Page 1

34-0001

ZV 13-02 STRANA - 1


TVpRoGRAM

pondelok

14. január 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:40 Búrlivé víno NOVÝ SERIÁL 09:40 Priatelia X. 16/18 10:00 Kobra 11 XIV. 5/14 10:55 G. I. Joe 13:00 Neznáme obete 4/17 - NOVÝ SERIÁL 13:50 Odložený prípad I. 6/23 14:40 Monk I. 6/13 15:35 Priatelia X. 17/18 16:05 Dr. House IV. 6/16 - Seriál, USA, 2007-2008. Hrajú: H. Laurie, L. Edelsteinová 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 16:05 Dr. House Lampáreň 17:50 Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Zámena manželiek: Život s workoholikom 21:35 Extrémne premeny: Druhá šanca na život - NOVÁ SHOW 22:35 2 baby na mizine 2/24 - NOVÝ SERIÁL 23:05 Nočné Televízne noviny 23:30 Dr. House IV. 6/16 00:20 Monk I. 6/13 05:00 Črepiny PLUS 05:50 KRIMI 06:20 NOVINY TV JOJ 08:05 Súdna sieň: Kto dá viac 09:00 Súdna sieň: Každý má svoju pravdu 09:50 Pod povrchom 39 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Dokonalý manžel 16:00 Riskni milión! 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Všetko chcem späť 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR 21:30 Bučkovci od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Pán a pani Hoffstädtterovci 21:30 Bučkovci 1/8 - V prvej časti show Bučkovci sa stretneme s dvoma hviezdami Farmár hľadá ženu – bratmi Tomášom a Janom 22:50 Experti 1 23:30 Tenká červená línia 02:20 Bučkovci 1/8 03:20 KRIMI 03:50 Transplantačná jednotka 6 05:55 Dámsky klub 07:20 Správy RTVS 08:10 Počasie 08:15 Galileo 08:55 Duel 09:25 5 proti 5 10:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 8 11:05 Sila lásky V. 25 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:30 Tajomstvo mojej kuchyne 14:10 Žena na úteku 55 15:05 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 38 17:20 Galileo 17:50 20:10 Láska pri fjorde: Spev vetra Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Láska pri fjorde: Spev vetra - Romantický film, Nemecko 2010. Účinkujú: Emil Reinke, Jutta Speidel 21:40 Doktor z hôr - Nové osudy II. 9/13 22:25 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 8 23:15 Doktorka Quinnová IV. 00:05 Láska pri fjorde: Spev vetra

ZV 13-02 STRANA - 2


NOVOROÈNÁ AKCIA BALÍK EXCELENT

BALÍK PLUS

70 €*

UŠETRÍTE -1

*Akcia platí do 31. 1. 2013 Viac na www.sherlock.sk alebo na najbližšej predajni SHERLOCK®: Zvolen, Krupinská cesta 9/B, (oproti D-Nábytku), 045/540 1717 Detva - Zvolen, 0905 564 710

ZV 13-02 STRANA - 3

15-0016

Nenaleśte na lacné falošné bezpeènostné dvere. Môžu byś prekonané.

40 €*

UŠETRÍTE -2


tVProGrAM

utorok

15. január 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 09:30 Komisár Rex I. 4/13 10:25 Kobra 11 XIV. 6/14 11:20 Zradná nevera 13:00 Neznáme obete 5/17 - NOVÝ SERIÁL 13:50 Odložený prípad I. 7/23 14:40 Monk I. 7/13 15:35 Priatelia X. 18/18 16:05 Dr. House IV. 7/16 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX - Ľudia - príbehy - emócie 17:50 17:25 REFLEX Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Sekerovci - NOVÝ SERIÁL 21:30 Lovec zločincov I. 3/23 NOVÝ SERIÁL 22:25 Nočné Televízne noviny 22:55 Dr. House IV. 7/16 23:45 Lovec zločincov I. 3/23 00:35 Monk I. 7/13 01:20 Odložený prípad I. 7/23 02:00 Neznáme obete 5/17 05:00 Hovorme o sexe 6 05:20 Bostonské zločiny V. 6 06:00 NOVINY TV JOJ 06:25 KRIMI 08:10 Súdna sieň: Zmrzlinár 09:00 Súdna sieň: Proti dobrým mravom 10:00 Panelák: Nový rok 11:00 Náš nový dom II. 4 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:10 Milencova pomsta 16:00 Riskni milión! 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Kúpeľ v kyseline 19:00 KRIMI 22:30 Zločin 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Skúška 21:30 Pod povrchom 41 22:30 Zločin 6 - Americký kriminálny seriál (2011). Hrajú M. Enosová, J. Kinnaman 23:30 Kosti 4 00:30 Láska z nebies 02:00 Ochrancovia 11 02:40 KRIMI 03:10 Transplantačná jednotka 7 05:50 Dámsky klub 07:15 Správy RTVS 08:15 Galileo 08:50 Duel 09:20 5 proti 5 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania 11:05 Sila lásky 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:30 Postav dom, zasaď strom 14:10 Žena na úteku 56 15:05 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 39 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy 21:10 Hlavne, že sa máme radi... RTVS 20:10 Nikto nie je dokonalý 21:10 Hlavne, že sa máme radi... 2/15 - Pôvodný televízny sitcom. Účinkujú: Peter Marcin, Marián Labuda 21:40 Dr.House VIII.: Transplantácia 2/23 22:20 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka VIII.: Zásah 2/24 23:05 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 9 23:55 Doktorka Quinnová IV. 00:45 Nikto nie je dokonalý

ZV 13-02 STRANA - 4


BKB Partners, spol. s r.o. vyhlasuje dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 18.02.2013 o 14:45 hod. v kancelárii spoločnosti BAKO JANČIAR LEVRINC - advokáti s.r.o. vo Zvolene na J. Kozačeka 13E. Predmetom dražby sú určené nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 8638 Správy katastra Zvolen pre katastrálne územie: Zvolen, a to parc. č. 4890/14, parc. č. 4910/7, parc. č. 4910/8, parc. č. 4910/9 a parc. č. 4910/10, stavba s.č. 4379 (výrobná hala) a stavba s.č. 9328 (sklad). Najnižšie podanie: 611.000 eur Minimálne prihodenie: 3.319,39 eur Dražobná zábezpeka: 49.790 eur

Bližšie informácie na tel. č. 02/555 686 23 a na www.bkbpartners.eu

vo

ZVOLENE

0905 202 510 ZV 13-02 STRANA - 5

52-0025

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: 1. k rukám alebo na účet v UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú.:1111944009/1111, VS: 1099376 2. bankovou zárukou: veriteľ BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329) 3. do notárskej úschovy: príjemca - BKB Partners, spol. s r.o. (IČO: 35 931 329)


tVPrOGraM

Zvolensko si môžete prelistovať aj na internete:

klikajte na www.zvolensko.sk

www.detvianskoonline.sk

www.krupinsko.sk

ZV 13-02 STRANA - 6

streda

16. január 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 09:30 Komisár Rex I. 5/13 10:25 Kobra 11 XIV. 7/14 11:20 Smrtiaca lavína 13:00 Neznáme obete 6/17 - NOVÝ SERIÁL 13:45 Odložený prípad I. 8/23 14:40 Monk I. 8/13 15:35 Alf I. 1/25 16:05 Dr. House IV. 8/16 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELE21:10 Ako uloviť družičku VÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Dallas 4/10 - NOVÝ SERIÁL 21:10 Ako uloviť družičku - Romantická komédia, USA, 2005. Hrajú: O. Wilson, V. Vaughn 23:30 Nočné Televízne noviny 23:55 Dr. House IV. 8/16 00:45 Monk I. 8/13 01:25 Odložený prípad I. 8/23 02:10 Neznáme obete 6/17 02:50 Kobra 11 XIV. 7/14 05:15 Bostonské zločiny V. 7 05:55 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 08:10 Súdna sieň: Chorá manželka 09:00 Súdna sieň: Smradľavý plot 10:00 Panelák: Pokazené kúrenie 11:00 Náš nový dom II. 5 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Súdna sieň: Kúpeľ v kyseline 15:00 Kosti 4 16:00 Riskni milión! 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Čert zo sídliska 19:00 KRIMI 20:30 Kuriér 3 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Kuriér 3 - Kanadsko-francúzsko-americko-nemecký akčný kriminálny seriál (2012). Hrajú: Ch. Vance, A. Osvártová 21:30 Vtierka Castle III. 18 22:30 Zločin 7 23:30 Kosti 5 00:25 C.S.I.: Kriminálka Las Vegas X. 10 01:10 Kuriér 3 01:50 Vtierka Castle III. 18 05:00 Správy RTVS 06:00 Dámsky klub 07:20 Správy RTVS 08:15 Počasie 08:20 Galileo 09:00 Duel 09:30 5 proti 5 10:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 10 11:10 Sila lásky V. 27 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Taxík 14:10 Žena na úteku 57 15:05 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 40 17:15 Galileo 17:50 20:10 Sherlock Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Sherlock: Veľká hra - Nové spracovanie kultového detektíva,vsadené do súčasného Londýna, VB 2010 21:40 Obdobie zločinu: Čierny film 23:20 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III: Médium 10 00:15 Doktorka Quinnová IV. 01:00 Sherlock:Veľká hra


tvProGrAM

štvrtok

17. január 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno NOVÝ SERIÁL 09:35 Alf I. 1/25 09:55 Kobra 11 XIV. 8/14 10:50 Ako uloviť družičku 13:00 Dallas 4/10 - NOVÝ SERIÁL 13:50 Odložený prípad I. 9/23 14:40 Monk I. 9/13 15:35 Alf I. 2/25 16:05 Dr. House IV. 9/16 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Búrlivé víno - NOVÝ SERIÁL 19:00 TELEVÍZNE NO21:15 Dosť! VINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Pestúnka 21:15 Dosť! - Triler, USA, 2002. Hrajú: J. Lopezová, B. Campbell 23:35 Nočné Televízne noviny 00:00 Dr. House IV. 9/16 00:50 Monk I. 9/13 01:35 Odložený prípad I. 9/23 02:20 Unesená: Dcéra v ohrození 03:40 Kobra 11 XIV. 8/14 05:15 Bostonské zločiny V. 8 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 08:10 Súdna sieň: Syn sa fláka 09:00 Súdna sieň: Zabil mi dieťa 10:00 Panelák: Kocham cię! 11:00 Náš nový dom II. 6 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Súdna sieň: Čert zo sídliska 15:00 Kosti 5 16:00 Riskni milión! 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Zaspal dobu 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV 21:30 Pod povrchom JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Únos 21:30 Pod povrchom 42 - Slovenský seriál (2012). Hrajú: M. Igonda, L. Lapišáková 22:30 Zločin 8 23:30 Kosti 6 00:30 Chlapec v pruhovanom pyžame 02:10 Ochrancovia 12 02:50 KRIMI 03:20 NOVINY TV JOJ 03:45 Transplantačná jednotka 9 06:00 Dámsky klub 07:20 Správy RTVS 08:20 Galileo 08:55 Duel 09:30 5 proti 5 10:10 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III: Pripravení zomrieť 11 11:05 Sila lásky V. 28 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Radosť zo života: Jozef Kroner 14:10 Žena na úteku 58 15:05 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 41 17:15 Gali20:10 Zavolajte sestričky leo 17:50 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Zavolajte sestričky 3, 4/6 - Pravdivý príbeh, VB 2011. Účinkujú: Jessica Raine, Jenny Agutter 22:00 Borgiovci 2/9 22:50 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III: Pripravení zomrieť 11 23:45 Doktorka Quinnová IV. 00:35 Zavolajte sestričky 3, 4/6

ZV 13-02 STRANA - 7


ZV 13-02 STRANA - 8


ZV 13-02 STRANA - 9


tVpRoGRaM

piatok

18. január 2013

05:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Teleráno 08:35 Búrlivé víno NOVÝ SERIÁL 09:30 Alf I. 2/25 09:55 Kobra 11 XIV. 9/14 10:45 Dosť! 12:50 Pestúnka 13:50 Odložený prípad I. 10/23 14:40 Monk I. 10/13 15:35 Alf I. 3/25 16:05 Dr. House IV. 11/16 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 REFLEX 17:50 Búrlivé víno NOVÝ SERIÁL - Rodinný seriál, SR, 2012. Hrajú: E. Horváth ml., N. 20:20 Kolíska do hrobu Pocisková 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 AKČNÝ PIATOK: Kolíska do hrobu - Akčný film, USA, 2003. Hrajú: J. Li, DMX 22:20 AKČNÝ PIATOK: Smrtonosná zbraň 2 00:35 Blackjack 02:25 Smrtiaca lavína 03:50 Kobra 11 XIV. 9/14 05:15 Bostonské zločiny V. 9 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 08:15 Súdna sieň: Kladivárka 09:00 Súdna sieň: Už nepijem! 10:00 Panelák: Figurína 11:00 Náš nový dom II. 7 12:00 NOVINY o 12:00 13:00 SUPERMAMA 14:00 Súdna sieň: Zaspal dobu 15:00 Kosti 6 16:00 Riskni milión! 17:00 NOVINY o 17:00 18:00 Súdna sieň: Chcem sa starať o syna 19:00 KRIMI 19:30 21:30 Nabúchaná NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Panelák: Žiadosť o ruku 21:30 Nabúchaná - Americká romantická komédia (2007). Hrajú: K. Heiglová, S. Rogen 00:00 Láska na diaľku 01:45 Nabúchaná 03:50 NOVINY TV JOJ 04:10 Transplantačná jednotka 10 04:50 Californication - Orgie v Kalifornii II. 10 05:00 Správy RTVS 06:00 Dámsky klub 07:20 Správy RTVS 08:20 Galileo 09:00 Duel 09:30 5 proti 5 10:15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III 12 11:10 Sila lásky V. 29 12:00 Správy RTVS o 12.00 12:10 Dámsky klub 13:40 Nebíčko v papuľke 14:15 Žena na úteku 59 15:05 Doktorka Quinnová IV. 16:00 Správy RTVS o 16.00 16:25 Sila lásky VI. 42 17:15 Galileo 17:50 Duel 18:15 22:10 Dvaja muži v meste 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Legendy popu: Hana Hegerová 22:10 Filmy s Alainom Delonom: Dvaja muži v meste - Kriminálna dráma, Francúzsko, Taliansko 1973. Účinkujú: Alain Delon, Jean Gabin 23:45 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania III: Osloboďte môjho syna! 12 00:45 Doktorka Quinnová IV.

ZV 13-02 STRANA - 10


64-002

    

   

     

    !""#$% % & '(  &%"'(')*  ) *")+   +%',"-)   .'('   #&#&   )* &(&  

   !  "# 

 $# , -& 

      %   & 

  + 

 

 

 

 

-   

 

 .  / / 0012 . /

           ! " 

  

#$  , 

 

   

 

   !"#$%&

 

    

 

             

 ' 

   + &          / **3 '&(&$ 

 $     

   / *3 3+  4     

    

ZV 13-02 STRANA - 11


ZV 13-02 STRANA - 12


tVPRoGRaM

sobota

19. január 2013

41-0019

09-09

05:05 TELEVÍZNE NOVINY 06:00 Dostaňte agentov Brucea a Lloyda 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 33-34/39 08:00 Malý Manhattan 09:35 Bláznivý Jimov život VII. 5-6/18 - Sitkom, USA, 2008. Hrajú: J. Belushi, C. Thorneová-Smithová 10:30 Zoolander 12:00 Ace Ventura Junior 13:45 Ľadovo ostrí - Komédia, USA, 2007. Hrajú: W. Ferrell, J. Heder 15:35 Stormbreaker 17:10 21:55 Oko dravca Sekerovci 18:30 To najlepšie z 13. Plesu v opere 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Mačky a psy 2: Pomsta Kitty Galore (HD) 21:55 Oko dravca - Akčný triler, USA-Nemecko, 2008. Hrajú: S. LaBeouf, M. Monaghanová 00:10 Kolíska do hrobu 01:50 Oko dravca 03:40 Koniec sveta 05:20 Hovorme o sexe 10 05:40 Bostonské zločiny V. 10 06:20 NOVINY TV JOJ 06:45 Rýchla rota Chipa a Dala 07:30 Timon a Pumbaa 07:50 Gumkáči II. 08:45 Beyblade Metal Fusion 09:10 Bakugan 09:30 Zmena je život 3,4 11:00 Najprísnejší rodičia na svete 5 11:55 Dom snov IV. 10 12:50 Geissenovci sú späť 2 13:45 X FACTOR USA 15:30 X-Men 2 18:00 Fantastické torty 8 19:00 20:30 8 statočných KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 8 statočných - Americký akčný film (2006). Hrajú: P. Walker, B. Greenwood 23:00 Crank 2 - Zastaň a zomrieš 00:50 X-Men 2 02:50 Crank 2 - Zastaň a zomrieš 04:10 KRIMI 04:40 X FACTOR USA 05:05 Slovensko v obrazoch 05:25 Svet v obrazoch 05:55 Správy RTVS 06:55 Škaredé káčatko 07:20 Garfield II. 07:35 Bola raz jedna planéta: Energie 08:00 Fidlibumove rozprávky 08:25 Zlatý chlieb 09:35 Tanečná akadémia: Pri tyči 3, 4/26 10:35 Legendy popu: Hana Hegerová 12:40 Autosalón 13:10 On air 13:30 Krajina rebelov 7/7 15:20 Muž bez tváre 17:15 Postav 21:10 Let na Západ dom, zasaď strom 18:00 Taxík 18:25 Nebíčko v papuľke 19:00 Správy RTVS 19:45 Počasie 19:50 Góly - body - sekundy 20:10 Pošta pre teba 21:10 Let na Západ Dráma, Nemecko 2010. Účinkujú: Sophie von Kessel, Oliver Mommsen 23:10 Góly - body - sekundy 23:20 Dvere 01:00 Muž bez tváre 02:50 Let na Západ 04:45 Krajina rebelov 7/7

ZV 13-02 STRANA - 13


TVPROGRaM

NedeĽa

20. január 2013

05:10 TELEVÍZNE NOVINY 06:05 Zaslúžené víťazstvo 07:40 Tučniaky z Madagaskaru 35-36/39 08:25 Mačky a psy 2: Pomsta Kitty Galore (HD) 09:55 Bláznivý Jimov život VII. 7-8/18 10:45 Stormbreaker - Akčný film, Nemecko-USA-VB, 2006. Hrajú: A. Pettyfer, E. McGregor 12:20 Pirát Čierna brada - Dobrodružnoromantický film, USA, 2005. Hrajú: A. Macfadyen, M. Umbers 23:05 Zabijak 15:35 Firewall - Triler, USA, 2006. Hrajú: H. Ford, P. Bettany 17:35 Zámena manželiek 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 19:55 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 Transformers 23:05 Zabijak - Akčný film, USA, 2003. Hrajú: S. Seagal, C. Johnson 00:45 Smrtonosná zbraň 2 02:35 Firewall 06:05 Dom snov IV. 10 06:50 KRIMI 07:20 Geissenovci sú späť 2 08:05 Česko Slovensko má talent 10:15 Fantastické torty 8 11:15 Kde bolo, tam bolo II. 2 12:05 Telo ako dôkaz 1/13 - Americký kriminálny seriál (2001). Hrajú D. Delanyová, J. Ryanová 13:00 Honba za drahokamom 15:10 8 statočných 17:40 Bučkovci 1/8 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 19:59 ŠPORT 20:10 20:30 Zase ona! 11 000 EUR od JOJky 20:15 NAJLEPŠIE POČASIE 20:30 Zase ona! - Keď mladá žena zistí, že jej brat sa chystá oženiť s jej najväčšou nepriateľkou zo strednej školy, rozhodne sa odhaliť, aká potvora je krásna snúbenica v skutočnosti. Americká komédia (2010). Hrajú: K. Bellová, J. L. Curtisová 22:50 Templár 01:20 Totálny úlet 02:55 Pavučina klamu 06:55 Škaredé káčatko 07:20 Garfield II. 07:35 Bola raz jedna planéta 08:00 Maškrtníček 08:25 Farebný bazár 2/3 08:50 S Jakubom na rybách 09:15 Púšťou a pralesom 2/3 10:05 Planéta Zem zhora II. 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Rosemary a Thymeová 1, 2 14:40 Film pre pamätníkov - profil J. Lacko: Šťastie príde v nedeľu 16:05 20:10 Salón sestier Fontanových Pošta pre teba 17:05 Kráľ vinár: Čas zberu 10/13 17:50 Hlavne, že sa máme radi... 2/15 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body sekundy 20:10 Salón sestier Fontanových 1, 2/2 - Životopisný príbeh, Taliansko 2011 23:45 Góly - body - sekundy 23:55 Rosemary a Thymeová 1, 2 01:35 Salón sestier Fontanových 1/2

ZV 13-02 STRANA - 14


STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen prijme do pracovného pomeru VODIČA MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY pre odštepný závod Banská Bystrica

Požadujeme: - vodičský preukaz typu C a E - znalosť cudzieho jazyka výhodou

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std-donivo.sk tel.: 0905 618 350 www.std-donivo.sk

02-0002

Ponúkame: - stabilné zamestnanie, istotu a spoľahlivosť - dodržiavanie výplatných termínov - prepravy v EÚ - pracovný čas (1 mesiac) - pridelenie mobilného telefónu

23-0008

STD DONIVO a.s., o.z. Banská Bystrica prevádzka: Na Štepnici 1, Zvolen Chcete sa stať vodičom MKD a chýba vám VODIČSKÉ OPRÁVNENIE alebo finančné prostriedky na jeho získanie ?

VIEME VÁM POMÔCŤ !

Podmienky na prijatie: - Vek nad 21 rokov, dobrý zdravotný stav zodpovednosť

ZV 13-02 STRANA - 15

STD DONIVO a.s. P.O.Box 101 974 05 Banská Bystrica Žiadosť + životopis posielať poštou alebo e-mailom. Kontakt: p. Milan Kováč e-mail: kovac@std-donivo.sk tel.: 0905 618 350 www.std-donivo.sk

02-0001

Záujemcom vo výberovom konaní ponúkame: - Získanie a zaplatenie vodičského oprávnenia skupiny C+E - Získanie preukazu odbornej spôsobilosti - Stabilné zamestnanie so zaškolením na prácu vodiča MKD


na strane obyčajných ľudí Tieto noviny mali po celom Slovensku trojtýždňovú pauzu. Preto som ani ja nič nepísal a vy nečítali :o). Boli krásne sviatky a všetci sme si ich na Slovensku užívali. Každý po svojom. Neviem ako vy, ale ja mám z roka na rok väčší dojem, že nám skutočný zmysel Vianoc uniká. Opäť raz, tak ako pred dvetisíc rokmi, odsúvame Ježiša na okraj nášho záujmu. Vtedy do maštale za Betlehém, dnes na posledné miesto v našej mysli. Po darčekoch, plných stoloch a kope zábavy. Po pozlátku.

Prezident?

V

AV YB

E N I E A V Y P L AT E N IE do 24 hod.

ŽIČKY

Vraj je náš, občiansky prezident. Hovorí sám o sebe. Náš pán prezident. Mal by byť náš, veď sme si ho zvolili priamo ľudia, nie politici. Keď sa však ohliadnem na tie dlhé roky, čo Ivan Gašparovič prezidentom je, nemôžem si pomôcť, neregistrujem žiadny postoj či rozhodnutie, ktorým by pán prezident dokázal svoje slová, že je prezidentom všetkým ľudí na Slovensku. Svojho času sa objavila tajná nahrávka, kde pán prezident hovorí, že sa cíti defacto akoby člen Smeru. Ľudia, čo ho nevolili, to tak cítili dávno, ale až vtedy to priznal (aj keď len členom Smeru), že to tak je. A za tie roky to dokázal aj skutkami. Vo svojich vystúpeniach vždy hanil len dnešné opozičné strany a mojkal svoj Smer. Nepamätám si za tie roky ani jedno jeho vystúpenie, kde by Smer a jeho kumpánov z prvej vlády verejne pokarhal, keď sa rozkrádali miliardy v nástenkových, mýtnych či emisných tendroch. Ani slovíčko. A tak na to ľudia čakali! Nedokázal to a zrejme už ani nikdy nedokáže. Bohužiaľ. Pán prezident, bohužiaľ, na prezidenta za tie dlhé roky nedorástol. Prezident totiž neznamená prijímať návštevy a čítať napísané príhovory. Prezident znamená udávať tón - otvárať verejné debaty, prinášať myšlienky a ako morálna autorita zasiahnuť, keď politici zneužívajú moc na úkor svojich voličov. Nič z toho náš pán prezident nikdy nedokázal. Prečo? Prvý krok bol zlý. Prezidentom v parlamentnej demokracii nemá byť politik. Som o tom hlboko presvedčený. Prezident má byť čistá duša, nepoškrvnená politikou. Kým politikom bude, vždy bude nadŕžať tým „svojim“, ktorí ho do paláca dostali, tak ako teraz Gašparovič s Čentéšom – nádherný dôkaz, že Slovensko si konečne zaslúži skutočne občianskeho nezávislého prezidenta. Dokáže ho nájsť? igor matovič

ZV 13-02 STRANA - 16

Zvolensko 13-02  

Zvolensko 13-02

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you