Page 1

regionálne noviny

Prečítajte si 2 lepšie noviny.

... nájdeš, čo hľadáš

č. 7 / 16. február 2018 / 22. ročník

týždenne do 30 000 domácností a firiem

SKLENÁRSTVO Roman Bánczi

Kamenárstvo KAM-MAN Veľké Úľany Galanta, Jazerná: Predaj rekonštruovaného RD zast. 87m2 pozemok 500m2

LEXAN-PREDAJ, DOVOZ, MONTÁŽ RÁMOVANIE OBRAZOV, SKLO DO KRBOV

BALKÓNOVÉ POSUVNÉ SYSTÉMY, PRÍSTREŠKY §

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a kamenárske práce za akciové ceny!

www.lexanga.sk

36-0005

NÁBYTOK NA MIERU

DANE v POHODE

ných krytín zimný VÝPREDAJ streš H / m2 DP + € 0 3,5 : ceny od

spracovanie účtovníctva, mzdy, mesačné výkazy, DPH, finančné analýzy, daňové a finančné poradenstvo 07-0001

ovar dovezieme! To

kontakt: 0918 809 340, 0905 205 225 e-mail: kslovakiasro@gmail.com

www.danevpohode.sk 

2 2-7

36-0021

t Strechy na kľúč t škridla - plech t REZIVO t dosky t OSB dosky ARRI, s.r.o. tel.: 0948 848 820, www.strecha.ws tel. ws e-mail: strecha@strecha.ws

Veľké Úľany, Leninova 71 0903 475 820 www.kam-man.sk

5

36-0027

36-0019

Zameranie a návrh ZADARMO! sky.sk www.nabytokbukov 0911 266 549

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu! Doplnky a montáž ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

t uskladnenie a odvoz odpadu 0907 173 047 kontajnermi t prenájom kontajnerov a el. búracích kladív t vypratanie bytových a nebytových priestorov

36-0006

ODVOZ STAVEBNÉHO A KOMUNÁLNEHO ODPADU

Cena: 110.000,- € Sládkovičovo (GA): Predaj 4izb bytu 92m2 OV 1/1p. + 2garáž, pivnica, pozemok.

Cena: 73.900,- €

0903 760 690 § 0905 114 300

36-0029

SALIANSKO

2

32-0022

galantsko.sk

GALANTSKO

2,5

GA 18-07 STRANA - 01


GALANTSKO PIESTANSKO regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO SALIANSKO

týždenne do 29 000 domácností a firiem

tel.: e-mail:

PONÚKA PRÁCU

Bratislavská 1458, Galanta (budova MS) 031/ 780 79 72 galantsko@regionpress.sk

v automobilovom priemysle pre Bratislavu a Malacky - práca vo výrobe, logistike (VZV) - práca v 2,3,4, zmenných prevádzkach - manuálna zručnosť - ponúkaný plat od 900 - 1200 € - 13. a 14. plat, príplatky v zmysle ZP + poobedná, nočná zmena - doprava zabezpečená pre okr. Malacky - ubytovanie zabezpečené pre BA, MA

vydáva: regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Klára Jurásová 0905 338 872

V prípade záujmu pošlite Váš životopis na: e-mail: office@vvcontrol.sk tel. kontakt BA,MA: p. Čermák, 0948/900 511 prevádzka: ul. Hlavná 27, Stupava

Distribúcia: (29.000 domácností/firiem)

32-0020

Redakcia:

Každý týždeň: Galanta, Šaľa, Sládkovičovo, Jelka, Košúty, Tomášikovo, Dolné Saliby, Matúškovo, Diakovce, Tešedíkovo, Vlčany, Kajal, Nebojsa, Gáň, Veľká Mača, Pusté Úľany, Mostová a Selice

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme

BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 27.000 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 48.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000 domácností a firiem

PALIVOVÉ DREVO 0911 990 463

Kvalitné garáže za prijateľné ceny bez potreby stavebného povolenia

Doprava a montáž zabezpečená Veľkosť garáže 6m x 4m

e-mail: hbmetal@centrum.sk mobil: 0905 462 556, 0911 151 212 GA 18-07 STRANA - 02

07-0011

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

16-0059

V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu:


prĂĄvnik radĂ­

JUDr. Barbora KoncovĂĄ

Nevyrovnaný zåväzok a jeho plnenie

nanÄ?nĂŠ prostriedky, ktorĂŠ sĂşvisia s omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž dlĹžnĂ­k nesplnĂ­ svoj zĂĄväzok riadne a vÄ?as, dostĂĄva sa do omeĹĄkania. OmeĹĄkanie dlĹžnĂ­ka spĂ´sobuje zmenu zĂĄväzku, a to Ä?o do oprĂĄvnenĂ­ veriteÄža a po„ZamestnĂĄvateÄž ako podnikateÄž vinnostĂ­ dlĹžnĂ­ka tak, aby veriteÄž nebol omeĹĄkanĂ­m dlĹžnĂ­ka poĹĄkodenĂ˝. som vykonal pre svojho obchod- Pri peĹˆaĹžnĂ˝ch dlhoch mĂ´Ĺže veriteÄž okrem plnenia poĹžadovaĹĽ i  Ăşroky nĂŠho partnera sluĹžby, za ktorĂŠ z omeĹĄkania, ak nie je dlĹžnĂ­k podÄža zĂĄkona povinnĂ˝ platiĹĽ poplatky z mi nezaplatil vÄ?as a riadne. MĂĄm omeĹĄkania. Ăšroky z  omeĹĄkania predstavujĂş sankciu za omeĹĄkanie prĂĄvo si od svojho odberateÄža vy- s  platenĂ­m peĹˆaĹžnĂŠho dlhu (treba odliĹĄovaĹĽ od Ăşroku ako peĹˆaĹžnej mĂĄhaĹĽ aj nejakĂŠ inĂŠ nĂĄroky ako odmeny za poskytnutie ďŹ nanÄ?nĂ˝ch prostriedkov). Ăšrok z omeĹĄkania je sankciou pre dlĹžnĂ­ka. PokiaÄž sa dlĹžnĂ­k dostane do omeĹĄsamotnĂş nezaplatenĂş sumu?“ Ă no, mĂĄte nĂĄrok aj na Ä?alĹĄie ďŹ - kania, veriteÄžovi vznikĂĄ priamo zo zĂĄkona prĂĄvny nĂĄrok na zaplatenie Ăşroku

z omeĹĄkania ako prĂ­sluĹĄenstva k istine. Výťka zĂĄkonnĂ˝ch Ăşrokov z omeĹĄkania je o päż percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia (v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch o osem percentuĂĄlnych bodov vyĹĄĹĄia) ako zĂĄkladnĂĄ ĂşrokovĂĄ sadzba EurĂłpskej centrĂĄlnej banky platnĂĄ k prvĂŠmu dĹˆu omeĹĄkania s plnenĂ­m peĹˆaĹžnĂŠho dlhu. PriÄ?om je nutnĂŠ poukĂĄzaĹĽ na skutoÄ?nosĹĽ, Ĺže výťku Ăşroku z omeĹĄkania v obÄ?ianskoprĂĄvnych vzĹĽahoch nemoĹžno modiďŹ kovaĹĽ. Naproti tomu v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch si zmluvnĂŠ strany mĂ´Ĺžu dohodnúż vyĹĄĹĄĂ­ Ăşrok z omeĹĄkania, tento vĹĄak nemĂ´Ĺže byĹĽ v rozpore s dobrĂ˝mi mravmi. Poplatok z  omeĹĄkania je akĂ˝msi ekvivalentom pre Ăşrok z  omeĹĄkania pri omeĹĄkanĂ­ s platenĂ­m nĂĄjomnĂŠho za uŞívanie bytu. Poplatok z omeĹĄkania je pokraÄ?ovanie na nasledujĂşcej strane

Vtip: „Čo robĂ­ vĂĄĹĄ manĹžel?“ „LeŞí v nemocnici.“ „A na Ä?o sa sĹĽaĹžuje?“ „Na nedostatok piva.“ L. N. Tolstoj: „ŠżastnĂ˝ je ten, kto naĹĄiel ĹĄĹĽastie v rodine.“

obÄ?ianska

HĽADà ME NOV�CH KOLEGOV DO Nà ŠHO T�MU

riadkovĂĄ inzercia

auto-moto/predaj 1

Obsadzujeme pozĂ­cie:

° Predåm 0915548481

Asistent predaja/dokladanie tovaru na oddelenie: •

Traban‍‏

2

° CZ 175 PIONIER MUSTANG STADION JAWA 90 JAWA 250. KĂšPIM TAKĂšTO MOTORKU 0915215406 ° ÄŒZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/ Diely- DOHODA ISTĂ 0908205521 ° ÄŒZ-JAWA OdkĂşpim Motocykle/ Diely- DOHODA ISTĂ 0908205521 ° PredĂĄm karburĂĄtory na motocykle - Jawa PerĂĄk, Jawa CZ, Zetka Manet, Pionier, moped Jaweta a inĂŠ, tel.: 0908 716 832, NR

ÄŒo VĂĄm ponĂşkame: • PracovnĂ˝ pomer na dobu neurÄ?itĂş • Mzdu zaruÄ?ene na ĂşÄ?te a bez meĹĄkania najneskĂ´r 10.deĹˆ v mesiaci • SociĂĄlny program, FiremnĂŠ akcie, DarÄ?ekovĂŠ balĂ­Ä?ky • 5 dnĂ­ voÄžna nad rĂĄmec zĂĄkona • Extra bonus na nĂĄkup v Metro 432 Eur/rok • Dopravu v smere Ĺ aÄža – Ivanka pri Dunaji, na vĹĄetky smeny

byty/predaj

3

° PredĂĄm zrekonĹĄtruovanĂ˝ 4-izb. byt-126m2 v SlĂĄdkoviÄ?ove. 0905 513 844

NavĹĄtĂ­vte naĹĄe kariĂŠrne strĂĄnky na www.metro.sk, alebo nĂĄs nevĂĄhajte kontaktovaĹĽ na ahr21@metro.sk, prĂ­padne na tel.Ä?. 02/40 250 141

byty/prenĂĄjom

4

° Dåm do prenåjmu 1-izb. byt v Šali. 0903 319 444 77-0005

... sa kolegovia mohli na VĂĄs spoÄžahnúż ... ste nĂĄm povedali, keÄ? VĂĄs napadne, ako nieÄ?o zlepĹĄiĹĽ ... ste pracovali systematicky a plnili stanovenĂŠ termĂ­ny, ... ste mali vysokĂŠ pracovnĂŠ nasadenie a boli flexibilnĂ˝ ... ste boli zodpovednĂ˝

2

auto-moto/inĂŠ

Ovocie/Zelenina • Ryby/mrazenÊ • Nåpoje

Skladový operåtor – VratnÊ obaly

Budeme od VĂĄs oÄ?akĂĄvaĹĽ aby...

3

pozemky/predaj

6

° PredĂĄm oplotenĂ˝ 11 ĂĄ stavebnĂ˝ pozemok v SlĂĄdkoviÄ?ove, vĹĄetky IS, siete pred pozemkom, 52â‚Ź/ m2 0903 219 369

reality/inĂŠ

7

° DĂĄm do prenĂĄjmu 5-izb. RD v Ĺ ali. 0903 731 710 ° DĂĄm do prenĂĄjmu garĂĄĹž – Ĺ aÄža VeÄ?a pri spaÄžovni. 0904 646 905

stavba

8

07-0025

)(&%3$-'.)

GA 18-07 STRANA - 03

%0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)* + '.#!%2/!  )"#!!$("$ + " ' ("##" -$($&-3 "#$(,. (" $ *'! '/.' 3".'$"%"#$(,' ("# $ ("' 3*-3"# &"' ("$"./ 2$," $-!!"1 ("$ 1."./2"' $0 &"' ("#$ 0$ 1#$1..,$( '2"'! "#$+" - ("'!" $1$# #/#" !"& ''3#

! 


5

7 4 9 1

8 9 2 5 3 8 1 9

2 8

7

2

8 5 3 7 9 2 1 4 7

PrĂĄvnik radĂ­

pokraÄ?ovanie

za kaĹždĂ˝ deĹˆ omeĹĄkania 0,5 ‰ (promile) dlĹžnej sumy, najmenej vĹĄak 0,83 eura za kaĹždĂ˝ i zaÄ?atĂ˝ mesiac omeĹĄkania. PauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky je sankÄ?nĂ˝ inĹĄtitĂşt v obchodnoprĂĄvnych vzĹĽahoch. V prĂ­pade omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka mĂĄ veriteÄž prĂĄvo poĹžadovaĹĽ pauĹĄĂĄlnu nĂĄhradu nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky vo výťke 40,00 EUR za kaĹždĂş jednu pohÄžadĂĄvku bez ohÄžadu na dĺŞku omeĹĄkania. PrĂ­klad: A) Na zĂĄklade zmluvy o pĂ´ĹžiÄ?ke zo dĹˆa 01.01.2017 Peter M. ako veriteÄž poĹžiÄ?al JĂĄnovi T. ako dlĹžnĂ­kovi ďŹ nanÄ?nĂŠ prostriedky vo výťke 1.200,00

EUR. ZmluvnĂŠ strany sa dohodli, Ĺže tĂĄto pĂ´ĹžiÄ?ka je bezĂşroÄ?nĂĄ a mĂĄ byĹĽ splatenĂĄ dĹˆa 31.12.2017. KeÄ?Ĺže dlĹžnĂ­k dĹˆa 31.12.2017 nesplatil svoj dlh dostal sa do omeĹĄkania. VeriteÄžovi vznikol nĂĄrok na Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 5,00% roÄ?ne zo sumy 1.200,00 EUR od 01.01.2018 do zaplatenia. DlĹžnĂ­k vyrovnal svoj dlh dĹˆa 31.10.2018 vo výťke 1249,97 EUR (1.200,00 EUR ako istina + 49,97 EUR ako zĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 304 dnĂ­). PrĂ­klad: B) SpoloÄ?nosĹĽ STAVEBNINY s.r.o. ako dodĂĄvateÄž dodal spoloÄ?nosti KROVSTAV s.r.o. ako odberateÄžovi materiĂĄl na zĂĄklade Ä?oho vystavil dodĂĄvateÄž faktĂşru Ä?. FV-0001 zo dĹˆa 25.07.2017, splatnĂş dĹˆa 15.08.2017 v sume 3.850,00 EUR. Na zĂĄklade rĂĄmcovej kĂşpnej zmluvy bol pre prĂ­pad omeĹĄkania dlĹžnĂ­ka dohodnutĂ˝ zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania vo výťke 13,00% roÄ?ne z dlĹž-

obÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

stavba

8

° KĂşpim haki leĹĄenie, 0908 532 682 ° PredĂĄm sklolaminĂĄtovĂŠ Ĺžumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomernĂŠ plastovĂŠ ĹĄach‍‏. Cena od 650 â‚Ź. Doveziem, osadĂ­m, vykonĂĄm aj tlakovĂş skúťku. T.Ä?.: 0905 925 991

domĂĄcnosĹĽ

9

° SPLà TKY OD 10e na NOTEBOOKY,PC ZOSTAVY, SAMSUNG S8, LED TV 80-138cm,0₏ akontåcia,0₏ dovoz, zåruka, 0903752333

zĂĄhrada a zverinec 10 ° PredĂĄm korene BAMBUSU, ideĂĄlna ochrana pred pohÄžadmi zvedavĂ˝ch susedov, je svetlozelenĂ˝ neopadavĂ˝ a MRAZUVZDORNĂ? za 5-â‚Ź/ koreĹˆ. VysĂĄdza sa aj teraz. Tel.: 0905 578 188 ° PredĂĄm suchĂ˝ chlieb pre zvieratĂĄ. 0907 525 795 ° PREDĂ M SLNEÄŒNICU C. ÄŒ.T. 0904325100

hobby a ĹĄport

11

° Kúpim odznaky, vyznamenania, hodinky, knihy. Tel.: 0903 753 758 ° Kúpim rôzne staroŞitnosti aj poťkodenÊ. Tel.: 0903 753 758

deĹĽom

12

rĂ´zne/predaj

13

° PREDĂ M MLETĂš ÄŒERVENĂš SLADKĂš PAPRIKU TEL.0902137065

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

° Upracem, vyŞehlím, pomôŞem okolo domu ‌ 0915 054 871

zoznamka

16

° 57r/ 180/ 95 muŞ bez zåväzkov hĞadåm plnoťtíhlu Şenu na trvalý vzżah låska kvitne v kaŞdom veku 0944870709

)(&%3$-'.) %0")$2/("%

$"$ ' ' 1/("%*'!, ' +)$-'.)*

GA 18-07 STRANA - 04

nej sumy. Po mimosĂşdnom rokovanĂ­ skrze inkasnĂş spoloÄ?nosĹĽ dlĹžnĂ­k dĹˆa 05.03.2018 uhradil veriteÄžovi sumu vo výťke 4.166,99 EUR (3.850,00 EUR ako istina + 40,00 EUR ako pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky + 276,99 EUR ako zmluvnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania za 202 dnĂ­). ZĂĄkonnĂ˝ Ăşrok z omeĹĄkania, poplatok z omeĹĄkania ako i pauĹĄĂĄlna nĂĄhrada nĂĄkladov spojenĂ˝ch s uplatnenĂ­m pohÄžadĂĄvky plynĂş zo zĂĄkona pri omeĹĄkanĂ­ dlĹžnĂ­ka a stĂĄvajĂş sa vaĹĄĂ­m nĂĄrokom. V prĂ­pade Ä?alĹĄĂ­ch otĂĄzok je moĹžnĂŠ nĂĄs kontaktovaĹĽ mailom na: advokat@ zavaseprava.sk alebo telefonicky na Ä?Ă­sle 0918 803 803. JUDr. Barbora KoncovĂĄ advokĂĄt


SPOLOČNOSŤ WEINDEL LOGISTIK SERVICE SR, SENEC, Diaľničná 2 hľadá

PRACOVNÍKOV na úsek pre balenie cukroviniek DOPRAVA ZABEZPEČENÁ v dvojzmennej prevádzke od 6:00 - 14:15 a od 14:15 -22:30

0918 342 807

51-0011

V prípade záujmu volajte na tel. č.:

47-036

POŽIADAVKY: » Chuť a ochota pracovať » Skúsenosti s prácou v potravinárstve sú výhodou, nie však podmienkou » Platný zdravotný preukaz zamestnanca v potravinárstve výhodou » Schopnosť pracovať v tíme, lojálnosť, stabilita PONÚKAME: » Prácu v serióznej a stabilnej spoločnosti » Priamy pracovný pomer » Výbornú firemnú kultúru rodinného charakteru » Dobrý kolektív » Pekné, čisté pracovné prostredie » Nenáročnú prácu » Stabilnú mzdu » Dopravu do zamestnania » Nefinančné benefity » Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom

Prijmeme do TPP zváračov Bližšie informácie p. Gányovics 0903 428 475

Spoločnosť podnikajúca v medzinárodnej nákladnej doprave hľadá

VODIČOV Ponúkame prácu na

SILO - cisterne alebo lokálne prevozy s

PLACHTOVÝM NÁVESOM Informácie na 0902 976 008 alebo lences@papo.sk

02-0020

Nájdete nás v Bohdanovciach nad Trnavou

GA 18-07 STRANA - 05

36-0027

na zváranie kovových konštrukcií v Galante


5

3

4 4 8

1 7 4

2

5

5 3

redakčné slovo

9

8 9 1 3 8 4 2 7 9 5 1 4

8

na rovinu s prof. PhDr. Pavlom Mešťanom, DrSc. ... s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

Ivan Brožík

Začal sa nový rok... Nie, nepomýlili sme sa. To v astrológii starých Číňanov sa začal nový rok. Rok Psa. To, čo sľubuje ľudstvu je však natoľko zaujímavé, že predsa len mu treba venovať aspoň zopár myšlienok. Vraj, milí čitatelia, sa v

tomto roku naučíme povedať Nie, keď už naozaj treba povedať Nie. Vraj to bude rok mnohých pozitív, mal by nás zbaviť tých, ktorí podvádzajú, kradnú, klamú, mal by nás zbaviť bezprávia a sociálnej nespravodlivosti. Nuž, je to iba „čínsky horoskop“. Ale, znie pekne, treba uznať. Dobre znie aj rada, že sa máme zbaviť falošných priateľov. Rozhodne to spravte. O nič a ani o nikoho neprídete. Tí falošní vás časom aj tak odkopnú! Zbavia sa vás ako obnosenej obuvi. Bez mihnutia oka s argumentom, že veď aj oni majú právo „žiť“.

Bolo by krásne očistiť svet o falošnosti, od falošných priateľov i falošných prorokov. Potrebujeme na to horoskop či čosi ešte viac? Nestačíme si my sami? Naozaj to vyzerá na rok veľkých zmien. Hoci je už pol druha mesiaca z neho za nami, sme iba na začiatku. Verme si, my všetci vzájomne, že ten rok a tie zmeny budú pre nás dobré. Za celú redakciu a všetky jej pobočky vám želám pekný týždeň. Pekný, dobrý, pokojný i nádejný. Veď sa začal nový rok. Rok Psa. Ivan Brožík

Výroba káblových zväzkov pre automobilový priemysel

Naša spoločnosť musí riešiť a vyriešiť veľmi vážnu otázku (ne)znášanlivosti, rasizmu a antisemitizmu. Kto by mal byť autoritou v takejto snahe? Neznášanlivosť, rasizmus a antisemitizmus sú postoje, ktoré sú viac-menej odolné voči akýmkoľvek argumentom. Preto sa treba snažiť, aby nemali živnú pôdu vôbec „vyklíčiť“ či „zakoreniť“. Aby sme to dosiahli, je to záležitosť výchovy už od raného detstva, a teda vecou každého rodiča. V tomto zmysle sa natíska odpoveď na vašu otázku – autoritou by mal byť každý čestný, spravodlivý, humanizmus vyznávajúci rodič.

€! 0 5 0 - 6 00 €! 0 6 t pla dobe 7 ý upn bnej t s Ná kúšo s Po

Aký máte názor na povinné návštevy školskej mládeže na pamätných miestach holokaustu? Navštevovať pamätné miesta holokaustu je chvályhodná aktivita, ale bez predchádzajúcej teoretickej prípravy detí a mladých ľudí môže byť takýto „výlet“ kontraproduktívny. Preto ja vždy navrhujem, aby na podobné miesta pedagógovia vodili len študentov, ktorí na to majú vek a potrebné znalosti.

Máte už úctyhodný vek, ako vnímate, že v parlamente sedia ľudia, ktorých viditeľná symbolika na verejnosti spája s nacizmom a fašizmom? To, že sa ľudia s extrémnymi „antihumánnymi“ názormi (fašisti, rasisti, xenofóbi) stali aj u nás viditeľnými (sedia napríklad v parlamente), je výsledkom demokratických princípov, ku ktorým sa Slovensko po r. 1989 prihlásilo, ale aj neriešených historických tabuizovaných tém z obdobia existencie Slovenskej republiky (1939-1945). Kombinácia týchto dvoch fenoménov v súčasnej globalizovanej Európe nie je len „vráskou“ na čele Slovenska, ale aj iných stredoeurópskych, red postkomunistických krajín.

HĽADÁME OPERÁTOROV VÝROBY (KMEŇOVÝCH ZAMESTNANCOV)

Doprava 100%-ne hradená zo smerov:

Ponúkame:

ŠAĽA, Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany, Neded, Ded. Mládeže

x stravné lístky v hodnote 70 € za mesiac zdarma

KOMÁRNO, Kameničná

x istotu dlhodobej práce

HURBANOVO, Imeľ, Nesvady DVORY NAD ŽITAVOU, Nové Zámky, Andovce, Zemné, Komoča

Doprava zadarmo zo smerov:

x výplatu pravidelne a včas x čisté pracovné prostredie

PRIBETA, Dulovce, Svätý Peter

Podmienkou je:

BÁTOROVE KOSIHY, Modrany, Marcelová, Chotín, Martovce

x schopnosť pracovať v trojzmennej prevádzke v stoji

HOLIARE, Bodza, Sokolce, Brestovec, Veľký Meder, Okoč, Bod. Lúky

x dodržiavať dochádzku a 100% pracovné nasadenie

VEĽKÉ KOSIHY, Okoličná na O., Zlatná na O., Čalovec, Kameničná KLÍŽSKA NEMÁ, Číčov, Trávnik, Tôň, Zemianska Olča

KROMBERG & Schubert s.r.o. Priemyselný areál 3206 946 03 Kolárovo Pre viac informácií volajte

035/ 7846 712 035/ 7846 719

x dobrý zrak, schopnosť rozlišovať farby chuť a ochota pracovať

V prípade záujmu nás navštívte! Pohovory máme každý pracovný deň o 8:00 na našej adrese.

GA 18-07 STRANA - 06

76-0012

O holokauste sa vie vo všeobecnosti, že v rámci konečnej otázky riešil likvidáciu židovského etnika. Ale to asi nie je celá pravda. Slovo holokaust je všeobecne zaužívané na pomenovanie tzv. konečného riešenia židovskej otázky, ktoré nacistické Nemecko implantovalo do svojej každodennej existencie formou platného zákona. To, že jeho rasistický základ sa týkal aj potierania životných práv iných národov, etník, hendikepovaných členov ľudskej spoločnosti sa spomína spravidla v iných súvislostiach, ale žiadny seriózny akademik (či veciznalý odborník) to nikdy nikde nepoprel.


Firma Abrahåm Trans ŠaĞa prijme do PP: - mechanika nåkladných vozidiel

do 48h. 45-0080

Info: od 07.00 - 16.00

031/7707544

53-0000

- vodiÄ?a na MKD/nie Ăšnia/

!  Vzduchovky Kandar B3 na pĂ´vodnĂĄ ce

89,- â‚Ź

-39% Kaliber: 4,5mm a 5,5mm Úsżovå rýchlosż diaboly - 240 m/s (860 km/h) Hmotnosż: 3,3 kg

%

novĂĄ cena

 

54,90 â‚Ź Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk

Overal pre psa

"

na pĂ´vodnĂĄ ce

%

26,99 â‚Ź-82%

# $ 

" 

MaskĂĄÄ?ovĂ˝ zimnĂ˝ overal pre psa s kapucĹˆou, zapĂ­nanie na cvoky. VeÄžkosti L, XL, XXL.

novĂĄ cena

4,99 â‚Ź

GA 18-07 STRANA - 07

e-mail: galantsko@regionpress.sk

52-0003

  

tel.: 0905 338 872

 ! 

Prijem ploĹĄnej inzercie

Tovar si mĂ´Ĺžete zakĂşpiĹĽ na www.megazlava.sk


 / 16. február 2018

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

'"#%$ 40+H,'.+@/3364=1'H3 .'-+'15-',C1/?,3 )-),1+,=13.)('/+,3 (/(42B213D/?,5*1>6'13

&&&&

"7 ;E! :9

              

 

+/A'-'>136=.0H/?,340+H 4520,064+D/>0406?,'

1 !%1'$%$$!(#2(" %!.#/ "# ! "# !%1%2 #$'&%!.#-"#'. &#% " !1! !*% !'0 !0" %&#1%$ -"+" $ !.

.!/ !0%& .! !%/($%'!

 !%$!0 "2$"-%2,& )'!

$!!$#&"6#&

HI<JKL<MBNOKPM

$5& $#&8$#

 $5$#& QRKOSTIR

"""# #$

%%%%""!"# 

%""%""!"# ""#$" "

%""%""!"#   

   <=>?@ABCDEFG 

 /  " * 0)'&.4,%),&!+*( 7%3,6"3,4)*,+"*&(3&*,0($(

$-!"$( !"$*,$)/)"$ %( -.$&&# /)#$(&% ( !"$*,###&"+##(!

 " , 0 % ! & !  5 8  ( "  * & % &  , (7"

&%3"$"&$'#*%1"$%0()"'(0&*2%&,4.0"#&, "$ )!1 '' '' "$( %$0#(! $*""

  ---"$%()*,&"!#)"

GA 18-07 STRANA - 08

36-0038

&&&&

"F78<#$7 ;! G9

Galantsko 18-07  

Galantsko 18-07

Galantsko 18-07  

Galantsko 18-07

Advertisement