Page 1

Zber vozidiel na trvalé vyradenie z evidencie 0944 530 853

77-0038

str.9

komplexné služby v okrasnom záhradníctve Lučenecká cesta 2285, 960 01 Zvolen 0903 234 634, www.zahrady-tilia.sk

48-0001

Záhradné centrum TILIA

ZV 13-41 STRANA - 1


77-0

TVpRoGRAM

ZV 13-41 STRANA - 2

pondelok

14. október 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 11:00 Kobra 11 X. 5/16 12:00 Mentalista V. 7/22 12:50 FARMA 14:10 FARMA - DUEL 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 16/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Lampáreň 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé 21:40 FARMA víno Časom všetko dozrie. Rodinný seriál (SR) 2013 Premiéra, HD, E. Horváth ml., N. Pocisková, J. Loj, M. Hilmerová, M. Kramár, H. Krajčiová. 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 16/24 00:00 Kobra 11 X. 5/16 00:50 Mentalista V. 7/22 01:30 Replikant 03:05 FARMA 04:00 Kobra 11 X. 5/16 04:45 Lampáreň 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 06:05 KRIMI 06:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:45 Nakupuje vám to 08:00 Súdna sieň: Matka sa zopsula 09:00 Súdna sieň: Kaderník 10:00 Dom snov VII. 1,2/29 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 9 13:30 Kosti IV. 23 14:30 Vtierka Castle II. 19 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 Súdna sieň: Zničila ma 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 20:20 Panelák ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Akty V pánskom časopise sa objavili erotické fotky Angie. Karol nad jej aktami zúri, ako si mohla dovoliť nechať sa nafotiť nahá? 21:40 DEDIČSTVO: Otec 2 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 17 00:15 Kosti IV. 23 01:15 X FACTOR USA 2013 03:55 Zločinné úmysly III. 04:45 Modrí templári 14 05:40 Destinácia svet: Island 06:30 Podvodníci v akcii III 16/20 06:55 Profesionáli IV: Zbraň 2/13 07:50 Správy RTVS 08:35 Góly - body - sekundy 08:55 Počasie 09:00 Sila lásky V. 210 09:50 Asijina voľba 30/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Taxík 14:20 Postav dom, zasaď strom 15:10 Asijina voľba 31/88 16:00 Správy 20:20 Vojvodkyňa RTVS 16:20 Počasie 16:25 Destinácia svet: Malé a krásne Belize 17:10 Podvodníci v akcii III 17/20 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Kráľovská aféra 22:35 Kráľov korzár 5/6 23:25 Kráľov korzár 6/6 00:15 Profesionáli IV: Zbraň 2/13 01:05 Autosalón 01:30 Dámsky klub 03:00 Sila lásky


ZV 13-41STRANA - 3


tVProGrAM

utorok

15. október 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 X. 6/16 11:45 Mentalista V. 8/22 12:45 Dr. House V. 14/24 13:40 Krok za krokom III. 16/23 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 13/16 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NO13:40 Krok za krokom VINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno Časom všetko dozrie. Rodinný seriál 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 17/24 00:00 Kobra 11 X. 6/16 00:50 Mentalista V. 8/22 01:40 Dr. House V. 14/24 02:20 Krok za krokom III. 16/23 02:40 Dva a pol chlapa VIII. 13/16 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 X. 6/16 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:05 Súdna sieň: Neporodila som ich 08:15 Nakupuje vám to 08:30 Súdna sieň: Rajcuje ma mladšia 09:30 Panelák: Akty 11:00 Dom snov VII. 18 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 10 13:30 Kosti IV. 24 14:30 Vtierka Castle II. 20 Americký seriál. 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 Súdna sieň: 14:30 Vtierka Castle Dcéra zmija 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Dedko 21:40 Vyvolení - Dom snov - PREMIÉRA 23:15 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 18 00:15 Kosti IV. 24 01:15 C.S.I.: Kriminálka New York VII. 1/22 02:15 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 03:45 KRIMI 04:10 Zločinné úmysly III. 04:50 Modrí templári 15 05:40 Destinácia svet: Malé a krásne Belize 06:30 Podvodníci v akcii III 17/20 07:00 Profesionáli IV: Prepadnutie 3/13 07:50 Správy RTVS 09:00 Sila lásky V. 211 09:50 Asijina voľba 31/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:45 Postav dom, zasaď strom 14:10 Hurá do záhrady 14:40 Svet v obrazoch 15:10 Asijina voľba 32/88 16:00 Správy 21:30 Sanitka 2 RTVS 16:20 Počasie 16:25 Destinácia svet: Karibské súostrovia 17:10 Podvodníci v akcii III 18/20 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Nikto nie je dokonalý 21:30 Sanitka II. 6/13 22:30 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 23:25 Profesionáli IV: Prepadnutie 00:15 O 5 minút 12 01:25 Dámsky klub 02:45 Sila lásky V. 211 03:35 Asijina voľba

ZV 13-41 STRANA - 4


0904 808 685

Hladáme telepatov, ozvite sa - viete kam.

Ľudo Kaník: Chcete zľavy v každodennom živote? Prichádza župkarta ! Je smutnou vizitkou pôsobenia doterajších troch ľavicových županov, že sa im župu absolútne nepodarilo priblížiť k občanom. Preto som rozhodnutý umožniť ľuďom, aby v dennodennom živote čerpali výhody zo samotnej existencie župy. Prichádza župkarta. 75-237

Župkarta je župná zľavová karta, ktorú chcem uviesť hneď do praxe. Budú mať na ňu nárok všetci obyvatelia Banskobystrického kraja. Vďaka župkarte dostanú zľavy v organizáciách, spadajúcimi pod samosprávny kraj, ale aj v množstve súkromných firiem, s ktorými som tento projekt už prerokoval a ktoré sa doň rozhodli zapojiť.

Dražba 5 izb rodinného

v obci Ivachnová: Občan bude domu môcť využiť zľavy na cesPredmet dražby: Dražba 2 izb.r.d bytuv vobci obci Zvolen Dražba Gabčíkovo: tovnom, pri návšteve  rodinný dom v obci , Súp.číslo: 136,ako: k.ú.posledná Zvolen, obec zapísaného na LV č. 5337 rek.Ivachnová vZvolen, roku 2008 (rozvody, okná, kultúrnych zariadení postavený na parcele reg. „C“ č. 526/2 , na LV č. 223, podlahy, kuch. linka, vnút. omietky...) A. byt číslo 48 na 8.p. vo vchode 46 nachádzajúci sa v či účasti na kultúrnych k. ú. Ivachnová • bytovom dome soreg. súpisným číslom na parcele číslo 5753  pozemky: parcela „C“ č.2378 526/2 zastavené podujatiach. Dostane  r.ddome v k.soú.súpisným Gabčíkovo, • bytovom číslomzapísaná 2378 na parcele číslo223, 5754 plochy a nádvoria o výmere 492m2 na LV č. aj zľavy v  sieti obchona liste vlastníctva číslo 1670 ako: • bytovom. dome so súpisným číslom 2378 na parcele číslo 5755 k. ú. Ivachnová dov s  potravinami,  pozemok: parcela registra „C“, číslo 3068, • bytovom dome so súpisným číslom 2378 na parcele číslo 5756 Kolaudácia v r.1998. v  sieti lekární, na vlekoch,  lanovkách, v  aquaparkochDom je 5 izbový. výmera 521 m2,úrad • bytovom dome so súpisným číslom 2378 na parcele číslo 5757 : Notársky JUDr. Miriam Danczi, a  mnoho ďalších zliav v rôznych obchodoch a službách. Miesto dražby • bytovom domeregistra so súpisným na parcele číslo255758 - parcela „C“,číslom číslo2378 3069, výmera m2,

Drraažžbbaa D

so sídlom: Štefánikova trieda 9, Nitra B. podiel na Hod. spoločných častiach a spoločných zariadeniach - vedľajšia stavba so súpisným číslom 1011 na parcele číslo 3069 Čas: 2. 4. 2012 opriestoru 09.00

Župkarta bude pre občana úplne zadarmo. Náklady naNajnižšie podanie: domu vo veľkosti 6111/ 695285 - ín k celku, - dom so súpisným číslom 1011 na parcele číslo 3068 54.300,-Eur C. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6111/695285 – ín k celku k pozemku: zľavy, poskytnuté súkromnými spoločnosťami, budú zná-Termíny obhliadok: 16.03.2012 od 11:00 do 11:30 Všetci záujemcovia o obhliadku Miesto dražby : Notársky úrad: Nürnbergerová Dalma JUDr., Šamorín, Hlavná 49 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2000/443, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 397m2, šať samotné firmy,sapre ktoré na je totel.výborný spôsob012 pro20.03.2012 od 11:00 do 11:30 ohlásia č.: 0911/732 Čas:registra 20.08.2012 o 10.00 Hod. Najnižšie podanie: 37.500,- Eur • parcela „C“, parcelné číslo 5753, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 198m2, pagácie a vyjdenieDražobník: v ústrety miestnemu zákazníkovi. Už Iný termín 10.000,-Eur po dohode. 1.Konsolidačná, spol. s r.o. Dražobná zábezpeka: Minimálne prihodenie: 200,-196m2, Eur • parcela registra „C“, parcelné číslo 5754, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera dnes sa môžete zaregistrovať a zabezpečiť si tak bezplatné Termíny o 15.00Zastavané hodine,plochy 31.07.2012 15.00195m2, hodine • parcela registraobhliadok: „C“, parcelné číslo24.07.2012 5755, druh pozemku: a nádvoria,ovýmera doručenie župkarty priamo na vašu adresu. Stačí vypl• parcela registra „C“, parcelné číslo 5756, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 196m2, niť registračný formulár na www.zupkarta.sk, alebo na • parcela registra „C“, parcelné číslo 5757, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 196m2, Dražobník: 1. konsolidačná spol. s r. o., Všetci záujemcovia o obhliadku sa www.kanik.sk , alebo si vyhľadať župkartu na facebooku. • parcela registra „C“, parcelné číslo 5758, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 196m2; ohlásia pred termínom obhliadky na tel.: 0917/112 354, 0905/ 329 523 Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“. topreality.sk Aj o tom, či občania dostanú každodennú pomoc vďaMiesto dražby: Notársky úrad: JUDr. Dancziweb.: Miriam, Nitra, Štefánikova tr. 9 Čas: 4.11.2013 o 09.45 hod. Najnižšie podanie: 28.800,-Eur ka župkarte, sa bude rozhodovať vo voľbách do VÚC Dražobná zábezpeka: 6.000,-Eur. Minimálne prihodenie: 100,-Eur 9. novembra. Preto príďte voliť. Rozhodne každý jeden Termíny obhliadok: dňa 18.10.2013 o 14.00 hodine hlas, aj ten váš. dňa 29.10.2013 o 15.00 hodine Ľudo Kaník Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 037/6525606, kandidát na banskobystrického župana

ZV 13-41 STRANA - 5

0908/ 764 499, Dražobník: 1 konsolidačná, spol. s r. o. , www.1konsolidačná.sk

02-0245 02-0322

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 X. 7/16 11:45 Mentalista V. 9/22 12:45 Dr. House V. 15/24 13:40 Krok za krokom III. 17/23 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 14/16 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 18/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NO23:30 Kobra 11 VINY 20:15 POČASIE 20:30 Modré z neba 22:30 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 18/24 Kriminálny seriál (USA) 2010-2011 M. Harmon, M. Weatherly, P. Perretteová, S. Murray. 23:30 Kobra 11 X. 7/16 00:25 Mentalista V. 9/22 01:10 Dr. House V. 15/24 02:00 Dva a pol chlapa VIII. 14/16 02:20 Sklenený dom 04:00 Kobra 11 X. 7/16 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:05 Súdna sieň: Tyran 08:15 Nakupuje vám to 08:30 Súdna sieň: Tatko bez peňazí 09:30 Panelák: Dedko 11:00 Dom snov VII. 21 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 11 13:30 Kosti IV. 25 14:30 Vtierka Castle II. 21 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 Súdna sieň: Deti do domova! 19:00 VEĽKÉ NOVINY 13:30 Kosti TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Návrat Kristína sa chce vrátiť k Maslákovi, potrebuje ho ako partnera a je jej jedno, že sa ... 21:40 C.S.I.: Kriminálka Miami X. 6 23:00 Vtierka Castle V. 8 00:00 Vtierka Castle III. 16 01:00 Kosti 02:50 Slnečno, sem-tam vraždy 11 03:35 KRIMI 04:00 Zločinné úmysly III. 04:40 Modrí templári 16 05:35 Destinácia svet: Karibské súostrovia 06:25 Podvodníci v akcii III 18/20 06:55 Profesionáli IV: Dvojitý prístup 4/13 07:50 Správy RTVS 09:00 Sila lásky V. 212 09:50 Asijina voľba 32/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou: Boj o dieťa 15:10 Asijina voľba 33/88 16:00 20:20 Parfum Príbeh vraha Správy RTVS 16:25 Destinácia svet: Florida 17:10 Podvodníci v akcii III 19/20 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Parfum: Príbeh vraha 22:45 Dvaja muži v meste 00:20 Profesionáli IV: Dvojitý prístup 4/13 01:10 Reportéri 01:40 Občan za dverami 02:10 Dámsky klub 03:40 Asijina voľba 33/88

Dám do prenájmu 1-izb. byt v Detve

02-0091

16. október 2013

03-0045

streda

77-0643

tVPrOGraM


tvProGrAM

štvrtok

17. október 2013

06:00 Teleráno 08:30 Modré z neba 10:30 Chlapi neplačú 11:35 Kobra 11 X. 8/16 12:40 Mentalista V. 10/22 13:35 Dr. House V. 16-17/24 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 15/16 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 19/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé 12:40 Mentalista víno Časom všetko dozrie. Rodinný seriál (SR) 2013 E. Horváth ml., N. Pocisková, J. Loj, M. Hilmerová, M. Kramár, H. Krajčiová. 21:40 FARMA 23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 19/24 00:00 Kobra 11 X. 8/16 01:00 Mentalista V. 10/22 01:40 Dr. House V. 16/24 02:20 Dva a pol chlapa VIII. 15/16 02:40 FARMA 03:40 Kobra 11 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:45 KRIMI 06:10 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:05 Súdna sieň: Nemáš pochopenie! 08:15 Nakupuje vám to 08:30 Súdna sieň: Krvavá noc 09:30 Panelák: Návrat 11:00 Dom snov VII. 22 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 12 13:30 Kosti IV. 26/26 14:30 Vtierka Castle II. 22 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 Súdna sieň: Kutil 19:00 21:40 Vyvolení VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Záchranná akcia Dušan poprosí Imreho, aby mu šiel kúpiť chľast, pretože všetci ho pred ním skrývajú a nikto mu nechce naliať. 21:40 Vyvolení - Dom snov 23:15 Gigolovia II. 00:30 Kosti IV. 26/26 01:25 Gigolovia II. 02:35 Hawaii 5.0 II. 7 03:20 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 4 05:35 Destinácia svet: Florida 06:25 Podvodníci v akcii III 19/20 06:55 Profesionáli 07:45 Správy RTVS 09:00 Sila lásky V. 213 09:50 Asijina voľba 33/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:20 Tajomstvo mojej kuchyne 15:10 Asijina voľba 34/88 16:00 Správy RTVS 16:25 Destinácia svet: Seychely 23:30 Profesionáli -Mauritius 17:10 Podvodníci v akcii III 20/20 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:20 Luther III. 3/4 22:05 Kriminálka Staré Mesto: Prípad zamknutého kostola 7/7 23:05 Reportéri 23:30 Profesionáli IV: Víkend na vidieku 5/13 00:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 01:20 Dámsky klub 02:50 Sila lásky V. 213 03:40 Asijina voľba 34/88

ZV 13-41 STRANA - 6


tVpRoGRaM

piatok

18. október 2013

06:00 Teleráno 08:30 Búrlivé víno 09:35 Chlapi neplačú 10:45 Kobra 11 X. 9/16 11:50 Mentalista V. 11/22 12:45 Dr. House V. 18/24 13:40 Krok za krokom III. 18/23 14:10 FARMA 15:30 Dva a pol chlapa VIII. 16/16 16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 20/24 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Chlapi neplačú 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPOR23:00 Kuriér mafie TOVÉ NOVINY 20:15 POČASIE 20:30 Búrlivé víno 21:40 FARMA 23:00 AKČNÝ PIATOK: Kuriér mafie Akčný film MN 18 (USA) 2012S. Austin, D. Lundgren, M. Dopud, D. Shahlavi, L. Munro.J. V. Johnson. 00:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad VIII. 20/24 01:30 Kobra 11 X. 9/16 Kriminálny seriál 02:20 Mentalista V. 11/22 03:00 FARMA 04:00 Kobra 11 X. 9/16 05:45 KRIMI 06:15 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 07:05 Súdna sieň: Vraždil 08:15 Nakupuje vám to 08:30 Súdna sieň: Sterilizácia 09:30 Panelák: Záchranná akcia 11:00 Dom snov VII. 23 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 Kosti II. 13 13:30 Kosti V. 1/22 14:30 Vtierka Castle II. 23 15:40 Nakupuje vám to 15:55 Páli vám to? 17:00 NOVINY O 17:00 17:50 Súdna sieň: Nehanbi sa za seba! 23:00 Doba ľadová 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 20:00 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 Panelák: Nemožná Dušan pátra, kto mu vo fľaši vymenil alkohol za ocot na vši. Ak to neboli Romana s Paťom, potom to museli spraviť Imre s Gejzom, aj keď... 21:40 Cena je správna 23:00 Doba ľadová 01:00 United 93 03:25 Baby, sex a iné zvrhlosti 04:55 Modrí templári 18 05:35 Destinácia svet: Seychely -Mauritius 06:25 Podvodníci v akcii III 20/20 06:55 Profesionáli IV: Provízia 6/13 07:50 Správy RTVS 08:50 Počasie 09:00 Sila lásky V. 214 09:50 Asijina voľba 34/88 10:50 Duel 11:15 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Postav dom, zasaď strom 14:25 Nebíčko v papuľke: Holíč 15:10 Asijina voľba 35/88 16:00 Správy RTVS 20:20 Milujem Slovensko 16:20 Počasie 16:25 Destinácia svet: Tanzánia 17:10 Podvodníci v akcii IV 1/10 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Počasie 20:20 Milujem Slovensko 21:40 Legendy popu: Vašo Patejdl 23:50 Nikto nie je dokonalý 01:00 Profesionáli IV: Provízia 6/13 01:55 Dámsky klub 03:25 Sila lásky V. 214 04:15 Drišľakoviny

ˇ AŽE T Ú S E L Á VEL´KÉ FIN

V O N S O AU T

Galéria Mlyny, Nitra

Koncert Peter %Lĉ3URMHFW 7DQHĉQiäNROD.DWN\ãWXPSIRYHM 03-0059

19. 10. 2013 www.radioantena.sk Inzercia_224x66.indd 2

ZV 13-41 STRANA - 7

2.10.2013 11:41


ZV 13-41STRANA - 8


95-034

ZV 13-41 STRANA - 9


75-243

59-194

tVPRoGRaM  /@9A@ B B /C <D/ (7%FA! 5G''16 H# #'()*+*,*-*+..//, $0$!1

$" !

//9: !1!5 ;<=>?? 

 

2"345

3 6

 !EE" 2"345

3 6

 !  /  >/    /A <GK/.

"#$%&$%&&

 !

 ?E ! !

 

$"

 

     "##     

 !

          > /IJIJ/IC D K K L . 

sobota

19. oktĂłber 2013

05:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 06:00 Dr. House V. 18/24 06:50 Tom a Jerry 07:10 Kung Fu Panda II. 5/26 07:40 TuÄ?niaky z Madagaskaru III. 3/15 08:00 Alf IV. 13/24 08:30 ZachrĂĄĹ&#x2C6;te Willyho 2 10:25 ParĹĽĂĄci I. 7/10 10:55 Postrach Denis 13:00 Spider-Man 2 AkÄ?nĂ˝ dobrodruĹžnĂ˝ film 15:40 UĹž sme doma? 17:35 UragĂĄn 18:20 SmotĂĄnka 19:00 TELEVĂ?ZNE NOVINY 20:00 Ĺ PORTOVĂ&#x2030; 22:15 Jonesovci NOVINY 20:15 POÄ&#x152;ASIE 20:30 FARMA - DUEL 22:15 Jonesovci KomĂŠdia MN 12 (USA) 2010 D. Duchovny, D. MoorovĂĄ, A. HeardovĂĄ, B. Hollingsworth, L. HuttonovĂĄ. D. Borte. 00:15 NeĞútostnĂ˝ zabijak AkÄ?nĂ˝ film MN 18 (USA) 2010 W. Snipes, A. EllisovĂĄ, Z. BellovĂĄ, G. Daniels, E. Hudson.G. Serafini. 01:50 Hrozba z temnoty V. 7-8/22 03:10 FARMA 04:35 SmotĂĄnka 05:55 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 06:55 My Little Pony 07:20 Monsuno 07:50 Legenda o Tarzanovi 09:10 PanelĂĄk: NemoĹžnĂĄ 10:30 Tarzan 2 12:00 DEDIÄ&#x152;STVO: Otec 2 13:30 United 93 16:10 Ä&#x152;ESKO SLOVENSKO MĂ TALENT 18:00 Cena je sprĂĄvna 19:00 VEÄ˝KĂ&#x2030; NOVINY TV JOJ 19:59 Ĺ PORT 20:10 NAJLEPĹ IE POÄ&#x152;ASIE 20:20 Narnia: DobrodruĹžstvĂĄ lode RannĂ˝ pĂştnik KĂşzelnĂ˝ svet Narnie 20:20 Narnia sa vracia! MladĂ˝ krĂĄÄž Kaspian sa plavĂ­ na lodi RannĂ˝ pĂştnik, aby splnil svoju prĂ­sahu a zachrĂĄnil sedem vzĂĄcnych meÄ?ov patriacich siedmim nezvestnĂ˝m lordom, ktorĂ­ sa stratili poÄ?as dĂĄvnej nebezpeÄ?nej vĂ˝pravy. 23:00 VyvolenĂ­ - Dom snov - SĂ&#x161;BOJ 01:10 PohyblivĂ˝ terÄ? AmerickĂ˝ akÄ?nĂ˝ film. 03:15 Teror vo vlaku 04:40 C.S.I.: KriminĂĄlka New York IV. 2 05:35 SprĂĄvy RTVS 06:45 DraÄ?ie poviedky 07:10 Flipper a Lopaka: Kto z koho 6/52 07:35 VÄ?ielka Maja - NovĂŠ dobrodruĹžstvĂĄ: HarmĂłnia na lĂşke 07:50 Bol raz jeden Ĺživot 13/26 08:15 Fidlibumove rozprĂĄvky 08:45 VĂ˝prava nĂĄdeje 09:35 Megamozog 10:05 Berlin, Berlin: Marta 12 11:05 Milujem Slovensko 12:25 On air 12:55 PoĹĄta pre teba 13:55 Moje dcĂŠry III. 4/8 15:40 20:20 PoĹĄta pre teba VĹĄetok Ä?as na svete 17:15 Postav dom, zasaÄ? strom 18:00 TaxĂ­k 18:25 NebĂ­Ä?ko v papuÄžke: Zelenina 19:00 SprĂĄvy RTVS 19:50 GĂłly - body - sekundy 20:10 PoÄ?asie 20:20 PoĹĄta pre teba 21:20 PravdivĂŠ prĂ­behy s Katkou Brychtovou: Dve matky 21:55 JesennĂŠ dieĹĽa 23:25 VĹĄetok Ä?as na svete 00:55 Moje dcĂŠry III. 4/8 02:35 JesennĂŠ dieĹĽa 04:05 DriĹĄÄžakoviny

%&'( %)*+( ,-. /012(( !3 '(4,%% !51!561 7! 8

  +!5+ ZV 13-41 STRANA - 10


Ušetrite s aTTaCkom akciová ponuka 1. 9. – 15. 11. 2013

• kotly na pevné palivá • Nástenné kotly • kondenzačné kotly • Elektrokotly

• Splyňovacie kotly • peletové kotly

• zásobníky TÚv • Solárna technika

• akumulačné nádrže • príslušenstvo

SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO

ATTACK DP, DPX *

– 10 %

43%

81%

Bager na diaľkové ovládanie

Aluma Wallet

RC bager s rýpadlom - rýpadlo sa dá tiež ovládať - ovládanie ovládacím káblom cca. 1m - vyrobený z kvalitného plastu - určený pre deti staršie 3 roky

- praktické hliníkové púzdro výber z niekoľkých farieb: - čierna, červená, modrá... výber z niekoľkých štýlov: - Zebra, Leopard, Kvet

Teraz len za

Teraz len za

14,39€

3,99€

24,99€

19,99€

o kotla fi vacieh ro splyňo Standard, P uím n e p ii k * Zakú /DPX vo verz koukoľvek a te a P va s D a K lu ATTAC ambda spo ATTACK® získ rž) alebo L ou nádržou mulačnú nád mulačn 10 % na aku zľavu

6

ZÁRUKA 6 ROKOV

Ocenenie Efficienza & Innovazione Milano

+

Ocenenie Racionergia Bratislava

NÁzOv Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD

MC s dpH 1 236,24 € 1 143,22 € 1 430,86 € 1 339,06 € 1 774,80 € 1 681,78 €

NÁzOv MC s dpH Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD 1 417,77 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI 1 512,28 € Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA 2 615,24 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD 1 619,26 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI 1 712,74 € Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA 2 834,43 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD 2 051,76 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI 2 144,46 € Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA 3 288,63 € Kompletný sortiment a podrobnejšie informácie o všetkých výrobkoch a ich parametroch nájdete na našej webstránke www.attack.sk

PELETOVÉ KOTLY ATTACK

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK

ATTACK PELLET

ATTACK AK, AS

Ocenenie SHK Brno

Liečebná Biolampa

Bobuľovité ovocie z Patagónie - novodobý zázrak prírody - pomáha predchádzať srdcovým chorobám, rakovinám... - 60 tabletkové balenie/2000 mg

Značka Energie - Lampe D 514 s príslušenstvom - pôsobí elektromagnetickým žiarením - preniká hlboko do tkaniva - obnovuje funkcie bunky

Teraz len za

Teraz len za

9,99€

135€

31€

72%

300€

DIZAJN ★HRS ★ ★ ★ ★A IN OV

IA

HR

TUV

TUV

NÁzOv MC s dpH Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic 3 537,60 € Dopravník peliet ATTACK 1,5 m 397,20 € Zásobník na pelety – 300 l 274,80 € SPOLU 4 209,60 €

lačnú a ku mu e k koľvek na akú ní s akýmkoľv ELLET tí la p P va pe P, DPX, ená zľa ri zakú ET, * Uved rž ATTACK® p a biomasu (D EAT, FD PELL nád ATTACK® n , FD BIOH NER) D R F BU om T, výrobk OOD & PELLE EAT a PELLET Plus, W orákmi BIOH h TUV

TUVS

príklad zľavy STarÁ ST STar arÁÁ CEN ar CENaa NOvÁ vvÁÁ CEN CENaa MC s DPH Názov MC s DPH Akumulačná nádrž ATTACK AK800 648,00 € 583,20 € Akumulačná nádrž ATTACK AK1000 784,80 € 706,32 € AKUMULAČNÉ NÁDRŽE S HADOM PRE PRIPOJENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU Akumulačná nádrž ATTACK AS800 853,20 € 767,88 € Akumulačná nádrž ATTACK AS1000 1 003,20 € 902,88 € Uvedená NOVÁ CENA je už po akciovej zľave.

LIATINOVÉ KOTLY NA DREVO A UHLIE

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOTOL ATTACK FD

ATTACK FD

ATTACK FD PELLET, FD BIOHEAT a mon- žžrčená n sada u TACK FD umo a á v o b T v Presta ž do kotlov A revádzky kotl ch tá enu p drevný ňuje zm spaľovanie všetkých na aj do a ino k a peliet, kúpených otlov už za vaných k . štalo CK FD a U22 ATTA

47%

Súprava Swarovski Elements

Gillette náhradné hlavice

- náušnice (14 x 11 mm) - prívesok (21 x 15 mm) - retiazka 40 - 45 cm farby na výber: - tyrkysová, strieborná, ružová

- Gillette MACH3 - Gillette FUSION Power - dôkladné a pohodlné oholenie

Teraz len za

Teraz len za

9,99€

od 6,99€

36,80€

AS

*

– 10 %

12,99€

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

NÁzOv Kotol na pevné palivá ATTACK FD15 Kotol na pevné palivá ATTACK FD20 Kotol na pevné palivá ATTACK FD26 Kotol na pevné palivá ATTACK FD32 Kotol na pevné palivá ATTACK FD36 Kotol na pevné palivá ATTACK FD42

MC s dpH 746,40 € 834,00 € 926,40 € 1 016,40 € 1 107,60 € 1 208,40 €

NÁzOv N NÁ ÁzO Áz zO v MC s dpH Horák ATTACK Pellet Burner Automatic 8 – 30 kW 1 390,00 € Horák ATTACK Burner BIOHEAT 6 – 25 kW 1 032,00 € KOMPLETNÉ zOSTAVY S KOTLOM ATTACK FD A HORÁKOM Peletový kotol ATTACK FD26 PELLET 5-článkový 3 069,60 € Peletový kotol ATTACK FD26 BIOHEAT 5-článkový 2 713,20 € Kompletný sortiment príslušenstva ku kotlom ATTACK FD a zostáv horákov s kotlami nájdete na našej webstránke www.attack.sk

www.attack.sk výrobca: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky Tel.: 043 4003 101, GSM brána: 0918 622 700, fax: 043 4003 106, e-mail: kotle@attack.sk autorizované predajne nájdete v sekcii „predajná sieť“ na web stránke www.attack.sk: pavol Maráček – EMpIrIa, Zvolenská cesta 23, 974 00 Banská Bystrica , tel. 048 / 326 07 31, e-mail: b.bystrica@empiriask.sk METa-GaS spol. s r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, tel. 048 / 416 22 21, e-mail: banskabystrica@metagas.sk pTÁČEk – veľkoobchod, a. s., Zvolenská cesta 25, 974 05 Banská Bystrica, tel. 048 / 472 64 11-12, 15, e-mail: bbystrica@ptacek.sk pTÁČEk – veľkoobchod, a. s., Lučenecká cesta 8938, 960 01 Zvolen, tel. 045 / 555 25 11-12, 16, e-mail: zvolen@ptacek.sk Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov a zmien uvedených akcií bez predchádzajúceho upozornenia. Za chyby vzniknuté pri sadzbe a tlači neručíme.

ZV 13-41 STRANA - 11

Pravidelná preprava osôb Slovensko-Holandsko Víkendová preprava - každá druhá jazda 10% zľava

0948 324 234 +31 626 652 412

70-0041

Maqui Berry

AK

NOVÝ

55%

AS

ÁC

68%

AK


Stačí prezvoniť a my Vám zavoláme späť

250

0x

€59

len

Zateplená brána s pohonom na diaľkové ovládanie + zateplenie Predaj aj na splátky Dovoz a montáž po celej SR. Rôzne prevedenia, veľkosti a farby. LAPORTA, Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš

sD

PH

SEKČNÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

205

za

9,-

0915 636 832 www.laporta.sk

0

63-0284

H¼ADÁME OBCHODNÝCH ZÁSTUPCOV

41-0316

ručenie nehnuteľnosťou - zostávate naďalej jej vlastníkom

ZV 13-41 STRANA - 12


59-108, 112

VLHNE VÁM DOM? 0902 416 560 0910 322 544

45-0396

20-0336

• injektáž a podrezávanie • izolácia pivníc, základov aj proti tlakovej vode • omietky a rekonštrukcie RD

Wellness pobyt Apartmány Hilson Teraz len za 208€

43%

119€

09-240

- Wellness pobyt na 2 noci pre 2 osoby - nadštandardne zariadené apartmány - 3 hod vstup pre 2-och do Gino Paradise - každodenný vstup do Hilson Wellnessu - uvítací drink pre oboch

Bojnice Hotel Regia Teraz len za 188€

65%

65,90€ - ubytovanie priamo pod Bojnickým zámkom Cena kupónu zahŕňa: - 2x ubytovanie pre 2 osoby - 2x polpenzia pre 2 osoby - neobmedzený vstup do hotelového fitness

5 - dňový zájazd do Paríža Teraz len za 229€

33%

154€ Cena zahŕňa (pre 1 osobu): - 2 x hotelové ubytovanie - 2 x francúzske raňajky - dopravu klimatizovaným autobusom Termín zájazdu: 13.11. - 17.11.2013

Teraz len za 195€

36%

125€ ubytovanie na 2 noci pre 2 osoby v Boutique hoteli**** Seven Days - len pár krokov od Václavského nám. - 2x raňajky pre oboch - 1x trojchodová večera pre oboch

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

ZV 13-41 STRANA - 13

09-32

Luxusný pobyt v Prahe


KARIÉRA

zvolensko@regionpress.sk

STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen Chcete sa stať vodičom MKD a chýba vám voDičsKé oprávnenie alebo finančné prostriedky na jeho získanie ?

vieMe váM poMÔCŤ !

www.std.sk

Firma zaoberajúca sa dovávkou plynu pre zákazníkov RWE Gas Slovensko -partner ihneď prijíma komunikatínych

KLIENTSKÝCH PORADCOV. Plat 800 euro, školenie bezplatné, firemné auto, ubytovanie. Osobný pohovor si dohodnite na tel. čísle 0911 557 260, 0918 563 348, 048/416 15 38

23-0315

Podmienky na prijatie: - Vek nad 21 rokov, dobrý zdravotný stav zodpovednosť

Stihneš ešte 2 výplaty!!!

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std.sk tel.: 0905 618 350 02-0310

Záujemcom vo výberovom konaní ponúkame: - Získanie a zaplatenie vodičského oprávnenia skupiny C+E - Získanie preukazu odbornej spôsobilosti - Stabilné zamestnanie so zaškolením na prácu vodiča MKD

TVPROGRaM

Určite si chceš zarobiť pred blížiacimi sa VIANOCAMI!!!

STEAN s.r.o. ď do TPP Prijmeme ihne ku

vé turnusy / / 4-8 týždňo

00 379

Spirit s.r.o.

ponúka brigádu! Zvolen, Detva

Kontakt: spirit@spirit-company.sk

73-0256

Predaj zábavnej pyrotechniky na obdobie: november – december Miesto práce:

STD DONIVO prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru

VODIČA MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY Ponúkame: STD DONIVO a.s. - stabilné zamestnanie, istotu a spoľahlivosť, P.O.Box 101 dodržiavanie výplatných termínov 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať - prepravy v EÚ, pracovný čas 4 týždne - platené víkendy v EÚ poštou alebo e-mailom. - množstvo zamestnaneckých benefitov Kontakt: p. Milan Kováč - zaplatenie vodičského oprávnenia skupiny C+E e-mail: kovac@std.sk - získanie preukazu odbornej spôsobilosti tel.: 0905 618 350 Požadujeme: - vodičský preukaz typu C a E www.std.sk - znalosť cudzieho jazyka výhodou

02-0311

12-0302

Tel.:0918 9

75-244

G - ZVÁRAČ, TI ifikát rt ce ný eb tr - po - ZÁMOČNÍK zváraniu - prípravar ku

85-0745, 85-0760

ec Práca v Nem h rozvodov chnológickyc /Zváranie te ia/. en ad hl ac kúrenia Pozícia:

NedeĽa

Volajte a registrujte sa na:

0905 594 302 9015 572 185 0905 594 257

U nás zarobíte 420 až 550 € (brutto) + 100 € (brutto) po odpracovaní celého mesiaca

KOLPORTÉROV - ŠTUDENTOV Zvolen, Detva, Hriňová, Sliač, Budča, Babiná, Sebechleby

20. október 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Uragán 06:40 Scooby-Doo, ako sa máš? III. 1/14 07:00 Tom a Jerry 07:40 Kung Fu Panda II. 6/26 08:10 Tučniaky z Madagaskaru III. 4/15 08:30 Krok za krokom III. 18/23 09:00 Už sme doma? 10:50 Spider-Man 2 13:30 Fantomas kontra Scotland Yard 15:40 Hrbáč Lagardére 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:15 PO20:30 Konečná ČASIE 20:30 Konečná Akčný film MN 15 (USA) 2013 Premiéra, A. Schwarzenegger, F. Whitaker, J. Knoxville, R. Santoro, J. Alexandrová.K. Jee-Woon. 22:40 Training Day Kriminálny triler MN 18 (USA) 2001 D. Washington, E. Hawke, S. Glenn, T. Berenger. A. Fuqua. 01:00 Kuriér mafie 02:30 Hrozba z temnoty V. 9/22 03:10 Training Day 04:55 TELEVÍZNE NOVINY 05:35 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 06:30 Cena je správna 07:40 Rozprávková jazda 09:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov III. 17,18 11:30 Vtierka Castle V. 8 12:30 Doba ľadová 14:35 Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik 17:15 Nové bývanie 18:00 Cena je správna 19:00 VEĽKÉ NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 NAJLEPŠIE POČASIE 20:20 ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 22:15 23:15 Jazero smrti ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 23:15 Jazero smrti Steve vzal svoju priateľku Jenny na romantický víkend k jazeru Eden, aby ju v lone panenskej prírody požiadal o ruku a niekoľko dní spolu strávili v pokoji a samote. Miestna príroda pri zaplavenom lome však nie je až tak nedotknutá, ako sa zdá, a ani ... 01:20 Záhadné zmiznutie 03:40 Zločinné úmysly III. 06:45 Dračie poviedky 07:10 Flipper a Lopaka: Dobrý žralok 7/52 07:35 Včielka Maja 07:45 Bol raz jeden život 14/26 08:15 My sme malí muzikanti 09:15 60 zabijakov divočiny 20/26 09:40 Autosalón 10:10 Čarovné miesta Zeme: Egypt 11:05 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 14:30 Čisté ruky 14:30 Čisté ruky 16:25 Nikto nie je dokonalý 17:45 Hurá do záhrady 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 20:20 Noc nádejí 2013 22:30 Maigret: Maigret v rodinnom penzióne 00:05 Poirot: Zrkadlo mŕtveho muža 01:00 Čarovné miesta Zeme: Egypt 01:50 60 zabijakov divočiny 20/26 02:20 Maigret: Maigret v rodinnom penzióne

Spolu tak môžete zarobiť až 650 € (brutto) plus nadčasy (25% nadčas, 50% sobota, 100% nedeľa a sviatok).

UBYTUJEME VÁS A AJ DOPRAVÍME DO PRÁCE ZDARMA. Hľadáme operátorov výroby do elektrotechnického priemyslu. Miesto výkonu práce sú Voderady pri Trnave. Ponúkame prácu na plný úväzok, sociálny program, dochádzkový, výkonnostný bonus, pozičný príplatok, stravné lístky v sume 3€.

Výberové pohovory sú v Galante. ZAPLATÍME VÁM CESTU K NÁM. (vlak, autobus).

ZV 13-41 STRANA - 14


zvolensko@regionpress.sk

ZV 13-41 STRANA - 15


BELSPOL

Ján Belička Hronská 27, Sliač

KAPUSTU ZIMNÚ - hlávkovú aj rezanú

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Nepreverujeme bankový register

Peniaze pre každého

77-1137

Možnosť odkladu splátok a predčasného splatenia

Vaše peniaze

CIBUĽU ...

WITTMANNOVO NÁDVORIE SNP 26, ZVOLEN

TRADIČNÁ KVASENÁ KAPUSTA - OD NOVEMBRA ZEMIAKY - konzumné na zimné uskladnenie

www.peniazeprevas.sk

REŽEME NA POČKANIE

0911 218 845 5

ponúka:

tel./fax: 045/5442 561 0907 825 776, 0905 359 036

ZV 13-41 STRANA - 16

Zvolensko 2013 - 41  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you