PR�STREŠKOV

ZIM. ZĂ HRADY

PALIVOVÉ DREVO

PRĂ?STREĹ KY

0911 990 463

od

od

od

od

125es.â‚Ź

86es.â‚Ź

206es.â‚Ź

62es.â‚Ź

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

/m

AKCIA NA MĂ J 2018

/m

/m

domĂĄcnosĹĽ

10% - 50%

0948 787 777 www.balkona.eu

9

° PredĂĄm vĂ˝hodne novĂŠ dvierka na kuchynskĂş linku, rĂ´zne, 0919 17 62 33 ° PREDĂ M SMARTFON SAMSUNG S9, HERNĂ? POÄŒĂ?TAÄŒ INTEL, NOVĂ? NOTEBOOK HP, SMART LED TV SAMSUNG, SPLĂ TKY OD 10e Mes. 0903752333

zĂĄhrada a zverinec 10 ° PredĂĄm korene BAMBUSU, ideĂĄlna ochrana pred pohÄžadmi zvedavĂ˝ch susedov, je svetlozelenĂ˝ neopadavĂ˝ a MRAZUVZDORNĂ? za 5-â‚Ź/ koreĹˆ. VysĂĄdza sa aj teraz. Tel.: 0905 578 188 ° PredĂĄm suchĂ˝ chlieb pre zvieratĂĄ. 0907 525 795

hobby a ĹĄport

11

° Kúpim harmoniku. 0915876860

deĹĽom

12

)(&%3$-'.)

02-0029-3

/m

63-0107

ZĂ DVERIA

8

° KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ° PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

16-0171

ZASKLIEVANIE TERĂ S TERASY

7

° PredĂĄm oplotenĂ˝ 11 ĂĄ stavebnĂ˝ pozemok v SlĂĄdkoviÄ?ove, vĹĄetky IS, siete pred pozemkom, 52â‚Ź/ m2 0903 219 369

GA 18-20 STRANA - 05

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


4 3 8 2 4 1 9 6

3 2 7

2 7 2

9 6 1 4 3 4 8

zdravie MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Prečo je dôležitý obvod pásu Obvod pásu je ľahko merateľný parameter. Je aj ukazovateľ možnosti srdcovocievnych ochorení. Ak sa tuk hromadí v oblasti brucha viac ako inde, je rizikom pre zdravie. Stúpajúci obvod okolo brucha môže skrátiť život až o 20 rokov. Najprv je pozorované zhromažďovanie tuku v podkoží, postupne vzniká okolo brucha „pneumatika“, súbežne s ňou sa hromadí tuk aj v útrobách – okolo brušných orgánov, dochádza k stukovateniu pečene – steatóze, podžalúdkovej žľazy, obličiek. Tukom obalené orgány nedokážu správne pracovať. Riziko je väčšie, ako keď je tuk v oblasti zadku, alebo stehien. Útrobný tuk je iný ako podkožný. Je viac hormonálne aktívny. Vylučuje mnohé látky, ktoré sú žiaľ priamo spúšťačom srdcových ochorení Ovplyvňujú hladinu tukov, cukru, inzulínovú rezistenciu. Ľudia so širším pásom, či hrubším driekom zomierajú žiaľ skôr. Ako merať pás? Meranie sa robí vo výške prirodzeného pásu, ktorý sa nachádza nad pupkom. Pri úklonoch na stranu, záhyb, ktorý sa vytvorí, je prirodzená línia pásu. Nájdite vrchol svojej bedrovej kosti a spodnej hrany rebier. Normálne dýchajte. Krajčírsky centimeter umiestnite do stredu medzi týmito bodmi a obtočte ho okolo pásu. Skontrolujte svoje meranie. Zistené číslo je obvod pásu. 80 cm je horná hranica ideálneho obvodu pásu u žien, 94 cm u mužov. S pribúdajúcimi centimetrami veľmi stúpa riziko vysokého krvného tlaku, hladiny cholesterolu, kornatenia ciev a cukrovky. Táto hodnota je bez ohľadu na výšku a vek. Riziko je vyššie, keď okrem väčšieho obvodu v oblasti pásu, je v krvi zvýšená hladina tukov, cholesterolu, ale aj triglyceridov. Obvod pásu nie je len na určenie konfekčnej veľkosti oblečenia, ale je ľahko zistiteľný ukazovateľ prognózy. Preto, ak prekračujete tieto hodnoty, treba sa pustiť do boja. Napríklad prejsť 10  000 krokov denne, alebo 3 krát 10 minút rýchlej pohybovej aktivity ako jogging alebo beh. S rozhodnutím netreba váhať, lebo vnútrobrušný tuk metabolicky útočí na prognózu človeka. Racionálna strava je samozrejmou súčasťou opatrení. Redukcia hmotnosti o 1 kg obyčajne znamená aj zmenšenie obvodu pásu o 1 cm. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA vaše otázky k téme – zdravie@regionpress.sk

osobnosti regiónov

Móric Beňovský Slovenský dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej armády, veliteľ poľskej armády a rakúsky vojak, gróf Móric Beňovský, celým menom Matúš Móric Michal František Serafín Au-

gust Beňovský, sa narodil 20. septembra 1746 vo Vrbovom a zomrel 23. mája 1786 v Agoncy, v osade „Mauritania“ na Madagaskare. Bol to prvý Európan, ktorý sa plavil v severnom Tichom oceáne (sedem rokov pred Jamesom Cookom a de La Pérousom). Napísal spomienkové dielo Pamäti a cesty. Beňovský bol typický predstaviteľ obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Bol cestovateľ, ktorý preskúmal západné pobrežie Aljašky medzi ústím Yukonu a Kuskokwinu, pričom sa plavil pozdĺž ostrova Unimak (Aleuty) a jeho cesta do Macaa bola

Prijem plošnej inzercie tel.: 0905 338 872 e-mail: galantsko@regionpress.sk

prvá známa cesta zo severozápadného pobrežia Ameriky na juhovýchodné pobrežie Ázie. Ako prvý Slovák navštívil štyri kontinenty (Európa, Ázia, Afrika, Amerika), ako prvý človek vôbec preskúmal Ostrov svätého Vavrinca. Narodil sa vo Vrbovom a strávil tam aj svoje detstvo. Svoju kariéru začal ako dôstojník rakúskej armády (Slovensko bolo vtedy súčasťou Uhorska, ktoré bolo časťou rakúskej monarchie) v sedemročnej vojne. Jeho názory na náboženstvo a vzťah k autoritám spôsobili, že bol nútený opustiť rakúsku monarchiu (teda aj Uhorsko). Odišiel do Poľska kde sa 20. apríla 1768 oženil s Anou Hönsch. red

Kvalitné vizitky od 200 400 600 800 1000

ks ........ 14 € / 0,070 € za ks ks ........ 24 € / 0,060 € za ks ks ........ 32 € / 0,053 € za ks ks ........ 39 € / 0,049 € za ks ks ........ 33 € / 0,033 € za ks

za ks* 0905 338 872 www.lacne-vizitky.sk

Technická špecifikácia: 300 g vizitkový papier, rozmer 9 x 5 cm, jednostranná plnofarebná tlač, tlač - hárkový offset *uvedená cena platí pri odbere od 1000 ks vizitiek a je prepočítaná konverzným kurzom 1,-€ / 30,126 Sk. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH 19%.

zimný VÝPREDAJ strešných krytín ceny od: 3,50 € + DPH / m2

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky Tova r dov eziem e! ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws e-mail: strecha@strecha.ws

07-0062

3 8

7

4

Kvalitné garáže za prijateľné ceny bez potreby stavebného povolenia

Doprava a montáž zabezpečená Veľkosť garáže 6m x 4m

e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556, 0911 151 212 GA 18-20 STRANA - 06

07-0011

6

7


POTULKY SVETOM

7

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 1.

Koľko stojí islandské dobrodružstvo a ako sa naň pripraviť Čo už viac dobije človeka energiou, ako more, piesok, slnko a dynamická hudba? Lenže ak niekto hľadá výnimočné dobrodružstvá, nemusí sa vybrať práve do exotiky. V tomto cestopise síce more nebude chýbať, slnko však bude severské a keď zapadne, teplota klesne do mínusov. Nech sa páči, nastúpte do nášho terénneho auta, vydávame sa na okrúžnu jazdu mýtmi a legendami opradeného ostrova, ostrova ľadu a ohňa – ISLANDU. Už dlhší čas som ho mala v hľadáčiku, lákalo ma priblížiť sa k  sopkám a  ľadovcom, cítiť vôňu síry na tektonickom poli a užívať si voľne prístupné termálne pramene v  krásnej prírode. Keď som zbadala spiatočnú letenku za 100 eur pre osobu, bolo rozhodnuté. Bol august a ja som ju rezervovala cez mobil v diaľkovom autobuse. Klik, klik, klik, príplatok za jednu väčšiu batožinu a  októbrový let bol na svete. Prvotná investícia znie veľmi dobre, suma za letenku je však len symbolický začiatok toho, čo za spoznávačku Islandu cestovateľ obetuje. Ale pekne po poriadku.

že si z ostrova tento výnimočný zážitok priesiete. Základom našej výbavy boli kvalitné spacie vaky do -20°C, šikovné karimatky, pohodlné turistické topánky a funkčné termo oblečenie. Najskôr sme plánovali vziať stan, pre jeho atypický rozmer sme ho však nakoniec nechali doma. Rozhodli sme sa prespať v kempoch vo väčšom prenajatom aute 4x4 a občas si priplatiť aj za škridlovú strechu nad hlavou. Takto na Islande cestuje veľa ľudí, v  zadnej časti auta sa dajú odsunúť sedačky a  vznikne veľký priestor na prespatie. My sme stretli napríklad rovesníkov Švajčiarov, ktorí zvolili rovnaký spôsob cestovania. Bižutériu, štýlové topánky na opätkoch a tony kozmetiky môžu pri ceste

Kto by chcel ostrov precestovať predsa len pohodlnejšie a zvoliť komfortnejšie ubytovanie, počítať by mal so sumou od 100 eur na noc na jednu osobu. Samozrejme, cena závisí od sezóny, miesta a  kvality ubytovania aj  od počtu osôb. Mimo hlavnej turistickej sezóny a  mimo tých najturistickejších miest vyjde noc na ostrove v  komfortnom ubytovaní aj lacnejšie.

Výhodné lety od susedov Najlacnejšie letenky na Island sú z Poľska. Človek rýchlo zistí, prečo. Poliaci sú najpočetnejšou menšinou na ostrove, veľmi veľa ich na Island lieta za sezónnymi prácami, mnohí sa tam už aj usadili. Z  najväčších poľských

Dobrodružne naladení Sever asi nebude pre každého, usúdila som z toho, ako niektorých kamarátov striasalo, keď som im povedala o  našom islandskom cieli. V  októbri už na ostrov pomaly prichádza zima, zo snehu však netreba mať obavu a aj čo sa týka dažďových zrážok, počasie je pomerne ustálené. V lete vám bude na Islande teplejšie, neuvidíte však polárnu žiaru. Na jeseňa a  v  zime je, naopak, veľmi veľká pravdepodobnosť,

Po R1 k sopkám aj na dotyk úchvatného ľadovca. na Island pokojne zostať v  šatníku, do batožiny sa namiesto nich hodí šikovný varič, pršiplášť, príbor, vrecúška s čajom, nejaké tie pochutiny na dobitie energie a vreckové polievky. Takáto výbava cestovateľovi ušetrí obsah peňaženky. Investovať potom môže do dobrého obeda alebo do zážitkov.

miest tak lietajú na ostrov pravidelné lety za výborné ceny. Ten náš bol z Katovíc, takže sa naša cesta začínala v aute. Poliaci sú skutočne vynaliezaví obchodníci. Rýchlo si všimli, že katovické letisko im prinesie skvelé príležitosti, a  tak má väčšina z  rodinných domov pri letisku väčší alebo menší pozemok, na ktorom môže turista za veľmi prijateľnú sumu zaparkovať svoje auto. Majiteľ pozemku ho s radosťou odvezie priamo k terminálu a tak isto v deň príletu vyzdvihne svojich zákazníkov na letisku. Na cestu do Katovíc si však treba vyčleniť dosť času, pretože premávka sa môže skomplikovať. Najmä, ak je pracovný deň.

Auto a poistenie

Ring road, okrúžna cesta okolo Islandu, ponúka skvelú možnosť, ako spoznať rôznorodé tváre ostrova.

Lietadlo nízko nákladovej spoločnosti sa pohýnalo a nás čakal 4,5 hodinový let. Na Islande je oproti Slovensku o hodinu menej, a  tak sme mali pristáť o  ôsmej večer. Prvé, čo

Voda ku krajine jednoducho patrí. Na okrúžnej ceste uvidí cestovateľ hneď niekoľko vodopádov. musí človek vyriešiť, je prenájom auta. Veľmi praktické je, zarezervovať si ho vopred, pretože zástupca spoločnosti bude čakať zákazníkov na letisku, odvezie ich do kancelárie, spíšu potrebné dokumenty a môžu vyraziť. Má to však jeden háčik, na ktorý sa treba pripraviť. K cene auta si treba priplatiť aj poistenie. Auto môžu na Islande znehodnotiť viaceré situácie, za ktoré šofér ani nemusí byť priamo zodpovedný. V istých častiach ostrova padá sopečný prach, ktorý ničí, čo mu príde do cesty. Nedeje sa to často, ale tú smolu cestovateľ môže mať. Cesty na ostrove sú posiate kamienkami a  napriek tomu, že šofér udržuje primeranú vzdialenosť, pri predbiehaní sa môže stať, že skala pristane na čelom skle a praskne ho. Niektorí turisti zas uviazli uprostred krajiny a majiteľ auta za nimi meral cestu stovky kilometrov. Kompletné poistenie všetkých týchto nástrah vyjde asi dvadsaťpäť eur na deň, a tak sa cena za prenájom auta ešte navýši. Kto sa

rozhodne, že si poistenie nechce dať, na účte by mal mať aspoň tritisíc eur, ktoré spoločnosť dočasne zablokuje a uvoľní ich, keď sa auto vráti v poriadku. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

V budúcej časti cestopisu konečne vyrazíme na cestu. Zastávky: najstarší parlament na svete, preslávený gejzír Strokkur a dych berúci Zlatý vodopád.

Krajina poteší aj toho, kto má rád úniky medzi štíty hôr. Island ponúka viaceré turistické možnosti.

Cesta Road 1 alebo Ring road Kto sa vydá po tejto okrúžnej ceste, spozná viaceré tváre Islandu. Turisticky najviac navštevovaný západ s gejzírmi a  úžasnými vodopádmi, dramaticky vyzerajúci juh so sopkami,  ľadovcami a rozbúreným morom, malé dedinky, v ktorých žije už len pár pôvodných obyvateľov, aj miesta na severe, kde je len niekoľko usadlostí a  vyzerajú ako skutočná krajina trolov. Ring road privedie posádku auta za úžasnými zážitkami, za relaxom vo voľne prístupných

GA 18-20 STRANA - 07

termálnych prameňoch, cez najväčšie islandské mestá a dá mu možnosť vypraviť sa na dobrodružstvo za veľrybami. Práve hlavnej ceste, ktorá vytvára prstenec okolo Islandu, sa najčastejšie vydávajú turisti, ktorí nechcú riskovať ťažko prístupné vnútrozemie ostrova, kde často treba autom prebrodiť aj rieku. Na cestu si treba vyčleniť minimálne osem celých dní, každý deň navyše ponúkne väčšiu pohodu a  viac možností spoznať Island ešte dôkladnejšie.


POTULKY SVETOM

8

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk

CESTOVATEĽSKÝ ZÁPISNÍK, časť 2.

Islandské dobrodružstvo sa začína. Tri tajomstvá Zlatého trojuholníka. Sme Darina a Radovan a rozhodli sme sa precestovať Island dobrodružne. Prenajali sme si auto, namiesto elegantného oblečenia sme si zbalili funkčné, turistické kúsky a  spacie vaky do mínus dvadsať. Keď zájde slnko, spolu s nafukovacími karimatkami to budú naši najlepší priatelia. Po takmer piatich hodinách pristávame na letisku v Keflaviku, asi päťdesiat kilometrov od hlavného mesta. Je pár minút pred deviatou hodinou večer. Naša cesta sa začala ráno v  Trnave, cestou na letisko do Katovíc nás pribrzdili zápchy a úseky, kde prerábajú cestu. Boli sme radi, že sme v  pohode stihli check-in, aj keď bez plánovanej zastávky na dobrý obed, takže sme unavení a  k  tomu aj hladní. Čerstvý islandský vzduch nás ale okamžite vzpružil a dobil nám sily. Úloha číslo jeden: vyzdvihnúť auto a vyštartovať smer Reykjavík. Zarezervovali sme ho ešte cez internet a teraz vyzeráme zástupcu spoločnosti, ktorý nám ho má odovzdať. Žiaden milý pán nás ale s ceduľkou s  našimi menami nevíta a v letiskovej hale stojíme o chvíľu sami. Flegmaticky sa usadíme, že dáme ujovi ešte pätnásť akademických minút. Pánko to stihol. Stojí pred nami nižší, bradatý a fúzatý mladík a po obligátnych otázkach, či sme na Islande prvýkrát, aký bol let a aké máme plány na najbližšie dni, nás šikuje do auta.

Kam sa vydať Prenájom auťákov je na Islande jeden z najlepších biznisov. Väčšina ľudí,

Máme radi dobrodružstvo a tak sme po Islande cestovali úplne slobodne. Bez rezervácie ubytovania a dokonca bez stanu. Jedným z našich cieľov bol aj krásny vodopád Gullfoss.

ktorí prídu spoznávať ostrov, si vyberie práve okružnú jazdu - Ring Road s označením Rte 1. Počas letnej sezóny si to odvážnejší jedinci namieria do vnútrozemia, ktoré je ale poriadne divoké a  miestami aj nevyspytateľné. Autá tam bežne musia brodiť rieku alebo prejsť kilometre dlhé skalnaté úseky. Terénne cesty do vnútrozemia sú na Islande označené písmenom „F“ a cestovateľ

by mal ich zjazdnosť sledovať na online internetovej stránke. Po týchto cestách môžu jazdiť len autá s pohonom 4x4. Pre zlé podmienky ich niekedy uzavrú aj počas letnej sezóny, chladné počasie začiatkom októbra ich potom hromadne zatvorí všetky až do jari. My sme na Island prileteli v polovici októbra, a tak sme si za cieľ vybrali bez problémov zjazdnú Rte 1. Zaviezla nás ku gejzírom a  vodopádom, do sopkami skúšaných dedín, ale aj k národnému parku, v ktorom sme plánovali celodennú turistiku ponad ľudovec. Za necelých deväť dní sme v našom dočasnom domove prešli asi 1800 kilometrov.

národnostnou menšinou. Žije ich tu údajne cez 10-tisíc a v turistických službách ich môžete stretnúť skôr, ako domácich Islanďanov. Aj počas našej cesty nám jeden Poliak prenajímal auto, ďalší nás ubytovával v penzióne, s tretím sme viedli oduševnené rozhovory pri termálnych bazénoch pod holým nebom na východe ostrova a v uliciach väčších miest sme už poľštinu vnímali

úplne prirodzene. Sú šikovní a neboja sa zmeny. Je ich veľa a dostanú sa kamkoľvek. Na Poliakov na Islande si už zvykli a tamojšia vláda sa snaží, aby menšiny nežili len vo svojej komunite. Tak napríklad učitelia školia v stavebných firmách islandčinu a  chcú tak prelomiť bariéru – aby sa počas obedňajšej prestávky vedeli porozprávať pri jednom stole domáci s  prisťahovalca-

Pan z Polski

Ľudia prechádzajú popod obrovské skaly. Ich prirodzenú akustiku využívali rečníci pri prejavoch, keď svoje myšlienky smerovali stovkám ľudí.

Náš pánko s auťákmi na prvý pohľad nevyzeral ako rodený Islanďan, aj keď na brade a vlasoch mal ryšavý odtieň. Keď sa mi už ale zdalo, že našim dialógom až podozrivo dobre rozumie, pozrela som na neho a skúsila: „Jesteś z Polski?“ „Tak,“ prikývol a všetko bolo jasné. Poliaci sú na Islande najväčšou

V posledných lúčoch denného svetla je mohutná dvojitá kaskáda skutočne zlatá. A presne taký prívlastok dostal tento jedinečný vodopád.

GA 18-20 STRANA - 08


POTULKY SVETOM

9

námety a reakcie darina.kvetanova@regionpress.sk chladí, a tak sa voda premieňa na kopec pary, ktorý horúci prúd vymrští do vzduchu. Okolo gejzíru stoja stovky ľudí a dokola točia  nové a  nové videá tohto autentického divadla. Vo vzduchu cítiť vôňu síry a  kam sa človek zahľadí, tam zo zeme vychádzajú kúdoly bieleho dymu.

Najznámejší vodopád

V dierach žblnkoce horúca voda, rozvoniava z nich síra a tiahne sa z nich biela para. Geotermálneho ducha cítiť všade navôkol.

mi, čo sa môže samozrejme odraziť aj v dobrých pracovných vzťahoch.

Prvá noc Prezreli sme si auto, priplatili za poistku, naštartovali a vybrali sa na nákup. Ceny človeka z našich končín mierne vykoľaja. Aj keď sa už doma pripravuje na to, že budú podstatne vyššie, toaleťák za dve eurá, desať deka salámy za tri a chlieb za päť sa postarajú o mierne šoky. Asi preto

fičí na Islande najviac obchodný dom Bónus, v ktorom si vie človek nakúpiť potraviny za najlepšie ceny. Aj my sme teda absolvovali povinný stop v šopingu a potom už naberali kilometre smer národný park Thingvellir. Pred tým nás ale čakala prvá noc v  aute, skúška našej odolnosti voči zime a  zároveň skúška našich spacákov. Po celodennej ceste nebolo ťažké zaspať. Keď však ráno o ôsmej zazvonil budík, vonku bola až podozrivá tma. Jasné, je-

seň je v plnom prúde a dni sa skracujú, pomyslela som si a liezla v hrubej mikine z auta. Spacáky v nočnej skúške obstáli na jednotku a zima nás veľmi nepotrápila. Pri takomto cestovaní oceníte tri veci. Zime aj vetru odolný varič, ktorý je spratný a funguje na univerzálne palivo. Bandasku s vodou s kohútikom, ktorá perfektne poslúži ako prenosná kúpeľňa a kuchyňa a  čelové baterky, tie treba mať vždy po ruke. Slnko o  chvíľu začalo rozohrievať krajinu a vyzeralo to na krásny deň.

Gejzír, síra a biela para

Trhlina v národnom parku Thingvellir. Na tomto mieste do seba narážajú dve tektonické dosky.

Na záver sme si nechali tretí z pokladov Zlatého trojuholníka, vodopád Gullfoss, teda zlatý vodopád. Slnko práve zapadalo a tomuto úžasnému dielu prírody skutočne dodávalo zlatistý nádych. Gullfoss je veľkolepá dvojitá kaskáda. Vytvára ju mohutná rieka, ktorá sa valí do rokliny z výšky 32 metrov a triešti sa na obrovský vodný záves. Ľudia, ktorí

tom prišla hrdinka. Tómassonova dcéra Sigrídur išla na protest peši do Reykiaviku a hrozila, že sa hodí do vodopádu, ak vláda povolí výstavbu. Dáma to so záchranou vodopádu myslela vážne, k miestu mala srdcový vzťah a dokonca k  nemu sprevádzala prvých návštevníkov. Investori napokon nestihli zaplatiť dohodnutú nájomnú sumu na čas a štát zmluvu zrušil. V roku 1975 dostal islandský národ majestátny vodopád do daru a odvtedy je prírodnou rezerváciou. No a Sigrídur dodnes Islanďania oslavujú ako hrdinku, ktorá podala heroický výkon, aby zachránila jeden z najkrajších vodopádov v krajine. Na počesť tejto hrdinky a aj na počesť nášho prvého vydareného dňa si večer štrngneme síce trochu bezduchým, ale islandským pivom. Miesto

Park Thingvellir, ktorý bol našou prvou zastávkou, je jedným z troch tajomstiev Zlatého trojuholníka, povinnej jazdy každého, kto zdoláva Ring Road alebo príde na Island len na pár dní. Na tomto mieste vznikol v roku 930 pôvodný parlament Althing, vôbec prvé politické a  zákonodarné zhromaždenie v  Európe. Zo všetkých kútov Islandu tam cestovali náčelníci vtedajších dedín, aby si počas troch letných týždňov vydiskutovali problémy, ktoré ich trápili a  schválili nové zákony. A bol to práve Althing, ktorý okolo roku 1000 prijal na ostrove kresťanstvo. Ľudia sa dnes môžu postaviť pod obrovské skaly tak, ako to robilo vtedajšie zhromaždenie a vyskúšať si ozvenu od tohto brala tak, ako to robil hlavný rečník. Thingvellir je však známy aj vďaka veľkej trhline, pod ktorou sa spájajú dve tektonické dosky, americká a euroázijská. Práve vďaka tomu je táto oblasť bohatá na geologické javy. Len o pár kilometrov ďalej sa pred očami ľudí odohráva fantastické divadlo. Každých šesť minút tam zo zeme vytryskne gejzír Strokkur a zastaví sa vo výške tridsať metrov nad povrchom. Na tomto mieste, v  úzkej pukline, sa pod zemou hromadí geotermálna voda. Teplota zdola ju zahrieva, vzduch zhora zase

Nie každý znáša islandské chladné podmienky úplne bezproblémovo. Pán vedľa Radovana sa už určite tešil na večerný termálny kúpeľ. k vodopádu kráčajú, zostávajú ohromení už pri prvom pohľade. Toľkú masu vody človek len tak neuvidí, tu na Islande však vodopád takýchto rozmerov nie je až taký neobvyklý. Za zachovaním jeho stojí hrdinská žena. V 20. rokoch minulého storočia Gullfoss len tak-tak unikol skaze. Skupina investorov chcela prehradiť rieku Hvitá a postaviť na nej hydroelektráreň. Majiteľ pozemkov Tómas Tómasson im odmietal pôdu predať, no developeri si našli svoju cestičku, povolenie získali priamo od vlády. A po-

sme si vybrali úplne výnimočné. Ak totiž niečo Islanďania skutočne zbožňujú, tak je to termálny kúpeľ pod holým nebom. Západ krajiny je na termálne pramene veľmi bohatý a tak to chce len trochu šikovnosti nájsť si jeden z mnohých voľne prístupných a ohriať sa v ňom. Kto bude mať šťastie, uvidí v  tento výnimočný moment aj polárnu žiaru. Takéto zážitky patria k tým najkrajším, ktoré si cestovateľ môže z Islandu doniesť. Ale o tom už nabudúce. TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

Gejzír Strokkur je jedným z najnavštevovanejších miest Islandu. Čarovné divadlo si nechá ujsť len málokto.

GA 18-20 STRANA - 09


9

7 4

6

2 4 3

7 9 8 2

5 3 7 2

2

5 2 9 3 6

tip na výlet

Potulky po Roháčoch sa stali akoby nepísaným pravidlom pre každého milovníka turistiky. Ide totiž o mimoriadne nádherné, malebné a z turistického hľadiska dobre prístupné prostredie, ktoré láka každoročne tisíce náv-

9 4 8 5 6 7

hlavu hore! Prof. Ján Košturiak

števníkov. Ak chcete zažiť ideálne podmienky na vysokohorskú turistiku, zavítajte práve na Roháče. Je tu možné podnikať jednoduché prechádzky dolinami ale aj náročné hrebeňové túry. Pri troche šťastia môže pozorný turista vybavený ďalekohľadom pozorovať už z priestoru Roháčskej doliny kamzíka, svišťa či orla skalného. Roháčska dolina je mimoriadne bohatá na výskyt chránených rastlinných a živočíšnych druhov. Aj preto sú Roháčske plesá vyhlásené za prírodnú rezerváciu s vyšším stupňom ochrany. Dolina je odvodňovaná Roháčskym potokom, ktorý má priemerný ročný prietok 3 700 litrov vody za

sekundu. Počas výdatných dažďov či jarného topenia snehu sa prietok zvyšuje až na päťnásobok. Značkovaný chodník vedie už zo Zuberca po Ťatliakovu chatu. Nástup na túru je ideálny od parkoviska rekreačného strediska Zverovka, kde sa nachádza aj najnižšie položené pleso v Tatrách – pleso pod Zverovkou (983 metrov nad morom). Ťatliakova chata leží na križovatke turistických trás, pri Ťatliakovom jazere. Cesty od chaty vedú na Roháčske plesá, Rákoň, Ostrý Roháč, Plačlivé či Volovec. Chata je ideálnym miestom, odkiaľ možno odštartovať túru po hrebeni Západných Tatier. Je tiež obľúbeným cieľom pre cyklistov či vozíčkarov. red

charita

Ľudia pomohli Ondrejkovi na nohy!

ho portálu ĽudiaĽuďom.sk získala vďaka štedrosti a dobroprajnosti darcov finančné prostriedky na prvú liečbu v Mexiku, následne i na druhú. Výsledkom je, Ondrejko sa narodil s že stojí na vlastných nohách. rázštepom chrbtice a Dvojročný Ondrejko počas prvých troch mesiacov hydrocefalom. Lekári mu života prekonal 11 operácií. To, že bude mať rázštep nedávali veľkú nádej, no chrbtice a hydrocefalus sa jeho mama, pani Petra jeho rodina verila a roz- Albrechtová, dozvedela 2 dni pred pôrodom. Následhodla sa pre nákladnú kom rážštepu bola poškodená miecha i nervy, veľa liečbu v zahraničí. Pros- detí s touto diagnózou je úplne ochrnutých. Rodine tredníctvom darcovské- vliala nádej na Ondrejkove uzdravenie informácia o

liečbe kmeňovými bunkami. Komplikáciou v jej realizácii nebolo miesto jej výkonu, Mexiko, ale suma – pre bežnú rodinu nepredstaviteľných 20-tisíc eur. Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom. sk sa však sen premenil na realitu – za približne 2 a pol týždňa sa podarilo sumu získať a Ondrejko mohol liečbu podstúpiť. Prišlo výrazné zlepšenie jeho stavu a ďalšia žiadosť o pomoc na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Potrebných ďalších 20-tisíc sa vďaka podpore verejnosti podarilo, za približne 3 mesiace, získať opäť. red

svet knihy

Príbeh o zrade a zradcoch

páchateľ zrady sníva. A dobre, že to tak je, pretože zrada si zaslúži ostrejšiu reakciu, ako iba pokrčenie ramenami. Na knižnom trhu je dielo Judáš autora Amosa Oza. Kniha Veľa ľudí zažilo zradu získala uznanie, recenzenti napríklad z New York Review of a mnohí z nás majú svojich Books ju prijali s ováciami a titul sa dostal medzi finalistov zradcov – Judášov. Zradca- prestížnej Man Bookerovej ceny. mi je pretkaný príbeh celej, Amos Oz je izraelský spisovateľ a novinár. Je nositeľom vianielen kresťanskej éry ľud- cerých prestížnych literárnych ocenení vrátane Bialikovej stva. A  ten nám odkazuje, ceny, Goetheho ceny a Ceny Franza Kafku. že zrada nevedie k šťastiu Patrí medzi najznámejších izraelských autorov, jeho diela a spokojnosti, aj keď o tom boli preložené do vyše 30 jazykov. V slovenčine vyšli jeho ro-

mány Čierna skrinka, Panter v podzemí a Vôňa ženy. V Judášovi mladého idealistického študenta Šmuela zaujme rukou napísaný inzerát na nástenke a zavedie ho do tajomného domu, kde žije starý invalid hľadajúci plateného intelektuálneho spoločníka a tajomná žena prenasledovaná prízrakmi minulosti. V príbehu o omyle, túžbe, neopätovanej láske a nezodpovedanej náboženskej otázke, ktorý sa odohráva v rozdelenom Jeruzaleme na prelome rokov 1959 a 1960, sa autor vracia k počiatkom židovsko-arabského konfliktu, k dejinám Jeruzalema a vzniku kresťanstva a radikálne prehodnocuje zažitú predstavu o zrade a zradcoch. red

kg cukru a šťavy z 3 citrónov. Ak ho v zime zmiešate so sirupom zo šalvie a s medom, máte super kloktadlo na boľavé hrdlo. Na boľavé hrdlo, ale aj maškrtenie sú super bazové cukríky. Do ich výroby môžete zapojiť aj deti. Drobné kvietky z 10 ks kvetov bazy ostrihajte, namočte na celú noc do 1 dcl vody. Ďalší deň vylejte zmes do hrnca, pridajte 200 g cukru a štipku citrodeka. Poriadne premiešajte a varte 15 min. Zmes je hotová vtedy, keď po ponorení hrnca do studeného kúpeľa začne tuhnúť.

Takto nachystanú cukríkovú hmotu nalejte na vopred vymastený plech, naolejujte si ruky a postupne tvarujte guľky. Hmota musí byť ešte teplá. Cukrík hneď po vytvarovaní obaľte v práškovom cukre (2PL) zmiešaným so solamilom (1ČL). Ku koncu leta sa zberajú výrazne sfarbené bobuľky. Z nich sa dá tiež robiť sirup a ideálne sú na výrobu lekváru. Pozor, plody bazy nekonzumujeme surové. Sú jedovaté. gazdinka Evka

Bohatstvom k poctám a pýche Vidím ich ako sa snažia. Začínajú už ako malé deti – zapáčiť sa pani učiteľke, správne odpovedať, dostať pochvalu alebo dobrú známku. Pekne sa obliekať, presvedčivo rozprávať a dosahovať ciele. Jezuita James Martin, popisuje rebrík, po ktorom nás od malička učia liezť: 1. Mať svoje individuálne ciele, sledovať svoje šťastie a dobro. 2. Potreba mať, vlastniť, konzumovať a kompenzovať si tým niekedy vlastnú neistotu a prázdnotu. 3. Postupovať v spoločenskom rebríčku smerom hore. 4. Preukazovať svoj status cez spoločenské symboly – funkcia, majetok, titul, oblečenie. 5. Zvnútornenie vonkajších statusov, pocit výnimočnosti a dôležitosti. 6. Delenie ľudí na „celebrity“, ktoré stoja na vrchole rebríčka a neschopných „chudákov,“ ktorí zostali dole. 7. Súťaž, ktorá ľudí ženie na rebríku smerom „hore“ a úspech druhých sa pre nich stáva ohrozením. 8. Presvedčenie, že hore je bezpečie a šťastie a dole neúspech a bieda, vtláčanie tohto spôsobu myslenia deťom a ďalším generáciám. 9. Vzniká pyramída, na ktorej sa bojuje o miesta na jednotlivých poschodiach, vedomé udržiavanie „tých dole“ v nevedomosti a závislosti na „tých hore.“ 10. Výsledkom tohto všetkého sú boje, nedôvera, strach, frustrácia a osamelosť. Sv. Ignác z  Loyoly hovorí o nepriateľovi človeka takto: „Najprv pokúša ľudí, aby chceli bohatstvá, ktoré následne vedú k márnej svetskej sláve. Tie často vedú k  prehnanej pýche, ktoré je bránou k  ostatným neprávostiam.“ Jezuiti túto deštrukciu človeka vyjadrujú jedinou vetou: „Bohatstvom k poctám a pýche.“ rebríček? Predstavte si cestu smerom dole. Nemám na mysli úpadok firmy, rozpad rodiny alebo osobnosti. Hovorím o oslobodení sa od majetku a všetkého, čo nás núti liezť niekam, bez jasného zmyslu. Aké krásne a oslobodzujúce je uvoľnene schádzať dole, a  stretávať tých, čo sa trápia šplhaním nahor. Zbavovať sa zbytočností, odkladať masky, pozície a tituly, hovoriť len to, čo je potrebné a  nie, čo chcú od nás počuť. To je tá správna cesta – zhora nadol. Od pýchy, moci a pôct ku skutočnému bohatstvu, v ktorom už nemusíme vlastniť vôbec nič. jk

Najkrajšia dolina Tatier

gazdinka radí

Bazová jar

Nastalo obdobie kvitnutia bazy, dostupného a lacného zdroju vitamínu C, silice, organických kyselín a glykozidov pre každú gazdinku. Kvety bazy a produkty z nej vyrobené sa používajú pri prechladnutí, horúčkach a kŕčoch v tráviacom trakte. Ak máte časté zápchy siahnite po zápare z bazy alebo vyprážaných kvetov. Čierna baza pomáha aj pri migrénach, je močopudná a potopudná. Základom je bazový sirup uvarený z 30 kvetov, 1,5

svet múzeí

V Prešove sa oplatí zastaviť

ľa v Stropkove, kde bude inštalovaná do konca roka. Výstava pochádza zo zbierok Podkarpatského múzea v Krosne. Petrolej objavil kanadský geológ Abraham Gesner v roku Výstavu Petrolejové lampy - 1846 a prvú petrolejovú lampu, ktorá bola schopná použitia funkčnosť a krása sprístupni- v domácnostiach zostrojil Poliak Lukasiewicz v roku 1853 a lo Krajské múzeum v Prešove reguláciu knôtu jej v roku 1855 zabezpečil Američan Benjamin vo svojich priestoroch Ráko- Silliman. K výraznému rozšíreniu petrolejového osvetlenia ciho paláca. Diváci si ju budú došlo po začatí ťažby ropy v roku 1859 v Pensylvánii. Petrolej môcť pozrieť do konca augus- bol vyrábaný pomocou destilácie ropy vo vákuu a veľmi skota. Potom sa presťahuje do ro vytlačil z trhu olej do lámp, pretože mal vyššiu svietivosť a výstavných priestorov kaštie- bol lacnejší. Rozvoj naftárskeho priemyslu nastal hlavne kvôli

svieteniu, až potom v roku 1880 sa začali petrolej a neskôr benzín používať pre spaľovacie motory. Petrolejové svietidlá boli postupne zdokonaľované a petrolej sa vďaka novým technológiám postupne zbavoval zápachu a škodlivých prímesí. Jeho dokonalejšie druhy nazývané salónový petrolej boli dokonca parfumované. Petrolejové lampy, ktoré boli hlavne v období secesie bohato zdobené, dnes predstavujú cenné zberateľské exponáty. Kurátorom výstavy je Krzysztof Gierlach, vedúci oddelenia histórie osvetlenia a oddelenia histórie skla a sklárskeho priemyslu Podkarpatského múzea v Krosne. red

rekreačný šport

Hubárčenie je tiež rekreačný pohyb

ani množstvo zohnutí, práve naopak. Čím ich je viac, tým väčšia šanca, ako naplniť košík. Z lesa sa vrátite teda nielen s plným (niekedy aj s prázdnym) košíkom, Hubárčenie je náruživý a ale aj vždy nabití pozitívnou energiou a mnohokrát aj s pekný koníček a zároveň nejakým tým zážitkom. A spálenou nadbytočnou enerpríjemný relax. Je to tiež giou. významný zdroj pohybu, Hubárčenie milujú aj rodinné psíky. Je to pre nich vítaná dokonca všestrannejšieho zmena, vnímajú ju ako hru a neraz sú schopné zapojiť ako je iba chôdza. Prejde- sa úplne plnohodnotne do nadšenia z nájdeného dute aj niekoľko kilometrov báčika. a  vôbec vám neprekáža Samozrejmosťou je, že ak máme vnímať hubárčenie

ako rekreačný šport, nemôžeme v tom vidieť komerčné drancovanie našich lesov a prírody ako takej. Huby tam nerastú iba pre nás, v prvom rade sú súčasťou potravinového reťazca obyvateľov prírody. Nestane sa nič, ak si nahľadáme na polievku, pár zavarených pohárikov, či na niekoľko smažených rezňov. To príroda zvládne, ak sme napríklad ešte aj šetrní k podhubiu a nechávame ho na mieste nálezu. Horšie je, ak do lesov vbehnú hordy ľudí a žnú ako kombajny všetko a čo nepoberú, to rozkopú. Nielenže to je nešportové, je to aj v obrovskom red rozpore s ochranou prírody.

dobré rady

Zavlažovanie rastlín knôtom

vzlínania vody funguje aj samospád a zavlažovanie je zaručené. Takýto systém je priateľský k rastlinám aj preto, že ich môže zavlažovať aj počas horúcich dní, vlaha totiž ide pod ne, nedotýka sa zelených častí rastliny. Navyše, voda vo fľaši je teplá tak isto ako okolie, nemôže dôjsť k teplotnému šoku pri takomto spôsobe zálievky. Podľa veľkosti objemu fľaše viete, na ako dlho asi závlaha postačí. Ak plánujete byť dlhšie na dovolenke, potom je správne zvoliť aj niekoľkolitrové plastové nádoby. red

vždy je naporúdzi prakticky zadarmo veľmi spoľahlivý knôtový systém. Prísun vlahy knôtovým systémom je vhodný na izČi už idete na viac dní bové a balkónové rastliny vysadené vo veľkých a z  domu (prípadne si ťažkých nádobách, ktoré sa nedajú prenášať alebo chcete odskúšať zavla- sú chúlostivé na zmenu miesta. Postačí, ak sklenú žovací systém pred do- či plastovú fľašu s vodou postavíte vedľa rastlín. Na volenkou), alebo neviete jeden koniec knôtu priviažete závažie, spustíte ho na ako a kedy zalievať vaše dno fľaše a druhú časť zasuniete do pôdy. Takto si izbové a balkónové rastli- vytvoríte vlastný samozavlažovací systém. Je vhodné ny v letných horúčavách, umiestniť fľašu s vodou mierne vyššie, potom okrem

GA 18-20 STRANA - 10


Jazda na rezervu

nemal zostať stáť. Ak si sleduje kontrolky a počítačom odhadované dojazdové kilometre. Príručnú bandasku s  benzí- Samozrejme, že ukazovatele stavu hladiny paliva v nádrži boli nom dnes v našich končinách v autách aj v minulosti. Keď sa ručička blížila k minimu, rozsvozí v aute asi naozaj už len vietila sa kontrolka, signalizujúca, že auto už ide na rezervu a ten, kto potrebuje doviezť je načase hľadať miesto pre doplnenie paliva. Plavákové snípalivo do kosačky. Moderné mače hladiny paliva merali objem a často sa rezerva rozsveautomobily a dostatočná sieť covala pri úrovní desať litrov paliva v nádrži. Akú vzdialenosť čerpacích staníc v bežnej eu- ujdete na toto množstvo, to si musel každý motorista spočítať rópskej krajine zaručujú, že sám. Spôsob merania zostatku paliva v nádrži sa však výrazbez benzínu či nafty by nikto ne zmenil. Moderné automobily majú namiesto karburátora

vstrekovanie paliva riadené počítačom. Takže ukazovateľ paliva a jeho kontrolka rezervy nie je spínaná meračom v nádrži, ale počítačom riadiacim motor. Preto kontrolka neukazuje minimálne množstvo paliva, ale minimálny dojazd. A to dokonca taký dojazd, aký je obvyklý pre váš spôsob jazdy. Môže to byť 70 km pri dynamickejších šoféroch, ale aj 100 km v tých prípadoch, keď palubný počítač vyhodnotí, že vodič jazdí úsporne. Mimochodom, v horúčavách nikdy netankujte „po hrdlo“. Je to zbytočné. Stačí prestať tankovať pri prvom vypnutí čerpacej pištole. red

Vtip: „Oci, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa nás?“ „Pretože hodil po rozhodcovi kameň.“ „Ale veď ho netrafil.“ „Veď práve preto!“ L.N. Tolstoj: „Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.“

11

duchovné okienko 1. časť

Firma

Otvorený list predstaviteľov cirkví a židovskej obce predsedovi vlády

PRÍJME

PREDAVAČKU

do prevádzky v Galante 36-0074

Mzda: 500€/ mesiac brutto + stravné lístky

tel.: 0918 474 540, e-mail: niltex@niltex.sk

z on H br DP 6 2s /1 m x 7 €/ lu 5 ro 17,3

ac

M

9

r ea cl 0 n /1 lo 2 PH ro ht 2 s D ak lig M tra €/m Ul ,07

Spoločnosť potrebuje novinárov, ktorí s odvahou hľadajú pravdu. Slobodná žurnalistika a kontrola verejnej moci médiami je dôležitým pilierom demokracie. Ďakujeme tým novinárom, ktorí vyváženým spôsobom pri zachovaní úcty ku každému človeku informujú verejnosť o svojich zisteniach.

61-0004-18

{ųĜåƴĜÚDŽ±ôŅÆåÏUŅŻôljĊƅxăĊƑljƁƁŏ polykarbonat@zenitsk.sk UŅŻĜÏåôljăăxƅƗăĊljljƆ kosice@zenitsk.sk

'±ĬŻĜå±ĩÏĜŅƴæŞŅĹƚĩƼűƵƵƵţDŽåĹĜƋŸĩţŸĩ

Pripravíme kompletné podklady ZBAVÍTE SA DLHOV A EXEKÚCIÍ Volajte...

0948 10 16 01

GA 18-20 STRANA - 11

721180177

c±ģĬåŞŻĜåÏåĹƼ±ÚŅŞų±ƴ±ŞŅÏåĬåģ„ú

CHCETE ÍSŤ DO BANKROTU?

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR napísali otvorený list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. „Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky! Pozorne vnímame dianie v spoločnosti po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pre zachovanie dôvery obyvateľov Slovenska v právny štát a v demokraciu je dôležité, aby táto úkladná vražda bola čím skôr vyšetrená a aby jej páchatelia boli potrestaní. Chceme oceniť úsilie všetkých vyšetrovateľov a policajtov, ktorí sa usilujú o naplnenie spravodlivosti.

Nerozbitné zasklievanie a prestrešovanie plastovými doskami

45-0031

auto moto

Cirkvi a náboženské spoločnosti rešpektujú legitímne zvolených verejných predstaviteľov a vyzývajú všetkých, aby sa krízové situácie riešili s rozvahou a pokorou. Nevynášajme predčasné súdy a obvinenia, pretože aj krivé svedectvo je prestúpením Božích prikázaní. Slovensko je ohrozené stratou zmyslu pre mravné hodnoty. Prejavuje sa to neúctou k dôstojnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť či ľahostajnosťou k manželstvu. Prejavom nedostatku mravnosti vo verejnom živote je aj korupcia, ktorá, žiaľ, je prítomná v mnohých sférach života spoločnosti. Tieto zlá nás ohrozujú, lebo sme sa vzdialili od Boha a nezachovávame Desatoro Božích prikázaní.


9 6

3 9 8 5 6

5 1 9 5

2 1

2

4 8

slovenské potraviny Pri nákupe potravín 2 8 3 1 4 4 6

rozhoduje kvalita

Kvalita a pôvod zo Slovenska, to sú dva najdôležitejšie faktory, podľa čoho sa spotrebitelia rozhodujú pri nákupe potravín. Vyplýva to z reprezentatívneho celoslovenského prieskumu. Slováci a Slovenky chodia

nakupovať najčastejšie do hypermarketov, stúpa však záujem o malé predajne a trhoviská. Ako zdroj informácií o výrobku slúži pre spotrebiteľov najmä obal. Až 80 percent ľudí nakupuje v hypermarketoch, v malých predajniach blízko domu viac ako polovica. Spotrebitelia získavajú informácie o potravinách v drvivej väčšine z obalu. Nákupné zvyklosti našich spotrebiteľov sa menia. Kým v minulosti bola najdôležitejšia cena, dnes zohráva najväčšiu úlohu kvalita a pôvod zo Slovenska. Agrorezort sa v reprezentatívnom celoslovenskom prieskume pýtal spotrebiteľov, čo je nich pri nákupe potravín dôležité. Prvú

duchovné okienko 2. časť My všetci ľudia dobrej vôle - verejní predstavitelia i občianska spoločnosť - nesmieme ľutovať žiadne úsilie, aby korupcia zo slovenskej spoločnosti bola vytesnená. Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyslovujú poďakovanie všetkým statočným a čestným ľuďom, ktorí na tieto problémy upozorňujú a chcú ich riešiť. Tí, ktorí sa korupcie dopúšťajú alebo vytvárajú pre ňu podmienky, sa prehrešujú voči Bohu i ľuďom. Korupcia, ktorá spôsobuje toľko nespravodlivosti, ohrozuje samotnú demokraciu. Strata dôvery v politický systém, ktorý nedokáže zabezpečiť spravodlivosť, vedie k rastu extrémizmu. Sme znepokojení atmosférou nenávisti, ktorá sa šíri v niektorých sociálnych skupinách. Máme právo i povinnosť zachovať si vlastné duchovné a kultúrne tradície a nekontrolovanú migráciu môžeme vnímať ako hrozbu. Ale ako ľudia - kresťania i nekresťania - sme povinní pomáhať ľuďom v núdzi bez ohľadu na farbu pleti a náboženstvo. Viacerí veriaci, kňazi aj cirkvi na Slovensku čelili počas komunizmu prenasledovaniu a na tento útlak nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozoznať nové ideológie a brániť sa im. Veľmi dobre si uvedomujeme, že demokracia napriek ťažkostiam, je najlepším miestom na rozvíjanie náboženskej slobody i ostatných slobôd občanov. Odmietame korupciu v akejkoľvek podobe. Sme presvedčení, že budúcnosť obyvateľov Slovenska by mala byť vystavaná na vzájomnom rešpekte, dôvere, dobroprajnosti a úcte k nášmu duchovnému dedičstvu. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Darcu života, pred ktorým sa každý z nás raz bude zodpovedať.

V Bratislave 23. apríla 2018

GA 18-20 STRANA - 12

priečku obsadila kvalita, ktorú uviedlo vo svojich odpovediach 55,2 percent respondentov, čo je oproti minulému roku nárast o 4,5 percenta. Nasledoval pôvod potravín zo Slovenska (44,3 percenta) a cena (40,5 percenta). Približne pätinu spotrebiteľov zaujíma, či je potravina zdravá (20,7 percenta). Čoraz viac spotrebiteľov si uvedomuje, že kvalita potravín súvisí aj so zdravím človeka. Jednoducho povedané, sme tým, čo jeme. Pozitívne je tiež, že Slováci pri nákupe čoraz viac vyhľadávajú domáce potraviny. Sú určite čerstvejšie ako výrobky, ktoré precestovali pol sveta. red


živnostník

Vždy je dobré sa dohodnúť

Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. Žiadosť je potrebné podať písomne, listom. Fyzická osoba ju podáva v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho bydliska, právnická osoba-zamestnávateľ v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne. Sociálna poisťovňa vo zverejnenom zozname dlžníkov aktuálne eviduje vyše 135.000 dlžníkov. red

predĺžilo obdobie splátkového kalendára pri splácaní dlhu Sociálnej poisťovni z 18 mesiacov na 24 mesiacov. Novinkou v tomto roku je aj to, že Sociálna poisťovňa V prípade, ak živnostníko- umožní splácať dlh postupne podľa dohodnutého vi vznikol alebo  narástol splátkového kalendára aj tým dlžníkom, ktorí už nie sú voči Sociálnej poisťovni aktívnymi odvádzateľmi poistného napríklad v prípade, dlh na poistnom, ktorý nie že zamestnávateľ už nie je evidovaný v registri zamestje schopný jednorazovo návateľov Sociálnej poisťovne, pretože nezamestnáva uhradiť, môže požiadať ani jedného zamestnanca, alebo ak SZČO zaniklo povinné poistenie. o splátkový kalendár. Od 1. januára 2018 sa „O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku

Vtip: Prečo musí obžalovaný stáť pri čítaní rozsudku? „Lebo potom bude dlho sedieť.“

A. Mickiewicz: „Keď ma chcete posudzovať, nebuďte so mnou, ale vo mne.“

13

tradície na Slovensku Rozbehli sa nám po Slovensku hody

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám včas zachytiť poruchy v organizme, stanovíme charakter a závažnosť Vašich ochorení a doporučíme Vám liečbu:

75-16

94-0090

41-0018

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, obehového systému, nervového systému, migrény, lymfatického systému, s toxínmi, baktériami, s vírusmi, plesňami, alergénmi...

krmivo na Váš Dvor

mix

www.afeedmix.sk

Kompletné krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Doplnkové bielkovinové krmivá pre domáce hospodárske zvieratá Vyvážený pomer živín pre správny vývoj, rast a výborné zdravie zvierat Všetky potrebné živiny bez nutnosti pridávať ďalšie krmivá Obsahuje suroviny vhodné pre potravinársku výrobu Krmivá pre vysoko intenzívny rast pre výkrm hydiny a ošípaných

Hydina

Králiky

Ošípané

Ostatné

Regionálny predajca:

Chovateľské potreby, p. Pongrácz, 925 07 Mostová, tel.: +421 911 390 735

GA 18-20 STRANA - 13

Hody sa slávia ako pamiatka na počesť posviacky chrámu alebo pri príležitosti sviatku patróna chrámu – svätca, ktorému je kostol zasvätený. Tradícia hodov siaha až do stredoveku, keď sa spolu s rozvojom cirkevnej organizácie v Uhorsku dbalo aj na to, aby patróni jednotlivých chrámov takpovediac časovo rovnomerne pokryli spoločensky prijateľné dátumy v priebehu celého roka. V minulosti bola totiž s hodmi spojená nielen slávnostná hostina, ale najmä veľký, tzv. výročný jarmok. Pravdaže, na jarmok sa schádzali kupujúci a predávajúci zo širokého okolia a stúpol aj počet hostí zblízka i zďaleka. V priebehu 18. storočia, keď sa na Slovensku vplyvom rekatolizácie výrazne oživil mariánsky kult, stavali sa nové chrámy zasvätené Panne Márii, znova sa začalo putovať do starších i nových mariánskych pútnických miest, a tak sa viaceré hodové slávnosti presunuli práve na jesenné mesiace september a október. Čiastočne to súviselo aj s cyklom hospodárskeho života na vidieku – už bolo po žatve, väčšina úrody bola pod strechou, na hody sa chovali husi, ponúkalo sa mladé víno a burčiak – skrátka, bolo to obdobie hojnosti a dostatku potravín, takže hostí si bolo možné patrične uctiť dostatkom jedla i vína. Treba však pripomenúť, že dôležitá bola práve duchovná časť hodov. Hody sa slávili viac dní, v minulosti tri a viac, pričom najvýznamnejším časovým úsekom bola práve hodová nedeľa. Na západnom Slovensku sa ujal názov hody, pričom aj Slovania poznali slovo god, ktoré môžeme voľne preložiť ako hostina – čiže hody sa spájali s hostinou a hodovaním. Hody, odpusty, kermeše sa konali – podľa sviatku svätca, ktorému boli zasvätené – najmä na jar, v lete, na jeseň. Asi najmenšiu frekvenciu mali v zime. Na hody sa v minulosti chodievalo peši – zároveň to bolo spojené s púťou na hlavnú hodovú svätú omšu, do väčších vzdialeností sa docházalo kočom, vozom, vlakom, autobusom, neskôr aj autom. Na hodovú slávnosť sa chystala celá dedina – ženy vyriadili, vyumývali a vyzdobili kostol, ale aj svoje domácnosti, v jarných a letných mesiacoch sa vybielil interiér i exteriér domácností, všetko sa ligotalo čistotou. Zdroj: Katolícke noviny autorka je etnologička Katarína Nádaská (krátené)


6

1

9 5

4

5 4 9 8 1 8 7 5 4 9 3 7 6 1 7 8 8 7 5 9 4 5

za Ĺživot MĂĄria RauÄ?inovĂĄ DialĂłg, dialĂłg, dialĂłg KaĹždĂ˝ z nĂĄs sa uĹž stretol s Ä?lovekom, ktorĂ˝ mal celkom opaÄ?nĂŠ nĂĄzory a postoje. Nevieme sa dosĹĽ vynaÄ?udovaĹĽ, ako niekto mĂ´Ĺže vidieĹĽ veci Ăşplne z inej perspektĂ­vy. A pritom  tvrdiĹĽ, Ĺže len on mĂĄ pravdu. Diskusia s takĂ˝m Ä?lovekom postupne naberĂĄ na intenzite. Jeho jednostrannosĹĽ doslova vytĂĄÄ?a. StaÄ?Ă­ mĂĄlo a konikt prerastie do osobnĂ˝ch urĂĄĹžok. Sme toho svedkami denne nielen u politikov, ale Ä?asto aj v rodine, medzi rovesnĂ­kmi, v  spoloÄ?enstvĂĄch. Nejde vĹĄak len o  politickĂŠ hĂĄdky, ide o sĂşboj hodnĂ´t, ktorĂŠ vyznĂĄvame. Ak nĂĄm naozaj zĂĄleŞí na pravde, mali by sme sa drĹžaĹĽ istĂ˝ch princĂ­pov. Po prvĂŠ, nenechajme sa vyviesĹĽ z  miery. Ak staviame na hlbokĂ˝ch ÄžudskĂ˝ch hodnotĂĄch, oprime sa o  skĂşsenosĹĽ, ktorĂĄ nĂĄs sama povedie. NesnaĹžme sa presvedÄ?iĹĽ argumentmi, vyrozprĂĄvajme prĂ­beh, ktorĂ˝ pomĂ´Ĺže protivnĂ­kovi „vĹžiĹĽ sa“ do naĹĄej situĂĄcie. Chceme mu umoĹžniĹĽ pochopenie. Vytvorme v  dialĂłgu atmosfĂŠru bezpeÄ?ia. NeĂştoÄ?me na druhĂŠho, nezneisĹĽujme ho, pretoĹže vyvolĂĄme protireakciu. OceĹˆme jeho prĂ­tomnosĹĽ, staĹˆme sa empatickĂ˝mi, buÄ?me posluchĂĄÄ?mi, vytvorme „kultĂşru stretnutia“, nie „stret kultĂşr“. Svoje hodnoty nepopisujme, nedeďŹ nujme, ukĂĄĹžme na ne prostrednĂ­ctvom ÄžudĂ­, ktorĂ­ tak konajĂş a  ktorĂ­ prinĂĄĹĄajĂş konkrĂŠtne dobro druhĂ˝m. Aj v  najväÄ?ĹĄom popieraÄ?ovi hodnĂ´t moĹžno nĂĄjsĹĽ kĂşsok dobra, nieÄ?o, Ä?omu mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ „åno“. Takto nebudeme v  dialĂłgu pĂ´sobiĹĽ negativisticky, ale staneme sa nositeÄžmi svetla a  optimizmu. CitlivĂŠ intĂ­mne otĂĄzky ochrany Ĺživota, sexuality, choroby, umierania, viery a  postoje k  nim sĂş Ä?asto formovanĂŠ preĹžitĂ˝mi minulĂ˝mi udalosĹĽami a zraneniami. Ak o  nich nevieme, mĂĄme ich predpokladaĹĽ. SprĂĄvajme sa sĂşcitne, snaĹžme sa pochopiĹĽ hnev, bolesĹĽ, frustrĂĄciu. Niekedy je sĂşcit najcennejĹĄĂ­m svedectvom vyznĂĄvania hodnĂ´t. Nemajme túŞbu zvĂ­ĹĽaziĹĽ za kaĹždĂş cenu a  poraziĹĽ protivnĂ­ka. DialĂłg je udalosĹĽou stretnutia v rovnocennosti a v  lĂĄske. Sme len brĂĄnou k  pravde, svedkami, nie pravdou samou. PrĂ­liĹĄnĂŠ sebavedomie a agresia v debate strhĂĄva pozornosĹĽ na ÄžudskĂŠ „ego“ a zatieĹˆuje samotnĂş silu pravdy. Nikdy dialĂłg nevzdĂĄvajme. VeÄ? pravda nĂĄm stojĂ­ za tĂş trpezlivosĹĽ. MĂĄria RauÄ?inovĂĄ, FĂłrum Ĺživota

komunĂĄlne voÄžby VoÄžby do orgĂĄnov

voliÄ?i mali vopred vybaviĹĽ termĂ­ny, v ktorĂ˝ch mĂ´Ĺžu cestovaĹĽ tam, kde majĂş prihlĂĄsenĂ˝ trvalĂ˝ pobyt. NaprĂ­klad len v BrasamosprĂĄvy obcĂ­ tislave sa to tĂ˝ka asi 200 tisĂ­c obÄ?anov, ktorĂ­ v nej pracujĂş 2018 a bĂ˝vajĂş, ale bez nahlĂĄsenĂŠho trvalĂŠho pobytu. KomunĂĄlne voÄžby by mali V  komunĂĄlnych voÄžbĂĄch totiĹž nemoĹžno voliĹĽ na voliÄ?skĂ˝ byĹĽ 3. alebo 10. novembra preukaz. 2018. KomunĂĄlne voÄžby VoÄžby sa konajĂş od 07.00 h do 22.00 h. PrĂĄvo voliĹĽ do orgĂĄvyhlasuje predseda par- nov samosprĂĄvy obce mĂĄ obÄ?an Slovenskej republiky a culamentu najneskĂ´r 110 dnĂ­ dzinec (Ä?alej len „obyvateÄž obce“), ktorĂ˝ mĂĄ trvalĂ˝ pobyt v predo dĹˆom ich konania. Aj obci a najneskĂ´r v deĹˆ konania volieb dovĹ•ĹĄi 18 rokov veku. vzhÄžadom na to by si mnohĂ­ PrekĂĄĹžkou prĂĄva voliĹĽ je zĂĄkonom ustanovenĂŠ obmedzenie

osobnej slobody z dĂ´vodov ochrany verejnĂŠho zdravia. Za poslanca obecnĂŠho zastupiteÄžstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste KoĹĄice miestneho zastupiteÄžstva, mĂ´Ĺže byĹĽ zvolenĂ˝ obyvateÄž obce, ktorĂ˝ mĂĄ trvalĂ˝ pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskĂ´r v deĹˆ volieb dovĹ•ĹĄi 18 rokov veku. Za starostu obce mĂ´Ĺže byĹĽ zvolenĂ˝ obyvateÄž obce, ktorĂ˝ mĂĄ trvalĂ˝ pobyt v obci a najneskĂ´r v deĹˆ konania volieb dovĹ•ĹĄi 25 rokov veku. PrekĂĄĹžkou prĂĄva byĹĽ volenĂ˝ je vĂ˝kon trestu odĹˆatia slobody, prĂĄvoplatnĂŠ odsĂşdenie za ĂşmyselnĂ˝ trestnĂ˝ Ä?in, ak odsĂşdenie nebolo zahladenĂŠ, pozbavenie spĂ´sobilosti na prĂĄvne Ăşkony. red

KAMENĂ RSTVO KAJAL (medzi Galantou a Ĺ aÄžou)

VĂĄs pozĂ˝va na svoju tradiÄ?nĂş VeÄžkĂş vĂ˝stavu V ponuke týŞdenne NOVÉ TVARY nĂĄhrobnĂ˝ch ĂĄhrobnĂ˝ch kameĹˆov

Pri kaĹždej objednĂĄvke DARÄŒEK v hodnote 150â‚Ź!

BEZKONKURENÄŒNÉ CENY MoĹžnosĹĽ platby kartou

po - pia: 8°° - 17°°, so: 8°° - 12°° v nedeÄžu a poÄ?as sviatkov aj po tel. dohode

W`[_ZXY^\[ĆĆĆĂşĂ°ĂźĂ´Ă˝Ă°Ä Ä‚ÄƒÄ…ĂžĂşĂ°ĂšĂ°ĂťÄ‚Ăş GA 18-20 STRANA - 14

53-0000

7


dovolenka

LeteckĂŠ dovolenky sĂş drahĹĄie CestovaĹĽ lietadlom na dovolenku je v podstate celkom prĂ­jemnĂŠ. Ak vĹĄetko funguje tak, ako mĂĄ, nikde sa niÄ? nepredvĂ­danĂŠ nestane, moĹžno uĹž o  dve hodiny od odlepenia sa zo vzletovej

drĂĄhy naprĂ­klad v Bratislave sa uĹž mĂ´Ĺžete prechĂĄdzaĹĽ popri Jadranskom mori. TĂ­, ktorĂ­ radi cestujĂş autom, mĂ´Ĺžu oponovaĹĽ, Ĺže si naloĹžia vĹĄetko Ä?o chcĂş, mĂ´Ĺžu bez väÄ?ĹĄĂ­ch problĂŠmov cestovaĹĽ aj s domĂĄcim zvieratkom, nie sĂş viazanĂ­ nijakĂ˝mi Ä?asmi a sĂş vĹĄade a vĹždy mobilnĂ­. Pre leteckĂ˝ch dovolenkĂĄrov vĹĄak priĹĄla zlĂĄ sprĂĄva – vzhÄžadom na prudkĂ˝ nĂĄrast ropnĂ˝ch produktov zdraĹželo aj leteckĂŠ palivo – takmer o 700 dolĂĄrov za tonu a to sa musĂ­ premietnuĹĽ aj do cien leteniek. Nateraz stĂşpli asi o 25 eur, nevyluÄ?uje sa, Ĺže nĂĄrast

prekroÄ?Ă­ aj 30 eurovĂŠ zdraĹženie. SituĂĄcia v medzinĂĄrodnĂ˝ch vzĹĽahoch a najmä rastĂşce napätie v oblasti blĂ­zkeho a strednĂŠho vĂ˝chodu ani nedĂĄva nĂĄdej, Ĺže trend by sa mohol zvrĂĄtiĹĽ. A  tak zdraĹženie v  leteckej preprave zrejme bude gradovaĹĽ. Mierne, ale naozaj mierne podobne je na tom samozrejme aj autobusovĂĄ doprava a  doprava individuĂĄlna. Ĺ˝iaÄž, za dovolenku v  sezĂłne 2018 si tak priplatĂ­me asi vĹĄetci. Ak ju nestrĂĄvime na bicykli, Ä?o mĂĄ urÄ?ite tieĹž svoje veÄžkĂŠ Ä?aro. red

Vtip: „Ocko, Ä?o je toto za ovocie?“ „To sĂş Ä?ierne rĂ­bezle.“ „A preÄ?o sĂş Ä?ervenĂŠ?“ „No, lebo sĂş eĹĄte zelenĂŠ.“ M. Twain: „NerozprĂĄvajte vĹĄetkĂ˝m okolo seba, Ĺže vĂĄm svet dlŞí lepĹĄĂ­ Ĺživot. Svet vĂĄm nedlŞí niÄ?. Bol tu totiĹž skĂ´r ako vy.“

spomienka

  

Ivan BroŞík Pravde Şil som, krivdu bil som

  ''()* (* )+,-. )/ "&(#&%01 !-* 2

             

 !" #$%&$

              

      

  

36-0100

  !       "    #              

 

Ä„Ă˝Ă¸ĂşÄŽÄƒĂ˝Ă°ÄƒĂ´Ă˛ĂˇĂ˝ĂžĂťĹ„ĂśĂ¸Ă° Ä‚ĂžÄ‰Ă°Ä Ä„Ä?ôýŭßąŭĂÝôóúÞß PoÄ?te s nami do leta - viac nemusĂ­te uĹž niÄ? rieĹĄiĹĽ, my sa o vĂĄs postarĂĄme TELO - kavitĂĄcia sĂşbeĹžne s monopolĂĄrnou rĂĄdiofrekvenciou ĂľĂžÄ ĂźĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´ĂÿôąýôýøôÄƒĂ´ĂťĂ°Ä Ă´ĂłÄ„ĂşĂ˛Ă¸Ă°ÄƒÄ„ĂşĂžÄ…Ă´ĂšÄ…Ä Ä‚ÄƒÄ…Äˆ Ă˛Ă´ĂťÄ„ĂťĂ¸ÄƒÄąĂłĂ°ĂšĂ°Ä‰Ä…ÄˆÄ‚ÄƒÄ Ă¸Ă´ ~ôóĄúòøðÿÞóúÞŹýĢáÞÄƒÄ„ĂşÄ„Ă˛Ă´ĂťÄ„ĂťĂ¸ÄƒÄąĂłÄˆÄ…Ĺ­Ä Ă°Ä‰Ă˝Ä˘ĂľĂžÄ ĂźĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´ ĂżĂžÄ‚ÄƒĂ°Ä…ÄˆĂ°ĂÿôąłÞąðýøôĂżĂžĂşĂžĹąĂşÄˆ

wÄ„úðŹóĢߥĂżÄ ÄąÄ‚ÄƒÄ ĂžĂšĂžÄ…Ä˘ĂźÄ„ĂžĹ–Ă´ÄƒÄ Ă´Ă˝Ă¸Ä„ÄƒĂ´ĂťĂ° ĂťÄˆĂźĂľĂžĂłÄ Ă´Ă˝ÄŽĹąZADARMO TVĂ R - monopolĂĄrna rĂĄdiofrekvencia Ä…ÄˆĂżĂ˝Ä„ÄƒĂ¸Ă´ĂÿôąýôýøôĂ´ĂťĂ°Ä‚ÄƒĂ¸Ă˛Ă¸ÄƒĂ°Ä…Ä ÄŽÄ‚ĂşÄˆ

GA 18-20 STRANA - 15

36-0042

ÄƒĂ¸Ă°ĂˇĂ˝Ä„ÄƒĂ¸Ă´úÞÝðÜĢýÞąŭòáąÝĎúøôýÄ…ÄˆĂˇĂťĂ°ĂłĂ´Ă˝Ă¸Ă´ĂżĂžÄ…Ä Ă˛ĂˇĂžÄ…Ĺ­Ă˛ĂˇÄ…Ä ÄŽÄ‚ĂžĂş Ä…ÄˆĂżĂ˝Ä„ÄƒĂ¸Ă´Ä…Ä Ă˛ĂˇĂ˝Ä˘ĂˇĂžÄƒĂşĂ°Ă˝Ă¸Ä…Ă°óÝáÞóÞùĎÄƒÄ…ĂžÄ ĂąĂ°úÞÝðÜĢýÞąŭòáĂ° Ă´ĂťĂ°Ä‚ÄƒĂ¸Ă˝ĂžÄ…Ĺ­Ă˛ĂˇąÝĎúøôýÄ ĂžÄ‰ĂżĹ?ŖśðýøôÄƒÄ„ĂşĂžÄ…Ĺ­Ă˛ĂˇąðýúĹ?ŖøúÞą5ĂżĂžĂłĂąÄ Ă°ĂłĂžĂş6

0948 036 595 Galanta, Ĺ afĂĄrikova 428/1 nĂĄjdete nĂĄs aj na

15

(verne nĂĄrod mĂ´j Ğúbil som) BĂĄsnik, spoluautor Memoranda slovenskĂŠho nĂĄroda, stĂĄl pri vzniku Matice slovenskej, jeden z najvĂ˝znamnejĹĄĂ­ch predstaviteÄžov slovenskĂŠho romantizmu tvorca historickej epiky a historickĂŠho spevu – Samo Chalupka. Narodil sa 27. februĂĄra 1812 Hornej Lehote a zomrel desiateho mĂĄja 1883 tieĹž v Hornej Lehote. Narodil sa v rodine evanjelickĂŠho farĂĄra Adama Chalupku. Samo Chalupka pochĂĄdzal zo starej literĂĄtskej rodiny, o ktorej mĂĄme uĹž sprĂĄvy zo 16. storoÄ?ia. Bol mladĹĄĂ­m bratom dramatika JĂĄna Chalupku ktorĂ˝ bol prvĂ˝m vĂ˝znamnĂ˝m autorom veselohier, v ktorĂ˝ch zosmieĹĄnil zaostalosĹĽ malomeĹĄĹĽanov a odsĂşdil panĹĄtenie sa a odrodilstvo. ZĂĄkladnĂŠ vzdelanie zĂ­skaval u otca uÄ?iteÄža a kazateÄža, neskĂ´r navĹĄtevoval od roku 1821 gymnĂĄzium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 ĹĄtudoval na lĂ˝ceu v KeĹžmarku. Tam naĹˆho vplĂ˝vali nĂĄrodne uvedomelĂ­ profesori JĂĄn Benedikti a Matej SlavkovskĂ˝, priatelia a spolupracovnĂ­ci JĂĄna KollĂĄra. Od roku 1824 ĹĄtudoval v RoĹžĹˆave, od roku 1827 ĹĄtudoval na evanjelickom lĂ˝ceu v Bratislave ďŹ lozoďŹ u a teolĂłgiu. Samo Chalupka sa stal jednĂ˝m zo zakladateÄžov ĹĄtudentskĂŠho samovzdelĂĄvacieho spolku SpoleÄ?nost Ä?esko-slovanskĂĄ (1829), v rokoch 1831-32 jej podpredsedom, kde zaÄ?al prednĂĄĹĄaĹĽ vĂ˝klad KollĂĄrovej SlĂĄvy dcery. ÄŒlenovia spoloÄ?nosti sa nevenovali len literatĂşre, ale zaujĂ­mali sa i o dejiny, osud nĂĄrodov a ich zĂĄpas za slobodu. Preto sa po vypuknutĂ­ povstania poÄžskej ĹĄÄžachty v roku 1830 proti cĂĄrskej nadvlĂĄde vydal do PoÄžska ako dobrovoÄžnĂ­k, v nasledujĂşcom roku bol zranenĂ˝ v bojoch pri HaliÄ?i. Po rokoch v bĂĄsni VĹĄeslav nazval toto povstanie „neĹĄĹĽastnou vojnou“, zĂĄhubou slovanskej slobody, keÄ? bojoval brat proti bratovi. V roku 1834 presvedÄ?il listom Ä˝udovĂ­ta Ĺ tĂşra, ktorĂ˝ pol roka pĂ´sobil ako pisĂĄr v Uhrovci, aby sa neodkladne vrĂĄtil na lĂ˝ceum. CelĂ˝ tento pohyb sĂşvisel s pohybom utlĂĄÄ?anĂ˝ch nĂĄrodov v EurĂłpe a s bojom proti zvyĹĄkom feudĂĄlneho poriadku v RakĂşskej rĂ­ĹĄi, s bojom za ĂşplnĂŠ zruĹĄenie poddanstva, za obÄ?iansku rovnoprĂĄvnosĹĽ. A sĂşvisel aj s maÄ?arskĂ˝m nĂĄrodnĂ˝m hnutĂ­m, ktorĂŠho cieÄžom bolo zbaviĹĽ sa nadvlĂĄdy Viedne a zabezpeÄ?iĹĽ v samotnom Uhorsku vedĂşcu Ăşlohu maÄ?arskĂŠmu nĂĄrodu. A v tomto zĂĄpolenĂ­ nĂĄrodov a nĂĄrodnostĂ­ chcel Samo Chalupka a po Ĺˆom celĂĄ ĹĄtĂşrovskĂĄ mlĂĄdeĹž literĂĄrnou, organizaÄ?nou a osvetovou Ä?innosĹĽou uplatĹˆovaĹĽ aj prĂĄva SlovĂĄkov. red


Ä?Ă­slo 20 / 18. mĂĄj 2018

zadarmo do poťtových schrånok v råmci celej SR

AIW - PrĂĄca pre opatrovateÄžky v RakĂşsku

ĹˆovĂ˝ 5-d tobusovĂ˝

au zĂĄjazd za a balti KrĂĄsami Po

tSPLPWQPNĂˆIBNFPQBUSPWBUFÇĽPNW3BLĂžTLV tTNFQBSUOFSPNSBLĂžTLFIPĆŽFSWFOĂ?IPLSÓäB tEÇŞPWĂ?UVSOVTZ SBLĂžTLBäJWOPTǸ

HonorĂĄr brutto 70 â‚Ź, 80 â‚Ź,90 â‚Ź za 24 hod.

 www.daka.sk

280 â‚Ź 159 â‚Ź

37-0032

EM

PRACOVNĂ?K V SKLADE 012 %  0312 % OPERĂ TOR VĂ?ROBY 012 % ELEKTRIKĂ R 312 %

 312 % OBSLUHA CNC 32 %4  32 %45*67  382 %45*67

19 ! 

ElektrikĂĄri,

PRIJM

 E PRACOVNĂ?KOV 

(PRĂ C A V EL EKTRO VĂ?ROB  E)   

TPP br igĂĄda 

0905 867 1 72 0917 650 0 18 

 # $ %&'

!" 

GA 18-20 STRANA - 16

ZvĂĄraÄ?i CO2 zĂĄmoÄ?nĂ­ci pre dlhodobĂş prĂĄcu do Nemecka, celoroÄ?nĂĄ prĂĄca aj cez zimu

10 aĹž 14 â‚Ź/hod. variabilnĂĄ zloĹžka + ohodnotenie mesaÄ?ne cca 200-220h 4 týŞdennĂŠ turnusy, ubytovanie a doprava hradenĂŠ firmou, týŞdennĂŠ zĂĄlohy 100â‚Ź

0904 516 707 sokolova@granila.eu

85_0332

www.konstrukter.sk " *+ + %$,. !/ info@konstrukter.sk info info in fo@k @kon @k o st on stru ruk ru kter kter kt er.s .sk k

85_0266

0940 309 411 p.hudak@protonmail.com

85_0268

KĂşpim / Prevezmem fungujĂşcu, zadĺŞenĂş spoloÄ?nosĹĽ s.r.o. / a.s. RĂ?CHLE & SOLĂ?DNE JEDNANIE

85_0309

Pre viac informĂĄcii alebo stretnutie volajte 0800 24 24 44 (bezplatnĂĄ infolinka)

32-0064

! NOVINKA ! KritÊriå AIW zåstupca je aj v Žilinskom pre spolupråcu s AIW: a Nitrianskom kraji. ¡ opatrovateĞský kurz a prax Ståle ste vítaní v Bratislave! Dohodnite si individuålne stretnutie ¡ dobrå znalosż nemeckÊho jazyka a pracujte v Rakúsku uŞ o pår dní. ¡ vek 25 aŞ 60 rokov www.aiw.sk

94-0072

-43%

Dopravu hradĂ­ klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Galantsko 18-20  

Galantsko 18-20

Galantsko 18-20  

Galantsko 18-20

Advertisement