Page 1

regionálne noviny

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 10/ 9. marec 2018 / 22. ročník

týždenne do 26 500 domácností a firiem

2,3 5,7 2-5 3,4 3,9 6,8 10 7 9

36-0014

10-15

Doprava v cene! Odstavčatá. T: 0908 13 11 99

131180109

BEZKONKURENČNÁ CENA!

ZH 18-10 STRANA - 01


regionĂĄlne noviny

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

PIESTANSKO ZIARSKO

redakÄ?nĂŠ slovo

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týŞdenne do 26 500 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

NĂĄm. Matice Slovenskej 17, Ĺ˝iar nad Hronom 045 / 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydĂĄva: regionPRESS s.r.o. Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Ivan BroŞík

SrdeÄ?nĂ˝ jarnĂ˝ pozdrav,

jarou novĂ˝ch a vyĹĄĹĄĂ­ch vĂ˝ziev, ako len chceme. Je vĹĄak smutnĂŠ, Ĺže toto vĹĄetko sa rodĂ­ na podhubĂ­ nesmiernej tragĂŠdie. A moĹžno aj na nezĂĄujme, nevĹĄĂ­mavosti a nezodpovednosti – nĂĄs milĂ­ Ä?itatelia, dokonca viac- vĹĄetkĂ˝ch. Napriek vĹĄetkĂŠmu – jar je Ä?as nĂĄdejĂ­. Je iba na nĂĄs, nĂĄsobnĂ˝. MeteorolĂłgovia uĹž ktorĂŠ si vyplnĂ­me a na ktorĂŠ, takpovediac, nemĂĄme. svoju jar majĂş od zaÄ?iatku Lebo aj keÄ? sa to uĹž moĹžno ani nezdĂĄ, Slovensko je naĹĄe. Zvrmarca, astronomickĂĄ jar sa chovanĂş moc na Ĺˆom mĂĄme my. Politici sĂş iba ĂşradnĂ­ci, ktorĂ˝ch zaÄ?ne o pĂĄr dnĂ­ a naĹĄimi kon- sme urÄ?ili, aby tĂşto naĹĄu moc a vĂ´Äžu kultivovali. A nie zneuŞíÄ?inami hĂ˝be uĹž aj SlovenskĂĄ vali. Tak je to v kaĹždej demokratickej krajine. Moc pochĂĄdza od jar 2018. MĂ´Ĺžeme je volaĹĽ po- obÄ?anov, nie zo stranĂ­ckych centrĂĄl. Nebodaj eĹĄte z nejakĂ˝ch litickou jarou, Ä?i jarou nĂĄdejĂ­, vplyvnĂ˝ch rodinnĂ˝ch klanov. Moc je naĹĄa, my ju mĂĄme, drŞíme

v rukĂĄch a ak sa Ĺˆou ohĂĄĹˆa niekto inĂ˝, nemal by zabudnúż, Ĺže sme mu ju iba prepoĹžiÄ?ali. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli v tĂ˝chto dĹˆoch povyhĹ•ĹˆaĹĽ rukĂĄvy a teĹĄiĹĽ sa z prĂĄce na zĂĄhradkĂĄch. Potrebujeme pokoj, aby sme mohli voÄžnĂ˝ Ä?as vyuĹžiĹĽ na zdravĂ˝ pohyb v jarnej prĂ­rode. A potrebujeme pokoj aj na to, aby politika nerozoĹĄtvĂĄvala mnohĂŠ naĹĄe rodiny tak, ako to tu uĹž kedysi bolo. Ĺ˝elajme si teda tvorivĂ˝ aktĂ­vny pokoj a – ozaj, poÄ?ujete ich? UĹž sa ozĂ˝vajĂş z korĂşn stromov, z krĂ­Ä?ia, uĹž prilietajĂş – veÄ? je na Ä?ase. Je jar! PeknĂ˝ týŞdeĹˆ vĂĄm ĹželĂĄ za redakciu Ivan BroŞík

Inzercia: Jana Ĺ˝abenskĂĄ 0907 877 860 Michaela VlaÄ?uhovĂĄ 0905 915 034 DistribĂşcia: (26.500 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

VydavateÄž nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov. NepreĹĄlo jazykovou Ăşpravou.

MOBILNĂ? VĂ?KUP PAPIERA

ÄŒASOPISY, NOVINY, LETĂ KY, KANC. PAPIER, KARTĂ“N

ÝøúąøóĎòøðĂ°Ä‚ĂşĂ°Ä ÄƒĂžÄ…Ă°Ă˝Ă¸Ă´Ă°Ä Ă˛ĂˇÄąÄ…ĂžÄ… ąŭúĄÿĂżÄ Ă¸Ă°ĂźĂžÄ„‚ĎĂóÞßð ÿôýøðĉôøáýôĥðÝôùÞąŭßôýÞĄĉðĂˇÄˆĂśĂ¸Ă´Ă˝Ă¸Ă˛ĂşÄ˘ĂżĂžÄƒÄ Ă´ĂąÄˆ ZM - NR - LV - ZC - ZH - BS - NZ - KN VĂ?KUP Â—Ă¸Ă´Ä Ă˝Ă´wĽðÄ?Ă°Ă˝ÄˆtĂžÄ Ă˝ÄŽÄ„ĂťX_`RZ] CENA

W`X\XW[YZ[W`[[[YZ\]]

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

ZH 18-10 STRANA - 02

DOHODOU

45-0055

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: Ĺ˝iar nad Hronom, Lutila, SlaskĂĄ, KosorĂ­n, Janova Lehota, LovÄ?ica TrubĂ­n, LadomerskĂĄ Vieska, LovÄ?a, DolnĂĄ TrnĂĄvka, HornĂĄ Ĺ˝daĹˆa, Prochot, Prestavlky, HornĂĄ TrnĂĄvka, HlinĂ­k nad Hronom, LehĂ´tka pod Brehmi, Ĺ˝arnovica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, VeÄžkĂĄ Lehota, SklenĂŠ Teplice, Tek. Breznica, Ĺ˝upkov, JastrabĂĄ, Ĺ tiavnickĂŠ Bane, NovĂĄ BaĹˆa, TekovskĂĄ Breznica, HronskĂ˝ BeĹˆadik, Psiare, HrabiÄ?ov, OstrĂ˝ GrĂşĹˆ, HornĂŠ HĂĄmre, StarĂĄ KremniÄ?ka, BartoĹĄova LehĂ´tka, Kremnica, PitelovĂĄ, TrnavĂĄ Hora, JalnĂĄ, SlaskĂĄ, B.Ĺ tiavnica, HodruĹĄa - HĂĄmre, SvätĂ˝ Anton, BanskĂĄ BelĂĄ, NevoÄžnĂŠ, IhrĂĄÄ?


právnik radí

Vrátenie zálohy na svadobnú hostinu

„Dobrý deň, s partnerom sa budeme brať a ešte minulý rok sme si rezervovali priestory jedného penziónu, na svadobnú hostinu, ktorá bude tento rok Mgr. 29.09.2018. Pôvodne sme chceli Miroslav mať hostinu inde, no daný podTokarčík nik už bol rezervovaný, tak sme

si pre istotu rezervovali aspoň tento. Museli sme uhradiť zálohu vo výške 400 €, ktorá nám má byť započítaná do celkovej ceny služieb. Záloha bola uhradená jednorázovo v hotovosti priamo prevádzkovateľovi ešte v septembri 2017. Máme o tom potvrdenie - príjmový pokladničný doklad. Začiatkom februára tohto roku sa však uvoľnilo miesto v reštaurácii, kde sme pôvodne chceli mať svadobnú hostinu a ktorá nám aj viac vyhovuje. Navštívili prevádzkovateľa penziónu s tým, že ich služby nevyužijeme a požiadali sme o vrátenie zálohy alebo aspoň jej časti. Bolo nám oznámené, že zálohu nám nevrátia. Máme nárok na vrátenie zálohy? Vaša čitateľka Vanda.“ Dobrý deň p. Vanda, v tejto veci vystupujete ako spotrebitelia.

Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať tzv. neprijateľné podmienky, teda ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne dojednané. Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa nepovažujú také, s ktorými sa mohol spotrebiteľ oboznámiť pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. Ak dodávateľ nepreupokračovanie na nasledujúcej strane

Vtip: Farmárovi kradnú ľudia z dediny melóny, preto dal k pozemku nápis: Jeden z melónov je otrávený. Ráno príde pozemok skontrolovať a nájde tam nápis: Teraz už dva. CH. Dzibran: „Na dne srdca každej zimy leží tušenie jari a za závojom noci sa skrýva úsmev ranných zôr.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné

2

°ČZ-JAWA Odkúpim Motocykle/DielyDOHODA ISTÁ 0908205521

byty/predaj

3

byty/prenájom

4

domy/predaj

5

pozemky/predaj

6

reality/iné

7

stavba

8

°Predám elektrickú skriňu. Top stav, lacno. 0918666720 °Predám sklolaminátové žumpy o objeme 5.000, 8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach‫﬚‬. Cena od 650 €. Doveziem, osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925 991 °Kúpim haki lešenie, 0908 532 682

domácnosť

9

°Predám rozkladací gauč, 0917756786 °Predám súrne a lacno starší nábytok. Volať na 0907495463 °Predám aj na splátky od 10 € mesačne novy smartfón Samsung Galaxy S8, dovoz zdarma,prvá splátka až po 4 Týždňoch od dodania tovaru, dva roky záruka,darcek is‫ ﬚‬tel 0903752333

Chcete si podať inzerát? Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP ZH 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, ZH zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 4 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.

ZH 18-10 STRANA - 03


4 7 2

4 1 4 2 8 2 3 1 1 5 5 9 8 7 8

PrĂĄvnik radĂ­ 7 9 8 3 4 2 1

pokraÄ?ovanie

kĂĄĹže opak, zmluvnĂŠ ustanovenia dohodnutĂŠ medzi dodĂĄvateÄžom a spotrebiteÄžom sa nepovaĹžujĂş za individuĂĄlne dojednanĂŠ. Za neprijateÄžnĂŠ podmienky uvedenĂŠ v spotrebiteÄžskej zmluve sa povaĹžujĂş najmä ustanovenia, ktorĂŠ umoĹžĹˆujĂş dodĂĄvateÄžovi, o.i. aj aby spotrebiteÄžovi nevydal nĂ­m poskytnutĂŠ plnenie aj v prĂ­pade, ak spotrebiteÄž neuzavrie s dodĂĄvateÄžom zmluvu alebo od nej odstĂşpi. Na vĂĄĹĄ zmluvnĂ˝ vzĹĽah je moĹžnĂŠ aplikovaĹĽ ustanovenia zmluvy o obstaranĂ­ veci. Zmluvou o obstaranĂ­ veci sa obstarĂĄvateÄž zaväzuje objednĂĄvateÄžovi obstaraĹĽ urÄ?itĂş vec. ObjednĂĄvateÄž je povinnĂ˝ obsta-

rĂĄvateÄžovi za obstaranie veci poskytnúż odmenu. O uzavretĂ­ zmluvy musĂ­ obstarĂĄvateÄž vydaĹĽ objednĂĄvateÄžovi pĂ­somnĂŠ potvrdenie, v ktorom musĂ­ byĹĽ uvedenĂ˝ predmet obstarania, jeho cena a doba obstarania. ObjednĂĄvateÄž mĂ´Ĺže aĹž do obstarania veci od zmluvy odstĂşpiĹĽ; musĂ­ vĹĄak obstarĂĄvateÄžovi nahradiĹĽ ĂşÄ?elne vynaloĹženĂŠ nĂĄklady a inĂş ujmu vzniknutĂş obstarĂĄvateÄžovi, pokiaÄž jej obstarĂĄvateÄž nemohol zabrĂĄniĹĽ. TĂ˝m nie je dotknutĂ˝ nĂĄrok na uplatnenie prĂĄv vyplĂ˝vajĂşcich z omeĹĄkania alebo z vadnĂŠho plnenia obstarĂĄvateÄža. PredpokladĂĄme, Ĺže nemĂĄte uzatvorenĂş riadnu pĂ­somnĂş zmluvu, na zĂĄklade ktorej by vyplĂ˝valo zabezpeÄ?enia svadobnej hostiny. Ak mĂĄte prĂ­jmovĂ˝ pokladniÄ?nĂ˝ doklad  o Ăşhrade zaplatenej zĂĄlohy a

rozhodli ste sa od predmetnej rezervĂĄcie, resp. zmluvy odstĂşpiĹĽ, odporĂşÄ?am vĂĄm napĂ­saĹĽ prevĂĄdzkovateÄžovi doporuÄ?enĂ˝ list, Şe odstupujete od zmluvy. Ak sa vĹĄak prevĂĄdzkovateÄžovi nepodarĂ­ zohnaĹĽ za vĂĄs nĂĄhradu a prevĂĄdzkovateÄž preukĂĄĹže, Ĺže mu vznikla ĹĄkoda, mĂ´Ĺže si vaĹĄu zĂĄbezpeku ponechaĹĽ, resp. jej primeranĂş Ä?asĹĽ. PokiaÄž by vĂĄm zĂĄloha nebola vrĂĄtenĂĄ, budete sa musież obrĂĄtiĹĽ na sĂşd so Ĺžalobou. NaĹĄa kancelĂĄria rieĹĄi aj prĂ­pady ako je ten vĂĄĹĄ, preto nĂĄs v prĂ­pade potreby mĂ´Ĺžete kontaktovaĹĽ na Ä?Ă­sle 0907 648 519, alebo mailom tokarcik@aktokarcik.sk. Mgr. Miroslav TokarÄ?Ă­k advokĂĄt

obÄ?ianska

riadkovĂĄ inzercia

zĂĄhrada a zverinec 10 °PredĂĄm 1-7 dĹˆovĂŠ - Kuriatka Ä?istokrvnĂ˝ch plemien Cena 2EUR/1ks Tel.: 0917 757 375 °PredĂĄm prvĂ˝ krĂĄt okotenĂş bielu koziÄ?ku s malou koziÄ?kou za 80 eur, 1 roÄ?nĂş 85 kilovĂş oĹĄĂ­panĂş za 155 eur, 0902076480

11

12

rĂ´zne/predaj

13

°PredĂĄm kotĂşÄ?e na cirkulĂĄr 700 hanibal a 550 plĂĄtok 0905298069 °PredĂĄm farebnĂŠ pogy -angry birds -12ks - stickits ďŹ gĂşrky - 21ks - kĂşpim stikizz panĂĄÄ?ikov Poliak a SlovĂĄk za dobrĂş cenu. Tel. 0907 877 860 Cena dohodou! Tel. 0907 877 860, zn. ZH

rĂ´zne/inĂŠ

14

hÄžadĂĄm prĂĄcu

15

zoznamka

16

°53r.hÄžadĂĄ priateÄžku 0917049831 °63 r vzhÄžadnĂĄ Ĺžena hÄžadĂĄ sympatickĂŠho priateÄža s dobrĂ˝m srdieÄ?kom 0907079863 °HÄžadĂĄm ĹĄtĂ­hlu,milĂş a veselĂş Ĺženu,vek okolo 50r.na tr.vzĹĽah. Len.SMS. 0949563315

Predajca Ĺ˝arnovica, SNP 1500, nad Prima bankou 0903 351 226, zarnovica@herplast.eu Predajca NovĂĄ BaĹˆa, BernolĂĄkova 19, nad Elektrom SverĂ­k, 0915 186 898, oknabalazmontgmail.com

DrĹžitelia osvedÄ?enia

Þß ßðøÝò

ăĂś ÚÞßÞý Ă´ Ä…    Ăş Ä‚

Y V A Ä˝ Z É N D VĂ?HO VÉ OKNĂ O T S A L aĹž 9 okennĂ˝ch NA PproďŹ lov od slovenskĂ˝ch vĂ˝robcov ĂžĂ˝Äƒ

ąôÚÞß ĆĆĆ

STAVEBNÉ PRà CE RÔZNEHO DRUHU

GARANCIA ŠŠEJ KVALIT Y VY AJ N Y ZA NAJNIŽŠIE CEN 59-0011-1

deĹĽom

75-19-02

°ZO STARĂ?CH DOMOV KĂšPIM STAROĹ˝ITNOSTI, STARÉ VECI A Ä˝UDOVÉ KROJE 0918439124 °ODKĂšPIM KROJE AJ ÄŒASTI PAROĹ˝IE POHÄ˝ADNICE OBRAZY A INÉ 0903868361

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RPmedzeraZHmedzeraÄŒĂ­sloRubriky medzeraTextInzerĂĄtu PrĂ­klad: RP ZH 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou sms vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 eur s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho inzerĂĄtu vrĂĄtane medzier. NiÄ? inĂŠ neĂşÄ?tujeme. Tip 1: Ak chcete inzerĂĄt na viac týŞdĹˆov, poĹĄlite rovnakĂş sms toÄžkokrĂĄt, v koÄžkĂ˝ch týŞdĹˆoch chcete inzerovaĹĽ. Tip 2: Ak chcete inzerĂĄt uverejniĹĽ v ÄžubovoÄžnĂ˝ch inĂ˝ch naĹĄich novinĂĄch, ZH zameĹˆte za skratku novĂ­n, ktorĂş nĂĄjdete na zadnej strane vÄžavo dolu. SluĹžbu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeÄ?uje ELET, s.r.o.

ZH 18-10 STRANA - 04

45-0006

hobby a ĹĄport


psychológ radí

Som introvert...

„Som introvert, no moja práca si vyžaduje neustály kontakt s ľuďmi, nielen so zákazníkmi, ale aj kolegami . Počas dňa mám však chvíle, kedy potrebujem byť osamote, ale neviem, ako Mgr. Renáta sa vtedy zachovať, pretože Botková väčšinou sa správam ako

ostatní a tí sú poväčšine spoločensky zameraní.“ Introvert, ktorý sa na pracovisku snaží správať ako extrovert, to nemá ľahké. Všetci sme sa narodili s  nejakým balíčkom vlastností a  osobnostných čŕt, ktoré tvoria to, kým naozaj sme. Je len na nás, či ich chceme niekomu, alebo niečomu prispôsobovať, dolaďovať a stávať sa tak flexibilnejšími, lebo si to tak sami želáme, no tiež však máme právo v akýchkoľvek situáciách zareagovať podľa toho, ako si to naozaj želáme. Bez výčitiek, že budeme vyčnievať z davu, pretože je to prirodzené, že v ten istý okamih nemáme všetci tú istú potrebu. Ak neustále vysielate signály, ktoré sú v rozpore s vašim sku-

točným prežívaním, nejedná sa o efektívne prekračovanie vašej komfortnej zóny. Ak ste napríklad dostali od svojich kolegov pozvanie na obed a vy by ste radšej ostali v kancelárii, skúste im jednoducho povedať pravdu, že si napríklad potrebujete dobiť baterky, že potrebujete byť chvíľu osamote... Keď nastane situácia, že s nimi nasledujúci deň máte chuť stráviť čas, urobte to a dajte im najavo, že sa s nimi cítite príjemne. Je to úplne v poriadku. Ľudia reflektujú na to, čo im je povedané a tiež sú schopní akceptovať vaše potreby a vy nemusíte neustále robiť to, na čo aktuálne nemáte náladu. Mgr. Renáta Botková psychológ

Vtip: Doktor ošetruje pacientov, ktorí majú problém s očami. Doktor sa pýta pacientov: „Pacienti, vidíte ma?“ Pacienti hovoria: „Vidíme.“ A doktor hovorí: „Tak domov, vy simulanti.“ CH. Dzibran: „Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné hlboké spoznávanie sa.“

5

hlavu hore!

Prof. Ján Košturiak

Som lepší ako on

Výstava v Kultúrnom centre predstaví Bibliu v rôznych podobách

76-0017

Knihe kníh - Biblii - je venovaná výstava, ktorú v najbližších dňoch verejnosti ponúkne banskoštiavnické Kultúrne centrum. Putovná výstava Biblia na cestách pobudne v Banskej Štiavnici od 6. do 23. marca. Na výstave nájdu návštevníci historické slovenské a zahraničné Biblie, unikátne novodobé a najnovšie Biblie, výtlačky v rôznych formátoch a prevedeniach, ale aj Biblie pre deti, študijné a ďalšie doplnkové predmety. Ako informuje mesto na svojej internetovej stránke, súčasťou výstavy budú aj dve prednášky. Prvá, na tému Tajomstvo dávnych zvitkov, sa bude konať v stredu 14. marca. Vo štvrtok 22. marca sa uskutoční prednáška s názvom Osobnosť, ktorá zmenila svet. -TASR-

Dedko sedel na lavičke pred domom a usmieval sa. Jeden okoloidúci si povedal: „Lenivec jeden, vysedáva pre chalupou a nič nerobí.“ Druhý si pomyslel toto: „Starý chlípnik, sedí pri ceste a obzerá si mladé dievčatá.“ Tretí ho pozdravil a pomyslel si: „Pane, prajem mu, nech si oddýchne, určite sa veľa narobil.“ Kto z nich mal pravdu? Každý, pretože hovorili sami o sebe. Myslíte si niekedy o sebe, že ste šikovnejší a schopnejší ako tí druhí, že viete robiť veci lepšie ako oni? Ste hrdí na to, aké dobré skutky sa vám podarili, ako tvrdo pracujete, pomáhate a čo všetko ste v živote dosiahli? A nezvádza vás táto pýcha k tomu, že sa vám tí druhí zdajú niekedy neschopní, nepoctiví a leniví? Prešli ste už niekedy okolo človeka na ulici, ktorý páchol a pomysleli ste si, ako je dobre, že ste nedopadli ako on? Nesmrdíte, nepijete lacné víno z plastovej fľaše a nespíte na ulici, ale čo viete o tom človeku? Vidíte ho iba zvonka. Možno je špinavý a zapácha, ale viete niečo o tom, čo všetko prežil a aký skutočne je? Všímam si niekedy aj šéfov vo firmách, ktorí hovoria o  ľuďoch s nižším postavením, ako o menej schopných, nesamostatných alebo nezodpovedných. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 18,9- 14) Nie sme lepší, múdrejší ani dôležitejší od druhých. A preto ich neodsudzujme a nevyvyšujme sa nad nimi. Pýcha je koreňom všetkých našich hriechov.

jk

ZH 18-10 STRANA - 05


6 8 1 9 2 5 1 6 2 9 3 1 5 6

TV program pondelok

3 9 7

12. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Susedia 21:10 Kuchyňa 21:50 Kredenc - NOVÉ ČASTI 23:00 Sekerovci 23:35 Mentalista IV. 01:25 50x a stále po prvý raz 03:00 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

1 3

6 5 7 8

zdravie

MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA Príliš sladké nemusí byť nevyhnutné, ani v koláči (Príjem jednoduchých cukrov) Cukry sa nazývajú odborne sacharidy. Sú hlavným zdrojom energie pre naše telo. Delia sa na zložité a jednoduché. Spolu majú tvoriť od 50 do 55 percent celkového energetického príjmu, z nich jednoduchých 10 percent a u tých, ktorí si strážia hmotnosť, dokonca len 5 percent. Väčšinou majú byť v potrave zložité cukry, nazývané aj polysacharidy. Sú v  obilovinách, strukovinách a zelenine. Aj keď majú označenie zložité cukry, sladko nechutia. Za to jednoduché cukry chutia jednoznačne sladko. Veľa jednoduchých cukrov však zdraviu škodí. Nie zbytočne sa cukor (ten jednoduchý) nazýva aj biely jed. U  nás konzumujeme dvakrát viac jednoduchých cukrov, ako sú odporúčania. Najznámejším jednoduchým cukrom je klasický cukor – práškový, kryštálový, kockový, hnedý, biely. Jednoduché cukry sa nachádzanú aj v  mede, ovocí, sladkých nápojoch, cukrovinkách, javorovom sirupe, sirupoch. Na obale výrobku je vždy je uvedený obsah sacharidov - myslia sa jednoduché a zložené spolu, a z toho obsah cukrov - myslia sa jednoduché. Dostal sa mi do rúk recept s  vtipným názvom Koláč veľkého lenivca. Patrí prípravou k obľúbeným sypaným koláčom. Bežné suroviny, rýchla príprava. Vždy pozerám na recept aj ako lekárka. A vždy ma ohúri množstvo cukru. Neprekvapil ani tento. Koláč má byť sladký. Ale zbytočne sladký? Nezdravý? Suroviny podľa receptu boli: 500 g detskej krupice, 400 g cukru, škorica, mleté klinčeky, 1,5 kg očistených jabĺk a 250 g masla. Obsah múky – detskej krupice sa mi zdal veľký,  obsah cukru ohromujúci a  obsah masla veľkorysý, keď sa dával iba na povrch. Skusmo som urobila koláč – namiesto 500g krupice som dala 100g, cukor som nedala vôbec – jablká boli bežne sladké. Namiesto 250 g masla 80g. Jedna porcia mala namiesto pôvodných ohromujúcich a  nezdravých 3306 Kilojoulov (790 kcal) len 921 kilojoulov (220 kcal). Úpravou receptu sa koláč stal chutným, osviežujúcim a zdravým. Preto, ak chceme dodržať zásady modernej výživy, treba každý recept prehodnotiť, či neobsahuje zbytočne veľa tukov a cukrov. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:40 Svokra 09:55 Oteckovia 11:00 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Najväčší víťaz 22:00 Dobre vedieť! 23:10 Rodinné prípady 00:10 Mentalista IV. 01:50 Svokra 02:45 Kredenc 03:10 Susedské prípady 03:50 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 11:55 Rodinné prípady 13:00 Mentalista IV. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Hviezdna párty 23:40 Mentalista IV. 01:35 Zámena manželiek 02:20 Susedské prípady 03:05 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

15. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Najväčší víťaz 10:05 Oteckovia 11:10 Susedské prípady 12:05 Rodinné prípady 13:00 Mentalista V. 15:00 Susedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Horná Dolná 21:40 Dobre vedieť! 23:50 Mentalista V. 01:40 Najväčší víťaz 02:50 Kredenc 03:15 Susedské prípady 03:55 Rodinné prípady 04:50 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

16. 3. 2018

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:30 Sladká výzva 08:40 Zámena manželiek 09:50 Oteckovia 10:55 Susedské prípady 12:00 Rodinné prípady 12:55 Mentalista V. 14:50 Susedské prípady 15:55 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Oteckovia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Milenky 21:40 Unesená na Belize Skutočný príbeh MN 15 (USA) 2016 23:40 Mentalista V. 01:30 Bod zlomu 03:30 Preteky s časom 04:50 Rodinné prípady

TV program sobota

17. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Kung Fu Panda III. 07:50 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 08:40 Sesterstvo putovných nohavíc 2 11:10 SUPERSTAR 13:15 Tanec je môj život 15:50 Nevesta na úteku 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Všetko alebo nič Romantická komédia MN 15 (SR-ČR-Poľsko) 2017 T. Pauhofová, K. Issová, M. Žebrowski, Ľ. Kostelný, Z. Kronerová. 23:05 Ctihodný občan 01:15 Všetko alebo nič 03:20 Unesená na Belize 04:50 Susedské prípady MARKÍZA

TV program nedeľa

18. 3. 2018

06:00 TELEVÍZNE NOVINY 07:00 Kung Fu Panda III. 07:25 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II. 07:45 Kull dobyvateľ 09:50 Vinnetou II. - Červený gentleman 11:50 CHART SHOW 13:55 Miss špeciálny agent 16:25 Kuchyňa 17:00 Horná Dolná 18:15 Susedia 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 SUPERSTAR Kto sa stane ďalšou SuperStar? MN 12 22:30 Križovatka smrti 4/13 23:30 Oko dravca 02:00 Ctihodný občan 03:35 Horná Dolná 04:50 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:40 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 10 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 Zdena Studenková, Zuzana Šebová, Jozef Vajda, Michal Hudák, Marián Čekovský 21:50 HESLO 23:25 KUKÁTKO 00:25 Vražedné Miami 01:25 Myšlienky vraha 02:25 KRIMI 02:55 TOP STAR 03:10 POLICAJTI V AKCII 03:55 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Neskoro večer 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Naše deti 22:00 Občan za dverami 22:40 Kriminálka Staré Mesto 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:05 Naše deti 02:40 Občan za dverami

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 11 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 SEMAFOR – NOVÝ SERIÁL Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 15 2017 21:55 VLCI 23:00 Aféry II. 4 23:55 Vražedné Miami II. 18 00:55 Myšlienky vraha I. 19 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

06:05 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Neskoro večer 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:50 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Anna Kareninová 22:00 Polnočné slnko 22:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:35 Nash Bridges 00:20 Horskí záchranári 01:05 Anna Kareninová 02:35 Slovensko v obrazoch

05:20 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 12 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová, Kristína Greppelová, Samuel Kennedy a ďalší. 21:55 VLCI 22:55 Aféry 23:55 Vražedné Miami 00:55 Myšlienky vraha 01:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záJEDNOTKA hrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa 10:05 Nash Bridges 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Liga majstrov: FC Barcelona Chelsea FC 22:50 Liga majstro - zostrihy 23:30 Nash Bridges 00:15 Horskí záchranári 01:00 Komisár Montalbano

05:15 NOVINY TV JOJ 08:10 SÚDNA SIEŇ 09:30 POLICAJTI V AKCII 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 13 13:25 POLICAJTI V AKCII 14:30 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2018 21:45 SEDEM 22:40 SILNÉ REČI 4 23:25 KOLABS 23:55 Vražedné Miami II. 20 00:55 Myšlienky vraha I. 21 01:55 KRIMI 02:30 NOVINY TV JOJ 03:15 POLICAJTI V AKCII 04:00 SÚDNA SIEŇ 04:50 KRIMI

05:50 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges: Pomsta 75 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 HiSTORY 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Zlaté časy 21:30 Láska pri fjorde 23:00 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:40 Nash Bridges 00:25 Horskí záchranári 01:10 Láska pri fjorde 02:35 Postav dom, zasaď strom 03:10 Dámsky klub

05:20 NOVINY TV JOJ 08:15 SUPERMAMA 09:30 SÚDNA SIEŇ 10:35 SÚDNA SIEŇ 12:00 NOVINY O 12:00 12:25 TOP STAR 12:50 NAŠI II. 14 13:25 POLICAJTI V AKCII 15:35 NÁKUPNÉ MANIAČKY 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 PRÁZDNINY Slovenský rodinný komediálny seriál. MN 12 Tomáš Matonoha, Ľuboš Kostelný, Marko Igonda, Lucia Siposová, Zuzana Norisová a ďalší. 21:55 VEĽKÝ BALÍK 23:00 Don Verdean 01:05 Pach krvi 6: Krvavý hotel 03:05 NOVINY TV JOJ 03:45 POLICAJTI V AKCII 04:30 SÚDNA SIEŇ

06:00 Správy RTVS „N“ 07:00 Hurá do záhraJEDNOTKA dy 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Ekologické bývanie 09:00 Druhá šanca 09:55 Nash Bridges 10:35 Test magazín 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Hurá do záhrady 14:25 Horskí záchranári 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Ekologické bývanie 16:55 Druhá šanca 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Milujem Slovensko 21:55 Fetiše socializmu 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Kalifornia 00:30 Nash Bridges 01:15 Neskoro večer 02:05 Kalifornia

05:25 NOVINY TV JOJ 06:20 KRIMI 06:50 NOVINY TV JOJ 07:45 Timon a Pumbaa II. 18 08:10 Eldorádo 10:05 NAŠI III. 11 10:50 Dovidenia, stará mama! 1,2 12:10 DVOJIČKY 5 13:10 OSUDOVÁ KRIŽOVATKA 14:10 MOJI MILÍ SUSEDIA 15:15 Správcovia osudu 17:45 PRÁZDNINY II. 7 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Chaos Kanadsko-britsko-americký kriminálny triler. MN 15 2005 J. Statham, R. Phillippe, W. Snipes, H. Czerny, J. Waddellová, N. Lea, J. Steenová, R. LaBelle, J. Cassini, K.C. Tracyová, N. Maltheová, T. Olsson a ďalší. 23:00 Šesť výstrelov 01:30 Povedz, že to tak nie je 03:25 KRIMI

06:45 Prasiatko Peppa 06:50 Včielka Maja JEDNOTKA 07:05 Garfield IV. 07:20 Mickey Mouseov klub 25/26 07:45 Sofia Prvá I. 2/25 08:05 Fidlibum 08:35 Trpaslíci 09:00 Daj si čas: Galileo GALILEI 09:30 Robin Hood III: Príčina a následok 2/13 10:15 Park 10:45 On air 11:20 Zem spieva 14:30 Cez palubu 16:25 Milujem Slovensko 17:55 Fetiše socializmu II.: Subkultúry 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 OTO 18. ročník 23:10 Cez palubu 01:00 Komisár Montalbano: Mačka a kanárik 02:35 Komisár Montalbano: Rovnaké podmienky 04:15 Park 04:45 Robin Hood

05:00 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Kovbojky a anjeli 09:20 PRÁZDNINY II. 8 10:30 Geissenovci - Ťažký život milionárov VI. 11:35 Len trošku šťastia 13:40 Bobule 15:50 NOVÁ ZÁHRADA 16:50 NA CHALUPE 17:55 NOVÉ BÝVANIE 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI Slovenská rodinná show Vila Rozborila. MN 12 2017 23:00 Nabúchaná Americká romantická komédia. MN 15 2007 K. Heiglová, S. Rogen, P. Rudd, L. Mannová, J. Segel, J. Baruchel, J. Hill, M. Starr, Ch. Yiová, I. Apatowová a ďalší. 01:45 Umelá inteligencia 03:30 NOVINY TV JOJ 04:05 NOVÁ ZÁHRADA

07:00 Prasiatko Peppa 07:05 Včielka Maja 07:20 Garfield 07:35 Mickey Mouseov klub 08:00 Sofia Prvá 08:20 Zázračný ateliér 08:50 STOJ! POZOR! CHOĎ! 09:10 Autosalón 10:05 Otvorené nebo 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:55 O 5 minút 12 13:00 Občan za dverami 14:05 Poirot: Dvojitý hriech 15:00 „Zítra to roztočíme, drahoušku“ 16:40 „Četnícke humoresky 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body - sekundy 20:30 Inšpektor Max 21:30 Kramerová versus Kramer 23:10 Poirot: Dvojitý hriech 00:00 Inšpektor Max 01:00 O 5 minút 12 02:05 Kramerová versus Kramer

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

JOJ

ZH 18-10 STRANA - 06

JEDNOTKA


Pozor na dlhy!

mesiaci január 2018, vychádza nám, že zadlžení občania mali v tomto mesiaci takmer o dvadsať percent menej vlastných finančZadlženosť občanov Slovenska ných zdrojov ako vlani. To už je celá pätina. prudko rastie. Napriek tomu, že Ak niekto zarába 500 eur, je zadlžený a žije na Slovensku, vlastbanky sťažili prístup k úverom, ných zdrojov z toho má iba 400 eur. len v januári stúpla zadlženosť Toto už je hranica, za ktorou sa občan či jeho domácnosť, príSlovákov asi o 15 percent oproti padne rodina, dostáva do veľkého finančného rizika prípadnej januáru roka 2017. Ak k tomu budúcej insolventnosti, teda, neschopnosti splácať svoje už skôr prirátame údaj, že inflácia po- nabrané záväzky. travín, teda ich predajné ceny Treba ešte dôrazne pripomenúť, že pôžičky v bankových inštitúvzrástli úplne rekordne práve v ciách sú drahšie ako vlani a v nebankových sú jednak extrémne

financie

drahé a potom – veľmi rizikové. V tejto situácii je oveľa vhodnejšie brať si úver sám od seba. Tí občania, ktorí majú nejaké úspory a potrebujú finančné zdroje neodkladne, použitím časti týchto úspor môžu získať úver na takmer nula percentný úrok. Zároveň však pripomíname, že „strategické rezervy“ rodiny by vo finančnom vyjadrení nemali klesnúť pod priemer trojmesačných výdavkov. Je teda najvyšší čas v tých rodinách, kde sa sumár príjmov dostáva pod hranicu sumáru výdavkov spraviť si takzvaný krízový rozpočet. Rozhodne ho neriešte naberaním úverov, to problémy red iba oddiali a ešte viac zhorší.

Vtip: „Milý pane, previedol by ste ma cez cestu?“ „To nejde, babi, svieti červená. Počkajte, až bude zelená.“ „To vás už nebudem potrebovať. Na zelenú prejdem aj sama.“ I. Zangwill: „Jediná pravá láska je láska na prvý pohľad; druhý pohľad rozptyľuje.“

7

inšpiratívne ženy

Zuzana Ondrisová

Spokojná mama = spokojná rodina

45-0053

08-03

„Milá Zuzka, mám po druhej materskej, ťahá mi na 40-ku, zistila som, že som akosi razom zostarla. Až teraz, keď idem podľa vašich inštrukcií v eBooku, odfotila som sa, vidím nielen vrásky na čele, hlbokú nasolabiálnu vrásku, ale ešte aj dvojitú bradu a úplne ovisnuté líca. Nikdy som si nemyslela, že to príde tak náhle.“ Takýchto správ mi chodí veľa a je to ako cez kopirák. Žena okolo 35 – 40 rokov, jedno a viac detí, pár rokov na materskej a žiaden čas pre seba. Vždy keď takúto správu dostanem, viem presne ako sa takáto žena cíti, pretože som sa tak kedysi cítila aj ja. Po pár rokoch na materskej a rodičovskej sa konečne zastavíte a poriadne sa poobzeráte v zrkadle. Položíte si otázku, či ste to naozaj vy a premýšľate, kam sa podela tá vysmiata rozžiarená žena bez akýchkoľvek známok starnutia. Tá žena sa stratila, pretože na seba zabudla. V snahe byť skvelou mamou, manželkou a partnerkou nakladiete na seba toľko úloh a povinností, že večer doslova „odpadávate“ do postele. Máte pri tom všetkom čo ste si na seba každý deň prichystali aspoň niekoľko voľných minút pre seba? Predpokladám, že nie. Ak to však takto funguje dlhodobo, začnete byť z toho nervózna, deň za dňom sa to nabaľuje. Príde domov muž a veselo zahlási, že si ide zahrať futbal. Jedno dieťa si poreže prst a druhé je hladné. Neviete, čo skôr. Vo vzduchu visí napätie a o pár sekúnd vybuchnete. Hneváte sa, kričíte na všetkých dookola a nikto nerozumie prečo. Čo sa vám stalo? Je to jednoduché, hneváte sa samé na seba. Ani muž ani deti za to nemôžu. Robíte dobre všetkým naokolo ale zabudli ste pritom na toho najdôležitejšieho človeka – NA SEBA. My ženy, mamy, sme veľmi dôležitým elementom v rodine. Od nás závisí, či bude náš domov harmonický a pokojný. Spokojná mama = spokojná rodina, hovorí známy český psychológ Patrik Herman. Je veľmi dôležité, aby sme si pre seba vyhradili čas, aby sme sa mohli venovať len sebe. A je úplne jedno, či začneme behať, cvičiť pilates alebo tvárovú jogu. Podstatné je, aby sme z toho mali radosť a získali energiu pre seba. Otázky môžete smerovať na zuzana@inspirativnezeny.sk. Autor: Zuzana Ondrisová, lektorka tvárovej jogy

Rozprávať a nemyslieť, to je ako strieľať bez zacielenia. Herbert -----------------Kto konverzuje, nehovorí. Morgenstren

ZH 18-10 STRANA - 07


3 5 9 8 7 8

6

6 5 2 3 1 5 3 2 9 8 2 8 9 6 1

tradície

8 7 3 6 9

na Slovensku

V prvý jarný deň Prvý jarný deň (utorok, 20. marca 2018) je dňom rovnodennosti, čo znamená, že nastáva rovnako dlhý deň ako noc. Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Asi najznámejšou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat. Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a nakoniec podpálil a hodili ju hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť. Deň jarného slnovratu je zasvätený zdraviu, je to čas začiatkov mnohých činností, zariekavania a starostlivosti o „rituálnu“ záhradku. Už oddávna symbolizuje toto obdobie vajíčko – znamená nový život a znovuzrodenie. Bohyňa sa mení na dievča, ktoré sa na Valpurginu noc spojí s Bohom. Symbolické farby pre toto obdobie sú zelená a zlatá. Zelená je farbou rastlín a novej vitality, žltá či zlatá znamená obnovenú energiu slnka. Aj preto sa vajíčka zvykli maľovať práve zlatou farbou. Tieto dni sú v ľudových zvykoch občas spájané so symbolickým „utrpením“. To je zrejme prapríčina šibačky. V prvý jarný deň mládenci a dievčence vynášali Morény, ktoré pálili a hádzali do vody. Včelári v tomto období vypúšťali svoje včely, aby do kvitnutia rastlín nabrali silu na zber nektáru. Jarná rovnodennosť vraj „rozdáva spevavcom píšťalky“, aby mohli spievať. 21.marec je tiež deň svätého Benedikta z Nursie, tretieho svätca, ktorý prináša teplo. Podľa ľudových povier cesnak posvätený v tento deň pomôže pri každom zdravotnom probléme. V ovocných sadoch sa začínajú štepiť stromy. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali v tomto čase, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá (dnešný symbol obetovania baránka). Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy. red

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Večerná univerzita 09:35 Rehoľná abeceda 10:00 Spravodajský súhrn 10:20 Z prameňa 10:35 Fundamenty 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Na ceste v rodine 13:30 V škole Ducha 14:00 Kulmenie 14:15 Slovo v obraze 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Katechéza 16:45 LUXáreň 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Kroky viery 21:55 Moja misia 23:00 Medzi nebom a zemou 23:45 Z prameňa 00:25 Fundamenty 01:20 Večerná univerzita

05:59 Studio 6 09:00 Panství Downton 09:55 168 hodin 10:30 Po stopách hvězd 11:00 Pošta pro tebe 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Kravata 14:20 Alibi na vodě 15:55 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Případy 1. oddělení 21:00 Dabing Street 21:35 Reportéři ČT 22:15 Kriminalista III 23:15 Na stopě 23:40 Ve jménu vlasti VI 00:30 AZ-kvíz 00:55 Kalendárium 01:45 GEN - Galerie elity národa 02:05 Dobré ráno 04:40 Bydlení je hra

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 09:45 Volanie do boja 10:10 Z prameňa 10:30 Na ceste v rodine 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Medzi nebom a zemou 13:40 Viera v Rusku 14:35 Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večerná univerzita 16:55 Slovo v obraze 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:15 Spojení oceánom 21:45 Bez hraníc 22:15 LUXáreň 23:00 Chvály 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala09:55 Zpříma do očí 10:50 Půjčka 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Hoří, má panenko 15:10 Doktor Martin 16:00 To je vražda, napsala 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 20:00 Vyprávěj 20:55 Konec básníků v Čechách 22:39 Výsledky losování Šťastných 10 a 22:40 Ve jménu vlasti VI 23:35 Taggart 00:45 AZ-kvíz 01:10 Mnohotvárná Troja 01:25 Zajímavosti z regionů 01:55 Na stopě 02:15 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kroky viery 09:30 Slovo v obraze 09:45 Generálna audiencia 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 vKontexte 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Nová kvalita života 16:25 Spojení oceánom 17:00 Klbko a 12 apoštolov 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:00 Kresťan v spoločnosti 22:00 Viera v Rusku 22:30 Viera do vrecka 23:15 LUXáreň 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Moja misia 03:00 Hodina milosrdenstva 03:20 Viera v Rusku

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Doktor Martin 10:35 Noční stolek 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Upír ve věžáku 15:00 Z Divadélka pod věží 15:55 To je vražda, napsala: Comeback na Broadway 16:45 Cestománie: Indonésie: Malé Sundy - Ostrovy ještěrů 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Inspektor Max 21:00 Cirkus Bukowsky 21:55 Otisky doby 22:50 Síť na bludičku 23:50 Kriminalista 00:55 AZ-kvíz 01:20 Máte slovo s M. Jílkovou 02:25 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Viera do vrecka 09:10 Kroky viery 10:10 Z prameňa 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Moja misia 14:10 Chvály 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Večera u Slováka 16:30 Kulmenie 17:00 Nová kvalita života 17:30 Doma je doma 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:15 Kroky viery 21:10 Poltónklub 22:10 Na ceste v rodine 22:40 Spojení oceánom 23:15 V škole Ducha 23:45 Z prameňa 00:25 Doma je doma 01:20 Viera do vrecka 01:35 Medzi nebom a zemou 02:20 LUXáreň

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:50 F. . Věk 10:45 Mít štěstí na rendez-vous 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Užovka 14:15 Ze Soboty na Šimka 15:05 Doktor Martin 15:55 To je vražda, napsala: Vražda v jazzovém klubu 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Vyprávěj 20:55 Gejzír 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Případy detektiva Murdocha X 23:10 Taggart 00:05 AZ-kvíz 00:30 Otisky doby: Kdo ohlídá hlídače? 01:25 Objektiv 01:50 Toulavá kamera 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Kráľovstvo bez hraníc 08:55 Kroky viery 10:10 Z prameňa 10:25 Ruženec 11:00 Doma je doma 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 Kresťan v spoločnosti 14:00 Večerná univerzita: 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Krížová cesta 16:00 Na ceste v rodine 16:25 V škole Ducha 16:55 Vzťahy 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Kráľovstvo bez hraníc 19:05 Ruženec 19:35 Z prameňa 20:30 Viera v Rusku 21:05 Chvály 21:55 Večera u Slováka 22:25 vKontexte 23:15 Bez hraníc 23:45 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:50 Večera u Slováka 02:20 Na ceste v rodine 03:00 Hodina milosrdenstva

05:59 Studio 6 09:00 To je vražda, napsala 09:45 Užovka 10:00 Doktor Martin 10:50 Vyprávěj 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Na stopě 14:25 Reportéři ČT 15:10 Cestománie 15:40 Neobyčejné životy 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četnické humoresky: Rýhonosec řepný 21:30 Všechnopárty 22:24 Výsledky losování Šťastných 10 22:25 Hercule Poirot 23:20 Případy detektiva Murdocha X 00:05 AZ-kvíz 00:30 Na forbíně TM 01:15 Pod pokličkou 01:35 Bydlení je hra 02:00 Dobré ráno 04:35 Děti na víkend

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:30 Bez hraníc 09:00 Štúdio špeciál 09:30 San Giovan05:00 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na ni Rotondo 10:00 vKontexte 10:30 Štúdio špeciál 11:00 San EUROSPORT lyžích 07:45 Alpské lyžování 08:30 Alpské Giovanni Rotondo 12:30 Ruženec 12:55 Generálna audiencia lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 14:00 Akatist 1 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Běžecké lyžování 12:30 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování Lúrd 16:00 Svätá omša z Manhattanu 16:45 Obrazy krížovej 14:15 Severská kombinace 15:00 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích cesty 17:05 Nová kvalita života 17:30 LUXáreň 18:00 Večera u 18:00 Cyklistika 18:55 Zprávy 19:00 Formule 20:00 Formule Slováka 18:35 Klbko a 12 apoštolov 18:50 Slovo v obraze 19:05 21:15 Jezdectví 22:30 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na Ruženec 19:40 Kulmenie 20:30 Ester 22:05 Vzťahy 22:35 Spolyžích 01:00 Biatlon 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžo- jení oceánom 23:05 Kresťan v spoločnosti 00:35 Poltónklub 01:25 Kresťan v spoločnosti 02:30 vKontexte vání 02:30 Severská kombinace 03:00 Skoky na lyžích

06:00 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 06:25 Noční stolek 06:40 Polopatě 07:30 O komtesce a zbojníkovi 08:15 Gejzír 08:50 Otec Brown 09:35 Columbo 11:05 Všechnopárty 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Král a zloděj 13:50 Až já budu velká 15:10 Klobouk plný deště 17:00 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Zázraky přírody 21:15 Marie Stuartovna, královna Skotska 23:20 Columbo 00:50 Bolkoviny 01:40 Na forbíně TM 02:20 Děti na víkend 02:45 Pod pokličkou 03:10 Sama doma

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Večera u Slováka 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Nová kvalita života 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 12:55 V Samárii pri studni 14:25 Bez hraníc 15:00 Hodina milosrdenstva 15:15 Slovo v obraze 15:30 Krížová cesta 16:00 Viera v Rusku 16:30 Klinec po hlavičke 16:40 Ester 18:15 Runiverz 18:35 Klbko 19:05 Ruženec 19:40 Katechéza 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Quo vadis 21:25 Rehoľná abeceda 21:45 Kulmenie 22:05 Večerná univerzita 23:05 Poltónklub 00:30 Doma je doma 01:30 Chvály 02:20 Spojení oceánom 03:00 Hodina milosrdenstva

06:00 Zajímavosti z regionů 06:30 Po stopách hvězd 07:00 Až já budu velká 08:15 Úsměvy Dany Batulkové 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:35 Objektiv 11:10 F. . Věk 12:00 Otázky Václava Moravce 13:00 Zprávy 13:05 O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle 14:00 Jak vyženit z pekla štěstí 14:50 Paví král 15:35 Zdivočelá země 17:25 Pošta pro tebe 18:25 Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Gangster Ka 21:55 168 hodin 22:30 Normal 00:05 Komisař Montalbano 02:00 Banánové rybičky 02:25 Diskodrom 2004

TV program pondelok

12. 3. 2018

05:15 Snooker 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Biatlon 09:30 Alpské lyžování 10:30 Rychlobruslení 12:00 Skoky na lyžích 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Biatlon 17:00 Zimní sporty 17:15 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:00 Běžecké lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Snooker 23:40 Zprávy 23:45 Watts 00:00 Biatlon 00:30 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Biatlon 03:00 Snooker 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

TV program utorok

13. 3. 2018

06:00 Skoky na lyžích 07:00 Běžecké lyžování 07:30 Biatlon 08:00 Biatlon 08:30 Snooker 10:00 Stolní tenis 11:00 Olympijské hry 12:00 Olympijské hry 13:00 Cyklistika 13:30 Cyklistika 16:30 Skoky na lyžích 18:45 Watts 19:00 Fotbal 19:30 Fotbal 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Skoky na lyžích 22:15 Motorismus 22:30 Formule 23:00 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Fotbal 00:00 Fotbal 00:30 Cyklistika 01:30 Snooker 03:00 Skoky na lyžích 03:00 Závěr vysílání 04:30 Cyklistika EUROSPORT

TV program streda

14. 3. 2018

06:00 Biatlon 06:30 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Biatlon 09:00 Olympijské hry 10:00 Alpské lyžování 11:45 Alpské lyžování 13:15 Olympijské hry 14:15 Alpské lyžování 15:00 Cyklistika 17:00 Fotbal 17:30 Skoky na lyžích 18:25 Zprávy 18:30 Alpské lyžování 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:30 Olympijské hry 22:30 Olympijské hry 23:30 Olympijské hry 00:00 Olympijské hry 00:25 Zprávy 00:30 Watts 00:45 Cyklistika 01:30 Skoky na lyžích 02:30 Fotbal 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Fotbal EUROSPORT

TV program štvrtok

15. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Alpské lyžování 06:45 Alpské lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Motorismus 08:45 Cyklistika 09:15 Alpské lyžování 10:15 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:00 Skoky na lyžích 16:45 Skoky na lyžích 18:45 Biatlon 19:45 Biatlon 20:40 Zprávy 20:45 Skoky na lyžích 22:00 Biatlon 22:45 Biatlon 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 03:00 Skoky na lyžích 04:30 Biatlon

TV program piatok

16. 3. 2018

EUROSPORT 06:00 Biatlon 07:30 Alpské lyžování 08:30 Alpské lyžování 09:15 Skoky na lyžích 10:45 Alpské lyžování 11:30 Fotbal 12:00 Fotbal 12:30 Fotbal 13:00 Fotbal 13:30 Formule 14:00 Alpské lyžování 14:45 Alpské lyžování 15:30 Alpské lyžování 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Biatlon 19:25 Zprávy 19:30 Alpské lyžování 20:30 Skoky na lyžích 21:15 Biatlon 22:00 Alpské lyžování 23:25 Zprávy 23:30 Skoky na lyžích 00:15 Fotbal 00:45 Biatlon 01:30 Biatlon 02:15 Alpské lyžování 03:00 Skoky na lyžích 04:00 Alpské lyžování

TV program sobota

17. 3. 2018

TV program nedeľa

18. 3. 2018

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:00 Biatlon 07:00 Skoky na lyžích 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Alpské lyžování 10:30 Alpské lyžování 11:30 Biatlon 12:45 Alpské lyžování 13:15 Alpské lyžování 14:15 Biatlon 16:15 Skoky na lyžích 18:15 Biatlon 19:15 Biatlon 19:40 Zprávy 19:45 Skoky na lyžích 21:00 Jezdectví 22:30 Alpské lyžování 23:10 Zprávy 23:15 Biatlon 00:15 Skoky na lyžích 01:30 Alpské lyžování 02:00 Alpské lyžování 02:30 Biatlon 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

ZH 18-10 STRANA - 08

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1


li). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti, rovnako ako všetky informácie potrebné k úhrade a, samoTo, že sa blíži hraničný čas zrejme, termín, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. Zapodania daňového priznania platiť daň (prípadne jej prvú splátku) je potrebné do 15 dní od dane z príjmu, ako aj jej za- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré vám mesto platenia, sme už písali. Predo či obec pošle. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po uplydvermi je však aj termín pla- nutí lehoty na podanie odvolania. Táto lehota je uvedená v tenia dane z nehnuteľností. rozhodnutí a je stanovená na 15 (od 1.1.2018 to je 30 )dní. V V každom prípade, obec či praxi to znamená že odo dňa prevzatia rozhodnutia máte na mesto pošle rozhodnutie uskutočnenie platby 30 (od 1.1.2018 45 ) dní. (zvyčajne v marci alebo aprí- Pokiaľ ide o výšku dane, tú vypočíta správca dane na zák-

lade sadzieb, ktoré má dané mesto alebo obec schválené vo svojom VZN – Všeobecne záväznom nariadení. Takže, ak si budete chcieť zistiť skôr, koľko budete platiť, skúste internetovú stránku mesta či obce, kde by mali byť všetky VZN, podľa ktorých sa obec riadi. Sankcia za nezaplatenie vyrubenej dane sa môže pohybovať v rozmedzí od 5 do 3000 eur. Problematiku upravuje zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nadväzujú naň aj iné zákony, z ktorých je najdôležitejší zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní tzv. daňový poriadok. red

Vtip: Čitateľ v knižnici: „Prosím vás, kde máte nejaké knihy o samovraždách?“ „Nech sa páči piaty regál zľava, stredná polička.“ „Ale veď tam nie je žiadna kniha!“ „No vidíte, akí sú ľudia? Požičajú, nevrátia…“ K. Rahner: „Svetlo má vždy skôr pravdu než všetká temnota.“

spomienka

VÝKUP DOMOV A BYTOV

59-0004-3

0948 00 18 11

možnosť ostať ďalej bývať a možná spätná kúpa

Žiar nad Hronom

PREDÁM A DOVEZIEM

0904 481 220

59-0016-5

sliepky, mládky 14-22 týž., brojlerové kuriatka 1-14 dňové alebo 1-2,5 kg, husi, kačky, husokačky, morka, kalimero

jačmeň, kukuricu, ovos, pšenicu, slnečnicu, zmesky, šrot

PREDAJ MALEJ HYDINY za bezkonkurenčné ceny 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2-3 týždňové 2 týždňové 13 týždňové

husokačky MULÁRD brojlerové KAČKY HUSI brojlerové KURENCE NOSNICE

2,80 € 2,80 € 7,50 € 1,80 € 5,30 €

Začíname 14.04. 2018 a potom každú druhú sobotu v Žarnovici, Sandrická ul. - za mostom, bývalé skleníky od 9:00 hod. do 10:00 hod.

0905 745 006 řp. Vavrová, bývalé PD

9

Ivan Brožík

Ľudovít Vladimír Rizner

Dlh? Exekúcia? Dražba?

59-0096

Nahnevaný Ondro kráča do krčmy a stretne farára. Ten sa ho pýta: -A čože si taký nahnevaný, Ondrík môj? -Aj by som vám povedal, no nechcem pred vami používať neslušné slová… -Nuž, tak mi to skús povedať slušnými slovami! -Tak si to predstavte, pán farár! Pohádal som sa so susedou. A tá, čo ju majú ženy nižšie pása mi vynadala do tých, čo my chlapi nosíme v gatiach! ***** Majiteľ bavoráka sa vyťahuje na majiteľa trabanta: -A ešte jednu výhodu to auto má, každá stopárka je mi po vôli… -Skutočne každá? -Áno. Keď zastavím stopárke, otvorím okienko, ona nakukne dovnútra a pýta sa, či ju odveziem. Ja zatiaľ vytiahnem okienko tak, že jej hlava zostane vo vnútri. Vystúpim z auta, obídem ho, zdvihnem jej sukňu a…, ale to môžeš praktikovať aj ty, tu predsa nezáleží na tom či sa stiahne okienko u bavoráka, alebo u trabanta! Za týždeň sa znovu stretnú a vodič bavoráka sa pýta: -Ako to, že dnes ideš pešo? -Ale, ty si mi pekne poradil! Urobil som všetko, ako si mi povedal, ale keď som vystúpil, tak mi utiekla aj s autom! ***** -Tak, a potom, čo nás opustil v hre Milionár pán Ján so sumou päťdesiat tisíc korún, prichádzajú na rad rýchle prsty. Zoraďte nasledujúce hokejové družstvá podľa ich umiestnenia v základnej skupine na OH 2058. Začnite prvým: - a) Kamerun - b) Slovensko - c) Grónsko - d) Tajwan!

Čas platenia daní

45-0017

dobré rady

ZH 18-10 STRANA - 09

Slovenský spisovateľ, zakladateľ slovenskej bibliografie, pedagóg, etnograf a historik Ľudovít Vladimír Rizner sa narodil 10. marca 1849 v Zemianskom Podhradí a zomrel 7. októbra 1913, tiež v Zemianskom Podhradí. Jeho otcom bol učiteľ Karol Ernest Rizner a matkou Mária Kadlečíková. Študoval od roku 1861 na bratislavskom evanjelickom lýceu. Následne pokračoval na gymnáziu v Modre a na Vyššom slovenskom gymnáziu v Revúcej. Tieto štúdia však nemohol jednak z rodinných (pre chorobu svojho otca) a tiež z finančných dôvodov dokončiť. Roku 1869 sa preto vrátil do Zemianskeho Podhradia a začal svojmu chorému otcovi ako pomocný učiteľ vypomáhať v škole. Roku 1873 zložil na tzv. „Trnavskej praeparandii“ učiteľskú skúšku. Vo výučbe vedľa osnovami predpísanej učebnej látky zasväcoval svojich študentov i do tajov zemepisu a histórie. Obdivoval Jana Amosa Komenského a jeho myšlienky zahŕňal do svojho pedagogického pôsobenia. Popri učiteľskom pôsobení zakladal knižnice, spolky a staral sa o vedomostnú osvetu nielen svojich školákov, ale aj ostatných obyvateľov svojho regiónu. Rizner redigoval odborný časopis Obzor či Knižnicu slovenského ľudu, prispieval do slovenských i českých kalendárov, ktoré vtedy (okrem dnes obvyklých týždenných plánov) obsahovali aj ďalšie – vzdelávacie – informácie. Svoje príspevky zasielal aj do časopisov a vedeckých publikácií a podieľal sa i na Ottovom slovníku náučnom. Za jeho najvýznamnejšie dielo sa pokladá šesťzväzková Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900, ku ktorej pripojil aj archeologickú, historickú, miestopisnú a prírodovedeckú bibliografiu. Vďaka tomu, že vychádzala v druhej polovici 19. storočia, teda v čase útlaku slovenského národa zo strany Uhrov, pôsobila buditeľsky na slovenský ľud. Riznerova činnosť mala vplyv na dielo jeho netere, slovenskej spisovateľky Ľudmily Riznerovej-Podjavorinskej. red


7 8 5 6 4 9 5 1 6 8 9 9 6 3 1

8

5

9 6 7 3

4

K storočnici konca vojny

do jesene ešte relatívny dostatok času, aby pietne pamätné miesta účastníkov a udalostí prvej svetovej vojny pripravili na dôstojné pripomenutie si významného výročia. Na jeseň si celý svet pri- Pamätník vojakom padlým v 1. svetovej vojne v Čiernom v pomenie sté výročie konca okrese Čadca postavili v roku 1932 na počesť šesťdesiatich roprvej svetovej vojny. Sto ro- dákov, ktorí padli väčšinou na talianskom a východnom fronkov je už veľa a generačná te. Podľa historika Kysuckého múzea v Čadci Martina Turóciho pamäť slabne. Aj preto môže je to architektonicky najhodnotnejší pamätník na Kysuciach. byť zaujímavou inšpiráciou „Pamätník odhalili 19. júna 1932 a iniciátorom jeho výstavby nižšie uvedená informácia. bola obec. Ale významnú úlohu pri jeho realizácii zohral aj Občania, obce i mestá majú okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay (otec fotografa Karola Kál-

inšpirácia

8

4 9 4

heslo dňa

Krížovky s úsmevom

Eka Balašková

skratka odseku

eMDéŽet Mnoho mojich rovesníkov má na tento sviatok viac nepríjemné, ako pekné spomienky. Mamy od ROH dostali povädnutý karafiát a otcovia si na pracovisku vypili, takže doma boli nepoužiteľní a  takí pripití mamám doniesli niečo, čo bola pôvodne kytica, no presun alkoholom posilneného „pána tvorstva“ z nej spravil niečo ako metlu, z čoho bola mamy samozrejme znechutené ... U nás doma nie. U nás doma bol MDŽ dňom, kedy sme všetky tri dostali malú kyticu snežienok (v tom čase ešte neboli chránené). Nežné biele kvietky sa chúlili v  listovej ochrane preto, aby nám povedali, že ten, kto nám ich dal, na nás myslí, bol ochotný si ráno privstať a ísť na trh a vybrať tie najkrajšie. Pre „svoje baby“. Dve z nich síce boli krpaté žaby, ktoré ešte celkom netušili že sú výnimočné, ale ich ocko im to aj touto malou, nežnou kytičkou dal pocítiť. No a my ako deti sme usilovne vyrábali drobné darčeky pre mamičku – papierové srdiečko s  kostrbato napísaným veršíkom vo vnútri, ktoré si mama síce nikdy nevystaví do vitríny medzi „vianočné poháre“ a krištáľové karafy – dedičstvo po prababičke, ktorá ich dostala od neviem koho. Tieto darčeky majú oveľa vyšší „piedestál“ – sú odložené medzi maminými skutočnými pokladmi – ľúbostnými listami a  pár fotkami jej rodičov, keď boli mladí. Nehľadajme ich. Raz ich budeme musieť nájsť, ale to bude znamenať že mama, tá vzácna bytosť ktorej sme to „papierové čudo“ darovali keď sme mali 7-8 rokov už tu nie je. Mamy mnohých z nás tu ešte, chvála Bohu sú. Mnohokrát žijú v paneláku, kde žije ďalších 50 rodín, ďalších 50 príbehov, ktoré sa starajú o  ten svoj mikrosvet a  tú vašu mamu vnímajú len ako „tetu z prízemia, ktorá má na schránke meno ...“ Starajme sa o svoje mamy. Mnohokrát nepotrebujú nič extra, „len“ váš záujem. Občas telefonát s otázkou ako sa dnes mama má, ako trávi deň, čo varila a cestou z práce sa u nej zastavte s prianím pekného dňa a nejakou drobnosťou, ktorú viete, že má rada. Ona vám síce povie že ste si nemali robiť starosti, ale jej duša bude lietať blahom, lebo – kto iný ako jej dieťa si na ňu môže spomenúť? Samozrejme, nič z  toho nemusíte robiť. No mohlo sa stať, že mame v schránke pristála pozvánka na oslavu MDŽ do Kultúrneho domu, kde jej ktosi vypočítavo a arogantne hral na city peknými slovami a možno aj obligátnym karafiátom … Eka Balašková

laya), ktorý obci poukázal na výstavbu sumu 10.000 korún. Aj vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť výrobu architektonicky hodnotného pamätníka, ktorú realizoval český sochár a kamenár Jozef Vít z Nového Jičína,“ povedal Martin Turóci. Pamätník v Čiernom sa od ostatných pamätníkov odlišuje aj nápisom: „My sme dali život, vy nám dajte prácu.“ Vznikol v období vrcholiacej hospodárskej krízy. A je to odkaz, že na zabezpečenie mieru musia mať ľudia prácu a musí byť sociálny zmier. Aby sa takéto veci neopakovali. Tak skúsme... ešte máme zopár mesiacov! red

priatelilo sa (kniž.)

kolova , po esky

ometa ka (zried.)

2. as tajni ky

znížený tón E

kopaním skyprí okolo nie oho sfingová aleja sušené h uzy niektorých vstava ov

natierala mydlom

Pomôcky: kme ový symbol salep, drevina alonž, s kme om Aal

Nahý muž stojí pred zrkadlom. Dlho hladí na svoju neoholenú tvár, na hru zarastenú ako gorila, do svojich krvou podliatych o í, na ovisnutú kožu a pivné brucho. Potom pozrie na poste , kde leží krásna, mladá žena a zadudre popod nos: - Ako môže niekto ... (Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.) Pomôcky: dromos, Alarich, pik, NEA

maor ina

nakrútiš, namotáš

asto po u

skratka súhvezdia Eridanus

požíva tekutinu

vzorec sulfidu mangánatého úhor, po nemecky párnokopytník

tropické stepi uvádzaný do innosti tla idlom vizigótsky krá rezaním odde

skratka rotného obilie siate v jeseni vzácny nerast

symetrála

rímske íslo 4 neumiestni dovnútra

hudobný nástroj podobný mandolíne týkajúca sa kún

koráb prívesok na zmenke

tla ová agentúra USA poletuje

kadia ?

?

polož na miesto, odlož

udo, zázrak elu ná vlna (fyz.)

lešti pandúr

lepením spoj skratka pre circa

ponáraj

podnecovatelia

1. as tajni ky

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom

ZH 18-10 STRANA - 10


naše poklady

kresba: autor

Penica obyčajná

svietivo biela, hrvoľ a brucho má penica obyčajná okrové. Samička má hlavičku hnedastú a farby matnejšie ako samček. Zdržuje sa väčšinou v kroví. Samček však s obľubou prednáJej miery sú takpovediac ša spev aj v letku, čo ostatné penice nepraktizujú. Ozýva sa priemerné, meria 14 cm, roz- hlasným „vääd-vääd“. pätie krídel má 21 cm, váži Čriepky zo života: Penica obyčajná žije v krovinách, mladých asi14 g. Samček má hlavičku lesných porastoch, poľných lesíkoch, remízkach, ale aj v parmodrosivú, chrbát i  krídla koch, sadoch a záhradách, pokiaľ sa tam vyskytujú kroviny má hnedé (na rozdiel od alebo živé ploty. Vyskytuje sa od nížin až po pásmo kosodrepenice popolavej, ktorá má viny (1 500 m n. m.). Tenkostenné, priesvitné hniezdo zo sukrídla sivočierne). Brada je chých korienkov a  stebiel tráv si stavia na kríkoch. Hniezdi

(Sylvia communis)

dvakrát ročne. Je sťahovavá, zimuje na severe Afriky, kam odlieta v septembri. Návrat k nám máva načasovaný na apríl. Na Slovensku bolo hniezdenie dokázané alebo pravdepodobné na 97 percentách mapovacích kvadrátov od nížiny do 1 880 m n. m. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 60 000 - 120 000. Veľkosť populácie i územie, na ktorom sa vyskytuje je stabilné, maximálna zmena do 20 percent. Penica má európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci Miroslav Saniga ochranársky status.

Vtip: „Pán doktor, ja mám utkvelú predstavu, že som keks.“ „Taký slaný a s rascou?“ „Áno, áno, presne ten!“ „No to nie ste keks, to ste krekra! A. Moravia: „Ten kto počíta s ľudským sebectvom, sa nikdy nesklame.“

11

za život

Mária Raučinová

Ako nezmariť nádej Spravodlivosť je, musíme uznať, jednou zo základných podmienok ochrany života. Zastávať sa vehementne nenarodených a pritom banalizovať smrť narodených, je už samo osebe paradoxom advokácie života. Kto teda stojí na strane života, je zároveň pozvaný presadzovať spravodlivosť. To mi vírilo hlavou pri posledných udalostiach zabitia mladej dvojice - novinára a  jeho snúbenice. No zdá sa, že platí aj opačné poradie. Kto je dotknutý smrťou nevinných obetí, mal by sa zamyslieť aj nad ľahostajnosťou k životu celkovo – napr. bytostí, ktoré sú na ceste na svet a ktoré očakávajú „so zatajeným dychom“, ako ich my ľudia prijmeme. Pôsobí na mňa trochu nekonzistentne, ak sa so slzami v očiach vyjadruje niekto o smrti mladého novinára s  jeho snúbenicou, a bez mihnutia oka sa angažuje „pre slobodnú voľbu – za potrat“. Alebo volá po dôslednom vyšetrení vraždy, no nezaujíma sa o  legislatívu umožňujúcu zabitie najslabšieho v lone matky. Lenže čo robiť pre spravodlivosť, ak nemáme v rukách dostatok faktov a všetky potrebné informácie? Kričať o spravodlivosti nestačí. A myslieť si, že iba ja dokážem zaručiť spravodlivosť a sólo ju presadiť je naivnosťou. Na spravodlivosti musia participovať všetci. Zostáva nám poctivo sa prehrýzať informáciami a každú zvažovať a konfrontovať s udalosťami a vlastnou skúsenosťou. Vedieť rozlišovať. Nenechať sa očariť slovami, ale veriť skutkom. Nenaletieť sľubom, ak nie sú reálne žiadne záruky. Nepustiť sa bezhlavo, ak nie sú vytvorené základy budovy spravodlivosti. Lebo spravodlivosť nebýva vždy čierno – biela. Aj v  prípade nevinných zabitých nás udalosti emočne zvádzajú k  povrchným záverom. Treba nechať posolstvo zasiahnuť hlbšie, aby pracovalo v  našich dušiach a vo svedomí. Životy im už nevrátime, ale hodnotu spravodlivosti môžeme aj v  ich mene šíriť. Vrátiť ľuďom nádej, že arogancia k  ľudskému životu v  akejkoľvek jeho fáze je najväčšou nespravodlivosťou sveta. Rozmýšľajme, ako túto nádej v ľuďoch nezmariť. Mária Raučinová

ZH 18-10 STRANA - 11


9

6

8 7

9

2

4 7 8 4 6 7 1

4

8

9

2 9

1 1 3 4 2

veterinĂĄr radĂ­

2 7 8

Zviera uĹž nebude vec

viac ako ĹživotnosĹĽ akejkoÄžvek veci. VlĂĄda schvĂĄlila novelu zĂĄkona o veterinĂĄrnej starostlivosti z dielne Ministerstva pĂ´dohospodĂĄrstva a rozvoja vidieka MnohĂ˝ch chovateÄžov domĂĄ- SR. KomplexnĂ˝ zĂĄkon prinĂĄĹĄa aj zmeny aj v obÄ?ianskom zĂĄcich zvierat, ale aj zodpoved- konnĂ­ku. Zviera uĹž viac nebude vecou, pribudnĂş systĂŠmovĂŠ nĂ˝ch chovateÄžov hospodĂĄr- opatrenia proti mnoĹžiteÄžom psov, povinnĂŠ Ä?ipovanie psov i skych zvierat urÄ?ite poteĹĄila opatrenia proti tĂ˝raniu zvierat. Rezort novelou rieĹĄi aj aktuĂĄlsprĂĄva, Ĺže SlovenskĂĄ republi- ne tĂŠmy, ako sĂş trĂĄvenie zvierat na sĂ­dliskĂĄch a cirkusy. ka uĹž nebude tou poslednou Zviera uĹž nebude deďŹ novanĂŠ ako vec, ale ako ĹživĂ˝ tvor, cĂ­tiaca krajinou v EurĂłpskej Ăşnii, kde bytosĹĽ. Ĺživot zvieraĹĽa nie je hoden Majitelia budĂş povinnĂ­ daĹĽ psa zaÄ?ipovaĹĽ najneskĂ´r do 12

týŞdĹˆov od jeho narodenia. V prĂ­pade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieĹĽ byĹĽ zaÄ?ipovanĂ˝ eĹĄte pred zmenou vlastnĂ­ka, bez ohÄžadu na vek ĹĄteĹˆaĹĽa. PovinnĂĄ identiďŹ kĂĄcia a registrĂĄcia psov a ich drĹžiteÄžov zabezpeÄ?Ă­ kompletnĂş evidenciu psov v CentrĂĄlnom registri spoloÄ?enskĂ˝ch zvierat. MnoĹžitelia tak budĂş presne identiďŹ kovateÄžnĂ­ a postihovanĂ­. ÄŒipovanie zabezpeÄ?ia veterinĂĄrni lekĂĄri, ktorĂ­ budĂş musieĹĽ psa do 24 hodĂ­n od zaÄ?ipovania zaevidovaĹĽ do registra. VeterinĂĄrny lekĂĄr okrem toho zĂ­ska prĂĄvo vyzvaĹĽ vlastnĂ­ka psa na red preukĂĄzanie dokladu totoĹžnosti.

MoĹžno je to tak

Epigramy Evy JarĂĄbkovej

Poetka, humoristka a bĂ˝valĂĄ uÄ?iteÄžka Eva reaguje svojimi epigramami na to, Ä?o hĂ˝be Slovenskom a ĞuÄ?mi. StruÄ?ne, jasne a  najmä - s  povinnou dĂĄvkou humoru.

Bez viny

.FHB;ÇĽBWBTL

Nad mŕtvym pacientom sa nik tak nevinne netvåri, ako zle platení oťetrujúci lekåri.

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

$FTUPWBOJF Za tajomstvami krvavej grĂłfky BĂĄthory Teraz len za

31.90 â‚Ź

SoÄž nad zlato

23,90 â‚Ź

Pod zemou bola dobrĂĄ miliĂłny rokov, ba eĹĄte trochu nadsaÄ?, a v obchode mĂĄ zĂĄruka len do 2020.

26%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva zĂĄmku Deutschkreutz, hradu Lockenhaus (tento hrad je povaĹžovanĂ˝ za jeden z najkrajĹĄĂ­ch hradov v celom RakĂşsku). Presun do mesta SĂĄrvĂĄr, kde grĂłfka podÄža legendy zabila najviac svojich obetĂ­. TermĂ­n: 2.6.2018

ZĂĄmok Mikulov a slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na v HustopeÄ?e Teraz len za

MDĹ˝

27,90 â‚Ź

19,90 â‚Ź

AĹž vtedy ocenil manĹželkine cnosti, keÄ? celĂ˝ rok robil Ĺženu v domĂĄcnosti.

29%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. PrechĂĄdzka po historickom centre Mikulova - SgrafitovĂ˝ dom U rytierov, DietrichsteinskĂĄ hrobka v bĂ˝valom kostole Sv. Anny na hlavnom nĂĄmestĂ­. Presun do mesta HustopeÄ?e, kde sa konajĂş slĂĄvnosti mandlĂ­ a vĂ­na. TermĂ­n: 24.03.2018

Výstava veterånov Oldtimer Show 2018 s prehliadkou Budapeťti

Uhol pohÄžadu

Teraz len za

KeÄ? sa na to pozerĂĄm z ďŹ nanÄ?nĂŠ uhla, neviem Ä?i je vĂ˝hodnejĹĄĂ­ drahĂ˝ liek, alebo truhla.

29,90 â‚Ź

22,90 â‚Ź

24%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd. NĂĄvĹĄteva HistorickĂŠho parku ĹželeznĂ­c, najväÄ?ĹĄieho festivalu veterĂĄnov v strednej a vĂ˝chodnej EurĂłpe. Prehliadka mesta so sprievodcom – hradnĂŠ nĂĄvrĹĄie, chrĂĄm krĂĄÄža Mateja, RybĂĄrska baĹĄa, Bazilika svätĂŠho Ĺ tefana, Parlament.

Na oÄ?nom

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni a nĂĄkupy v Primarku

HneÄ? pri dverĂĄch test si spravme. NepreÄ?Ă­taĹĄ ordinaÄ?nĂŠ? No tak to si tu sprĂĄvne.

Teraz len za

24,90 â‚Ź

16,90 â‚Ź

33%

1-dĹˆovĂ˝ poznĂĄvacĂ­ zĂĄjazd do Viedne. Doobeda nĂĄkupy v Primarku, poobede prehliadka mesta so sprievodcom, presun na staroviedenskĂŠ veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy na nĂĄmestĂ­ Freyung. TermĂ­n: 31.03.2018

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

ZH 18-10 STRANA - 12


Majster Jozef Kroner

aj iných postáv dokázala publiku vyčariť úsmev na perách. Ľudia milovali majstra Kronera aj pre jeho prirodzenosť, bezMedzi slovenskými divadel- prostrednosť a blízkosť k ľuďom. Napriek tomu, že sa síce preníkmi by sme asi ťažko hľada- slávil ako komik, najhodnotnejšie sú v jeho biografii postavy li väčšieho komika, akým bol umožňujúce balansovať na hranici komiky a tragiky. Jozef Kroner. Či to bolo jeho Jozef Kroner, slovenský herec, brat herca Ľudovíta Kronera, otec postavami Kubo, v rovnomen- herečky Zuzany Kronerovej, manžel herečky Terézie Hurbanonej Hollého komédii, či Pacho, vej-Kronerovej sa narodil 20. marca 1924 v Staškove a skonal 12. hybský zbojník, alebo sluha marca 1998 v Bratislave. Sganarel v Moliérovej komédii Pochádzal z dvanástich detí. Začínal ako robotník v Trenčíne, Don Juan, každá z týchto, ale neskôr ako vedúci dielne v Považskej Bystrici. Popri práci sa

venoval ochotníckemu divadlu. Začínal v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1956 pôsobil v činohre SND v Bratislave až do roku 1984, keď odišiel do dôchodku. Účinkoval v mnohých televíznych filmoch a seriáloch – Kubo, Živý bič, Rysavá jalovica, Ruže a sneh, Vôňa remesla, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan, Nech žije deduško. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. Medzi jeho záľuby patril rybolov a hubárčenie. Je autorom kníh Herec na udici, Herec nielen na udici, S kamerou a s udicou, red Neobyčajný testament a O rybke Beličke.

Vtip: „Kámoško, tá moja svokra je ako denná tlač!“ „Tiež má o všetkom prehľad?“ „Ale, čo by! Tiež k nám chodí denne!“ I. Zangwill: „Vezmite mi nádej, že môžem zmeniť budúcnosť a doženiete ma do šialenstva.“

13

cykloturistika Ešte pred sezónou Je najlepší čas začať prípravu na cyklistické výlety. Opravy, údržbu, výbavu a podobné záležitosti sme už prebrali, venujme sa výberu oblečenia. Neraz nám cyklisti pripadajú ako postavičky z vesmíru, prípadne navodia úsmev v tvári. Nielen tým, ako pestro pôsobí ich oblečenie, ale aj tým, čo vlastne na sebe majú. Lenže – je to nanajvýš účelný a opodstatnený výber. Už aj rekreační športovci používajú dámske alebo pánske športové dresy z materiálov, ktoré dokážu odvádzať pot z tela tak, aby citlivé partie netrpeli pocitom chladu a súčasne neobmedzovali pohyblivosť. Súčasné moderné športové dresy sú v zaujímavých farebných kombináciách, ktoré sa páčia nielen športovcom, ale aj priateľkám a manželkám. Pestrosť a jej miera je dôležitým prvkom bezpečnosti cyklistu. Kanárika na vozovke zbadáte skôr ako napríklad slona, aj keď, možno vám to príde ako prirovnanie, pritiahnuté mierne za vlasy. Možno druhé v poradí dôležitosti sú tepelnoizolačné vlastnosti odevu. Bicyklovať sa dá aj v džínsoch, tielku a „nejakej“ vetrovke. Lenže práve na konci zimy a začiatku jari je takýto prístup veľmi riskantný z pohľadu ohrozenia vlastného zdravia. Najskôr sa musíme zorientovať v tom, aká teplota je vlastne vonku a aká sa predpokladá počas najbližších hodín. Nestačí iba pohľad z okna a konštatovanie že veď predsa svieti slnko. Čiže obliekame sa podľa vonkajšej teploty, nameranej v tieni. Oblečenie treba nakúpiť v špecializovaných predajniach, pri nákupe musí mať hlavné slovo ich odborník. Nie je to totiž jednoduché. Odev cyklistu musí chrániť, vetrať, osviežovať a zároveň nezaťažovať či dokonca nejak obmedzovať. Špeciálne textílie si musia poradiť s potom zvnútra, ale aj s jemným mrholením zvonka. Nemožno zabudnúť ani na jazdný komfort. To už sa týka rôznych vypchávok, zmäkčovadiel a iných vychytávok na intímnych miestach, ktoré zabraňujú nepríjemným pocitom počas jazdy a po nej. Nuž a ešte doplnky. Napríklad rukavičky naozaj nie sú iba módna záležitosť. To vám však v predajni už vysvetlia odborníci. red

34-0015-2

osobnosti regiónov

ZH 18-10 STRANA - 13


6 7 9 5 6 2 5

kultĂşra

7

5

1 3 8

tip na výlet

1 7 9 3 6 1 6 9 2 5 3

KeÄ? jar, tak prĂ­roda

BotanickĂĄ zĂĄhrada v Bratislave je vedecko - pedagogickĂ˝m pracoviskom Univerzity KomenskĂŠho, ktorĂŠho poslanĂ­m je udrĹžovaĹĽ A keÄ? skorĂĄ jar, tak botanickĂŠ a rozĹĄirovaĹĽ zbierky ĹživĂ˝ch rastlĂ­n, pomĂĄhaĹĽ vo vĂ˝chovnovzdezĂĄhrady a arboretĂĄ. MĂĄme ich lĂĄvacej Ä?innosti odbornĂ˝m ĹĄkolĂĄm i pracoviskĂĄm a poskytovaĹĽ na Slovensku dostatok na to, odbornĂŠ informĂĄcie ĹĄirokej verejnosti. V botanickej zĂĄhrade nĂĄjaby sme kvĂ´li nĂĄvĹĄteve nie- deme vĂĄpencovĂŠ aj Ä?adiÄ?ovĂŠ skalky, vresovisko, rozĂĄrium, letniÄ?ktorĂŠho z nich nemuseli pre- kovĂŠ a trvalkovĂŠ zĂĄhony, jazierka s mnoĹžstvom vodnĂ˝ch rastlĂ­n cestovaĹĽ celĂş republiku. Tieto a mnoho drevĂ­n okrasnĂ˝ch ako listom tak i kvetom. oĂĄzy jarnej krĂĄsy a pokoja sĂş BotanickĂĄ zĂĄhrada pri SPU v Nitre je vedecko-pedagogickĂŠ praideĂĄlnym miestom pre rodiny covisko, zaloĹženĂŠ 1. 1. 1982. a rozprestiera sa na ploche 21,2 ha. na jarnĂ˝ch potulkĂĄch. Okrem tropickĂ˝ch a subtropickĂ˝ch druhov sĂş v zĂĄhrade zastĂş-

Ivan BroŞík

PoÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ NajpoÄ?ĂşvanejĹĄie rozhlasovĂŠ stanice v slovenskom ĂŠteri sĂş aj naÄ?alej RĂĄdio Expres, RĂĄdio Slovensko a Fun rĂĄdio. VyplĂ˝va to z najnovĹĄieho prieskumu spoloÄ?nosti Median SK, ktorĂ˝ mapoval zĂĄver roku 2017 a zaÄ?iatok roku 2018 (XI. aĹž XII. etapa 2017, I. etapa 2018). VĂ˝sledky na prvĂ˝ch troch prieÄ?kach sa oproti predoĹĄlĂŠmu prieskumu Radioprojekt takmer nezmenili. RĂĄdio Expres za poslednĂ˝ týŞdeĹˆ poÄ?Ăşvalo 34,5 percenta respondentov, rĂĄdio Slovensko 28,7 percenta. Tretie Fun rĂĄdio si naladilo 24,5 percenta posluchĂĄÄ?ov. Poradie sa vĹĄak vymenilo na treĹĽom a ĹĄtvrtom mieste. RĂĄdio Europa 2 si polepĹĄilo takmer o jedno percento na 15,8 percenta a tesne tak predbehlo RĂĄdio JemnĂŠ so ziskom 15,6 percenta. Za nimi sĂş RĂĄdio Vlna (13,4 percenta) a RĂĄdio Regina (12,1 percenta). RozhlasovĂĄ sieĹĽ Radio Services v tomto prieskume predbehla verejnoprĂĄvny RTVS. Dosiahla sĂşhrnnĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 40 percent, kĂ˝m ĹĄesĹĽ okruhov RTVS poÄ?Ăşvalo 39,8 percenta posluchĂĄÄ?ov. RozhlasovĂŠ stanice skupiny Fun media Group majĂş poÄ?ĂşvanosĹĽ 31,5 percenta. NajväÄ?ĹĄĂ­ podiel na trhu mĂĄ RĂĄdio Expres (22,9 percenta), pred RĂĄdiom Slovensko (21,8 percenta) a Fun rĂĄdiom (12,5 percenta). Ĺ tvrtĂ˝ najväÄ?ĹĄĂ­ trhovĂ˝ podiel zĂ­skalo RĂĄdio Regina (7,3 percenta), nasledujĂş RĂĄdio JemnĂŠ (7,5 percenta), RĂĄdio Europa 2 (7,5 percenta) a RĂĄdio Vlna (6,9 percenta). OstatnĂŠ rozhlasovĂŠ stanice mali 13,5-percentnĂ˝ podiel na trhu. NajnovĹĄĂ­ prieskum Radioprojekt uskutoÄ?nila agentĂşra od 16. oktĂłbra do 17. decembra 2017 a od 8. januĂĄra do 4. februĂĄra na vzorke 3314 respondentov. CelkovĂĄ poÄ?ĂşvanosĹĽ slovenskĂ˝ch rĂĄdiĂ­ je podÄža Lindy Kleinertovej zo spoloÄ?nosti Median SK na Ăşrovni 88,4 percenta. ZnamenĂĄ to, Ĺže kaĹždĂ˝ deĹˆ poÄ?ĂşvajĂş rĂĄdio takmer tri miliĂłny ÄžudĂ­, v priemere si posluchĂĄÄ? zapne rĂĄdio na takmer na tri hodiny a desaĹĽ minĂşt. Zdroj: Prieskum Radioprojekt

www.konstrukter.sk .PGHKCKC�L?�NMXęAGC�T�İ0�?�10 info@konstrukter.sk

3,"&Č´Ă 373Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă 3Č™/, 6Ă Ă? Ă?Ă?#30 LCRRM ,-Ă&#x;/Çł1,/Ă !%Ă&#x;*&!(Ă&#x;'Ă 3Č™/, 6Ă   Ă?Ă?#30 LCRRM

73Çł/Č´Ă  Ă 7*Ă Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

7Çł*,Č´+ČŽ(Ă Ă 220Ă -Ă Ă?)Äą FMB

, 0)2%Ă !+!Ă Ă? Ă?Ă?)Äą FMB

)(Č™/+&(Ă Ă Ă?)Äą FMB

2#* �ͽͽà àͽ

85_0164

2

Pre nåť zåvod vo Zvolene hĞadåme do výroby:

OperĂĄtor vo vĂ˝robe ElektrikĂĄr NastavovaÄ? obrĂĄbacĂ­ch CNC centier NastavovaÄ? montĂĄĹžnych liniek SW programĂĄtor PonĂşkame: › SolĂ­dne zĂĄzemie a stabilitu, Ä?istĂŠ pracovnĂŠ prostredie, › TPP v ĂşspeĹĄnej nadnĂĄrodnej spoloÄ?nosti, › transparetnĂŠ odmeĹˆovanie, zmennostnĂŠ prĂ­platky, variabilnĂĄ zloĹžka mzdy, roÄ?nĂ˝ bonus – podiel zamestnanca na zisku koncernu, › 13. a 14. plat vo výťke 50% tarifnej mesaÄ?nej mzdy, › AtraktĂ­vne sociĂĄlne benefity aj pre rodinnĂ˝ch prĂ­sluĹĄnĂ­kov, › Podporu vzdelĂĄvania a kariĂŠrneho rastu. Svoje Ĺžiadosti zasielajte e-mailom prĂ­padne odovzdajte osobne na vrĂĄtnici zĂĄvodu. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Cesta ku Continentalu 1, 96001 Zvolen cas_zv_zamestnanie@continental-corporation.com tel. 045 / 5318 -611, -692

ZH 18-10 STRANA - 14

penĂŠ rastliny mierneho pĂĄsma, domĂĄcej óry, okrasnej zelene a úŞitkovĂ˝ch rastlĂ­n. Na mieste areĂĄlu ArborĂŠta v MlyĹˆanoch kedysi rĂĄstol len cer, hrab a agĂĄt Dnes je unikĂĄtnou expozĂ­ciou rastlĂ­n a drevĂ­n prakticky z celej EurĂłpy. ArborĂŠtum BorovĂĄ hora zas ako vedecko-pedagogickĂŠ pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene prispieva k zĂĄchrane a zachovaniu ĹĄirokej biologickej diverzity drevĂ­n Slovenska nevyÄ?Ă­sliteÄžnej hodnoty. VĂ˝razom uznania vysokej hodnoty zbierok bolo vyhlĂĄsenie ArborĂŠta BorovĂĄ hora v roku 1981 za chrĂĄnenĂ˝ areĂĄl. Jednoducho, krĂĄsa prĂ­rody je vĹĄade okolo nĂĄs, netreba vĂĄhaĹĽ! red


charita

Spoznajte prácu neziskoviek

va. V súčasnosti v Bratislave realizuje už tri samostatné projekty. V poslednej dobe v médiách rezonuje iniciatíva Voláme SOS s aplikáciou Vagus SOS. Aplikácia bola vytvorená s cieľom Zvýšenie povedomia o práci umožniť obyvateľom hlavného mestasprostredkovať pomoc neziskových organizácií na ľuďom bez domova. O grant Nadácie Volkswagen Slovakia sa Slovensku je jedinou mož- združenie uchádza s projektom Streetwork, ktorý je hlavne nou cestou, ako podporiť ich zameraný na záchranu ľudských životov ľudí žijúcich na ulici. aktivity. Napríklad Občianske „Projekt Streetwork má obrovský význam v riešení problezdruženie Vagus od roku matiky ľudí bez domova na území Bratislavy. Jednak pomáha 2011 vytvára nové a inovatív- zachraňovať ľudské životy počas zimných mesiacov a zároveň ne služby pre ľudí bez domo- prepája ľudí bez domova s existujúcimi kamennými službami.

Okrem väčších a známych organizácií je projekt #PomáhameĎalej ideálnou príležitosťou získať finančné prostriedky aj pre tie menšie organizácie. Verejnosť môže nominovať lokálne pôsobiace subjekty naprieč celým Slovenskom, v čom zároveň tkvie druhé posolstvo projektu – vtiahnuť verejnosť do diania a priblížiť jej tak problematiku dobročinnosti, dobrovoľníctva. Video-nominácie osobností ako aj podrobné pravidlá a kritériá nominácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.nadacia-volkswagen.sk a novej facebookovej stránke Nadácie red Volkswagen Slovakia.

Hovorí jeden kolega druhému: -Mám mimoriadne šikovného otca. Ak sa dozvie, že som spreneveril sto tisíc, bude odo mňa chcieť najmenej desať percent! ***** Stretnú sa dve známe po rokoch: -Prepáčte, Jarmilka, ale koľko máte vlastne rokov? -Mám toľko rokov, že moja dcéra ešte chodí do školy. -Rozumiem. A na ktorom stupni učí?

Vtip: Dedko sa rozhodol schudnúť a začal cvičiť. Upažiť, pripažiť, upažiť. Po pol hodine sa ho babička pýta: „Tak čo, koľko si už zhodil?” „Dve vázy.“ A. Hailey: „Keď jediné, čo človeku zostalo, sú spomienky, je múdre ich vychutnať.“

stalo sa

15

na Slovensku

Soros alebo nie

Politický vývoj na Slovensku nie je nijako ovplyvňovaný zo zahraničia. Myslí si to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Robert Fico vyzval Andreja Kisku, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, „kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí“. Americký finančník George Soros odmieta vyjadrenia slovenského premiéra Roberta Fica o tom, že má byť za prejavom prezidenta SR Andreja Kisku či za demonštráciami na Slovensku. Informovali o tom Hospodárske noviny a Rádio Aktual.

Prichádza kontrola

Tohoročná zima s pomerne teplým januárom a začiatkom februára spôsobila, že prvé jarné alergény lieska a  jelša začali najmä v  teplejších oblastiach Slovenska kvitnúť už v  tomto období. Následné mrazy síce pribrzdili kvitnutie, ale ani silné mrazivé noci v  predchádzajúcom týždni nezastavili už rozbehnutý proces kvitnutia. „Dokladom toho sú aj výsledky monitorovania výskytu peľu v  ovzduší. Tohoročný peľový monitoring sme z  technicko-bezpečnostných dôvodov spúšťali oficiálne od 9. kalendárneho týždňa. Monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Bratislave začali s monitorovaním už v 7. kalendárnom týždni, pričom Banská Bystrica zachytila len veľmi nízke koncentrácie peľu liesky a jelše v ovzduší, no v Bratislave boli už v druhej polovici februára denné koncentrácie peľu jelše 73 peľových zŕn v  metri kubickom  vzduchu. V ôsmom kalendárny týždeň došlo k poklesu denných koncentrácií – v  Bratislave jelša dosiahla denné maximum

30 peľových zŕn a v Banskej Bystrici lieska 10 peľových zŕn v metri kubickom  vzduchu. V 9. týždni boli na celom území Slovenska extrémne nočné mrazy, ktoré spôsobili pokles denných koncentrácií peľu na nízke až veľmi nízke denné hladiny. V  závere týždňa, keď už denné teploty vystúpili mierne nad nulu sme zaznamenali prudký nárast denných koncentrácií peľu v  ovzduší“, uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Podľa nej monitorovacia stanica ÚVZ SR v  Bratislave zachytila v nedeľu 4.3.2018 až 173 peľových zŕn jelše v metri kubickom vzduchu. V Banskej Bystrici to v ten istý deň bolo 130 peľových zŕn liesky a  46 peľových zŕn jelše v metri kubickom  vzduchu. Okrem peľu jelše a  liesky sa vyskytoval vo veľmi nízkych koncentráciách aj peľ drevín z  čeľadí cyprusovité-tisovité. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium

Osobitná kontrolná misia vyslaná Európskym parlamentom príde na Slovensku v najbližších dňoch pre závažné podozrenia, že vražda slovenského investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky je spojená s podvodmi v oblasti európskych dotácií. Podľa slovenského europoslanca Ivana Štefanca, ktorý zriadenie misie inicioval, pritom cieľom nie je nahrádzať vyšetrovanie, ale získavať informácie o podstate veci. „Európsky parlament má kontrolnú funkciu nad európskym rozpočtom, preto ak sa objavia akékoľvek podozrenia zo zneužívania európskych prostriedkov, je našou povinnosťou skontrolovať stav, aby mali kolegovia z europarlamentu čo najlepšie informácie. Takisto sa objavili informácie o nekalých daňových praktikách, čo je veľká téma v Európskom parlamente, a iste aj toto bude predmetom misie,“ povedal Ivan Štefanec pre TASR.

Nové šance pre východ

Spoločnosť Handtmann Slovakia, ktorá pôsobí desať rokov v Košiciach, postupne rozširuje výrobu. Momentálne zamestnáva približne 180 ľudí. V priemyselnom parku v Kechneci má osem hektárov pozemkov, kde by v prípade väčšej zákazky uvažovala postaviť tďalší závod. V dlhšom časovom horizonte by tam v budúcnosti mohlo byť zamestnaných 200 až 300 ľudí.

Európsky diplom pre Poloniny a dosahovali nízke až stredné hladiny.     Pre tieto a nasledujúce dni platí, že peľová sezóna liesky a jelše sa rozbehla na väčšine územia Slovenska, preto počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať zvýšené koncentrácie peľu v ovzduší. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi. -TS RÚVZ BB-

ZH 18-10 STRANA - 15

Národný park Poloniny rozprestierajúci sa na krajnom východe Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom Rady Európy pre chránené územie. TASR to potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák. Ešte vlani v auguste sa priamo v teréne uskutočnila hodnotiaca misia nezávislého experta profesora Michaela Ushera. Na základe jeho správy a návrhu podmienok a odporúčaní skupina znalcov na zasadnutí koncom februára tohto roka rozhodla o udelení ED pre toto územie aj na ďalšie desaťročné obdobie. TA SR


číslo 10 / 9. marec 2018

������������������

ucelené partie

MURÁROV

������� ICKÝCH DIELOV OTECHN ELEKTR �����������������������

do Belgicka

��������������������� ���������������������

� Živnosť (aktívna min. 2 mesiace) � Práca na turnusy � Prax, profesionálny prístup � Spoľahlivosť � Platové podmienky 3000 € - 4000 €/mes. � Ubytovanie zabezpečené a hradené.

������������������ ����������������������

0918 395 458 +420 727 974 799

Podrobnejšie informácie na tel. č.:

VESELÝ VEĽKONOČNÝ POBYT V ORAVSKEJ HORÁRNI 30. 3 – 2. 4. 2018 (4 dni/3 noci)

PRIJMEME PRACOVNÍKOV

�������������� (PRÁCA V ELEKTROVÝROBE)

ČAKÁ NA VÁS VÝNIMOČNE ČISTÝ VZDUCH, TICHÉ PROSTREDIE, ÚSTRETOVÝ PERSONÁL, VÝBORNÉ JEDLO A NOVUČIČKÁ PRÍJAZDOVÁ CESTA!!!

ELEKTRIKÁROV ��������

108 €

1 DOSPELÁ OSOBA/POBYT S POLPENZIOU

TPP - brigáda ������������

! 85_0

0905 867 172 0917 650 018

85_0161

�������������������

87-0044

0917 860 693

alebo e-mailom: zucomsro@gmail.com

60 €

1 DIEŤA DO 12 ROKOV V IZBE/POBYT S DETSKOU POLPENZIOU

POBYTY S DOTÁCIOU PRE NEPRACUJÚCICH DÔCHODCOV UŽ V PONUKE

!

ORAVSKÁ HORÁREŇ: Oravský Podzámok č. 396 Hruštín - lokalita Zábava. REZERVÁCIE: 0918 591 942

www.oravskahoraren.sk

27-0069

P

R

IJ

M

E

M

E

zadarmo do poštových schránok v rámci celej SR

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

AŽ TOĽKO ZA TAK MÁLO!

1000 €

MÔŽETE MAŤ AJ VY

PÔŽIČKA

LEN ZA

15 € MESAČNE

, bez poplatkov , máme pre vás pôžičky až do výšky 30 000 €

ZASTAVTE SA EŠTE DNES V POBOČKE VO VAŠOM MESTE Viac informácií o podmienkach na www.raiffeisen.sk/1000za15 Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN): výška pôžičky: 1 000 €, mesačná splátka: 15 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, počet splátok/doba splatnosti v mesiacoch: 96. Štandardná úroková sadzba: 9,53 % p. a., RPMN: 10,10 %, celková suma, ktorú zaplatíte: 1 440 €. 02-0040

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk

ZH 18-10 STRANA - 16

Ziarsko 18 10  

Ziarsko 18 10

Ziarsko 18 10  

Ziarsko 18 10

Advertisement