Page 8

0905 418 058

36-0089

Spracovanie ĂşÄ?tovnĂ­ctva a miezd

www.radovkagalanta.sk

53-0110

PredĂĄm novĂŠ 2i, 3i a 5 izbovĂŠ domy v radovej zĂĄstavbe

KlĂĄra JurĂĄsovĂĄ, 0905 338 872 Mgr. Dominik SmaŞåk 0905336024 , Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava, IÄŒO 36 252 417 RegistrovanĂŠ na MK SR pod Ä?Ă­slom EV 3676/09

, 17.roÄ?nĂ­k v Galante, Ĺ ali, SlĂĄdkoviÄ?ove a v obciach: Matúťkovo,VeÄžkĂĄ MaÄ?a, Jelka, Kajal, TopoÄžnica, VeÄžkĂŠ ÚĞany, ÄŒierna Voda, Nebojsa, GĂĄĹˆ, KrĂĄÄžovĂĄ n/V, Diakovce, VlÄ?any, Neded, Trnovec n/V a TeĹĄedĂ­kovo, ÄŒierny Brod

PlastovÊ oknå a dvere avye!! Ğ z Ê n JariŞťie ceny v Región

0905 338 872

viac info na: 0908 509 882 email: info@svetbalkonov.sk

0948 158 815

36-0009

Predaj aj na splĂĄtky

www.savakov.sk

www.expreswork.sk

0915 761 329, 0949 164 707

0915 761 329, 0949 164 707

WWW.GALANTSKO.SK

36-0081

Najn

TeĹĄedĂ­kovo 329

Žiharec

• Výroba kovaných a nerezových brån a plotov • Rekonťtrukcie bytov, domov • Pohoný • MaĞovanie, stierkovanie • BetónovÊ ploty • Poklådka parkiet • KovanÊ polotovary • Búracie pråce • Prísluťenstvo brån • MontåŞ sådrokartónu • Hutný material • Elektroinťtalåcie • Výroba reklamných konťtrukcií • Vodoinťtalåcie • poklopy na mieru • StrojovÊ omietky

+*( () #"! !        #  

    %%%#" '! '&#

36-0000 05

   

94-0026

$ !" 

!#$ 

GA 13-19 STRANA - 08

Galanstko-Šaliansko 13-19  

Galanstko-Šaliansko 13-19

Galanstko-Šaliansko 13-19  

Galanstko-Šaliansko 13-19

Advertisement