Page 1

regionálne noviny

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

22 2,3 5,9

ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO č. 07/ 17. február 2017 / 21. ročník

týždenne do 26 500 domácností a firiem

3,7

3,7 9

4

Fair Credit | Pôžička Pohoda požičajte si od 200 do 900 EUR • On-line prehľad nad svojím účtom • Transparentnosť

13-0113XX07

doprava v cene!

12-13 15 59-3-2

• V pohodlí Vášho domova • Profesionálne jednanie • Férovosť

6,8 10,14 15-0030

ziarsko.sk

ZIARSKO

... nájdeš, čo hľadáš

ZH 17-07 STRANA - 01


regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

PIESTANSKO ZIARSKO NOVOMESTSKO-MYJAVSKO ŠTIAVNICKO-ŽARNOVICKO

týždenne do 26 500 domácností a firiem

Redakcia: tel/fax: e-mail:

Nám. Matice Slovenskej 17, Žiar nad Hronom 045 / 672 26 16-7, 673 33 04 ziarsko@regionpress.sk vydáva: regionPRESS s.r.o.

TÉMA TÝŽDŇA

STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY Ktorú si vybrať?

2

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Jana Žabenská 0907 877 860 Michaela Vlačuhová 0905 915 034 Distribúcia: (26.500 domácností/firiem) Každý týždeň: Žiar nad Hronom, Lutila, Slaská, Kosorín, Janova Lehota, Lovčica - Trubín, Ladomerská Vieska, Lovča, Dolná Trnávka, Horná Ždaňa, Prochot, Prestavlky, Horná Trnávka, Hliník nad Hronom, Lehôtka pod Brehmi, Žarnovica, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Bzenica, Vyhne, Orovnica, Veľká Lehota, Sklené Teplice, Tek. Breznica, Župkov, Jastrabá, Štiavnické Bane, Nová Baňa, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Psiare, Hrabičov, Ostrý Grúň, Horné Hámre, Stará Kremnička, Kremnica, Pitelová, Trnavá Hora, Jalná, Slaská, Hronská Dúbrava, B.Štiavnica, Svätý Anton, Banská Belá, Nevoľné, Ihráč, Dolná Ves + v párnom týždni navyše: Prenčov, Banský Studenec, Malá Lehota + v nepárnom týždni navyše: Hodruša-Hámre 19-00 19-0015 015

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Prosba o pomoc: V prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám, prosíme, vedieť. Ďakujeme V našej redakcii si môžete zadať inzerciu do ľubovoľného okresu: BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

Západné Slovensko 53.500 Bratislavsko Východ 63.000 Bratislavsko Západ 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Šaliansko 26.750 Hlohovecko+Sereďsko 15.000 Komárňansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 Novozámocko 21.000 Pezinsko 32.500 Piešťansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 Topoľčiansko+PE+BN 52.000 Trenčiansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko Stredné Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 Lučenecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS 30.000 Považsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Žiarsko+ZC+BS 52.000 Žilinsko+BY Východné Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 Košicko 22.250 Košicko okolie 12.000 Ľubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 Prešovsko+SB 30.000 Spišsko+LE+GL

dosah na 1.500.000

domácností a firiem

ZH 17-07 STRANA - 02


redakčné slovo

Ivan Brožík

Vyjaruje sa Neviem, či je to gramaticky korektné slovo, ale práve v čase vzniku tohto redakčného slova svietilo slnko a  teplota vonku atakovala hranicu desať stupňov nad nulou. Takže pekný ďalší a hádam už konečne vyjarený týž-

deň, vážení čitatelia! Jar máme radi asi preto, že je symbolickým a večným dôkazom toho, že po zime býva teplo, po tme svetlo a po zlom dobré. Tak akosi je to na tom našom svete „zariadené“. Je iba na nás, aby sme boli schopní vidieť či vnímať aj to teplo, svetlo a dobro. Lebo je tu prítomné. Aj keď sa to nie každému musí práve teraz zdať. Mladý chlapec „urobí“ skúšku, už druhú opravnú, pred maturitnou komisiou, iný získa prácu a konečne si môže nakúpiť aj do zásoby, nielen zo dňa na deň. Pacienta pustia z nemocnice domov do domáceho liečenia, na záhrade sa

zo zeme vytlačili prvé snežienky. Neznamená to, že máme byť hluchí a slepí voči zlu, tme a chladu. Naopak, nesmieme si na ne nikdy zvyknúť. Aj v tomto našom vydaní vás napríklad inšpirujeme, ako sa pridať na stranu dobra, ako si načerpať endorfíny, ako sa zbaviť adrenalínu – hoci aj v podobe Morény. Ako si polepšiť. Život bez boja o dobro je iba vegetovanie. A život bez trápení je gýč. Vyjaruje sa a verme, že táto jar bude viac dobrá, ako zlá! Lenže, trošku je to aj na nás samotných. Ivan Brožík

Vtip: Pri truhle starého poľovníka plačú zvieratá. Srna povie: „Ten ujo bol dobrý človek.“ Zajac prisvedčí: „Veru hej, vystrelil na mňa šesťkrát, no ani raz ma netrafil.“

František Saleský: „Každý kríž, ktorý ťa nájde, znášaj trpezlivo a z lásky k Bohu. V tom je veľká, ale málo chápaná pravda o duchovnom živote.“

3

občianska

riadková inzercia

auto-moto/predaj 1 °Predám Ford fiesta1.4diesel, r.v.2004, po výmene náplní, STK,EK 12/18, 0915 802 194

auto-moto/iné

2

°ČZ, JAWA - ODKÚPIM Motocykel, DIELY. DOHODA ISTÁ 0907195747 °CZ 175 PIONIER 05 JAWA 350 250 STADION KÚPIM TAKÉTO MOTORKY, PLATÍM IHNEĎ 0915215406 °Kúpim staré mopedy, jawa, babeta, pionier, stadionaj diely, ihneď pricestujem, zaplatím. 0949154017 °Kúpim staré motorky typu jawa 0908795502

byty/predaj

3

°Predám zrekonštruovaný 2-izb. byt v ZH. Cena dohodou. Ul.Dr. Jánskeho v ZH Tel.: 0911 114 324

byty/prenájom reality/iné

4 7

°Hľadám na kúpu chalupu v okrese Žarnovica 0905769505

domácnosť

9

°SPLÁTKY OD 10e na NOTEBOOKY, PC ZOSTAVY, SMARTFONY, LED TV 80-127cm, 0 € akontácia, 0 € dovoz, darček, tel 0903752333 ° Predám 3. bodovú stropnú lampu nerez. Cena -10EUR Tel.: 0907 877 860

záhrada a zverinec 10 °Predám viac druhov liliputiek, kohúty aj samostatne, poštové holuby. Cena dohodou, 0907856831 °Predám daniele. KA 0910505227 °Darujem tigriu mačku a čierneho kocúra. 0902726309

hobby a šport

11

°ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM STAROŽITNÉ A STARÉ VECI 0918439124

rôzne/predaj

13

°Predám 3 nové úle komplet vybavene na rámiky 27x35 cena 110EUR. 4 ks plastové nádoby na med 25EUR za kus. Tel. 0456771080

rôzne/iné

14

°Darujem alebo lac. predám obyv. stenu, skrine, sed. súpr., postele, stolíky, TV, chladničku, akum. pec, 0917356293

zoznamka

16

°60 ročná hľadá priateľa 0910174414 °SYMPATICKÁ 53 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 10 dolu.

ZH 17-07 STRANA - 03


9 7 1 6 2

6

4 5 8 2 6 4 9

1

Za návštevu pohotovosti miniete desať eur

chce ministerstvo zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády v marci. Do parlamentu by sa mal dostať v apríli. Medzi osoby, ktoré vôbec nebudú platiť poplatok, patria paMinisterský návrh je jasný cienti s ošetrením bezprostredne po vzniku úrazu, rovnako - poplatok za ústavnú po- ak ide o poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci ústavnej hotovostnú službu bude 10 pohotovostnej služby v trvaní najmenej dve hodiny. eur, pričom doteraz bol 1,99 Ústavná pohotovostná služba - Ide vlastne o „urgentný príeura. Zvýši sa aj poplatok za jem“ nemocníc. Tam pacienta neuvážená neopodstatnená ambulantnú pohotovostnú návšteva príde najdrahšie. Problém je však v tom, že laik iba službu (LSPP) zo súčasných v minimálnej miere a dokonca aj lekár iba obmedzene vie 1,99 eura na dve eurá. Návrh vopred rozhodnúť, či stav pacienta si vyžaduje návštevu na

zdravie

7 5

1 2 6 4 1 5 2 4 1 7

duchovné okienko

eko okienko

šport

Kto je môj pastier?

Chvályhodné aktivity

Kto by sa nechcel mať lepšie! Pravdepodobne všetci by sme vedeli vymenovať veci, ktoré by sme potrebovali, aby sa nám lepšie, jednoduchšie, spokojnejšie žilo. Naše potreby môžu byť rôzne. Čo ale s tými potrebami robíme? Kráľ Dávid napísal mnohé žalmy. Jeden z  tých známejších je 23. žalm. Začína slovami: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba“. Myslím, že to nebola len jeho vypovedaná túžba, ale skutočnosť - že reálne zažíval dostatok v tom, čo potreboval pre svoj život. Akoby predpokladom na to, aby mu nič nechýbalo, bolo, že Pán je jeho pastier. Obraz pastiera nesymbolizoval len ochranu, ale potvrdzuje aj autoritu vládcu. Pán bol jeho vládcom, žil pod jeho vedením. Nebol vždy a vo všetkom 100 percentný, ale aj po pádoch vstal a hľadal Boha celým srdcom. A to je možno tá otázka pre nás. Nakoľko my hľadáme Pána? Naše hľadanie mohlo niečo prerušiť. Necítili sme sa dosť dobrí, dosť dostatoční byť pri Ňom. Prestali sme sa modliť, lebo sme žili v presvedčení, že sme hriešni a Boh nás aj tak nevypočuje. Naše myšlienky valcovali klamstvá o  prísnom a  nemilosrdnom Bohu, ktorý na nás aj tak kašle. Lenže, ak ON nie je našim Pastierom, tak kto potom? Keby sme otočili text tohto žalmu do negatívneho vyjadrenia, znelo by to asi takto: „Pán nie je môj pastier, všetko mi chýba“. Možno je to pritiahnuté za vlasy, ale niečo pravdy na tom je. Nikto nepozná naše srdce tak ako Boh sám. Na jeho obraz sme boli stvorení. (porov. Gn 1,26). On má vlasy na našich hlavách spočítané (porov. Mt 10, 30) a  pozná každé zákutie nášho srdca (porov. Jer 12,3). On je ten, ktorý rozdal talenty (porov. 25,14n). On nás pozval žiť v tomto čase a na tomto mieste. Ak ho urobíme naším pastierom, verím, že si začneme uvedomovať jeho starostlivosť. Uchopiteľnú zmenu, budeme môcť vidieť v našom srdci, kde sa rozleje pokoj, aký nám svet nevie ani len ponúknuť (porov. Jn 14, 27). On je Knieža pokoja (porov. Iz 9,5). Jeho kráľovstvo je kráľovstvom pokoja, radosti a spravodlivosti (porov. Rim 14,17). Každý z nás si môže vybrať, kto bude jeho pastierom. Ale len jediný Pastier vie dať to, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. A to chceme, či?

Láska môže mať viacero podôb. Až takmer dve stovky milovníkov prírody sa stretlo na exkurzii, ktorú pripravila Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci so ZSE (Západoslovenská energetika). Majestátne orliaky morské – najväčšie dravé vtáky hniezdiace na Slovensku, sa počas zimy zdržiavajú v blízkosti Dunaja vo väčších počtoch. Na Hrušovskej zdrži, kde sa podujatie uskutočnilo, zimujú aj mnohé ďalšie druhy vtákov, viazaných na vodu. Tí, ktorých neodradilo chladné počasie, sa dočkali až 7 orliakov. Videli tiež rôzne druhy kačíc a husí, kormorány, volavky. Ide momentálne o miesto s najvyššou koncentráciou vodného vtáctva na Slovensku, súčasť Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy, kde sa realizuje aj projekt LIFE Energia. „Orliak morský dosahuje rozpätie krídel takmer 2,5 m a samica môže vážiť až 8 kg. Pre jeho veľkosť býva nazývaný aj „lietajúce dvere“. V zime sa jeho počty u nás zvyšujú, pretože sa tu objavujú jedince zo severu – z Estónska, Fínska (až z oblasti Laponska - vo vzdialenosti viac ako 2000 km) a Poľska. Mrazivé dni sú pre nich časom, kedy si hľadajú partnerov a vyberajú lokality, v týchto dňoch už prebieha hniezdenie,“ povedala Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. „Územie Dunajských luhov je miestom, kde historicky hniezdi najvyšší počet párov orliaka na Slovensku - v posledných rokoch je to 5 – 6 párov. Je tu i jeho pravidelné zimovisko. Dunaj málokedy zamrzne a tak poskytuje dostatok potravných zdrojov pre množstvo druhov aj v tomto období. Nesmierne zaujímavé je, že orliak na Slovensku hniezdil len do roku 1964 a potom až od roku 1998! Príčinou, prečo z nášho územia vymizol až na 34 rokov, môže byť prenasledovanie (odstrel, vyberanie hniezd), či chemické znečistenie prostredia v 50-tych až 70-tych rokoch 20. storočia. Orliak sa na Slovensko vrátil, opäť tu hniezdi a my máme možnosť ukázať, že sme sa poučili z minulosti“ informuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku. Akciu usporiadala Ochrana dravcov na Slovensku, v spolupráci s Watching.sk, s podporou Západoslovenskej energetiky, a.s., v rámci programu 3D od ZSE a projektu LIFE Energia. Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku ib

Volejbalisti z Prešova majú Slovenský pohár

Ján Buc

Ivan Brožík

Ivan Brožík

Začiatky mužského volejbalu v Prešove siahajú až do 30-tych rokov. Jeho súčasnosť má podobu obhajoby triumfu v Slovenskom pohári z minulého roka. V nedeľňajšom (minulý víkend) finále v Starej Ľubovni zdolali prešovskí volejbalisti VK MIRAD Prešov v kvalitnom zápase obhajcu titulu a lídra extraligy VKP Bystrina SPU Nitra a po rokoch 2005 a 2016 tak získali do klubovej vitríny cennú trofej tretíkrát. Volejbalisti v Prešove sa začali formovať v niekdajšej TJ Sokol a na stredných školách. Pravidelné športové súťaže boli zriadené až v roku 1949. Odvtedy prešovské družstvá štartovali v krajských majstrovstvách a v 2. Slovenskej národnej lige pod rôznymi názvami: Sokol Sparta Dukla Prešov, KNV Prešov, TJ Slávia Prešov, TJ ZVL Prešov, TJ Tatran Prešov. Až sezóna 2004/2005 sa zapísala mimoriadne výrazne do histórie volejbalu nielen v Prešove, ale aj na celom Slovensku. Možno ju právom nazvať ako zlatá. Prešovské družstvá skončili vo všetkých súťažiach na 1. mieste a stali sa Majstrami Slovenska. Najnovšie sa teda volejbalistom z Prešova podarilo obhájiť triumf v Slovenskom pohári z minulého roka. Jaroslav Vlk, tréner Prešova po zápase povedal: „Po jedenástich rokoch som sa vrátil do Prešova a opäť sa mi podarilo vybojovať Slovenský pohár. Je to skvelý pocit. V sobotu sme mali ťažký zápas s Prievidzou, vo finále nám ušiel úvod prvého setu, ale potom sme sa rozbehli. Chalani ťahali, vynikajúco bránili v poli, hrali obetavo a patrí im veľká vďaka. V dôležitých momentoch zabrali všetci hráči. Výborne hral v útoku Lux, skvele rozhadzoval lopty Halaj, perfektné výkony podali aj Sopko a blokári Červeň s Mackom aj libero Lampart a čiernu robotu spravil Drobňák. Podali sme vynikajúci výkon a sme radi za víťazstvo v Slovenskom pohári. Podaril sa nám prvý vrchol sezóny a spravíme všetko pre to, aby sme uspeli aj v lige. Ak sa dostaneme do finále proti Nitre, tak to bude ťažké, pretože majú vynikajúci tím a vyhrať s nimi sériu bude náročné.“ Nezostáva teda nič iné, ako volejbalu v Prešove držať palce. ib

Ján Buc, katolícky kňaz

ZH 17-07 STRANA - 04

urgentnom príjme. To sa zistí až po odborných vyšetreniach priamo tam. Ambulantná pohotovostná služba - Je to Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Ani tam by však pacienti nemali chodiť s tým, čo možno bežne cez deň vybaviť v ordinačných hodinách v ambulancii všeobecného lekára. RZP - V prípadoch, keď nie sme si istí, či privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci (sanitky) je opodstatnené, zavoláme na dispečing RZP (112) a skonzultujeme stav postihnutého - opíšeme stav postihnutej osoby a dispečer rozhodne čo red ďalej.

Zasmej sa

Príjde starček na nádraží k pokladni a hovorí pokladníčke: - Prosím si jeden lístok. - A kde ho chcete? On natiahne ruku a povie: - Sem do ruky. ***** „Kúpil som ti niečo na krk, drahá.“ hovorí Škót svojej žene. „Náhrdelník?“ teší sa manželka. „Nie.“ „Zlatú retiazku?“ „Nie.“ „A čo je to teda?“ vyzvedá žena. „Mydlo, drahá!“ vraví Škót. ***** Traja lordi sa v klube rozprávajú o poslednom víkende. Lord Charles hovorí: „Ja som strávil celý víkend vo svojom letnom sídle s tromi sestrami.“ „Ach, to musela byť nuda.“ ľutujú ho priatelia. „Ani by som nepovedal. To neboli moje sestry.“ upresnil lord Charles. ***** Lord sedí po večeri zamyslene pri stole. Sluha sa ho pýta: ”Stalo sa vám niečo, pane?” ”Áno. Naša slúžka otehotnela a ja neviem, či budem otcom, alebo dedom.” ***** Sedí lord v kresle. Príde k nemu James s čajom. Lord sa ho pýta: „Aké je počasie vonku, James?“ „Prší pane.“ „Dobre. Zoberte rybičky na prechádzku.“ ***** ”Povedzte, James, kto je tu blbec, vy či ja?” ”Pán gróf... vy nie ste človek, ktorý by zamestnával blbca.”


Jonáš Záborský zo Záboria

Na svet prišiel 3. februára 1812 v Záborí v  okrese Martin a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch na východe (dnešného) Slovenska. Tento mesiac akosi potichu Jonáš Záborský pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny uplynulo naozaj celkom Záborských. Navštevoval evanjelické lýceum v Kežmarku a okrúhle výročie narodenia napokon svoje vzdelávanie ukončil v roku 1834 na evanjelicslovenského básnika, pro- kom teologickom kolégiu v Prešove. zaika, dramatika, historika, Pôsobil ako kaplán v Pozdišovciach, v rokoch 1839 – 1840 štunovinára, evanjelického a ne- doval na univerzite v Halle, v roku 1840 bol chvíľu kaplánom u skôr rímskokatolíckeho kňaza M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, no ešte koncom roka prijal a teológa Jonáša Záborského. miesto farára v Rankovciach. Je autorom klasicistických básnic-

kých skladieb, satirických próz, didaktických humoresiek, autobiografických próz, historických poviedok a mnohých drám. Nie je to tak dávno, čo sa objavilo aj jeho dielko Slováci: Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie, a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu, a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády! red

Vtip: Myš sa vráti z laboratória do svojej klietky a hovorí svojej kamarátke: „Tak som si toho doktora pekne vycvičila.“ „Naozaj?“ „No jasné, vždy, keď stlačím to tlačidlo, tak mi prinesie jedlo.“ Antoine de Saint-Exupéry: „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“

reflexia

59-14-1

osobnosti regiónov

5

Ivan Brožík

Pod Tatrami privítame dielo o Jánovi Pavlovi II. Naše Vysoké Tatry sú pre mnohých Slovákov, ale aj turistov zo zahraničia predovšetkým svätostánkom prírody. Ale na niektorých miestach, napríklad na Sliezskom dome, si s úctou spomenieme aj na svätca, svätého otca Jána Pavla II., ktorý tieto veľhory miloval práve tak, ako Slovákov či Poliakov, ktorí z  oboch strán pod nimi žijú. Aj preto zaujala informácia, ktorá sa začala šíriť po našej krajine. Mesto Poprad privíta tento rok multimediálne dielo, ktoré už prilákalo tisícky divákov. Ide o špeciálny viac než dvojhodinový koncert o prvom slovanskom pápežovi Jánovi Pavlovi II. Jedinečná spomienka na svätca, ktorí pred vyše dvomi desaťročiami navštívil aj Levočskú púť, bude spojená s originálnym vystúpením vyše 130 umelcov. Bude to 56 členov orchestra opery Štátneho divadla Košice, 40 členov speváckeho zboru, 30-členného detského zboru a štyria sólisti. Pontifikát Jána Pavla II. je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu navštívil trikrát. „Miloval Slovensko, miloval slovenský ľud,“ hovorí Igor Havrila, hlavný organizátor, ktorý prišiel s myšlienkou pripraviť toto dielo. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom Himičom. Režisérom akcie je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej púti, sa uskutoční 28. júna 2017 o 18:00 h na Zimnom štadióne v Poprade. Bude zložené z dvoch častí. V prvej predstavia organizátori pápežov život, rodinu, školu, záujmy, vojnu a prvé kňazské roky. Druhá časť bude venovaná službe a posolstvu. Diela svetových skladateľov popretkávajú televízne zábery, fotografie či reportáže zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň svätca v podaní 30-členného detského zboru opery Štátneho divadla Košice „Pán zastavil sa na brehu“. ib

Zdroj: Michal Lipiak, Komunikačný tím koncertu

ZH 17-07 STRANA - 05


2

1

3

9

5 2

1 4 8 9 6 2

4

6

5 6 9 9

4 8 6 3 2 3

na rovinu

„pavolkaplan“

... s blogerom, ktorý na verejných blogoch používa meno „pavolkaplan“ o slobode slova, názoru, o demokracii ako takej. Blogeri sú svedomím slovenskej žurnalistiky. Aká má v súčasnosti pravda dôsledky pre toho, kto ju vysloví či napíše? Naučiť sa životu v  pravde sa nedá. To prichádza s  materinským mliekom. Bez ohľadu, či tu vládol režim zločinov minulosti, alebo ten dnešný, prifarbený. Písal som pravdu aj v  minulosti, píšem ju aj dnes v  témach, kde sa človek zákonite dostáva do konfliktu záujmov. Nie politických, politici sú už dnes inak „vychytralí“. Tak, ako časť „novinárov“, ktorí devastujú svet poznania konzumenta v záujme tých prvých. Média urobili zásadnú chybu. Porodili svet extrémizmu a akejsi ponášky na informačnú náhradu v  podobe alternatívnych zdrojov, urobili chybu v spoplatnení svojich výstupov. Napriek hrozbám som nikdy neustúpil z pozícií objektívnej pravdy. Hoci, mnohokrát sa moc, ktorákoľvek, ktorá tu bola, a ktorú zažili aj staršie aj mladšie ročníky, vyhrážala podaním žaloby či dokonca dvakrát aj smrťou. Nič sa však nestalo. Iba silného totiž možno nechať žiť v samote. Autori najmä so skorším dátumom narodenia vedia, že kedysi sa písalo „medzi riadky“. Dnes sa zdá, že už ani túto odvahu mnohí novinári nemajú. Sú podľa vás médiá u nás a v tomto čase umlčiavané? Keď som riadil ako šéfredaktor redakciu publicistiky a  dokumentu po Novembri ´89, moji redaktori mali dve istoty. Že im vždy podržím chrbát a  odbremením ich od osobných útokov za ich novinársku prácu a že budú pri vysokej kvalite a horúcich témach odmeňovaní. Výsledok? O rok nás prišiel riaditeľ BBC učiť poznatky z ich tvorby v  nových podmienkach. Po pozretí si desiatky publicistík a dokumentov ukončil svoju misiu slovami – „Poď prednášať mojim novinárom do BBC“. Autori „svedomia“ či „pravdy“ – povedzme tí, ktorí opisujú stav spoločnosti, sú z mediálneho priestoru „vytesňovaní“, sú terčom vyhrážok, ich ekonomická existencia je veľmi obmedzená. Aké máte vy skúsenosti? „Vytesňovanie“ som zažil. Najdramatickejšie je to posledné. Trvá už 14 rokov, so všetkými dôsledkami. Bola to kauza skupinka, ktorá doniesla desivé dôsledky pre moju existenciu. Podivuhodne, liekom bola skúsenosť z minulého režimu. Prejsť do režimu utajenia a pracovať pod inými menami. Blogov, ich písania, sa to nedotýka. Publikujem ich ako charitatívnu činnosť, buď pod svojim menom, alebo na Pravde pod – pavolka plan. red

05:15 NOVINY TV JOJ 05:50 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 SÚDNA SIEŇ 08:40 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO: Podozrenie 31 12:00 NOVINY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 3 13:50 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 SVET POD HLAVOU: Rodinná záležitosť 00:35 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 3 01:35 Biele goliere V. 1/13 02:25 NOVINY TV JOJ 03:05 UHÁDNI MÔJ VEK

06:10 Správy RTVS „N“ 07:15 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:25 Protiklady sa priťahujú 21:55 Reportéri 22:30 Sanitka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 01:00 Protiklady sa priťahujú 02:30 Reportéri 03:00 Dámsky klub 04:30 Slovensko v obrazoch

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 4 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Obecná škola 23:00 Spackané plastické operácie 6 00:00 Agentka bez minulosti 01:00 Biele goliere V. 2 02:00 KRIMI 02:20 NOVINY TV JOJ 03:00 UHÁDNI MÔJ VEK 03:35 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:25 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:05 Test magaJEDNOTKA zín 07:20 Tajomstvo mojej kuchyne 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:50 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Nikto nie je dokonalý 21:35 Slovensko chutí 22:05 Doktorka Fosterová 23:00 Murdochove záhady 23:45 Diagnóza: Vražda 00:35 Správna Agáta 01:20 Doktorka Fosterová 02:10 Murdochove záhady

06:25 NOVINY TV JOJ 07:35 SÚDNA SIEŇ 08:45 SÚDNA SIEŇ 09:50 POLICAJTI V AKCII 10:50 DEDIČSTVO 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 5 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:35 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 21:40 Dovidenia, stará mama! 23:20 Spackané plastické operácie 7 00:20 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 5 01:20 Biele goliere V. 3 02:10 NOVINY TV JOJ 02:45 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 03:35 SÚDNA SIEŇ 04:20 SÚDNA SIEŇ

06:10 Správy RTVS „N“ 07:00 Počasie 07:05 JEDNOTKA Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Liga majstrov: FC Porto – Juventus Turín 22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diagnóza: Vražda 00:20 Správna Agáta 01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko chutí

06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:30 SÚDNA SIEŇ 09:35 POLICAJTI V AKCII 10:40 DEDIČSTVO: Pravda z minulosti 34/34 12:00 NOVINY O 12:00 12:35 TOP STAR 13:00 Stratené duše III. 6 13:55 EXTRÉMNE PRÍPADY 15:00 POLICAJTI V AKCII 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 INKOGNITO 22:00 INKOGNITO 23:30 DVOJIČKY 00:25 Agentka bez minulosti V. – PREMIÉRA 6 01:20 Biele goliere V. 4 02:10 NOVINY TV JOJ 02:50 UHÁDNI MÔJ VEK 03:25 MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 04:15 SÚDNA SIEŇ

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo moJEDNOTKA jej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Včera sme si boli cudzí 21:55 Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka 23:25 Diagnóza: Vražda 00:10 Správna Agáta 00:55 Včera sme si boli cudzí 02:20 Slovensko v obrazoch 02:45 Svet v obrazoch 03:05 Dámsky klub

05:00 NOVINY TV JOJ 05:40 KRIMI 06:10 NOVINY TV JOJ 07:15 SÚDNA SIEŇ 08:25 SÚDNA 06:00 Teleráno 08:30 Zámena manželiek SIEŇ 09:25 Ako som prežil 10:40 ČERT NIKDY NESPÍ 12:00 NOVIMARKÍZA 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prí- NY O 12:00 12:30 TOP STAR 12:50 Stratené duše III. 7 13:50 Obecpady 13:05 Mentalista V. 5-6/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 ná škola 16:00 UHÁDNI MÔJ VEK 17:00 NOVINY O 17:00 17:55 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady MOJA MAMA VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NO- TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POVINY 20:30 Svokra Gizela Oňová pomáha rodinám, ktoré sa ČASIE 20:35 Princ z Perzie: Piesky času Americký dobrodružný ocitli v ťažkostiach. 21:40 CHART SHOW 23:45 Dva a pol chlapa film. MN 12 2010 J. Gyllenhaal, G. Artertonová, B. Kingsley, A. VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 4/13 01:35 Mentalista V. 5-6/22 Molina, T. DuPont 23:10 22 minút 00:55 Bod zlomu 03:10 NO03:00 Šiesty zmysel III. 4/13 04:05 Zámena manželiek VINY TV JOJ 03:50 UHÁDNI MÔJ VEK

06:20 Správy RTVS „N“ 07:20 Tajomstvo JEDNOTKA mojej kuchyne 08:00 Ranné správy RTVS 08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej kuchyne 14:35 Správna Agáta 15:30 TV ŠANCA 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné krajiny 16:55 Zátoka nádejí 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:25 Milujem Slovensko 21:50 Cestou necestou 22:25 Večerné správy RTVS 22:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 00:25 Nikto nie je dokonalý 01:35 Čo robiť v Denveri, keď je človek mŕtvy 03:25 Dámsky klub

05:10 NOVINY TV JOJ 05:55 KRIMI 06:25 NOVINY TV JOJ 07:30 Zabi nudu! 07:35 Káčerovo II. 08:30 Simpsonovci XIX. 9,10 09:20 NAŠI 10:05 Dovidenia, stará mama! 10:45 INKOGNITO 12:00 Arthur a Maltazardova pomsta 14:00 Pozná ju ako svoje boty 16:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 18:00 PRÁZDNINY: Karma je sviňa! 6 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 Drsniačky Americká akčná kriminálna komédia. MN 15 2013 S. Bullocková, M. McCarthyová, M. Wayans 23:10 Outsider 01:15 Kód Apokalypsy 03:10 KRIMI 03:35 NOVINY TV JOJ 04:15 NAŠI 04:45 PRÁZDNINY

06:10 Lilin ostrov pokladov 06:15 Šmolkovia JEDNOTKA 06:30 Kniha džunglí 06:40 Poštár Pat 06:55 Garfield 07:10 Levík Raa Raa 07:20 Požiarnik Sam 07:30 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:20 Fidlibumove rozprávky 08:50 Trpaslíci 09:20 Daj si čas 09:50 Robin Hood 10:35 Park 11:25 On air 11:45 Slovensko chutí 12:30 Zem spieva 14:20 Na krok od neba 16:20 Láska hory prenáša 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom , zasaď strom 19:00 Správy RTVS 20:25 Zem spieva 22:05 Neskoro večer: Talkshow Petra Marcina 23:00 Láska hory prenáša 00:25 Na krok od neba 02:15 Zem spieva 04:00 Robin Hood

05:30 NOVINY TV JOJ 06:10 KRIMI 06:45 NOVINY TV JOJ 07:35 Arthur a Maltazardova pomsta 09:30 NAŠI 10:50 Neuveriteľné svetové talenty II. 12:00 Na ostrie noža 14:30 Princ z Perzie: Piesky času 17:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA 17:55 NOVÉ BÝVANIE DIZAJN 19:00 KRIMI 19:30 NOVINY TV JOJ 20:20 15 ROKOV TV JOJ 20:25 ŠPORT 20:30 NAJLEPŠIE POČASIE 20:35 V SIEDMOM NEBI 23:00 Komando Americký akčný film. MN 18 1985 A. Schwarzenegger, R. D. Chongová, D. Hedaya, V. Wells, A. Milanová, J. Olson, D. P. Kelly a ďalší. 01:00 Návrat do budúcnosti 03:00 KRIMI 03:25 NOVINY TV JOJ 04:00 15 MINÚT. KUCHÁR A HOSTIA

07:10 Levík Raa Raa 07:25 Požiarnik Sam JEDNOTKA 07:35 Malý Mikuláš 07:45 Martinka 08:00 Ako si vycvičiť drakov 08:25 Zázračný ateliér 08:55 Arabela sa vracia 09:25 Autosalón 10:00 Čarovné miesta Zeme 10:55 Slovensko v obrazoch 11:20 Svet v obrazoch 11:45 HiSTORY 11:55 O 5 minút dvanásť 13:00 Občan za dverami 13:35 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 15:25 Hody 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - sekundy 20:15 Počasie 20:25 Tajné životy 21:20 Mediciovci 23:20 Poirot: Vianoce Hercula Poirota 01:05 Hody 02:30 Mediciovci: Vládcovia Florencie 1/8

TV program pondelok

20. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 Svokra 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 21-22/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Divoký Zapadákov 21:40 Kredenc 22:10 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 22:50 Mama I. 5-6/22 23:50 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 00:50 Mentalista 02:20 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 03:00 Mama 03:55 Svokra MARKÍZA

TV program utorok

21. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:50 O 10 rokov mladší 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista IV. 23-24/24 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Baby boom 21:40 O 10 rokov mladší 22:45 Rodinné prípady 23:45 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 1/13 01:35 Mentalista IV. 23-24/24 03:00 Šiesty zmysel III. 1/13 04:05 O 10 rokov mladší 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V. 1-2/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 CHART SHOW 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chlapa VI. 00:40 Šiesty zmysel III. 2/13 01:30 Mentalista V. 1-2/22 03:00 Šiesty zmysel III. 2/13 03:55 Zámena manželiek 04:55 TELEVÍZNE NOVINY MARKÍZA

TV program štvrtok

23. 2. 2017

MARKÍZA 06:00 Teleráno 08:50 Baby boom 10:00 Rodinné prípady 12:00 Susedské prípady 13:00 Mentalista V. 3-4/22 15:00 Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Susedské prípady 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Dobre vedieť! 22:40 Hviezdna párty 23:40 Kávomat - Miestny úrad Hodrušany 00:25 Top aplikácie 00:40 Dva a pol chlapa VI. 01:30 Šiesty zmysel III. 3/13 02:20 Mentalista V. 3-4/22 04:05 Baby boom 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

TV program piatok

24. 2. 2017

TV program sobota

25. 2. 2017

05:10 Rodinné prípady 06:00 TELEVÍZNE NOVINY 06:55 Priatelia Toma a Jerryho III. 07:10 Zachráňte Willyho 2 09:15 Kredenc 09:45 Teória veľkého tresku VIII. 10:40 Muži v čiernom 12:40 Dannyho dvanástka 15:20 Harry Potter a Dary smrti 1 18:20 Smotánka 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 My sme Millerovci Komédia MN 15 (USA) 2013 J. Anistonová, J. Sudeikis, E. Robertsová 22:45 Vo štvorici po opici 2 00:50 Dannyho dvanástka 03:00 Vo štvorici po opici 2 MARKÍZA

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:15 Rodinné prípady 06:00 TN 06:55 Scooby Doo, kde si?! 07:15 Tučniaky z Madagaskaru 08:05 Harry Potter a Dary smrti 11:10 Legenda o Zorrovi 13:50 CHART SHOW 15:50 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Divoký Zapadákov 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Terminátor Genisys Akčný film MN 15 (USA) 2015 A. Schwarzenegger, J. Clarke, E. Clarková, J. Courtney, J. K. Simmons. 23:05 Total Recall 01:25 Terminátor Genisys 03:35 Teória veľkého tresku MARKÍZA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

JOJKA

ZH 17-07 STRANA - 06


Utiekol som z Osvienčimu

tiach Európy. Jedna z nich sa nachádza v Poľsku a dodnes ju „zdobí“ perverzný nápis umiestnený nad vstupnou bránou. Je to miesto, kde sa zviera hrdlo hoci len v úlohe „turistu“ aj za Nedávno bolo výročie. Ne- jasného počasia. Pre toto miesto je charakteristické a (ani nie dávno padlo na jeho adresu príliš) zvláštne to, že napriek tak veľkému množstvu návštevpár slov. Lenže nedávno už níkov je tam ticho. bolo dávno, hoci to nie je ani Knižka utiekol som z Osvienčimu autora Rudolfa Vrbu je príbehom jeho a jehospoluväzňa Alfreda Wetzlera a ich úteku z mesiac. Pred viac ako polstoročím Osvienčimu. Ich zámerom bolo upozorniť celý svet na to, čo sa existovalo peklo s pobočkami v skutočnosti deje so Židmi, ktorých natlačia do „dobytčákov“ roztrúsenými po rôznych čas- a vypravia ich z rôznych kútov Európy do koncentračných tá-

svet knihy

borov vtedy v Nemecku vládnucej NSDAP. Je dobré takúto knihu si prečítať. Je to lepšie, ako počúvať politikov ako sa hádajú, koľko hodín dejepisu treba pridať do učebných osnov či koľko autobusov treba vypraviť tam a tam. Je dobré po prečítaní tejto knihy si sadnúť s deťmi alebo žiakmi a rozprávať sa. O tom, čo je ľudskosť, čo je neľudskosť, čo je fanatizmus, čo je rasizmus a extrémizmus. Za niekoľko večerov bez sledovania stupídnych a dennodenne navlas rovnakých televíznych programov to určite stojí. „Národ, ktorý zabudol na svoju minulosť, nemá budúcnosť“ ib – tak nejak to vravia v Poľsku. Ale platí to aj u nás.

Vtip: Malý chlapec hovorí mame: „Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia ženám a mne každý hovorí, že som otcovi z oka vypadol.“ Oscar Wilde: „Správaj sa ku každej žene, ako by si bol do nej zamilovaný a ku každému mužovi, ako by ti bol nadradený! Skoro si získaš povesť dokonalého gentlemana.“

spomienka

7

Ivan Brožík

59-7-1

59-12-1

Za čistou goralskou dušou...

ZH 17-07 STRANA - 07

Na Goralskom plese minulý týždeň skonal riaditeľ goralského múzea v Ždiari. Peter Michalák mal 42 rokov. „Včera v noci pri tanci, medzi svojimi blízkymi počas Goralského plesu v Ždiari nás navždy opustil náš drahý priateľ a hrdý Plickovec - Peter Michalák. Opustila nás duša Ždiarskeho folklóru, pokračovateľ a preberateľ tradícií tohto regiónu,“ zverejnili oznam na sociálnej sieti skupina Plickovci. Nadšencovi folklóru a regionálnej histórie sa prácou v spomínanom múzeu splnil celoživotný sen. Múzeum Ždiarsky dom, kde je umiestnená expozícia pôvodného interiéru domov a krojov niekdajších obyvateľov Ždiaru, postavili približne pred 40 rokmi. „V interiéri Ždiarskeho domu predstavujem návštevníkom expozíciu ľudových krojov, je tu možné vidieť, ako si kedysi ľudia dekorovali svoje príbytky, umiestnené sú tu zároveň krosná a iné pracovné náradie. Mojou ambíciou je doplniť v blízkej dobe tento priestor aj o fotogalériu Ždiaru, pretože súčasný Ždiar a ten spred 50 rokov je, samozrejme, niečo úplne iné a pre porovnanie fascinujúce,“ povedal asi pred štyrmi rokmi médiám Peter Michalák, ktorý si múzeum tradičnej ľudovej kultúry prenajal od obce Ždiar na obdobie 10 rokov. Ždiarsky dom je podľa jeho slov jediným stánkom na pôde obce, ktorý prezentuje jej kultúrne dedičstvo. Peter Michalák sa celou svojou dušou snažil propagovať Ždiar. Začal organizovať humorne ladenú ždiarsku svadbu spojenú s jazdou na konskom záprahu po okolí, ku ktorým pribudli časom tvorivé dielne pre deti, škola tanca a večerné stretnutia s tradičnými remeselníkmi. S tradičnou goralskou kultúrou bol spätý od útleho detstva ako folklorista a v posledných 13 rokoch aj ako krajčír. Peter Michalák to vysvetlil takto: „Venujem sa šitiu a vyšívaniu dobových nohavíc, ktoré sú známe pod názvom portky. V súčasnosti zhotovujem viacero kusov tohto odevu pre naše deti a mládež, ktoré ho budú mať oblečené v kostole počas nadchádzajúcej birmovky a prvého svätého prijímania. Máme tu takúto tradíciu.“ Peter Michalák tiež zastával funkciu kostolníka a mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania v miestnom kostole. Česť jeho pamiatke! ib


4

6

1 1

5

3

2 5

záhrada

7 1 9

2 4 6

5 4 2 9 6 4 5 1 2 3 7

Ivan Brožík

Začíname myslieť na záhrady Predpovede počasia už avizujú dni, počas ktorých teplota vystúpi nad bod mrazu, a čo je dôležitejšie – už takmer neprerušovane. To je ten najlepší čas, kedy treba zájsť do sadu alebo na záhradu a skontrolovať stromy. Ako aj iné dreviny, samozrejme, či už ide o ovocné alebo okrasné kry alebo živé ploty. Tento rok boli veľmi tuhé holomrazy, a preto hneď jedna dôležitá rada. Počas nich dochádza k zvýšenej strate vody z ovocných stromov. Najcitlivejšie sú mladé a čerstvo vysadené stromčeky. Preto ich už aj v tomto období občas zalejeme. Robíme tak počas dňa, keď teplota vystúpi nad nulu. Po uplynutí tohto obdobia je neskôr určite potrebná dôkladná zálievka. Jej zanedbanie vedie často k úhynu stromov. Ovocné stromy už môžeme prihnojiť. V záhrade môžeme začať pracovať na odstraňovaní škôd, ktoré sa objavili počas zimy. Opravíme stĺpiky pri mladých stromčekoch, ich uväzovanie, taktiež vodiace drôty, skontrolujeme ich pevnosť, v prípade potreby ich ponapíname. Koncom zimy nastáva obdobie rezu ovocných drevín. Začíname jabloňami a drobným ovocím, neskôr pokračujeme kôstkovinami, končíme orechom. Kým sa toto obdobie začne, mali by sme byť vyzbrojení novými vedomosťami a náradím na rez. Zostávajúci čas preto využívame na čistenie, ostrenie a celkovú prípravu náradia, ako i na štúdium literatúry. Poznávanie nových odrôd je zas dôležité v prípade, že sa rozhodneme na jar dosadiť nové stromy namiesto uhynutých či zlikvidovaných. Ak by sme mali času vyše hlavy, potom by sme nemali zabudnúť ani na ďalšie práce, medzi ktoré patrí aj narezanie vrúbľov na jarné očkovanie. Koncom februára môžeme začať vhodným spôsobom vrúbľovať čerešne, višne a marhule. Pri vrúbľovaní budeme potrebovať dobrý ostrý nôž na očkovanie, záhradnícke nožnice, pásku a vosk na očkovanie alebo stromový balzam. Drôtenou kefou tiež očistíme kmene a silnejšie konáre ovocných drevín od starej borky a machu. Spod stromov vyhrabeme zvyšky opadaného lístia, a ak nebolo napadnuté chorobami a škodcami, dáme ho do kompostu. Nezabudnime odstrániť a zlikvidovať i mumifikované (zhnité a vysušené) plody z korún stromov, lebo sú zdrojom nákazy. ib

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:40 Bez hraníc 11:15 LUXáreň 11:40 Môj názor 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V škole Ducha 13:25 Hudobné pódium 14:15 Stojí to za to! 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 16:40 Svedectvo 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:05 Krátke správy 20:15 Pozvánka 20:30 V Samárii pri studni 21:55 Moja misia magazín 22:55 Vzťahy 23:40 Z prameňa 00:50 Doma je doma 01:50 Generálna audiencia 03:00 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Rovnováha 10:00 168 hodin 10:30 Četníci z Luhačovic 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Svět pod hlavou 21:05 Čtvrtá hvězda 21:30 Reportéři ČT 22:10 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 22:45 Na stopě 23:10 Kriminalista 00:10 AZ-kvíz 00:35 Kalendárium 00:50 GEN - Galerie elity národa 01:05 Kde bydlely princezny 02:00 Všechnopárty 02:55 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Moja misia magazín 09:20 Animované 05:00 Snooker 06:30 Cyklistika 07:30 Sko- biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V škole Ducha 11:00 EUROSPORT ky na lyžích 08:30 Biatlon 09:30 Alpské Kresťan v spoločnosti 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 lyžování 10:30 Cyklistika 11:30 Alpské lyžování 12:15 Alpské Duchovná poradňa 14:20 Misia UPéCé 15:00 Hodina milolyžování 13:00 Skoky na lyžích 14:00 Cyklistika 15:00 Snooker srdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Bez hraníc 16:30 PNG 17:00 Biatlon 18:00 Biatlon 19:00 Biatlon 19:30 Biatlon 19:55 – Zem neočakávaného 17:05 Viera do vrecka 17:30 Doma je Zprávy 20:00 Skoky na lyžích 21:00 Alpské lyžování 22:00 doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd Formule 23:00 Motorky 23:55 Zprávy 00:00 Fotbal 00:30 19:35 Z prameňa 20:25 vKontexte 21:15 Runiverz 21:55 Chvály Alpské lyžování 01:30 Snooker 03:00 Formule 03:00 Závěr 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 V škole Ducha vysílání 04:00 Motorky 00:50 Doma je doma 02:05 Duchovná poradňa

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Kufr 10:45 Silvestrovský koktejl 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Blondýna 14:55 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Dobrodružství kriminalistiky 20:50 Dobrodružství kriminalistiky 21:40 Hercule Poirot 23:15 Motiv IV 00:00 AZ-kvíz 00:30 13. komnata Radka Balaše 00:55 Banánové rybičky 01:25 Zajímavosti z regionů 01:50 Žiješ jenom 2x 02:20 Dobré ráno 04:50 Kočka není pes

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:15 Animované biblické príbehy 09:50 Generálna audiencia 11:10 Z prameňa 11:30 vKontexte 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Nová kvalita života 13:15 V Samárii pri studni 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Správy zo Svätej zeme 17:00 Klbko 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:25 Fundamenty 21:25 Vzťahy 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:20 Môj názor 00:35 Kulmenie 00:50 Moja misia magazín 01:50 Chvály 02:30 Svedectvo 02:35 Runiverz

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 10:00 Dobrodružství kriminalistiky 10:50 Dobrodružství kriminalistiky 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:50 Kojak 16:40 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:05 Pošta pro tebe 21:05 DoktorKA 21:59 Výsledky losování Šťastných 10 22:00 Kojak: Květiny pro Mattyho 23:35 Kriminalista 00:30 Legendy kriminalistiky: Vražda nadvakrát 01:05 AZ-kvíz 01:30 Máte slovo s M. Jílkovou 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 vKontexte 11:00 PNG – Zem neočakávaného 11:30 LUXáreň 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:30 Univerzita tretieho veku 14:25 Viera do vrecka 14:40 Runiverz 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Duchovná poradňa 16:30 Bez hraníc 17:05 Kulmenie 17:30 Doma je doma 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:20 Adorácia 21:10 Hudobné pódium 21:50 Stojí to za to! 22:10 Misia UPéCé 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:15 Runiverz 00:30 Viera do vrecka 00:50 Doma je doma

05:59 Studio 6 09:00 Kojak II 09:50 Kufr 10:40 Pošta pro tebe 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:20 Předpověď počasí, sportovní zprávy (Praha), Události v regionech plus (Brno, Ostrava) 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy III 14:45 Syn 15:00 Jsou hvězdy, které nehasnou 15:55 Kojak II 16:45 Cestománie 17:15 AZ-kvíz 17:40 Černé ovce 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 18:55 Události za okamžik a počasí 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Škoda lásky 21:25 Máte slovo s M. Jílkovou 22:25 Gejzír 22:55 Na stopě 23:20 Taggart 01:30 AZ-kvíz 02:00 Žiješ jenom 2x 02:30 Dobré ráno

07:00 Svätá omša 07:45 Ruženec 08:20 Doma je doma 09:20 Animované biblické príbehy 10:10 Z prameňa 10:30 V Samárii pri studni 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 Fundamenty 13:55 Svedectvo 14:00 Chvály 14:40 Kulmenie 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 Godzone magazín 16:30 Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016 17:05 Môj názor 17:30 Muž spoza hraníc 18:35 Animované biblické príbehy 19:05 Ruženec z Lúrd 19:35 Z prameňa 20:30 Effeta 21:05 Viera do vrecka 21:25 Chvály 22:10 Duchovná poradňa 22:40 Doma je doma 23:40 Z prameňa 00:30 V Samárii pri studni 01:55 Hudobné pódium

05:59 Studio 6 09:00 Kojak 09:55 Kufr 10:45 Elegán ve fraku 11:45 Černé ovce 12:00 Zprávy ve 12 12:30 Sama doma 14:00 Soudkyně Amy 14:45 Tak neváhej a toč speciál 15:45 Reportéři ČT 16:35 Polopatě 17:30 AZ-kvíz 18:00 Události v regionech 18:25 Kde domov můj? 19:00 Události 19:50 Branky, body, vteřiny 20:00 Četníci z Luhačovic: Zpěvačka 21:25 13. komnata Heleny Rytířové 21:54 Výsledky losování Šťastných 10 21:55 Všechnopárty 22:50 Silvestrovský koktejl 23:45 Případy detektiva Murdocha IX 00:30 AZ-kvíz 00:55 Objektiv 01:25 Toulavá kamera 01:55 Dobré ráno 04:30 Hobby naší doby 04:55 Žiješ jenom 2x

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 vKontexte 09:50 Muž spoza hraníc 05:00 Motorky 06:00 Skoky na lyžích 06:45 10:55 Hudobné pódium 11:35 Stojí to za to! 12:00 Anjel Pána EUROSPORT Severská kombinace 07:15 Severská kombi- 12:25 Ruženec 13:00 Generálna audiencia 14:00 Akatist 14:40 nace 07:45 Motorky 08:30 Skoky na lyžích 09:00 Freestylové Nová kvalita života 15:00 Hodina milosrdenstva 15:30 Ruželyžování 10:30 Běžecké lyžování 12:15 Skoky na lyžích 13:15 nec z Lúrd 16:00 Univerzita tretieho veku 17:05 Runiverz 17:30 Běžecké lyžování 14:45 Saně 15:30 Alpské lyžování 16:15 Sko- LUXáreň 18:00 Effeta 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 ky na lyžích 18:10 Zprávy 18:15 Běžecké lyžování 19:00 Zimní Kulmenie 20:30 Dávid 22:05 Misie milosrdenstva 22:30 PNG sporty 20:00 Cyklistika 21:00 Cyklistika 22:30 Motorky 22:55 – Zem neočakávaného 23:05 Fundamenty 00:35 Patrónke Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Skoky na lyžích 01:30 Cyk- Slovenska 02:35 Svedectvo 02:55 V škole Ducha 03:30 Effeta listika 02:00 Cyklistika 03:00 Skoky na lyžích 04:05 Viera do vrecka 04:25 Ruženec

06:00 Kouzelné bylinky 06:25 Polopatě 07:35 O pasáčkovi a labutích princeznách 08:00 Kojak: Květiny pro Mattyho 09:35 Gejzír 10:05 Všechnopárty 11:00 Hříchy pro pátera Knoxe 12:25 Hobby naší doby 12:50 Postřehy odjinud 13:00 Zprávy 13:05 Motanice 14:10 O loupežníku Olbramovi 14:50 Eva tropí hlouposti 16:20 Hercule Poirot 17:55 Kočka není pes 18:25 Kluci v akci 19:00 Události 19:45 Branky, body, vteřiny 20:00 Tajemství těla 21:10 Na úrovni 23:00 Mladý Montalbano 00:50 Bolkoviny 01:45 Banánové rybičky 02:20 DoktorKA 03:15 Sama doma 04:45 Pod pokličkou

07:00 Ruženec 08:00 Klbko 08:25 Effeta 08:55 LUXáreň 09:25 Viera do vrecka 10:00 Svätá omša 11:15 Runiverz 12:00 Anjel Pána 12:25 Ruženec 13:00 V Samárii pri studni 14:40 Môj názor 15:00 Hodina milosrdenstva 15:20 Svedectvo 15:30 Ruženec z Lúrd 16:00 V škole Ducha 16:35 Dávid 18:10 Misie milosrdenstva 18:35 Klbko 19:05 Ruženec z Lúrd 19:40 Nová kvalita života 20:30 Duchovná poradňa 21:00 Kulmenie 21:15 PNG – Zem neočakávaného 21:45 Bez hraníc 22:15 Medzinárodná vojenská púť v Lurdoch 2016 22:45 Univerzita tretieho veku 23:30 Stojí to za to! 00:25 Nová kvalita života 00:50 Doma je doma 01:50 Fundamenty 03:00 Chvály

06:00 Zajímavosti z regionů 06:25 Po stopách hvězd 06:50 Eva tropí hlouposti 08:15 Úsměvy Vlasty Janečkové 08:55 Polopatě 09:45 Kalendárium 10:00 Toulavá kamera 10:30 Objektiv 11:05 Život na zámku 12:00 Otázky Václava Moravce 13:05 O zlé a dobré vodě 14:10 Začarovaná láska 15:05 Naška, slečna z dobré rodiny 16:00 Typicky ženská reakce 17:15 Zlá krev: Osudy rodin Bornů, Nedobylů i 18:25 Kouzelné bylinky 19:00 Události 20:00 GEN - Galerie elity národa 20:15 Gangster Ka 21:55 168 hodin 22:30 Ženy, které nenávidí muže 23:50 Místo činu - Schimanski 01:20 Bolkoviny 02:05 Banánové rybičky 02:30 Legendy kriminalistiky

TV program pondelok

20. 2. 2017

05:00 Alpské lyžování 05:30 Biatlon 06:15 Biatlon 07:00 Snooker 08:30 Alpské lyžování 09:00 Alpské lyžování 09:30 Biatlon 10:00 Biatlon 10:30 Krasobruslení 12:00 Cyklistika 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Alpské lyžování 15:30 Biatlon 16:30 Cyklistika 17:30 Skoky na lyžích 18:30 Snooker 19:55 Zprávy 20:00 Alpské lyžování 21:00 Biatlon 22:00 Fotbal 22:30 Watts 22:40 Zprávy 22:45 Snooker 00:30 Biatlon 01:30 Krasobruslení 03:00 Alpské lyžování 03:00 Závěr vysílání 04:00 Biatlon EUROSPORT

TV program utorok

21. 2. 2017

TV program streda

22. 2. 2017

06:00 Biatlon 07:00 Alpské lyžování 08:00 Fotbal 08:30 Formule 09:30 Biatlon 10:30 Skoky na lyžích 11:30 Biatlon 12:15 Biatlon 13:00 Běžecké lyžování 13:45 Skoky na lyžích 14:30 Běžecké lyžování 15:45 Watts 16:00 Skoky na lyžích 17:00 Alpské lyžování 17:45 Alpské lyžování 18:30 Alpské lyžování 19:15 Alpské lyžování 19:55 Zprávy 20:00 Biatlon 21:00 Skoky na lyžích 22:00 Alpské lyžování 22:55 Zprávy 23:00 Formule 00:00 Skoky na lyžích 01:00 Fotbal 01:30 Biatlon 02:15 Biatlon 03:00 Skoky na lyžích EUROSPORT

TV program štvrtok

23. 2. 2017

EUROSPORT 06:00 Skoky na lyžích 07:00 Fotbal 07:30 Biatlon 08:30 Skoky na lyžích 09:30 Skoky na lyžích 10:15 Skoky na lyžích 11:00 Skoky na lyžích 11:45 Fotbal 12:15 Cyklistika 14:15 Skoky na lyžích 15:00 Skoky na lyžích 16:00 Běžecké lyžování 16:30 Běžecké lyžování 18:15 Skoky na lyžích 19:00 Skoky na lyžích 19:55 Zprávy 20:00 Běžecké lyžování 21:00 Cyklistika 22:00 Skoky na lyžích 22:55 Zprávy 23:00 Běžecké lyžování 00:30 Cyklistika 01:30 Alpské lyžování 02:15 Alpské lyžování 03:00 Běžecké lyžování

TV program piatok

24. 2. 2017

06:00 Běžecké lyžování 07:30 Skoky na lyžích 08:30 Běžecké lyžování 09:15 Severská kombinace 10:30 Alpské lyžování 12:30 Severská kombinace 13:00 Skoky na lyžích 14:30 Athlete Story 15:00 Severská kombinace 15:30 Skoky na lyžích 16:15 Skoky na lyžích 18:00 Severská kombinace 18:45 Severská kombinace 19:15 Zimní sporty 20:10 Zprávy 20:15 Skoky na lyžích 21:00 Cyklistika 22:00 Motorky 23:00 Skoky na lyžích 00:00 Cyklistika 01:00 Severská kombinace 01:30 Skoky na lyžích EUROSPORT

TV program sobota

25. 2. 2017

TV program nedeľa

26. 2. 2017

05:00 Motorky 06:00 Skoky na lyžích 07:15 Motorky 07:45 Motorky 08:30 Skoky na lyžích 09:30 Saně 10:30 Severská kombinace Mistrovství světa - skoky týmů 12:15 Běžecké lyžování 14:00 Saně 14:30 Severská kombinace 15:15 Skoky na lyžích 16:15 Skoky na lyžích 18:15 Saně 19:00 Zimní sporty 19:55 Zprávy 20:00 Cyklistika 21:00 Cyklistika 22:00 Motorky 22:55 Zprávy 23:00 Zimní sporty 00:00 Skoky na lyžích 01:00 Motorky 01:30 Cyklistika 02:00 Cyklistika 03:00 Závěr vysílání EUROSPORT

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

TV LUX

ZH 17-07 STRANA - 08

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1

CT1


inĹĄpirĂĄcie

Adoptuj si nechcenĂŠho!

pokraÄ?uje v jeho nazeranĂ­ na podoby Äžudskosti aj tĂ˝m, Ĺže prednedĂĄvnom priĹĄlo s iniciatĂ­vou – adoptuj si Ä?loveka, ktorĂŠho uĹž nikto nechce. TĂ˝ka sa to vĹĄetkĂ˝ch Ăştulkov pre bezMoĹžno zvaĹžujete Ä?i Ä?Ă­taĹĽ Ä?a- domovcov, vĹĄetkĂ˝ch sociĂĄlnych zariadenĂ­, v ktorĂ˝ch doŞívajĂş lej. Nie, nejde o  zvieratkĂĄ, Äžudia za okrajom zĂĄujmu spoloÄ?nosti hoci aj tie mnohĂŠ potrebujĂş „Viac ako materiĂĄlnym nedostatkom trpia mnohĂ­ Äžudia bez lĂĄsku Ä?loveka, adopciu a do- domova osamelosĹĽou a sociĂĄlnym vylĂşÄ?enĂ­m. Je dobrĂŠ, keÄ? darujeme obleÄ?enie, jedlo a moĹžno aj trochu peĹˆazĂ­, Ä?Ă­m zamov, ktorĂ˝ im po nej dĂĄ. Zariadenie RESOTY, ktorĂŠho bezpeÄ?Ă­me ich vitĂĄlne funkcie... Prvou adoptĂ­vnou „sestrou“, otcom v pravom slova zmys- ktorĂĄ navĹĄtĂ­vila svojho adoptovanĂŠho „brata“, sa stala naĹĄa le bol don AntĂłnio Srholec, podporovateÄžka, Lucia HabloviÄ?ovĂĄ.

„Chcel by som povedaĹĽ, Ĺže nĂĄs to prekvapilo, Äžudia pracujĂşci s krĂĄsou v oblasti modelingu väÄ?ĹĄinou ĹĽaĹžko zvlĂĄdajĂş ĹĄpeciďŹ ckĂ˝ pach, hygienu a prostredie Ăştulkov. UkĂĄzala sa vĹĄak ako Ä?lovek s otvorenĂ˝m srdcom pre ÄžudĂ­ v nĂşdzi s chuĹĽou neziĹĄtne pomĂĄhaĹĽ, za Ä?o Ä?akujeme.“ NapĂ­sal za RESOTY M. OlĂĄh. Nie, nie sme proti tomu, aby Äžudia pomĂĄhali Ăştulkom a zvieratkĂĄm v nich. Naozaj. Ale vĹĄetkĂ˝mi desiatimi aj za nĂĄĹĄ týŞdennĂ­k podporujeme iniciatĂ­vu, ktorĂĄ vziĹĄla zo sociĂĄlneho zariadenia pĂĄna Srholca. PomĂ´Ĺžte tĂşto aktivitu ĹĄĂ­riĹĽ do vĹĄetkĂ˝ch kĂştov Slovenska! NavĹĄtĂ­vte obÄ?as niekoho, ktorĂ˝ nikoho, ani uĹž len tĂş nĂĄdej ne mĂĄ. ib

Vtip: „MiĹĄko, uĹž si dosĹĽ veÄžkĂ˝ na to, aby si jedol s prĂ­borom!“ „Mami, a do ktorej ruky si potom chytĂ­m rezeĹˆ?“ Selma LagerlĂśf: „SilnĂĄ je lĂĄska, keÄ? preĹĄla ohnivĂ˝m krstom bolesti.“

9

viete, Ĺže?

... Ä?o moĹžno nevieme

viete, Ĺže? jedna z naĹĄich jaskĂ˝Ĺˆ

HĽADà ME Obchodných zåstupcov do tímu 15-0030

je naozaj svetovĂ˝ unikĂĄt? OchtinskĂĄ aragonitovĂĄ jaskyĹˆa je jedinou sprĂ­stupnenou aragonitovou jaskyĹˆou v EurĂłpe a jednou z troch na svete. NachĂĄdza sa v severozĂĄpadnom svahu vrchu HrĂĄdok v Slovenskom RudohorĂ­, v katastri obce OchtinĂĄ. UmelĂ˝ vchod do jaskyne je dlhĂ˝ 144 m a prekonĂĄva výťkovĂ˝ rozdiel 19 metrov za pomoci 104 schodov. CelkovĂĄ dĺŞka trasy v jaskyni je 300 m, teplota vzduchu sa pohybuje od 7,2Âş do 7,8ÂşC. Prehliadka jaskyne trvĂĄ 30 minĂşt. Strop jaskyne je zdobenĂ˝ jedineÄ?nĂ˝mi formami excentrickej formy aragonitu. SprĂ­stupnenĂ˝ch jaskĂ˝Ĺˆ tohto typu je na svete len veÄžmi mĂĄlo a jej charakteristickĂĄ vĂ˝zdoba je unikĂĄtna v celosvetovom meradle.

.FHB;ÇĽBWBTL

OF[OJäVKUFTBLWZTPLâNDFOĂˆN

$FTUPWBOJF Výstava orchideí

Teraz len za

35,50 â‚Ź

17,90 â‚Ź

50%

viete, Ĺže? bratislavskĂ˝ ÄŒumil mĂĄ

JednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do rakĂşskeho Klosterneuburgu, nĂĄvĹĄteva najväÄ?ĹĄej vĂ˝stavy orchideĂ­, prehliadka mesteÄ?ka a monumentĂĄlneho klĂĄĹĄtora Klosterneuburg. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 11.03.2017 a 18.03.2017, Bratislava

tieĹž svetovĂŠ prvenstvo? Socha ÄŒumila je unikĂĄtna bratislavskĂĄ pozoruhodnosĹĽ, jeden zo symbolov mesta. KĂ˝m ju nezaÄ?ali kopĂ­rovaĹĽ niektorĂŠ vĂ˝chodoeurĂłpske metropoly, bola Bratislava jedinĂ˝m mestom na svete so sochou vykĂşkajĂşcou z kanĂĄla. ÄŒumilovĂ˝m „otcom“ je akad. maliar Viktor HulĂ­k. ÄŒumil sa takmer okamĹžite stal jednĂ˝m z najÄ?astejĹĄie fotografovanĂ˝ch „BratislavÄ?anov“. Pre Bratislavu – napriek svojej krĂĄtkej histĂłrii – znamenĂĄ to istĂŠ, Ä?o Manneken Piis pre mesto Brusel, MalĂĄ morskĂĄ vĂ­la pre KodaĹˆ alebo fontĂĄna di Trevi pre RĂ­m.

Flora Olomouc

Teraz len za

35 â‚Ź

19,90 â‚Ź

44%

PreĹžite najkrajĹĄĂ­ sviatok kvetĂ­n a prĂ­Ä?te na najväÄ?ĹĄiu a najstarĹĄiu zĂĄhradnĂ­cku vĂ˝stavu v ÄŒechĂĄch. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 22.04.2017, Bratislava

viete, Ĺže? na Slovensku mĂĄme

Tropicarium BudapeĹĄĹĽ Teraz len za

35,50 â‚Ź

19,90 â‚Ź

trĂşbiaci kameĹˆ? V lesoch neÄ?aleko malebnej juhoslovenskej dedinky SuchĂĄĹˆ sa ukrĂ˝va azda najnevĹĄednejĹĄĂ­ hudobnĂ˝ nĂĄstroj na Slovensku, tzv. TrĂşbiaci kameĹˆ. Ide o mohutnĂş sopeÄ?nĂş skalu s dvomi otvormi na vrchnej strane. Hoci leŞí v terĂŠne, ktorĂ˝ bĂ˝va najmä v zime a po daĹžÄ?och len veÄžmi ĹĽaĹžko dostupnĂ˝, turistov priĹĽahuje ako magnet. Na kameni s dĺŞkou vyĹĄe tri a pol metra, ĹĄirokom 240 centimetrov a vysokom viac ako meter, sa dĂĄ naozaj aj trĂşbiĹĽ. Pri fĂşknutĂ­ do hornĂŠho menĹĄieho otvoru zaznie zo spodnĂŠho mohutnĂ˝ hlbokĂ˝ zvuk, ktorĂ˝ sa ĹĄiroko-Ä?aleko rozlieha okolitĂ˝mi dolinami.

46%

JarnĂ˝ jednodĹˆovĂ˝ zĂĄjazd do BudapeĹĄti s nĂĄvĹĄtevou Tropicaria a Oceanaria. Cena zahĹ•Ĺˆa: preprava vozidlom znaÄ?ky Mercedes, prehliadka mesta BudapeĹĄĹĽ so sprievodcom. TermĂ­n a nĂĄstupnĂŠ miesto: 08.04.2017, Bratislava.

VeÄžkĂĄ noc vo Viedni

16,90 â‚Ź

38%

NalaÄ?te sa snami na veÄžkonoÄ?nĂş nĂ´tu na 1-dĹˆovom zĂĄjazde na veÄžkonoÄ?nĂŠ trhy priamo v centre Viedne. TermĂ­n: 15.4.2017. NĂĄstupnĂŠ miesto: Bratislava.

www.megazlava.sk ÄŒo je MegaZÄžava.sk? WebovĂĄ sluĹžba alebo zÄžavovĂ˝ portĂĄl, kde si mĂ´Ĺžete kĂşpiĹĽ kaĹždĂ˝ deĹˆ novĂ˝ tovar alebo sluĹžby za vĂ˝hodnĂŠ ceny. Zaujala VĂĄs zÄžava? Chcete na MegaZÄžava.sk nakĂşpiĹĽ a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (Po – Pia od 9.00 do 17.00 hod.) a poradĂ­me VĂĄm, ako nakupovaĹĽ.

V mesiaci februĂĄr 2017 vyhrajte finanÄ?nĂş hotovosĹĽ 300 EUR

viete, Ĺže?

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV I TERà S Slovenský certifikovaný výrobca HLINIKOV�CH POSÚVNYCH ZASKLIEVAC�CH SYSTÉMOV BALKÓNY

od

337 â‚Ź

TERASY

od

22 â‚Źs. /me

• Ku kaĹždej objednĂĄvke darÄ?ek ZDARMA • 7-roÄ?nĂĄ zĂĄruka + doĹživotnĂĄ na posĂşvny mechanizmus (kovanie) • MoĹžnosĹĽ splĂĄtok s 0% Ăşrokom

ZĂ DVERIA

od

125s.â‚Ź /me

ZIM. ZĂ HRADY

od

86 s.â‚Ź

NOVOROÄŒNĂ? VĂ?PREDAJ

/me

od

206s.â‚Ź /me

15% - 60%

ZH 17-07 STRANA - 09

PRĂ?STREĹ KY

od

62 â‚Źs. /me

0948 787 777 www.balkona.eu

63-0011

26,50 â‚Ź

bezrĂĄmovĂ˝ a rĂĄmovĂ˝ systĂŠm

Teraz len za

pravdepodobne najväÄ?ĹĄia rozprĂĄvkovĂĄ vtĂĄÄ?ia zĂĄhrada sa u nĂĄs na Slovensku nachĂĄdza pri dome nĂĄĹĄho spolupracovnĂ­ka a vedeckĂŠho pracovnĂ­ka SAV Miroslava Sanigu? ZĂĄhradka v malebnom RevĂşckom ĂşdolĂ­ predstavuje – a to bez zveliÄ?ovania – miesto s najvyĹĄĹĄou hustotou vtĂĄÄ?Ă­ch kĹ•midiel a bĂşdok na jeden ĂĄr na celej zemeguli (veÄžkĂ˝ch samorastovĂ˝ch kĹ•midiel sa tu nachĂĄdza 60, bĂşdok by sme napoÄ?Ă­tali aĹž 130). VtĂĄÄ?Ă­ raj poskytuje poÄ?as celĂŠho roka najrĂ´znejĹĄĂ­m druhom vtĂĄkov luxusnĂŠ ubytovanie s plnou penziou, roÄ?ne sa tu skonzumuje asi tona slneÄ?nice. internet


6

7

7 5 2 3

3 3 9 9 1 6 5

8 5 9 7

8

6 2 5 7

6

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

Láska a manželstvo Jedného dňa sa študent spýtal svojho učiteľa: „Učiteľu, čo je to láska?“ Učiteľ mu odpovedal: „Skôr, ako ti odpoviem na tvoju otázku, choď na pole, nájdi tú najväčšiu pšenicu a vráť sa späť. Ale pravidlo je, že cez pole môžeš prejsť iba raz. Nemôžeš sa v poli vrátiť, aby si splnil svoju úlohu, čo najlepšie.“ Študent teda išiel na pole. Keď prechádzal prvým radom, uvidel krásnu veľkú pšenicu. Ako k nej podišiel, zamyslel sa... Možno neskôr uvidím ešte väčšiu ako je táto. O chvíľu skutočne uvidel väčšiu, ale opäť sa zastavil a pomyslel si, že možno tam ďalej bude predsa len ešte väčšia, a tak ju neodtrhol. Neskôr, keď už prešiel viac ako polovicu poľa, začal si uvedomovať, že pšenica, ktorou prechádza nie je zďaleka taká veľká ako tá, ktorú videl na začiatku svojej cesty. Pochopil, že o tú najväčšiu už prišiel a ľutoval, ako sa rozhodol. Prešiel teda poľom a vrátil sa k učiteľovi späť s prázdnymi rukami. Učiteľ mu povedal: „Tak toto je láska...Neprestávaš stále hľadať tú lepšiu. Až neskôr pochopíš, že si prepásol toho najlepšieho človeka...“ „A čo je potom manželstvo?“ - opýtal sa zvedavo študent. Učiteľ mu odpovedal: „Skôr ako ti poviem odpoveď, choď na kukuričné pole, nájdi tú najväčšiu kukuricu a vráť sa. Ale pravidlo je rovnaké: Môžeš prejsť poľom iba raz. Nesmieš sa vracať.“

právnik radí

Daňová povinnosť pri predaji alebo darovaní nehnuteľnosti

„Dobrý deň, s manželom sme zdedili v roku 2005 rodinný dom s pozemkom, ktorý sme zrekonštruovali. V roku 2013 sme nehnuteľnosti daMgr. rovali našim deťom. Cena nehnuMiroslav teľnosti v darovacej zmluve nebola Tokarčík uvedená. Deti sa teraz rozhodli, že

nehnuteľnosti predajú a peniaze si rozdelia rovným dielom. Prosím o radu, či v prípade predaja v roku 2017 budú mať povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti a ak áno, v akej výške? Ďakujem, Vaša čitateľka Lýdia.“ Dobrý deň p. Lýdia, v prvom rade ste uviedli, že nehnuteľnosti ste zdedili spolu s manželom. Neviem, či táto vaša informácia je presná. Je to veľmi nepravdepodobné, keďže osoba, po ktorej ste dedili bola zrejme poručiteľom jedného z vás. Majetok získaný dedením jedného z manželov dokonca nepatrí ani do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Budem vychádzať z toho, že nehnuteľnosti vlastníte spoločne. Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem

Polovica dropov prečká zimu na Slovensku Drop veľký patrí medzi najvzácnejšie druhy hniezdiace na Slovensku. Táto jeho ohrozenosť a skutočnosť, že sa jedná o najťažšieho lietajúce vtáka na svete je dôvodom, prečo je stredobodom pozornosti ornitológov a ochrany prírody. Slovensko ešte pred sedemdesiatimi rokmi patrilo medzi najvýznamnejšie krajiny pre ochranu tohto druhu v strednej Európe. Hniezdilo u nás viac ako tisíc dropov. Následne v dôsledku stavby elektrických vedení vysokého napätia na citlivých miestach, mechanizácie, chemizácie a rozorávania trávnych porastov u nás poč‫ ﬚‬prudko poklesli a ostali u nás nepravidelne hniezdiť posledné jedince dropa pri hraniciach s Rakúskom. Podobne však populácia klesla aj v Rakúsku a západnom Maďarsku. Drop sa tu dostal na pokraj vyhynutia, kedy v celej západopanónskej populácii prežívalo v roku 1996 posledných 129 dropov. V dôsledku aktívnych opatrení na ochranu dropa v Rakúsku a Maďarsku sa populácia obnovila a tieto dni zistili ornitológovia v trojhraničnom území Slovenska, Maďarska a Rakúska rekordný počet dropov. Polovica týchto dropov pritom zimuje na Slovensku. To ako sa podarí zabezpečiť ochranu dropov

u nás, tak ovplyvňuje aj susedné krajiny. Slovensko preto zohráva významnú rolu v ochrane západopanónskej populácie dropa veľkého. „Drop veľký bol v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v Rakúsku a Slovensku na tom tak zle, že už sa očakávalo, že čoskoro vyhynie. Ostávalo posledných viac ako sto jedincov dropa. Rozsiahle ochranárske opatrenia v Rakúsku a Maďarsku však viedli k tomu, že populácia opäť narástla. Preto aktuálne zistený počet takmer 500 dropov v trojhraničnom území potešil všetkých ornitológov na Slovensku, v Rakúsku a Maďarsku. Nás na Slovensku obzvlášť teší, že polovica z týchto dropov zo susedných krajín prečká zimu u nás a Slovensko je tak kľúčové pre ochranu rakúskej a maďarskej populácie druhu,“ vysvetľuje Jozef Ridzoň ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko. Pre prinavrátenie druhu v týchto troch krajinách pritom boli kľúčové opatrenia realizované v Rakúsku a Maďarsku. Na poľnohospodárskej pôde boli obnovené rozsiahle trávne poras‫﬚‬, kde môže drop hniezdiť a podpora pre poľnohospodárov bola nastavená tak, aby sa im na miestach s výskytom dropa oplatilo hospodáriť šetr-

ne vo vzťahu k životnému prostrediu. Po vyhniezdení sa veľká časť dropov sťahuje na západný okraj Slovenska do chránených oblastí, kde môžu prezimovať. Ochrana dropa na Slovensku je ale stále problematická. Napriek veľkým počtom zimujúcich dropov u nás hniezdi len niekoľko jedincov. Polia, na ktorých nachádzajú v zime pokoj, im totiž na jar a v lete neposkytujú vhodné podmienky na vyhniezdenie. Napriek tomu, že štát u nás v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia vlastní nemálo pôdy, nedokáže už dlhé roky ani na týchto pozemkoch zabezpečiť hospodárenie v prospech dropa. „Chránené vtáčie územie Sysľovské polia je posledným územím, kde u nás drop na Slovensku hniezdi. V roku 2016 tu úspešne vyhniezdili tri sliepky dropa. Opätovné hniezdenie bolo zaznamenané vďaka zvýšeniu pestrosti krajiny v časti územia, kde hospodária menší farmári a vzniku viacerých menších políčok so striedajúcimi sa plodinami obilnín a strukovín. Na väčšine územia ale pretrváva veľkoplošné priemyselné pestovanie kukurice či repky, čo dropom na hniezdenie nevyhovuje. Ukázalo sa, že stačí naozaj málo a efekt sa dostaví pomerne rýchlo.

Jedným z hlavných problémov poľnohospodárskej krajiny je totiž jej homogenizácia a strata mozaikovitosti v dôsledku tzv. priemyselného pestovania plodín. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že spestrením pestovaných plodín a znížením výmery blokov plodín sa dá zabezpečiť prinavrátenie dropov do krajiny. Smutné však je, že sa tak udialo náhodou na malej výmere územia a nie cielene na ochranu dropa. Na pozemkoch, ktoré vlastní štát sa ďalej komerčne hospodári. Schizofrénia štátu je tu pritom naozaj výrazná. Štát tu chce chrániť dropy, ale na druhej strane chce ten istý štát aj prenajímať poľnohospodársku pôdu konvenčným poľno-podnikateľom. Štát v chránenom vtáčom území vlastní desiatky hektárov pôdy, kde by mala byť ochrana tohto posledného hniezdiska nášho ikonického dropa najvyššou prioritou. Ak by sa situácia v tomto zmenila a štát by lepšie nastavil podmienky pre farmárov, dropy by sa vrátili vo väčšom počte ako hniezdiaci druh nielen na Sysľovské polia, ale bolo by možné očakávať, že opätovne osídlia aj ďalšie časti Žitného ostrova,“ vysvetľuje Ján Gúgh, hovorca SOS/BirdLife Slovensko. Jozef Ridzoň

Študent teda išiel na pole. Teraz už bol pripravený neurobiť tú istú chybu. Keď sa dostal do polovice poľa, vybral si stredne veľkú kukuricu, s ktorou bol spokojný a šiel späť k učiteľovi. Učiteľ mu povedal: „Dnes si priniesol kukuricu. Hľadal si takú, ktorá je pekná a veríš, že je to tá najlepšia, akú si mohol dostať.... To je manželstvo. Človek prestane hľadať a úprimne verí, že našiel to najlepšie, čo mohol.“ Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

ZH 17-07 STRANA - 10

z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti.   To, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. Takýto príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy, a to príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností. Daň sa zaplatí z rozdielu medzi predajnou cenou a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli, samozrejme, za predpokladu, že vznikne kladný rozdiel. Tento rozdiel však môžete znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky (napr. výdavky súvisiace s rekonštrukciou a pod.) Zákon o dani z príjmov v ust. § 9 vymedzuje podmienky, ktoré musia byť pokračovanie na nasledujúcej strane

Strojček na cestoviny

Detoxikačné náplaste na pôvodná ce

29,90 €

-24% Royalty mechanický strojček, v ktorom si len vyberiete hrúbku cesta a všetko je pripravené! Materiál: kov

nová cena

22,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

na pôvodná ce

11 €

-79% Účinky: odstránenie škodlivých toxínov z organizmu, pocit získania energie, uľahčenie a zlepšenie alergií, úprava krvného tlaku, úľava pri artitíde a bolesti kĺbov, atď. Balenie obsahuje nová cena 10 ks náplastí.

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk


oslobodený od dane, potom je výdavkom cena nehnuteľnosti zistená v čase darovania. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním do 31.12.2015, výsplnené pre oslobodenie príjmu z  predaja nehnuteľnosti. Od dane je davkom je cena v čase darovania, tzv. reprodukčná obstarávacia cena (určeoslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ná napr. znaleckým posudkom k času darovania, resp. ohodnotenie určené v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov v darovacej zmluve). Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá darovaním po odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníc- 31.12.2015, výdavkom je cena v čase darovania určená znaleckým posudkom. V prípade, ak by príjem z predaja u darcu nebol oslobodený od dane, výtva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Na účely uplatnenia výdavku pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobud- davkom u predávajúceho je obstarávacia cena zistená u darcu (t.j. cena, nutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane sa posudzuje skutočnosť, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca do vlastníctva). či by bol príjem z predaja u darcu v čase darovania, ak by nehnuteľnosť Ak Vaše deti predajú nehnuteľnosti, ktoré ste im darovali v roku 2013, predal, oslobodený od dane alebo nie. Ak by bol príjem z predaja u darcu v roku 2017 nebudú spĺňať podmienku oslobodenia a príjem z predaja

glosa

pokračovanie

Ivan Brožík

Valentín za nič nemôže Máme ho za sebou. Prežili sme, stačilo zopár dní nepozerať televíziu a nepočúvať rôzne talk-show v našich rádiách. Ale, zas, aby sme k jednému zo svätých boli spravodliví, spomeňme si na neho s úctou a láskou. Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť počas pontifikátu pápeža Gelasia I., 14. februára roku 496. Vo svojej podstate vlastne nahradil pohanské sviatky zv. luperkálie, ktoré sa od nepamäti v Ríme slávili 15. februára. Luperkáliami Rimania oslavovali známu rímsku vlčicu Rheu Silviu, ktorá odchovala legendárnych zakladateľov mesta Romula a Rema. V tom čase sa slávili po celej krajine aj dni bohyne plodnosti Juno, ktoré boli spájané s rituálnymi očistami od zla a s oslavou ženskej plodnosti pred začiatkom nového roka, ktorý sa v Starovekom Ríme začínal 1. marca. Ženy a dievčatá boli pri tejto príležitosti obdarovávané kvetmi. Tieto oslavy často prerastali do bujarých a neviazaných orgií a preto ich pápež Gelasius I. v roku 494 zakázal. Aby však cirkev obyvateľom „nahradila“ ich obľúbený sviatok, presunula ho o jeden deň skôr a zasvätila ho svätému Valentínovi, ktorému zverila do opatery snúbencov a zamilovaných. U nás je to sviatok komercie a to mi najviac pripomína český film Valentín Dobrotivý s Oldřichom Novým v hlavnej úlohe. Tiež iba o peniazoch. Ale stojí za to zamyslieť sa nad tým, prečo ešte neoslavujeme s  takou popularitou napríklad príchod Mohameda do Mediny. Alebo prečo sme si neodsúhlasili sviatok s názvom Pád Ilavy, veď vo Francúzsku je Pád Bastily sviatkom najnadsviatkovatejším. A  čo naša Ilava je horšia ako nejaká Bastila? V každom prípade, v rámci nášho historicky sa nikdy nekončiaceho národného strkania sa kamsi komusi – celkom vážne tvrdím, že nám chýba Deň nezávislosti. Viem, máme aj ten, čo patrí aj ústave, aj zvrchovanosti, ale nezávislosť ešte neoslavujeme. Dokonca, ani nežijeme. To by sme zvýšili produkciu našich moriakov! Lebo veď predsa – cudzie nechceme. Na sociálnych sieťach sa všeobecne pozdával návrh ukradnúť najbližšiemu zahraničiu, dokonca spriatelenému – ich významný deň – Deň Pražskej defenestrácie. Vymenili by sme akurát názov hlavného mesta, veľa škôd by taký sviatok nenarobil. Ale koľko úžitku! ib

týchto nehnuteľností bude podliehať zdaneniu, pretože k predaju nehnuteľností dôjde do päť rokov od ich nadobudnutia. Ako výdavok (cena, za ktorú by deti nadobudli majetok ak by nebol darovaný) pri príjme z predaja nehnuteľností sa uplatní reprodukčná obstarávacia cena, keďže vy ako darcovia ste v čase darovania nehnuteľností spĺňali podmienky oslobodenia. Výška sa zaplatí ako rozdiel predajnej ceny a tzv. reprodukčnej ceny určenej napr. znaleckým posudkom. Spoločne dosiahnuté príjmy z predaja a spoločne vynaložené výdavky sa zahrnú do ich základu dane podľa ich spoluvlastníckych podielov. Mgr. Miroslav Tokarčík advokát

Vtip: Svätojánska muška sa sťažuje: „Môj syn sa úplne zbláznil. Od začiatku jari dvorí šesťdesiat wattovej žiarovke!“ Robert Kiyosaki: „Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom.“

11

za život

dobré správy

Medziľudský infarkt

Slovenskej dobročinnosti v Keni sa darí

vybral Ivan Brožík

Mária Raučinová

Mladí ľudia chcú žiť v meste, starší zasa na vidieku. Toto tvrdenie síce nepodkladáme konkrétnymi štatistikami, ale z  vlastného okolia poznáme, že to tak platí. Napríklad moje deti by nevymenili bratislavský byt za dom na vidieku, ani keby bol väčší, krajší a novší. Pre nich je mesto zdrojom životnej dynamiky, vzruchu a kreativity. Hoci sociálne siete dopĺňajú deficit komunikácie , ba v istom zmysle ho až presycujú, predsa len vyjsť si do mesta a nasávať jeho rušnú atmosféru je pre nich pôvabom. I my s manželom si občas vyjdeme do centra (najradšej v  nedeľu, keď sú ulice prázdnejšie) a žasneme nad zmenami mestského dizajnu. Porovnávame minulé a  súčasné výtvory urbanizmu či už v kladnom alebo zápornom zmysle. No čím ďalej, tým väčšmi sa nám žiada dýchať prírodnú klímu. Je obdivuhodné, čo človek dokáže dnes vyrobiť. Ľudský um a nápaditosť si zaslúži naozajstný obdiv a  úctu. Napriek tomu sme generáciou, ktorá vo všeobecnosti stráca kontakt s prírodou. Dokonca aj dediny sa začínajú podobať na mestá: rastú v nich bytovky, supermarkety, reklamné bilbordy a herne. Niet divu, že v nás začína stúpať napätie, depresia, chceme ujsť kdesi na iný kontinent s  nedotknutou prírodou, sobotňajšia prechádzka lesom pretkaným turistami nám už nestačí. Naše telo, ale najmä duch sa nevie už ponoriť a  takpovediac vrásť do prírodného prostredia. Výnimky tvoria ojedinelé pokusy samotárskych farmárov. Spoločný komunitný život v  prírode, ako to kedysi bývalo, už neexistuje. Individualizmus sa naplno prejavuje v stavbe domov ohradených vysokými nepriehľadnými múrmi symbolizujúcimi strach a  ľahostajnosť. Nevieme, čo sa za nimi deje a či tam niekto nepotrebuje našu pomoc. Novovzniknuté kondomíniá len umocňujú segregáciu a deľbu obyvateľstva na bohatších a chudobnejších. Nie je však túžba po prírode v skutočnosti túžbou po čistých a úprimných vzťahoch? Uvažujme, či naše úniky do nej nie sú skôr sklamaním z nevydarenej medziľudskej komunikácie? Kyslíkovú terapiu totiž potrebuje nielen naše telo, ale najmä naša duša. Mária Raučinová, Fórum života

ZH 17-07 STRANA - 11

Vzdelanie je dobrou stratégiou pre budúcnosť Keňanov. „Ak im dáme vzdelanie a šancu na férový život, nebudú chodiť do Európy. Nebudú, lebo majú toľko svojej národnej hrdosti a my ich ešte utužujeme. Hovoríme im, vy nepotrebujete Európanov, musíte sa sami postaviť na nohy.“ Povedal to slovenský lekár a zakladateľ zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta Vladimír Krčméry, ktorý sa podieľa na rôznych humanitárnych projektoch v Keni.

Viac o holokauste

Dokumentačné stredisko holokaustu (DSH) sa zapojilo do európskych projektov, v rámci ktorých poskytuje informácie o problematike holokaustu na Slovensku. Oba projekty sú veľmi dôležité z hľadiska stimulácie výskumu. Sú to kľúčové projekty pre vybudovanie digitálnej infraštruktúry, aby bádatelia, ktorí pracujú s týmito webovými databázami, sa lepšie zorientovali v spleti často rozptýlených prameňov. Pre Dokumentačné stredisko holokaustu bolo veľmi zaujímavé vstúpiť do týchto projektov a mať možnosť participovať a získavať informácie o rôznych prameňoch.

Chýba sociálny dialóg

Mladým ľuďom chýba sociálny dialóg, ktorý by im dokázal priamo odpovedať na otázky, ktoré sa ich dotýkajú. V súvislosti so šírením radikálnych a extrémistických myšlienok medzi nimi to skonštatovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Stredisko vyzvalo rodičov a učiteľov, aby poukazovali na extrémizmus ako nežiaduci spoločenský jav, ktorý je v demokratickej spoločnosti neprípustný. „Žiadne z extrémistických prejavov, ktoré podnecujú k nenávisti voči určitým skupinám osôb, nesmú byť chránené právom a to ani v kontexte základného ľudského práva – slobody prejavu,“ povedala výkonná riaditeľka strediska Katarína Szabová.

Učitelia sa môžu učiť 61_0102

Právnik radí

Učitelia druhého stupňa základných škôl a učitelia v stredných školách sa môžu hlásiť do programu USA, ktorý je zameraný na výučbu o holokauste. Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka učiteľom možnosť prehĺbiť si svoje znalosti. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke s tým, že do programu sa môžu hlásiť učitelia so zameraním na dejepis, náuku o spoločnosti, etiku, prípadne na iné predmety humanitného zamerania a s výbornou znalosťou anglického jazyka. Termín odovzdania žiadosti je 31. marec. Podrobné informácie o programe sú na internetovej stránke www.fulbright.sk. internet


7 3 2 4

2

4

1 3 4 2

5 8 7 4 4 1 8 9 2 5 8

Bez súhlasu štátu nesmiete pomáhať nikomu!

občan

veľmi rýchlo nadávkou. Toto je príbeh o podnikateľovi s ľudskou nielen tvárou. A o štáte s tvárou neľudskou. O štáte „bumážok“, pečiatok povolení a najmä zákazov. O štáte nemysliacich a necítiacich úradníkov. Do tretice – o štáte, plnom veľkoústych vyhlásení a sľubov o tom, ako mu je v popredí človek. Teda, vraj ten najobyčajnejší človek. Marián Markovič z Komárna sa snažil takmer mesiac pomáhať ľuďom bez domova. Bezdomovcom a rodinám s deťmi prinášal teplé jedlo, za ktoré nepýtal ani cent. V pomoci najbiednejším sa dokonca spojil s kamarátmi, ktorí majú niekoľ-

Mladý človek, podnikateľ. Nie taký, ktorý okráda a podvádza, lebo slovo podnikateľ na Slovensku sa vďaka pohrobkom boľševického režimu, straníckym zlodejom spoločného majetku stalo

9 3 9 8

sociálna poradňa Priznanie invalidného dôchodku Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku. Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Takýto postup zákon o sociálnom poistení neumožňuje. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

(/(.75,.É5=9É5$þ

85_0004

0905 867 172 0918 607 897 0917 650 018 0905 775 463 1iVWXSLKQHđ 733EULJiGD æLDGQHWHVW\ +đDGiPHDM

Čiapka ušiarka na pôvodná ce

14,99 €

75-20-02

činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to spolu najviac o 10 percent. To znamená, že ak poistenec trpí viacerými ochoreniami (napr. má cukrovku, osteoporózu, vysoký krvný tlak), posudkový lekár hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie. Tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie je v takomto prípade to, ktoré je hlavnou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť mieru invalidity spolu najviac o 10 percent. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až na základe písomnej žiadosti o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2016 vyplácala 235 131 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 135 148 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 do 70 percent a ďalších 99 983 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent. Zdroj: Sp

+Ĺ$'Éä 35É&8"

-85% Totálny výpredaj - moderná, veľmi teplá unisex čiapka, vhodná na denné nosenie ale aj na lyžovanie.

nová cena

2,34 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

ZH 17-07 STRANA - 12

ko reštaurácií. Každý jeden deň o druhej hodine popoludní tak začali nosiť hladným obedy. Tri týždne vďaka dobrým ľuďom dokázal rozdávať jedlo nielen bezdomovcom, ale i matkám s deťmi, ako aj ľuďom, ktorí nemajú za čo jesť. Až kým sa to nedozvedeli úrady, ktoré začali pýtať povolenie, zdravotnú kartu, to a tamto a ešte ono. Tie isté úrady, ktorým doteraz vôbec neprekážalo, že bezdomovci si vyberali už pohnité zvyšky jedál z kontajnerov, aby vôbec prežili. Vtedy zdravotné karty a povolenia štát nežiadal od nikoho predložiť. Načo je nám taký štát? ib


smrdia iba kým neuschnú. Ak túto kúru vydržíte 2 mesiace, vlasy budú nielen hustejšie, ale aj pevné a lesklé. Tohtoročná zima dala zabrať aj našim vlasom. Sú vysušené, Svoje pevné miesto pri vlasových kúrach majú bylinky. Okrem polámané, rozlietané a s rozštiepenými končekmi. Zastaviť osvedčeného žihľavového čaju vyskúšajte šalviu alebo rozvypadávanie vlasov a naštartovať ich rast môžeme aj pomo- marín. Za hrsť byliniek dajte do litra vriacej sa vody a nechajte päť minút povariť. Potom odvar zlejte cez plátno alebo cou „babských receptov“. Zábal z rozmiešaného žĺtka s troškou olivového oleja a kvap- sitko do fľaštičky od šampónu. Po každom umytí vlasov si kou rumu, ktorý si treba votrieť do vlasov a zabaliť na 20 min nalejte do dlane a vmasírujte do korienkov vlasov a vlasovej igelitom pozná asi každá žena. Pozitívne proti vypadávaniu pokožky. Ako stimulátor, ale aj dezinfikátor pôsobí na vlasy vlasov pôsobí aj oplachovanie vlasov po ich umytím jablč- soľ a korenie. Dajte trošku týchto ingrediencii do šampónu a ným octom zriedeným s vodou. Nebojte sa, vlasy po octe poriadne hlavu vydrhnite.

gazdinka radí

Vlasový reštart...

Na suché a lámavé vlasy zaberú hydratačné masky. Vitamíny a minerály, ktoré obsahuje banán, dodajú vlasom lesk, výživu a hydratáciu. Jeden banán rozmixujete na kašu (banán nesmie byť iba roztlačený, z vlasov by sa rýchlo vymyl), pridajte lyžičku medu a trošku olivového oleja. Avokádová maska dodá vlasom vitamíny A, B, C a množstvo nenasýtených tukov. Jedno avokádo rozmixujte s 2 lyžičkami medu a troškou olivového oleja. Tieto masky je dôležité dávať na vlasy 1 až 2- krát týždenne. Rozštiepeným končekom pomôžu masky zo žĺtka, olivového oleja alebo mletej kávy. Hustú kašičku vmasírujte do korienkov vlasov. gazdinka Evka

Vtip: „Pán Novák?“ „Áno.“ „Prosím, príďte si do škôlky pre syna!“ „Čo zase spravil?“ „Nič, ale už je skoro polnoc.“ Johann Wolfgang von Goethe: „Nikto mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ak ju nemá sám v sebe.“

kultúra

13

Ivan Brožík

Speváčka Adele žala na udeľovaní cien Grammy Všetko bolo pripravené na slávnostné udeľovanie hudobných cien Grammy v noci (z nedele na pondelok pred týždňom) v Los Angeles, kde sa v troch zo štyroch hlavných kategórií malo rozhodnúť medzi speváčkami Adele a Beyoncé. Beyoncé bola nominovaná na ceny Grammy v deviatich kategóriách, Adele ich mala päť. Americký rapper Kanye West, bahamská popová speváčka Rihanna a kanadský umelec Drake mali po osem nominácií, zatiaľ čo nováčik Chance the Rapper ich mal sedem vrátane nominácie v kategórii Najlepší nováčik. Napokon sa absolútnou hviezdou večera stala britská speváčka Adele. Je veľkou víťazkou 59. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy. Na trofeje premenila všetkých päť nominácií. Adele získala okrem iného ocenenie za najlepšiu pieseň a nahrávku roka i najlepší album roka. Adele získala za album 25 cenu Grammy v kategórii album roka. Jej popovú baladu Hello ocenili ako najlepšiu pieseň roka a stala sa tiež najlepšou nahrávkou roka. Dve ďalšie ceny dostala za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello). Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, oceňuje najlepšie skladby uplynulého roka v dvoch hlavných kategóriách: pieseň roka je určená pre skladateľov a textárov, kým nahrávka roka pre interpreta, technikov a celý produkčný tím.

Beyoncé, ktorá bola tento rok nominovaná na ceny Grammy v najväčšom počte deviatich kategórií, si odniesla cenu za najlepší album v kategórii urban contemporary, ako aj za najlepšie hudobné video za pieseň Formation. Ceny vo všetkých štyroch kategóriách, na ktoré bol nominovaný, dostal aj zosnulý britský hudobník David Bowie. Jeho posledný album Blackstar, vydaný dva dni pred umelcovým vlaňajším úmrtím na rakovinu, vyhlásili za najlepší alternatívny album a najlepšie zvukovo vypracovaný neklasický album. Titulná skladba sa okrem toho stala najlepšou rockovou piesňou a Bowie za ňu dostal aj ocenenie pre najlepší rockový výkon. ib

ZH 17-07 STRANA - 13


7

9 1 4 5 5 2 7 1

naše poklady

3 2 4 6 5 4 9 6 3 2 3 9 1 5 7 2

myslím si

(Parus cristatus)

Sýkorky, malé a milé vtáčatá máme asi všetci bez rozdielu veľmi radi, najmä vo svojom okolí na terasách či v záhradách. Sú to pomerne malé, no určite viditeľné vtáčiky. Majú asi 13 cm, rozpätie krídel 19 cm

a hmotnosť 12 g. Samček je rovnako sfarbený ako samička. Farby sú hnedá zvrchu, sivobiela zospodku. Biele líce je vyzdobené čiernou škvrnou v tvare podkovičky, majú čiernu briadku. Hlavičku sýkorky chochlatej zdobí sivý, čierno škvrnitý chochlík, podľa ktorého možno túto sýkorku jednoznačne spoznať. Pri znepokojení túto svoju „parochňu“ nápadne vztyčuje, čím dáva zreteľne najavo stupeň rozčúlenia. Táto sýkorka je nebojácna vodkyňa sýkorčieho konvoja, zúrivo prenasledujúceho sovieho votrelca v podobe kuvička vrabčieho alebo pôtika kapcavého. Je však inak plaché a nedôver-

čivé vtáča. Počas hniezdenia žije v párikoch, zvyšok roka trávi v kŕdlikoch. Sýkorka jer neposedný vtáčik, prehliadajúci vetvičky prevažne ihličnanov, kde snorí po poživni. Ozýva sa kovovo znejúcim „ci-ci- tyrlrl–ci-ci- tyrlrl“. Čriepky zo života - V marci jednotlivé páry obsadzujú svoje hniezdne okrsky. Sýkorka chochlatá hniezdi v dutinách stromov, veľmi často v suchých a strúchnivených kmienkoch a  hrubých konároch. Hniezdo je postavené prevažne z machu a vystlané je zo srsti. Hniezdi obyčajne dvakrát do roka. Živí sa hmyzom, na jeseň a v zime aj Miroslav Saniga semenami.

Krížovky s úsmevom Igor Matovič

Ficov falošný graf

Predseda vlády neváhal v zúfalom boji za svoju obhajobu pri podvode pri cenách energií vytiahnuť na tlačovke úmyselne sfalšovaný graf. Snažil sa ním navodiť dojem, že ceny elektriny za Radičovej vlády boli o viac ako dvojnásobok vyššie ako dnes. V skutočnosti je rozdiel cien minimálny. Samozrejme, tiež nepovedal to, že ceny za Radičovej narástli preto, lebo Fico rozdal licencie na postavenie slnečných elektrární svojim kamarátom. A práve v roku 2011 za Radičovej boli tieto elektrárne pripájané do siete a podľa Ficovho zákona do ceny elektriny sa preniesol doplatok, ktorý všetci platíme Ficovým kamarátom za elektinu, ktorú vyrobia v tých slenečných elektrárňach. A ten nie je zanedbateľný 300 miliónov eur ročne!!! Obludné.

Danko zakryl podvod

Predseda parlamentu, ktorý tak rád káže so zopätými rukami o morálke, urobil veľmi amorálny čin. Zatajil, že za neho podvodne hlasoval podpredseda parlamentu Glváč. Niečo neslýchané! Priamo dvaja najvyšší predstavitelia parlamentu, ktorí by mali strážiť zákonnosť porušia zákon a navzájom svoj podvod zakryjú!

Milión za nadávku

Už ma prestalo baviť, ako ma mimoriadne vulgárny politik Béla Bugár stále krivo obviňuje, že vulgárne hreším. Nikdy, podotýkam nikdy som z úst nevypustil slová ako ko..., pi.., je... či ku... NIKDY! Neviem prečo, jedoducho ich ani nedokážem vysloviť. Naproti tomu, Bugára som mimo kamier ešte ani nepočul povedať vetu bez niektorej z nich. Bežne rozpráva ako ten posledný kočiš, až mi je to odporné. Na dôkaz toho, kto tu je teda ten mimoriadne vulgárny, som dal verejnú ponuku na 1 milión eur tomu, kto zverejní nahrávku môjho hlasu (aj nelegálnu), kde použijem niektoré z týchto Bugárom obľúbených slov. No a teraz sa ukáže. Je to až zvrátené, ako vulgárny Bugár dokáže krivo obviňovať toho, kto nikdy nehreší. igor matovič

Foto: Autor

Sýkorka chochlatá

Pomôcky: yam, El, odhodenec Donar, ZIM

predpoludním

znaþka cínu

trváca subtropická rastlina

priláka

sypaním odober germánsky boh hromu

Dvaja parašutisti vo voĐnom páde, sa držia za ruky. Jeden si dáva jablko a núka aj druhému. Keć dojedli, vytiahne ćalšie a zase ho ponúka. Pri treĢom jablku ten druhý už nevydrží a hovorí mu: - Prosím Ģa, kde berieš tie jablká? (Dokonþenie tvorí tajniþku krížovky.) rozrývala

citoslovce bujnosti

2. þasĢ tajniþky

záduch

3. þasĢ tajniþky

oteplil sa, zohrial sa

Miriam (dom.) tenisové ihrisko

znaþka holmia

verejne ohlás Terézia (dom.)

obidva

skratka pre štátny zúrivý þlovek

dentálna spoluhláska zn. ruských áut biely þlovek

1. þasĢ tajniþky robí buchot usadenina roztoku

druh damarovej živice Pomôcky: diskontná DPA, sadzba kauri, Crt

znaþka hliníka

klub atlétov 4. þasĢ tajniþky

krík žiak 5. triedy Pavol (dom.) jasaĢ, tešiĢ sa

nemecká tlaþová agentúra pílil vitím zhotovila

rímske þíslo 49

citoslovce smiechu Elena (dom.)

snovala

skr. súhv. Pohár žrde na vozoch

kývate, mávate

nitrid bóru semitský boh

voĐne smerovalo nadol, ovísalo natriete lakom

blaznel (hovor.)

spriadaĢ

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

ZH 17-07 STRANA - 14


financie

Čo ak nemáte na zaplatenie dane z príjmu?

je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do konca lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca 2016. V tom prípade je pre vás vý- Nemusí sa už podávať žiadosť, ako kedysi a čakať na vyjadrehodné požiadať úrady o po- nie súhlasu alebo zamietnutia od daňového úradu. sunutie lehoty na podanie Maximálne si možno predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 celé kalendárne mesiace v prípade dadaňového priznania. Ak si chce daňovník – fyzická ňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovosoba - predĺžiť lehotu na ník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: podanie daňového priznania, 2.5. 2016 ( namiesto 30.4.2016, pretože tento deň pripadá na a teda aj na zaplatenie dane, sobotu), 31.5.2016, alebo 30. 6. 2016. Ak daňovník poberal príj-

my aj v zahraničí, potom je posun možný najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 1.8.2016 ( namiesto 31.7.2016, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31.8.2016 alebo 30. 9. 2016. Pozor však, tento postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace. V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti ib rozhodnutiu sa daňovník nemôže odvolať.

Vtip: Príde malý Jurko domov a vyhlási: „Ja sa nikdy neožením.“ „A prečo?“ „Lebo by sme mali deti a tie by mi brali hračky.“ O. W. Holmes: „Sklamanie neodradí ženu od lásky, len si vyžaduje časový odstup, aby sa z neho spamätala.“

názory

15

Ivan Brožík

Žijeme si naozaj „nad pomery“

Uzávierka ďalšieho vydania Regionálnych novín Žiarsko je 22. februára 2017

ZH 17-07 STRANA - 15

Otrasným štatistickým zistením uplynulých dní je skutočnosť, že celá polovica obyvateľov Slovenska sa topí v dlhoch. Z tejto ťažko skúšanej množiny je tretina ľudí bez práce. Teda, bez možnosti dlhy splácať, a zároveň s perspektívou exekútora na krku. Zabudnime na časy, keď nám sľubovali život ako vo Švajčiarsku, taký nedosiahneme nikdy, ani keby sa diali zázraky. Zabudnime však aj na sociálnu politiku, ktorá polovicu z nás priviedla na okraj ekonomickej priepasti a spôsobuje čoraz viac samovrážd na Slovensku. Polovica (51 percent) Slovákov spláca nejaký úver. Viac ako tretina dlžníkov (37 percent) nemá zamestnanie a nachádza sa ešte v horšej finančnej situácii. Vyplýva to z prieskumu Millward Brown pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Úver má takmer rovnaký počet mužov a žien (52, resp. 51 percent obyvateľov SR), najčastejšie v strednom veku (68 percent ľudí vo veku 35 až 44 rokov). Najčastejšie si požičiavajú ľudia z miest s počtom obyvateľov od 10.000 do pol milióna (53 percent), najmenej Slováci žijúci na dedine s počtom obyvateľov do tisíc (45 percent). Inak povedané, kto chce žiť a  pracovať v mestách, kde ešte nejaká šanca na zamestnanie je – teda na zamestnanie nie za 400 eur v hrubom, ale na také, ktoré rodinu aj uživí, musí sa na celý život zadlžiť, aby mal kde bývať. Je naozaj smutné, že ide z významnej časti o ľudí bez zamestnania, navyše žijúcich v stredných mestách, kde sa všeobecne práca hľadá horšie. Ľudia, ktorí si v takej situácii vezmú úver, sa vystavujú značnému riziku, že sa dostanú do omeškania so splácaním. Tomu zodpovedá i zistenie, že si 17 percent zadlžených ľudí má v pláne vziať ďalší úver. Od roku 1992 prebieha na Slovensku systematická likvidácia strednej vrstvy obyvateľstva a vzniká iba skupina zadlžených a  zúfalých a  na druhej strane skupina multiboháčov, ktorí si bezstarostne rozkrádajú to, čo by sa malo deliť spravodlivejšie. Stačí sa poobzerať okolo seba, ako žijú, kde si stavajú svoje vily, v čom sa vozia. Kde trávia aj niekoľko dovoleniek za rok. Kedy ste vy boli na nejakej? Kebyže išlo o manažérov súkromných firiem, ešte ako tak. Ale sú to úradníci štátu – naši služobníci. Tí, ktorí už to svoje Švajčiarsko z našich mozoľov a trápenia majú. ib


PRIJMEME NA PRÁCU V ČR a SR pracovníkov do TPP na pozície:

má protizápalové účinky,ničí vírusy, plesne aj baktérie, pomáha pri psoriáze, ekzémoch, akné, hemoroidoch. Posilňuje imunitný systém a regeneráciu, detoxikuje organizmus, pomáha pri problémoch tráviacej sústavy a iné...

VODIČ VZV (s praxou)

MANIPULAČNÝ PRACOVNÍK Ponúkame stabilnú prácu, pravidelné výplaty, bezplatné ubytovanie a dopravu, OPP, kvalitný pracovný servis, plat 110 - 140 Kč/hod, resp. 4,0 - 4,50 € netto a ine benefity. Nástup možný ihned alebo dohodou. e-mail:

femab@stonline.sk

16,60 EUR!!!

www.naturonline.sk

34_0000

0918 519223

85_0000

Tel:

Teraz len za

OPERÁTOR VÝROBY

Liberec ��������������������

61_0000

Objednávajte zlavadna.ssk sk naa zlavadna.sk

 Vhodná aj pre kojencov.

LEN

str

án

ŽENY CH CÚ

ZÁZRAČNÁ PLANÉTA AK MILÝCH CH HL LA 

 

 str. tr. 10 0

POV

BICYKEL, KTO RÝ NESPADNE

#10 Číslo 08/201 0166 | Dec Dec 2016

�������������������������������������

OB JAVT

E SV ET OK OL O

NÁ S

O DOPADLA

��������������������� ������������������������� ���������������������

��������� ��� ����� ������ ������������ ������� ������ ��� ������ ������� ��� ������� �� ���������� ������������ �������� ������� �� �������� ������� ���� ���� ������� ���- �������� �������� ������ ���� ������� ������ ���������������������- ������� ��� ��������� ������������� ��� ����� �� ����������� �������� ��������� �������� ������ �������� ����� ������� ������� ������������ �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������

PRÍRODA

PRÍŠERY Z HLBÍN

       str.

54

VESMÍR

pramenbystrina.sk

Doprajte svojmu srdcu viac

85_0000

www.

8 vydaní len za 12,90 €

Cover_ZP_

8_2016.ind

d 1

1285

FAK TOV

PREČO ŠKODÍ CUKONÁM R?

V TOMTO ČÍSLE ĎALE

25 ÚŽASNÝCH ZÁBEROV

����������+

           str. 70

- JJan 2017

+Liečili Egypťania +Užívali ľudia infekcie plesňou? drogy +Čo je najdrahšíaj v minulosti? materiál na svete?

HITLEROVA RODINA

+ Hitparáda najkrajších vesmírnych výjavov

PRÍRODA

ČLOVEK

      

str. 40

J NÁJDETE....

ZVIER ATKÁ TO VIDIA INAK

ČLOVEK

5 ZBYTOČNÝCH ČASTÍ TELA

+ Naši domáci miláčikovia a ich vycibrené zmysly

���� ��������+��� ����������+ ������������� ���� �������+����� ��������+�� � �����

+ Žlčník aj mandle sú nahraditeľné

���������� ������

��������

������������ ����� DEC 2016 JAN2017 �������

9 772453

653003

08

7

Prešovčania platia dane, postavte nám obchvat za ne !

����������������������� ������������������� ������������������������� �����������������

www.lepsipresov.sk 61_0000

��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

1,99

80

85_0000

ECO DOG TOILET

e-shop: www.dukra.sk

SK - 0948 517 540��� CZ +420 775 270 072 alebo �������������

ZH 17-07 STRANA - 16

85-00

BRATISLAVA - MARTIN - BANSKÁ BYSTRICA - ŽILINA - NITRA - BARDEJOV - PREŠOV - KOŠICE- MICHALOVCE - GIRALTOVCE

Vlasová kozmetika, pomôcky a zariadenia pre kaderníctva

85_0000

TRNAVA - Hlavná 24, 0948 340 117, e-mail: maduxtt@madux.sk, TRENČÍN - Zlatovská 9 ( pri OC Úspech), 0948340 673, e-mail: maduxtn@madux.sk

61_0000

ubytovanie zdarma dochádzkový bonus 1500�� ��������������������������� dotované stravovanie

Ziarsko 17 07  

Ziarsko 17 07

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you